Hitünk és a betegség

Zsoltárok 32 


Ki ne találkozott volna már azzal a jelenséggel, hogy hozzátartozója, férje, felesége, gyermeke vagy éppen ő maga beteg volt.

Emlékezzünk rá, hogy milyen kiszolgáltatottság érzés vett erőt rajtunk, hogy fájt még a lelkünk is a testünk mellett!

 A fájdalom, a rosszkedv határozta meg mindennapjainkat. Sokszor éreztük, hogy segítségre lenne szükségünk, mert ezt már egyedül elviselni nem lehet.

Hányszor feltettük gondolatban, és bizony nem egyszer még hangosan is a kérdést:  

                     - Miért Istenem?

                     - Miért büntetsz?

                     - Mit vétettem?

Fontos, hogy tudjuk: a szenvedés nem lehet sem büntetés, sem bosszú Isten részéről, hiszen Ő boldogságunkat akarja, azonban figyelmeztetést jelent a szenvedés, alkalmat arra, hogy felülvizsgáljuk életünket, elgondolkodjunk arról, hogy megfelel-e életmódunk az Evangéliumnak.

Aztán kérünk: - Édes Jézusom segíts! Szüntesd meg a fájdalmat!

Jézus nem azért jött, hogy magyarázatot hozzon, hanem, hogy jelenlétével ajándékozzon meg minket.

Nem azért jött, hogy megsemmisítse a szenvedést, hanem hogy velünk szenvedjen.

Ő nem megérteni akarja a szerencsétlenséget és a szenvedést, hanem harcolni ellenük és legyőzni őket a szeretet erejével.

A mi munkánk is ez: harcolni a testi-lelki szenvedés ellen a szeretet, a meghallgatás eszközeivel. Segítő kezet nyújtani ott, ahol arra a legnagyobb szükség van. És hol lehetne erre a legnagyobb szükség, mint a betegágy mellett, hiszen a testi betegség szinte mindig együtt jár lelki betegséggel is.

A mai orvosok és a lélek tudományával foglalkozók azt mondják, hogy van testi-lelki kölcsönhatás. De új dolgot mondtak ezzel? Gondoljunk bele: már több ezer évvel ezelőtt tudta ezt a zsoltáros is, azt, hogy mennyire összefügg a test a lélekkel és a lélek a testtel.

Dávid tanítókölteménye.
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.
Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Szela.) Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam.
Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. (Szela.)

Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt.
Zsolt. 32,1-6

forrás: Mazsoka blogja-Hot Dog