Blog

Azonos témakörökhöz tartozó keresztény írások gyüjtemény, tárhelye, folyamatos frissítéssel.

Bosszúvágy

Rab a börtönben

A börtönben raboskodó férfi elhatározta, hogy szabadulása után kegyetlen bosszút áll feleségén, mert tudomására jutott, hogy el akar válni tőle.
Tervét senki sem ismerte, naponta táplálta és mélyen titokban tartotta.
Egy nap azonban egy missziós csoport látogatott el a börtönbe. A rab megrendülten hallgatta, amint egy szolgáló a bosszúvágyról beszélt, és a férfi úgy érezte, azt mondja el amit ő tervez és titkol.
Megértette, hogy Isten minden gondolatát ismeri és személyesen neki üzent a szolgálón keresztül, aki végül a megbocsátásról is beszélt.
Hosszú és fájdalmas vívódások után a rab úgy döntött, hogy lemond a bosszúról, és megbocsát feleségének, mert az ő bűnös életvitele juttatta el feleségét a házasság megszüntetésére.
Szívébe békesség költözött, és érezte, hogy Isten szeretete átjárja.
Ismét bíróság elé kellett állnia egy másik bűncselekménye miatt. Amikor új tárgyalása során elmondta történetét és bizonyságot tett Isten hozzá intézett szaváról, a bíróság értékelte megváltozott gondolkodását, megbocsátását és csökkentette hátralévő büntetését.
Szabadulása után a férfi Isten hűséges követője lett, élete teljesen megváltozott.
Tanulságként szolgál, hogy a bosszúvágy feladása, a megbocsátás saját magunkat szabadítja fel, és Isten szeretete képes megváltoztatni még a legkeményebb szívet is.

bacsipista
2024.06.03.
A fotó illusztráció: Pixabay

A csalódás jutalma

Táncosok

Volt, egy lány, aki egy csendes faluban élt. Az volt az álma, hogy táncosnő legyen, és a világ legnagyobb színpadjain lépjen fel. Gyakran gyakorolt a pajtában, forgatta és pörgette magát a tükör előtt, elképzelve, hogy ő a legügyesebb táncosnő a világon.

Egy napon meghallotta, hogy a fővárosban táncversenyt rendeznek. Izgatottan elhatározta, hogy részt vesz rajta, és megmutatja tehetségét. Szülei aggódtak, mert soha nem mentek még messzire a faluból, de ő könyörgött nekik, hogy engedjék el. Végül beleegyeztek, és elindult a nagyvárosba, tele álmokkal és reményekkel.

A verseny napján lenyűgözte a zsűrit a tehetségével. Szépen táncolt, szenvedéllyel és energiával. De a verseny végén nem őt hirdették ki győztesnek. Csalódott lett, de nem adta fel az álmát. Tudta, hogy tehetséges, és elhatározta, hogy tovább próbálkozik.

Ott maradt a városban, és egy tánctanárnál kezdett el tanulni. Keményen dolgozott, és minden nap gyakorolt. Hamarosan elkezdett fellépni kis klubokban és kávézókban. Tehetsége és kitartása révén hamarosan elismerést szerzett magának a táncvilágban.

Egy napon felkérte egy híres tánctársulat, hogy csatlakozzon hozzájuk. Álma valóra vált! A világ legnagyobb színpadjain lépett fel, és lenyűgözte a közönséget tehetségével és szenvedélyével.

Soha nem felejtette el, honnan jött, és mindig hálás volt szüleinek a támogatásukért. Gyakran visszatért a falujába, hogy tanítson a fiatal táncosokat, és inspirálja őket, hogy higgyenek az álmaikban.

Ez a történet azt üzeni nekünk, hogy soha ne adjuk fel az álmainkat, még akkor sem, ha kudarcot vallunk. A kemény munka, a kitartás és a szenvedély révén bármit elérhetünk, amit csak elképzelünk.

bacsipista
2024.05.30.

kép forrása: pixabay

Hit ereje

Hit ereje

Anna élete összeomlani látszott. Az emlőrák diagnózisa sújtotta, mint egy mennykőcsapás. A félelem és a kétségbeesés eluralkodott rajta, és öngyilkosságon gondolkodott. Férje, Péter, hűségesen állt mellette ebben a nehéz időszakban. Szerelme és támogatása volt Anna mentsvára a sötétségben.

A műtét sikeres volt, de Anna gyógyulása nem volt könnyű. Fizikai fájdalmak gyötörték, lelke pedig megtörtnek érezte magát. Kétségbeesésében Istenhez fordult, vigaszt és erőt keresve. Elkezdett Bibliát olvasni, és imádkozni. Fokozatosan békére lelt a hitében.

Ahogy Anna gyógyult, úgy erősödött a hite is. Elhatározta, hogy segít másokon, akik hasonló nehézségeken mennek keresztül. Önkénteskedni kezdett a helyi kórházban, ahol más rákos betegeket látogatott. Támogatást és bátorítást nyújtott nekik, és megosztotta velük a saját történetét.

Egy nap Anna meglátogatta Idát, a szomszédját, aki szintén rákos beteg volt. Ida dühös és neheztelő volt a betegsége miatt. Átkozta Istent és a világot a szenvedéseiért. Anna igyekezett vigasztalni Idát, és elmagyarázni neki a hit erejét, de Ida nem volt hajlandó meghallgatni.

Egy nap Ida hirtelen meghalt. Anna elkeseredett. Úgy érezte, kudarcot vallott. De ekkor valami különleges történt. Ima közben Anna érezte, hogy Isten azt súgja neki: "Ne aggódj, Anna. Ida átka nem érvényes. Megbocsátottam neki, és megáldom az életét."

Anna meglepődött. Hogy lehet ez? Ida tele volt haraggal és gyűlölettel. Hogyan bocsáthatott meg neki Isten? De Anna hitt Isten szavában. Tudta, hogy Ida lelke békére lelt a halála után.

Anna továbbra is segített másokon, és hitét megosztotta velük. Tudta, hogy a hit erőt adhat a legnehezebb időkben is. Anna története tanúskodik a hit erejéről, a megbocsátásról és a gyógyulásról. Még a legsötétebb pillanatokban is van remény.

bacsipista
2024.05.26

A szétszórt örökség - tanmese

Volt egy módos ember, akinek rengeteg birtoka és kincse volt. Élete során sokat utazott és gyűjtött, és nem gondolt a jövőre. Nem volt felesége, gyermeke, sem közeli rokonsága, aki örökölhette volna vagyonát. Amikor elérte a halál küszöbét, aggódni kezdett a vagyona sorsa miatt. Nem akarta, hogy minden kemény munkája kárba vesszen.

Elhívta hát a város legbölcsebb emberét, és tanácsot kért tőle. A bölcs ember azt tanácsolta neki, hogy ossza szét vagyonát a szegények és rászorulók között. A módos ember először habozott, de végül beleegyezett.

Halála után a vagyonát szétosztották a szegények között. Sokan örültek a váratlan ajándéknak, és hálásak voltak a módos ember nagylelkűségéért. De voltak néhányan, akik nem örültek. Irigyek voltak a szegényebbekre, és azt akarták, hogy ők örököljék a vagyonát.

Egy napon összegyűltek a módos ember sírja mellett, és elkezdtek vitatkozni az örökségről. A vita hamarosan heves veszekedéssé fajult, és végül verekedésbe torkollt. A szegényebbek, akik örökölték a vagyonból, megdöbbenve és szomorúan figyelték a jelenetet.

Ekkor hirtelen egy fényes alak jelent meg a sír mellett. Ez maga a módos ember szelleme volt. Haragosan nézett az összegyűlt emberekre, és azt mondta:

"Szégyeljétek magatokat! Irigyek és mohók vagytok. Soha nem fogjátok megérteni a vagyon igazi értékét. Az igazi örökség nem a pénzben és a javakban rejlik, hanem a jóságban és a nagylelkűségben."

A módos ember szavai mély hatással voltak az emberekre. Szégyent éreztek a viselkedésük miatt, és elhatározták, hogy megváltoznak. Megesküdtek, hogy bölcsen használják fel az örökséget, és segítenek a szegényeken és a rászorulókon.

A módos ember szelleme mosolygott, és eltűnt. Az emberek pedig békében és harmóniában éltek tovább, hálásan a kapott ajándékért, és a módos ember bölcs tanításaiért.

Tanulság: A vagyon és a javak mulandók, de a jóság és a nagylelkűség örökké tart. Az igazi örökség nem a pénzben rejlik, hanem a jó cselekedetekben, amelyeket hátrahagyunk magunk után.