Pál meggyógyította a betegeket
2014. február 6., 10:22


A vasárnapi alkalmunkon elhangzott, hogy Pál meggyógyította a betegeket. Felkaptuk erre a fejünket, mintegy felszisszenve, hogy Pál? Ez nem lehet, ilyen nincs a Bibliában, hiszen egyedül csak Jézus gyógyit! De ha elgondolkodunk, bár jobb ha felnyitjuk a Bibliát Márk evangéliuma 16. fejezeténél és elolvassuk a 17-18. verssorokat megtaláljuk a választ.

" Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18. kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

A hiszek nem azt jelenti, hogy könnyedén kiejtem a számon, hogy hiszek Uram, hanem szívből és átadott életemmel bizalommal hiszek az Úr Jézusban és követem az ő tanításait. Ilyenkor munkálkodik az Úr, és valóban csodálatos jelek követik.

3. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, egy vipera jött elő a melegből, és a kezébe mart. 4. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: "Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem hagyja élni." 5. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. 6. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban a hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten. 7. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusznak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt. 8. Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. 9. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket.
ApCsel 28, 3-9

 

Pál betöltötte az Úr ígéretét. A halálos kígyóméreg nem volt hatással rá, mert Jézus Krisztus vére és Jézus Krisztus iránti hite megmentette őt a haláltól.

Betegekre tette a kezét akik meggyógyultak. Meggyógyultak, mert ebben a kézrátételben Jézus Krisztus munkálkodott. A kívülállók akik ezt a csodát látták, egyértelműen úgy vélték, hogy Pál gyógyította meg a betegeket. De tudjuk, hogy Pál hite volt az amely által Jézus Krisztus cselekedett és gyógyulást hozott a betegek számára.

Sehol nem olvassuk a Bibliában, hogy Pál magának könyvelte volna el a dicsőséget. Ő csak egy eszköz volt az Úr akaratának teljesítésében.

/bacsipista/