Blog

Azonos témakörökhöz tartozó keresztény írások gyüjtemény, tárhelye, folyamatos frissítéssel.

Ajánlom bizonyságomat

Ajánlom bizonyságomat mindenkinek, aki problémákkal és nehézségekkel küszködik. Valamikor így voltam én is, a családi és anyagi gondokat csak tetézte a betegség, amely kíméletlenül megtámadott.

Úgy éreztem, hogy vége mindennek, elvesztem, nincs tovább. Nem láttam kiutat és megoldást. Amikor már majdnem mindent feladtam akkor történt, hogy találkoztam Istennel. Azzal az Istennel, akit már régóta kerestem, de soha nem találtam. 

Megismertem Őt Jézus személyén keresztül, felismertem, hogy gondjaim hátterében nem Ő állt, de Ő volt az aki mindig várakozott arra a pillanatra amikor felemelem csüggedt fejem és megszólítom.

Hívtam, "Jézus, szükségem van Rád!" 

És Ő megjelent, megbocsátotta bűneimet, biztonságot, békességet, gyógyulást hozott az életembe. Új értelmet és célt találtam az Ő vezetésével.

Szeretném, hogy Te is találkozhass Jézussal, ismerd meg, és add át neki gondjaidat, betegségeidet, hogy  érezd békességét, szeretetét és kegyelmét.

 

Magdus

 2011-05-14

Vegyes áhítatok

Szegezd a tekinteted Isten változhatatlan Igéjére

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:19)

 

Az emberek tanácstalannak, tehetetlennek érzik magukat az állandóan változó világban.

Bekapcsoljuk a tévét és ezt halljuk: „Ez a háború az egész világot válságba fogja taszítani.” Kinyitjuk az újságot és ezt olvassuk: „A munkanélküliek aránya elérte az eddigi legmagasabb számot.”

Kedvesem, Isten nem akarja, hogy gyámoltalannak érezd magad, mert te nem a világból való vagy (János 17:16). Te Istenhez tartozol, ezért nem kell a világi sémák szerint élned. Bármit is mutat a világ helyzete, ne félj, mert „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.”

Figyeljük csak meg, hogy ez az ige azt mondja, hogy „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket”. Nem azt mondja, lehet, hogy betölti némely szükségeteket. Azt is mondja, hogy Isten „az ő gazdagsága szerint” teszi ezt, nem pedig az Ő gazdagságából. Ha egy milliomos száz dollárt ad neked, akkor a gazdagságából ad. Azonban, ha a gazdagsága szerint ad, az milliókat is jelenthet.

Végül, ez a bibliavers azt is mondja, „az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban”. Tehát nem a céged gazdagsága szerint, vagy aszerint, hogy a gazdaság milyen jól teljesít. Nem, Isten gazdagsága szerint dicsőséggel, a Krisztus Jézusban!

Tehát, hogyan tudod megtenni, hogy ne érezd magad tehetetlennek és kiszolgáltatottnak ezekben a bizonytalan időkben? Úgy, ahogy én meg tudtam tenni, hogy ne legyek tengeri beteg, amikor hajóval utaztam. Azt tanácsolták nekem, hogy ne a körülöttünk lévő hullámokat nézzem, hanem a távoli horizontot. Amikor tekintetemet a mozdíthatatlan horizontra szegeztem, már nem éreztem a tengeri betegséget, noha a hajó ide-oda hánykolódott a hullámzó tengeren.

Barátom, ne a körülményeidre nézz, vagy a világban lévő rossz dolgokra, mert belebetegszel. Inkább tekints Isten változhatatlan, mozdíthatatlan, örökkévaló Igéjére. A szíved így szilárd helyet talál és meg fogod látni, ahogy Isten be fogja tölteni minden szükségedet az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban!

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu


Steve McVey - Uram, taníts meg minket nevetni!


A Lukács 11-ben az egyik tanítvány kérte Jézust: „Uram, taníts minket imádkozni”. Ez egy nagyon jó kérés egy hívőtől és sok modern kori keresztény is kérte már ezt az Úrtól.

Azonban, úgy gondolom, van egy másik kérés, amit a modern kori keresztények is jó lenne, ha kérnének: „Uram, taníts meg minket játszani, nevetni.”

Jézus egy alkalommal azt mondta, ha nem leszünk olyanok, mint a gyerekek, elmulasztjuk Isten királyságát. A gyerekek játszanak. Amit tesznek, az lényük szerves része. Lényegében, Isten királysága egy ünneplés. „Isten királysága nem evés és ivás, hanem igazság békesség és a Szent Szentlélekben való öröm” (Róma 14:17). Ez a Biblia leírása arról, mit jelent Isten királyságában élni. Sok keresztény azonban annyira aggódik, és annyira befeszült, hogy még akkor sem ismernék fel a jókedvet, ha egyenesen az arcukba nevetne.

Én úgy képzelem, hogy sok nevetés van a mennyben. Valójában, az Írások alapján jó okunk van feltételezni, hogy maga Isten is egy kedélyes, vidámságot kedvelő személy. Nem egy befeszült, morgós, soha-semmi-nem-jó-neki fajta hamis isten, akit az ember teremt. Amikor Jézus Krisztus azt mondta, „Bevégeztetett”, elképzelem, hogy Isten elmosolyodott, és az a mosoly, azóta sem halványult el.

Egyszer hallottam, hogy valaki azt mondta, Isten akkor a legboldogabb, ha a gyermekei vidámak. Hajlok arra, hogy egyetértsek vele. Túl sok keresztényt megfosztottak a gyermeki lelkülettől, és egy ál-érettséget erőltettek rájuk, ami megköveteli, hogy komolyak legyenek, és a legjobb módja, hogy ezt megmutassák az, ha minden vidámságot kiirtanak az életükből.

A Biblia azt tanítja, hogy „a vidám szív a legjobb orvosság” (Példabeszédek 17:22). Olyan, mint a vitamin, ami vitalitást visz az életedbe. A nevetésről azt mondják, hogy lecsökkenti és segíti egészséges szinten tartani a stressz hormonokat, mint a kortizol, a dopamin, az adrenalin és a növekedési hormon. Ezek a hormonok akkor termelődnek, amikor feszültek vagyunk, aggódunk vagy félünk.

Dr. James Walsh, Nevetés és egészség című könyvében úgy írja le a nevetést, mint egy minden szervünkre kiterjedő jó masszázst. Olyan a nevetés, mint egy aerobic edzés vagy egy kocogás. Amikor nevetünk, először felgyorsul a szívverésünk és a légzésünk. Miután a nevetés alábbhagy, egy nyugalmi időszak következik, ami oldja az izmok feszültségét, és jótékony hatású izomgörcs, idegfájdalom és reuma esetén. Úgy tartják, hogy 100 jó nevetés felér egy 10 perces evezéssel.

Szeretnél egy jobb általános közérzetet? Egy dolog biztosan a segítségedre lesz: ha megtanulsz játszani és sokat nevetsz. Miért is ne? Mennyei Atyád életed minden részletéről gondoskodik. Eltervezte, hogy „dicsőségről dicsőségre” vezet (2 Korinthusi 3:18) majd végül hazavisz. Tehát, hozz egy döntést, hogy a köztes időben élvezni fogod az utat. Uram, taníts minket játszani, nevetni!

„Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor.” (Példabeszédek 8:27-30)

Magyar fordítás: ahitatok.hu


A hitből fakadó nyereség

„Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (János 11,25-26a TLB fordítás)

Nagyon sok nyereség származik abból, ha hiszel Jézusban, és élő kapcsolatod van vele. Ha hiszel benne, örök életed van. Ha ez lenne az egyetlen nyereség, akkor is óriási dolog lenne. A megváltás miatt az örökkévalóságod biztosított.

Az, hogy Jézus feltámadt a halálból, mindent megváltoztatott. Szó szerint Krisztus előttre és utánra osztotta a történelmet. Ez a legfontosabb esemény. És három dolgot bizonyít.

Először is, bebizonyította, hogy Jézus pontosan az, akinek mondta magát. Többször is elmondta, hogy ő Isten Fia, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. Megtette.

Jézus feltámadása egyike a történelem legjobban dokumentált eseményeinek, amely bármely bíróság előtt megállna. Évszázadok folyamán újra és újra bizonyított.

A feltámadás bizonyítja azt is, hogy Jézus megtartja az ígéreteit. Ő azt mondta a tanítványoknak, hogy hagyni fogja, hogy az emberek megöljék, de fel fog támadni. Ha ezt az ígéretét megtartotta, biztos lehetsz abban, hogy Isten Igéjének minden ígérete igaz.

A harmadik dolog, amit a feltámadás bizonyít, az, hogy van élet a halál után. Ha Jézus nem támadt volna fel, nem lenne reménységünk a jövőre nézve. 

Jézus azt mondta a János 11:25-26-ban: „Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, újra életet lehelve beléjük. Az, aki hisz bennem, ha meg is hal, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet kap, mert hisz bennem, és soha el nem vész." (TLB fordítás)

Hol kaphatnál ennél nagyobb ígéretet? Sehol! Ki más lenne képes ilyet adni neked? Senki! Ha nem fogadod el Jézust, nem kaphatod meg ezt. Ez a csodálatos nyereség ma elérhető számodra. Hogy mi a feltétele? Csak hinned kell.

Ha szeretnél dönteni, hogy ezentúl hiszel Jézusban, és követed őt, csak mondd el ezt az imát: "Drága Jézus, te azt ígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnömre bocsánatot nyerek, megismerhetem életem célját, és egy napon örökkévaló otthonodba, a mennybe fogadsz.

Beismerem a bűneimet, és hiszem, hogy te Isten vagy, az én Megmentőm. Elfogadlak téged életem Uraként. A mai naptól kezdve átadom neked életem minden részletének irányítását. Tied a döntések joga. Jézus, szeretnék megnyugodni a te szeretetedben. 

Köszönöm, hogy ezért nem kell megdolgoznom, ezt nem kell kiérdemelnem. Életem hátralévő részében téged szeretnélek szolgálni, nem saját magamat. Alázattal rád bízom az életemet, és kérlek, hogy fogadj be a családodba. Jézus, a te nevedben kértem mindezt, ámen."

forrás: http://napiremeny.blog.hu/2016/01/13/a_hitbol_fakado_nyereseg


Felhívás imádságra

"Kiálts hozzám, én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!"
(Jer 33,3)


Isten imádságra biztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása sincs, csak az imádkozót befolyásolja. Mi ezt jobban tudjuk. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme, az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra meg újra, és ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyermekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyermekeinek a kiáltasát?

Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számukra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát is, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ejt minket kegyelmével és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk Hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk Neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé.

C.H. Spurgeon
 


Hogyan felejthetne el téged Isten?

"(Jézus) felnézett Zákeusra és nevén nevezte: "Zákeus!"
(Lukács 19,5a LB ford.)

Zákeust egész életében gúnyolták és elutasították először is a megjelenése, másodszor a bűnös életvitele miatt. Jézus nem csupán ránézett, hanem ki is fejezte, hogy ismeri őt azáltal, hogy megszólította. Képzeld el, hogy sokkolhatta ez a hír Zákeust! Honnan tudhatta Jézus a nevét?

Isten nem csak azt tudja, hol vagy, hanem azt is tudja, ki vagy te. Tisztában van azzal, min mész keresztül, miért kell ezt átélned és hogy hogyan érzed magad. Jobban ismer téged, mint te önmagad. Személyesen törődik veled.

Zákeus neve azt jelenti: "a Tiszta". Valószínűleg ez az utolsó dolog, amire gondoltál volna egy korrupt kormányzati tisztségviselővel kapcsolatban. Minden volt, csak épp tiszta nem. És mégis, Jézus a nevén nevezte Zákeust: "Hahó, Tiszta, ma este meglátogatlak." Jézus azt erősítette meg a szavaival, amit ő Zákeusban látott, nem azt, ami valójában volt.

Talán azért félsz attól, hogy közel kerülj Jézushoz, mert azt hiszed, hogy leszid amiatt, amit rosszul tettél. De Jézus inkább meg akar téged erősíteni. Tudatni akarja veled, mennyire szeret.

"Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, a tenyerembe véstelek be..." (Ézs 49, 15-16a NLT ford.)

Amikor Jézus meghalt a kereszten, kitárta a kezét és a katonák átszögezték azokat, a te neved volt azokba beleírva. Amikor a mennybe érsz, senki máson nem lesznek sebek, csak Jézuson. Az örökkévalóságig fogja viselni azokat, hogy emlékeztessen, mennyire szeret és hogy ezáltal azt üzenje: "Szerinted képes lennék elfelejtkezni rólad? Lehetetlen! Nézd, ezek a sebek mutatják, milyen sokat jelentesz számomra."

 

Beszéljetek róla:

- Milyen érzést kelt benned az a gondolat, hogy Isten jobban ismer téged, mint te magad?

- Melyek azok az ajándékok, amiket mások már felfedeztek benned, de te nem ismered el azokat?

- Mi az a múltbeli vagy éppen aktuális küzdelmeiddel kapcsolatban, ami miatt megkérdőjelezed Isten irántad érzett szeretetét?

 

Rick Warren, 2014.05.12.

forrás: http://napiremeny.blog.hu


Nem az embereknek tetszeni

Szabadon az embereknek való tetszeni akarástól 

Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. (Példabeszédek 29,25)

 

Az életben mindig lesznek olyanok, akik bele akarnak préselni a saját öntőformájukba, olyanok, akik nyomást gyakorolnak rád, hogy azzá légy, akinek ők akarnak látni.

Még az is lehet, hogy jó emberek. Lehet, hogy jót akarnak. A probléma viszont az, hogy ők nem a te Teremtőd. Nem ők lehelték beléd az életet. Nem ők láttak el minden szükségessel, nem ők ruháztak fel erővel és nem ők kentek fel. Mindezt a Mindenható tette! Ha mindazzá szeretnél válni, akinek Isten megálmodott, akkor nem fókuszálhatsz arra, mit gondolnak mások. Ha minden egyes kritika hatására változtatsz, hogy elnyerd mások tetszését, akkor úgy fogod leélni az életedet, hogy az emberek manipulálnak, és megpróbálnak belegyömöszölni a saját dobozukba. Fel kell ismerned, hogy egyszerűen lehetetlen mindenkit boldoggá tenni. És azt sem tudjuk elérni, hogy mindenki szeressen minket.

Ahelyett, hogy reggel az ágyból kipattanva megpróbálnál embereknek tetszeni, kérd az Urat, hogy kutassa át a szíved. Kérdezd meg Őt, hogy az útjaid tetszenek-e Neki. Maradj a célodra összpontosítva. Ha az emberek nem értenek meg, az is rendben van. Ha elveszítesz néhány barátot, csak azért mert nem hagyod, hogy kontrolláljanak, akkor ők nem is voltak igazi barátok. Nincs szükséged mások elismerésére, jóváhagyására, csak a Mindenható Isten elismerésére, jóváhagyására. Kövesd azt, amit Ő helyezett a szívedre, és légy szabad az embereknek való tetszeni akarástól!

Mennyei Atyám, alázatban jövök Eléd. Kérlek, kutasd át a szívemet és az elmémet. Az a vágyam, hogy Neked tetsző életet éljek. A Te gondolataid legyenek az én gondolataim. Köszönöm, hogy szabaddá teszel az embereknek való tetszeni akarástól. Jézus nevében. Ámen.

 

Joel Osteen

Magyar fordítás: ahitatok.hu


 
Isten látja az értékedet 
 
 
Alicia alig tíz kilós, és jóval alacsonyabb a kortársainál. Egy ritka betegségtől szenved, melynek neve progeria, más szóval korai öregedésnek, vagy gyermekkori aggságnak nevezzük. Nyolcmillió gyerekből egynél fordul elő. A kislány kopasz, rosszul hall, és olyan az állóképessége, mint egy idős emberé. És még csak tíz éves. 
 
Általában türelmesen viseli a kíváncsi tekinteteket. Az anyukája viszont néha felcsattan. De ki hibáztathatná őt, ilyen a szülői szeretet természete. A szülői szeretet a tökéletlenségek ellenére is szeret. Nem azért, mert vak. Épp ellenkezőleg. Nagyon is élesen lát. Alicia anyukája teljesen tisztában van lánya gyengeségeivel. Viszont látja Alicia értékét. 
 
Isten ugyanígy lát! Isten egy Apa szemével lát. Látja a hibáinkat, gyengeségeinket, hiányosságainkat. De látja az értékünket is. Minden egyes ember egy kincs számára. 
 
„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani” (Márk 6:34). 
 
Max Lucado 
 
Magyar fordítás: ahitatok.hu
 

 
 
Ne érd be az "ötperces" kegyelemmel 
 
2,4 Isten azonban tele van irgalommal,és nagyon szeret bennünket! Ezért, amikor még halottak voltunk a bűneink miatt, a Krisztussal együtt új életet adott nekünk. 
2,5 Bizony Isten kegyelme mentett meg benneteket! 
2,6 Sőt, Krisztussal együtt fel is támasztott a halálból, és vele együtt ültetett bennünket a mennyei helyekre. Mindez a miénk, akik Krisztus uralma alatt vagyunk. 
2,7 Isten azért tette ezt, hogy megmutassa a jövendő korszakoknak is kegyelme határtalan gazdagságát. A Krisztus Jézusban adta nekünk ezt a kegyelmet. (Efezusi levél – Egyszerű fordítás) 
 
 
Az egyik ok, amiért a keresztények aggódnak és idegeskednek ahelyett, hogy Istenhez fordulnának, amikor kihívásokkal kerülnek szembe, az, hogy Isten kegyelmét korlátozottnak látják. Ugyanúgy, ahogy az idejüket, az anyagi javaikat korlátozottnak látják, a föld természeti forrásait korlátozottnak látják, Isten kegyelmét is korlátozottnak látják. Milyen sajnálatos, hogy a modern kori hívők a kegyelmet a parkolási díjfizetés alapján értelmezik: "ötperces" kegyelem, azaz öt perced van, hogy elhagyd a parkolóházat, miután kifizetted a díjat, addig érvényes a jegy. 
 
Kedvesem, amikor Isten kegyelméről van szó, akkor tudnod kell, hogy KORLÁTLAN! VÉGTELEN! Ki tudná kibeszélni az Ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát? 
 
Ezért nem akarja Isten, hogy olykor-olykor egy csipetnyi kegyelmet végy, a maradék időt pedig aggódással töltsd. Nem, Ő azt akarja, hogy minden nap, minden helyzetben az Ő bőséges kegyelméből meríts. Ne elégedj meg az "ötperces" kegyelemmel. Gazdagon meríts kegyelméből. Így teszel szert a nyugalomra, és így uralkodsz az életben (Róma 5:17). 
 
Joseph Prince 
Magyar fordítás: ahitatok.hu 
 
forrás: http://www.ahitatok.hu/joseph-prince/264-ne-erd-be -az-otperces-kegyelemmel.html

 

 Oswald Chambers - Krisztus mindenek felett
áhítatok minden napra

 

VOLTÁL-E VALAHA EGYEDÜL ISTENNEL? 


   "Mikor pedig egyedül volt, megkérdezték Őt a példázat felől azok, akik a tizenkettővel együtt körülötte voltak" (Mk 4,10).

Az Ő egyedülléte velünk. Amikor Isten magához von minket szenvedés, bánat, kísértés, csalódás, betegség, meghiúsult vonzalom, összetört barátság vagy új barátság által, amikor már teljesen egyedül vagyunk vele, mi pedig - mint a villámsújtottak - egyetlen kérdést sem merünk feltenni neki: akkor kezd Ő magyarázni. Figyeld meg, hogyan neveli Jézus Krisztus a tizenkettőt: maguk a tanítványok döbbentek meg, nem a kívülálló tömeg. Folyton kérdezgették, Ő pedig folyton válaszolt; mégis csak akkor értették meg szavait, amikor vették a Szent Szellemet (Jn 14,26). Ha elindultál Istennel: egy dolog világossá lesz előtted - és Isten szándéka, hogy ez az egy feltétlenül megvilágosodjék: az a mód, ahogyan Ő veled foglalkozik. Testvéred szomorúsága és nehézségei teljesen érthetetlenek neked. Mindaddig azt képzeljük, hogy megértjük a másik embert, amíg Isten meg nem mutat nekünk egy jó adagot saját szívünk pestiséből. Az önfejűségnek és tudatlanságnak nagy területei vannak még bennünk, amelyeket a Szent Szellemnek kell feltárnia. De ez csak akkor történhetik meg, ha egyedül vagyunk Jézus Krisztussal. Egyedül vagyunk-e vele éppen most? Vagy kicsinyes véleményekkel foglalkozunk, hiábavaló vállalkozásokkal "Isten szolgálatában", vagy testi életünkre vonatkozó balga elképzelésekkel? Jézus Krisztus addig semmit sem tud megmagyarázni, amíg értelmünk lármás kérdései el nem hallgatnak és egyedül nem vagyunk vele.


INTÉS ÖNFEGYELMEZÉSRE 


   "És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül és ne az egész tested vetessék a gyehennára" (Mt 5,30).

Jézus nem azt mondta, hogy mindenkinek le kell vágnia jobb kezét, hanem - "ha a te jobb kezed bűnre visz téged" mialatt velem jársz, akkor vágd le. Sok olyan dolog van, ami törvény szerint megengedett, de ha Istenre akarod összpontosítani az életedet, akkor nem teheted azokat többé. Jobb kezed egyik legértékesebb kincsed, de - mondja Jézus - ha akadályoz az Ő akarata teljesítésében, akkor vágd le. Ez a legszigorúbb szabálya az önfegyelmezésnek, amit ember valaha hallott. 
Amikor Isten az újjászületés által átformál valakit, a kezdődő új életre jellemző a csonkaság. Száz meg egy olyan dolog van, amiket nem mersz megtenni; olyan dolgok ezek, amelyek a te szemedben és a téged ismerő világ szemében úgy hozzád tartoznak, akár a jobb kezed és szemed, és aki nem szellemi gondolkozású, ezt mondja: "Ugyan, mi van abban? Milyen lehetetlen vagy!" Nem volt még olyan szent, aki ne ilyen csonkán kezdte volna az új életét. De jobb belépni az életbe csonkán és Isten szemében mégis kedvesen, mint az emberek szemében kedvesnek lenni és bénának Isten előtt. 
Jézus Krisztus eleinte sok olyanban akadályoz meg Szelleme által, amit mindenkinek szabad, csak neked nem. Ügyelj, nehogy saját megfegyelmezett életedet mások bírálgatására használd. Csonka élettel kezdünk, de a 48. versben Jézus már a tökéletesen kibontakozott élet képét mutatja meg: "Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes."


 A szent is gyalázhatja Istent?


   "Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné" (2Kor 1,20).

Jézus a tálentumokról szóló példázatot intésül mondta el, hogy megmutassa nekünk, milyen helytelenül ítéljük meg képességeinket. Ez a példázat nem természetadta képességeinkre, hanem a Szent Szellem pünkösdi adományára vonatkozik. Szellemi képességeinket nem a nevelés vagy értelmünk mértékével kell mérnünk: szellemi dolgokra való felkészíttetésünket Isten ígéretei alapján kell értékelnünk. Ha kevesebbet nyerünk, mint amennyit Isten szeretne, csakhamar gyalázni fogjuk Őt, mint ahogyan a szolga gyalázta urát: "Többet vársz tőlem, mint amennyi a tőled kapott erőből telik. Túl sokat kívánsz tőlem. Ott, ahova állítottál, nem maradhatok hű hozzád." Mikor Isten mindenható Szelleméről van szó, ne mondd: "Nem tudom megtenni". Természetes képességeid korlátai ne akadályozzanak. Ha elnyertük a Szent Szellemet, akkor Isten elvárja, hogy a Szent Szellem műve nyilvánvalóvá váljék bennünk. A szolga mindenben igazolta magát, amit tett, urát pedig minden tekintetben elítélte: "Követelésed nincs arányban azzal, amit adtál". Nem gyaláztuk-e Istent, amikor megengedtük magunknak, hogy aggodalmaskodjunk, bár Ő így szólt: "Keressétek először Istennek országát (királyi uralmát) és az Ő igazságosságát és ezek mind megadatnak néktek" (Mt 6,33). Az aggodalmaskodás pontosan azt jelenti, amit a szolga mond: "Tudom, az a szándékod, hogy cserben hagyj engem". A természeténél fogva lusta ember mindig agyafúrt: "Nem találtam kellő alkalmat"; aki pedig szellemileg lusta, az Istennel szemben agyafúrt. A lusták mindig külön utakra kanyarodnak. Ne feledd el soha, hogy szellemi képességeinket Isten ígéretei mérik meg. Beteljesítheti Isten az Ő ígéreteit? Feleletünk attól függ, hogy vettük-e a Szent Szellemet.


Nem azon múlik-e, ami a legkevésbé valószínű?

"Mert Joáb Adóniához hajlott, noha azelőtt nem hajlott Absolonhoz" (2Kir 2,28).

Joáb kiállta a nagy próbát: egészen hű maradt Dávidhoz, nem ment a csábító és nagyravágyó Absolon után, de élete vége felé a gyáva Adóniához hajlott. Tartsd mindig éberen szem előtt, hogy ahol egy elesett, ott a többiek is éppúgy eleshetnek (1Kor 10,12-13). A nagy válságon átjutottál, most légy éber a kisebb dolgokban; vedd számításba az apró dolgok rejtett kísértését.

Hajlandók vagyunk azt mondani: "A legkevésbé sem valószínű, hogy miután a legnagyobb válságon túljutottam, most visszatérnék a világ dolgaihoz." Ne gondold ki előre, merről jön majd a kísértés; amiről legkevésbé gondolod, az lehet veszélyes. A nagy szellemi tettek utóhatásaiban jut szóhoz a "legkisebb dolgok rejtett világa"; ha nincs is előtérben, gondold meg, mégis jelen van, és ha nem vigyázol, újra elbuktathat. Hű maradtál Istenhez a nagy és erős kísértések között; most őrizkedj a rejtett áramlatoktól. Ne nézz betegesen önmagadba és ne rettegj előre. Maradj éber: legyen emlékezeted nyitva Isten előtt. A nem őrzött erősség kettős gyengeség, itt végzi aknamunkáját a "kicsiny dolgok rejtett világa". A Biblia hősei mindig legerősebb pontjukon buktak el, nem a leggyengébben.

"Isten hatalma őriz!" - Ez az egyetlen biztonság (1Pt 1,5).


Készenlét 

   "Szólította őt Isten... Az pedig mondta: ímhol vagyok" (2Móz 3,4).

Mikor Isten szól, sokan hasonlítunk a ködben botorkáló emberhez: nem válaszolunk. Mózes feleletéből kitűnik, hogy ott volt valahol. A készenlét azt jelenti: helyes viszonyban vagyok Istennel és tudom, most hol állok. Mindig buzgón mondogatjuk Istennek, hogy hova szeretnénk menni. Az győz, aki készen van Isten és munkája számára, amikor meghallja a hívó szót. Valami nagyszerű, feltűnő alkalomra várunk és mikor itt van, sietve kiáltjuk: "Itt vagyok!" Ahol Jézus Krisztus előtérben van, ott kaphatók vagyunk, de nem vagyunk készen valami alacsonyabb rendű kötelesség elvégzésére. Isten számára az van készenlétben, aki a legkisebbre és a legnagyobbra egyaránt kész, nem tesz különbséget. Nem válogathatunk a tennivalókban; bármi legyen is Isten munkaterve, készen kell lennünk rá. Akkor, ha valami kötelesség adódik, meghalljuk Isten szavát, amint Urunk is hallotta az Atyát, és szeretetünk egész elevenségével készek vagyunk teljesíteni. Jézus Krisztus úgy akar bánni velünk, mint ahogyan vele bánt az Atya. Oda állít, ahova neki tetszik, akár kellemes, akár kellemetlen kötelességek közé, mivel ugyanaz a kapcsolat van köztünk, mint közte és az Atya között: "...hogy egyek legyenek, mint mi" (Jn 17,22). Légy kész az Úr váratlan látogatásaira! Aki készen van, annak nem kell kapkodva készülődnie. Gondold meg, mennyi időt elvesztegetünk, mert még csak akkor kezdünk készülődni, mikor Isten már hívott. Az égő csipkebokor jelképezi, mi veszi körül a készenlétben álló lelket: Isten jelenlététől lángol.

 


Tudsz-e alábbszállni?

"Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban" (Jn 12,36).

Mindnyájunknak vannak olyan pillanatai, amikor különbnek érezzük magunkat, mint máskor. Ilyenkor így szólunk: "Úgy érzem, hogy képes lennék mindenre; bárcsak mindig ilyen lehetnék!" Ezt senki sem kívánja tőlünk. Ezek a mély meglátások pillanatai, és így kell élnünk akkor is, amikor már nincs kedvünk hozzá. Sokan hasznavehetetlenek a hétköznapok világában, amikor nincsenek emelkedett lelkiállapotban. Hétköznapi életünket arra a színvonalra kell helyeznünk, amit emelkedett pillanatokban láttunk meg.

Ne engedd a magasztos pillanatokban született érzéseket elpárologni! Szellemiképpen értve ne rakd fel lábadat a kandalló párkányára, mondván: "Milyen nagyszerű ilyen lelkiállapotban lenni!" Cselekedj azonnal, tégy valamit, ha másért nem, csak azért, mert legszívesebben nem tennéd meg. Ha Isten az imaórán megmutatott neked valami tennivalót, ne mondd: "Majd megteszem". Tedd meg azonnal! Ragadd galléron magad, rázd le a beléd evődött lustaságot! Az emelkedett pillanatok utáni vágyódás mögött mindig lustaság húzódik meg. Arról beszélünk, hogyan juthatnánk fel újra a magaslatokra. Meg kell tanulnunk a szürke hétköznapokban életté formálni azt, amit a megdicsőülés hegyén láttunk.

Ne add meg magad, ha kudarcot vallottál; próbáld újra, láss hozzá újra! Égesd fel a hidakat magad mögött és ezzel a tetteddel szolgáltasd ki magad újra Istennek. Döntéseidet ne vizsgálgasd utólag: de vigyázz, hogy a magasztos órák világosságában dönts.


Visszaesés az elmélyülésben

"Jóllehet Izraelből a magaslatokat nem irtották ki, mindazonáltal Asának tiszta szíve volt egész életében" (2Krón 15,17).

Asa külső engedelmessége nem volt tökéletes; a fődologban helyesen járt el, de mégsem teljesen. Óvakodj az olyan dolgoktól, amelyekre rámondod: "Ez nem számít". Ha neked nem számít is, lehet, hogy Istennek nagyon is számít. Isten gyermekének semmi sem jelentéktelen. Hányan próbáljuk Istennel megismételtetni, hogy valamire megtanítson minket? Ő soha nem veszti el a türelmét. Talán azt mondod: "Tudom, hogy rendben vagyok Istennel" - mégis megmaradtak a "magaslatok"; van még valami, amiben nem voltál engedelmes. Az az ellenvetésed, hogy a szíved rendben van Istennel. Habár még mindig van olyasmi az életedben, amivel kapcsolatban Ő kételkedést enged, nyomban hagyd ott azt a dolgot, bármi legyen is az. Semmi apró részletkérdés sem hanyagolható el. Vannak-e akár testi, akár szellemi életedben olyan dolgok, amelyek felett sohasem szoktál elmélyedni? Nagyjából rendben vagy, de hanyag lettél, belső növekedésed alábbhagyott. Szellemi elmélyülésedben éppolyan kevéssé állhat be szünet, mint szíved működésében. Erkölcsi életedben nincs szünidő erkölcsi életed kára nélkül. Így szellemi szünidőt sem tarthatsz szellemi életed kára nélkül. Isten azt akarja, hogy egészen az Övé légy és ez azt jelenti, hogy vigyáznod kell, hogy éber maradhass. Erre rendkívül sok időt kell fordítanod! Sokan mégis úgy gondolják, hogy két perc alatt eljuthatnak a hetedik égig.

 

A napi áhitat olvasásához kattints a linkre:

                            http://www.keresztenydalok.hu/ahitatok/chambers

 


 

Dave Breese: Megszabadulni a depressziótól - A depressziós jelenség

 
A depressziós jelenség

Nyíltan kell beszélnünk egy komoly aggodalomról, ami elhatalmasodott a világon. Olyan időben élünk, amit könnyen fel lehet ismerni, és amely hivatalosan fogalmazva az utolsó napok ideje. A szentírásban sokszor van szó az utolsó napokról. Azokon a leírásokon keresztül egy bámulatosan részletes képet tár fel a Biblia arról, hogy milyen lesz az élet, ahogy az idők  vége felé közeledünk. Egyike azoknak a dolgoknak, amit a Biblia mond:

"Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek." Lukács 21,26
Ahogy mélyebbre ásunk, azt találjuk, hogy a végső időkben élő embereket szörnyű viselkedésük jellemzi majd, mint hogy "a szeretet sokakban meghidegül" (Máté24,12). Egy alapvető változás lesz az emberek szívében, és a dolgokhoz való hozzáállásukban, szerte a világon, ahogy a történelem beteljesedése felé közeledünk.
Sajnos, ez az alapvető változás a hozzáállásban nem csak a világiakra igaz, akiknek nincs hitük, hanem igaz némelyolyan emberekre is, akik hívőknek vallják magukat. Mellesleg had mondjam már most az elején, hogy a depresszió a pontos megállapítás egy olyan emberről, aki Istentől távol bűnben él. Krisztusba vetett hit nélkül, a szívünkben nincs örömmel telt várakozással, és az örök élet reménységével ... csak sötét kétségbeesés. A hitetlennek minden oka meglehet arra, hogy depresszióban hánykolódjon!
De amikor valaki kereszténnyé válik, az élet alapvetően más lesz. Az a mindent körülvevő ok a  depresszióra, kicserélődik egy sor beteljesülendő nagy és csodás ígérettel, melyeket Isten önt minden keresztény életébe. A keresztény kapja:
A megigazulást Istentől (Róma 3,24)
Az örök élet ígéretét (János 10,28)
A békességet (János 14,27)
A Szentlelket ajándékba (Róma 8,9)
Az imádság kiváltságát (Lukács 18,1)
Krisztus jelenlétének ígéretét (Kolossé 1,27)
Isten gondoskodásának ígéretét (Filippi 4,19)
Krisztus testének tagságát (Efézus 5,30)
Minden próbához az elegendő belső erőt (Filippi 4,13)
A győzelmet a bűn felett kegyelem által (Róma 6,14)
A reményt az időre és az örökkévalóságra (Titusz 1,2)
 
 
És ez még csak a kezdet. Egy kis gondolkodással minden hívő hozzá tudná adni ezekhez Krisztus kegyelmének akár száz bátorító bizonyítékát is az ő életében. Ahogy tovább folytatjuk a depresszióból való szabadulás nyitjainak keresését, gondolj vissza erre a listára! Ha hívő vagy, van okod a reménységre. Ha nem ismered Krisztust, magadévá teheted ezt a reménységet, mielőtt befejezed ennek a könyvnek az olvasását.
Elsőként a depressziós jelenségnek ezen a terjedelmes témáján fogunk gondolkodni, és különösen azon, hogy hogyan fog ez kiteljesedni az utolsó napokban.
Mi a depresszió? Nos, egy olyan embernek a szíve, aki odáig jutott, hogy azt mondja: "nincsenek válaszok, nincsenek megoldások", és elérkezik a kétségbeesés szélére. Valaki így mondta: "a kétségbeesés nagyobb bűn, mint bármelyike azoknak amelyek idáig sodorták."
 
A Biblia sokat beszél az ember értelméről. Azt ígéri, hogy az értelmet meg lehet újítani. A Biblia azt is a szemünk elé tárja, hogy a depresszió  ópiuma mennyire meg fogja bénítani az emberek értelmét az utolsó napokban szerte az egész világon. Ha ez a depresszió megkörnyékezett téged: ha úgy tűnik, hogy a lehetőségek az életben mind elhagytak, és te csak sötétséget látsz magad előtt, akkor lehet, hogy magával ragadott ez a depressziós jelenség. Itt az ideje kimászni belőle!
 
Egy egyetemes probléma
 
Mindenek előtt nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy egy egyetemes problémával van dolgunk, vagy legalábbis egy közel egyetemes problémával. A Biblia mondja, hogy az ördög "e világ fejedelme"  (János14,30). A Biblia elmondja nekünk, hogy az ördög irányítja az emberek értelmét.Beszél a bűnről, és egyetemesnek hívja:
"Mindenki vétkezett, és híjával van Isten dicsőségének" Róma 3,23
Tehát úgy tűnik, hogy egy egyetemes teher van az emberiségen, amely népbetegséggé válik majd, ahogy a végső idők felé közeledünk. Ez egy egyetemes probléma. De mielőtt ez téged mélyebben belesodorna a depresszióba, figyeld meg ezt a kis bátorító megjegyzést a Szentírásban:
"Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni." 1 Korintus 10,13
Ha úgy gondolsz magadra, mint aki egyedül vagy, elkülönülten, és magadra hagyatva; ha kiszolgáltatva érzed magad a depressziónak, emlékezz arra, hogy nem vagy egyedül. Ez a probléma, ez a kísértés a depresszióra, mindenkinél előfordulhat. Sőt mi több, úgy tűnik semmi hatással nincsenek erre olyan dolgok amelyekről azt gondolnánk, hogy kimentenek belőle. Megesik szegény emberekkel. Megesik olyan emberekkel, akik amúgy nyitott társasági emberek, minthogy megesik olyan emberekkel is, akik zárkózott típusúak. Mindenesetre figyelj oda erre! Ha azon veszed észre magad, hogy elzárkózol, és egyre kevesebb kapcsolatod van a barátokkal, valóban itt az ideje, hogy csinálj vele valamit! Ez, ahogy majd látni fogjuk, összefügg azzal, hogy lelki kezdeményezést kell tenni!
 
Elhibázott megoldások
 
A depresszióra reagálva, az emberek olyan megoldásokat agyalnak ki, amelyek egyáltalán nem megoldások. Hogy egy betekintést nyerj ezekbe a "megoldásokba" annyit kell csak tenned, hogy olvasod az újságot, vagy olvasod a könyveket, vagy nézed a hirdetéseket, meg egy tucat egyéb dolog. Akkor majd meglátod, hogy ezer olyan dolog van szerte ebben a mélyre süllyedt és oktalan világban, amit segítségként javasolnak problémáid megoldására.
Szeretnélek óvni ezektől. Valójában, nincs egyetemes megoldás a külvilágtól, ami teljesen, a legvégsőkig megoldja a problémádat. Mégis a világ tovább kínálja hiábavalóan a sok hamis megoldást.
Egyike ezeknek a szeszes ital. Sok ember italozni kezd a valóságtól menekülve.  Egy üvegben keresik a megoldást. A Biblia azt tanítja, hogy a vég közeledtével a részegség komoly gonddá válik. Jóel könyve beszél erről (Jóel 1,5), és a Biblia máshol is említi, hogy a függőséget okozó dolgok fogyasztása, "pharmakosz", korunk végére nagyon elterjed.
Látjuk most ezt? Nos, jól ismert tény az, hogy egy alkohol folyam áramlik a társadalmainkon keresztül. Mindenféle háttérből, fiatalok és idősebbek egyaránt engedik meg maguknak azt a részegítő kedvtelést, ami elmossa az élet gátlásait, és arra készteti az embereket,hogy olyan borzalmas dolgokat tegyenek, amiket soha nem tettek volna, ha nem lettek volna mámoros állapotban. Olyan megoldásról beszélsz, ami egyáltalán nem megoldás, hanem inkább új, és gyakran nagyobb gondokat szül, amelyek akár még mélyebb depresszióhoz vezethetnek.
Az én véleményem szerint vannak olyan emberek, akik végignézve a társadalmon, ezt mondják: "hogyan húzhatnék hasznot ebből a viselkedésből?" Például a drogok utáni vágyból. Milliárdok ezreit költik évente a drogoktól függésre, befolyást gyakorolva emberek millióira a társadalmainkban. Igazából nagyon is egyirányú utca ez. A fogyasztók próbálják "lerázni a szokást" egyik vagy másik módon, de alig van olyan, aki teljesen leszokik. Ennek a következményeként a fiataljaink fejében egy állandó hiánya van a megfontoltságnak.
Milyen jövő vár a világra, amikor az megfoghatatlan, helytelen, téves megoldásokat kerget? Az efféle dolgok jelenléte, nem csak a kábítószer függőség és az alkoholizmus, de a prostitúció, szexuális vágyak és mindenféle kéjelgés, a homoszexuális forradalom és a többi hasonló: mind azon emberek elméjének szüleményei, akiknek nincs jó válaszuk arra a kérdésre, hogy "Mi a különbség aközött ami van, és aminek lennie kellene." Szeretnék, de nincs nekik.
"Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? ..."   Ézsaiás 55,2
Gonosz emberek milliókat, és talán milliárdokat húznak ki a megtévesztett világból arra az egyetlen problémára adott hamis megoldásaikkal. Mégis a depresszió problémája megmaradt, sőt csak rosszabbodott, az olyan dolgok iránti vágyak miatt, amelyek nem elégítenek ki.
 
Egy jobb válasz
 
Azt mondod: "Figyelj! Azt én is látom, hogy a világ rossz úton jár, és téves megoldásokba könnyen bele lehet botlani, ezért hát mondd csak, mi a válasz! Van egy jobb válasz? Van valamiféle út, amit a keresztények ha végigjárnak, az kivezeti őket a depresszióból?"
Erre a válasz igen, ezerszer is igen. Figyelj arra, amit Pál apostol mondott egy olyan hozzáállásbeli változásról, amire szükség van a keresztények fejében, és természetesen kint a társadalomban:
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt: és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Filippi 4,6-7
Gondolkozz ezeken a verseken egy percet! Azt mondta: "aggódni" . Ez egy érdekes szó, az eredetiben  "merimazo" . Azt jelenti, hogy darabokra hullani, szétesni. Az irányítás elvesztését jelenti, hogy minden szana-szét rohan. "Semmi esetre ne essél darabokra", mondja Pál apostol.
Most ebben a pillanatban - tele vagy aggódással a gyermekeid miatt, akik nem engedelmeskednek, vagy amiatt, hogy nincs semmi ötleted a jövőt illetően,; egy házasság miatt, ami gondokkal teli helyzetben van; anyagiak hiánya, vagy a tudás hiánya miatt, ami az anyagiak előteremtéséhez kellene? Mi a félelmed gyökere? Mi az a legbelsőbb ok, ami depresszióba hajtott téged? Pál apostol azt mondja: "Ne add be a derekad neki! Semmi esetre sem essél darabokra!"
Biztos vagyok benne, ahogy ezt meghalljuk egyből ez a válaszunk rá: "Na persze, te nem ismered a gondjaimat. Fogalmad sincs arról, hogy milyen nehézségekkel kell  szembenéznem." Ezt felejtsd el! Ez nem vita tárgya. Ilyen módon gondolkodni csak további összezavartsághoz vezet. Neked sincsen fogalmad arról, hogy bárki másnak milyen gondokkal kell szembe néznie. Lehet, hogy e,berek, akik ma vidámak, olyan gyilkos aggodalmakkal küzdenek, amelyekről nem beszélnek. Ez egy zsákutca! "Hogyan kerülhetném el, hogy darabokra essek?"
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt: és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Filippi 4,6-7
Sok egyéb van, amit erről mondani lehetne. Ez nem egy egyszerű csodaszer, ami csakúgy kipattan egy író fejéből, aki a dolgokat mindig gyorsan intézi. Ez egy beható megoldás, ami a végtelen Istentől jön a számunkra, és ez egy csodálatos alapon a rendelkezésedre áll ma.
Mi is valójában az "imádság"? Mi is valójában a "könyörgés" ? Mit jelent az valójában, hogy "tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt" ?
Lehet, hogy az imádság nem tűnik nagy dolognak előtted, de hadd mondjam el neked, hogy az imádság megközelítőleg a legszilárdabb része a világmindenségnek. Ezerszer is elém jött a gondolat, hogy "mi lenne velem, ha nem volna lehetőségem arra, hogy a térdeimre essek, nem egyszer, hanem ezerszer is, és azt mondjam: Drága Istenem, itt van a problémám, és szükségem van a segítségedre értelemben és szívben."
Mi kell az imádsághoz? Két dologra is szükség van. Első számú az, hogy kereszténynek kell lenned. Személyes megváltódként kell ismerned Jézus Krisztust. Látod, ha nem vagy keresztény, te csak egy újabb kölyök vagy az utcáról. De ha ismered Krisztust, a Király gyermeke vagy. Az udvarhoz tartozol.
Kinek a gyerekeire figyelsz oda leginkább? A válasz az, hogy a saját gyerekeidre. Természetesen, Isten alkalmanként válaszol a világban kint lévő emberek imádságaira, de figyelme igazán a sajátjaira irányul. Kereszténynek kell lenned, hogy az imádkozás kiváltságát élvezhesd.
A második az, hogy odaszántnak kell lenned Krisztusért. Pál apostol mondja:
"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az ami jó, ami neki tetsző és tökéletes."Róma 12,1-2
A Biblia újból és újból azt mondja: "Szánd oda magad az Úrnak! Ismerd meg Krisztust személyes megváltódként! De aztán tedd is meg az Ő akaratát!" Így ha olyan valaki vagy, aki ismered Jézus Krisztust személyes megváltódként, akkor légy boldog, örülj, mert az Ő különleges gondoskodásának tárgya vagy!
Tudja, hogy egy gondterhelt világban élsz. Tudja, hogy egy nagy halom problémával kell szembenézned. Mindenki tudja. De Ő ígéri, hogy maga lesz a válasz imáidra. Azt ígéri, hogy jobban megsegít téged, mintsem valaha is gondolnád. Ez egy nagyszerű ok arra, hogy miért is ne légy levert.
 
A hitre hívás
 
Ha keresztény vagy, és elszánt Isten akaratát megtenni, akkor itt van az ígéret, amit a Biblia ad neked.
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt ..."Filippi 4,6
A "könyörgés"a dolgok Isten előtti felsorolását jelenti. A "hálaadás"  annyit jelent, hogy valaki azt mondja előre: "köszönöm", azért amit isten tenni fog.
Köszönetet mondani az Úrnak, mielőtt válaszolt az imádságaidra - mi ez? Ez a hit. Hit abban, hogy Ő ott van, és, hogy Ő egy méltó segítség azoknak, akik keresik Őt.
"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint ..." Efézus 3,20
Csodálatos, hogy mi minden jár együtt evvel a hozzáállással. Egy élet, amelyik ismeri Krisztust, és rábízza magát Krisztusra, meg fogja látni ezt a választ. Ígéretünk van a Szentírásban.
"... imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt ..." Filippi 4,6
Mellesleg van itt egy teljesen személyes javaslat kifejezetten ehhez. Vannak emberek, akik úgy tűnik, hogy a kereszténység csoportjába tartoznak, de nincsenek ezzel megelégedve. Úgy érzik, hogy hátra kell csavarniuk Isten karját, és tartanunk, amíg kicsikarunk tőle egy választ a magunk módján. Meg is tudjuk nevezni, és ki is tudjuk követelni. Ki tudjuk csavarni a mennyből a választ az imáinkra, csak úgy a magunk erejéből.
Ez lehet, hogy beválok , ha egy senkiházi csavargóval beszélsz. De tegyük fel, hogy a Kereskedelmi Bank elnökével tárgyalsz. Tegyük fel, hogy az államelnökkel tárgyalsz, vagy a királlyal valahol. Tegyük fel, hogy olyan valakivel tárgyalsz, akinek olyan hatalmas vagyona van, hogy azt számokban ki sem lehet fejezni. Akkor mit csinálsz?
Feltárod kérésedet, és ennyi. Nem mondod, hogy: "tudni akarom, hogy igen vagy nem!" Mit gondolsz, ki vagy te? Vagyonos emberek sokkal gyorsabban fognak reagálni egy alázatos kérésre olyan valakitől, aki rájuk hagyja a döntést, mintsem követelőzően ilyet mondana: "Látnom kell, hogy mit fogsz most tenni." "Tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!"
Most pedig itt van az ígéret, ami ebből származik:
"...És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" Filippi 4,7
A "megőrzi" szó jelentése: "őrt állítani, őrséget biztosítani". Abban az időben, amikor a Biblia íródott, az volt a szokás, hogy római katonákat állítottak olyan emberek mellé, akinek védelemre volt szüksége. Ugyanígy Isten melléd is őrt állít. Véghez viszi majd az akaratát, és egy gyönyörű választ fog adni az imáidra, ami igazán csodálatos.
A hívás, ha a depresszió kellős közepén vagyunk, nem eszeveszett viselkedésre szól. Ez hitre hívás. Ez az a hívás, amikor azt mondod: "Kedves Istenem, én hiszek benned. Bár levert vagyok, én mégis bízom benned." Jób mondta:
"Hiszen megölhet engem! Nem is reménykedem! Csak utaimat akarom védeni előtte." Jób 13,15
Az élet legmélyebb kétségbeesésében, a történelem minden más írásnál ékesszólóbban kifejezve, Jób mégis ezt mondta:
"Mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom  meg az Istent." Jób 19,25-26
Jób teljesen biztos volt abban, hogy Isten őrködik az ő szerencsétlen sorsa felett. és hogy végződött? Isten végül jobban ellátta Jóbot, mint valaha. A hit olyan eredményt szült, ami számára bámulatosan nagyszerű volt.  és ugyanezt tudja nyújtani neked is. Hadd legyen ma az a nap, amikor megteszed az első lépést a depresszióból szabadulás felé, megerősítve a hited állapotát.
Helyreállás
 
A depresszióval kapcsolatban megtudtuk azt, hogy Isten ad egy módszert arra, hogy talpra álljunk:
 "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt: és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Filippi 4,6-7
Ez a kulcs a felépüléshez. Az élet azonban megy tovább. Igaz? Hogyan tehetném ezt a visszatérést biztossá és szilárddá? Hogyan tudnék valóban úgy helyreállni, hogy ezáltal az én életem is arra a magasabb talajra kerüljön, amiről a keresztények szoktak énekelni, és hogyan érhetnék el ma valamilyen szintű képességet és lehetséges eredményt?
 
Gondolkozz új értelemmel!
 
Hogy győztes lehessek a depresszió felett,alapvetően fontos, hogy másként kezdjek el gondolkodni. A Biblia sokat beszél erről Sőt maga a "megbánás" szó,  "metanoia" helyesen fordítva azt jelenti, hogy újulj meg értelmedben. Az értelemben végbemenő változás szerves alkotórésze minden jó dolognak, ami végül be fog következni az életemben. Gondolkozz új értelemmel!
Tudom, hogy elvontnak hangzik, de ez pontosan az, amit a Biblia mond. Miután Pál "az imádságról és könyörgésről" beszél, mint a kérdés nyitjáról, rögtön hozzá is teszi: "Most hadd mondjam el, hogyan maradhatsz meg ebben -  hogyan lehetsz élénk, alkalmas és bátor keresztény!"
"Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhirű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" Filippi 4,8
Felelős vagy azért, hogy az értelmedet ellenőrzésed alatt tartsad, és azokon a dolgokon gondolkodj, amik igazak, tisztességesek, igazságosak és a többi. Erőltesd meg az értelmedet, hogy ezeken a dolgokon gondolkozz! Újból és újból azt mondja a Biblia, hogy felelősek vagyunk azért, ahogy az értelmünk működik. Például megmondatott nekünk: "Az odafelvalókkal törődjetek" (Kolossé 3,2). Az egyik legnagyszerűbb képesség, amit Isten ad minden egyes személynek az, hogy értelmének gondolatait elsajátíthatjuk.
"Ezeket vegyétek figyelembe" - mit is mond Pál, mit kell figyelembe vennünk? Nos elsőként azt mondja, azokra a dolgokra kell irányítani figyelmünket, amelyek "igazak" Amikor bárkit hallasz beszélni, vagy bárkit  hallasz prédikálni; amikor bármilyen tévéadást, vagy rádióműsort hallgatsz, akármiről is legyen szó, mi az első számú kérdés: "Igaz ez?" Nem az, hogy "Nevetséges-e, vagy érdekes-e, vagy ösztönző-e, vagy gyakorlatias-e?"  - "Igaz-e mindez?"
Túl sok ember esik borzasztó problémákba, mert elhisznek olyan dolgokat, amelyek nem igazak. A Biblia mondja: "két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást"(Máté 18,16). Annyit mondhatok, ha lelki helyreállást akarsz, és valami nemest akarsz elérni az életedben az elkövetkezendő időben, szigorúnak kell lenned magadhoz. Mindenek előtt kérdezd meg magadtól: "Igaz ez?"
"Tisztességes"ez? Kint a világban azt hangoztatják, hogy a "tisztesség a legjobb irányadó" Ez igaz, de nem teljesen. A tisztesség az egyetlen irányvonal. Bizonytalanságban legyél őszinte a valósággal kapcsolatban, amennyire csak ismered azt. Élj egy olyan életet, amelyet egy szilárd elkötelezettség jellemez. ...Az élet alapja az, ami Isten szemében helyes.
"Ezeket a dolgokat vegyétek figyelembe"mondja Pál apostol. Azt javasolnám, hogy állítsunk fel egy rendszert ezek a sorok mellé az életünkben. Nagyon figyelj arra mit mondanak az emberek! Különösen figyelj olyanokra, akik valamit árusítanak, vagy valamire meg akarnak nyerni téged, vagy valamit igyekszenek elmagyarázni neked! Különösen figyelj oda a vallási dolgokra a televízióban vagy rádióban, mert olyan nagy része mindannak, amit hallunk, egy kiskanálnyi igazság és egy teli hordó félrevezetés.
Valóban, olyan csekély mindaz, ami ma az igazság oldalán áll a világon, hogy majdnem sírásra fakaszt. Emberek járkálnak történetekkel erről és arról. Hírek terjednek egyik vagy másik dologról, igaznak állítva azt, pedig semmi más közük nincs a valósághoz, mint a marslakóknak.
Isten építeni akarja a te életedet és az enyémet, lépésről lépésre: "Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi"(Ézsaiás 28,13). Igazán, ez a szilárd alap azáltal épül fel, hogy helyesen reagálunk mindenre, ami az életünkben jön. A mérce az igazság kell legyen. A mérce a tisztesség kell legyen. A mérce a tisztaság kell legyen. A mérce a jó hír kell legyen.
Gondolj csak azokra a borzalmas dolgokra, amelyek azért történtek meg, mert emberek olyanokban bíztak, akiknek nem volt jó  híre! Gondolkozz el ezeken a dolgokon, és ha ezt fogod tenni, ígérem,  megújult értelemmel gondolkozol majd!
 
Ismerd meg Isten akaratát!
 
Amikor elkezdtem megélni a lelki helyreállás folyamatát, ami elengedhetetlen egy ilyen zavarodott világban, mint a mienk, akkor fel kell tennem magamban a kérdést: "Mi az az irány, amit Isten szeretne, hogy kövessek? Hogyan ismerhetem meg , mit akarIsten, hogy tegyek?"
Egy helyénvaló kérdés ez, amit a Biblia igen pontosan meg is válaszol. Pál apostol mondta:
"Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem  értsétek meg, mi az Úr akarata."
Efézus 5,17
 
Egyébként az a szó, hogy " meggondolatlan" - az eredetiben "anuas" -, azt jelenti: "értelem nélküli". Ne legyél esztelen! Ne legyél üres fejű! Ne mászkálj össze-vissza, miközben mindent elhiszel, amit eléd dob valaki! Legyél különösen éber a dolgok lelki magyarázataival kapcsolatban! Vizsgáld meg őket alaposan, józan ésszel.
 
De nem nehéz Isten akaratát megtalálni? Nem kell, hogy az legyen. Vannak feltételek, amiknek meg kell felelnem, hogy megélhessem Isten akaratát? Vannak! Használjuk a józan eszünket, és kutassuk fel ezekre a válaszokat, hogy megtalálhassuk Isten akaratát, és végleg kiszabadulhassunk a csüggedés mocsarából, ami az életünket annak idején jellemezte.
 
Elsőként, hogy megtudhassam mi Isten akarata, kereszténynek kell lennem. Isten akarata először is az, hogy minden ember megváltott legyen. Ha ez nem érvényes mindegyikünkre, akkor nem tudunk tovább menni. Nincsenek valódi lehetőségek egy olyan ember életében, aki nem keresztény. De ha valaki keresztény, csodálatos dolgok kezdenek történni az életében.
 
"... nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen."         2 Péter 3,9
 
Másodikként, oda kell szentelnünk magunkat Krisztusnak. Ez Isten akarata mindannyiunk életében. Pál apostol azt mondja, hogy ha Krisztusnak odaszántan élünk, akkor cselekedni fogjuk "Istennek akaratát, azt ami jó, neki tetsző, és tökéletes" (Róma 12,2) Milyen csodálatos ígéret! Odaszánt kereszténynek kell lenned, hogy megismerd Isten akaratát.
 
Harmadszor, jártasnak kell lennünk az isten Igéjében. A Biblia a végső igazság: "Mit mond a Szentírás?" Ez a mérce. ...Tedd fel a kérdést:"Mit mond a Szentírás?"
 
Negyedszer, tudnom kell, mit jelent imádkozni. A Biblia mondja:
 
"... mindenkor imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradnunk." Lukács 18,1
 
"   Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."  Jakab 5,16
 
A Biblia utal arra, hogy az imádság nem egyszerűen valami imádat féle cselekedete az Isten előtti hódolásnak, hanem egy csatorna, amin keresztül beszélhetek hozzá, és Ő betöltheti a szükségeimet a bölcsesség és más dolgok iránt. Tanuld meg, mit jelent imádkozni"
 
A legtöbb embernek, aki az életben nyomorúságos körülményekre süllyedt, és depressziós, meg elhagyatott és siratja a múltat, nincs egy jó válasza erre a kérdésre: "Odaszántad az időt az imádkozásra?" Valaki így fejezte ki mindezt: "Mennyivel vagyunk jobbak a birkáknál és kecskéknél, ha ismerve Istent, nem emelünk szent kezeket imában azokért, akik nem ismerik Őt?" Imádság által több dolog ment végbe, mint azt ez a világ gondolná.
 
Az ötödik állítás, véleményem szerint, ami igaz kell, hogy legyen az életemben, ha meg akarom ismerni Isten akaratát az, hogy előre el kell köteleznem magam Isten akaratához: Előre "igent" mondanom arra, amit Ő akar, hogy tegyek.
 
Isten nem tárgyal velünk, amikor azt mondjuk: "Nos,Te megmondod nekem mit akarsz, hogy tegyek, és azután én időben tudatom veled, hogy megteszem-e vagy sem!" ne beszélj így, és ne gondolj ilyen módon Istenre! Biztosan nevetségesnek hangzik, amikor hangosan kimondjuk, de a valóságban milyen sokan kezelik így Istent. Isten nem ad néhány javaslatot, és tár elénk néhány lehetőséget, hogy kiválaszthassuk, melyik legyen az Ő akarata.
 
Ha azt kérded, hogy tudhasd, és cselekedhesd Isten akaratát, légy kész a válaszra, és legyen meg előre az elkötelezettséged Isten akaratának cselekvésére. Azt jelenti ez, hogy előre "igent" mondasz mindenre, amit Isten elvár tőled. El fogsz csodálkozni, hogy milyen áldás részese leszel, amikor Isten akaratát cselekszed!
 
A hatodik: gyakorolnom kell egyfajta megszentelt józan észt. Ez a gondolkodás értéke. Isten nem késztetne engem arra, hogy helyezzek egy másik napot az égre. Nem kérné tőlem, hogy a holdról azt prédikáljam: zöld sajtból van. Nem vezetne arra, hogy becstelent tégy. Sose tégy valami rosszat azért, hogy jogot formálj valami jónak a megtételére! Gyakorolj egyfajta megszentelt józan észt. Aminek semmi értelme, attól maradj távol!
 
Sok szégyenletes dolog történt a gyülekezetekben mindenfelé. Van amelyik nemrégiben, akár pénzügyekkel kapcsolatban, vagy egyéb dolgok, amelyekről már messziről látszott, hogy nincs körülöttük minden rendben. Főhelyre helyezni a pénzt, hogy sokat érjünk el a jövőben: ez az ördög tanítása. De sokan beleestek a csapdába. Olyanok, akiknek jobban kellett volna ezt tudni, és tudták volna is, ha egyszerűen csak használták volna ajózan eszüket.
 
Hetedikként az a javaslatom, hogyha egyszer túljutottál mindezen, tedd fel magadnak a kérdést: "Mit szeretnék most a leginkább tenni?" A Biblia ad nekünk egy csodálatos ígéretet:
 
"Bízzál az Úrban ...  és megadja szíved kéréseit!" Zsolt. 37,3-4
 
Mit szeretnél a leginkább tenni? amikor az életed helyesen viszonyul Istenhez , akkor a válasz erre a kérdésre az., hogy: "Az Isten akaratát az életedre." Isten nem akar megragadni minket, úgy, hogy közben mi rugdalózunk és sikoltozunk, hegy levigyen minket valami olyan helyre, ahol nem szeretnénk lenni. Azt szeretné, hogy előrehaladjunk az örökkévalóság útján. Ha te történetesen egy missziómunkás vagy, nagy szereteted ad majd beléd a missziós területedet felé. Az igazi rendeltetésed - az életed magasztos célja - nyilvánvalóvá lesz, ha valóban odaszánod magad Isten akaratának cselekvésére, annak követésében. Ez egy segítő ösvény a lelki helyreálláshoz!
 
 

Derek és  Ruth Prince - Az ítélet Isten házán kezdődik

Amerikai keresztényként szembesülnünk kellett egy félelmetes, de tagadhatatlan ténnyel: a mi nemzedékünk ítélet alá került.

Számtalan oka van ennek, ami egyetlen egyszerű megállapítással összegezhető: elkövettük azt a bűnt, amiért Ézsau is megítéltetett: megvetettük az elsőszülöttségi jogunkat (Zsidó 12,15-17.). Amikor Jézus az Ő napjáról beszélt, azt mondta, hogy a zsidók ítélete sokkal szigorúbb lesz, mint Szodomáé és Gomorráé, mivel ők már sokkal több kijelentést kaptak az igazságról (Máté 11,20-24.). Ugyanez vonatkozik Amerikára ebben az évszázadban. Nem volt más nemzet, amelynek ugyanilyen hozzáférhetőséget biztosított volna Isten az Ő Igéjéhez. A kultúrán, a hagyományokon, a gyülekezeteken és evangélistákon, a rádión és televízión keresztül Amerika minden más nemzetet felülhaladó mértékben lett megáldva Isten igazságának megismerhetőségével. Ennek megfelelően a mi ítéletünk is súlyosabb lesz.

Sok keresztény még nem ismerte fel, hogy Isten ítélete nem a világi embereken kezdődik, hanem elsősorban Isten emberein. Péter mondja a keresztényeknek: „Mert itt az (alkalmas) idő (kairosz), hogy Isten házától elindulva elkezdődjék az ítélet. Ám, ha először tőlünk indul el, (akkor vajon) mi lesz a végük azoknak, akik Isten örömüzenetének (evangéliumának) nem engedelmeskednek?” 1Pét. 4,17. /Csia Lajos fordítás/ Ezek a szavak ugyanígy vonatkoznak a mai amerikai gyülekezetekre is.

Az összes bűnt, amivel a kortárs egyházat vádolni lehet, elég kettőre fókuszálni:

az anyagiasság és a megalkuvás.


A Lukács 17,26-30.-ban Jézus előre megmondta, hogy az ő visszajövetele előtti időszak hasonló lesz Nóé és Lót napjaihoz. Nyolc jellegzetes tevékenységet említ: evés, ivás, nősülés, férjhez menés, adás, vétel, ültetés, építés. Önmagában semmiféle bűnös dolog nincs ezekben a tevékenységekben. Mi akkor a probléma? Az anyagiasság. Az emberek annyira belemerülnek az anyagias tevékenységeikbe, hogy fogalmuk sincs arról, mennyire közeleg az idő, amikor Isten megítéli őket az érzéki, testi életvezetésük miatt. Amikor az ítélet eljön, teljesen felkészületlenül éri őket. Rengeteg emberre igaz ez napjainkban is, akik kereszténynek állítják magukat. A Jézus visszajövetelét követő ítélet teljesen váratlanul szakadna rájuk.

Ahogy az anyagiasság, úgy a megalkuvás bűne is gyakran felismerhetetlenül működik. Két évvel ezelőtt ima közben szellememben egy képet láttam. Egy szokványos gyülekezeti házat, belül székek, a színpad, pulpitus, zongora stb. De az egész épületet átjárta valami homály. A tárgyak körvonalait lehetett ugyan érzékelni, de semmi sem volt pontosan meghatározható. Mialatt azon tűnődtem, mit jelképezhet ez a homály, Isten egy szót adott nekem: megalkuvás. Az Egyházban az olyan alapvető igazságok, melyekről az Újszövetség világosan beszél, teljesen el lettek homályosítva és így ezek hatástalanná váltak. Az 1Kor. 6,9-10.-ben Pál azt írja: „Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten királyságát. Ne tévelyegjetek! Sem (férfi)prostituáltak, sem bálványimádók, sem házasságtörő(férfia)k, sem kiskorúakkal fajtalankodók (pedofilok), sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem kapzsi (egyre többet birtokolni vágyó embere)k, sem részegesek, sem szidalmazók, sem rablók (zsákmányra ugrók) nem fogják örökölni Isten királyságát.” /D.Zs. - görög eredeti szerint/

Mégis a mai egyház tele van olyan emberekkel, akik elkövetik ezeket a bűnöket, de közben teljesen közönyösek maradnak. Sőt, némelyikkel még dicsekszenek is. Egy egyháztag homoszexualitás miatt AIDS-es lett és kórházba került. Már haldoklott, amikor befogadta Jézust. Miután elkezdte olvasni az Újszövetséget *(ezek szerint előtte nem is olvasta a Bibliát!?), egy sürgős üzenetet küldött annak az embernek, aki őt Krisztushoz vezette: „Gyere és imádkozzál értem! Meg kell szabadulnom a bűneimtől. Soha nem tudtam, hogy bármi rossz is lett volna abban, ahogy eddig éltem.”

Hét évvel ezelőtt a karácsonyi időszakban Ruth és én lettünk megbízva, hogy szerepeljünk a PTL két televíziós műsorában. Mivel mi nem nézünk TV-t, fogalmunk sem volt arról, hogy mit várnak tőlünk. Az első óra után csak tíz, a második óra elteltével csak húsz percet kaptam arra, hogy beszélhessek. A műsoridő legnagyobb részét karácsonyi ajándékok árusítására és pénzadományok gyűjtésére fordították. Ahogy visszaemlékszem, egyedül csak Ruth és én voltunk azok, akik említést tettek Jézusról. Nem sokkal ezek után történt annak az egyházi botránynak a nyilvános leleplezése, ami azóta közismerté vált.

*Egy évvel korábban (1987-ben) Jim Bakkernek, a PTL hálózat vezetőjének szolgálata is összeomlott, amikor nyilvánosságra jutott, hogy szexuális bűnöket és anyagi visszaéléseket követett el. Ezt megelőzően ő és a felesége sok ezer dollárt költött ruhákra, autókra és ékszerekre – még akkoriban is, amikor az adásokban már rendszeresen gyűjtött a csőd szélén álló szolgálatának megmentésére. 1989 végén rábizonyították, hogy a szolgálat pénzügyi alapjának megterem­tésében és felhasználásában gazdasági bűncselekmények sorozatát követte el. Hogyan mű­velhetett egy Jim Bakker ilyen dolgokat? (Lester Sumrall – Kitörés a függőségekből c. könyvből; 1. fejezet – a vágyak szorításában vergődve)

Bármennyire fájdalmas is volt, hogy nyilvánosan leleplezték egy közismert keresztény vezető pénzügyi és egyéb bűntetteit, számomra személy szerint inkább az volt a sokkoló, hogy emberek tömegeiben egy totálisan hamis kép él a kereszténységről. Olyan, amely nem biztosított helyet a kereszt, az alázatosság, a szentség és a megszentelt élet számára. Rettenetes dolog felismerni, hogy ezek az emberek be lettek csapva, mert csak ilyen módon lett nekik a kereszténység bemutatva! Az örömhír valódi igazságait talán soha nem hallották!

A PTL botrány ma már történelem, de hagyott maga után egy kérdést, amit meg kell válaszolnunk: ez egy elszigetelt jelenség volt, vagy pedig egy olyan kórtünet, ami Krisztus Testére, az egész Egyházra kihatással van? Az egyházban maradtak még olyanok, akik őszinte, elkötelezett követői Jézusnak. Ha mi ezek közé számláltatunk, mit kíván tőlünk Isten a jelenlegi válságokban? A 2Krón. 7,14.-ben van egy világos válasz: „de ha népem, aki nevemet viseli, megalázkodik, imádkozik (könyörög) hozzám, arcomat keresi és elhagyja nagyon gonosz útjait: akkor hallani fogom az égből és megbocsátom *(kollektív és egyéni) vétküket és meggyógyítom földjüket (országukat).” Ez a kifejezés: „aki nevemet viseli” *(vagy: akik fölött nevem trónol)”- az összes keresztényre vonatkozik, akik Jézus nevét veszik magukra.

*Feltételek: 
 

1.      önmagunk megalázása,

2.      imádkozás /könyörgés Istenhez,

3.      Isten arcának keresése (a keze helyett!),

4.      gonosz útjaink elhagyása,

*Eredmények:

1.      Isten meghallgatja imáinkat,

2.      elengedi és megbocsátja vétkeinket,

3.      meggyógyítja (az átokból) földünket, országunkat,


Legalább harminc éve tanítok az Igéről, de csak mostanában szembesültem egy sokkoló felismeréssel. Napjainkban Isten emberei nem töltötték be az első feltételt. Igazából és valóságosan soha nem alázták meg magukat. A mi büszkeségünk –akár faji, akár vallási – az akadálya az imáinkra adott válaszoknak. Saját életemben – Istennel való komoly kapcsolatomon keresztül – tanultam meg, mi a leghatásosabb módja, hogy megalázzuk magunkat. Nagyon egyszerű: a bűneink megvallása által lehetséges. Ha valóságosan és őszintén valljuk meg bűneinket Istennek, akkor egyszerűen lehetetlen büszkeséggel közeledni hozzá. Továbbá megláttam, hogy Isten csak arra kötelezte el magát, hogy csak azokat a bűnöket bocsátja meg, amiket meg is vallunk. „Ha vétkeinket megvalljuk, hű és igazságos Ő arra, hogy elengedje azokat, s bennünket minden hamisságtól megtisztítson.” 1Ján. 1,9. (Csia Lajos fordítás) A meg nem vallott bűnök, meg nem bocsátott bűnök! Így a büszkeség állítja fel az akadályt a bűnbocsánattal szemben.

A Biblia szerint nem csak Istentől kell bocsánatot kérni a bűnökért, hanem egymástól is. „Valljátok meg egymásnak eleséseiteket, s esdekeljetek egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igazságos ember könyörgésének és az munkában is van.” Jak. 5,16. (Csia Lajos fordítás) A bűnvallás Isten felé a függőleges irányú büszkeséget rombolja le, embertársaink felé a vízszintes irányú büszkeséget rombolja le. Elég nehezen lehet önteltséggel fordulni olyan ember felé, akitől előzőleg már bocsánatot kértünk a személyes bűneinkért. Vonatkozik ez a házastársakra is. Akik komolyan bocsánatot kérnek egymástól, azokat a büszkeség nem tudja szétválasztani. Hiszem, hogy Isten várja: alázzuk meg magunkat Őelőtte és kérjük bűneink bocsánatát Tőle és egymástól is. Csak miután ezt megtettük, akkor kérhetjük Istent, hogy állítson helyre minket és országunkat is. De had mondjak egy figyelmeztetést: ne merüljünk bele kóros önmarcangolásokba! A Szent Szellem Isten Ujja, megmutatja neked azokat a bűnöket, amiket meg kell vallanod – tévedhetetlenül fog olyan bűnöket is a világosságra hozni, amiket még te sem ismertél fel.

Ez az elemzés az amerikai helyzetről szól, de vonatkozik más országbeli keresztényekre is. Isten segítsen mindannyiunknak elfogadni a személyes felelősségünket.

(fordította György Ákos)

*kiegészítés (D.Zs.)

 


 

Forrás: www.miujsag.hu