Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 Január  Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December 


NOVEMBER

 

November 30  ApCsel 13

Izrael férfiai és ti, akik félitek az Istent.

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 13, 16-25

Pál azonnal megragadja a lehetőséget, hogy beszélhessen az Úr Jézusról a zsidók előtt. Jézus maga is zsidó volt, és Izraelben is nőtt föl Pál meg volt győződve arról, hogy hittestvérei elhiszik, hogy Jézus a Messiás, ha megmagyarázza a prófétai írásokat, melyek ezt egyértelműen bizonyítják. Pál nagy bölcsességgel fejtegeti az írást, hiszen hosszú ideig a legkiválóbb tanárok mellett tanulhatta azt.

Nekünk is sokat kell olvasni a Bibliát, hogy bölcsen tudjunk beszélni másoknak Isten dolgairól. Ismerned kell a zsidó nép történetét, tudnod kell, hogy miket tett, és miket mondott az Újszövetségben Jézus. Erről csak a Bibliában olvashatsz. Használd ki, hogy járhatsz gyülekezetbe, vasárnapi iskolába, ahol többet tudhatsz meg Isten dolgairól! Örülj, ha találkozol valakivel, aki jobban ismeri a Bibliát, mint te, és tanulhatsz tőle! Az evangéliumról csak akkor tehetsz eredményesen bizonyságot, ha minél többet tudsz Istenről!

Imádság: Úr Jézus! Én minél többet szeretnék rólad megtudni! Minél jobban szeretném érteni a Bibliát! Segíts nekem ebben! Ámen.
November 29  ApCsel 13

Atyánkfiai, férfiak, ha van valami intőbeszédetek a néphez, szóljatok.

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 13, 13-15

Barnabás Antiochiában

                                  

Pál és Barnabás elindultak első missziós útjukra. Ez volt munkájuk kezdete.
Az első város Antiókia volt, ahol nagyon sok zsidó élt. A várost ugyan úgy hívták, mint ahonnan elindultak.
Pál és Barnabás útja először a helyi zsidó közösséghez vezetett, akik szombat lévén a zsinagógában voltak.
Pál nagyon örült, hogy a helyiek lehetőséget adtak számára, hogy köszöntse őket a gyülekezetben.

Te mit teszel, ha az iskoládban, vagy barátaid között beszélhetsz Jézusról? Ugyanolyan határozottan és lelkesen beszélsz az Úr dolgairól, mint amikor a repülőgépek, a divat vagy foci a téma?

Kell ahhoz egy kis bátorság, hogy Jézusról beszéljünk, de Isten megadja az erőt és az örömöt, ha többek előtt kell bizonyságot tenned.

 

Imádság: Uram, adj nekem szavakat és bátorságot, ha alkalmam nyílik arra, hogy másoknak rólad beszéljek!
Ámen.November 28  ApCsel 13

Elimás, az ördöngös azonban ellenkezett velük, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 13, 6-12.

A Sátán mindig támadásba lendül, ha valaki az Urat akarja követni. Isten ellensége a végsőkig ragaszkodik a lélekhez. Ez ma is így van, ha valaki szakítani akar a gonoszsággal, és be akarja fogadni az evangéliumot.

Misszionáriusok is többször beszámoltak arról, hogy munkájuk során mindig érezték a sötét erők támadását. Ciprus szigetén élt egy tiszttartó, akinek a társaságához mindig csatlakozott egy varázsló. A tiszttartó volt a sziget legnagyobb ura.
Pál és Barnabás szép eredményeket ért el a tiszttartóval, akit nagyon érdekelt Isten igéje. Valami mégis megakadályozta őt abban, hogy megtérjen.
A varázsló teljesen a hatása alá vonta őt, és megpróbált mindent bevetni, hogy a tiszttartó összezavarodjon. Azt akarta elhitetni magáról, hogy ő az Isten prófétája, és csak ő ismerheti az igazságot. Isten megbüntette őt a hazugságáért, és egy időre a varázsló elveszítette szeme világát. Isten soha sem hagyja magát megcsúfolni!

Az ember sokszor nehezen tudja eldönteni, hogy valami az Úrtól van vagy az ördögtől. Sokan lépnek fel Isten nevében, és sokan állítják magukról, hogy az igazság hirdetői. Nekünk mindig Isten közelében kell maradnunk, mert csak így tudunk igazság és hamisság között különbséget tenni. Olvasnunk kell rendszeresen a Bibliát! Csak így tudunk sikeresen ellenállni az ördög támadásának!


Imádság: Uram, csak a te segítségeddel tudok megállni a kísértésekkel szemben. Annyi minden el akar távolítani tőled, segíts, hogy mindig a közeledben tudjak maradni! Ámen.November 27  ApCsel 13

Válasszátok el nekem Saulust és Barnabást a munkára, amelyre én őket elhívtam.

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 13, 1-5

Emlékszel még arra, hogyan ismerte meg Saulus az Urat?  A Damaszkuszi úton hallotta meg Jézus hangját, és megtért, pedig éppen a keresztényeket üldözte. Saulus megtérése után mindent feladott, hogy az evangéliumot hirdethesse. Senki sem utazott annyit az apostolok közül az Úr ügyéért, mint ő. Számtalan gyülekezetetet alapított, de ezt nem a saját erejéből tette.Pál engedelmesen várt, amíg a Szent Lélek elküldte a szolgálatra. Az antiókiai gyülekezetben kapta meg az elhívását, és Barnabást is mellé rendelte az Úr, hogy együtt tegyenek bizonyságot a messzi földeken.

A gyülekezet vénei nagyon sokat imádkoztak és böjtöltek, hogy kijelentést kapjanak az Úrtól, és amikor megbizonyosodtak, hogy Pált és Barnabást a misszióra választotta el a Szent Lélek kezüket rájuk vetve megáldották Isten munkásait.

Isten vezetése nélkül semmilyen munkába nem szabad belekezdeni. Szükségünk van az ő áldására és útmutatására-

Azok a misszionáriusok és lelkészek, akik elhanyagolják az imádkozást, és nem mennek el mindennel az Úr elé, hamarosan kifáradnak, mert elfogy minden erejük. Kérd az Urat,hogy vezessen téged mindenben, és ne a saját erődre bízd magad, hanem Istentől várd a segítséget!


Tanuld meg: Kik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak hivatalosai. (Róma 1, 6.)


November 26. ApCsel 12, 1-19

Mi történhetett Péterrel?

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 12, 18-19

Reggel óriási zűrzavar támadt a börtönben. Katonák rohangáltak fel s alá, kiabálás, durva parancsszavak mindenhol. Bizony, az őrök nagy bajban voltak. Ők maguk kerültek a vádlottak padjára, s nekik kell majd számot adniuk a bírák előtt. A hatalom rajtuk töltötte ki a bosszúját, pedig nem tehettek Péter szökéséről. Az Úr hatalmának senki sem állhat ellen!

Heródes elrendeli, hogy kerítsék elő Pétert a föld alól is, de nem találják sehol. Péter Isten oltalmazó szárnyai alatt távoli vidékekre igyekszik, hogy gyarapítsa az üdvözülők táborát.

Milyen szép lenne, ha az evangélium hirdetése nem ütközne semmi akadályba, hamarosan az egész föld készülhetne az Úr visszajövetelére! Sajnos a hívő emberek nagyon sok országban szenvednek a hitük miatt. Nekünk ennek ellenére hirdetnünk kell az evangéliumot, mert Isten azt ígérte, hogy aki végig hű marad, az elnyeri az élet koronáját.

Imádkozz minden nap azért, hogy minél többen kövessék az Urat azokban az országokban is, ahol ma még üldözik Isten gyermekeit.

Imádság: Uram, te azt akarod, hogy a világon mindenhol halljanak az emberek  a te nevedről. Add, hogy azokban az országokban is láthassák a te világosságodat, ahol sokakban még gyűlölet van a te igéd iránt!. Köszönöm, hogy te megtartod az ígéreteidet. Áldd meg azokat, akik a te ügyedért fáradoznak! Ámen.


 

November 25. ApCsel 12, 1-29

És amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta meg a kaput, hanem beszaladt, hogy hírül adja, hogy Péter van itt.

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 12, 13-17

Nézzük csak meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is történt Mária házában. Együtt voltak a testvérek, és buzgón imádkoztak az Úrhoz, hogy szabadítsa ki Pétert a börtönből. Azt mindenki tudta, hogy ehhez csoda kell, hiszen a börtönt nagyon szigorúan őrizték, és hatalmas falak vették körül. Emberi számítással nézve ez lehetetlennek tűnt.

Isten előtt viszont nincs lehetetlen, számára nem magasak a falak, és rettenetesek az őrök! A Mária házának kapuja előtt álló Péter a legjobb bizonyítéka ennek.

Milyen sok helyen olvashatunk a Bibliában Istenhatalmáról! A keresztények Mária házában azért is együtt voltak, mert féltek a zsidó hatóságoktól. Micsoda bátorítás ez most számukra, hogy Péter itt van megint közöttük!

Sokan vannak ma is, akiket Jézus Krisztus miatt üldöznek. Imádkozz, hogy az Úr erősítse meg azokat, akik az Úr nevéért szenvednek!

Imádság: Uram, őrizd meg a te népedet! Nyújts vigaszt azoknak, akiknek hitük miatt bujkálniuk kell, mert különben börtönbe vetnék őket, megölnék őket! Tedd őket élő bizonysággá üldözőik számára! Ámen.


 

November 24. ApCsel 12, 1-19

És amikor ezt megértette, elment Máriához, a János anyjának házához, ahol sokan voltak együtt, és könyörögtek.

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 12,11-12.

Szóval nem álom, döbbent rá a valóságra Péter. Újból szabad! Milyen csodálatos az Úr, aki nem hagyja el az ő szolgáját.

Mária házában nagyon sok keresztény gyűlt össze, hogy érte imádkozzanak, így Péter elhatározta, hogy első útja hozzájuk vezet, hadd lássák, milyen kézzelfoghatóan megtapasztalhatják, hogy az Úr meghallgatta könyörgésüket. Izgatottan várta, hogy mit fognak szólni örömükben a testvérek.

A Bibliában nagyon sok helyen olvashatunk arról, hogy az Úr meghallgatja az imádságokat. Az Úr arra akar buzdítani minket, hogy bátran forduljunk hozzá mindenben.

Ez nem azt jelenti, hogy minden hóbortos kérésünket teljesíti, de mindig megérteti velünk, hogy mi az, ami hasznos számunkra.

Ezt azért teszi, mert szeret minket, és nem kényeztetni akar, hanem mindig a javunkat szeretné. Mindennel tanítani akar bennünket Isten.

Ezért mondjuk mindig az imádságaink végén, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, ne az enyém.

Ha Isten meghallgatta valamelyik kérésedet, mondd el másoknak is, hadd bátorítsa példád őket.

Imádság: Uram, taníts meg bízni benned, hogy mindig el tudjam fogadni a te akaratodat! Így szeretnék mindig imádkozni hozzád. Ámen.


November 23.  ApCsel 12, 1-19

Péter követte az angyalt, és kiment a börtönből.

Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 12, 8-10

Péter szabadulása a börtönbőlBiztos sokan hitetlenkedtek Jeruzsálemben is, amikor elterjedt a híre annak, hogyan szabadította meg az angyal Pétert a börtönből. Péter maga is azt hitte, hogy álmot lát. Még ő is erősen megdörzsölte a szemét, és az is lehet, hogy megcsípte magát, hogy meggyőződjön, vajon ébren van-e. Az őrök ebből nem vettek észre semmit, aludtak, mint a bunda. A láncok lehullottak, a börtönajtó pedig kinyílott, anélkül, hogy abból bárki is észre vett volna bármit.

Péter csak azt érezte, mintha egy kicsit fázott volna, és szorosabbra húzta maga körül a köntösét. "Mintha hűvösebb lenne" - gondolta magában. Hogyne lett volna hűvösebb, hiszen nem a tömlöc áporodott levegőjét kellett többé szívnia. Szabad lett! Oda ment ahova akart.

És vajon hová lett az angyal? az angyal elillant messze, ahová élő ember nem követheti.

Ma is történnek ilyen csodálatos szabadulások, de ehhez a hívőknek rengeteget kell imádkozni. A menny angyalai mellett nagyon sok angyal férfi és nő fáradozik szerte a világban, hogy harcoljon azokért, akiket a hitük miatt börtönöztek be.

Rengeteg erőre és bölcsességre van ehhez szükségük, hiszen távoli országok vezetőit kell megkeresniük, kérvényeket kell ügyesen megfogalmazniuk, és nagyon sok veszély leselkedik rájuk munkájuk során.

Imádság: Uram, adj erőt azoknak az embereknek, akik a te néped szabadulásán munkálkodnak! Adj nekik bölcsességet, aminek a földi hatalmasok nem mondhatnak ellen! Ámen.


November 22. ApCsel 12, 1-19

És a bilincsek lehullottak Péter csuklójáról.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 12, 6-7)

péter alszikTe tudnál nyugodtan aludni egy kemény fapriccsen, két őrrel az oldaladon, azzal a tudattal, hogy holnap kivégeznek?

Akármilyen hihetetlennek tűnik, Péter zavartalanul aludt, mert tudta, hogy az élete Isten kezében van. Hitte a 23. Zsoltár szavait, melyek így szólnak: "Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy."  Lehet, hogy többször elmondta magában ezeket a vigasztaló szavakat. Pétert mély álmából egyszer csak felébreszti valami. Egy angyal ébresztgeti a ruhája ujját húzogatva. Isten egyik követe jött el, hogy Pétert kivigye a tömlöc sötétjéből.

Egyszer egy éjszaka, fegyveresek akartak megtámadni egy falut, melyben keresztények laktak. Nem sokkal a támadás előtt a katonák lába a földbe gyökerezett, amikor a könnyű prédának ígérkező település körül egy fehér ruhás sereget pillantottak meg. Angyali seregek védelmezték a falu népét, akikért távoli gyülekezetek buzgón imádkoztak.

Az Úr Jézus azt mondja, hogy Isten királyi trónját angyalok veszik körül, akik készek az embereket is védelmezni. Te is számíthatsz a mennyei seregek segítségére, ha bajban vagy! Milyen csodálatos, hogy az Úr nem hagy bennünket egyedül.

Imádság: Köszönöm Uram, hogy te parancsolsz az angyaloknak, hogy védjenek meg engem, ha bajba jutok. Mennyei Atyám, nincs annál örömtelibb dolog, hogy a te gyermeked lehetek! Ámen.


November 21. ApCsel 12, 1-19

Pétert őrizték a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörgött érte.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 12,4-5)

Péter a börtönbenPétert börtönbe vetették, mint egy közönséges bűnözőt. Nem tudta, hogy mit szándékoznak tenni vele. Közelgett a pászka ünnepe, és biztosan elevenen éltek még benne Jézus szavai, amit ezzel az ünneppel kapcsolatban mondott neki. Arra is emlékezett, hogy azon az estén megtagadta az Urát. Most viszont Péter mindenre felkészült, nem félt a haláltól.

A gyülekezet nem mondott le az apostolról, hanem buzgón imádkozott érte. Tudták, hogy bármilyen ítéletet hozzanak a hatóságok, azt csak Isten  jóváhagyásával tehetik. Arra is emlékeztek nagyon jól, amire az Úr Jézus tanította őket: "Még egy verebecske sem esik le úgy, hogy az Atya ne tudna róla." (Máté, 10,29.)

Ma is lehet  olyan esetekről hallani, hogy valakit börtönbe zárnak a hitéért. Milyen csodálatos, hogy ezek az emberek  nem vesztik el hitüket, mert Isten megerősíti őket!

Milyen sokat jelent az számukra, ha tudják, hogy a világon több országban is imádkoznak értük!

Te is imádkozhatsz azokért, akiket üldöznek a hitükért! Részt vehetsz olyan akciókban is, amikor a hívők képeslapokat küldenek bebörtönzött hittestvéreiknek. Ne mondd, hogy nagyon fiatal vagy, mert Isten téged is tud használni.

Imádság: Uram, köszönöm, hogy szabadságban élhetek, és szabadon olvashatom a te igédet. Könyörülj azokon, akik börtönökben szenvednek a hitükért! Adj nekik erőt, hogy kitartsanak melletted! Ámen.


November 20. ApCsel 12, 1-19

Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, elfogatta Pétert is.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 12, 1-3)

Heródes nagyon gonosz módon cselekedett! Hiszen a keresztények semmi rosszat nem tettek. Követték Jézust, és hirdették mindenkinek, hogy ő az Isten fia. Ennek ellenére üldözték őket. Az egyik apostolt, akit Jakabnak hívtak, ki is végezték. Ez nem érte váratlanul a tanítványokat, hiszen Jézus már itt a földön figyelmeztette őket: "Lesz idő, amikor azok, akik benneteket megölnek, azt hiszik, hogy Istennek tetsző cselekedetet hajtanak végre." (János 16,20)

A zsidók nagyon örültek, hogy Heródes keményen fellépett a keresztények ellen, és Pétert letartóztatta. Azóta kétezer év telt el, és azt hinnénk, hogy ilyen nincs már napjainkban. Sajnos még mindig üldözik Isten gyermekeit. Semmi nem változott. Vannak országok, ahol Krisztus követőit ugyanúgy  börtönbe vetik, és megölik, mint azt Heródes idejében tették.

A Sátán mindent elkövet, hogy elriassza az embereket Jézus követésétől. A gonosz napjai meg vannak számlálva, ezért tombol ennyire.

Jézus viszont arra bátorít minket, hogy ne féljünk, mert ő legyőzte a gonoszt, és soha nem hagy egyedül bennünket a támadások idején.

Tanuld meg: E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. (János 16,33.)

 


November 19. ApCsel 9,32-43

A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 10. 1-4.)

KorneliusKornélius római százados volt, és nem tartozott az izraelitákhoz.

A két nép ellentétben állt egymással, mert a rómaiak leigázták Izraelt. Kornélius és családja annak ellenére, hogy egy hódító hatalom képviselői voltak, megismerték az élő Istent.

Úgy élt ez a római százados, ahogy Istennek tetszett. Imádkozott, és alamizsnát osztott a szegényeknek. Az életével szolgálta az Urat, mint Dorkás. Isten mindezt nagyon jól látta. Kornélius lett az első ember a nem zsidók közül, aki megkapta a Szent Lélek ajándékát.

Az ApCsel 10. részében erről bővebb leírást találsz.

Istent nem csak szavakkal lehet hirdetni, hanem cselekedeteinkkel is. Az éhezőknek nem lehet azzal betömni a száját, hogy Isten szeretetéről beszélünk nekik, ugyanakkor irigyek vagyunk, és egy darab kenyeret is sajnálunk tőlük.

Kérd Istent, hogy mutassa meg neked, miként segíthetsz másokon! Nagyon sokat tehet egy gyerek is azért, hogy kevesebb éhező és fázó ember legyen ebben a világban.

Imádság: Uram, nekem sincs sok mindenem, de azt is meg szeretném osztani azokkal, akiknek semmijük sincsen. Uram, hadd ízlelhessem meg  mindig annak az örömét, hogy jobb adni, mint kapni. Ámen.

 


November 18. ApCsel 9,32-43

És megtudta ezt egész Joppa, és sokan hittek az Úrnak.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 9, 32-43)

Amikor elolvastuk a mai igét, egyáltalán nem lepődtünk meg, hiszen minden a "megszokott" módon történt. Péter csodát tett, az emberek pedig, amikor tudomást szereztek arról, megtértek.

Dorkás is biztos sokaknak elmondta, hogy mi történt vele, és az ő bizonyságtétele alapján is többen kezdték el követni az Urat.

Az evangélium ma is így terjed a világban. A bizonyságtevések azok, melyek leginkább elgondolkodtatják az embereket.

Lukács szintén Joppában lehetett, de Pétertől biztosan értesült a dolgokról. Az eseményeket lejegyezte az Apostolok Cselekedeteiben, amit a világ szinte minden nyelvére lefordítottak. Dorkás bizonysága így  minden néphez eljutott.

Ezért mondta Jézus is, hogy az evangéliumot hirdetni kell bizonyságul minden népnek. (Máté 24,14.)

Már alig élnek olyan népek, akikhez ne jutott volna el az örömhír, de még mindig rengeteg a tennivaló.

Isten téged is meg akar bízni feladatokkal. Kérd az Urat, hogy mutassa meg, mivel tudnád előrébb mozdítani az evangélium ügyét!

Imádság: Uram, szeretnék mindig imádkozni azokért, akik távoli országokban hirdetik a te igédet. Köszönöm, hogy imádkozni mindig lehet. Ámen.


November 17. Apcsel 9,32-43

Dorkas feltámadásaÉs a holttesthez fordulván ezt mondta: Tábita kelj fel!  Az pedig felnyitotta a szemét, és Pétert meglátva felült.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 9, 40-41)

Mindenki  nagyon el volt keseredve Joppában, nem tudta senki, hogyan lesz ezután. Valakinek aztán eszébe jutott, hogy Péter a városba látogatott. "Miért ne kérnénk tőle tanácsot?" - mondták egyesek.

Péter azonnal eljött , amikor elmentek érte. Megrendülten állt Dorkás holtteste mellett. Szomorú volt, és egyben hálás. Szomorú volt azért, mert az Úrnak egy  értékes szolgája költözött el, de hála is volt a szívében, hogy ez az asszony olyan sok ember számára lehetett bizonyság.

Péter Jelen volt, amikor Jézus feltámasztotta Jairus lányát, és a Szent Lélek most őt használta fel arra, hogy ugyanaz a csoda még egyszer megismétlődjön.

Dorkás újra visszatért az élők sorába. Az Úr használni akarta őt a Joppéban élő emberek áldására. 

Dorkásnak, csakúgy, mint minden halandónak, később el kellett költöznie szerettei köréből. El kellett költöznie egy sokkal szebb hazába, ahol földi életének gyümölcseit élvezheti.

Nekünk is meg kell jelennünk Isten előtt egy napon. Milyen szép is lesz, amikor, amikor az Úr azt mondhatja nekünk, hogy jól van hű szolgám...

Imádság: Uram, tudom, hogy mindenkinek meg kell jelennie előtted. Nekem is! Segíts, hogy hűségesen szolgálhassalak az életemben! Milyen jó lenne, ha majd engem is hű szolgádnak nevezhetnél. Ámen.


November 16. Apcsel 9,32-43

Elébe álltak az özvegyasszonyok mindnyájan sírva, és mutogatták neki a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 9, 37-39)

Mindenki nagyon megdöbbent, amikor Dorkás megbetegedett, és meghalt. Az asszonyok sírva szorongatták a ruhadarabokat, amiket Dorkás készített nekik. Ezek a szegény asszonyok rajta keresztül ismerhették meg Jézust.

Egyszer egy tanár úgy beszélt tanítványainak Jézusról, hogy a nevét nem árulta el. Csak annyit mondott, hogy volt valaki, aki szerette a szegényeket, mindig megvigasztalta a szomorkodókat, és minden emberhez jó volt. Amikor a tanár feltette a kérdést, hogy ki az, akiről beszélt, az egyik lány felállt, és ezt felelte: "az édesanyám!"

Isten azt akarja, hogy ne csak szavaink, hanem cselekedeteink is tegyenek bizonyságot Jézusról. A bűn nagyon sok mindent tönkretett ebben a világban, de ha engedelmeskedünk az Úrnak, akkor a körülöttünk élő emberek is megismerhetik őt a cselekedeteinkben, csakúgy, mint a joppai emberek, akiket Dorkás szeretete segített megtérésre.

Imádság: Uram add, hogy életemmel hirdethesselek téged! Tudom, hogy ez csak akkor lehetséges, ha mindig hű maradok hozzád. Ámen.


November 15.  ApCsel 9, 32-43


Joppában pedig volt egy nő tanítvány, név szerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik. Ő gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 9, 36)

A mai részben egy Jopában élő asszonyról olvashatunk, akinek a neve Tábita. A görög nyelvben a neve azt jelentette, hogy Dorkás, vagyis zerge. Milyen kedves név!

A joppai emberek nagyon szerették Dorkást, mert nagyon sok szegény embernek segített. Nem ment el tétlenül a rászorulók mellett. Mindig tudta, hogy mi módon segíthet: hol pénzt adott, hol élelmiszert vagy ruhát. Különösen az özvegyek áldották a nevét, akik a legszegényebbek voltak abban az időben, mivel nem járt nekik semmiféle segély, mint ma a gazdagabb országokban. Csak az olyan könyörületes emberekre számíthattak, mint Dorkás is volt. Ő örömmel segített rajtuk, mert szíve tele volt az Úr szeretetével.

Ha a mi szívünkben is az Úr szeretete van, akkor mi is örömmel segítünk a szegényeken. Ma is vannak olyan emberek, akik egész életüket annak szentelték, hogy a nyomorúságban élő emberek helyzetén könnyítsenek. Azt szeretnék, ha az emberek megismernék Jézus szeretetét, és nem gyűlölködnének.

Ha szereted az Úr Jézust, akor te is keresd annak a lehetőségét, hogy másoknak segíts! Ehhez nem kell messze országokba utazni, elkezdheted a szolgálatot otthon vagy az iskolában.

Imádság: Uram, taníts meg arra, hogy másokkal is megoszthassam a szeretetedet! Ámen.

 


November 14.  ApCsel 9, 32-43


És látták őt mindnyájan, akik Liddában és Sáronban laktak, kik megtértek az Úrhoz.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 9, 33-35)


Az Úr nemcsak azt parancsolta a tanítványoknak, hogy hirdessék az evangéliumot, hanem azt is megígérte nekik, hogy tetteiket csodák fogják követni. Márk 16,7. Ezek a csodák megerősítették az emberek szemében, hogy az apostolokat Isten küldte.

Péter most is átélte, hogy az Úr betartja az ígéretét. Éneás is átélhette azt a csodálatos gyógyulást, amit az a béna a templom kapuban. Az Úr Pétert használta fel, hogy ennek az embernek visszaadja az egészségét.

Jézus ereje sohasem fogy el. Bármennyire tombol is a Sátán körülöttünk, Jézus ígéretei mai is ugyanazok. Ő azt mondta, hogy neki adatott minden hatalom mennyen és földön.

A csoda megtette Liddában is a hatását, mert arról olvashatunk, hogy lakosai megtértek az Úrhoz.

Ha hűségesen követjük Jézust, és cselekedeteink nem mondanak ellent annak, amit hirdetünk, akkor a körülöttünk élő emberek is megismerhetik az Urat. Minél többen követik Jézust, annál közelebb kerül hozzánk az Istennek Országa.

Imádság: Uram, add, hogy teljes szívemből hihessem, hogy neked adatott minden hatalom mennyen és földön! Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen ettől a hittől! Ámen.


November 13.  ApCsel 9, 32-43


Péter, amikor mindnyájukat meglátogatta, elment a Liddában lakozó szentekhez is.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 9, 32)

Péter is jelen volt, amikor az Úr Jézus fölment a mennyekbe. Hallotta ő is a nagy parancsolatot, hogy a tanítványoknak az egész világon kell hirdetni az igét. Péternek ez nem esett a nehezére, hiszen a szíve telve volt az Úr iránti szeretettel. Járta a vidéket, és egyetlen vágya az volt, hogy minél többen halljanak az örömhírről.

Milyen jó, hogy napjainkban is vannak misszionáriusok, akik vállalják a nehézségeket Isten igéjéért.

Nagyon kell ezekért az emberekért imádkoznunk, hogy Isten adjon nekik erőt, és őrizze meg őket a különféle veszedelmektől.

Péter utazásai során Liddát is meglátogatta, ahol a szentek laktak. Milyen szentekről beszél itt a Biblia?

A szent szó azt jelenti, hogy elkülönített. Ha van otthon macskád, akkor tudod jól, hogy a cica számára el van különítve egy tálka, amiből csak ő ihat. ezt a tálkát másra nem lehet használni. Isten ugyanígy különíti el a keresztények életét a szolgálatra.

Az előbbi példa ezt szeretné veled megértetni, még ha játékos formában is. A mi életünket is elkülönítette Isten, hogy betölthessen bennünket a szent Lélekkel, és használhasson minket az ő országában.

Tanuld meg: Tiszta és szeplő nélküli istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban és szeplő nélkül megtartani magát ettől a világtól. (Jakab 1, 27)


 

November 12.  ApCsel 8


És Fülöp pedig elkezdte ezen az íráson hirdetni neki Jézust.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 8, 32-40)

Azon a magányos úton nem kisebb személyiség utazott, mint az etióp királynő komornyikja (kincstárnok). Azért ment Jeruzsálembe, hogy többet tudjon meg az Úrról. Nagy volt a vágy ennek az embernek a szívében, de a templomban hiába kereste Istent, nem találta.

Amikor Fülöp az úton csatlakozott hozzá, éppen a Bibliából olvasott egy részt.

Mennyire megörült ez a komornyik, hogy itt a pusztában találkozott valakivel, aki meg tudja neki magyarázni azt a részt, amelyiket olvasott. A nagyobb csoda viszont még csak ezek után következett. A szerecsen megtért, és meg is keresztelkedett. Alig várta, hogy hazatérjen, és másoknak is elmondhassa, milyen hatalmas dolgot cselekedett vele az Úr. Ő lett az eső afrikai misszionárius.

A Bibliában gyakran olvasunk nehezen érthető részeket. Ilyenkor jól jön, ha valaki kisegít bennünket egy bölcs magyarázattal. A szerecsen komornyik is  egy nehéz részt olvasott a pusztában: Ézsaiás próféciáját. Fülöp megértette vele, hogy ez a rész az Isten Fiáról Jézusról szól, és az etióp komornyik nem késlekedett befogadni őt a szívében. 

Remélem, hogy te is hiszed és vallod, hogy Jézus az Isten Fia, aki azért jött a világba, hogy megszabadítson bennünket a bűneiktől.

Imádság: Uram, olyan sok minden van a Bibliában, amit nem értek. Segíts nekem, hogy jobban érthessem a te igédet, és jobban megismerhesselek! Adj több szeretetet a szívembe, hogy minél több embert elvezessek hozzád! Ámen.


 

November 11. ApCsel 8

Mimódon érthetném, hacsak valaki meg nem magyarázza nekem

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 8, 26-31)

Az emberek sokszor csodálatos módon találkoznak egymással Isten jóvoltából.

Fülöpöt nagyon leköti a munka a frissen megtért samáriabeli hívek között, amikor ott kell hagynia mindent Isten szavára, hogy valakivel találkozzon a pusztában, mintegy 80 kilométerre a várostól.

Fülöp nem érti, miért küldi őt oda az Úr.

Isten nagyon jól tudja, mit akar. Látja, amint a puszta magányában egy szekér zötykölődik, akinek vezetője kétségbeesetten szeretné megérteni az írásokat. Az Úrnak nagyon fontos ez a lélek, hiszen őérte is meghalt Jézus, és neki is meg kell ismernie az igazságot. Az Úr Fülöpöt választotta ki erre a feladatra.

Te is kedves vagy Isten szemében, mert ő az egyszülött Fiát adta érted, hogy ha hiszel benne, akkor örök életed legyen.

Lehet, hogy az Úr ezt a könyvet is azért adta a kezedbe, hogy ezt megértsd és elfogadd. Ha elhiszed Isten üzenetét, akkor megismered a legnagyobb boldogságot a világon.

Imádság: Köszönöm, hogy ma is szóltál hozzám, Úr Jézus. Olyan jó tudni, hogy te szeretsz engem, és hit által a te gyermeked lehetek. Ámen. 


 

November 10. ApCsel 8.

Nincsen neked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az ember előtt.

Keresd ki a Bibliádból! Apcsel 8, 18-25 

Amit ma olvastunk Simon mágusról, az bizony nem valami örvendetes. Befogadta szívébe Jézust, meg is keresztelkedett, de mégse adta át élete minden területét az Úrnak. Volt valami, amihez még mindig ragaszkodott. Amikor látta, hogyan nyerik el az emberek a Szent Lelket azáltal, hogy az apostolok reájuk vetik a kezüket, azt gondolta, hogy ezt neki mindenképpen el kell sajátítania. Azt akarta, hogy őt is ugyanúgy tiszteljék az emberek. Azt hitte, hogy Istennek ez az adománya  pénzen megvehető.

Péter nagyon megszidta ezért, és figyelmeztette, hogy senki nem veheti meg az Isten ajándékait, hogy azt a saját dicsőségére fordítsa.

Aki Istennek adta az életét, annak az egész életét kell odaadnia. Isten az egész életünkkel akar rendelkezni. Nem tehetjük meg, hogy egyes dolgokból kiközösítjük az Urat! Nem gondolkozhatsz úgy, hogy a zsebpénzeddel csak te rendelkezel! Nem mondhatod azt, hogy ennek vagy annak nem segítesz, mert ki nem állhatod őt!

Az Úr Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Ha te tényleg követni akarod őt, akkor az egész életedet neki kell szentelned, hogy mindenben megáldhasson téged.

Imádság: Uram, köszönöm, hogy te értem is és az egész világért meghaltál. Én követni akarlak téged, és azt akarom, hogy te legyél az első helyen az életemben. Ámen.


November 9.  ApCsel 8.

De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, megkeresztelkedtek mind a férfiak, mind az asszonyok.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 8, 12-17)

Samáriában felgyorsultak az események. Simon mágus mindent elkövetett, hogy megtévessze az embereket. De Fülöp sem volt rest, hanem hirdette az Isten igéjét. Azt olvashatjuk, hogy az emberek inkább az igazságnak engedtek. Megkeresztelkedtek az Úr nevére, és többé nem hallgattak a varázslóra.

Milyen öröm ilyen eseményekről olvasni! A hívő ember szívét mindig boldogság tölti el, ha mások is csatlakoznak Isten népéhez, és megszabadulnak a sötétségből. Még maga Simon mágus is megtért, és megkeresztelkedett. Samáriában is elkezdődött a gyülekezeti munka. Amikor Péter Jánossal Samáriába érkezett, és együtt imádkoztak az ottani testvérekkel, a Szentlélek ereje betöltötte őket.

A Szent Lélek lett ezeknek a frissen megtért embereknek a tanítója, hogy bölcsességgel és hatalommal szólhassák az Úr csodálatos dolgait.

Te hiszel az Úr Jézusban? Ha igen, akkor azt is tudod, hogy ő használni akar téged, hogy hirdesd másoknak is az evangéliumot.

A Szent Lélek ebben segítségedre lesz, és minél többeknek tehetsz bizonyságot hitedről, annál többen ismerhetik meg az Urat.

Imádság: Uram, olyan sok ember él még mindig a sötétségben, akik szívük mélyén a világosságra vágyódnak. Uram, küldj munkásokat, akik elviszik hozzájuk a te üzenetedet! Hadd ismerhessen meg az egész világ téged! Ámen.


November 8.  ApCsel 8

Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elnémította őket.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 8, 9-11)

d_bible/NT/NT17_illustrations/NT17_P13_illustrations.jpg" alt="" width="265" height="353" />Samária lakói szinte semmit sem tudtak Jézusról. Élt viszont közöttük egy ember, akire felnéztek, Simon volt az, a mágus.

Rendkívüli embernek tartották ezt a varázslót, hatalmát Istentől származtatták. Sok csodát tudott tenni, de arra nem volt képes, hogy az embereket Istenhez vezesse.

Ma is nagyon sokan vannak, akik mindenféle megmagyarázhatatlan dolgokra képesek, de ezt a tudományukat az ördögtől tanulták. 

Az ilyen emberek társaságát jó kerülni, mert könnyen bele lehet keveredni ezekbe a sötét dolgokba, ha a hatásuk alá kerül valaki. A Biblia is figyelmeztet bennünket erre a Mózes IV. könyvében.

Látszólag ártalmatlan dolgok, mint az üvegforgatás, vagy a horoszkópok tanulmányozása, nagyon sok veszélynek lehetnek a forrásai. Jobb, ha messze elkerülöd ezeket! Fülöp Isten élő üzenetét hirdette a samáriabelieknek. A Biblia ma is segíthet bárkinek abban, hogy Istennek tetsző életet éljen.

Aki Istent követi, az a világosságban jár. Olvasd a Bibliát minden nap, mert csak így maradhatsz meg az Úr közelében, és csak így menekülhetsz meg a veszélyektől!

Imádság: Köszönöm Uram, hogy figyelmeztetsz a veszélyekre. Mindig mutasd meg nekem a helyes utat, hogy követhesselek téged! Ámen.

 


November 7. ApCsel 8

 Amazok annak okáért elosztván, széjjeljártak hirdetve az igét.

(Keresd ki a Bibliádból!ApCsel 8, 4-8)


Sokszor tűnik úgy, hogy az ördögnek semmi nem állhat ellene, pedig az Úr sokkal hatalmasabb, és az üldözéseket is fel tudja használni az evangélium terjesztésére.

Azok a keresztények, akiket elüldöztek otthonukból, és más vidékre költöztek, az egész országban hirdették az igét. Így jöttek létre az első gyülekezetek.

Fülöp, az egyik apostol, Samáriába ment, hogy ott is hallhassák az örömhírt. Tudjuk, hogy a zsidók  nem szívlelték a samáriabelieket. Önmagától lehet, hogy ő sem ment volna szívesen oda, de szíve Isten szeretetével volt tele, és éppen ezt akarta megosztani samária lakóival.

Munkája eredménnyel járt, mert többen Jézus követőivé lettek. Nagy öröm lett a városban. Fülöp nem felejtette el, amit az Úr mondott: "Ha csak azokat szeretitek, akik jók hozzátok, akkor nem vagytok különbek a hitetleneknél. Szeressétek az ellenségeiteket is!" Erre a saját erőnkből nem vagyunk képesek, csak ha Isten ad szeretetet a szívünkbe.

Imádság: Uram, segíts, hogy megoszthassam a szeretetet másokkal is! Segíts, hogy azokat is szerethessem, akik nem jók hozzám! Uram, tudom, hogy te mindenkit szeretsz. Ámen.


 

November 6. Apcsel 8.

 

Saulus pedig pusztította az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat tömlöcbe vetett.

(keresd ki a Bibliádból! ApCsel 8, 1-3)

Amikor Istvánt halálra kövezték, Saulus is jelen volt. Ezzel a névvel ritkán lehet találkozni, és talán nem is tudod, hogy Pál apostolt hívták így, megtérése előtt. Saulus mindenben egyet értett azokkal, akik Istvánt megölték, mert gyűlölte Jézus követőit. Szinte hihetetlen, de ezt is azért tette, hogy Isten előtt még kedvesebb legyen. Azt gondolta, ha a keresztényeket börtönbe veti, annak Isten örülni fog.  Nem is sejttette, hogy sokszor a legnagyobb igyekezet is lehet felesleges, sőt, kimondottan káros. Erre később neki is rá kellett jönni.

Minket sem fog Isten jobban szeretni, ha erőlködünk, és görcsösen próbálunk a kedvében járni.

Isten tökéletes, és a mi erőfeszítésünknek semmi értelme sincs, úgysem lehetünk olyan jók és tiszták, hogy az Úr elvárásának eleget tegyünk.

Ez nem azt jelenti, hogy Isten elérhetetlen, és mi örök vergődésre vagyunk ítélve. Isten azért adta nekünk Jézus Krisztust, hogy az ő áldozatán keresztül jussunk el hozzá. Isten  Jézus miatt fogad el bennünket.

Sajnos még napjainkban is vannak emberek, akik üldözik a keresztényeket. Ma is sokan halnak meg a hitükért. Imádkozz értük, hogy az Úr mindig erősítse meg őket a nehéz órákban.

Tanuld meg: Valakik, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. (János 1, 12.)November 5. ApCsel 5.

Íme látom az egeket megnyílni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állni.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 7,54-60)

 

István nagyon hamar áldozatul esett a farizeusok gyűlöletének. Az Úr sok feladattal bízta meg ezt a fiatalembert, és az apostolok is segítőjükké választották a frissen alakult egyházban. Munkája olyan eredményes volt, hogy a papok a fogukat vicsorították, ha eszükbe jutott a neve. Gondoskodtak arról, hogy két hamis tanú vallomása alapján elítélhessék, de István igazsága ragyogott, mint a nap, és a farizeusoknak bátran a szemükre vetette, hogy galád módon meggyilkolták Jézust. Szemükre vetette azt is, hogy semmit sem értettek meg Isten igéjéből, és nem ismerték fel Jézusban a Messiást. A farizeusok annyira feldühödtek ezen, hogy Istvánt halálra kövezték. Az Úr látta, hogy mit tesznek Istvánnal, és megengedte neki, hogy halála előtti pillanatban betekinthessen abba  a csodálatos hazába, ahol Megváltója várta, akiért vállalta a vértanúságot. 

Ma is vannak országok, ahol a hívő emberek élete nincs biztonságban, és kínzásokat, megaláztatásokat kell elszenvedniük. Gyakran előfordul az is, hogy életüket kell áldozni hitükért. Az Úr nem feledkezett meg ezekről az emberekről, ő számon tartja még a hajszálaikat is. Szenvedésüket kimondhatatlan örömmel fogja jutalmazni. Ezek a vértanúk nem haragszanak üldözőikre, megbocsátanak nekik. Saját erejükből ezt nem tudnák megtenni. Csak azért képesek erre, mert az Úr lakik a szívükben.

Imádság: Uram, könyörülj azokon, akik a te nevedért szenvednek. Te vigasztald őket a nehéz órákban! Ámen.

 

 


 

November 4.  ApCsel 4

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 4, 13-21)

 Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

Péter és János nem jött zavarba, hogy a vallási vezetők előtt kellett bizonyságot tenniük. Tudták, hogy az Úr Jézus velük van a Szent Lélek segítségével, aki megadja nekik, hogy mit mondjanak. A farizeusok nem tudtak mit felhozni vádként, hiszen a  csoda nyilvánvaló volt, abban nem kételkedhetett senki. Péter és János pedig nem tagadták, hogy ők Jézus követői.

Vajon a mi életünkön látják az emberek, hogy az Úr gyermekei vagyunk?

Amikor a farizeusok megtiltották a két apostolnak, hogy továbbra is beszéljenek Jézusról, bátran azt válaszolták, hogy nem tehetik, hogy amiket hallottak és láttak, azokról ne  szóljanak.

Micsoda változás ment végbe Péter életében! Tudunk egy olyan esetről is, amikor Péter félelmében megtagadta az Urat. Most pedig bátran kiáll amellett, amit Jézus rábízott.

Nem a saját erejéből volt erre képes, hanem a Szent Lélek segítségével tudta ezt megtenni.

Imádság: Uram, adj nekem is bátorságot, amikor másoknak rólad beszélek! Tölts be engem a te szent Lelkeddel! Ámen.

 


 November 3.  ApCsel 4

És nincsen senkiben üdvösség, mert  nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 4, 1-12)

Nagyon hamar tudomást szereztek Jeruzsálem lakói a csodáról, ami a templom kapujában kolduló bénával történt. Eljutott a hír a farizeusok és a papok fülébe is, akik egyáltalán nem lelkesedtek annak hallatán. tudták, hogy a Jézus nevére egyre nagyobb tömegek fognak ezután megtérni, és ezt mindenképpen meg akarták akadályozni.

Pétert és Jánost a bírák elé idézték, akik nagy lelki nyugalommal számoltak be az Úr tetteiről, és örültek az alkalomnak, hogy a farizeusoknak és a papoknak  is hirdethetik az igazságot, azoknak akik megfeszítették Jézust. A vallási vezetőknek szembesülniük kellett tévedésükkel. Azt hitték, hogy a gyilkossággal mindent megoldanak egyszer s mindenkorra, de azzal nem számoltak, hogy az élet Urát nem tarthatja foglyul a halál. Jézus harmadnapon feltámadott, és egyre többen hittek benne.

A farizeusok mindenáron meg akarták menteni saját vallásukat, pedig onnan már régen eltávozott az élő Isten, aki az emberek szívét választotta lakhelyül. Minden ember előtt ott áll a lehetőség, hogy életébe befogadja Jézust. Mindenki lehet Isten gyermeke.

Imádság: Uram, nekem nem kell kiharcolnom, hogy a  te gyermeked lehessek. Elég, ha hittel közeledek hozzád, és elfogadlak téged mint személyes megváltómat. Ámen.


 

November 2.  ApCsel 2.

Ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amim van, azt adom neked: A Názareti Jézus nevében kelj fel és járj!

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 3, 1-10)

Ez a  nyomorék férfi, akit szülei minden nap a templom kapujába tettek, hogy kolduljon, nem gondolta volna, hogy Péterrel és Jánossal fog találkozni, akik gyökeresen megváltoztatták az életét. Ő csak néhány fillért várt tőlük, de ők visszaadták neki az egészségét. Ettől a naptól fogva nem szorult többé mások könyöradományára, hanem saját maga is megkereshette a mindennapi kenyeret.

Péter és János meggyőződhetett arról, hogy Jézus velük maradt a szent Lélek által. Minden úgy történt, ahogy azt az Úr korábban megígérte: "Veletek maradok a világ végezetéig". Máté 28, 18-20.

Lehet, hogy ezt a történetet olvasva arra gondolsz, hogy napjainkban már nincsenek ilyen csodálatos gyógyulások.

Pedig vannak! Igaz, nem történik ilyen esemény naponta. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ma már nagyon sok betegséget meg tudnak gyógyítani, amelyek régen halálosak voltak! Ez is csoda, és hálásak lehetünk Istennek! Az Úr bölcsességet adott az orvosoknak, hogy minél több gyógyíthatatlan betegséget tudjanak meggyógyítani. Az Úr szereti az embereket, és nem hagyja magukra őket szenvedésükben. 

Imádság: Uram, nekem minden nap szükségem van arra, hogy vezess, mert magamtól semmire nem vagyok képes. Ámen.


November 1. Apcsel 2

Az Úr pedig minden nap szaporította a gyülekezetet üdvözülőekkel.
(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 2, 41-47)

Pünkösd ünnepén háromezer ember tért meg, akik azért jöttek el a távoli országokból Jeruzsálembe, hogy együtt ünnepeljék meg ezt a jelentős eseményt. És ez még csak a kezdet volt, mivel egyre többen ismerték meg Jézust, és Jeruzsálemben megalakulhatott az első keresztény egyház. Az első gyülekezetben az apostolok gondoskodtak a tanításról, amihez az Ószövetséget használták, mivel még az Újszövetség nem állt össze. Együtt imádkoztak a testvérekkel, és együtt vették magukhoz az Úrvacsorát. Azt is olvashatjuk, hogy egymásnak gondját viselték, és megosztották mindenüket, amijük volt. Úgy éltek együtt, mint egy nagy család. Éppen ez az, amire Jézus tanította őket, hogy szeressék egymást. Nem csoda, hogy az emberek látván ezt a meghitt együttlétet, kedvet kaptak ahhoz, hogy a keresztényekhez csatlakozzanak. Napról napra nőtt az Úr követőinek tábora.

A te lakóhelyeden  is kedvet kapnak az emberek Jézus követéséhez, ha a hívő emberek életét figyelik? Szívesen járnak a templomba? Ha nem, akkor ezen te is segíthetsz. Az emberek biztosan elgondolkoznának, ha látnák, hogy gyülekezeted tagjai szeretik egymást, nem hagynak senkit magára, hanem támogatják a szegényeket. Élj te is úgy, hogy más is kedvet kapjon Jézus követéséhez!

Imádság: Uram, te megmutattad nekünk, hogy mi az igaz szeretet, amikor meghaltál értünk a kereszten. Uram, szeretnék ezért nagyon hálás lenni. Adj több szeretetet a szívembe, hogy  mások is követni akarjanak téged! Ámen.