Egy csoda minden  nap


Üdvözöllek Testvérem,

Az elkövetkező hét nap alatt azt fogjuk meglátni együtt, mi szükséges ahhoz, hogy erősek és bátrak legyünk, mert Isten erre hív minket az élet viszontagságaival szemben. Ehhez Józsué könyve első fejezetének kilencedik versét tanulmányozzuk majd behatóbban.

E szavakat intézi Isten Józsuéhoz: „Nemde ezt a parancsot adtam neked: Légy erős és bátor? Ne ijedj meg és ne félj, mert Istened veled van mindabban, amibe belefogsz.” (Lásd Józsué 1,9)

Józsué nagy kihívás előtt állt: A hihetetlenül türelmes és kiváló vezető-képességű Mózest kellett felváltania. Küldetése az, hogy Izrael népét az ígéret földjére vezesse, veszélyes ellenségekkel szembenézve.

„Nemde ezt a parancsot adtam neked…?”– mondja az Úr Józsuénak. Ezt a parancsot Isten nekünk is adja: Nem kell semmitől félnünk. Semmi nem gátolhatja Istent tetteiben…: Se egy serdülő válsága, se egy szétment kapcsolat, se egy nehéz állás, semmiféle tévedésünk…, hiszen Istent semmi sem korlátozza.

A Szentírás mondja: „Isten szól, és amit mond, végbemegy; parancsol, és megtörténik.” (Lásd Zsoltárok 33,9)

Amit Isten megígért, az biztosan be fog következni, és parancsát senki sem tudja hatályon kívül helyezni…! Ki akadályozná meg, hogy megtörténjen, amit elrendelt?

Kihívások előtt állsz? Isten az, aki megerősíthet…! Meg tudja és meg is akarja erősíteni belé vetett hited és bizalmad a jövőt illetően. A jó hír pedig az, hogy Isten sosem téved terveiben.

Lássunk rá együtt egy példát Jeremiás próféta életében:
„Az Úr ezeket a szavakat intézte hozzám: Ismertelek, mielőtt még az anyaméhben megformáltalak volna, megszenteltelek és nemzetek prófétájává tettelek, mielőtt még megláttad volna a napvilágot. Ezt válaszoltam: Ó, Uram és Istenem! Nem tudok beszélni, csak gyermek vagyok. De az Úr ezt válaszolta: Ne mondd azt, hogy csak gyermek vagy, mert elmész mindazokhoz, akikhez küldelek, és megmondod nekik mindazt, amit elrendelek. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, hogy megszabadítsalak, szól az Úr.” (Lásd Jeremiás 1,4-8)

Ma valld meg fennhangon Isten ígéreteit életedre! Amit elrendel, az bekövetkezik…!

Köszönöm, hogy vagy!

 

 forrás: https://hu.jesus.net/istened-elrendeli-hogy-legy-eros/