Jentezen Franklin: A böjt

 

A könyv anyaga kizárólag az ismeretterjesztés célját szolgálja. Nem alkalmas diagnózis felállítására, és nem helyettesítheti a személyes orvosi vizsgálatot, valamint a megfelelő kezelést. A szerző semmilyen szempontból nem állítja magáról, hogy orvos. Javasoljuk, hogy a böjtöléssel és/vagy esetleges egészségügyi problémáival kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakorvoshoz. A szerző és a kiadó nem vállal felelősséget a könyvben szereplő információk elolvasásából, illetve felhasználásából eredő semminemű kárért. Amennyiben  vényköteles gyógyszert kell szednie, semmi esetre se változtassa meg az adagolást, illetve  ne hagyja abba a gyógyszer szedését kezelőorvosával való egyeztetés nélkül!

 

Szeretettel ajánlom ezt a könyvet
néhai édesapám, Billy D. Franklin emlékének.
aki megalapozta és formálta az életemet.


Továbbá ajánlom a könyvet gyülekezetem
minden tagjának, akik évről-évre hűségesen
csatlakoznak hozzánk huszonegy napos böjtünkben.
Együtt örvendezünk veletek mindannak,
amit Isten cselekedett,
és annak is, amit a jövőben fog tenni,
miközben közösen keressük Őt.

 

 

1. RÉSZ


A titokban megvalósult
fegyelem, ami
nyilvános megjutalmazást eredményez          Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák
          az igazságot (megigazulást): mert ők
          megelégíttetnek]             Máté 5:6

 

 

Bevezetés


Mi a titok?


Ezt a kérdést általában olyan valaki teszi fel, akiben őszinte vágy él, hogy bensőségesebb kapcsolata legyen az Úrral, és hogy megismerje Isten tökéletes akaratát. Számomra a böjt az a titok, ami által ajtók megnyílnak, és Isten csodálatos gondoskodása, pártfogása, valamint kedves jelenléte megnyilvánul az életemben. Éppen egy háromnapos böjt közepette voltam, amikor Isten elhívott az Ige hirdetésére. Szolgálatunk pedig az első egymillió dolláros adományt  akkor kapta, amikor egy huszonegy napos böjtöt tartottam. Amikor evangélistaként szolgáltam, együtt utaztunk a fivéremmel. Esténként felváltva prédikáltunk. Amely estén ő volt soron, egész nap böjtöltem érte. Amikor pedig az ő estéje volt szabad, akkor ő böjtölt értem egész nap. Az ismeretlenség homályából indulva az egész világon ajtók nyíltak meg számunkra a böjt ereje által. Minden megbízatásnak megvan a szülőhelye. Ha Isten egy olyan álmot tett a szívedbe, ami csak Vele lehetséges, akkor böjtölnöd és imádkoznod kell. Ami benned van - legyen az jó vagy rossz - csak akkor fog a felszínre kerülni, amikor böjtölve imádkozol.

    Most, hogy pásztor vagyok, a gyülekezetem minden évet egy huszonegy napos böjttel kezd. Szolgálatom kezdetétől fogva a mai napig a böjt életstílussá vált a számomra. Amikor úgy érzem, hogy kezd kiszáradni a szellemem, amikor nem érzem a kenet metsző erejét, vagy szükségem van egy újabb felüdítő találkozásra Istennel, a böjt az a titkos kulcs, ami feltárja a Menny ajtaját és bevágja a pokol kapuit.

     A fegyelmezett böjtölés felszabadítja Isten kenetét, pártfogását és áldását a keresztények életében.  Ahogy olvasod ezt a könyvet, feltárom előtted a hármas kötél erejének titkát. Megmutatom, hogyan böjtölt minden bibliai szereplő. Megtanítalak arra, hogy hogyan böjtölj. És ami még ezeknél is fontosabb, miközben olvasod ezt a könyvet, meg fog jönni az étvágyad a böjtölésre. Nem tudom, te hogy vagy vele, de van néhány dolog, amit én az ételnél is jobban kívánok. "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot (angolban: az igazságosságot, megigazulást): mert ők megelégítettnek" (Máté 5:6).

     Mivel ezt a könyvet olvasod, feltehetőleg nem úgy akarod végigcsinálni ezt az évet, mint az előzőt. Tudod, hogy vannak olyan dolgok, amiket Isten fel akar szabadítani az életedben, és őszinte elszántság van benned ezek iránt a szívedet szorongató dolgok iránt. Neked és a hozzád hasonlóknak írtam ezt a könyvet. Szeretném, ha velem tartanál ezen a csodálatos úton.

   

Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.  (angolban: Vigyázzatok, hogy a megigazultságból származó cselekedeteiteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, mert különben...)
Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed;
Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.
Ti azért így imádkozzatok:
"Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!"
Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, a kik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat.
Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg;
Hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.
                                        Máté 6:1-18
 

 

 Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre,
                    úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh
                    Isten! Szomjúhozik lelkem Istenhez, az
                    élő Istenhez; mikor mehetek el és jelen-
                    hetek meg Isten előtt? Könyhullatásom
                    volt kenyerem éjjel és nappal, mikor min-
                    dennap azt mondták nékem: "Hol van a
                    te Istened?"    Zsoltárok 42:2-4


1. fejezet

Böjt az áttörésért     Mi a böjt? Mivel oly sok félreértés övezi ezt a témát, először szeretném tisztázni, hogy mit NEM jelent a böjt, pontosabban a Biblia szerinti böjtölés. A böjt nem csupán azt jelenti, hogy egy ideig nem veszünk magunkhoz táplálékot. Azt koplalásnak nevezik - esetleg fogyókúrának - de semmiképpen sem böjtnek. A böjtölés nem is olyasmi, amit csupán egy fanatikus társaság gyakorol. Szeretném, ha  ezt a tényt jól bevésnétek az eszetekbe. A böjt nem az, amit szerzetesek csináltak egy világtól elzárt barlangban. A böjtölés gyakorlata nem korlátozódik szolgálókra vagy különleges alkalmakra.

     Egyszerűen megfogalmazva, a böjt a tápláléktól való tartózkodásnak azt a fajtáját jelenti, amelynek szellemi céljai vannak. A böjt(ölés) mindig is az Istennel való kapcsolat természetes alkotóeleme volt. Ahogy azt Dávid személyes könyörgése a 42. zsoltárban kifejezi, a böjt mélyebb, bensőségesebb és erőteljes kapcsolatra tesz képessé az Úrral.
     Amikor néhány napra kiiktatod étrendedből a táplálékot, a szellemed megtisztul e világ dolgaitól és ezzel együtt bámulatosan fogékony lesz Isten dolgai iránt. Ahogy Dávid a 42. zsoltárban állította: "Örvény örvényt hív elő". Dávid böjtölt. Isten iránti éhsége és szomjúsága nagyobb volt, mint természetes vágya az étel iránt. Ennek eredményeként eljutott arra a pontra, amikor még a próbák közepette is a szelleme legmélyéből tudott felkiáltani Isten mélységeit előhívva. Ha csak egy pillanatra is megtapasztalod ezt a fajta bensőséges kapcsolatot a mi Istenünkkel - Atyánkkal, a világegyetem Teremtőjével - valamint azt a számtalan áldást és jutalmat, amit ez magával hoz, akkor egész hozzáállásod meg fog változni. Hamarosan felismered, hogy a böjt egy sokak által méltatlanul mellőzött titkos erőforrás.

                    A hármas kötél nem hamar szakad el.
                                                           Prédikátor 4:12

     Az évek során, miközben Jézus ezen a földön járt, időt szánt arra, hogy tanítványait Isten Királyságának alapelveire tanítsa. Olyan alapelvek voltak ezek, amelyek ellentmondanak e világ elveinek. A Hegyi beszédben, pontosabban a Máté 6-ban Jézus mintát adott arra, hogyan kell élnünk Isten gyermekeiként. Ez a minta a keresztényeknek három sajátos feladatot ír elő:adakozás, imádkozás és böjtölés. Jézus azt mondta: "Amikor adományt adtok..." "Amikor pedig imádkoztok..." "Amikor pedig böjtöltök".  Jézus világossá tette, hogy a böjtölés, akárcsak az adakozás és az imádkozás a keresztény élet természetes velejárója. A böjtölésre is ugyanannyi figyelmet kellenen fordítanunk, mint az adakozásra és imádkozásra.

A keresztények hármas kötelessége: adakozás, imádkozás és böjtölés.


    Salamon, amikor Izrael  számára a bölcsességek könyveit írta, rámutatott arra, hogy a három szálból font fonál vagy kötél nem szakad el egyhamar (Prédikátor 4:12). Ugyanígy, ha egy hívő együtt gyakorolja az adakozást, imádkozást és  böjtölést, ez egy olyan hármas köteléket képez, amely nem könnyen szakad el. Igazából, ahogy azt azonnal megmutatom, Jézus még ennél is tovább ment, amikor azt mondta: "Semmi sem lesz lehetetlen nektek!" (Máté 17:20)

     Lehetséges, hogy azért mulasztjuk el a legnagyobb áttöréseket az életünkben, mert nem böjtölünk? Emlékeztek a harmincszoros, hatvanszoros és százszoros termésre, amikről Jézus beszélt (Márk 4:8,20)? Vessünk rá egy pillantást ebből a szemszögből: amikor imádkozol, a harmincszoros áldást szabadíthatod fel, de amikor mind az imádkozás, mind pedig az adakozás része az életednek, akkor hiszem, hogy ezt a hatvanszoros áldást szabadítja fel. Amikor azonban mindhármat - az adakozást, imádkozást és böjtöt is - gyakorlod, a százszoros áldást szabadíthatod fel!

     Ha ez a helyzet, akkor el kell gondolkodnod, hogy milyen áldások nincsenek még felszabadítva... milyen imaválaszok nem érkeztek még meg... milyen bilincsek nem törtek még le... azért, mert nem böjtölünk.
     
     Máté leírta egy apa történetét, akinek a fiát démonok szállták meg. Éveken át tehetetlenül nézte, ahogy a fia súlyos epilepsziás görcsrohamoktól szenved. Ahogy idősebb lett, a rohamok annyira súlyosbodtak, hogy a fiú gyakran vetette magát nyílt tűzbe vagy vizesárokba. Állandóan kínozta őt az öngyilkosság szelleme; a helyzet kezdett életveszélyessé válni.
     
     Miután a fiú gyógyulása érdekében már minden lehetséges megpróbált - még a tanítványokhoz is elvitte, ám hiába - az apa helyzete  kilátástalannak tűnt. Akkor meghallotta, hogy Jézus ott jár a környéken. Odament a Mesterhez és felkiáltott: "Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros, és kegyetlenül szenved, mivelhogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani" (Máté 17:15,16).

     Amikor a fiút odahozták Jézushoz, a bibliai beszámoló szerint "megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög; és meggyógyula a gyermek azon órától fogva." De mi volt a különbség? Végül is a Máté 10:1 tanúsága szerint Jézus már hatalmat adott a tanítványainak arra, hogy kiűzzék a gonosz szellemeket és meggyógyítsanak minden betegséget. akkor miért nem tudták a tanítványok kiűzni a démont és meggyógyítani a fiút?

     Ők is pontosan ezt akarták tudni, ezért aznap este, amikor egyedül voltak Jézussal, megkérdezték tőle. Jézus így válaszolt: "A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, nemha könyörgés és böjtölés által"(Máté 17:20,21).

     Ami azt illeti, sokszor elolvastam ezt a történetet, és alkalmanként még tanítottam is róla. De minden egyes alkalommal arra az állításra összpontosítottam, hogy "semmi sem volna lehetetlen nektek". Úgy gondolom, hozzám hasonlóan sokan megállnak itt, de Jézus nem ezt tette, mert tudta, hogy ennél többről van szó - sokkal többről.


Amikor hűségesen teljesíted a keresztények három kötelességét
Isten nyilvánosan megjutalmaz.

 
     Figyeljétek csak, az a kis "pedig" szócska a kapocs! Ez az a kulcs, ami felszabadítja az ebben a kijelentésben rejlő erőt: "és semmi sem volna lehetetlen néktek". Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy hitre van szükségük, még ha ez a hit csak akkora is, mint egy pici magocska. De ez még nem volt minden. Hosszú idővel ez eset előtt a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, ahol negyven napot és negyven éjjelt étel nélkül töltött, "Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által." Jézusnak nem jelentett lehetetlen feladatot ennek a makacs démonnak a kiűzése.

     Ha Jézus böjtölés nélkül is el tudta volna végezni mindazt, amiért jött, akkor vajon miért böjtölt volna? Isten fia  böjtölt, mert tudta, hogy vannak olyan természetfeletti dolgok, amik csak így hozhatók mozgásba. Mennyivel inkább magától értetődőnek kellene lennie a böjtnek a mi életünkben!

     

A böjt mindenkié

 

  Lehet, hogy az jár a fejedben: "Még mindig nem értem, hogyan vonatkozhat rám is a böjtölés. " Jézus szavai szerint a böjtölés minden tanítvány, minden hívő kötelessége. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy miért nem böjtölnek az Ő tanítványai, Jézus így válaszolt. "Avagy mívelhetik-é azt, hogy a lakodalmasok böjtöljenek, amíg a vőlegény velük van?  De eljőnek a napok, és amikor a vőlegény elvétetik ő tőlük, akkor majd böjtölnek azokban a napokban" (Lukács 5:34,35).
   
     Akkor böjtölni fognak. Jézus nem várta el a tanítványaitól, hogy valami olyat tegyenek, amit Ő maga ne tett volna. Jézus böjtölt, és Péter szavaival élve Jézus mindenben a példaképünk (lásd 1Péter 2:21).

       Nem feljebbvaló a tanítvány az ő mesterénél; hanem mikor
       tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint a mestere.
                                                                             Lukács 6:40

     Szeretném felhívni a figyelmeteket még egy lényeges üzenetre a Máté 6-ban: Isten örömét leli a jutalmazásban. Ezenkívül azt is mondja, hogy amikor az adás, imádkozás és böjtölés gyakorlata jelen van az életedben, akkor ő nyilvánosan megjutalmaz.
     
     Ennek a nyilvános megjutalmazásnak jó példáját láthatjuk Dániel történetében. Miközben Babilonban raboskodott, Dániel böjtölése - még ha ez csak bizonyos ételekről való lemondás volt is - Isten nyilvános jutalmát vonta maga után: Isten a birodalom minden lakójánál nagyobb bölcsességgel áldotta meg Dánielt.

     Később, a 10. fejezetben Dániel gyászolt  a kijelentés terhe miatt, amit Israel számára kapott. Három hétig nem evett kívánatos ételt, sem húst, és nem ivott bort. ezután olvasunk az angyalról, aki Dánielhez küldetett - és akit Perzsia fejedelme huszonegy napig feltartóztatott - azokkal a válaszokkal, amiket Dániel kutatott. Dániel böjtölése megtörte a késleltető erejét, és felszabadította Isten angyalait annak érdekében, hogy Isten céljai nyilvánvalókká legyenek, és beteljesedjenek.

     Mindez csupán a jéghegy csúcsa. Ahogy tovább olvasod a könyvet, megmutatom neked, hogyan működik ez a hármas kötél életed minden területén. Szeretnéd megismerni Istennek az életedre vonatkozó akaratát, tudni szeretnéd, hogy kivel házasodj össze, vagy hogy mit kell tenned válságos helyzetekben? Megmutatom neked, hogyan képes a böjt eljuttatni egy olyan helyre, ahol képes vagy világosan meghallani Isten akaratát.

    A böjtölés hatására a gyermekeid is Isten célkeresztjébe kerülnek. Bizonyára meghökkennél azokon a bizonyságtételeken melyeket a böjtölés erejéről hallottunk. A böjtölés ezenkívül egészséget és gyógyulást hoz a testedbe, valamint pénzügyi fellendülést és Isten áldásait vonja maga után.

     Akár közelebb akarsz kerülni Istenhez, akár nagy szükséged van áttörésre az életed valamelyik területén, ne feledd, hogy semmi sem lehetetlen számodra. A böjtölés valóban egy titkos erőforrás!

 

      Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére
                    a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába
                    Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És
                    nem evék semmit azokban a napokban; de
                    mikor azok elmúltak, végre megéhezék.
                                                                              Lukács 4:12


2. fejezet

Gyomor király trónfosztása     Ha te is olyan vagy, mint azok, akik már hallottak engem beszélni akár csak a töredékéről is annak, amiről az első fejezetben szó volt, akkor most már bizonyára kezded kapisgálni, hogy a böjtölés milyen lényeges szerepet kell, hogy betöltsön minden egyes hívő életében. Habár a rendes keresztény cselekedetek hármas kötelékének része, mégis miért hanyagolják el oly gyakran? Úgy gondolom, hogy ennek elsődleges oka olyasmi, ami már a teremtés kezdetétől fogva gyötörte az emberiséget.
     Tudod a böjtölés annak a valaminek a keresztrefeszítését jelenti, amit én "Gyomor királynak" hívok. Ha esetleg nem találkoztál még Gyomor Királlyal, akkor told félre ezt a könyvet, nézz le, és illedelmesen mutatkozz be neki. Azóta, hogy ezt a könyvet olvasod, valószínűleg egyszer-kétszer már hallottad elégedetlen morgását.
     A Free Chapel gyülekezet egész közössége minden évben részt vesz egy huszonegy napos böjtben. Az emberek kivétel nélkül arról számolnak be, hogy a böjtölés kezdete előtti héten olyan érzésük van, hogy legszívesebben mindent felfalnának, ami csak a szemük elé kerül. Ez teljesen természetes. Miután azonban meghoztad a döntést, hogy böjtölni fogsz - még ha csak egy napig is - Isten látja a vágyat a szívedben. Ő megadja a kegyelmet a kitartáshoz, és meglátod, hogy végbement az áttörés, amire szükséged volt. Mindazonáltal, meg kell hoznod a döntést, hogy letaszítod trónjáról azt a "belső diktátort"

Meg kell hoznod a döntést,
hogy letaszítod trónjáról azt a "belső diktátort"!


     Van egy mondás, miszerint  "a férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út". A legtöbb nő már felismerte ezt, de rá kell jönnünk, hogy ezt bizony az ördög is tudja! Ha a "feneketlen mélység" földrajzi elhelyezkedését szeretnénk bemérni, akkor elég lenne néhány emberhez - főleg keresztényekhez - elmennünk. Gondoljuk csak végik, hogy mi minden történt az emberi fajjal Gyomor Király uralkodásának alávetve!

     Kezdjük az elején, és ugorjunk vissza egészen az Édenkertig. A bibliai beszámoló szerint:

          " És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben,
          napkelet felől, és abba helyezteté a
          embert, akit formált vala. És nevele az Úr
          Isten  a földből   mindeféle  fát,   tekintetre
          kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a
          kertnek közepette, és a jó és gonosz
          tudásának fáját. ... És parancsola az Úr
          Isten az embernek mondván: A kert minden
          fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz
          tudásnak fájáról, arról ne egyél; mert amely
          napon ejéndel arról, bizony meghalsz."
                                               1 Mózes 2:8,9;  16,17

     Elég egyenes beszédnek tűnik, nemde? A kígyó azonban ravasz volt, és meggyőzte Évát, hogy ennie kell a tiltott fáról, s egyúttal biztosította őt afelől, hogy nem fog meghalni. "És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre ...szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. (1Mózes 3:6).

     És ennek az egyetlen étkezésnek a következtében Ádám és Éva azon nyomban kipottyant Isten jelenlétének békés élvezetéből abba az állapotba, hogy rettegve bujkáltak Isten jelenléte elől a kert fái között.

     Szó szerint kiették magukat az otthonukból.- Életre szólóan kiették magukat Isten akaratából. Kiették magukat Isten gondoskodásából, és az életükre vonatkozó tervéből, valamin az Ő csodálatos jelenlétéből. Gyomruk ugyan ideig-óráig kielégült, mi azonban a mai napig viseljük étvágyuk következményeit.

 

 

Gyomor király uralma


     Amikor Szodoma és Gomora bűne kerül szóba, az embereknek általában a városokat fertőző féktelen homoszexualitás jut eszükbe. A Biblia azonban nem csak erről számol be. Az Úr Ezékiel prófétán keresztül így szólt Israel népéhez: "Imé, ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőknek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodának s cselekedének útálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam" (Ezékiel 16:49,50).

Életre szólóan kiették magukat
Isten akaratából


    Az első dolog, ami feltűnhet számodra, hogy hiányzott az adakozás (nyomorultak és szegények felé) és az imádkozás (kevélység, felfuvalkodás). Fontos azonban megjegyezni, hogy ezeknek a városoknak a lakói nem csupán  a homoszexualitás bűnében  voltak vétkesek, amint erről Mózes első könyve beszámol, hanem  ahogy az imént láttuk, a falánkság bűnében is (eledel bősége). Más bűneikkel együtt a Gyomor királyhoz való túlzott hűségük a pusztulásba vitte őket.

     Egy másik kitűnő példája Gyomor király felmagasztalásának Izsák és Rebeka fiának, Ézsaunak a története. Hagyomány szerint Ézsau rendelkezett az első fiúgyermeket megillető elsőszülöttségi joggal. Ez a jog az apja különleges áldását és bizonyos kiváltságokat biztosított számára. Automatikusan biztosította, hogy Ézsau az apja minden vagyonából kettős részt kapjon. Ez egy áldás volt Istentől, amit nem szabadott félvállról venni.

     Ézsau vadász volt. Édesapja örömét lelte benne a bőséges hús miatt, amit az asztalra tett. Egy nap azonban - talán nem volt sikeres a vadászat - Ézsau éhesen tért vissza a mezőről. Öccse, Jákób éppen készült elfogyasztani egy főtt lencséből és kenyérből álló egyszerű étket. Ézsaú bizonygatta, hogy az éhhalál küszöbén áll, és könyörgött Jákóbnak, hogy neki is adjon az ételből. Amikor megfontolás nélkül beleegyezett, hogy cserébe odaadja elsőszülöttségi jogát, "Akkor Jákób ada Ézsaunak kenyeret, és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsau az elsőszülöttséget"(1Mózes 25:34).

     Ézsau Gyomor királyhoz való hűsége miatt eladta elsőszülöttségi jogát. Istennek volt terve, elhívása, akarata Ézsau életére vonatkozóan, de az étel iránti csillapíthatatlan vágya és az azonnali kielégülés fontosabbak voltak számára. A Zsidókhoz írt levél írója erős kifejezésekkel figyelmeztet, hogy nem legyünk olyanok, mint Ézsaú: "Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon ... Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsaú, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mint tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt" (Zsidók 12:15-17).

     Amikor Isten 400 évnyi kegyetlen szolgaság után megszabadította az izraelitákat Egyiptomból, akkor izraeliták millióit és egy "gyülevész népet" vezetett át csodálatos módon a Vörös-tengeren, útban az Ígéret Földje felé. Isten minden szükségletükről gondoskodott az út során, még mennyei kenyérrel is táplálta őket napról-napra. Ez a "manna" olyan tökéletesen kiegyensúlyozott táplálkozást biztosított számukra, hogy - orvosok, patikák és kórházak nélkül - negyven éven keresztül nem volt közöttük egyetlen beteg vagy erőtlen ember sem. A manna jóllakatta  a gyomrukat, testüket pedig megőrizte jó erőben, egészségben. "De a gyülevész nép, amely köztök vala, kívánságba esék, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped, minden híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna" (4Mózes 11:4-6).

     Isten meghallotta, hogy morgolódnak és siránkoznak. Minden édesanya tanúsíthatja, hogy nem a legjobb ötlet magunkra haragítani a szakácsot. Isten így szólt: "Azért az Úr ád néktek húst és enni fogtok. Nem csak egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem tíz napon, sem húsz napon; Hanem egy egész hónapig, míglen kijön az orrotokon, és útálatossá lesz előttetek; mivelhogy megvetettétek az Urat" (4Mózes 11:18-20).
Isten pedig fürjeket küldött nekik olyan bőséggel, hogy majd' egy méter magas halomban állt. Ők meg csak ették és ették, és miközben a hús még a szájukban volt, ezrek haltak meg közülük, és ott temették el őket. A 34. vers tanúsága szerint azt a helyet Kibrot-thaavának nevezték el, ami azt jelenti "A tehetetlenek sírjai", mintegy emlékműveként azoknak, akik szó szerint kizabálták magukat az Ígéret földjéről.

     Matthew Henry, a híres bibliamagyarázó ezt írta: "Azok, akik testi(es) gondolkodásuk irányítása alatt állnak, akkor is kielégítik kívánságaikat, még ha az az ő drága lelkük romlását és pusztulását eredményezi is". Szeretném ha megértenéd, hogy létezik néhány "ígéret földje", s néhány olyan "ígéret", amit Isten neked tartogat. Igazából egy egész könyvnyi ígéretünk van, de ezek közül jó néhány nem teljesedhet be addig, amíg Gyomor király uralja az étvágyunkat és irányítja az életünket. Isten természetfeletti áldásokat akart  kiárasztani az izraelitákra a pusztában, de ők jobban ragaszkodtak testi vágyaikhoz, Isten ugyanígy természetfeletti áldásokat akar  kiárasztani a mi életünkre, de ezek soha nem fognak megvalósulni, ha nem vagyunk hajlandóak böjtöléssel és imádkozással keresni Őt.


Isten tudja, hogy soha nincs
"kellemes" idő a böjtre.


    Rohanó életünkben mindig akad egy ünnep, szülinap, munkaebéd vagy valami más, ami akadályt jelent, úgyhogy könnyen lebeszéljük magunkat arról, hogy böjtölésbe kezdjünk. Ezért személyes tapasztalataim alapján azt tanácsolom neked, hogy ugorj fejest bele, egyszerűen csináld, a többi meg majd magától elrendeződik! Ha még sohasem böjtöltél, akkor csak egy napig csináld, és rá fogsz jönni, miről beszéltem.

     Amiért mi minden év kezdetén együtt böjtölünk a Free Chapelben, az Dr Bob Rogers 101 ok a böjtölésre című könyvében leírt elven alapul. Három jó okai is van annak, hogy az újesztendőt böjttel kezdjük. Először is, ha ezt teszed, megszabod az irányt az év hátralévő részére. Ugyanúgy, ahogy az, ha a napodat imádsággal kezded, megszabja a nap többi részének irányát, és befedez mindent, ami megtörténhet, ez igaz abban az esetben is, ha az évet böjtöléssel kezded. Az egész évnek megadod az irányt azáltal, amit az év kezdetén azzal a néhány nappal kezdesz. Ezt még teljesebbé teheted azzal, hogy Istennek adod minden napod kezdetét, minden heted első napját, minden forintodnak az első tizedét, és minden döntésednél az első gondolatot.

     Másodszor: "Egész évben áldásokban lesz részed neked és a családodnak azért, mert januárban böjtöltél." Még áprilisban, júniusban, augusztusban, sőt novemberben is, amikor már a karácsonyi finomságokon jár az eszed, megtalálnak az áldások, azért, mert az év elején áldozatot hoztál az Úrért. Ami azt illeti, éppen Hálaadás napján kaptam egy telefonhívást, hogy menjek be a bankba. Amikor odaértem, egy férfi várt rám a feleségével, és így szóltak: "Itt van egymillió dollár az építkezésre." Én már nem is emlékeztem a böjtre, amit tíz hónappal korábban végigcsináltam, de Isten igen. Ő nem csak egyetlen embert küldött hozzánk egymillió dolláros adománnyal, hanem egy ötszázezer dolláros, egy kétszázötvenezer dolláros, és egy ötvenezer dolláros adomány is érkezett, valamint ugyanabban az évben még összesen több millió dollárt kitevő rendszeres adomány is.

     A harmadik egy nagyon nyomós érv. Amikor az év elején böjtölsz és imádkozol, akkor mozgásba hozod a Máté 6:33-ban található alapelvet: "Hanem  keressétek ELŐSZÖR ISTENNEK országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." Ha először Őt keresed az évben, akkor készülj fel arra, hogy "mindezek a dolgok" megadatnak nektek az év hátralévő részében!

 

      Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem
                    el; szájának beszédeit  többre becsültem,
                    mint életem táplálékát.             Jób 23:12


3. fejezet

Mennyit? Mennyi ideig?
Mennyire egészséges?


    Az előző fejezetemben néhány olyan ember bukásáról szóltam, akik elmulasztották letaszítani "Gyomor királyt" a trónjáról. Isten Igéje azonban telve van azoknak a csodálatos bizonyságtételével, akik ezt megtették. Mózes egy negyvennapos böjt közben kapta meg a Tízparancsolatot (2Mózes 34:27,28). Amikor Hámán parancsot adott, hogy minden zsidót kipusztítsanak, és javaikat elvegyék, akkor Eszter, városának minden zsidóját felszólította, hogy csatlakozzanak hozzá egy háromnapos - étel és ital nélküli - böjtben. Ennek eredményeként a zsidók megmenekültek, Hámán aljas tervére fény derült, őt pedig arra az akasztófára akasztották fel, amely az ő rendelkezésére készült (Eszter 4-7). Anna az 1Sámuel 1:7 tanúsága szerint "sír vala és semmit sem evék" a miatti bánatában, hogy képtelen volt gyermeket szülni. Isten meghallgatta könyörgését, és hamarosan megszületett Sámuel, a későbbi nagyhatású próféta. Júdás, Ezsdrás, Ninive népe, Nehémiás, Dávid és Anna mind-mind olyan emberek, akiknek a böjtöléséről említést tesz a Biblia.

A böjt fajtái


     A Biblia több különböző indíttatású, típusú és hosszúságú böjtöt ír le. A már említetteken kívül Józsué negyven napig böjtölt, Dániel részleges böjtje huszonegy napig tartott. Feljegyezték, hogy Pál apostol legalább kétszer böjtölt, egyszer három napig böjtölt, egyszer pedig tizennégy napig. Péter három napig böjtölt, és persze tudjuk, hogy Jézus pedig negyven napig böjtölt a pusztában.

     A Szentírásban található három böjtfajta a következő: teljes, a normális, és a részleges böjt. Először is: a teljes böjt rendkívüli és kivételes, és csak rövid időtartamokra ajánlott. Teljes böjt során az ember semmit nem vesz magához, sem ételt, sem italt. Egészségi állapotodtól függően ezt a fajta böjtöt csak orvosi ellenőrzés után és orvosi felügyelet mellett végezd!
     
     Normális böjt során általában bizonyos, előre meghatározott ideig mindenféle étel fogyasztását mellőzzük. Vizet ihatsz, méghozzá jó sokat! A normális böjti időszak hosszúságától függően dönthetsz úgy is, hogy erőnléti állapotod szinten tartása érdekében fogyasztasz gyümölcsleveseket és húsleves levét.

     Végül van még a részleges böjt is. A részleges böjtöt sokféleképpen értelmezhetjük. Az egyetlen, ahogy nem lehet, hogy az este 11 és reggel 6 közötti időszakot (amíg alszol) nevezed ki részleges böjtnek. A részleges böjt általában azt jelenti, hogy hosszabb időn keresztül tartózkodsz bizonyos fajta ételektől és italoktól.

     A részleges böjtre a legismertebb példa Dániel könyvében található. Babilóniai fogságuk kezdetén Dániel és három társa visszautasították a király asztaláról származó finomabbnál finomabb húsokat és édességeket, és inkább zöldséget és vizet kértek. Ezt tíz napon keresztül tették, hogy bebizonyítsák, hogy így is ugyanolyan egészségesek lesznek, mint a király emberei. Később, ahogy arról a 10. fejezetben olvashatunk, Dániel Ízrael állapota felett érzett szomorúságában  újabb részleges böjtbe kezdett. Három héten keresztül nem evett húst, édességet, és nem ivott bort, hanem ez idő alatt teljes figyelmét az imádkozásra fordította. A harmadik hét végén egy angyal hozott választ imádságára.

     A böjttel töltött időszakok különböző hosszúságúak lehetnek. A Bibliában található nevezetes számok a következők: 3 nap, 7 nap, 21 nap és 40 nap. Utalások vannak azonban félnapos, illetve 24 órás böjtökre is.

     Igazából nincs semmiféle "szabály", ami segíthetne eldönteni, hogy melyik típusú vagy hosszúságú böjt lenne a megfelelő a számodra. A böjt időtartamának hossza a körülményeidtől függ, de ne ragadj le a részleteknél. Kezdd egynapos böjttel: napkeltétől napnyugtáig. El fogsz ámulni azon, hogy még egynapos, részleges vagy normális  böjt is milyen változásokat hozhat az életedbe. Tizenévesként minden vasárnap az istentisztelet végéig böjtöltem. Így sokkal jobban tudtam figyelni az Úrra. Annyira rá voltam hangolódva szellemileg, hogy nem érdekelt, hogy más kapott-e áldást aznap, de én biztosan!

     Ne vágd túl nagy fába a fejszédet! Semmi értelme annak, hogy hősködésből, kapásból negyvennapos böjtbe kezdj, ha még soha életedben nem böjtöltél egy teljes napot. Egyszerűen csak kezdd el! Miután felfedezted a jótéteményeit, már jó úton haladsz afelé, hogy rendszeres gyakorlattá váljon az életedben.

     Lehet, hogy az Úr néha hosszabb böjtre indít, de a legtöbb ember számára egy háromnapos böjt nagyon alkalmas. A "dánieli böjt", vagyis a hús, kenyér és édességek kihagyása az étrendedből 21 napon keresztül, szintén egy olyan böjttípus, amit nagyjából bárki végig tud csinálni. Néhányan azt gondolhatják, hogy ennek a háromfajta ételnek a 21 napig tartó kiiktatása az étrendből nem olyan nagy szám. Ha azonban komolyan veszed, Isten is komolyan fogja venni! Tulajdonképpen mikor is volt utoljára, hogy angyalok küldettek, hogy titkokat osszanak meg veled, mint ahogy az Dániellel történt?


Ha neked semmit nem jelent
akkor Istennek sem fog jelenteni semmit.


     Hosszabb böjtök során vizet és gyümölcslevet iszok, sőt, amikor úgy érzem, hogy egy kis erő-utánpótlásra van szükségem, húsleves levét is kortyolgatom. Az egyik helyi gyorsétterem dolgozói már annyira hozzászoktak a Free Chapel-beli évenkénti böjtjeinkhez, hogy most már készségesen  leszűrik a csirke húsgombóc levest, hogy egy csészényit vásárolhassunk.

Gyakorlati tanácsok


     Szeretnék adni néhány jó tanácsot a böjtöléssel kapcsolatban, amikről azt hiszem, hogy hasznosak lesznek számodra. Bármikor is kezdesz böjtölni, ne feledkezz meg arról, hogy ha neked semmit nem jelent, akkor Istennek sem fog jelenteni semmit. Ha nem párosul imádsággal és az Ige olvasásával, akkor a böjt nem sokkal lesz több, mint egy egyszerű fogyókúra. Szeretném azonban, ha tisztában lennétek egy nagyon fontos ténnyel: a böjt önmagában egy folyamatos imádság Isten szemében. Lesznek napok, amikor megnyílik a menny, és a szívedből az imádság mély forrásai fakadnak fel. Lesznek azonban olyan napok is, amikor kimerülsz, és úgy tűnik, hogy egyáltalán nem tudsz az imádságra koncentrálni. Ne vádold magad! Isten látja az áldozatodat. A böjtölés, az nem a TV előtti tespedés ideje. Különben is, miért kínoznád magad azzal a sok kajareklámmal.

A saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy ez nem jó ötlet. Este, lefekvés előtt általában meg szoktam nézni a Híradót. Az első huszonegy napos böjtöm második hetében a Pizza Hut elkezdte bevezetni  az új serpenyős pizzáját. Kivétel nélkül minden este pontban 11 óra 17 perckor, a hírek közben a képernyőn a gőzölgő, olvadt sajt, a vastag, ropogós tészta, a pompás paradicsomszósz, és a különböző feltétek vették át a főszerepet. Kiemeltek egy szelet pizzát abból a mély serpenyőből, és a sajt csak úgy folyt le róla. Én pedig tudtam, hová fog vezetni az első utam a böjt végén. Alig vártam azokat a reklámokat!
Egyik éjjel azt álmodtam, hogy egy szelet ilyen pizzát készülök a számba tömni. Az álom olyan  valóságos volt, hogy emlékszem, mennyire tiltakozott a lelkiismeretem: "Ez nem helyes! Ne tedd...már csak egy hétig kell kibírnod!" Én azonban betömtem a számba a pizzát, és csak rágtam és rágtam... Annyira jó volt! Néhány perc múlva meglepetten arra ébredtem, hogy a párnahuzatomnak csaknem a felét belegyömöszöltem a számba.


A böjt olyan tested számára,
mint egy tavaszi nagytakarítás!


    Hosszabb böjtök előtt nem tanácsos az utolsó napokat nagy eszem-iszommal tölteni. Éppen ellenkezőleg, felkészülésként fokozatosan csökkenteni kell a táplálékbevitelt. A böjt hosszától függetlenül, amikor elkezded, az első nap során próbálj meginni legalább 3,5-4 liter tisztított vizet. A csapvizet nem ajánlom, mert sok szennyeződést tartalmazhat. A tisztított vagy desztillált víz kimossa a méreganyagokat az emésztőrendszerből, ami hozzásegít a jó kezdéshez. Ezen kívül még el is telít! A víz a böjtölő legjobb barátja, úgyhogy a böjt során végig igyál jó sokat!

     Amikor böjtölsz, az első egy-két nap alatt gyakran kínoz fejfájás. Már sokakat hallottam panaszkodni, hogy az ördög fejfájást küldött rájuk.  Sokkal valószínűbb azonban, hogy a fejfájás egyszerűen csak annak a jele, hogy szervezeted elkezd megszabadulni azoktól a mérgektől, amelyek már egy ideje felhalmozódtak benne. Tudod, a böjt  olyan a tested számára, mint egy tavaszi nagytakarítás. Az egész emésztőrendszered egy kis pihenéshez jut, és ez orvosi szempontból nagyon egészséges. Ha böjtölés közben fejfájást tapasztalsz, ez annak a jele, hogy tényleg böjtölnöd kellett. A fejfájás annak az eredménye, hogy a test a mérgező anyagokat és mérgeket energiává égeti el. Három nap múlva általában már nyoma sincs a fejfájásnak.

     Minden alkalommal, amikor legalább három napig böjtölsz, leáll az emésztőrendszered. Őszinte leszek: ez nem mindig kellemes. vannak, akik fáradtnak érzik magukat, fáj a fejük, nem tudnak aludni, és valljuk be ... meg is fogsz éhezni. Biztosítani szeretnélek azonban afelől, hogy miután túljutottál az első pár nap nehézségein, és megfelelő mennyiségű vizet és gyümölcslét iszol, a szervezetedet mérgező anyagok kiürülnek, és elérkezel oda, amit csak a böjt kellemes állapotaként  lehet jellemezni.

     Amikor hosszabb böjtöt folytattam, az első néhány nap során, miközben a testem tisztult a felhalmozódott méreganyagoktól, nem láttam angyalokat, s nem hallottam fanfárok hangját sem. sőt, igazából még csak kedvem sem volt ahhoz, hogy az Igére vagy az imádkozásra koncentráljak. Hamarosan azonban minden rendeződik, és Istennek olyan mélyebb ismeretére jutsz, ahol a többi dolognak igazából már nincs jelentősége.
   
     Salamon  szerint: "Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt" (Prédikátor 1:9). Bár az istenfélő férfiak és asszonyok már az ősidők óta gyakorolják a böjtöt, napjainkban  rengeteg új könyv jelent meg, melyek mind a böjt kedvező élettani hatásaival foglalkoznak. Már a híres görög orvos, a "modern orvoslás atyja", - akinek az elméletei évszázadokra meghatározták az orvoslás fejlődését - Hippokratész (kb. i.e. !60-377) is hitt abban, hogy a böjtölés nagyon jó hatással van az egészségre.

     Bob Rodgers pásztor a  101 ok a böjtölésre című könyvében gyakran idéz Hippokratésztől és másoktól, akik szintén felfedezték a böjt sok(féle) előnyös  élettani hatását. A böjt megtisztítja a testet. A böjt kezdetekor néhány napon keresztül egy bizonyos fajta lepedék látható a böjtölő nyelvén. Ez annak a jele, hogy a böjt hatására elkezdtek távozni a méreganyagok a szervezetből. Vizsgálatok bizonyították, hogy egy átlag amerikai szervezete évente kb. 2 kg tartósítószert, színezéket, állományjavítót, ízfokozót és egyéb élelmiszer-adalékanyagot  fogyaszt el és dolgoz fel. Ezek az anyagok testünkben felhalmozódva betegségeket és egyéb kellemetlen tüneteket okoznak. A rendszeres böjtölés elengedhetetlen ahhoz, hogy kimossa szervezetünkből ezeket a mérgeket. A böjtölés elegendő időt biztosít a testnek a regenerálódásra. Enyhíti az idegesség tüneteit és csökkenti a feszültséget, valamint megpihenést biztosít az emésztőrendszer számára. A böjt hatására csökken a vérnyomás és a koleszterinszint is.

     Don Colbert, orvosdoktor azt tanulmányozta és kutatta, hogy a szervezetnek milyen nagy szüksége van arra, hogy megszabaduljon a méreganyagoktól, melyek betegségeket, különböző nyavalyákat, kimerültséget és gyengélkedést okoznak. Mivel e könyv keretein belül még csak meg sem kísérlem felsorolni a böjtölés minden formáját és hasznát, ajánlom figyelmedbe a Toxic Relief (Méregtelenítés) című könyvét, melyben a böjtöléssel kapcsolatos orvosi tanácsok találhatók. A "Gyógyulás böjtölés által" című fejezet rengeteg információt és figyelmeztetést tartalmaz.  Don ezt írja: "A böjtölés nem csak a betegségek megelőzésére alkalmas. Megfelelően alkalmazva bámulatos eredményeket hozhat azok számára, akik valamilyen betegségben vagy erőtlenségben szenvednek. A böjtölés csodálatosan hatékony módja a test gyógyításának - kezdve a megfázástól, az influenzán át egészen a szívbetegségekig."

     Dr. Oda H. F. Birchinger, aki több, mint hétezer böjtöt kísért figyelemmel, egyenesen azt állítja: "A böjtölés pompás módszer mindenki számára, aki hajlandó végigcsinálni, a szellem, lélek és test felépülése és megújulása érdekében." Sőt szerinte: "A böjtölés képes meggyógyítani, illetve  enyhíteni a reumát, különféle szívbetegségeket, jó hatással van a keringésre és az erekre, enyhíti a stressz-okozta kimerültséget és bőrbetegségek tüneteit - többek között a pattanásokat is - helyreállítja a rendszertelen menstruációs ciklust, csökkenti a hőhullámok gyakoriságát, hatásos légzőszervi megbetegedések és allergiás tünetek - mint például  szénanátha, illetve ezzel összefüggő kötőhártya-gyulladás esetén is."

     Egy másik orvos, dr Tanner ötvenéves korában elhatározta, hogy egy 43 napos böjt során saját magán próbálja ki a böjtölés emberi szervezetre gyakorolt hatásait.  A kísérletet szigorú orvosi felügyelet mellett végezte. A böjt végén sokkal egészségesebb volt, mint annak előtte. Hatvanéves korában 50 napig böjtölt, és elmondása szerint a böjt  félidejénél meglátta Isten kibeszélhetetlen dicsőségét. Hetvenhárom éves korában dr Tanner 53 napig böjtölt, és többek között az addigi gyér, megőszült hajzata helyett új, fekete haja nőtt, pontosan olyan színű, mint ifjúkorában. Sőt, mi több, dr. Tanner 93 évig élt.

     A böjtölés lelassítja az öregedés folyamatát. Mózes gyakran böjtölt, többek között két 40 napos böjtöt is tartott, és a Biblia az 5Mózes 34:7-ben így ír: "Mózes pedig száz és húsz esztendős volt, mikor meghalt; nem homályosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje." Dr Tanner saját tapasztalatai alapján  ránk hagyott néhány jó tanácsot, pl. "Amikor böjtölsz, igyál rengeteg vizet." A víz az, ami a böjt során átmossa a szervezetet.  A méreganyagok távozását a vizelet toxinkoncentrációjában lehet megfigyelni. Böjtölés során ezeknek a méreganyagoknak a koncentrációja akár tízszerese lehet a rendesnek. A vizelet színe sötétebb lesz, ahogy a borzalmas étrend következtében felhalmozódott méreganyagok kezdenek kiürülni a szervezetből.

     Az is bizonyított tény, hogy a böjt élénkíti a gondolkodási folyamatokat, segíti és javítja a látást, hallást, ízérzékelést, tapintást, szaglást és mindenfajta érzékelési képességet. A böjt hatására megszűnik a gyorsételektől való függőség. A böjt képes megtörni a csillapíthatatlan étvágy hatalmát. Vannak, akik a nikotin, az alkohol, vagy kábítószer rabságában élnek, de a böjtölés ezekből a függőségekből is képes megszabadítani.

     Minden évben arra bátorítom gyülekezetünk minden tagját, hogy vegyen részt velünk együtt a huszonegy napos böjtben. Ha huszonegy nap alatt új emberré válhatsz, akkor miért töltenéd életed hátralévő részét betegen, erőtlenül, túlsúlyosan és elgyötörten? Miért ne tennél egy radikális hitbeli lépést? Csak egyetlen életünk van, amit Istennek ajánlhatunk - vegyük át az uralmat a testünk felett, és szolgáljuk Istent a tőlünk telhető legjobb módon!

 

Az én  juhaim  hallják az én  szómat,  és én
                    ismerem  őket, és  követnek engem: És  én
                    örök életet  adok nékik;  és soha örökké  el
                    nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket
                    az én kezemből.                  János 10:27-28


4. fejezet


Minden megbízatásnak van szülőhelye     Szeretem Jézus szavait. amelyek a János 10:27-ben olvashatók: "Az én juhaim hallják az én szómat" (kiemelés tőlem). Ilyennek alkotott meg bennünket. Ő beszél hozzánk, mi pedig képesek vagyunk meghallani az  Ő hangját. Akarod hallani a Teremtő hangját? Szeretnéd Jézust mélyebben megismerni? szeretnéd tudni, merre jelölte ki életed irányát? Én igen.

     Miközben ezt a könyvet írtam, megkezdtem szolgálatom  kezdete óta számított hetedik huszonegy napos böjtömet. Az első ilyen böjtöm idején alig voltam tizenhét éves. Szüleim mindig jó példával jártak elöl az istenfélő életben, mialatt felcseperedtem, ezért már ilyen fiatalon is tisztában voltam azzal, hogy a böjt Krisztus valódi követői életének szerves része. Ha te, kedves olvasó, szülő vagy, akkor tudd meg, hogy már a gyermekek is elkezdhetik megérteni ezeket a gondolatokat, és nagyon fontos, hogy már kicsi korban megismerjék ezeket az elveket.

     Tizenhét éves koromra, az első huszonegy napos böjt megkezdése előtt már több rövidebb böjt során mutatta meg nekem Isten az életemre vonatkozó megbízatását. Imádkoztam és az Ő akaratát kerestem. Ekkor hívott el az Ige hirdetésére.

     Minden megbízatás, Isten minden elhívása és minden iránymutatása valahol elkezdődik. Istennek van egy különleges megbízatása az életedre nézve. De hogy lehet ezt megismerni? Hogyan hallhatod meg az Ő hangját? Miből fogod megismerni az életeddel kapcsolatos akaratát, a rád vonatkozó terveit? Ki legyen a házastársad? Hol kell élned? Milyen hivatást kell választanod? Melyik missziós területre hív téged?

     A válasz megtalálható Pál apostol rómaiakhoz tett felhívásában: "Szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket" (Róma 12:1). Emlékszel a keresztények három kötelességére, amelyekkel az első fejezetben foglalkoztunk? Adakozás, ima, és böjt. Ilyen módon "szánhatod oda" testedet Istennek "élő" áldozatként, A böjt fogékonyan tart téged az Ő Szelleme iránt és képessé tesz a szent életre. Pál így folytatja: "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata" (2. vers, kiemelés tőlem).


A böjt fogékonyan tart téged az Ő Szelleme
iránt, és képessé tesz a szent életre.


     Meggyőződésem, hogy soha nem járhatunk isten tökéletes akaratában mindaddig, amíg böjtölve nem keressük Őt. ha ilyen módon odaszánod a testedet, akkor megnyitod magad isten hangjának meghallására. Képes leszel megvizsgálni vagy felismerni, mi az Ő jó és tökéletes akarata az életedre nézve. Pál böjtölt, amikor Isten elhívta őt és felfedte előtte az életére vonatkozó megbízatását (ApCsel 9:7-9). Péter a ház tetején böjtölt, amikor Isten új kijelentést adott neki és elhívta őt arra, hogy elvigye az evangéliumot a pogányokhoz. (ApCsel 10). A böjt előkészítette az utat ahhoz, hogy Isten új kijelentést, új látást és világos célt mutasson neked.
   
     Jóel könyvében az úr ezt mondja: "És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet (angolban :Szellememet) minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak" (Jóel 2:28). Isten kiárasztja a megújulást - azután. Mi után? Böjtölés után.


Izrael bűnben élt, és Isten felszólította népét arra, hogy böjtölve térjenek meg közösen, mint az egész nép: "Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek böjtöt , hirdessetek gyűlést!" (15. vers kiemelés tőlem). Azt ígérte, hogy megújulással és áldással árasztja el földjüket. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én készen várom ezeket az "azután"-jellegű időszakokat, amikor Isten kiárasztja a megújulást, amikor fiaink és leányaink prófétálnak! Mire számíthatunk, amikor elolvasunk olyan igeverseket, mint például a 2Krónika 7:14? El tudod képzelni, mi lenne akkor, ha a hívők ezt komolyan vennék, ha megaláznák magukat (böjtölve) és imádkoznának? Isten meggyógyítaná nemzetünket, és megújulást küldene.

A böjt az, ami felkészít
téged az új kenetre


    De ha Ő új bort akar kiönteni, akkor új tömlőkre van szükségünk. Jézus ezt mondta: "És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni" (Márk 2:22).
Korábban képtelen voltam felfogni a böjt és az új bor közötti összefüggést. De ha ezt a szakaszt elolvasod, azt látod, hogy Jézus éppen elmondja a farizeusoknak: az Ő tanítványai akkor fognak böjtölni, ha ő már nem lesz itt. A böjt felkészít téged az új kenetre (20. vers). Isten nem tölthet ki ilyen bort régi tömlőkbe. Ha új borra, új csodákra, új közelségre, új bensőséges viszonyra vágyakozol Ővele, akkor eljött a böjt ideje és le kell cserélni a régi tömlőt újra.

     A böjt rendkívül erőteljes fegyver, és a hívő élet erejének a forrása. Az életemben megnyilvánuló áldások közvetlenül a böjtnek tulajdoníthatók. Nem én vagyok a legnagyszerűbb prédikátor; nem rendelkezem olyan brilliáns elmével, mint mások, de Isten azt mondta, hogy Ő nem személyválogató. Ha tiszteled és imádod Istent azáltal, hogy odaszánod a testedet élő áldozatként böjtölés útján, akkor meg fogod tudni, milyen megbízatást tartogat az életedre nézve.

     Talán olyan kétségbeejtő helyzetben vagy, hogy semmiképpen sem engedheted meg magadnak, hogy ne találd meg Istennek az életedre vonatkozó akaratát. Ismertem olyan embereket, akik számára ez szó szerint élet-halál kérdés volt. Csapdába estek, a körülmények nyomása és az ellenség támadása alatt éltek. A túlélés egyetlen módja az volt, hogy Isten közelébe húzódnak - akinek kezéből senki ki nem ragadhat bennünket - hogy meghallják az Ő hangját és kövessék terveit.
 
     Jósafát, Júda királya, hasonlóan nehéz helyzetbe került. Istenfélő királyként azt látta, hogy bekerítette őt egy hatalmas ellenséges hadsereg. Az Úr beavatkozása nélkül egészen biztosnak látszott a megsemmisülés.  Az Ige feljegyzi, hogy "Megfélemlék ezért Jósafát, és az Urat kezdé keresni és hirdette az egész Júda országban böjtöt. Azért felgyűlének a Júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék, Júdának minden városaiból is jövének, hogy az Urat keressék... És a Júdabeliek mindnyájan állnak vala az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben" (2Krónika 20:3,4;13).

     Az egész Júda böjtölt, még a nők és a gyermekek is. Kétségbeejtő szükségük volt arra, hogy megismerjék az Úrnak a hatalmas ellenséges hadsereg legyőzésére vonatkozó tervét. A böjtölő nép gyülekezetében Isten szólt az Ő népéhez egy prófétán keresztül, aki így bátorította őket:" Ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek, és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz" (15 és 17. vers).

     Amikor a nép egybegyűlt, Isten pontosan elmondta Júdának, hogyan fog közeledni az ellenséges hadsereg, és pontosan elmondta azt is, hogyan reagáljanak erre a helyzetre. Hatalmas erővel  dicsérték az Urat, aki csapdákat állított az ellenséges hadseregnek, és legyőzte azokat. Senki sem menekült meg. Amikor a júdaiak odaértek a csata helyszínére, három napjukba telt, amíg összeszedték a zsákmányt!

     Szeretnéd, ha Isten elmondaná neked, mit kell tenned életed jelenlegi helyzetében? Böjtölj, imádd és keresd Őt! Légy csendben, és meglátod az Úr szabadítását! Még csak harcolniuk sem kellett. Isten harcolt értük. A csata egy napig tartott, és Isten nem egyszerűen megszabadította őket, hanem hatalmas gazdagsággal is megajándékozta őket. Három napig tartott a kincsek összegyüjtése! Alig várom az ilyen győzelmeket, amikor tovább tart hazahordani a zsákmányt, mint legyőzni az ellenséget a csatában! Jósafáthoz hasonlóan légy kitartó a nehézségek között, egész családoddal, vagy talán az egész gyülekezeteddel együtt! Isten megszabadít és megmutatja az Ő tervét.


A sátán gyűlöli, ha böjtölsz


A Sátánt nagyon zavarja - és legyőzi -, ha úgy döntesz, hogy nem elégszel meg a 'vasárnap délelőtti keresztények' életével. Valószínűleg már többször is megpróbálta megakadályozni, hogy elolvasd ezt a fejezetet. Az ördög tudja, hogy a böjt felszabadítja Isten erejét.

     Elgondolkodtál-e már valaha is azon a kérdésen, hogy a sátán miért éppen azzal kísértette meg Jézust böjtjének végén, hogy változtassa kenyérré a köveket? Jézusnak volt hatalma arra, hogy ezt megtegye, de Ő azért jött el, hogy hatalmát mások, nem pedig önmaga szolgálatára használja fel. Ezenkívül eltökélt szándéka volt, hogy véghezviszi azt a böjtöt, amelyre Isten felszólította Őt. Jézus tudta, hogy ellenkező esetben  nem szabadulhat fel a böjt további áldása - és tudta ezt az ördög is! Amikor Jézus  visszatért a negyven napos böjt után, azonnal megkezdte csodatételeit, és "meggyógyított mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak" (ApCsel 10:38). A Sátánnak arra volt szüksége, hogy Jézus figyelmét az étvágyra összpontosítsa, mert ha nem ezt teszi, akkor Jézus hatalmat kap Istentől a világ megváltoztatására!

     Ne feledd: az ellenség szándéka, hogy lopjon, öljön és pusztítson (János 10:10). Szerinted az ellenség akarhatja hogy elhidd: semmi sem lehetetlen a számodra?

     Tudja, hogy vereséget szenvedett, de nem akarja, hogy ezt te is tudd, és hogy Isten hatalmában járj. Ezért annyira fontos számára, hogy eltérítsen a böjttől. Ne hagyd rávenni magad az ellenségtől arra, hogy erősebben összpontosíts a saját étvágyadra és a körülményeidre, mint Isten ígéreteire, melyek akkor indulnak el a megvalósulás útján, amikor alkalmazod  a böjt erőteljes fegyverét!

 

                    Mert  valátok  régen  sötétség,  most pedig
                    világosság  az  Úrban:  mint  világosságnak
                    fiai  úgy  járjatok.      (Mert a világosságnak
                    gyümölcse minden jóságban és igazságban
                    és  valóságban  van),  10.    Meggondolván,
                    mi legyen kedves az Úrnak.
                                                                   Efézus 5:8-10


5. fejezet

 Csapd agyon a legyeket!


A Free Chapel közösségben minden évet egy huszonegy napos böjttel kezdünk. Ebben valamilyen mértékben mindenki részt vesz. Vannak, akik egy napig böjtölnek, mások három napig, egy hétig, vagy akár huszonegy napig. Amikor közösségként valamennyien együtt böjtölünk huszonegy napon keresztül, ezzel (meg)tiszteljük Istent, aki közösségként és egyénileg is megjutalmaz  minket ezért az áldozatért. De vannak, akik soha nem elégednek meg. Hallottam bizonyságtételeket arról, hogy csupán három napi böjtölés elég volt ahhoz, hogy egy szeretett személy tökéletesen meggyógyuljon a rákból! Egy másik hölgy beszámolt arról, hogy leukémiás fiának 42 fokra felszökött a láza és ebbe csaknem belehalt. A böjt első napján megtört a láz, és semmiféle agyi károsodást nem okozott!

     Mindketten csodálatos jutalmat kaptak Istentől áldozatukért. De nekik ez sem volt elég. Mindketten tovább folytatták a böjtölést a huszonegyedik nap végéig. Egyikük még ennél is tovább ment, és meghosszabbította negyven napra a böjtöt. Amint látni fogod a 9. fejezetben, nemcsak fiának rákbetegsége enyhült, hanem  még azok a pénzügyi problémák is is, amelyekkel egész életében küszködött, természetfeletti módon megoldódtak.

     Miért nem elégedtek meg ezek az emberek azzal, hogy csupán addig böjtöljenek, míg meglátják az áttörést, amelyre az életükben szükségük volt? A böjt nem egyszerűen testi önfegyelem kérdése, hanem ezzel egyidőben szellemi lakomává is válhat. Miután "megízlelted és megláttad, hogy jó az Úr" (Zsoltárok 34:9), az Ő jelenléte iránti éhséged felülmúlja értelmed korlátait. Isten jobban tudja, mire van szükséged, mint te. A Bibliában leírt minden egyes böjtnek megvolt a jutalma, akár egy, akár negyven napig tartott. De a teljes Írásban  van valami különleges jelentősége a negyven napnak, különösen akkor, ha böjtölésről van szó.

     Néhány évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, amelynek szerzője, Richard Gazowsky, a  Prophetic Whisper (Prófétai suttogás) címet adta. Ez az érdekes könyv leírja, hogy a szerző hogyan találta meg Isten által kijelölt útját és hogyan épített fel keresztény TV-hálózatokat. A könyv elején beszél egy eseményről, amely nagyon megragadta a figyelmemet.

     Mr Gazowsky és felesége Kalifornia tengerpartján böjtölt és imádkozott. Az asszony egy kicsit távolabb volt tőle, és imádkozni kezdett egy nőért, akiről tudta, hogy házasságtörésre próbálják rávenni. Abban a pillanatban, amikor hangosan kimondta ennek a nőnek a nevét, "legyek egész raja emelkedett fel az óceán felszínéről, mintha egy láthatatlan karmester intésére történne, és egészen a partig mindent beleptek, akár egy takaró." A férfi odarohant , hogy lássa, felesége jól van-e. Amikor az asszony elmondta, hogy egyik barátjukért imádkozott, az Úr megmutatott valamit, amit Gazowsky "a Sátán királyságának sebezhetősége" szavakkal fogalmazott meg; ezek voltak a legyek.

     Amikor ezt olvastam, azonnal Máté 12:24 jutott az eszembe: A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket (angolban: démonokat) hanemha Belzebubbal, az ördögök (démonok) fejedelmével. Azzal vádolták Jézust, hogy a Sátán, vagy ahogy ők nevezték, Belzebub, vagyis "a legyek ura" erejét veszi igénybe. Igazán érdekes, hogy amikor egy démonoktól kísértett emberért imádkoztak, legyek egész hordája jelent meg a semmiből és rátelepedtek erre az asszonyra.

     Gazowsky megállapítása szerint a "gyengeség" a legyek átlagos élethosszával kapcsolatos. Bármelyik fajuk tanulmányozása után arra a következtetésre kell jutnunk, hogy reprodukciós ciklusuk egy és negyven nap közötti hosszúságú. Ez az oka annak, hogy ha például a betakarított gabonát megfertőzik a legyek, akkor a fertőzés megszüntetéséhez negyven egymást követő napon keresztül kell rovarirtó szert permetezni a végleges kiirtásukhoz. Ha a negyven nap letelte előtt abbahagyjuk a rovarirtást, akkor csak a már meglevő generációt pusztítjuk el, de a következő generáció életben marad. Épp ahogy a negyven napig tartó rovarirtás  megszünteti a légyfertőzést, amikor elkezdünk egy negyven napos böjtölési és imádkozási időszakot, megtörhetjük a saját életünket és a következő generációt megbénító kötelékeket. Gazowsky megjegyzése szerint "Az ördög rövid távú harcos."


"Jön a világ fejedelme
és bennem nincs semmije."


     Jézus nem huszonegy, de még csak nem is harmincnyolc napig böjtölt. "És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak néki" (Márk 1:13).

     Később, amikor közeledett Jézus keresztre feszítése, nyíltan beszélt tanítványainak és ismertette velük a  bekövetkezendő eseményeket. Ezt mondta: "Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije" (János 14:30). A Sátánt "a világ urának" tekintette, aki elbitorolta Ádám fennhatóságát. De Jézusban nem volt semmije. Jézus már sokkal korábban legyőzte őt, amikor nem dőlt be az ördög egyik kísértésének sem a pusztában.

     Talán vannak közöttetek olyanok, akik ugyanazokkal a makacs bűnökkel küszködnek, vagy ami még ennél is rosszabb, kötelékek csapdájába estek, amelyeket hiába próbálnak letépni magukról, mert azok újra meg újra visszatérnek. Talán meg is szabadultál ezeknek a bűnöknek a hatásaitól, de aztán azt tapasztalod, hogy gyermekeidben ez a ciklus megismétlődik. A Belzebub légy-hadai okozta fertőzés eltakarításához nem elegendő egy légycsapó.A negyvenes szám jelentősége


     A negyvenes szám az egész Bibliában a takarítást és megtisztítást jelképezi. Az özönvíz negyven nap alatt takarította el a földről a gonoszságot. Mózes élete három, egyenként negyven éves időszakra osztható: negyven évet töltött Egyiptomban, negyven évig élt a pusztában, és negyven év alatt szabadította  meg, és vezette el Isten népét az Ígéret Földjére. Ezenkívül kétszer is böjtölt negyven napig: először akkor, amikor átvette az Úr törvényét a Tízparancsolat formájában, másodszor pedig akkor, amikor közbenjárt a nép bűnéért.

     Amikor Isten elküldte Jónást Ninivébe, negyven napot adott a város lakóinak arra, hogy válasszanak a megtérés és az ítélet között. A Biblia megjegyzi, hogy A niniveiek pedig hívének Istenben és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. (Jónás 3:5) Ninive királya ezt mondta: Emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak! Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak Istenhez erősen, és térjen meg ki-ki az ő gonosz útjáról és erőszakosságából, mely az ő kezükben van! Ki tudja? Talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. (Jónás 7-9) Isten látta alázatukat, megtérésüket és imádatukat, és büntetés helyett irgalmával jutalmazta meg őket.


Ha egy nép, közösség vagy egyén negyven
 napon át folyamatosan böjtöl,
prófétikus felszabadulás megy végbe.


    Baál négyszázötven prófétájának legyőzése és kivégzésük elrendelése után Illés elmenekült a sivatagba, hogy elkerülje  Jezábel halálos fenyegetéseit. Isten angyalt küldött, aki táplálta őt, és vigyázzon rá, amíg pihen. Miután megette az angyal által számára készített ételt, negyven napig gyalogolt evés nélkül. Ez idő alatt beszélt Istennel és új útmutatásokat kapott. Bizonytalanságai és kételyei megszűntek, és az ellenség elnyomása is megtört.

    De van itt még valami. Az az ige, amit Illés ez alatt a negyven napos böjt alatt kapott, még a következő  generációkra  is hatással volt.  Isten utasításait követve felkente Jéhut, Elizeust és másokat a munka elvégzésére,  Jéhu pedig megkapta Jézabel végleges megsemmisítésének feladatát is.  Az elbeszélés szerint, amikor kimentek, hogy eltemessék Jézabelt, miután kidobták a toronyból, csak a koponyáját, a lábait és kézfejeit találták meg. Jelentették Jéhunak, aki ezt mondta: Ez az Úr beszéde, amelyet szólott  az ő szolgája, Thesbites Illés által, mondván: Az ebek eszik meg Jézabel testét Jezréel földjén, és olyan lesz Jezréel földjén a Jézabel teste, mint a mezőn a ganéj, úgy hogy senki meg nem mondhatja: Ez Jézabel! (Királyok könyve 9:36,37)

     A legyek az Igében  más állatokhoz hasonlóan  démonokat jelképeznek. Ha be tudnál tekinteni a szellemvilágba, láthatnád, hogy sok démon valamilyen állatra hasonlít. Például a Biblia azt mondja, hogy amikor a magvető veti az Isteni Igének magvait az égi madarak eljönnek és megeszik a magvakat. (Máté 13:4, 19) Amikor Jézus ezt mondja Kígyókat vesznek fel (Márk 16:18), akkor démoni hatalmasságokra utal. A Biblia beszél arról, hogy kígyókon és skorpiókon fogunk taposni (Lukács 10:19) Dávid amikor látja az idők távolában Jézus kereszthalát , ezt mondja: Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái (Zsoltárok22:12) Az őt körülvevő szellemek bikaként viselkedtek.

Eltaláltad: a démonok legyekként fognak hullni!


Ezek a démoni szellemek generációs átkok, megkötözöttségek, elmebéli magaslatok, kéjvágyak, perverziók és mindenféle szenvedélyek formájában tapadnak az életünkhöz. A legtöbb keresztény közösséggel az a probléma, hogy csak néhány napig csapkodják a legyeket, amikor az arcuk előtt röpködnek. A legyek egy időre eltűnnek, de újra meg újra visszajönnek. Ideje megtisztítani a házat! Eljött a tisztogatás Ige szerinti időszaka. Eltaláltad: a démonok legyekként fognak hullani, és nemcsak a mi életünkben, és saját generációnk életében, hanem a démonok jövőbeni generációi is elpusztulnak, amelyeket egyébként továbbadnál a gyermekeidnek

     Salamon ezt írja: A megholt legyek a patikáriusnak (angolban: az illatszerkészítőknek) kenetit  megbüdösítik, megerjesztik (Prédikátor 10:1) A legyek belehullanak a szent kenet rendkívüli olajába.  Beleragadnak, elpusztulnak és az illatos kenet megbüdösödik. A legyek akadályozzák a kenet működését az életedben. A kéjvágy és perverzió legyei beszennyezik a dicsőítésedet. Abban a tiszta kenetben kell járnunk, amely behatol a szívekbe, megtöri az igát, megszabadít kötelékektől és meggyógyítja a betegeket.
Eljött az ideje, hogy megszabadulj a legyektől  vállalkozásodban,  házasságodban, elmédben, és otthonodban. Nem bírják elviselni a Szent Szellem erejét és Jézus bensőséges jelenlétét, amely leszáll ránk, miután negyven napig ostromoltuk az eget.

     Vannak, akik ezt mondják:" De hát negyven nap nagyon hosszú idő!" Valóban? Olvastam egy cikket a helyi újságban a muzulmán Ramadan megünnepléséről, amikor az összes muzulmán - öregek, fiatalok, de még a gyermekek is - napkeltétől napnyugtáig böjtölnek harminc napon keresztül. Ez időszak alatt a nap végén  mindnyájan össze gyűlnek, hogy megtörjék a böjtöt és imádkozzanak istenükhöz, Allahhoz. Számukra ez az imádat egyik formája, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy földi szükségleteik helyett szellemi dolgokra összpontosítsanak. Ezen a harminc napos vallási eseményen az egész világon össze gyűlnek, áldoznak és imádkoznak egy olyan isten előtt, aki még csak nem is él, hiszen a csontjai ott vannak a sírban. Tisztában vagy azzal, hogy például az Egyesült Államokban, és a világ sok más részén az iszlám a leggyorsabban növekvő vallás? Az előrejelzések szerint néhány éven belül minden negyedik ember áttér az iszlámra.


Ő alig várja, hogy ránk áraszthassa jutalmait,
akkor hát mire várunk?


  Az újságok címoldalán megjelenő sok botrány és korrupció, valamint a társadalom minden szintjét átható hatalmas perverzió alapján nyilvánvaló, milyen hatalmas szükség van megújulásra ebben az országban! Mennyivel inkább  oda kellene szánnunk magunkat nekünk, keresztényeknek, a böjtölésre és imádkozásra! Isten azt ígérte: Ha megalázza magát az én népem, mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket és megszabadítom földjüket (2Krónika 7:14). Isten nem hazudik. Ígéretei igazak. Alig várja, hogy ránk áraszthassa jutalmait, akkor hát mire várunk?  Nem számít, milyen nagy a sötétség,  vagy mi történik a Parlamentben vagy a tengerentúl. Isten uralkodik mindezek felett.

     Vegyük még át Dániel böjtölését példaként.Azt mondja, hogy  három hétig kívánatos étket nem ettem. (Dániel 10:3) A "kívánatos étel" kifejezés hallatán általában ünnepi ételekre gondolunk, például édességekre és más hasonlókra.  Ez nem tűnik nagy áldozatnak mindaddig, amíg bele nem gondolunk abba a ténybe, hogy mennyire szenvedélyünkké vált a cukor! Dr Colbert kutatásai szerint az amerikaiak durván  5062 kg cukrot fogyasztanak el életük során! Ha csak az  az édességektől tartózkodva böjtölsz negyven napig, akkor is nagyon sok méreganyagtól megtisztítod szervezetedet, és valószínűleg le is adsz néhány kilót. sok ember számára ez komoly áldozat lenne!

     Dániel ezenkívül bort sem ivott. A mai keresztények számára ez remélhetőleg ez nem jelent problémát. De aztán azt mondja, hogy nem evett húst. Ez a kérdés viszont valószínüleg sokakat érzékenyen érint! Nincs üdítőital, csokoládé, sütemény, édesség, cukorral bevont gabonapehely (igen, a cukor teljesen áthatja a mai ember étrendjét), hot-dog, hamburger, bordaszelet, marhapörkölt, pirított borda, sonkás chips  folytassam?

     De Isten látja, hogy ez áldozat. Amikor a munkatársaiddal ebédelni mentek, és te csak egy tál salátát, (bacon szeletek nélküli) sült krumplit  és ásványvizet választasz  a közepes méretű cukrozott üdítőital és a 70 dekás marharostélyos helyett, ezt Isten látja. Ez segíti tisztulásodat szabadulásodat és legyeid elpusztítását!


Képes vagy lemondani a délutáni Snickers
szeletről annak érdekében, hogy megszabadulj
egy állandóan visszatérő bűntől?


     Képes vagy lemondani a délutáni Snickers szeletről annak érdekében, hogy megszabadulj egy állandóan visszatérő bűntől? Képes vagy negyven napon keresztül vizet inni  a cukrozott és koffeintartalmú italok helyett annak érdekében, hogy mélyebben átélhesd Jézus jenlétét az életedben? Akarsz-e többet tenni annál, mint hogy csak csapkodod a kétely és a zűrzavar legyeit, amelyek elárasztják a gondolataidat?

     Mint ahogy Jézus mondta a  tanítványainak samáriai kútnál: ha megnyitod magad  az Atya akaratának megismerése és megcselekvése számára, ehhez semmiféle bordaszelet vagy sütemény nem fogható! (János 4:34) Semmi sem tud téged úgy betölteni és megelégíteni. Készülj fel Jézus jelenlétének megismerésére úgy, ahogy korábban még soha nem tapasztaltad meg!

 

                    Ha megéhezném, nem mondanám meg néked,
                    mert enyém e világ és ennek mindene. Avagy
                    eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét
                    iszom-é? Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd
                    a felségesnek fogadásidat! És hívj segítségül engem
                    a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és
                    te dicsőítesz engem.
                                                                     Zsoltárok 50:12-15


6. fejezet

Isten eljön egy vacsorára?


     Ha nem vigyázunk, könnyen megtörténhet, hogy az életünk visszacsúszik a régi kerékvágásba és szokásokba úgy, hogy még csak észre sem vesszük. Ezt az Úrral való kapcsolatunk is megszenvedheti. Ha nem tesszük meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy nyitottak és fogékonyak maradjunk a Szent Szellemre, akkor a dicséretünk, az imádatunk, a felajánlásaink, sőt még a prédikációink is kiüresedett szokássá válhatnak Isten szemében. Megtörténhet, hogy hívő emberként imádkozol, olvasod a Bibliát, és minden héten jársz gyülekezetbe, mégis szem elől téveszted az első szeretetet. Ez nem azért van, mert nem szereted az Urat, hanem azért, mert az  élet ügyes-bajos dolgai miatt eljuthatsz egy olyan pontra, hogy elveszíted a frissességedet, a lelkesedésedet és a fogékonyságodat a Szent Szellemre és mindarra, amiben Ő gyönyörködik.

Szinte hallom, amint mennyei Atyánk felsóhajt:
"Már megint vallásosság?"!

     Édesanyám kiválóan főzött. De ha más tennivalói annyira lefoglalták volna, hogy minden este csak fasírtot tesz az asztalra, valószínűleg rövid időn belül keresek egy másik helyet, ahol ehetek. Általánossá váltak volna a házban az ilyen jellegű csalódott megjegyzések:Ó, anya, már megint fasírt? Mi lenne, ha Isten egyszer megéhezne, és nekünk nap mint nap másunk sem lenne, hogy tápláljuk Őt, mint ugyanazok a kiüresedett, vallásos  szokásaink?  Hozzánk hasonlóan, ha minden napot fasírttal kellene befejeznünk, szinte hallom, amint mennyei Atyánk felsóhajt: Már megint vallásosság?

]Szabadulj ki a vallásosság szorításából


Ezért mondta Isten Izraelnek:Ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém e világ és ennek mindene. (Zsoltárok 50:12).  Övé minden marha a sok ezernyi hegyeken. Neki nincs szüksége a szokásainkra. Nem kedveli az üres, lelketlen tevékenységeket. Nem elégszik meg a maradékkal, amit meghagyunk, amikor van módja rá, hogy máshol "egyen". Őt a szívünkből származó igazi imádat táplálja és elégíti meg; Ő erre vágyik  és ezt érdemli meg. Vallásosságunk, amellyel hetente egyszer megteszünk bizonyos gesztusokat, érdektelen a számára, mert Ő arra vágyik, hogy engedelmeskedjünk az Ő Igéjének.

Hogy kerül ez a téma egy böjtöléssel foglalkozó könyvbe? Nagyon egyszerű. A böjtöléssel folyamatosan megújíthatjuk magunkat szellemileg. A böjtölés fegyelme kiszabadít bennünket az élet taposómalmából. A böjt az imádat egy formája, mert ezáltal felajánljuk testünket Istennek élő, szent és Neki kedves áldozatul, mint okos tiszteletünket (Róma 12:1).  A böjt fegyelme megaláz minket, emlékeztet Istentől való függésünkre, visszahelyez az első szeretet állapotába, és elmélyíti a kapcsolatunkat Jézussal.

Isten arra vágyakozik, hogy hatalmas erővel cselekedhessen az életedben. A veled kapcsolatos terveiben mindig az előrehaladás és a fejlődés szerepel. Úgy szeretne beszélgetni veled, mint ahogy a barátainkkal beszélgetünk. Így beszélt Ábrahámmal is. Amikor Isten leszállt, hogy ítéletet hirdessen Szodoma és Gomora felett, útközben megállt Ábrahám sátránál. El tudod képzelni azt, hogy egy szép napon kinézel az ablakon, és azt látod, hogy az Úr két angyal kíséretében  közeledik az ajtódhoz? Ez aztán rendkívüli helyzet! Ábrahám kisietett az Úr fogadására, és mélyen meghajolt Előtte. Tartóztatta a három látogatót, hogy vizet hozhasson és megmoshassa a lábukat, és ételt készíthessen nekik. A három érkező elfogadta a meghívást és Ábrahámnál maradt.

A böjtöléssel folyamatosan
megújíthatjuk magunkat szellemileg.


Ábrahám olyan ember volt, aki imádta Istent, aki beszélgetett Istennel, és aki Isten hívásának engedelmeskedve  mindenét hátrahagyta és követte Őt arra a helyre, amit Isten mutatott neki. Imádata és hűsége sok esztendőn keresztül táplálta Istent, és váratlanul lehetősége nyílt arra, hogy természetes szinten is vendégül lássa az Urat. Ha megelégíted Istent, akkor Ő  felfed előtted olyan titkokat, amelyeket mások elől talán elrejt. Azt olvassuk, hogy miután ettek, Isten elmondta Ábrahámnak és Sárának, hogy egy éven belül fiúk születik, Emellett a Szodomával és Gomorával kapcsolatos tervét is megosztotta Ábrahámmal. Azt is figyeld meg, hogy Ábrahám  ekkorra már igen nagyon szoros és bensőséges kapcsolatban élt Istennel, ezért közbenjárhatott azoknak  az igazaknak az érdekében, akik esetleg ezekben a gonosz városokban éltek.

Dicsőséges Királyunknak vannak olyan tulajdonságai, melyeket a közömbös, érdektelen imádók előtt soha nem fed fel. A közbenjárásnak vannak olyan falai, melyeket egy szenvedélyt nélkülöző vallásos istentisztelet soha nem lesz képes lebontani.De ha lépéseket teszel annak érdekében, hogy kitörhess a szokásaidból, és úgy imádd az Urat, mint ahogyan méltó rá, akkor elkezded meglátni az Ő lényének azokat a dimenzióit és aspektusait,  amelyeknek korábban a létezéséről sem tudtál. Isten akkor elkezdi megosztani veled az Önmagával, a terveivel és a rád vonatkozó vágyaival kapcsolatos titkokat. Ha úgy imádod Istent, mint ahogyan ezt Ő megérdemli, akkor ezzel felmagasztalod őt.

Dávid Isten szíve szerint való férfi volt. Gyakran böjtölt, és ilyenkor nemcsak az ételektől tartózkodott. Fiatal korában sok időt töltött a mezőn,  kizárólag a nyáj és az ő Istene társaságában. Miután Sámuel felkente őt királlyá, hosszú időn keresztül a puszta életéért menekült. Dávid magányában írta a 34. zsoltárt, amikor Saul elől a filiszteusok földjére futott. De Dávid még ilyen körülmények között is felgerjesztette magában Isten imádatát, és kijelentette: Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van! (34:1) és Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! (34:9)
Ha valaki csak megszokásból dicséri az Urat, az ilyen körülmények teljesen lehengerlik. De Dávid tudta, hogy ha imádja Istent, akkor ezzel is magasztalja Őt. Valamennyiünkhöz szóló felhívása: Dicsőítsétek velem az Urat! (4. vers), még ma is érvényes.

Az én gyerekkoromban még nem volt Playstation vagy a Nintendo. Mi nagyon egyszerű játékokkal játszottunk és inkább a fantáziánkra támaszkodtunk. A legnagyszerűbb ajándék, amit a szüleimtől valaha kaptam, egy hatalmas kézi nagyítólencse volt. Egy hat éves fiú számára a nagyítólencse hamisítatlan kalandot jelentett! Ha a nap felé fordítottam, annyira össze tudtam vele gyűjteni a napfény melegét, hogy lyukat égettem vele a rőzsében, vagy akár meg is süthettem egy gyanútlan hangyát. És természetesen ott volt még a legfontosabb tulajdonsága: bármit fel tudott nagyítani, amit látni akartam. Amikor egy tárgy félé tartottam, láthatóvá váltak a tárgy olyan tulajdonságai, amit szabad szemmel lehetetlen volt  észrevenni. A nagyítás nem tette nagyobbá az adott dolgot, de hatalmas segítséget nyújtott ahhoz,hogy megláthassak olyan részleteket, amelyek nagyítás nélkül kivehetetlenek voltak.

Dávid felszólít minket, hogy vele együtt imádjuk az Urat. Az imádattal felmagasztaljuk az angol szójáték szerint felnagyítjuk Istent. Ellenségeid és körülményeid olyan nagynak és olyan hatalmasnak tűnhetnek, hogy semmi mást nem vagy képes meglátni. De ha imádod Istent, ezzel nemcsak felmagasztalod, az angol szójáték szerin: felnagyítod, és nagyobbnak látod) Őt, hanem minden másnak a méretét és erejét lekicsinyíted magad körül. A 34. zsoltár későbbi részében  Dávid ezt is mondja: Kerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.(5. vers) Isten meghallgat téged, ha odaszánod szívedet az Ő imádatára. Ha magasztalod (felnagyítod) az Urat Őt, akkor ezzel összezsugorítod az ellenség, vagyis az ördög állítólagos hatalmát. A legnagyobb tett, amit a csata hevében megtehetsz. hogy magasztalod (felnagyítod, nagyobbnak látod) az Urat. Jó példa erre Jósafát. Amikor támadás érte Izraelt, az egész nép felkiáltott az Úrhoz, böjtölt és imádta az Istent. Jósafát a hadsereg előtt dicsérőket küldött, hogy magasztalják (nagynak láttassák) Istent, Ő pedig hatalmas győzelemmel megszabadította Júdát ellenségeitől.

Amikor Jézus az asszonnyal beszélgetett a  samáriai kútnál szavai szabaddá tették a nőt, aki már sokszor volt férjnél, és ebben az időben egy olyan férfivel élt, aki nem volt a férje. Rokonai megszokásból Samariában imádkoztak, pedig a zsidók azt mondták nekik, hogy Jeruzsálemben kell imádkozniuk.Jákób kútjánál Jézus arra tanította ezt az asszonyt, hogy : az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres imádóiul. (János 4:23). Mindazok alapján, amiket neki mondott,  az asszony rájött, hogy megtalálta a Messiást, illetve a Messiás találta meg őt. Így tehát hazaszaladt és mindenkinek elújságolta: Jertek, lássatok egy embert, aki megmondta nékem mindent, amit cselekedtem! (János 4:29) Azt olvassuk, hogy az egész város kivonult, hogy lássák és hallják  és hogy imádják Őt.


Az imádattal felmagasztaljuk
(felnagyítjuk) Istent.


Közben a tanítványok megérkeztek az ennivalóval, de Jézus azt mondta nekik, hogy nem éhes. Így szólt: Van nekem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. (32 és 34 vers) ennek az  asszonynak az  imádata annyira megelégítette Jézust, hogy már nem is kívánta a természetes ételt. A tanítványokat nagyon lefoglalta az étel megszerzése, de az asszony rászánta az időt Jézus imádatára, és  megelégítette meg Őt azzal, amire a leginkább vágyakozott.

Mit mond Isten rólad? Talán ezt: Már megint a vallásosság? Vagy inkább veled vacsorázik, élvezi az együttlétet veled, és megosztja veled legmélyebb titkait és a jövőre vonatkozó terveit? Bármivel kell is szembenézned és bármilyen helyzetben is vagy jelenleg, szeretném, ha  megszívlelnéd meg Dávid felszólítását, és magasztalnád (felnagyítanád, nagyobbnak láttatnád ) az Urat. Ha visszazökkentél a megszokott kerékvágásba, vagy a régi szokásaidba, és az imádatod erőtlenné vált, ha már hosszú ideje nem hallod Isten hangját,  ha a jelenlegi körülményeidet életed legnagyobb akadályának látod, akkor hagyj abba mindent, és kezdj el böjtölni! Egy vagy több napig tartózkodj bizonyos ételektől, vagy minden ételtől! Nem a részletek a fontosak,hanem szívednek az a vágya, hogy Isten gyönyörködjön imádatodban és áldozatodban!

 

 Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az
                     ember, hanem minden igével, amely Isten
                     szájából származik. (Máté 4:4)

7.fejezet

Ő betölt tégedMai étrendünk agyon van terhelve cukrokkal, toxinokkal, feldolgozott élelmiszerekkel, hússal, stb. Ennek ellenére megtörténhet, hogy valaki nagyokat eszik, elhízik, mégis alultáplált marad. Colbert Toxic Relief (kb. Méregtelenítés) című könyvében kijelenti: A tápanyagok szempontjából gyakorlatilag az éhhalál szélén állunk, miközben a túlsúly problémájával küszködünk Szomorú, de valójában magunk ássuk a sírunkat késsel-villával!

Ebben az értelemben könnyű megérteni a fizikai és szellemi életünk közötti párhuzamot. Túltáplálhatjuk magunkat gyülekezeti programok és tevékenységek, vallási szervezetek és emberi hagyományok megterhelő étrendjével, és közben lehetünk súlyosan alultápláltak Isten dolgainak mélyebb megértése szempontjából.Tudod mit takar Dr Colbertnek az egyetlen és leghatásosabb válasz a túltápláltságra kifejezése? A böjtölést!

Arra a megállapításra jutott, hogy a böjt minden más módszernél dinamikusabb módszer a test megtisztítására az egész életünk során felhalmozott méreganyagoktól, a túltápláltság és általa előidézett betegségek megszüntetésére, ezenkívül a megújult energiával, vitalitással, hosszú élettel, és jó egészséggel megáldott csodálatos jövő megszerzésére.

Amikor éhezel Istenre, Ő betölt téged


Jézus ezt mondta: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot (angolban: igazságosságot, megigazulást), mert ők megelégíttetnek. (Máté 5:6) Amikor  kifejleszted magadban az éhezést Isten dolgainak mélyebb megértése iránt, akkor Ő betölt téged. Néha azonban nem elegendő részt venni egy-egy jó istentiszteleten. Hiszem, hogy Isten már dolgozik azon, hogy támasszon magának egy olyan népet, amely már nem elégszik meg azzal az étrenddel, amit "a gyülekezet,ahogy szoktuk" kínál. Ezt látom a Free Chapel közösségben, ahol az emberek böjtölnek és azon fáradoznak, hogy egyre jobban éhezzenek Isten után, és félredobják a vallásos hagyományokat. Az éhes emberek mindenre elszánt emberek. Felborítják a szokásokat, mert nem akarnak tovább éhezni.

Éhezés testben éhezés szellemben


Jézus ilyen éhséget tapasztalt, amikor ellátogatott Tírusba és Szidónba. Egy asszony, akinek a lányát az ördög megszállta és gyötörte, meghallotta, hogy Ő eljött. De ez az asszony görög volt, siro-fenicziai származású (Márk 7:26), ezért rá nem vonatkozott az a szövetség, amelyet Isten Ízraellel kötött. De ő ezzel nem törődött. Éhezett, és állhatatos hite volt. Bár Jézus először elhárította a kérését, mert azt mondta, hogy a kenyér elsősorban Izrael fiaié, de a nő eléggé éhes volt ahhoz, hogy a padlóra lehulló morzsákkal is megelégedjen. Izrael sok gyermeke, aki ott ült az asztalnál, nem tanúsított ilyen  éhséget. Jézus végül teljesítette az asszony kérését, és kitartása miatt lánya meggyógyulhatott.

Az éhes emberek elszántak, és többet akarnak Istenből, mint amennyit korábban valaha is kaptak. Ők  kitörnek a vallási szabályok, előírások és hagyományközpontú gondolkodás kötelékeiből, hogy többet kapjanak az Ő jelenlétéből, az Ő erejéből ahhoz, hogy megváltoztathassák a helyzetüket, többet az Ő gyógyító  erejéből, és többet az Ő csodatevő hatalmából! Kizárólag Jézus elégítheti meg az ilyenfajta éhséget!


Amikor többre éhezel, többet kapsz


Ez az éhség támadt fel a cezáreai pogány százados szívében,aki gyakran böjtölt, imádkozott az Istenhez, és bőségesen adakozott a szegényeknek. Kornéliusz és családja, jóllehet pogányok voltak, odaszántan félték és szolgálták Istent. Egy napon, miközben Kornéliusz böjtölt és imádkozott, Dánielhez hasonlóan megjelent neki egy angyal egy üzenettel. Az angyal ezt mondta: A te könyörgésed és alamizsnáid felmentek  Isten  elébe emlékezetnek okáért (ApCsel 10:4) Utána az angyal arra utasította őt, hogy küldjön el Péterért, aki a közeli Joppéban tartózkodott. Péter, aki ebben az időben szintén böjtölt,  látomást kapott Istentől, melyben felkínáltak fel neki sok olyan ételt, amelyet a  zsidók nem fogyaszthattak el. Még akkor is ezen a látomáson tűnődött, amikor megérkeztek Kornéliusz küldöttei. Miután másnap elment velük Kornéliusz házába, és meglátta mekkora éhség van ennek az embernek a szívében, Péter megértette a látomás értelmét: nem szabad megtagadni az evangéliumot a pogányoktól. Miközben beszélt az evangéliumról Kornéliusz házanépének,  a Szent Szellem leszállt rájuk, és megkeresztelte őket, majd utána vízbe is bemerítkeztek . (ApCsel 10)

A böjt felkavarja a szellemedben az éhséget, ami sokkal mélyebb, mint az átmeneti éhség, amit a testünkben átélünk. Amikor éhezel Istenre, Ő betölt téged. Jézus keresztülment olyan városokon, ahol nem tett csodát  mert az ott élőkben nem volt éhség. Amikor bement Kapernaumba, találkozott egy római századossal, akinek szolgája bénultan feküdt és nagy kínokat élt át. (Máté 8:5-13) De a százados tudta, hogy Jézusnak elég egy szót szólnia ahhoz, hogy  szolgája meggyógyuljon. Azt olvassuk, hogy amikor ezt elmondta Jézusnak, Ő elcsodálkozott ezen a hiten, és így szólt a körülötte lévőkhöz: Bizony mondom néktek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet! Gyakorlatilag ezt mondta. Ábrahám sok leszármazottja nem tanúsít akkora éhséget, mint ez a férfi. Eljönnek, hogy lássanak engem, de nincs bennük éhség. Isten ma ezt mondja: Olyan embert keresek, aki többet tesz annál, mint hogy eljön hozzám, hanem éhezik  arra, amit szeretnék benne elhelyezni!

Isten tiszteletben tartja azt, amit mások "törvénytelen"éhségnek neveznek. A Máté 12:1-8 beszél egy olyan alkalomról, amikor Jézus és  tanítványai gyalogoltak és beszélgettek. A tanítványok megéheztek és útközben kezdték a kalászokat tépni és enni (Máté 12:1) De a nyugalom napján nem volt szabad "kalászokat tépni".Ezen a napon senki sem dolgozhatott önmaga javára, hanem az Úrnak kellett szánni ezt a napot. Ezért amikor a farizeusok meglátták, mit tesznek a tanítványok, ezt mondták: Íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon angolban:shabbat, azaz a nyugalom napján) cselekedni! (2. vers) De ők gyaloglás közben a Szombatnak (Shabbatnak) az Urával beszélgettek! Ezért Jézus így szólt a farizeusokhoz: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett vala ő és akik vele valának? Hogyan ment be az Isten házába és ette meg a szentelt kenyereket,  amelyeket nem vala szabad megennie néki, sem azoknak, akik ő vele valának, hanem csak a papoknak? ...Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mit ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna  az ártatlanokat. Mert a szombatnak (Shabbatnak)is Ura z Embernek Fia" (3,4; 6-8 versek).


A farizeusok képtelen volt meghaladni saját hagyományait, hogy felismerhessék: az Élet Kenyere áll előttük. Elégedettek voltak saját vallásosságukkal, és nem éheztek. De amikor többre éhezel, többet kapsz. Isten minden vallásos szabályt  lerombol érted.  Talán valaki ezt mondta neked: A te háttereddel Isten nem használhat téged vagy Mivel nőnek születtél , nem prédikálhatsz, vagy Nincsenek meg a megfelelő kapcsolataid ahhoz, hogy azt tedd, amit akarsz. Amikor éhezel Isten után, Ő összetöri az emberi szabályokat, és jóindulata meg fog megnyilvánul az életedben.

Bárki lehet normális. A "normális" fogalma túl van értékelve. Valakinek végre azt kellene mondania: De én többet akarok, Uram! Én éhes vagyok! Elegem van a hagyományokból! félre ezekkel a vallási szabályokkal! Félre az összes rítussal, mert már csaknem éhen halok, és képtelen vagyok folytatni ezt a szokásos gyülekezetet. Javaslom, hogy első lépésként told félre a tányérod. Mutasd meg Istennek, hogy komolyan gondolod, amit mondasz! El kell jutnunk arra a pontra, hogy kétségbeesetten vágyakozzunk Isten után! Jobban kell vágyakoznunk Utána, mint az étel vagy az ital után. A vallás elutasítása helyett töltekezzünk be az Élet Kenyerével. Kezdd azzal, hogy a böjtöt rendszeres gyakorlattá teszed, és aztán megláthatod, hogyan válaszol Isten az éhségedre!

 

                      “Ne félj, Ábrám. Én pajzsod vagyok tenéked.
                      A te jutalmad felette igen bőséges.”
                                                                                (1Mózes 15:1)

8. fejezet

Nyilvánosan megjutalmazva
    Osten ezt mondta: " A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái" (Jóel 2:17). A "tornác" a ház mindenki által látható része, amely a szolgálat nyilvános vonatkozásait jelképezi. Az oltár viszont a magánjellegű szolgálatra vonatkozik. A hívő életében mindig ott kell lennie Isten magánjellegű szolgálatának. Jézusról olvasva azt látjuk, hogy sokkal többet imádkozott magányosan, félrevonulva, mint nyilvánosan. A Biblia azt mondja , hogy gyakran átimádkozta az éjszakát és sok időt töltött bensőséges kapcsolatban az Atyával.  A magányos imádkozás alkalmaiból felnövekedve áradt ki Isten hatalmának nyilvános demonstrációja, amikor a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak, az éhezők jóllaktak, az megszállottak megszabadultak, és így tovább. Jézus nem a nyilvánosság előtt, hanem  félrevonulva érte el nagy győzelmeit. Ez arra mutat, hogy a böjtölés nem nyilvános gyakorlat, akár testületileg, akár külön-külön böjtölünk. Ahol kevés a titokban gyakorolt szellemi fegyelem, ott kevés lesz a nyilvános megjutalmazás is.

Legyen személyes


     Korábban megmutattam Máté evangéliumának 6. része alapján Jézus részletes tanítását a keresztények három kötelességéről: az adakozásról, az imádkozásról és a böjtről. De van még valami, amit szeretném, ha meglátnál ebben a fejezetben. Jézus ezt mondta: „Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok mennyei Atyátoknál” (Máté 6:1). Jézus a nyilvános és a nyilvánosságot kerülő szolgálatról beszélt. Így folytatta: „Azért amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté 6:2-4)

A böjtölés megtöri az életed felett
uralkodó szegénységet


     A böjtölés személyes, nem a nyilvánosságnak szánt gyakorlat, akár testületileg, akár külön-külön böjtölünk . A böjt a várakozásból fakadó áldozat. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a böjtölés arra szolgáló eszköz, hogy manipuláljuk vele Istent, és kicsikarjunk Tőle valamit, hanem egy "okos istentisztelet” (Róma 12:1), amelyet Isten nyilvánosan megjutalmaz. Emlékszel a százszoros hozamra? Isten mindenki szeme láttára osztogatja jutalmát.
Csak gondolj Jób életére. Letaroló hatású próbákat élt át és mindenét elveszítette. Elvesztette  vagyonát,  családját, és még az egészségét is,  semmije sem maradt. Mégis imádkozott, böjtölt és hűségesen folytatta egyéni imaéletét. Ezt mondta: „Az ő ajakinak parancsától sem tértem el, szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.” (Jób 23:12) És Isten "eltávolítá Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amije volt."(Jób 42:12) A Biblia azt is mondja, hogy „Az Úr  pedig jobban megáldá a Jób életének végét, mint a kezdetét.” (Jób 42:12) sőt még fiúkat és lányokat is adott neki. Isten szinte elárasztotta Jób életét nyilvánosan adott jutalmával.

     Most szeretnék röviden írni azokról a nyilvános jutalmakról, amelyekről Isten megígérte, hogy kiárasztja ránk, a Free Chapel közösségre, ha szorgalmasan keressük Őt az adakozásban, az imádkozásban és a böjtölésben. Ugyanezek a jutalmak minden hívő számára elérhetők!

     Először is azt ígérte meg, hogy a böjt megtöri az életed felett uralkodó szegénységet.
Mivel minden egyes alkalommal, amikor böjtölök, elvetek egy magot, hatalmas áldások szállnak vissza az életemre. Térjünk vissza Jóel 2:15.16-hoz, ahol az emberek annyira szegények voltak és annyira éheztek, hogy még felajánlást sem tudtak tenni Istennek. De Isten így szólt: „Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából”. Miután böjtöltek, a szérű megtelt gabonával, az olajoskádak túlcsordultak, és az emberek bőségesen ehettek és megelégedtek. Az Úr bőséges pénzügyi áldást árasztott az Ő  népére, akik böjtöltek és imádkoztak.. Akinek a böjt az életstílusává válik, ott megszűnik a nyomor.


Egészség és gyógyulás követi a böjtölést


     Ez nem azt jelenti, hogy ha egy napig nem iszol üdítőitalokat, akkor gazdag leszel. De ha elkezdesz rendszeresen böjtölni, elkezded Istent tisztelni böjtöléssel, imával és adakozással, akkor a saját szemeddel  meglátod, hogy a böjt és a nyomor megszűnése között közvetlen összefüggés áll fenn.
Érdekes azt látni, hogy az Ószövetség három legbölcsebb embere – József, Dániel és Salamon – egyben a három leggazdagabb ember is volt! József böjtölni kényszerült a börtönben. Történelmi források szerint csak a családtagok vihettek ételt az elítélteknek, de az ő  családja egy másik országban élt.De miután ez az időszak elmúlt, József mesés gazdagságra tett szert, és Egyiptom minden pénze felett ő rendelkezett. (1Mózes 41:39-45)
Salamon böjtölve és imádkozva megalázta magát, és Isten megsokszorozta gazdagságát és bölcsességét. (1Királyok 3:10-13)
Hasonló módon Dániel is, aki böjtölve és imádkozva szorgalmasan kereste Istent a babiloni fogságban, mindenkinél nagyobb bölcsességet kapott, és nagy gazdagságban élt Dárius király uralkodása alatt (Dániel 6:1-4)

     Isten azt is mondta, hogy egészség és gyógyulás kíséri a böjtölést. Kiválasztottainak böjtöléséről ezt mondta: „Akkor felhasad, mint hajnal, a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár;  az Úr dicsősége követ” (Ésaiás 58:8 ). A böjt megaláz téged, és világosságot hoz, sőt még abban is segítséget nyújt, hogy kivesd a szívedből a meg nem bocsátást és a keserűséget. Vannak emberek, akik százszor is megpróbáltak szívből megbocsátani, de képtelen voltak elengedni a problémát. Kezdj el böjtölni, és bízz Istenben, hogy Ő elvégzi ezt a szívedben. A könyv korábbi részletében elmondtam, hogy a böjt fizikailag segítséget nyújt, mivel megtisztítja a testedet és lehetőséget biztosít a szerveidnek a pihenésre. Szellemi értelemben  is hozzájárul a megtisztuláshoz, mivel fogékonnyá tesz téged arra, amire az Úr vágyakozik. A meg nem bocsátás, a keserűség, és a hasonló bűnök mind összekapcsolhatók a betegségekkel, a kimerültséggel, a stresszel és más hasonló problémákkal.


A böjtölés győzelmet ad a szexuális szenvedélyek és
a démoni hatalmak felett is


    Amikor az évenkénti böjtünkre készültünk, az Úr arra utasított, hogy tartsunk csoda-istentiszteleteket. Ezt mondta: „Azt akarom, hogy adjatok fel az újságban egy fél vagy akár  egész oldalas hirdetést. Mondjátok el a betegeknek, és azoknak, akik AIDS-ben, leukémiában, szívbetegségben és más hasonló betegségekben szenvednek, hogy van egy gyülekezet, ahol böjtölnek és keresik Istent a gyógyulás érdekében.” Amikor böjtölsz és imádkozol, akkor számítanod kell arra, hogy ezt csodák követik.

     A böjtölés győzelmet ad a szexuális szenvedélyek és a démoni hatalmak felett is. Összetöri az emberek életére súlyosan ránehezedő bűn uralmát. Máté 17:21-ben Jézus azt mondta a makacs démonról, hogy „Ez a fajzat pedig ki nem megy, nemha könyörgés és böjtölés által”. Emlékszel? Van egy döbbenetes történet a Bírák Könyvében, a 19-20 fejezetben, ahol a böjtölés megfordította a csata kimenetelét a szexuális perverzióktól űzött emberekkel szemben. Egy ágyasával utazó lévita megállt Gibeában, ahol Benjámin törzsének tagjai laktak. A város lakói nagyon gonoszokká váltak és buja homoszexuális aktusokban lelték élvezetüket.” (Bírák 19:22)

     A férfiak körülvették azt a házat, ahol a lévita megszállt, és követelték, hogy a házigazda küldje ki őt, hogy „megismerjék őt”. Végül a lévita helyett brutálisan megerőszakolták ágyasát, aki a ház küszöbén halt meg. Amikor a lévita másnap reggel ott találta őt holtan, nagyon felháborodott. Szétküldte a nő testének darabjait Izrael összes törzsének szóló üzenettel, és azzal vádolta őket, hogy eltűrik az ilyen gonoszság létezését a köreikben, és követelte, hogy keljenek fel és tegyenek valamit.

     Az izraeli  hadseregek összegyültek Benjamin ellen. Kivonultak harcolni, és az első nap elveszítettek huszonkétezer embert. (Bírák 20:21) Visszamentek, újból csatarendbe álltak és harcot indítottak  a benjaminiták ellen, és akkor még tizennyolcezer embert elveszítettek.(25. vers) Mielőtt a harmadik napon kivonultak volna, Isten elküldte Fineás prófétát azzal az üzenettel, hogy böjtöljenek és imádkozzanak. Így tehát ezek a férfiak huszonnégy órán keresztül böjtöltek, és amikor újból harcba szálltak a homoszexualitás szellemével, akkor sikerült megtörni annak hatalmát és legyőzték őt! (Bírák 20:26-48)

     Tudjuk, hogy harcunk nem test és vér ellen folyik. Viszont a homoszexualitás mögött egy szellem rejtőzik. A pornográfia mögött egy szellem lapul. A házasságtörést is egy szellem mozgatja. A fajtalanságnak is megvan a maga szelleme. A perverzióknak ezek a démoni szellemei bábként manipulálják és használják az embereket. De a böjtölés lerombolja az olyan szexuális szenvedélyek démoni erősségeit, mint a pornográfia, a homoszexualitás, a házasságtörés, a fajtalankodás és a kéjvágy.

     Isten a gyermekeidet is a kezébe veszi, akiket félrevezettek és tönkretettek az ellenség módszerei. Jóel könyvében Isten szent böjtölésre szólítja fel a népet, és ezt mondja: „És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet szellememet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok.” (Jóel 2:28)
A böjtölés jutalmát sokszor a böjt után kapjuk meg, bár vannak alkalmak, amikor már a böjt közben megjön a válasz. Nézzük meg Ezékiás fiának, Manassénak a történetét, aki Júda királya lett. (2 Krónika 33:1-13) Manassé gonosz király volt, akit Isten sokszor figyelmeztetett, de eredménytelenül. Végül az asszír hadsereg foglyul ejtette Ezékiás fiát,  horgot akasztottak az orrába, megkötözték láncokkal és elvitték Babilonba. Nyomorúságában Manassé Istenhez kiáltott, és böjtölve megalázta magát. A Biblia azt mondja, hogy Isten meghallgatta könyörgését, és „visszahozá őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismeré meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten.”(13. vers)

     Nagyon sok történetet hallottam gyermekekről, akik visszacsúsztak bűnös életükbe, és az ellenség elragadta őket, mintha horgot akasztottak volna az orrukba. Megkötöztél őket  a pornográfia, és a kábítószerek, az alkohol és másféle szenvedélyek csapdájába estek. Talán lázadó fiaid és lányaid vannak, akik paráználkodnak, de állítom neked, hogy a böjtölés és imádkozás teljes mértékben megszabadítja őket ezektől a szellemektől.


Isten a gyermekeidet is kezébe veszi


     Shauna, gyülekezetünk egyik tagja küldte nekem ezt a levelet. Ezt írta a fiáról:

             "A  fiam  tizenöt éves  korában  újjászületett és  Szent  Szellemmel
     betöltekezett keresztény volt, amikor az apja öngyilkosságot  követett el.
     Ennek  hatására  elfordult   Istentől,  és az  elmúlt  tizenöt éven keresztül
     menekült előle, de Isten soha nem  mondott le róla! Újdonsült feleségével
     együtt  eljött  az istentiszteletre  az esküvőjük  után Tennessee-ben.  Ott
     ültek  a karzaton.  Amikor előrehívtad a  megtérőket, nagyon kitartó voltál
     és  ezt  mondtad:„A Szent  Szellem nem   engedi,  hogy abbahagyjam. Azt
     mondja   itt  valakinek,  hogy ha nem  ragadod  meg  a mai  alkalmat, soha
     többé  nem lesz  lehetőséged megtérni.”A fiam felnézett, és te egyenesen
     őrá   mutattál.  Ránézett a feleségére,és ezt kérdezte tőle: feleségét: „Na,
     megyünk?  ”  Mindketten    lejöttek   és   elfogadták   Jézust   Urukként  és
     Megváltójukként.  A  menyem   buddhistaként  nevelkedett  fel,   még  csak
     nem is   hallott  soha   Jézusról, amíg nem találkozott a fiammal. Köszönöm,
     hogy  nem engedted, hogy  az  „idő”  egy  további   megtérés   akadályává
     váljon! Január  22-én fejeztem  be  a  böjtölést,  és  tíz  nappal  később  két
     kérésemre is választ kaptam!”


    „A te Atyád… megfizet néked nyilván” (Máté 6:4) Isten nem hazudik. Azt mondta nekem, hogy az évenkénti böjtölésünk során lelkeket fog adni nekünk, és mi ennek a jutalomnak a gyümölcsét is megláthattuk. A harmincszoros, hatvanszoros és százszoros hozam minden hívő számára elérhető. Isten nem személyválogató. Amit a gyülekezetünkben és tagjaink életében megtett, azt veled is megteszi, ha odaszánod a szívedet arra, hogy böjtölve keresd Őt.

 

Dicsérem az Istennek   nevét énekkel, és
                    magasztalom hálaadással. És kedvesebb
                    lesz az Úr  előtt  az ökörnél, a  szarvas  és
                    hasadt  körmű tuloknák.  Látják  ezt  majd
                    a szenvedők és örülnek; ti Istent keresők,
                    elevenedjék a ti szívetek!
                                                          Zsoltárok 69:31-33

9. fejezet

Semmi sem lesz lehetetlen!
Valóban működik!


Még nagyon sokat tudnék mesélni arról, mi mindent fog Isten véghezvinni  amikor böjtölsz, de a Free Chapel tagjainak beszámolói, akik részt vesznek az év eleji böjtünkben,mindent elmondanak.  Évről évre túlárad a szívem, amikor hallgatjuk a gyógyulásokról, pénzügyi áldásokról, elveszett gyermekek hazatéréséről szóló tanúságtételeket.

A reménység történetei


Susan tizenöt éven keresztül dolgozott egy cégnél, amikor felvásárolta őket egy másik társaság, és ő elveszítette a munkáját. Mégtovább súlyosbította helyzetét az, hogy decemberben váratlanul meghalt harmincöt éves fiútestvére, és  Susan megtört szívvel mély gyászba esett. Nagy kegyelemként élte meg, hogy csatlakozhatott a gyülekezet év eleji böjtjéhez. Legnagyobb meglepetésére, volt munkaadója márciusban megkereste őt, és ezt mondta neki: Kifizetjük önnek még egy évi fizetését és további egy teljes évre meghosszabbítjuk a juttatásait. Ezzel a pénzzel - a ház után fizetett jelzálogkölcsön kivételével - mentesíthették magukat minden adósságtól, és sikerült  egy újabb autót vásárolniuk. Később beszámolt arról, hogy a böjt eredményeként  Isten visszaadta az életkedvét is.

Darren-nek és feleségének Sarah-nak azt mondták, hogy nem születhet gyermekük. Megkezdték a huszonegy napos böjtöt. Az év végéhez közeledve ezt mondták: "Az ördög megpróbálta szétrombolni az Úr áldását, de most a karjainkban tarthatunk egy babát, aki egy évvel ezelőtt még nem volt velünk!"

Gyülekezetünk egy másik tagja, Joan, ezt üzente nekem: Férjem, bár még meg sem tért, vállalta a huszonegy napos böjt kihívását. Tizennégy nappal a böjt megkezdése után sírva ébredt fel az éjszaka közepén. Másnap reggel átadta életét Krisztusnak és még aznap este megkeresztelkedett Szent Szellemben! Nemcsak a férjem tért meg a huszonegy napos böjt eredményeként, február 13-án férjem é az összes gyermekünk, sőt a sógornőm is bemerítkezett. Istennek legyen dicsőség!

Lisa és fia, Ben a Free Chapel gyülekezetbe járt. Hatalmas megrázkódtatásként élték át, amikor kiderült, hogy Ben leukémiás. Végigszenvedte a kemoterápiát minden mellékhatásával együtt. Január 5-én, az év első vasárnapján, amikor a böjtöt megkezdtük, Ben az intenzív osztályon feküdt 42 fokos lázzal, és szó szerint az életéért harcolt. Tudtam, mennyire súlyos a helyzet, ezért kihirdettem, hogy Ben gyógyulásáért kezdjük meg a böjtölést. Lisa beszámolt arról, hogy Ben ebben a pillanatban felébredt, lement a láza, nem szenvedett  agyi károsodást és a betegségében is hatalmas javulás állt be.

De Lisa története itt nem fejeződik be. Abban az évben csatlakozott a huszonegy napos böjthöz,de folytatta  negyven teljes napig. Ez az édesanya, aki pénzügyi válságba került, fia fél lábbal a sírban volt és leukémiában szenvedett, negyven napig böjtölt. Isten tiszteli az ilyen hitet és odaszánást. A Szent Szellem azt mondta  egy házaspárnak a gyülekezetben, hogy vásároljanak Lisának egy vadonatúj mikrobuszt. Felhívtam Lisa-t és megkérdeztem, el tudna-e jönni a gyülekezet irodájába, de ennél többet nem árultam el. Útközben lerobbant az autója! Amikor végül megérkezett, nem győzött bocsánatot kérni, és fogalma sem volt, mi vár rá. Átadtam neki egy gyönyörű új gépkocsi kulcsait, amelyben DVD lejátszó is volt, hogy Ben hallgathassa kedvenc zenéit, ezenkívül még egy csekket is további ötezer dollárról, amellyel a házaspár megajándékozta őt!

Néhány héttel később felhívtam őt a pódiumra,hogy meghallgassuk bizonyságtételét. Aznap reggel megkérdeztem tőle, mennyi adóssága halmozódott fel. Azt mondta, hogy alig húszezer dollárral (kb 4 millió Forinttal) tartozik a háza után, mivel az összes többi tartozását kifizette a korábban kapott ötezer dolláros ajándékból. Az aznap délelőtti istentiszteleten átadtam neki egy újabb csekket, amellyel ugyanaz a házaspár ajándékozta meg. A csekk ezúttal huszonötezer dollárról szólt. Lisa és fia, aki az előző év folyamán nagy nyomorban élt,köszönetet mondott adósságoktól mentes jövőjéért, Isten nyilvános jutalmáért, amelyet kiárasztott rájuk áldozatkész engedelmességükért.

Az egyik évben, alig három nappal a böjt megkezdése után, Melissa beszámolt arról, hogy apja prosztatarákkal harcol, és őérte kezdi meg a böjtöt. . Amikor  apja elment kezelésre, az orvosok -legnagyobb megdöbbenésükre - nyomát sem találták semmiféle ráknak! De nekem az tetszett a legjobban bizonyságtételében, hogy három nap elteltével nem hagyta abba a böjtöt. Ezt mondta: Folytatom a böjtöt, hogy láthassam, mit akar még tenni Isten. Ő nem személyválogató. Gyönyörűségére van, ha megjutalmazhatja gyermekeit. Tiszteletben és magasztalásban részesül, ha hajlandók vagyunk keresni Őt, kerül, amibe kerül.

A böjtölés kiemeli az ismeretlenségből életedet és szolgálatodat. Egy vasárnap Steve bizonyságot tett arról, hogy negyven teljes napon keresztül böjtölt. Ezt mondta:

Az a szolgálatom, hogy főállásban börtönökbe és fogházakba
járok. Őszinte leszek hozzátok: én prédikátor vagyok és
betöltekeztem a Szent Szellemmel, de Isten azt mondta nekem,
hogy a falánkság szelleme ül az életemen. Ezért kezdtem el
böjtölni. Nem kértem Istentől, hogy nyisson meg előttem ajtókat,
hanem elmondtam Istennek, hogy elegem van már a falánkság
szelleméből, amely kiforgat engem azokból a szellemi javakból,
amelyeket Isten a számomra tartogat, bezár előttem ajtókat,
pénzügyi lehetőségeket és minden mást, amit Isten nekem akar
adni.

Ez a testvér ettől kezdve azt tapasztalta, hogy több lehetőség nyílik meg előtte, mint amennyinek a kezelésére képes. Egyre több meghívást kapott további börtönökbe, és televíziós beszélgető műsorokba. Még az a rendőr is műsort készített vele, aki letartóztatta őt, mielőtt átadta életét az Úrnak.

Az évek során az Úr meggyőzött arról, hogy a böjtölés által elérjük és behozzuk az elveszetteket.
Cheryl beszélt nekünk  huszonkilenc éves hitetlen unokatestvéréről Debbie-ről, aki  az évi böjtje alatt váratlanul  előkerült, és felhívta őt. Nagy bajban volt, és találkozni akart Cheryllel. Ezt mondta: Nincs mit ennünk, semmink sincs. Beszélnem kell veled. Debbie beszámolt Cherylnek házassági és egyéb problémáiról. Cheryl ezt mondta neki: Debbie, a legjobb, amit tehetsz az, ha rendezed személyes kapcsolatodat Jézussal. Nem tudom, hogy valaha imádkoztál-e vagy befogadtad-e Őt, de nem hagyhatlak itt úgy, hogy nem kérdezem meg: megtértél-e valaha?  Debbie készségesen imádkozott unokatestvérével, és életében először befogadta az életébe Krisztust!


Az évek során az Úr meggyőzőtt engem arról, hogy
a böjtölés által elérjük és behozzuk az elveszetteket.


A böjtölés fogékonyabbá tesz a Szent szellem időzítésére és hangjára. Cheryl még a böjt kellős közepén olyan bátorságra tett szert, amivel általában nem rendelkezett. A böjt olyan munkát végez el az életedben, hogy az elveszettek gyakran vonzódni kezdenek hozzád, és mindahhoz, amit Isten tesz. A böjt nem arról szól, hogy mi manipuláljuk Istent a cselekedeteink által, odaráncigálva kezét a saját dolgaink végzésére. A böjt egyszerűen megtör téged, és magasabb szintre emeli a hitedet.

Remélem az eddigiekben sikerült eloszlatnom néhány téves elképzelést arról, hogy mi a böjt - és mi nem, és hogy miért nem hiányozhat ez a gyakorlat egyetlen hívő életéből sem. A böjt a normál keresztény kötelességek hármas kötelékének elválaszthatatlan része, melyekről Jézus beszél a Máté 6-ban: adakozás, ima és böjt. Megtisztítja a testedet, és sok gyakorlatias módon egészségesebb leszel tőle. Elmélyíti a kapcsolatodat az Úrral, amit egy rutinjellegű vallásos életben nem élhetsz át. Ne várj a jó, vagy kellemes  alkalomra! Amint Isten rámutatott, nincs olyan. Nem lehetsz túl fiatal, vagy túl öreg. Anna, a prófétaasszony, már a nyolcvanas éveiben járt, amikor éjjel-nappal dicsérte az Urat, böjtölt és imádkozott (Lukács 2:37)

Amint korábban említettem, ha Jézus böjtölés nélkül is megkaphatta volna mindazt, amire szüksége volt földi szolgálatához, akkor biztosan nem böjtöl. De ő böjtölt. Valójában már kétezer éve óta folytatja értünk a böjtölést. A tanítványai társaságában eltöltött utolsó étkezés során odaadta nekik a poharat és ezt mondta: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában (Máté 26:29)
Láttam embereket, akik korábban soha nem böjtöltek, de utána hihetetlen áttöréseket  hihetetlen tapasztaltak meg az életükben. Ha készen állsz arra, hogy természetfölötti áldásokat élj át, és hogy Isten hatalma bármilyen helyzetben felszabadulhasson, akkor kezdd el ma az életed részévé tenni a böjtölés gyakorlatát. Nagy jutalomban fogsz részesülni!
 

 

2. rész

Nyisd meg az ajtót Isten ígéretei előtt

 
                    És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre...
                                                                               (1Mózes 3:6)


Bevezetés

Miért olyan nehéz?     Számomra még mindig megdöbbentő, hogy az étel volt az a csábítás, ami bűnbe vitte Ádámot és Évát, és ami előidézte az emberiség bukását. Ugyanilyen figyelemreméltónak tartom azt is, hogy Jézus az ételektől való tartózkodással kezdte meg földi szolgálatát, vagyis hogy megszabadítson bennünket a bűnből.

     El tudom képzelni, micsoda rendkívüli látvány lehetett Keresztelő János számára, amikor saját unokatestvére, az Isten Báránya, leszállt vele a vízbe, hogy mindenki máshoz hasonlóan bemerítkezzen. A legtöbben azok közül, akik aznap bemerítkeztek, utána valószínűleg hazamentek, hogy egy finom lakomával megünnepeljék a nagy eseményt, és közben megbeszéljék mindazt, amit láttak és hallottak. Jézus a Szent Szellem vezetését követte, ezért földi szolgálatának magányos kezdeteként negyven nap és negyven éjjel böjtölt – miközben az ördög kísértette Őt a pusztában. (Máté 3:16 – 4:11)

     Értem és érted végzett földi szolgálatának legelső tapasztalataként Jézus éhséget érzett. A János 19:28 szerint az utolsó, amit ezen a földön érzett, a szomjúság volt, amint a Dicsőség Királya,  haldokolva függött a kegyetlen kereszten.

     Kérdésem tehát ez: miért okoz ekkora nehézséget a Krisztus teste számára a böjtölés fegyelme? A test feletti uralom hiánya nyitotta meg az ajtót a bűn kísértése előtt az Édenkertben, de Jézus átvette az uralmat a teste fölött, és megszentelte magát, hogy megtörhesse a kísértés erejét. Amikor Jézus negyven napon keresztül böjtölt, a Sátán így kísértette Őt: “parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké” (Máté 4:3) Az ellenség újra meg újra megpróbálja elérni azt, hogy  Jézus az étel utáni vágyára összpontosítson megbízatása és az Atya céljai helyett, de  Jézus tudta, hogy a megszentelődés az a nélkülözhetetlen kulcs, ami megnyitja Isten áldásainak ajtaját.

     Ha Jézusnak is szüksége volt böjtölésre, mennyivel inkább szükségünk van rá nekünk! 18 éves voltam, amikor először teljesítettem a huszonegy napos böjtömet. Ez volt az egyik legnehezebb feladat, amit valaha is véghezvittem. A böjt soha nem könnyű. Őszintén szólva, a böjt a legmegterhelőbb feladat, amivel valaha is találkoztam. Jézus tisztában van azzal, hogy mennyire nehéz megtagadnunk magunktól az ételt. A Zsidók 4:15-ben ezt olvassuk: “Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.” A Zsidók 4:16 szerint az erőt is megadja a kísértés leküzdéséhez: “Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” Ezeknek az ígéreteknek a tudatában a böjt már sokkal kevésbé kellemetlen a számomra.

     A böjt során szellemi célokból tartózkodunk az ételektől. Voltak, akik beszéltek nekem arról, hogy tervezik a tartózkodást a televíziótól, a számítógépes játékoktól, vagy az internet-böngészéstől. Hasznos lehet félretenni egy időre ezeket a tevékenységeket, hogy odaszánhasd magad Istennek, ha azok zavarják imaéletedet, vagy  Isten Igéjének tanulmányozását, vagy mások szolgálatát, de ez valójában nem böjtölés.
A böjt azt jelenti, hogy egy ideig tartózkodunk az ételektől, ami általában hozzásegít ahhoz, hogy egy időre távol tartsuk magunkat a megszokott tevékenységek forgatagától. A böjtölés áldozatának, Isten keresésének és az Ige tanulmányozásának az is a része, hogy a megszokott tevékenységek háttérbe szorulnak.

     Helytelen okok miatt is lehet böjtölni. Ne böjtölj azért, hogy érdemeket szerezz Isten előtt, vagy hogy megszabadulj a bűntől. Csak egyvalami szerez nekünk érdemeket Isten szemében, és tisztít meg minket a bűneinktől: Jézus vére! A böjt azonban elkezdi a felszínre hozni életed zavaros, megalkuvásokkal terhelt területeit, és felhívja a figyelmedet minden bűnödre, hogy megtérhess.

     A böjt nem egy Keresztény Étrend! Ne böjtölj azért, hogy lefogyj, jóllehet a súlycsökkenés a böjt természetes velejárója. A böjtölésnek csak akkor van értelme, ha imádsággal töltöd ezt az időt. Ha csak annyit teszel, hogy tartózkodsz az ételektől, akkor egyszerűen  csak éhezel. Amikor böjtölsz, akkor összpontosíts az imádságra és Isten Igéjére!

     És végül: ne böjtölj azért, hogy mások odafigyeljenek rád! A böjt nem arra szolgáló lehetőség, hogy megmutasd másoknak, mennyire mély szellemi életet élsz, hanem lehetőséget kínál arra, hogy mások szükségleteire összpontosíts. A világ éhség-mozgalma létrehozott egy programot, amelynek a neve. “Hadd korogjon”,  ami egy böjtölés a világ éhezőiért, és az odafigyelésért. Amikor a böjt során a résztvevők elkezdik érezni az éhséget, és a gyomruk korogni kezd, akkor megemlékeznek az emberiségnek arról az egyharmadáról, akik minden este ezzel az érzéssel  a gyomrukban fekszenek le, mert nincs ennivalójuk.

     Amikor mindezt leírom, már valamivel több, mint 18 éve vagyok a Free Chapel pásztora. Ennek az időnek a nagy részében huszonegy napos egyéni böjtöt tartottam minden év kezdetén, de körülbelül hét éve a Szent Szellem  arra vezetett, hogy kérjem fel a gyülekezetet: ők is csatlakozzanak a böjthöz. Isten sokkal többféle módon megáldott bennünket, mint ahogyan azt én valaha is el tudtam volna képzelni.

     Egy nap éppen a repülőtéren mentem keresztül, amikor egy férfi ezekkel a szavakkal állított meg: “Ismerem magát. Tavaly én is együtt böjtöltem a gyülekezetével.” Amikor valaki az év kezdetén böjtölni kezd a Krisztus testével, akkor összekapcsolódik sok ezer emberrel  szerte a  világon, akik  szintén böjtöléssel kezdik az új évet.  Egyetlen ember böjtölésében is hatalmas erő van, de ha egy csoport kezd böjtölni, akkor ez az erő megsokszorozódik! Megsokszorozódik a hatalom!

     Dr. David Yongi Cho a világ legnagyobb  gyülekezetének pásztora a Dél-Koreai Szöulban. A gyülekezet hétszázötvenezer tagja kezd huszonegy napos böjtölést minden évben. Évről évre ezerötszáz tinédzser táborozik az Imádság Hegyén sátrakban, hogy hét napon át böjtöljenek és imádkozzanak.

     Tévedsz, ha azt hiszed, a keresztényeknek nem kell böjtölniük. Isten mindnyájunktól elvárja, hogy böjtöljünk, nemcsak a néhányunktól. A Máté 6-ban Jézus megnevez három olyan feladatot, amelyet a keresztényeknek tenniük kell: “Amikor imádkozol…”, “Amikor adakozol…”, “Amikor böjtölsz…”.Nem “ha”, hanem “amikor”. Ha van olyan idő, amikor imádkozol, vagy adakozol, akkor a böjtnek is  meg kell lennie az idejének.

                    “Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne
                      mondjátok: Mit együnk? vagy. Mit
                      igyunk? vagy: “Mivel ruházkodjunk?...
                      Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy
                      mind ezekre szükségetek van. Hanem
                      keressétek először Istennek országát
                      (királyságát) és az Ő igazságát; és ezek mind
                      megadatnak néktek.”
                                                     (Máté 6:31-33)

     Mindig lehet kibúvót találni a böjt alól, ezért el kell határoznod, hogy megteszed, és majd minden más megy a maga útján. Ha elhatározod, hogy odaszánod a böjtölésre az év első napjait, akkor ezzel az egész előtted álló év menetét meghatározod, és Isten az egész évben megáldhatja az életedet. Mint ahogyan az egész napodat meghatározza, ha korán reggel keresed Istent, ugyanez elmondható arról is, ha az év első napjait odaszánod a böjtölésre.

     A könyv első részének a A titokban megvalósult fegyelem, ami nyilvános megjutalmazást eredményez" címet adtam. Hihetetlen "jutalmak" jelentkeztek a Free Chapel tagjainak és környezetüknek az életében az elmúlt néhány év során. A könyv második részében szeretnék megosztani veletek néhány mélyebb tanítást, amit az Úrtól kaptam a böjtről, miközben folyamatosan kerestük Őt ilyen módon, és szeretnélek bátorítani titeket több csodálatos bizonyságtétellel még, amelyek tanúsítják, hogy Isten hűséges az Ő Igéjéhez.
 
                    És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek,
                    nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felőlünk
                    valami  jobbról  gondoskodott,  hogy nálunk  nélkül
                    tökéletességre ne jussanak
                                                                                         Zsid. 11:39,40


10. fejezet

Kedves volt Istennek


    Ma sokkal jobban fellelkesít engem a böjt, mint korábban valaha. Ne érts félre, én nagyon szeretek enni! De annak ellenére, hogy szeretek enni, nem  mondhatnám, hogy nagy örömet jelent nekem az a látvány, ha  mások egy hatalmas, párolgó, lédús hússzeletet esznek, miközben én párolt brokkolit rágcsálok. Azt tapasztaltam, hogy az Isten iránti éhség és szomjúság jutalma sokkal nagyobb, mint annak az átmeneti éhségnek a kielégítése, amit a testemben érzek.

     Emlékszel Annára? Története alig néhány sort tölt ki  Lukács Evangéliumában, de hitem szerint Isten ennél sokkal  többet látott ennek a drága szentnek az életében. A Biblia prófétaasszonynak nevezi őt, és csak annyit mond róla, hogy mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala, aki nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. (Lukács 2:37) Ez is bizonyítja, hogy az ember soha nem túl öreg ahhoz, hogy böjtöljön. Anna éhsége Isten szava után sokkal erősebb volt, mint az étel utáni éhsége, és a böjtölésben tanusított hűsége felkészítette a bekövetkezendő eseményekre.


Az Isten utáni éhség jutalma
sokkal nagyobb, mint az ideiglenes
 testi éhség kielégítése

     Jézus születése után József és Mária felvitte a csecsemőt a templomba, hogy bemutassák az Úrnak elsőszülött fiukat. Elképzelem, amint a fiatal család átfurakodott azon a  sok száz emberen, akik aznap összegyültek a templomban, de csak egyetlen  férfi, és egyetlen hűséges asszony ismerte fel valóban a Messiást. Simeon volt az első aki örvendezhetett, amiért meglátta Jézust. Utána látta meg Őt Anna és azonnal hálát adott Istennek.Úgy mutatta be a kicsi babát azoknak, akik várták Izrael megváltását, mint a régóta várt Messiást. (Luk 2:38) El tudod ezt képzelni? Ez az asszony új elhívást kapott 84 éves korában!

     Jóllehet a böjt az életkor előrehaladtával semmivel sem lesz könnyebb, a kegyelem által könnyebbé válik. Amikor a Szent Szellem böjtölésre hív, akkor  felkészít mindarra, ami rád vár. A böjtöléshez szükség van hitre. Ahogy Jézus mondta: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. (Máté 5:6)


Higgy Istennek!
 

A Zsid. írt levél 11. fejezete, amelyre gyakran a "hithősök csarnoka" kifejezéssel hivatkoznak, ezekkel a szavakkal kezdődik:A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsid. 11:1). A Biblia legbátorítóbb szavai közül jó néhány ebben a levélben található. Azt olvassuk, hogy miután Séth, Ádám és Éva fia megszületett, az emberek elkezdték segítségül hívni az Úr nevét. (1Mózes 4:26.) Énókh,aki sok évvel később született, egy lépéssel tovább ment, és ő nem elégedett meg azzal, hogy segítségül hívja az Úr nevét. sok ezer évvel azután, hogy eltávozott a földről, a Zsid.-hoz írt levél írója ezt mondta róla: Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. (Zsid. 11:5)

     Vajon mi különböztette meg Énókhot az előtte élő emberektől? Mi volt az életében, ami annyira kedves volt Istennek? A válasz a Zsid.-hoz írt levélben található:
                   
                     Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni (angolban ugyanaz a szó szerepel, mit az előző versben:
                       ...senki sem lehet kedves Istennek...);
mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és
                       megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
                                                                                                         (Zsid. 11:6)

Amikor a Szent Szellem böjtölésre hív,
akkor felkészít téged mindarra, ami rád vár.


        Énókh ismerte Istent. Sőt, az 1Mózes 5:22 szerint  Énókh Istennel járt 300 évig! Ha választhatnék, mit mondjon rólam az utókor, akkor ugyanerre szavaznék: "kedves volt Istennek. "  Figyeld meg, hogy Énókh nem arra törekedett, hogy az emberek tetszését elnyerje. Júdás valójában azt mondja róla, hogy Énókh olyan módon prófétált, hogy amiatt rendkívül népszerűtlen volt az emberek szemében. (Júdás 14-15). Énókh elsősorban azzal törődött, hogy hitben járjon, mert ez az, ami kedves Istennek. A Zsid. 11:6 alapján elmondhatjuk, hogy Énókh Isten elé járult, hitt Istenben (az angolban : Istennek)szorgalmasan kereste Istent, és nagy jutalmat kapott.

Ha el akarod nyerni Isten tetszését, akkor higgy Istennek! Fogd Őt szaván. Amikor Pál apostol Korinthos tudományra szomjas társadalmában tanított, ezt mondta nekik: Hitben járunk, nem látásban (2Kor 5:7). Sidrák, Misák és Abednégó is hitben járt, nem látásban. Mindhárman csatlakoztak Dánielhez amikor tartózkodtak a királyi asztal finom étkeitől. csak gondoljatok bele, mit érezhettek a tüzes kemence felé vezető útjukon! A szokásosnál hétzser erősebben befűtöttek a kemencébe. akkora volt a hőség, hogy megölte az ajtóknál álló őröket. Ha ltásban járnak, akkor ezt mondják: "Ma biztosan hamuvá égünk." De ők  hitben jártak, és ezt mondták: Ímé, a mi Istenünk,  akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, óh király, kiszabadít minket (Dániel 3:17) A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés.


Az Ige utáni éhség


     Honnan származik az a fajta hit, mely képessé tesz téged arra, hogy Istenre nézz és higgy az Ő Igéjében, a körülményeid bármily súlyosaknak tűnjenek is ? A lányod nem tért meg, és kábítószerezik. Az apád haldoklik a kórházban. Éppen ki akarnak lakoltatni a bérelt házadból, mert eladták a tetőt a fejed fölül. Húszéves házasságod véget ért, és éppen most írtátok alá a válási papírokat. És még folytathatnám. Ezek húsbavágóan valóságos körülmények, amelyekre a a természetes világban nincs  megoldás. Honnan származik ez a fajta hit?

     Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. (Róma 10:17) Ez az igevers a Kibővített Bibliafordításban (The Amplified Bible) így hangzik A hit hallásból van, (abból, amit elmondtak);amit hallunk, az pedig Krisztusnak (Magának a Messiásnak) az ajkairól származó üzenet prédikálásából származik Isten igéjének hallása, az Evangélium prédikálásának meghallása az ami növeli ezt a fajta hitet.Van valami különleges abban, amikor elmész abba a gyülekezetbe, ahol a kenet kiárad, és meghallod Isten prédikált Igéjét! A hit nem programokból, erőteljesen diőítő csoportokból, nem is a hozzád hasonló emberekkel való együttlétből fakad. A hit akkor születik meg, ha meghallgatod Isten emberének beszédét, aki kompromisszumok nélkül prédikálja az Igét mindenkinek, aki hajlandó odafigyelni. Ez a hit születési helye. Ha ez a kijelentés valóban megragadja a szellemedet, akkor soha nem fogod megengedni az ördögnek, hogy lebeszéljen arról, hogy hűségesen járj Isten házába.

Ha kedves akarsz lenni Istennek,
akkor higgy Neki!

Túl sok keresztény alultáplált az Igével, de túltáplált a világgal, ennek eredményekéntvereségként éli meg az életet. A második rész bevezetésében megemlítettem, hogy Éva látta, hogy a gyümölcs alkalmas az elfogyasztásra. Isten Igéje így szólt Ádámnak és Évának: amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz. (1 Mózes 2:17) Éva mégis a világ bölcsessége  szerint cselekedett, amelyet  a kígyó beszélt be neki, ahelyett, hogy Isten Igéjének igazságába vetett hitben járt volna.

Ezzel ellentétben, amikor Jézus a pusztában böjtölt, Őt is megkísértette ugyanaz a hang, amely oly ravaszul suttogott Éva fülébe. Jézus azonban így válaszolti: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, mely Istennek szájából származik (Máté 4:4).  Mit hallott Jézus közvetlenül azt megelőzően, hogy megkezdte a böjtölést? És íme egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. (Máté 3:17). Isten Szava éltette Őt negyven  étel nélkül eltöltött  napon keresztül.
.
Annyira vágyom arra, hogy Krisztus mai teste ugyanezt az éhséget érezze Isten Igéje után! Szeretném meglátni azt a napot, amikor a keresztények, ha választaniuk kellene, inkább pizsamában mennének el a gyülekezetbe, mint hogy elmulasszák Isten Igéjének meghallgatását! Tudom, hogy ez erősnek hat, de rendkívüli időkben élünk! Meg kell értenünk Jézus szavait, amikor ezt mondta: Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. (Márk 13:31)
.
Vajon mije volt a fiatal Dávidnak természetes szinten, ami miatt képes volt elhinni, hogy sikeres lehet az óriás filiszteussal szemben? Semmije! Kicsi volt, fiatal volt, még katona sem volt, csak juhokat terelgetett. Viszont Istennel járt, ismerte Istent, kereste Őt. Csak a hitére volt szüksége ahhoz, hogy világosan lássa: Góliát el fog esni a kezétől, mint ahogyan az oroszlánt és a medvét is legyőzte. (lásd 1Sámuel 17:34,35)


Szorgalom

Szorgalmasan táplálkoznunk kell Isten Igéjével. Vannak alkalmak, amikor egyszerűen nincs más lehetőségünk, csak az, hogy koplaltatjuk a testünket és tápláljuk a szellemünket: tehát böjtölünk. A böjt segít abban, hogy különbséget tudj tenni aközött, amit akarsz és aközött, amire szükséged van. A böjt arra késztet bennünket, hogy  a valóban fontos dolgokra összpontosítsuk a figyelmünket.

Higgy nekem: a böjt sok lehetőséget biztosít az Úr szorgalmas keresésére! Szorgalmasan keresed Őt, amíg mások elmennek moziba, űdítőitalt isznak, pattogatott kukoricát esznek, te viszont otthon maradsz, hogy az Úrral lehess, mert hallanod kell az Ő hangját. Keresheted Őt szorgalmasan böjtöléssel reggel is, amikor mindenki más felkel és szalonnás tojást eszik, vagy amerikai palacsintát juharsziruppal, zabkását, krokettet és sült kolbászt,  te viszont úgy döntesz, hogy Istennel töltöd az időt. Vagy a munkahelyeden is megteheted ugyanezt, amikor mindenki más hamburgert, sült krumplit és shake-et fogyaszt ebédre, te viszont palackozott vizet iszol! Akkor is szorgalmasan keresed Istent, ha hazaérsz a hosszú, fárasztó munkanap után, egész nap csak víz ment le a torkodon, mégis elkerülöd a vacsorára megterített asztalt, hogy Isten Igéjével táplálkozhass.


Hitben járunk. Nem fogunk
némán fuldoklani nyomorúságainkban

Aki szorgalmas, az kitartó és állhatatos. Ez azt jelenti, hogy keményen dolgozol valamiért, és nem vagy hajlandó abbahagyni. Isten megszabadította a zsídókat a fáraó rabságából. Szétválasztotta a Vörös-tengert, hogy száraz lábbal kelhessenek át, de hagyta vízbe fulladni a fáraó hadseregét. Ízrael fiai mégis, amint a pusztába értek, azonnal panaszkodni kezdtek. Mindazok után, amit Isten tett értük, nem voltak szorgalmasak az Úr keresésében, és ez az idősebb generáció soha nem léphetett be az Ő nyugodalmába, a Tőle való megjutalmazásba.
 
A hit állandóan halad előre.Soha nem történhet meg, hogy a hit nehéz helyzetbe kerül és így szól: Akkor most itt leülök és meghalok. Vége. A hit soha nem áll meg a pusztában, belesüllyedve az önsajnálatba, miközben minden kiszárad körülötte. Hitben jársz. Nem fogsz némán fuldoklani nyomorúságaidban. Ha a pusztába kerülsz, továbbhaladsz, mégy tovább még akkor is, ha mindenegyes lépéssel csak centimétereket haladsz előre. Ha csatákat kell vívnod, akkor is ezt mondod: Haladok tovább előre.


A jutalom

Amikor egy körözött személy megtalálásáért jutalmat kínálnak fel, a jutalomról már előre gondoskodni kell. A pénzt elhelyezik egy számlán, és mindaddig ott tartják, míg a vétkest el nem fogják. Isten megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik (Zsid. 11:6), ami azt jelenti, hogy Ő a mennyben már letétbe helyezte a jutalmunkat. Amikor ezt a verset olvastam az Igéből , magamban mindig hozzátettem: keresik és meg is találják Őt. De az Ige nem ezt mondja! A Bibliából azt is tudjuk, hogy aki keres, az talál.

Amikor az év elején böjtölünk, akkor ezáltal először is keressük az Ő Királyságát. Ezalatt és ezt követően hihetetlen bizonyságtételeket hallunk. Szeretnék beszámolni néhány jutalomról, amelyeket emberek megtapasztaltak, hogy bátorítsalak a hitedben. A januári istentiszteletek alatt gyakran egymás kezéből kapják ki a mikrofont azok, akik szeretnének bizonyságot tenni Isten jóságáról. Szeretnék néhányat a saját szavaikkal továbbadni:

A családom és a gyermekeim megtéréséért böjtöltem, és hét napig ételt nem, csak folyadékot vettem magamhoz. Éppen azt mérlegeltem, hogy ma elkezdjem-e a dánieli böjtöt, vagy sem. De nem töprengek tovább, mert a lányom, miután két éven keresztül menekült az Úr elől, ma reggel megtért, és én  további csodákat akarok látni a családomban!

Pásztor, elmaradtunk a ház törlesztőrészleteinek befizetésével, és már el akarták venni a házunkat. Pénteken  a munkahelyemen mindenkinek hoztak pizzát. Én az irodámban maradtam és csak paradicsomlevest ettem. Aznap délután, amikor hazamentem, megtudtam, hogy a bank átütemezte a teljes jelzálogkölcsönt! Megmenekültünk! Már nem vagyunk elmaradásban, és  április elsejéig nem is kell  fizetnünk!

Másfél évig imádkozunk a menyemért. A közelmúltban csatlakozott egy gyülekezeti kábítószer-elvonó programhoz. Tizennégy éves kora óta kábítószerezett. Ma délelőtt az arcára borulva sírt Isten előtt az oltárnál. Ez csoda! Kész csoda!

Három éve járok a Free Chapel közösségbe, de tavaly ezt mondta az anyám: Ők most böjtölni kezdenek. Én ezt gondoltam: Huszonegy nap? Nem hiszem, hogy képes lennék rá. Utána az jutott eszembe, hogyha Istent tesszük az első helyre, akkor az év jólétet hoz ránk. Ekkor csak egy autónk volt, nekem és feleségemnek, és bérelt lakásban laktunk. Az év folyamán vettem egy másik autót, és egy családi házba költöztünk. Én muzsikus vagyok, és a művésztársaimmal üzletet kötöttünk a világ egyik legnagyobb kiadójával. Úgyhogy ebben az évben újból böjtölünk a családommal. Ki tudja, mi fog történni?!

Az apám az intenzív osztályon fekszik az Észak-Georgiai Egészségügyi Központban. Sérve van, elzáródott a vastagbele, ami gyakorlatilag elhalt, és elzáródtak a belei. Már ötször lemondtak róla, mert azt gondolták, hogy meghal. Azóta levették a létfontosságú életfunkciókat fenntartó gépekről, és önállóan lélegzik. Jelenleg azt mérlegelik, hogy átteszik egy normál kórterembe.

Pásztor, ezen a héten súlyos gondjaink voltak a bankszámlánkkal. Ellopták a bankkártyámat, és némi pénzt, és sorra visszautasították a csekkjeinket fedezethiány miatt. De dicsőség az Úrnak, elkezdtünk böjtölni. És Isten leszállt hozzánk! Az összes pénzt megkaptuk a visszautasított csekkek után, sőt a bank még az ellopott pénzünket is visszafizette.


A következő történetet én magam szeretném veletek megosztani. Az egyik évben a  huszonegy napos böjtünk végén odajött hozzám egy házaspár, és átnyújtott nekem egy köteg hivatalos papírt. Meglepetten bontottam ki, és az ELUTASÍTVA szót láttam rajta, vastag fekete betűkkel rábélyegezve. Utána ezeket a szavakat olvastami: Georgia állam, Gwinett megye Legfelsőbb Bírósága. Végleges válási döntés és bontóperi ítélet. Az előttem álló házaspár éveken keresztül harcolt egymással, de a legutolsó böjt alatt mindent félretettek, kitartóan keresték Istent  és csoda történt! A megosztottság helyét az egység foglalta el, és a válási keresetet elutasították. Az ördög azt hitte, hogy újból megdönti a keresztény válások  statisztika adatait, de Isten nagy jutalmazó!

Az ellenség azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de Jézus azért jött el, hogy bővölködő életünk legyen (János 10:10). Jézus halála, eltemetése és feltámadása nagyon sok mindenről gondoskodott a számunkra! Jóllehet ezek a kincsek mindenki számára hozzáférhetőek, egyiket sem kapjuk meg automatikusan. Isten nem személyválogató. Megjutalmaz mindenkit, aki szorgalmasan keresi Őt hittel, mert ami Neki kedves, az a mi hitünk.

 
 

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
Az én segítségem az Úrtól van,aki teremtette az eget és a földet.
Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.
Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Ízráelnek őrizője!
Zsoltárok 121:1-4

11. fejezet
A dicséret palástja

Az ember soha nem felejti el a szomorúságnak és a veszteségnek azt az érzését, ami egy hozzá közel álló ember elvesztésekor elárasztja. Nagyon szerettem apámat. Amikor 1991-ben eltávozott, hetekbe telt, mire leráztam magamról a gyász és a fájdalom első hullámát. Minden nap, amikor felébredtem, újból rámtört a veszteségnek ugyanaz az érzése: apa meghalt. Csodálatos apa és nagyapa volt. Nagyon hálás vagyok, amiért olyan sok közös emlékem lehet vele. Élete valójában folyamatos ünneplés volt. Bár tudtam, hogy apa az Úrnál van, távozásával tátongó űrt hagyott maga mögött, melyet hosszú ideig fájdalmasan éreztem.

Máté evangéliumának 9. részében azt látjuk, amikor Keresztelő János tanítványai odamennek Jézushoz és ezt kérdezik tőle: Miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? (14.vers)

Jézus így válaszolt: Vajon szomorkodhatik-é a násznép  amíg velük van a vőlegény? de eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. (15.vers)

Nem ez az egyetlen alkalom, amikor a szomorkodás és a böjt szó felcserélhetően szerepel a Bibliában. Az a példa, amit az Úr mutat nekünk ebben a szakaszban, egyértelművé teszi, hogy a böjtölés nagyon hasonlít a szomorkodáshoz, a bánkódáshoz. Amikor böjtölünk, ezt egyáltalán nem ünnepként éljük át. A böjt annak az ideje, amikor megpróbálunk belépni Isten jelenlétébe, amikor keressük Őt és mellőzzük a test dolgait. A böjt megkezdése után néhány órával megtapasztaljuk, hogy elsősorban az ételek körül forognak a gondolataink, (azután már a gyomrunk is korogni kezd).

Ennek ellenére alig várom a közös böjtöléseket, melyeket a Free Chapel közösségben évről évre folytatunk azokért a jutalmakért, amiket azért a kitartó Isten-keresésért kapunk, ahogy abban a teljes gyülekezet  részt vesz. Jézus azt mondta: Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. (Máté 5:4) Ki más lenne a Vigasztaló, ha nem a Szent Szellem?
Ézsaiás próféta is így kezdi a jó hír kihirdetését a 61. fejezetben, amikor előre bejelenti a Krisztus érkezését, Aki azért jön, hogy:

"megvigasztaljak minden gyászolót;  Hogy tegyek Sion gyászolóira,
adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett,
dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak
neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!
Ézsaiás 61, 2-3

Hiszem, hogy amint a gyülekezet megtanul közösen böjtölni (bánkódni), akkor meglátjuk, amint Isten sokféleképpen elkezdi megvalósítani ezeket az ígéreteket. Tapasztalod-e életedben a kiégettség érzéseit: múltbeli sérülések, és be nem teljesült álmok csúnya emlékeztetőit? Ne szórd szét ezt a hamut. Isten ékességet ad a hamu helyett. Az Ő jelenlétének kenetét, az öröm olaját adja a gyász helyett.


A böjt megtöri a csüggedtség szellemét

A csüggedtség szelleme a reménytelenségre, a depresszióra, a lehangoltságra vonatkozik. Szomorú, de az ország beleesett a legrégebbi csapdába. Az emberek ivással, dohányzással, gyógyászati célú szerekkel, orvosságokkal, túlzott evéssel, és más káros és bűnös magatartásformákkal próbálják lerázni magukról a csüggedtség szellemét. Gondolj csak arra a rengeteg reklámra, amelyek fogyókúrákat, a dohányzásról való leszokás eszközeit, antidepresszánsokat stb. kínálnak. Szinte lehetetlen úgy végignézni egy műsort a televízióban, hogy ne bombáznák a nézőt  a gyógyszergyárak hirdetéseivel.

Ahelyett, hogy további anyagok után néznénk, amelyeket magunkhoz vehetnénk  a fájdalom enyhítésére, inkább böjtölnünk kellene és keresni Istent, aki a dicséret palástját adja a csüggedtség szelleme helyett, mely olyan sok embert gyötör. Miért nevezi a dicséretet palástnak? Sok ember számára kézzelfogható tapasztalat, hogy a depresszió és a lehangoltság pontosan olyan érzés, mint amikor valakinek egy palást borul a vállára. Betakarja viselőjét sötétséggel és  kétségbeeséssel. Ez egy súlyos palást, amely folyamatosan húzza az embert lefelé. Nem engedi, hogy felemeld a fejedet, és Istent dicsérve felemeld a kezedet.

A csüggedtség kiszívja az életedből Istennek dicséretét és imádatát. A gyülekezeti élet nagyon nyomasztó tud lenni, ha nem tanulod meg imádni Istent. Tudom, hogy ez a kijelentés furcsának tűnhet, de akkor is igaz. Nincs rosszabb egy Szent Szellemmel betöltött gyülekezetnél amely elveszítette a dicsőség(a dicsőítés) palástját, és helyette magára vette a csüggedtség szellemét. Isten jobban vágyakozik a dicséretünkre és imádatunkra, mint az istentiszteleteken való puszta részvételünkre. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy akár mellőzhetjük is a közösségi alkalmakat, hanem azt, hogy az együtt töltött időt az egyedül töltött alkalmakhoz hasonlóan csodálatos és hatalmas Istenünk dicsőítésének és imádatának kell meghatároznia. A dicséret visszaszorítja az ellenséget!

Egyik kedvenc példám erre a tényre a Krónika 2 könyvében található. Jósafát királynak megmondták, hogy "a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön  ellened Síriából, és már Haséson-Tamárban vannak: ez az Engedi. Megfélemlék ezért Jósafát,  és az Urat kezdé keresni és hirdete az egész Júda országában böjtöt.(2Krónika 21:2-3.)

Jósafát nem sokkal korábban végzett Júda királyságának rendbetételével. De alig kezdték el élvezni a békét, amikor azt kellett hallaniuk, hogy egy akkora hadsereg tart feléjük, amelyet a saját erejükből képtelenek lennének legyőzni. Jósafát akár meg is halhatott volna a csüggedtség szellemének súlya alatt.  Az Ige azt mondja megfélemlék, de csak egy pillanatig időzött ebben az állapotban. Azonnal rávette saját magát és Júda népét, hogy böjtölve és imádkozva keressék az Urat. Utána elfoglalta a helyét a nép nagy gyülekezetében, és dicsőítésbe kezdett: Hirdette Isten nagyságát és mindazt, amit Isten értük tett. Végül így szólt: Mert nincsen mibennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak terád néznek a mi szemeink. (12 vers) Majd várakozni kezdtek.

Hányszor kapjuk magunkat azon, hogy ugyanazt mondjuk: Fogalmam sincs, mit tegyek! Képtelen vagyok ekkora problémát megoldani! Nekünk is Istenre kell emelnünk a tekintetünket. A történet így folytatódik: Akkor Jaházielre aki az Asáf fia közül való Levita vala az Úrnak Szelleme szálla, a gyülekezet közepette.(14.vers) Isten azt mondta nekik, hogy nem nekik kell harcolniuk, mert Ő harcol értük. Pontosan megmondta, hol lesz az ellenség, de ezt is hozzátette: Nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz (17.vers)

Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de amikor ráeszmélek, hogy az Úr ellenségeim megsemmisítésére készül, az számomra elegendő okot jelent ahhoz, hogy kiáltsak! Júda fiai pontosan ezt tették. Fiatalok és öregek felállának, hogy az Urat, Ízráel Istenét nagy felszóval dicsérjék. Másnap kora reggel kimentek arra a helyre, ahova az Úr vezette őket. Ekkor Jósafát újból szólt a néphez:

Hallgassátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók!
Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben, és megerősíttettek;
bízzatok az ő  prófétáiban, és szerencsések lesztek!
Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítá az Úr énekeseit,
hogy dícsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén,
és mondják: "Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága."
(2Krónika 20:20-21)

Most pedig figyeld meg, mi történt, amikor elkezdték a dicséretet: az Úr ellenséget szerze az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jövének, és megverettetének. (22.vers)

Nagy erő van a közös böjtölésben és a közös dicséretben! Megnyitja a gyógyulás, a szabadulás, a győzelem és a megtisztulás folyamait az Úr házában. Eljött az ideje, hogy a hamut szépségre, a gyászt örömre, a csüggedtség köntösét pedig a dicsőség (dicsőítés) palástjára cseréljük.

Amit az evés eredményez

Nem sokall azelőtt, hogy megkezdtük volna a közös böjtöt, felhívott az egyik barátom. Legnagyobb meglepetésemre ezt mondta: Annyira sajnállak! Valójában azért sajnált, mert arra készültem, hogy félretegyem az ételt annak öröméért, hogy az Urat kereshetem a következő huszonegy nap során.

Így válaszoltam: Te csak ne sajnálj engem! Valójában én sajnállak téged. Utána kihívás elé állítottam: Van egy ajánlatom a számodra. Te csak nyugodtan egyél a következő 21 nap alatt. Az év végén összehasonlítjuk a jegyzeteinket, és majd meglátjuk, hogy az étel, amelyet megettél, megszerezte-e neked mindazt, amit a következő 21 nap alatti böjt nekem megszerez. Dániel 1:15 tanúsága szerint az evés nem képes olyan eredményre, amire a böjt képes.


Nagy erő van a közös böjtölésben és a közös dicséretben!

Nagy áldásnak tekintem, hogy olyan közösséghez tartozom, amely közösen böjtölve keresi Istent. Sokan csatákat nyertek meg, és  megváltozott az életük a böjt eredményeként. Egyszer karácsony környékén drámai változás állt be egy fiatalember életében, akit most James-nek fogok nevezni. Mint mindig, most is közös böjttel kezdtük az évet. Az előző év folyamán sok csoda történt az emberek életében. Azon a bizonyos péntek estén a családommal együtt részt vettem a karácsonyi programon a Free Chapel gyülekezetben, majd elindultunk hazafelé. Az előrejelzés alapján szigorú téli időre számítottunk a hétvégén, ezért a feleségem, Cherise megkért, hogy álljunk meg a fűszeresnél, mert feltétlenül vennünk kell néhány fontos élelmiszercikket. Késő volt, ezért bekanyarodtam az üzlet elé, és bekapcsolva hagytam a motort, hogy az autóban meleg legyen. Felkaptam a tejet, kenyeret és a gabonapelyhet, majd beálltam a pénztárnál a sorba. Láttam, hogy a gyerekek az üzlet ablakán keresztül figyelnek. Ekkor vettem észre James-t. Az üzletbe közvetlenül utánam jött be egy fiatalember, és most ott állt mögöttem a sorban, néhány doboz sörrel a kezében. Visszanéztem, és a tekintetünk egy pillanatra találkozott. Először nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget az esetnek, mert azért voltam ott, hogy tejet és gabonapelyhet vásároljak. De ne felejtsd el, hogy az év elején 21 napig böjtöltem, és a böjt fogékonnyá tesz bennünket Isten hangjára. A szellememben  váratlanul meghallottam az Úr szavát: Mondd meg neki, hogy nagyon értékes az Én szememben.

Újból a fiatalemberre néztem, ő visszanézett, majd elment. Amikor a pénztárhoz értem,  kifizettem a vásárolt árukat, és közben tudtam, hogy valamit mondanom kell neki. De nem láttam, amikor kimentem, ezért odamentem az autóhoz. Amikor kinyitottam a kocsi ajtaját, Cherise és a lányok kórusban felkiáltottak:
- Apa! Apa! Nézd! Nézd!

Azt a kamerát mutatták nekem,amelyet elvittünk az alkalomra, hogy felvételeket készítsünk a karácsonyi színdarabról. De amikor a digitális kijelzőre néztem, láttam, hogy felvételeket készítettek arról a fiúról, aki ott állt mögöttem a sorban.
- Mi folyik itt? - kérdeztem.
Feleségem és a gyerekek távolról meglátták, amint ez a srác sört és bort lop az üzletből, sőt még felvételeket is készítettek róla, miközben a lopást végrehajtotta! Úgy van, ez ugyanaz a fiatalember, akinek tovább kellett volna adnom az Isten  üzenetét: Nagyon értékes vagy az Én szememben! A szívem összeszorult. Lehetőséget kaptam arra, hogy elmondjam ennek a fiatal férfinak, mennyire értékes Isten szemében, hogy nem kell a régi életmódját folytatnia  az ellenségtől legyőzve, a csüggedtség szellemének a szorításában. De nem engedelmeskedtem Istennek, és ettől nagyon rosszul éreztem magam.
Kéntelen voltam az egészet bevallani a családomnak:
- Az Úr szólt a szívemhez, de engedetlen voltam.
Kiugrottam az autóból, és visszamentem az üzletbe. Kétségbeesve kerestem a fiút a polcok közötti folyosókon.
Az egyik lányom utánam szaladt , és így szólt:
- Apa! Kiment azon a másik ajtón!
Újból összeszorult a szívem. Amikor kimentem és beültem az autóba, Cherise ezt mondta:
- Tudom, hova ment. Elment a következő szupermarketbe.
- Úgy gondolod? - kérdeztem
- Garantálom, hogy ez történt - mondta. - Egy piros Camaro-ba ült be.
- Gyerünk!  feleltem.  Hálát adok Istennek a második lehetőségekért!

A következő szupermarkethez hajtottunk, és miközben a parkolóban köröztem, a lányom felkiáltott:
- Ott van! A piros Camaro!
Azonnal leparkoltam, kiugrottam a kocsiból, és beszaladtam, hogy megnézzem, ott van-e. Pontosan tudtam, hol kell keresnem: az alkoholos italok osztályán! Ott is volt, bevásárlókosara színültig volt rakva sörrel és borral. A folyosó végéhez tolta a kocsit, ahol kisurranhatott a pénztárak mögött és  különösebb gond nélkül kijuthatott az üzletből a rakományával.

De Istennek nem ez volt a terve James-szel. Egyenesen odamentem hozzá és megszólítottam:
- Maga nem ismer engem, és én sem ismerem magát, de Isten azt akarja, hogy tudja: Ön nagyon értékes az Úr szemében.
Egy pillanatra rám meredt.
- Mit mondott?
A zsebembe nyúltam. Volt nálam negyven dollár, odaadtam neki ezekkel a szavakkal:
- Tudom, hogy valószínűleg alkoholt fog venni ezen a pénzen, de engedelmeskednem kell Istennek. El kell mondanom önnek, Uram, hogy Ön nagyon értékes Isten szemében és nagyon szereti Önt.
- El sem hiszem, hogy ez történik velem! Kicsoda maga?
- Prédikátor vagyok.
- És hol prédikál?
- A Free Chapel gyülekezetben, a McEver úton.
A fiú remegni kezdett, majd ezt mondta:
- Köszönöm. Tudja, képtelen vagyok leszokni  mutatott a kocsira.  Hat elvonókúrán vagyok túl, és képtelen vagyok abbahagyni.
Megismételtem neki Isten üzenetét, mire kicsit hátralépett.
- Készen áll arra, hogy kimenjen és itthagyja az egészet?  kérdeztem tőle.
Nagyon komolyan a szemembe nézett, és így szólt:
- Menjünk!

Kimentünk a parkolóba. A lányok valamennyien az autóban ültek és egész idő alatt, amíg beszélgettünk, ezért a fiúért imádkoztak. A fiú a könnyeit törölgetve jött ki. Átöleltem, és ezt mondtam neki:
- Jézus segítségét kell kérned, fiam. Ő ismer és megért téged. Elküldött engem hozzád ezen a karácsonyon, hogy elmondhassa neked: nagyon értékes vagy a szemében.

Mindenki más, és maga James is mást mondott: Te értéktelen vagy. Soha nem lesz belőled semmi. Az életed egy hatalmas kudarc kupac. Elvesztegetted a lehetőségeidet. De Isten teljesen másként néz mindent. Imádkoztam James-szel ott a parkolóban, majd szétváltunk. Búcsúzóul ezt mondta:
- Ott leszek a gyülekezetében, pásztor.

Elkezdtem érte  imádkozni minden nap. A karácsony eljött, és el is múlt. Eljött és elmúlt az Újév is.Már néhány napja tartott  a közös böjtünkben, amikor az egyik vasárnap délelőtt láttam, hogy James közeledik felém. Széles mosoly ült az arcán.
- Mondtam, hogy itt leszek!
Ez a böjt is egy csodával kezdődött!

Nem számít, mi zajlik az életedben éppen most, eldöntheted, hogy böjtölve és imádkozva keresed azt az Istent, Akinek a szemében te nagyon értékes vagy! Ne hidd el az ellenség hazugságait! Ne merülj el még mélyebben a csüggedtség szelleme alatt! Isten a dicsőség (dicsőítés) palástját tartogatja számodra. Az Ő igája gyönyörűséges, és az Ő terhe könnyű. A böjtölés hatására az Ő szemén keresztül kezded el majd látni saját magadat.
 
 
Hogy  járjatok méltóan  az  Úrhoz,  teljes  tetszésére,  minden  jó
cselekedettel    gyümölcsöt  teremvén  és nevekedvén  az  Isten
megismerésében ;  Minden   erővel     megerősíttetvén    az    Ő
dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre
örömmel; Hálákat  adván  az Atyának, ki  alkalmasakká tett minket
a  szentek  örökségében  való  részvételre  a  világosságban;


12. fejezet

Böjt, hit és türelem

Nem igazán emlékszem, hányadikos voltam, de elvégeztünk egy kísérletet az általános iskolában, hogy olyan mély benyomást gyakorolt rám, hogy még felnőttkoromban is megmaradt.Tanítónőnk azt mondta, hogy erre a különleges eseményre vigyünk el egy kiürült tejesdobozt. Ezt bevittük az iskolába, ahol kiöblítettük, és levágtuk róla a tetejét. Utána a tanítónő kinyitott egy nagy tartályt, amelyben fekete virágföld volt, és mindenki kapott belőle a tejesdobozába. Utána kaptunk  egy-egy szép szem vajbabot, amit el kellett ültetnünk. Kis lyukat fúrtunk a földbe az ujjunkkal, amibe beleejtettük a magot. Elsimítottam a földet, meglocsoltam az veteményt, ráírtam a nevemet a dobozra, és az egészet odatettem a többi doboz közé az ablakba.

Minden nap, a tanítás kezdete előtt a többiekkel együtt odarohantam az ablakhoz, hogy lássam mi van a magommal. A harmadik napig semmit sem láttunk, ekkor viszont parányi zöld hajtás jelent meg néhány dobozban. A hatodik napra a legtöbb dobozban ott volt a zöld hajtás, némelyiken már a levelet látszottak, de az enyém nem kelt ki. Hat napon át türelmetlenül szaladtam az ablakhoz, hogy megnézzem a dobozomat, de csak föld volt benne. Ugyanúgy locsoltam, mint a többiek. Ugyanúgy sütött rá a nap, mint a többiek veteményére, de az enyém nem hajtott ki. Kíváncsi voltam, egyáltalán ott van-e még a mag.

A hetedik napon nem bírtam tovább. Elsőként érkeztem az osztályba, és az ujjammal felástam a földet, hogy lássam, ott van-e még a mag a dobozban. Kihúztam, és persze, hogy már elkezdett csírázni. Ekkor lépett be az osztályba a tanítónő. Amikor látta, mi van a földes ujjacskáim között, kedvesen elmagyarázta, hogy ott kellett volna hagynom a helyén, és türelmesen kellett volna várnom. Mivel túl hamar kihúztam a magot a földből, tönkretettem a termést. Igaza volt. Az összes többi magból erős, magas növény fejlődött ki, és hamarosan több hüvely vajbab csüngött rajtuk. Sokkal több babot szedtünk le, mint amennyit elvetettünk.

Ne ásd fel!

Ez a gyerekkori kísérlet hosszú időn keresztül megmaradt bennem, mivel rájöttem, hogy a szellemi életünkben is gyakran ugyanezt élünk át. Szól hozzánk az Úr  ez csupán a mag -, de mélyen beágyazódik a szívünkbe: Isten megáld engem. Az Úr nagyon kedvel. Isten látja a szükségleteimet, és gondoskodik rólam. Megóvja a családomat, és megmenti elveszett szeretteimet. Lehetséges, hogy túl nagynak látod az előtted magasodó hegyeket, de csak fogd azt a parányi hitmagot, ültesd el azon a hegyen, és várj!

A hitnek és a türelemnek kéz a kézben kell járnia

Nem kell hozzá sok idő, hogy felüsse a fejét benned a türelmetlenség. A hegyek mintha még magasabbra tornyosulnának, és az elvetett mag semmi hajlandóságot nem mutat arra, hogy kicsírázzon, bármivel is próbálkozol. Látod, hogy mások áldásban részesülnek, de a te helyzetedben semmi sem változik semmi. Tűnődni kezdesz. Valóban Isten szólt hozzám? mint amikor azon tűnődtem, hogy a mag ott van-e még a kicsi dobozomban. Tudtam, hogy elültettem, és az eszembe sem jutott, hogy valaki esetleg kicsente a földből az én magomat, de minden bizonnyal eltűnt, mert nem történik semmi. Végül elcsüggedsz, ásni kezdesz az ujjaiddal, és túl korán kihúzod a magot, szétzúzva ezzel az ígéretet.

Mindig ez jut eszembe, amikor emberek beszámolnak nekem arról, hogy alig telik el egy-két nap a böjtből, és máris elcsüggednek. A testükre hallgattak ahelyett, hogy kitartottak volna  hitükben, és még rosszabbnak érezték a helyzetüket, mint azelőtt. Talán megfeledkeztek arról, hogy hitben kell járniuk és nem látásban? A hitnek és a türelemnek kéz a kézben kell járnia.

Amikor egy férfi odavitte a fiát a tanítványokhoz, hogy szabadítsák meg nyomorúságos állapotából, de a tanítványok képtelenek voltak segíteni rajta. Ezért a férfi odavitte a fiút  Jézushoz, és arra kérte az Urat, hogy könyörüljön meg a fián. Jézus kiűzte a fiút gyötrő démont, és a gyermek meggyógyult. El tudom képzelni azt a helyzetet, amikor a  tanítványok kérdezgetni kezdték önmagukat és egymást. Késöbb Jézustól is megkérdezték, hogy ők miért nem tudták kiűuni a démont. Jézus így válaszolt nekik:

A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom nektek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. (Máté 17:20)

Micsoda hatalmas szavak ezek Jézustól! Arra bátorítlak, hogy elmélkedj egy ideig ezen az igén. Ne hagyd magad mögött jól ismert területként. Azok az emberek, akiknek súlyos akadályokkal kell szembenézniük, általában azt gondolják, hogy nagy hitre van szükségük ezek leküzdéséhez, de Jézus nem ezt mondta,  hanem azt: semmi sem lehetetlen a számunkra, nem akkor, ha nagy hitünk van, hanem ha akkora hitünk van, mint a mustármag.

Egyszer valaki küldött nekem Izraelből gy mustármagot . Csak, hogy megfelelő képünk legyen a helyzetről, a vajbab körülbelül négyszázszor akkora, mint a mustármag, de csak egy kicsi növény fejlődik ki belőle. Ugyanakkor a közönséges mustármag átmérője alig egy milliméter, mégis egy kisebb fává terebélyesedik. A legközönségesebb mustár évelő, évről évre kihajt, és egyre mélyebbre ereszti a gyökereit a földbe. Megpróbálhatod kihúzni ezt a kicsi fát a talajból, de valószínűleg csak eltörik a törzsük, és a földben maradt gyökérzetből újból regenerálódik a növény. 

Ilyen hitre kell szert tennünk. Jézus arra helyezte a hangsúlyt, hogy milyen nagy Istenünk van, és nem arra, hogy mekkora a hitünk. Ha csak olyan parányi hitünk van, mint a mustármag, az már elég ahhoz, hogy elmozdíthassuk a hegyeket, és semmi sem lesz lehetetlen a számunkra.

Keresztényként nem szabad a hitünket a probléma nagyságával mérni, hanem arra kell néznünk, milyen hatalmas a mi Istenünk. El kell vetnünk a hit magvát  - mármilyen kicsi legyen is - az utunkban álló hatalmas hegyen, és hinnünk kell, hogy meg fog mozdulni, mivel Jézus ezt mondta.


Nem szabad a hitünket a probléma nagyságával mérni

Amikor Péter megpróbált a vízen járni, alig néhány lépést tudott megtenni, mert levette tekintetét Jézusról, és a félelem lehúzta őt.
Amikor merülni kezdett, Jézus kiemelte a vízből, és ezt mondta neki: Kicsinyhitű (Máté 14:31). Péternek volt egy kicsi hite, ez késztette őt arra, hogy megpróbáljon a vízen járni.
Ha ezt meg tudta tenni ilyen kicsi hittel, képzeld mi történik, ha a hitünk növekedésnek indul!Emlékezz meg a hitről!

A Zsídókhoz írt levél utolsó fejeztében a levél írója ezt mondja: Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólták néktek az Isten beszédét, és figyelmeztetvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. (Zsídók 13:7).
Korábban már feltettem a kérdést: Ha a mi Urunk böjtölt, akkor miből gondolhatnánk, hogy nekünk nem kell böjtölnünk?  Nincs nyoma annak, hogy Jézus bárkit is meggyógyított volna, mielőtt visszatért a negyven napos böjtről, ami földi szolgálatát elindította. Jézus azt mondta, hogy mi még Nála is nagyobb tetteket fogunk végrehajtani, mivel Ő visszatér az Atyához. Ha Jézus nem kezdte meg szolgálatát böjtölés nélkül, akkor mi ezt hogyan tudnánk megtenni?

A keresztény egyház történetében Isten mindig támasztott olyan férfiakat és nőket, akik hajlandóak voltak odaszánni Neki az életüket, és szorgalmasan keresték őt böjtölve és imádkozva. Hosszú böjtölési időszakoknak tulajdoníthatók az olyan hatalmas ébredések, mint amelyet Evan Roberts  szolgálata révén tapasztaltak Laoszban. Roberts tizenhárom hónapon  keresztül böjtölt és imádkozott ezért az országért. Az olyan gyógyító evangelisták, mint John Alexander Dowie, John G. Lake, Maria Woodworth-Etter, Smith Wigglesworth és Kathryn Kuhlman valamennyien megértették a szolgálatukban működő hit hatalmas erejét.


Nincs áttörés?

Lehetnek olyan alkalmak, amikor böjtölsz, imádkozol és kitartasz a hitben, mégsem tapasztalsz semmi változást. Nem akar kibújni a csíra a földből. Gondolj elődeid hitére. Dávid ezt mondta: Pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem, böjttel gyötörtem lelkemet, imádságom keblemre vissza-visszaszállt. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte; mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva. (Zsoltárok 35:13-14)

Az Úr megjutalmaz szorgalmadért.

Ne engedd, hogy az ellenség lehúzzon a csüggedéssel. Ne felejtsd el, hogy Isten a dicsőség (dicsőítés) palástját adja neked a csüggedtség szelleme helyett. Néha semmi kedvet nem érzel az imádkozáshoz, amikor böjtölsz, de akkor is imádkozz! Meg fog lepni, amikor Isten megjelenik. Mintha az egész menny leszállna rád és dicsőség tölti be a lelkedet.

Ugyanebben a zsoltárban, Dávid még nem kapott választ az imádságára, mégis képes volt hitben várakozni és hirdetni Isten dicsőségét: Nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgáinak békességét. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon. Zsoltárok 35:27,28) Az Úr megjutalmaz szorgalmadért, örömét leli abban, ha gyermekei jólétben és teljességben élnek.

Emlékezz meg Ábrahám hitéről, ami a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.(Zsídók 11:1) Ez a hit tulajdoníttatott neki igazságul, mert hitt Istennek. Bár Ábrahám teste már nem volt alkalmas a gyereknemzésre, mégis vágyakozott saját gyermek után. Isten még nála is jobban vágyakozott ugyanerre, és nemcsak egy fiút ígért neki, hanem annyi leszármazottat, mint égen a csillag. (1Mózes 14:4-6)

Ha Istenbe veted a hitedet valamilyen ügyben, akkor a hitedet gyakorlod, amiben Ő a kedvét leli. Isten álmait álmodod a saját és a családod életéről? Hiszel-e benne, hogy ezek az álmaid  ezek a bizonyítékok  megvalósulnak?

 
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a
Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik
a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik
Istent  szeretik minden javokra van, mint akik
az ő végzése szerint hivatalosak.
(Róma 8:27-28)

13. fejezet

Isten fontossági sorrendjeSzükségtelennek tűnik azzal kezdeni ezt a fejezetet, hogy rámutatok: Isten fontossági sorrendje csak nagyon ritkán egyezik meg a mi fontossági sorrendünkkel. Ez az ember és Isten közötti különbözőségekből fakad. Az Úr ezt meg is mondta: Mert amint magasabb az ég a földnél, akképpen magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. (Ézsaiás 55:9) Milyen hozzáállásra van tehát szükségünk ahhoz, hogy meghallhassuk Isten hangját? Milyen módon rázhatjuk le magunkról a saját kívánságainkat annak érdekében, hogy megismerhessük az Ő akaratát? Nos, a saját tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a böjtölés arra késztet téged, hogy a kezedbe vedd Isten Igéjének kardját és szétválaszd az akaratodat és a szükségleteidet.

Nincs nagyobb hatalom annál, mint amikor megérted, mit gondol Isten
arról a helyzetről, amellyel éppen farkasszemet kell nézned.

Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba,
hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába
ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható,
és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a
szívnek és léleknek (szellemnek), az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a
szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény,
amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek
meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt,
akiről mi beszélünk. (Zsid. 4:11-13)


Megint a szorgalom és igyekezet szóval találkozunk. A böjtölés, az imádkozás és az Isten Igéjével való táplálkozás a kezedbe adja ezt a fegyvert, és olyan helyzetbe hoz téged, ahol meg tudod különböztetni egymástól a saját gondolataidat és Isten gondolatait. Nincs nagyobb hatalom annál, mint amikor megérted, mit gondol Isten arról a helyzetről, amellyel épp farkasszemet kell nézned. Ő mondja ki a döntő szót!

Hangolódj rá!

Képzeld el azt a helyzetet, hogy alig néhány házra laksz attól a helytől, ahol Jézus élt földi szolgálatának nagy része alatt, de hozzád soha nem jut el Jézus tanítása és csodatételei. Kornéliusz ilyen ember volt. Meglehetősen elfoglalt lehetett, mert semmit sem látott Isten hatalmas tetteiből. Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvben Lukács elmondja az ő történetét. Így kezdi: Vala pedig Cezáreában egy Kornéliusz nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat a népnek, és szüntelen könyörög az Istennek. (ApCsel 10:1,2)

Lukácstól tujuk, hogy ez a bőkezű, valószínűleg jóindulatú itáliai férfi eléggé ismerte a zsídó hitet ahhoz, hogy elkezdjen hinni Istenben és imádkozzon Hozzá, de a Jézus vére általi üdvözülés evangéliumának üzenete akkor még csak a zsídókhoz jutott el, a pogányokhoz nem. Kornéliusz ennek ellenére is szorgalmas volt, és az ő igyekezetének köszönhetjük, hogy mi, akik nem zsídó ősök leszármazottai vagyunk, ma segítségül hívhatjuk az Úr nevét és üdvösséget nyerhetünk.

A Biblia beszámol arról, hogy a nap kilencedik órája körül megjelent egy angyal Kornéliusznak, és arra utasította, hogy küldjön Péterért Joppába, és hallgassa meg az ő üzenetét. Kornéliusz engedelmesen elküldte legmegbízhatóbb embereit Joppába, hogy elhozzák magukkal Pétert. Itt most álljunk meg egy pillanatra és gondolkodjunk el. Egy olyan férfi átunk, aki nem született újjá, de odaszánta magát Istennek. Talán éppen otthon ült és meccset nézett a tévében, amikor ez az angyal megjelent előtte? Nem valószínű.

Kornéliusz ezekkel a szavakkal fogadta a házába érkező Pétert: Negyednaptól fogva mind ez óráig böjtöltem, és kilenc órakor imádkozám az én házamban; és íme egy férfiú álla előttem fényes ruhában, és monda: Kornéliusz, meghallgatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt. (ApCsel 10:30,31)


Kornéliusz böjtölt és imádkozott. Szorgalmasan kereste Istent, amikor eljött hozzá az angyal és elmondta, hogy nagy jutalmat kap igyekezetéért.. Péter prédikálta nekik az evangéliumot, és  Mikor még szólá Péter ez igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsídóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent (ApCsel 10:44-46)

Mi, akik nem zsídó származásúak vagyunk, egyetlen férfinak tartozunk hálával, amiért  szorgalmasan kereste az Urat, és eljuttatta a kereszt üzenetét a pogányokhoz. Kornéliusz gyakran adakozott a szegényeknek és imádkozott, de elveszett ember volt. Ám a böjt belehelyez bennünket Isten legfontosabb célkitűzéseinek fő sodrába.

Isten nagyon hamar, már a Teremtés könyvében meghatározta a prioritásokat. Egyértelműen meghatározta legfontosabb célkitűzéseinek alapelvét:


Ha pedig bevién téged az Úr a Kananeusok földjére,
amiképpen megesküdött néked és a te atyáidnak,
és azt néked adándja: Az Úrnak ajánld fel akkor mindazt,
ami az ő anyjának méhét megnyitja, a baromnak is,
ami lesz neked, minden méhnyitó fajzását;
a hímek az Úré. (2Mózes 13:11,12)


A böjt belehelyez bennünket Isten legfontosabb célkitűzéseinek fő sodrába
 

Csodálatosnak tartom ezt a szövegrészt. Isten a Bibliában mindenhol egyértelműen kijelenti, hogy minden, ami első, az Övé: a nyájak első ellése, az első termés, az elsőszülött fiú a családban. Az Ószövetség tele van azoknak a dolgoknak az előképeivel és árnyékaival, amelyeket csak az Újszövetségen keresztül érthetünk meg, nevezetesen, hogy Jézus elsőszülött Fiú. Kétezer évvel ezelőtt ez a szeplőtelen Bárány megváltott minket, akiket beszennyezett a bűn, mert Ő a saját vérét ajánlotta fel a mennyei oltáron.

Gondolkodj függőlegesen!

Tíz éven és kétszázharminc  epizódon keresztül a jól ismert televíziós szituációs komédia, a  Jóbarátok országunk  sok millió lakójának a figyelmét vonta magára. A kritikusok 1994-ben kijelentették, hogy ez a műsor amely hat New York-i, egyedülálló fiatal életéről szól, nem igazán szórakoztató,  ötletesnek vagy eredeti. A műsor befejező epizódjára  52 millió néző volt kíváncsi. A véleményüket kifejtő kritikusok nem vették figyelembe azt a hatalmas űrt, amelyet az amerikai kultúrában a kapcsolatok hiánya előidéz. Az emberek kapcsolatokban akarnak élni, mert szükségük van a kötődésekre.

A kapcsolatok iránti ugyanezen igény nyilvánul meg a gyülekezeti házi csoportokban, és abban, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a közösség megélésére. Bár ez nagyon pozitív jelenség, de ha nem vigyázunk, akkor gondolkodásmódunk túlságosan horizontális irányultságú lesz, és nem teszünk kellő hangsúlyt a függőleges irányra.
A mai egyház a nyugati világ legnagyobb részében, és különösen Amerikában,  rendkívül én-központúvá vált. Ki akarom elégíteni az én szükségleteimet. Áld meg engem, taníts engem, segíts nekem. Bár mindezek teljesen jogos igények és vágyak, nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy a keresztnek két gerendája van: az egyik vízszintes, a másik függőleges.


A böjt a függőleges irány felé fordítja prioritásainakat és összehangol bennünket Isten vágyaival. Ezt tette Jézus, amikor megtisztította a templomot. Az emberi prioritások túlságosan vízszintesekké váltak.

És beméne Jézus az Isten templomába,
és kiűzé mindazokat, akik árulnak és
vásárolnak vala a templomban, és a pénzváltók
asztalait és a galambárusok székeit
felforgatá. És monda nékik: Meg van írva:
Az én házam imádság házának mondatik.
Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek!
(Máté 21:12,13)


Ez nem azt jelenti, hogy amikor böjtölsz, akkor megszűnnek azok a konkrét saját szükségleteid ás kívánságaid, amelyek miatt keresed Istent. Sőt, éppen hogy egy konkrét célt szem előtt tartva kell böjtölnöd. Mégis az a meggyőződésem, hogy miközben egy hosszabb böjtöt folytatsz, szíves valódi kiáltásának irányultsága megváltozik: Többet Belőled, Istenem, és kevesebbet belőlem! Ha Őt helyezed az első helyre, akkor minden mást is megkapsz Vele együtt.

A dolgok rendje

Szeretnék rámutatni az élet néhány olyan kulcsfontosságú aspektusára, amelyekben hajlamosak vagyunk eltéveszteni a fontossági sorrendet.
Először: gyakran szem elől tévesztjük Pál szavainak jelentőségét: Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. (1Thessalonika 5:23)


Figyeld meg Isten prioritását:: első a szellem, második a lélek és harmadik a test. Mi ezt teljesen megfordítottuk, és elsősorban mindig a testünkre összpontosítunk, és az utolsó helyen tartjuk a szellemünket. Ilyen kérdések miatt aggódunk: Mit fogok felvenni? Mit fogok enni? Mikor lesz szükségem Botox-kezelésre? Jézus arra tanított minket, hogy ne aggódjunk ezek miatt. Ezt mondta: Avagy nem több-é az élet, hogynem eledel, és a test, hogynem öltözet? (Máté 6:25)

Istennek az elsőkre vonatkozó alapelve szerint az, amit az első helyre teszünk, meghatározza a többi szempont sorrendjét. Ha a szellemed helyezed az első helyre, akkor ezzel a Szent Szellem ügyét szolgálod, nem pedig a test kívánságait. Ennek eredményeként az elméd, az akaratod, az érzelmeid, de még a fizikai tested és az egészséged is összhangba kerül a Szentlélek vezetésével. Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit szellemmel megöldöklitek, éltek (Róma 8:13)


Megbocsátás

A következő terület, ami gyakran nem a megfelelő helyen áll, a megbékéléssel és Isten nyilvános imádatával kapcsolatos. Figyeld meg, minek kell az elsőnek lennie Jézus szerint: Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj, előbb békélj meg atyádfiával, és azután eljövén,  vidd fel a te ajándékodat. (Máté 5:23)
Először békülj meg! Isten vágyik a nyilvános, közösségi dicséretre. Ez a közösségi dicséret azonban nem hozza helyre magánéletünk viszálykodásait, versengéseit és megbocsátatlanságait.


Amit az első helyre teszünk, meghatározza a többi szempont sorrendjét.
 

Egyszer hallottam egy történetet egy nőről, aki visszaköltözött Georgiába, hogy megvásárolhassa azt az öreg tanyát, ahol felcseperedett. Szülei meghaltak, és neki be kellett jelentenie igényjogosultságát a földterületre. Első teendői között  fel kellett fogadnia néhány embert, hogy kitisztítsák azt a kutat, amelyet apja ásott sok évvel ezelőtt.. Az évek során sok minden összegyűlt a kútban, és ettől a víz használhatatlanná vált. Munkásokat  egész halom  tárgyat  a felszínre hoztak, megmutatták ezeket a nőnek és kérték a bérüket. De a nő így válaszolt: Nem. Még nagyon sok minden van odalent. Csak ássanak tovább. Ez így ment három napon keresztül. Végül a harmadik nap estéjén a nő megnézte a legutoljára felhozott szeméthalmot, játékokat és mindenféle limlomot, amelyet a kút mélyéről felhoztak, és ezt mondta: Most fejezték be a munkát. Az egyik ember meglepetten megkérdezte, hogy ezt honnan tudja. A nő így válaszolt:  Onnan tudom, hogy még kislánykoromban, amikor apám eredetileg kiásta ezt a kutat, beleejtettem egy teáskannát. Úgy gondoltam, ami legelőször beleesett, az fog legutoljára előkerülni.

A böjt lehetővé teszi, hogy a Szent Szellem belépjen az életünkbe, és a kútásókhoz hasonlóan elkezdje kiásni mindazokat a limlomokat, amiket ki kell dobnod a szellemedből. Nehézséget okozhat számodra elfogadni az Úr kegyelmét és megbocsátását, ha nem jutsz el a szívedben rejlő teáskannáig. Ki kell tisztítanod  a legelső sérelmet, amit sok éve őrzöl a szívedben, és előfordulhat, hogy hosszú ideig kell ásnod. De ha eljutsz addig a   teáskannáig, az élő víz folyama felfakadhat benned és felüdíthet másokat is. Ez Isten prioritása.

Szennyes edények

Vajon még mit kell az első helyreállítanunk az Úr elvárása szerint? Jézus szavai szerint: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak a külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománnyal és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy a külsejük is tiszta legyen! (Máté 23:25,26)

Jézus arra tanította az embereket, hogy engedelmeskedjenek Isten törvényének, amelyekre a farizeusok tanítják őket, de arra intette a sokaságot, hogy ne kövessék a farizeusok cselekedeteit, akik túlzásba vitték a törvényeskedést, és szélsőséges magatartással összezavarták a dolgok rendjét. Például megtisztítottak egy tetszetős poharat kívülről, de a pohár belseje továbbra is tele volt undorító ragaccsal, mert belül nem tisztították meg. Akár az emberi életről beszélünk, akár egy pohárról, először belül kell megtisztítani, mert ettől az összes többi szempont sokkal szalonképesebbé válik. A böjt arra késztet téged, hogy kivesd a belsődből a ragacsot, hogy megtisztítsd magad belülről,  és ezen keresztül a külsőd is tisztává válik.

Van valami a szemedben?

egy további "első" található Máté evangéliumának 7. részében.

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert
amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek,
és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek
néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a
te atyádfia szemében van, a gerendát pedig,
amely a te szemedben van, nem veszed észre?
Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának:
Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott
ímé, a te szemedben gerenda van? Képmutató,
vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és
akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát
a te atyádfiának szeméből. (Máté 7:1-5)


Ahhoz hogy képes legyél meglátni a rosszat embertársad szemében, először meg kell vizsgálnod a saját életedet. A másik emberben levő apró szilánk miatt aggódsz, miközben a te szemedből egész telefonpózna lóg ki. Képmutató vagy, ha másokat ítélgetsz, miközben te sokkal rosszabb állapotban vagy. Hozzáállásunkat és életstílusunkat Pál útmutatásának kell meghatároznia, amit a galáciai gyülekezetnek írt:

Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn,
ti szellemiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek
szellemével, ügyelvén magadra, hogy meg ne
kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok,
és úgy töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki
azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát
csalja meg. (Galácia 6:1-3)

Az itt használt helyreigazítás szó egy görög orvosi kifejezésből származik, ami visszaigazítást jelent, mint például amikor helyreraknak egy kiugrott izületet. Időnként gondoljunk arra, hogy az embertársunk valamelyik izülete kiugrott a helyéből, de attól még a Krisztus testének tagja maradt.  Ha a szentek kiesnek a helyükről, akkor gyengéd helyreigazításra van szükségük. Gyakorlott kézre van szükség visszaigazításukhoz és helyreállításukhoz.

Első az Isten Országa

Ezt már röviden érintettem, de ez egy további olyan terület ahol a keresztények hajlamosak eltéveszteni a fontossági sorrendet. Jézus ezt mondta: Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek (Máté 6:31-33).
Itt is a böjtölés segít különbséget tenni az akaratunk és a valós szükségleteink között. Ha úgy döntesz, hogy nem aggódsz az ilyen kérdések miatt, és először Őt keresed, akkor ezzel olyan hitről teszel tanúbizonyságot, amely tetszik Istennek, mivel bízol Benne, hogy megadja neked mindazt, amire szükséged van.

Ha a nyomor  elpusztít ezreket, akkor a jólét tízezreket. Valamennyiünknek oda kell  figyeljünk Jézus figyelmeztetésére: Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásának (túlzott élvezeteknek), részegségnek és az élet gondjainak miatta. (Lukács 21:34)


Az első szeretet
.
Mit válaszolnál,  az Úr neked szegezné a kérdést: Emlékszel az utolsó alkalomra, amikor őrülten szerelmes voltál belém? A közelmúltban eltűnődtem ezen a kérdésen. Visszagondoltam azokra az időkre, amikor Cherise-nek udvaroltam. Nagyon szerelmesek voltunk, minden pillanatot együtt akartunk tölteni. Valószínűleg nagyon hasznos volt, hogy szüleink ezt nem engedték meg, mert biztosan éhen haltunk volna. Ha együtt elmentünk enni, képtelenek voltunk három falatnál többet lenyelni, annyira elbűvölt minket a másik jelenléte. Tudom, hogy mindez egy kicsit érzelgősnek tűnik, de ha figyelsz rám, megérted, mit akarok mondani. Elképzelni is nehéz, mennyi pénzt vesztegettünk el fölösleges ételre, egyszerűen azért, mert a beszélgetés és az együtt töltött idő utáni vágyunk sokkal erősebb volt, mint amennyire az ételt kívántuk. Szinte betegek voltunk az egymás iránt érzett szerelemtől. Amikor az eszembe jutott ez az időszak, szinte mellbe vágott a felismerés. Ezt érzi az Úr, amikor böjtölünk. Ha szinte betegek vagyunk az első szeretettől, akkor nem esik nehezünkre böjtölni.

Emlékszel az utolsó alkalomra, amikor őrülten szerelmes voltál Istenbe?

Tehát felteszem neked a kérdést: emlékszel az utolsó alkalomra, 
 amikor otthagytad az ételt, mert annyira eltöltött a első szeretet, hogy az étel egyáltalán nem érdekelt? Éltél már át olyan időszakot, amikor úgy tűnt, a Vőlegény nagyon távol van? Ilyenkor egyszerűen nem érzed annyira közelinek a jelenlétét, mint korábban. Nem buzog benned Isten dicsérete, és nem érzed a régi izgalmat és gyermeki lelkesedést a szellemi dolgok iránt. Akkor valószínűleg itt az ideje, hogy leállítsd a mindennapok elfoglaltságait és hirdesd a böjtöt, az őrült szerelemnek azt az időszakát, hogy helyreálljon benned az első szeretet szenvedélye.
Amikor böjtölsz, minden lelassul. Hosszabbnak tűnnek a napok. Hosszabbnak tűnnek az éjszakák, de a keresés csendjében megtalálod Őt, Aki után a szíved vágyakozik.

 
 
 
Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok
meg tornyait. Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit,
hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek: Bizony
ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!
(Zsoltárok 48:12-14)

14. fejezet

A kicsinyekért

Van még egy nagyon fontos prioritás Isten napirendi pontjai között, melynek külön fejezetet kell szentelnünk. Isten messze túllát azon, amit mi korlátozott értelmünkkel képesek vagyunk felfogni. Amikor Józsué szavait halljuk: Én és az én házam az Úrnak szolgálunk (Józsué 24:15), a legtöbben a házastársunkra, gyermekeinkre, esetleg unokáinkra gondolunk. Isten azonban generációkban gondolkodik.

A Free Chapel gyülekezetben megtartott legutolsó böjtötlésünk során az Úr a szívemre helyezte ezt a szakaszt Ezsdrás könyvéből:

Ekkor böjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz
mellett, hogy megaláznók magunkat a mi
Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés
utat magunknak, családainknak és minden
marháinknak. Mert szégyeltem vala a
királytól kérni sereget és lovagokat
oltalmunkra a mi ellenségeink ellen ez útban,
mert ezt mondtuk volt a királynak, mondván:
A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, akik
őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és
haragja van mindazokon, akik elhagyják őt.
És böjtölénk a mi Istenünkhöz könyörgénk
annakokáért, és meghallgatott minket.
(Ezsdrás 8:21-23)

 

Azért böjtölünk, hogy megtudjuk, melyik utat válasszuk az életünkben
 

A babiloni fogságban eltöltött hetven év után Ezsdrás éppen arra készült, hogy visszavezesse a Szent Földre Izrael maradékát, fiataloknak egy teljes generációját, akik még soha nem látták a jeruzsálemi templomot, ide számítva az egészen kicsi gyerekeket is. A hazaút rendkívül veszélyesnek ígérkezett, de indulás előtt eldicsekedtek azzal, hogy Isten hatalmas keze oltalmazza őket, ezért kénytelen voltak hitük szerint cselekedni, és elhinni a saját szavaikat.
Letelepedtek a folyónál, és Ezsdrás böjtöt hirdetett, hogy a nép megalázza magát Isten előtt, és keressék az Ő orcáját. Meg kellett tudniuk, melyik utat kell választaniuk a saját és kicsinyeik biztonsága érdekében.
Azért böjtölünk, hogy megtudjuk, melyik utat válasszuk az életünkben. Nem kell tanácstalanul állnunk a jövőnk és az előttünk álló döntések tekintetében. Böjtölj, keresd az Ő orcáját, és higgy az Ő vezetésében. Vajon elvállaljam ezt az új munkát? Feleségül vegyem ezt a lányt? Férjhez menjek ehhez a fiúhoz? Biblikus cselekedet böjtölni és Isten vezetését kérni életed helyes irányára nézve. Jó példákat találunk erre a Bírák 20:26-ban (Izrael meg akarta tudni, hogy harcba kell-e szállnia Benjámin törzsével), az 1Sámuel 7:6-ban (Isten bűnbocsánatát és védelmét kérték Mispában a filiszteus hadsereg ellen) és a 2Krónika 20:3-ban (itt Jósafát szeretne többet megtudni arról a hadseregről, amely ellene készül támadni).

Ezenkívül kicsinyeinkért is böjtölünk. Sokáig nem tűnt fel nekem az ebben a megfogalmazásban rejlő szerető gondoskodás. Általában feltételezzük, hogy voltak gyermekek a zarándokok között. De itt Ezsdrás felfedez egy olyan ígéretet, egy olyan lehetőséget, és egy olyan súlyos veszélyt, amely a következő generációt érinti. Kísértést érzett arra, hogy katonákat kérjen a királytól, hogy elkísérjék őket. Talán Ezsdrásnak eszébe jutott Dávid régi éneke:

Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét,
meghallgatja őt szent egeiből jobbjának
segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok
lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi
Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok
meghanyatlanak és elesnek, mi pedig
felkelünk és megállunk.
(Zsolt 20:6-8)

Néhány verssel tovább azt látjuk, hogy Isten meghallgatta és megválaszolta imádságaikat. Úgy tűnik, mintha a böjttel egybekötött ima megnyitna egy újabb frekvenciát Isten fülében! Ezsdrás feljegyezte, hogy amikor tizenkét nap eltelte után hagyták maguk mögött az Ahava-folyót, és elindultak Jeruzsálem felé, és tanúsítja, hogy a mi Istenünk kegyelme nyugodott rajtunk, megszabadítván minket a ránk leselkedő ellenségnek kezéből ez úton (Ezsdrás 8:31) Isten kinyújtotta föléjük kezét, jobbja védte őket és kicsinyeiket!

A szégyentelenek

Ha a mai amerikai generáció elveszített valamit, akkor a helyes utat tévesztette szem elől. Mégis felteszem a kérdést: ki böjtöl a mi korunkban a kicsinyek védelméért?
A böjt mára teljesen eltűnt a keresztények mindennapi életgyakorlatából. Sokkal nagyobb mértékben hozzáférünk a tömegtájékoztatási eszközökhöz az evangélium hirdetése céljából, mint valaha, de csak nagyon ritkán prédikálunk a bűnről és a megtérésről.
A mai gyerekek ki vannak téve a perverzió mindenféle formájának, és a veszély alig egy gombnyomásra van tőlük: a tévében, az interneten, a mobiltelefonon, vagy amikor a helyi bevásárlóközpontban kószálnak.

Ma elszorul a torkom a síró próféta, Jeremiás szavaitól, amikor megpróbálom hangosan felolvasni. Isten ezt mondja egy bűnös nemzedékről:

Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek,
de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak;
ezért elesnek majd az elesendőkkel; az ő megfenyíttetésük idején elhullanak.
(Jeremiás 6:15)


Isten a mi egyetlen dicsekvésünk!
 

Abban a korban, amikor a melegek és a leszbikusok magatartását normálisnak tekintik az egyetemeken, amikor az orális szex és minden elképzelhető perverzitás fölött összekacsintanak (a mai kamaszok ezt formális, vagy műszüzességnek nevezik), amikor a házasság előtt és alatt folytatott szexuális kalandokat teljes mértékben elfogadhatónak tekintik, akkor kicsinyeink olyan helyzetben vannak, hogy a szégyentelenek generációja válhat belőlük. Már annyira hozzászoktatták őket a bűnhöz, hogy amikor szégyentelen gonoszság szemtanúi lesznek, akkor csak vigyorognak, ahelyett, hogy elvörösödnének és elfordulnának.

Az ellenség egész generációkat ejt foglyul ma Amerikában. Markát egyre szorosabbra zárja, és mocskos mancsa egyre távolabbra elér. Oda kell állnunk a keresztutakra. Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! (Jeremiás 6:16)


Meg kell tanulnunk bízni az Írás megbízhatóságában, amikor a világ a feje tetejére áll
 

Módunkban áll Ezsdráshoz hasonlóan felállni és szent böjtöt hirdetni gyermekeinkért (Ezsdrás 8:21), és keresni az Urat, hogy mutassa meg nekünk a megfelelő módot ennek a generációnak a vezetésére. Amióta böjtölünk a Free Chapel közösségben, látjuk amit Isten keze vezet bennünket.
Legidősebb lányom, Courteney ebben az évben teljesítette a huszonegy napos böjtöt. Még csak most kezdte el a középiskolát. Nagyon erősen tudatosul benne saját üdvössége, és a kor, amelyben élünk. Hitem szerint a böjt eredménye volt az, hogy szívében erős késztetést érezve nemrég ezekkel a szavakkal jött oda hozzám: Apu, én szeretem Istent, de még mindig nem tudom, mi a terve velem. Nem tudom, ki vagyok, és nem tudom, mit vár tőlem Isten.

Meg kell tanulnunk bízni az Írás megbízhatóságában, amikor a világ a feje tetejére áll. Az Ő ígéretei a mi műszereink, amikor dühöngenek az élet viharai. Van a gyülekezetünkben egy pilóta, és alkalmanként felszállhatok vele. Néhány dolgot megtanított nekem a repülésről. A legfontosabb, hogy a pilótának meg kell tanulnia megbízni a repülőgép műszereiben. Ha az ember egy kis repülőgép fedélzetén viharba kerül, a vihar össze-vissza fogja dobálni a gépet, és ilyenkor a pilóta nem támaszkodhat az érzéseire. Elveszíti az egyensúlyérzékét, és talán még azt sem veszi észre, ha fejjel lefelé repül. Ilyenkor csak az segít rajtunk, ha rábízzuk magunkat a műszereinkre  rá kell bíznunk magunkat a Szentírásra.

Nagyon megalázó, amikor ki kell zárnunk az elménkből mindazt, ami a világ bölcsessége és véleménye szerint helyes, és megbízni a repülőgép néhány digitális műszerében, de itt fontos tanulnivalóink vannak. Jakab ezt mondja:

Ezért (az Írás)mondja:Isten a kevélyeknek ellenáll,
az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek
azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg
szíveiteket ti kétszívűek.
Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetésetek
gyászra forduljon, és örömötök szomorúságba.
Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.
(Jakab 4:6-10)

Dániel megalázta magát az Úr előtt. Három hétig böjtölt és imádkozott, míg végül megjelent előtte egy angyal, és így szólt hozzá: Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattatak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem. (Dániel 10:12)

Szeretném, ha megértenéd, hogy a böjt nem arra szolgál, hogy hátracsavard Isten karját. Nem azért böjtölünk, hogy rávegyük Istent arra, hogy akarata ellenére tegyen valamit. A böjt arra szolgál, hogy a cél felé forduljunk, és felkészítsük a szívünket a bekövetkező eseményekre. Ha te hajlandó vagy keresni Őt, akkor Ő hajlandó lesz adni.

A böjt felfogható a pokol ellen folytatott éhségsztrájknak is. Böjttel egyértelműen nyilatkozatot teszünk az ördögnek szemtől szembe: aki az étel kísértésével vitte bűnbe Ádámot és Évát. Gandhi alázatos indiai vezető volt, aki szembeszegült a Brit Birodalommal nemzetének szabadsága érdekében. Nem erőszakkal harcolt az angolok ellen. Egyszerűen éhségsztrájkot kezdett, amivel sikerült felhívnia a világ figyelmét elkötelezettségére.

Amikor böjtölünk, ezzel valójában éhségsztrájkot folytatunk a pokollal szemben, és ezt mondjuk: Engedd szabadon azokat, akiket megkötözött a megtévesztés, a hazugság, az alkohol, a kábítószerek, a pornográfia, a hamis vallás, stb!


A böjt felfogható a pokol ellen folytatott éhségstrájknak.


Egy vasárnap reggel, amikor megérkeztem a gyülekezetünkbe, a Free Chapelbe, egy asszony aki közösségünk hűséges tagja, az ajtóban várt. Huszonegy napos böjtje után csodálatos eredményről tudott beszámolni. Így kezdte:

"Férjemmel együtt elhatároztuk, hogy a böjt során elsősorban családunk meg nem tért tagjaiért imádkozunk. Van egy 16 és egy 14 éves unokahugom, és egy 60 éves bátyám, akik gyakorló buddhisták. 16 éves unokahugom elfogadta Jézust Megváltójaként, és kb 10 nappal a böjt megkezdése után a 14 éves unokahugom is megtért. De még ennél is több történt: tegnap, amikor a bátyámmal beszélgettem, elmondta nekem, hogy elfogadta Jézust Megváltójának, hatalmas csoda!"

Egy másik hölgy így tett bizonyságot a gyülekezet előtt:

"Azt hiszem, hat hete történt, amikor elmondtam gyermekeim nevét, és azt kértem, hogy imádkozzatok értük, mert még egyikük sem tért meg. A legidősebb huszonhat éves, a többiek húsz, tizennyolc és tizenhárom. A legidősebb gyermekem két héttel később úgy döntött, hogy Texasba költözik a nővéremékhez, mert teljesen váratlanul állásajánlatot kapott.
Miután beszélgettünk erről a helyzetről a lelkipásztorral, úgy döntöttem, hogy az Úr kezébe teszem ezt a helyzetet, bármi történt is. Miután fiam elment Texasba, felhívott, és ezt mondta:
- Mami, Angela néni (a nővérem) azt mondta, hogyha velük akarok lakni, akkor minden vasárnap időben fel kell kelnem és el kell mennem velük a gyülekezetbe.
Elfordítottam a telefont, hogy ne hallja és szinte felkiáltottam: Halleluja! A fiamnak pedig ezt mondtam:
- Hát akkor menj el velük, fiam.
Ő így válaszolt:
- Rendben.
Egy kicsi, de a Bibliában hívő gyülekezetbe járnak. Elkezdett járni velük a gyülekezetbe, majd egy hét múlva felhívott:
- Mami, eljössz hozzánk karácsonyra?
- Igen - feleltem -, meglátogatlak titeket.
- És hoznál nekem egy Bibliát karácsonyra?
- Persze - feleltem - De mit jelentsen ez?
A fiam így válaszolt:
- Mami, megtértem!
Tudnotok kell, hogy a válásom óta a legidősebb fiam volt a férfi a háznál. A többi gyermekem valójában csak őrá tudott felnézni, és amikor megtért, akkor felhívták őt és feltettek neki sok kérdést, és vannak dolgok, amelyekről csak neki számolnak be, nekem soha el nem mondanák. Ezért úgy érzem, hogy még ebben az évben a többi gyermekem is megtér az Úrhoz.Egy San Antonio-i nő levelet írt nekünk:

A nővérem, az unokaöcsém és én először csatlakoztunk a gyülekezet huszonegy napos böjtjéhez. Látom Isten kezét magamon és a családomon. Olyan hatalmas változásokat élünk át, mint még soha. Sok év után először láttam a fiamat józanul (harmincöt éves). Isten áldjon meg téged és a gyülekezetet, az Úr iránti engedelmességetekért.


A következő történetet egy drága házaspár osztotta meg velünk, akik munkatársaink a Free Chapel gyülekezetben.A férj így számol be az eseményekről:

Az orvos még az esküvőnk előtt megmondta a feleségemnek, hogy valószínűleg soha nem lehet gyermeke olyan problémák miatt, amelyeket gyógyszeres kezeléssel nem lehet megoldani. Nem sok esélyt adott annak, hogy ez az állapot valaha is meg fog változni.
Röviddel az esküvőnk után Gainesville-be költöztünk, és a Free Chapel munkatársa lettem, itt hallottuk először Franklin pásztortól  a huszonegy napos böjtről szóló tanítást. A prédikáció arra buzdította a hallgatókat, hogy higgyenek a böjt négyféle jutalmában, amelyek közül az egyik a testi gyógyulás. Minden reggel úrvacsorát vettünk és imádkoztunk a böjt célkitűzéseiért. A huszonegyedik napon, a böjt utolsó napján ünnepi istentiszteletet tartottunk, és közösen megtörtük a böjtöt. A feleségem fáradtnak érezte magát, és csak a biztonság kedvéért vett egy terhességi tesztet. Egyértelműen kiderült, hogy terhes!
Viccesen mondtuk egymásnak, hogy még csak meg sem próbáltunk jeleket és csodákat kérni, de Isten csodálatosan megerősítette a hitünket a neki áldozott időszak utolsó napján. Egyszer csak ott volt a termékeny méh, amiről az orvosok azt mondták, ilyen soha nem lesz. Szülészorvosunk szintén keresztény volt, és együtt örült velünk a havi felülvizsgálatok alkalmával. Minden esetben tökéletes méreteket és súlygyarapodást talált. Sőt mi több, a feleségem egyszer sem volt rosszul a terhesség alatt,és egyetlen komplikáció sem lépett fel. Caden annyira jól érezte magát, hogy valójában a szülés várható időpontja egy héttel érkezett meg.
Fél óra alatt, öt tolófájással egészséges, 3,75 kg-os kisfiunk született. Születése óta Caden minden alkalommal úgy fejlődött méretben és súlyban, mint az egészséges gyerekek 95%-a, és mindez egy 155 cm-es anyától, aki mindössze 47 kg vasággyal együtt. Fiunk még soha nem volt beteg, csonttöréssel vagy fülfájással sem került kórházba. Caden  örömteli egybeesésként  a születésnapomon született, és októberben lesz 4 éves.


Eljött az ideje annak, hogy a szülők Ezsdráshoz hasonlóan felálljanak, böjtöljenek, keressék az Isten által kijelölt utat és az Ő védelmét a következő generációk számára. Kicsinyeink számítanak ránk.
 
Mert az Istennek beszéde élő és ható, 
és élesebb minden kétélű fegyvernél, és 
elhat a szívnek és szellemnek, az ízeknek 
és velőknek megoszlásáig, és megítéli  a
gondolatokat  és  a  szívnek  indulatait.
(Zsid. 4:12)

15. fejezet

Elég éles a kardod?


El tudod magad képzelni, amint hosszasan eltársalogsz egy angyallal, méghozzá Isten egyik magas rangú angyalával? Tegyük fel, hogy eljön hozzád egy angyal, és beszél neked olyan királyságokról, amelyek az elkövetkező években felemelkednek és elbuknak, sőt még az országok vezetőit manipuláló fejedelemségek működését is feltárja előtted, és kifejti, milyen szövetségek jönnek létre és omlanank össze, amint új politikai királyok lépnek trónra. Én szívesen lemondanék néhány hétre a krémesről vagy a rántott húsról annak érdekében, hogy a szellemem kellően nyitott legyen egy ilyen különleges látogató fogadásához!

Magától értetődik, hogy Dánielről beszélek. Isten hűséges emberéről, aki életének legnagyobb részét a babiloni fogságban töltötte. Miután Nabukodonozor ostrommal bevette Jeruzsálemet, és elvitt sok foglyot  Babilonba, kiválasztotta közülük a legjobb képességű fiatal férfiakat, akiket három évig oktattak a káldeusok tudományára, hogy a király személyi asszisztensei legyenek. Dániel is a kiválasztottak között volt három barátjával együtt, akiket csak babiloni nevük szerint ismerünk: Sidrák, Misák és Abednégó. Dániel és barátai már nagyon hamar elkülönültek a többiektől, mert nem voltak hajlandók beszennyezni magukat azokkal az ételekkel, amelyeket eléjük tettek a király asztalánál .

Figyeld meg, hogy kizárólag ennek a hozzáállásnak az alapján az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt (Dániel 1:9). Dániel elmagyarázzta, hogy ő és barátai tíz nap elteltével,ami alatt kizárólag zöldségeket fogyasztanak és vizet isznak, jobb állapotban lesznek, mint a többiek, akik a király finomságait fogyasztják. A felügyelő ezek után továbbra is csak a kért zöldségféléket és vizet adott nekik: "És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is" (Dániel 1:17).


Ideje, hogy elkülönítsük magunkat az Úr keresésére és a bölcsesség megszerzésére

Dániel nagy felelősséggel járó pozíciót töltött be a babiloni birodalomban, még a következő uralkodók alatt is. Dániel Könyvének 10. fejezetében a már csaknem kilencvenéves Dániel üzenetet és látomást kapott egy nagyon súlyos konfliktusról, és mindkettőt meg is értette. Ez nyilvánvalóan nagyon felzaklatta, mert ezt írja: Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha nem kentem meg magamat, míg el nem telék a három egész hét. (Dániel 10:2,3)
A kívánatos étel kifejezésre a héber lechem szó szerepel, ami kenyereket jelent. Tehát Dániel huszonegy napig tartózkodott mindenféle édességtől, kenyértől és hústól, és csak vizet ivott.
Nem sokkal ezután a böjt után került sor Dánielnek és Isten angyalának találkozására a Tigris-folyó partján. Van valami nagyon bátorító az angyal Dánielhez intézett szavaiban: imádságait már az első nap meghallgatták a mennyben, amikor böjtölni kezdett (Dániel 10:12)! Az angyal csak azért nem jelent meg hamarabb Dánielnek, mert harcolnia kellett Perzsia (a mai Irán) fejedelmével.


Unalmas, de kényelmes

A böjt sok elfogadható módja közül valószínüleg a Dániel-típusúnak nevezhető böjt az egyik leggyakoribb, és ennek jó oka van. Ez egyike a Bibliában feljegyzett böjtöknek, amelyek miatt megnyilvánulhatott az Úr nagy jóindulata. Huszonegy napon keresztül csak zöldséget és gyümölcsöt eszel, és csak vízet iszol. Nincs kóla, hamburger, krémes, hús, édesség vagy kenyér.

Olyan időkben, mint amelyben mi élünk, amikor az ellenség riasztó arányban viszi a bűn fogságába ifjainkat, amikor az iraki terroristák tettei sok száz áldozatot  követelnek, és amikor tombol a perverzió, ideje, hogy Dánielhez hasonlóan mi is elkülönítsük magunkat az Úr keresésére és a bölcsesség megszerzésére. Pál ezt mondja:


Végezezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban
és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten
minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek
minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és
test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi
fejedelemségek és hatalmasságok ellen, ez élet
sötétségének világbírói ellen, melyek a magasságban
vannak. Annakokáért vegyétek fel az istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz
napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel,
és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsarúzván
lábaitokat a békesség evangéliumának készségével;
mindezekhez fölvevén a hit pajzsát, mellyel ama gonosznak
minden tüzes nyilát megolthatjátok; az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde.
(Efézus 6:10-17)

Láttál már katonát, aki harminc évvel a szolgálat letelte után újból megpróbálta felvenni az egyenruháját? Legtöbbször az ingét se tudja begombolni. Ha katona vagy, akkor megőrzöd a jó formádat, egészséges maradsz és mindig készenlétben állsz. Pál azt mondta, hogy nekünk így kell élnünk, mert a napok gonoszak. Az ellenség a támadás lehetőségét keresve ólálkodik körülöttünk. Amint az angyal mondta Dánielnek, a fejedelmek felkelnek, hogy harcoljanak, mi viszont nyugdíjazott katonákként élünk és kényelemben hizlaljuk magunkat.

Mózes böjtölt. Illés negyven napig böjtölt. Pál tizennégy napig böjtölt. Jézus negyven napig böjtölt. Ha Isten gyermekei nem böjtölnek, képesek lesznek-e valaha is felvenni Isten fegyverzetét? Képesek lesznek-e hatékonyan forgatni az Isten kardját?


Szeretném, ha megértenél valamit: a böjt és az ima élesíti a kardodat, ami az Isten Igéje. Amikor böjtölsz, az étkezések ideje gyakran a tanulás alkalmává válik. Jártasabb leszel az Igében, és Isten elkezd megmutatni neked mélyebb igazságokat. Az angyal nem akkor jelent meg, miután Dániel elfogyasztott egy zacskó csokoládés fánkot. Dániel akkor kezdte el megérteni Isten igazságát, miután böjtölt és egyedül maradt az Úrral. Az ismeret Isten Igéjének a tanulmányozásából fakad!

Sok keresztény teljesen feladta a harcot, mert túl sok sebet kapott, vagy mert életlen karddal a kezében próbált a démoni erőkkel szembeszállni. Amikor böjtölsz és imádkozol, valójában Isten Igéjét élesíted a szádban. Ahelyett, hogy hanyagul idézgetnéd a Szentírást, egy félelmetes fegyvert fogsz használni, mely összeszabdalja az ellenséget, amíkor beszélsz.


Amikor böjtölsz és imádkozol, Isten igéjét élesíted a szádban.
 

Meglepő, ugye? Egyszerűen azáltal, hogy lemondasz bizonyos ételekről és ráhangolod szívedet a megértésre Isten Igéjének tanulmányozása által, elnyerheted Isten tetszését, hamu helyett ékességet és gyász helyett örömöt kaphatsz, és tiéd lehet a dicsőségnek palástja a csüggedt lélek helyett. Dicsőítésed kiárad és szétszórja az ellenséget, kifejlődik benned a türelem, összhangba állítod magad Isten prioritásaival, angyali hírnököket szabadítasz fel, és rátalálsz az Isten szerinti útra, sőt kicsinyeid is oltalomban részesülnek. Mikor szerezzük végre vissza az uralmat Gyomor királytól, és mikor kezdjük el szorgalmasan keresni Isten Országát ily módon?

Amerika korunk Ninivéje

Amerika súlyos bűnöket követett el Isten ellen az abortusz, a homoszexualitás, a házasságtörés, a dühöngő pornográfia és a paráznaság miatt. Nem féljük Istent, és Amerika gyorsan hala afelé, hogy pogány nemzetté váljon. Egyetlen reménységünk az, hogy böjtölve és imádkozva megalázzuk magunkat.

Ninive nagy város volt. A Biblia szerint valójában annyira nagy volt, hogy három nap alatt lehetett csak bejárni. A történészek szerint Ninivét 30 méter magas falak vették körül, őrtornyai viszont még harminc méterrel magasodtak a falak fölé. A falak annyira vastagok voltak, hogy kocsiversenyeket rendezhettek rajtuk. A mai viszonylatban is gigantikus méretű várost roppant nagy, 50 méter széles és 18 méter mély sáncárok vett körül. Ninive büszke, erős, bevehetetlen város volt. Ha pedig egy idegen haderő mégis megpróbálkozott volna azzal, hogy megostromolja, vagy pedig bekeríti és elvágja a várost a külvilágtól, elegendő készletekkel rendelkeztek ahhoz, hogy akár húsz évig is kitartsanak! De Ninive tele volt bűnnel.

Szeretnék itt egy pillanatra megállni és valamire rámutatni. Biztos vagyok abban, hogy nem minden ember élt bűnös életet Ninivében.  Voltak ott gyermekek és valószínűleg sok hétköznapi, tisztességtudó, istenfélő ember, de emlékszel, mi történt az Ai mellett vívott csatában? Józsué és Izrael népe akkor győzte le Jerikót. De volt egyetlen ember, aki elvett az Istennek szánt szent tárgyakból, és elrejtette azokat a saját holmijai között. Amikor Józsué az apró várostól elszenvedett szégyenteljes vereség után az Úr elé járult, Isten ezt mondta: Vétkezett Izrael (Józsué 7:11) Csak egyetlen ember vett el a Neki szánt tárgyakból, de bűne az egész táborra kiterjedt. Ezért családjával együtt halálra kövezték.

Dániel könyvének 10. részében olvashatunk Dániel böjtjéről és az angyal látogatásáról. A 9. fejezetben Dániel Istenhez kiált egész Izrael nevében, és újra meg újra ezt ismételgeti: Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened vétkeztünk ellened. (Dániel 9:5,11). Dániel azonosult nemzetének vétkével, bár egyetlen olyan vétket sem látunk, amelyet  maga Dániel elkövetett volna.

Isten elküldte Jónást Ninivébe, hogy prédikáljon nekik a megtérésről. Jónás ezt hirdette a városban. Még negyven nap és elpusztul Ninive (Jónás 3:4) Nagyon is lehetséges, hogy Ninive lakói rendelkeztek némi ismerettel arról, hogy Izrael Istene mennyire hatalmas, mivel nagyon megijedtek, és elhitték Jónás szavait. Böjtöt hirdettek, sőt a király még azt is elrendelte, hogy sem ember, sem állat nem vehet magához ételt, de még vizet sem. Bár semmi garanciájuk nem volt arra nézve, hogy ezzel megváltoztathatják sorsukat, mégis megalázták magukat Isten előtt, mert azt gondolták, Isten talán visszatér és megengesztelődik és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. (Jónás 3:9)

Isten valóban elfordította haragját és megkímélte a várost, de ők később újból elhagyták az Urat. Körülbelül száz évvel később Náhum próféta ítéletet prófétált a város ellen: "Felőled pedig Ninive azt rendeli az Úr: Nevednek ne támadjon többé magva; isteneid házából kiveszem a faragott és öntött képeket; megásom sírodat, mert becstelen vagy" (Náhum 1:14).

Amerikának megvannak a saját korszakai. Amerika valaha hithű, istenfélő nemzet volt, amely kinyilvánította Isten iránti hűségét ezekkel a szavakkal: "Egy nemzet, Isten alatt, oszthatatlanul..." Úgy döntöttünk, hogy érmeinkre és papirpénzünkre is rányomtatjuk ezeket a szavakat: "Istenben bízunk". hogy elkülönítsük magunkat olyan nemzetként, amely a pénzével és az életével is tiszteli Istent. Sok tüzes evangélista elmondta már nemzetünknek a megtérés evangéliumát: Charles Finney, Dwight L. Moody, Jonathan Edwards, John Wesley, Billy Sunday, William Booth, és természetesen Billy Graham, csak hogy néhányat megnevezzek. Sok ébredési hullám végigsöpört már országunkon. Isten az Ő irgalmából már sok Jónást elküldött hozzánk, hogy lehetőséget adjon nekünk a böjtölésre, az imádkozásra és a megtérésre, de vajon meddig vár még? Mikor kel fel a Náhum, és mikor prófétál a hargvó Isten Amerika elleni közelgő ítéletéről?


Isten már az első nap meghallgatta Dánielt!
 

Egy fontos korszak fontos napjaiban élünk. Ebben a könyvben sok olyan ember bizonyságtételét olvashatod, akik hatalmas személyes jutalomban és áldásban részesültek alig néhány év leforgása alatt, és mindez csak azért történhetett meg, mert csatlakoztak a mai Amerika egyik olyan gyülekezetéhez, amely közösen böjtöl és imádkozik. Hálásak vagyunk Istennek, amiért az országban egyre több gyülekezet érti meg, mennyire fontos böjtölnünk és megaláznunk magunkat Isten előtt.

Megalázhatjuk magunkat, imádkozhatunk és kereshetjük az Ő orcáját, és számíthatunk arra, hogy Ő meghallgat minket a mennyből és meggyógyítja földünket (2Krónika 7:14). Isten már az első napon meghallgatta Dánielt!

Jom Kippur

A Jom Kippur talán a legünnepeltebb szent nap a zsidó naptárban. Jelentése: "az Engesztelés Napja". Isten alapította az ünnepet Izrael számára:

Örökké rendtartás legyen ez nálatok:
a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén
sanyargassátok meg magatokat és semmi
munkát ne végezzetek, se a bennszülött,
se a köztetek tartózkodó jövevény. Mert
ezen a napon engesztelés lesz értetek,
hogy megtisztítson titeket; minden
bűnötökből megtisztultok az Úr előtt.
(3Mózes 16:29,30)

Figyeld meg újból a sanyargatás szót, ami a böjtölést jelenti. Gyakran még azok a zsidók is részt vesznek a Jom Kippuron, akik egyébként egyetlen más zsidó ünnepet sem tartanak meg, de ilyenkor böjtölnek, elmennek a zsinagógába, és tartózkodnak a munkától, hogy kiengeszteljék Istent az ellene elkövetett bűnök miatt. A Jom Kippur, vagyis az Engesztelés Napja, az engesztelésért való Isten előtti könyörgés utolsó napja,amelyet megelőz az 'áhitat' tíz napja, amikor mindenki a saját élete és bűnei felett elmélkedik.

1973-ban a Jom Kippur alatt került sor az egymással szövetségre lépett Egyiptom, Jordánia és Szíria támadására, akik le akarták törölni Izraelt a térképről. Ekkor az egész Ízrael huszonnégy órán keresztül böjtölt és bűnbánatot tartott Isten előtt. Az Izrael elleni szövetséges hadsereg nem a megfelelő napot választotta a támadásra.

A történészek feljegyezték, hogy a katonák szó szerint a zsinagógából rohantak ki a frontvonalakra, miután huszonnégy órán keresztül egy falatot sem ettek. A hadiszerencse először az arab haderőknek kedvezett, mert három napra sikerült visszaszorítaniuk a zsidókat. A győzelem elérhetetlennek tűnt Izrael számára, de a háború kimenetele a harmadik napon megfordult. Bár az izraeli hadsereg létszámban sokkal kisebb volt, mégis diadalmaskodott, és visszafoglalta az elveszített területeket, sőt még többet is. Ha a hírekben a megszállt területek kifejezést hallod, akkor gondolj arra, hogy itt azokról a földterületekről van szó, amelyeket Izrael a Jom Kippur-i háború alatt elfoglalt. Az ellenség azt hiszi, hogy amikor böjtölsz, akkor gyengébb vagy. Megpróbál meggyőzni arról, hogy étel nélkül meghalsz, de ez nem így van. Ilyenkor Isten felkészít téged arra, hogy életet leheljen a helyzetedbe, és megnyissa az ajtót az ígéretei előtt.


Szüntelen imádkozás

A böjt nem a saját céljaink elérésének az eszköze. Az a legnagyobb eredmény, amelyet a böjtöléssel elérhetsz, hogy a böjt szétrombolja azokat az akadályokat, amelyeket a világ felépített előtted, és amelyek megakadályozzák az Atyával a közvetlen kommunikációt.

Amint a könyv első részében már említettem, amikor hosszabb ideig böjtölsz, akkor folyamatosan imádkozol. Szükséged van időre, hogy félrevonulj és imádkozz, akár van kedved hozzá, akár nincs. A böjt önmagában is folyamatos ima Istenhez. Amikor böjtölsz, napi huszonnégy órán keresztül imádkozol. Ha egész nap böjtölsz, akkor egész nap imádkozol.

Néhány igazán nagy csodát, áttörést és imádkozási időszakot nem akkor éltem át, amikor vezetést éreztem arra, hogy imádkozzak és böjtöljek, hanem akkor történtek meg, amikor a hátam közepére nem kívántam, hogy félrevonuljak imádkozni, de mégis megtettem, és Isten megjutalmazta a hűségemet. Jézus ezt mondta: Amikor imádkozol, amikor böjtölsz, amikor adakozol... (Máté 6). Számít arra, hogy követői gyakorolni fogják ezeket a cselekedeteket, függetlenül attól, hogy éreznek-e erre kifejezett vezetést, vagy sem. Minden hívőnek az élete részévé kellene tennie ezeket a dolgokat.

A böjtnek vannak különféle szintjei. Én sem a huszonegy napos böjttel kezdtem. Először csak három napig böjtöltem, később emeltem hét, majd huszonegy napra a böjt időtartamát. A közelmúltban alakítottam ki azt a gyakorlatot, hogy januárban hétnapos teljes böjtöt tartok, majd februártól decemberig minden hónapban három napot böjtölök. Ez összesen negyven nap az év folyamán.


A fegyverzeted mindig legyen készenlétben, a kardod pedig legyen éles!

Amikor böjtölsz, imádkozz meg nem tért szeretteidért. Készíts imalistát azokról, akiknek a megtérését szeretnéd látni. Hasznos nagyon konkrétan imádkozni a böjt alatt. Mi az a legfontosabb dolog, amit szeretnél, ha Isten megtenne az életedben? Isten azt mondta Habakuknak, hogy írja fel a látomást, és vésse táblákra, hogy könnyen olvasható legyen (Habakuk 2:2). Javaslom, hogy írd le azoknak a nevét, akiknek a megtérésére vágyakozol, és miközben böjtölsz és imádkozol, kiáltsd Istenhez ezeket a neveket. Mivel mi ezt tapasztaltuk a Free Chapel közösségben, hiszem, hogy te is átélhetsz olyan áttöréseket, amelyekről még csak álmodni sem mersz!

Ha megengeded neki, akkor a tested átveszi az uralmat az életed felett. Ez az oka annak, hogy a böjtölés időszakai annyira kritikus jelentőségűek az Istennel való járás során. A böjtölés hozzájárul a test feletti uralom és hatalom megszilárdításához. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt aratándja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.(Galata 6:7-9) A fegyverzeted mindig legyen készenlétben, a kardod pedig legyen éles!

 
És megalázza magát az én népem, amely
nevemről neveztetik, s könyörög és keresi
az én arczomat, és felhagy az ő bűnös
életmódjával: én is meghallgatom őket a
mennyből, megbocsátom bűneiket, és
megszabadítom földjüket. Most már az én
szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek
lesznek e helyen a könyörgésre.
                                             2Krónika 7, 14-15

16. fejezet

Amikor Isten lát, de meg nem hallgat


Lehetséges az, hogy az ember böjtöl, és az Úr nem hallgatja meg a kérdését? Isten ezt mondta Izraelről: "nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallgassék szavatok a magasságban"(Ézsaiás 58:4). Vajon mit tettek rosszul?

 Izrael nem tért meg, és elhagyta az Úr rendeléseit. Bár a külső szemlélőnek úgy tűnhetett, hogy Istent keresik, és az Ő útjában gyönyörködnek, Isten csak a bűneiket látta. Ahelyett, hogy valóban megalázták volna magukat Isten előtt, a böjt egy újabb hit nélküli, mechanikus gyakorlattá vált, amely telve volt viszállyal, haraggal és mások szidalmazásával.

Jóllehet való igaz, hogy nem a bűnöktől való megtisztulás érdekében böjtölünk (a bűnre Jézus vére az egyetlen megoldás), a böjtöt komolyan kell venned, úgy, őszintén megtérsz minden ismert bűnödből. A böjt a felszínre hozhat rejtett problémákat is, amelyekből aztán megtérhetsz. Dávid így fogalmaz: "Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra" (Zsoltárok 24, 3-4)


A böjtöt komolyan kell venned, úgy, hogy
őszintén megtérsz minden ismert bűnödből.

Amikor böjtölsz, a megjelenésed legyen olyan, mint máskor, és nem szabad felhívnod a figyelmed a böjtölés "megpróbáltatásaira" cselekedeteiddel, a másokkal való bánásmóddal vagy a temperamentumoddal. Jóllehet a saját szükségleteidere kell összpontosítanod, mások szükségleteit is a szíveden kell viselned. Isten ezt mondta:

Hát nem ez-é a böjt, a mit én kedvelek:
hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit,
az igának köteleit megoldjad, és szabadon
bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden
igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek
megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat
házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad,
és tested előtt el ne rejtsd magadat?
                                               Ézsaiás 58:6-7

A zsidók feltették a kérdést: miért böjtöljek, ha Isten nem válaszol? Az Úr felszólította Ézsaiást, hogy "kiáltson teljes torokkal, ne kímélje" (Ézsaiás 58,1), és mondja el a népnek, hogy térjenek meg a bűneikből, hogy az Úr által elrendelt módon böjtöljenek, és hogy mi történik akkor, ha így tesznek.

Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod,
és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik,
és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz,
és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok.
                                                   Ézsaiás 58:8-9
 


Ragyogó világosság

Mit jelent a "felhasad, mint hajnal a te világosságod" kifejezés? Világítást. Jézus ezt mondta:" Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város" (Máté 5:14). Istennek az volt a terve Izraellel, hogy  "fény" legyen a sötétségben más nemzetek számára, dicsőítsék a teremtő Istent tetteikkel és Istennek az életükön megnyilvánuló áldásával, és ilyen módon vonzzanak másokat Istenhez. Hasonló módon a saját életünkben, Isten gyermekeiként, kisugárzik belőlünk a bennünk lévő világosság, és láthatóvá válik mások számára. Hasonlóan tudom ezt elképzelni, mint Mózes arcának ragyogását, amikor lejött a hegyről az Istennel eltöltött idő után. Valóban hiszem, hogy Isten olyan világosságot adott az életembe és a szolgálatomba, amely nem nekem tulajdonítható. Televíziós szolgálatunk messzebbre elér, mint valaha. Egyik nézőnk ezt írta nekünk, miután a közelmúltban negyven napon keresztül tartózkodott a hústól:

Még soha nem böjtöltem ilyen hosszú ideig, de a könyv valóban nagy segítséget
nyújtott a kitartáshoz. Tisztábban hallottam Istent, mint valaha, és az életem
véglegesen megváltozott. Köszönöm a lehetőséget, hogy társak lehettünk Önnel
és a szolgálatával.
Isten nagyon erőteljes módon használja Önt arra, hogy szolgáljon az Ő népe és
az elveszettek körében.


Gyógyulásod kivirágzik

Ennek a szempontnak a magyarázatához be kell ide illesztenem a következő bizonyságtételeket. Egyik barátom, Bob Rogers Kentuckyban dolgozik lelkipásztorként. Eddig tizenhatszor böjtölt huszonegy napig, és hatszor negyven napig. Bizonyságtétele gyülekezetének egyik férfitagjáról szól, aki elveszítette hídját (műfogát), és sehol sem találta, ezért kénytelen volt újat készíttetni, majd csatlakozott az év eleji böjthöz.
A böjtnek körülbelül a tizennegyedik napján rendkívül erősen köhögni kezdett. Valójában köhögési rohamot kapott, és kiköhögött valami szilárd tárgyat: az eredeti hídját! Ez egy igaz történet! Valamelyik éjszaka meglazulhatott, ő pedig a levegővétellel együtt beszívta a tüdejébe. (Valóban jó alvó lehetett!) Van olyan, amikor valaki hirtelen gyógyul meg betegségéből. Ebben az esetben viszont Isten egy olyan problémát orvosolt, ami betegséget idézhetett volna elő. Ha ez az idegen test hosszabb ideig bent marad a férdi tüdejében, akkor súlyos betegséget idézett volna elő, amelyet csak egy nagy műtéttel lehetett volna megoldani.

Egy nő e-mailben küldte el nekünk ezt a lenyűgöző bizonyságtételt. Már több éve kinyúló "csomók" voltak a gerincoszlopának az aljánél, ami sok szenvedést okozott neki. Ezek a csomók könnyen kitapinthatók voltak, és súlyos fájdalmakat okoztak neki, ami miatt néha teljesen tehetetlenné vált. Férjével együtt csatlakozott év eleji huszonegy napos böjtünkhöz. Az eéső három napon teljes böjtöt tartottak, ekkor csak vizet ittak, majd a Dániel-féle böjttel folytatták a többi tizennyolc napig. A második napon nagyon fájt a gerince, semmiféle enyhülést nem tapasztalt. Végigment az imalistáján, és az Úrhoz kiáltotta meg nem tért családtagjainak nevét és más szükségleteit, és kérte az Urat, hogy gyógyítsa meg a hátát. A harmadik napon, amikor újból a listája fölött imádkozott, és kérte az Úr gyógyítását, rátette a kezét a csomókra, de azt tapasztalta, hogy a csomók eltüntek! A böjtnek már a második napján teljesen meggyógyult, és még csak észre sem vette!

Ez a levél szintén a böjt által elnyert gyors gyógyulásról számol be:

Tizenkilenc éves fiunknál ötéves korában cisztás fibrózist diagnosztizáltak.
A közelmúltban kórházba kellett szállítani, mivel oxigénszintje70 százalékra
csökkent. Körülbelül egy héttel a böjt vége után állapota kritikusra fordult, és
arról értesítettek, hogy tüdeje bármikor felmondhatja a szolgálatot.
Azonnal felhívtam a férjemet, keresztény barátainkat és a családtagokat,
egy huszonnégy órás ima és böjt céljából szent összegyülekezést szerveztem,
ami csütörtök délután öt órától péntek délután öt óráig tartott. Talán mondanom
sem kell, hogy péntek délután négy órakor, huszonhárom órával a böjt megkezdése
után a fiam szén-dioxid szintje visszaállt a normális állapotra. Az orvosok semmit
sem tudtak tenni. Isten hűséges.
Nagyon hálás vagyok gyülekezetemnek a Free Chapel közösségnek, amiért Isten
iránti engedelmességből imádkoznak és böjtölnek. Férjem, huszonegy éves fiam
és én is részt vettünk a legutolsó huszonegy napos böjtben, és hálásak vagyunk
mindazért, ami ez alatt az idő alatt történt.


Megigazulás

Az Úr azt mondja, hogy amikor böjtölsz, "igazságod (angolban megigazulásod) előtted jár" (Ézsaiás 58:8 ).
A hited, az Istennel való megfelelő kapcsolatod elvisz téged olyan területekre, ahova böjtölés nélkül nem jutottál volna el. Megnyílnak előtted olyan ajtók, amelyek korábban zárva maradtak, és befolyásod kiterjed, mint hullámok a tavacskában. Egy nő ezt írta: Két barátnőmmel együtt huszonegy napos böjtöt tartottunk, ami után a Szent Szellem feltárt előttem egy különleges üzenetet a böjtről. Késztetésére leirtam ezt az üzenetet, amit aztán megosztottam másokkal. Dicsőség az Úrnak: ez az üzenet megérintette az emberek szívét, és segített többeknek a böjt erejének megértésében. Nagyon lelkesítő azt hallani, hogy mit tesz Isten az életünkben a böjtben tanúsított hűségük miatt."

Amint korábban már mondtam, amikor a testvéremmel elindítottuk az első ébredési összejöveteleket, felváltva böjtöltünk. Én böjtöltem azokon a napokon, amikor ő prédikált, ő pedig akkor, amikor én prédikáltam. Az eszünkkel tudtuk, hogy helyesek a szándékaink, mégis egy kicsit meglepődtünk azt látva, hogy a két-három naposra tervezett összejövetel-sorozatok hetekig is eltartottak. Amikor az ébredés véget ért, úgy néztünk ki, akár az éhségtől félholt menekültek, de sikerült valami különlegesen erőteljes forrásból merítenünk. Meggyőződésem, hogy ezek az ajtók a böjttel kapcsolatos beteljesített ígéretek közvetlen következményeként nyíltak meg előttem. Emberek élete változhat meg örökre, amikor böjtölés által lehetővé teszed, hogy megigazultságod teljes erejében megnyilvánuljon.


Hátvéd

A legtöbben már hallottuk ezt a kifejezést: "hátulról fedezlek". Azt jelenti, hogy valaki, akiben megbízol, figyel, őrködik, hogy elhárítson minden hátulról rád leselkedő veszedelmet. Ézsaiás azt állítja, hogy amikor böjtölsz, "követni fog Ízrael Istene" (angolban: Isten lesz a te hátvéded), azaz, Aki mögötted harcolva vigyáz rád, fedez téged (Ézsaiás 52:12).


Az első naptól fogva, hogy Dániel
böjtölni kezdett, Isten meghallgatta őt.

Isten még ezt is mondja: "Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr" (Ézsaiás 54:17). Nem csoda, hogy az ördög a böjtöt Isten országának legféltettebb titkaként szeretné látni.


Meghallgat és válaszol

A zsidók böjtöltek ugyan, de helytelen indítékokkal. A helyes motívumok hiányában azonban nem találhatták meg Istent. De az Úr azt mondja, hogyha az Ő tervei szerint böjtölünk, "akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok" (Ézsaiás 58,9). Emlékszel, mit mondott Dánielnek az angyal Dániel könyvének 20. részében? Az első naptól fogva, hogy Dániel böjtölni kezdett, Isten meghallgatta őt. Kizárólag a mennyei magasságokban dúló csata tartotta vissza válaszát!

Egy nő, aki önkéntes szolgálatot végez a Free Chapel közösségben, meghökkentő beszámolóval támasztotta alá ezt a tényt. Szülei már több mint egy éve súlyos pénzügyi helyzetbe kerültek. Értesítést kaptak arról, hogy elveszik a házukat, ha nem fizetnek ki 5500 dollárt. ez a nő felhívta meg nem tért testvéreit és megkérdezte tőlük, hajlandóak-e vele együtt tenni valamit, amivel kisegíthetnék szüleiket kétségbeejtő helyzetükből. Isten odaállt a háta mögé! Testvérei beleegyeztek, és elkezdtek böjtölni. Tizenöt nappal a kilakoltatás előtt szüleik telefonhívást kaptak. Édesapjuk még 2000-ben kérvényezte leszázalékoltatását, de hat évbe telt kérelmének elbírálása. Arról értesítették a családot, hogy leszázalékoltatási kérelmének helyt adtak, és aznap postára adtak egy csekket... kapaszkodj meg: 86 000 dollárról, mert a 2000. évig visszamenőleg kifizették a járandóságait, ezenkívül havi rokkantnyugdíjat is megállapítottak a számára. A nő testvérei ezek után semmiképpen sem tagadhatták le, hogy ezt a csodát Isten tette.

De Isten ígéretei itt nem állnak meg. Ő azt is mondja:

Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek,
és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad
a setétségben világosságod, és homályosságod
olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr
szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban
is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint
a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek
vize el nem fogy.  És megépítik fiaid a régi romokat,
az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel
romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy
ott lakhassanak.
                                                  Ézsaiás 58:10-12


Homály és sötétség

Fényed felragyog a homályban. Más szavakkal: kezelhetetlennek tűnő helyzetekben, amikor nem találod a sötétségből és zűrzavarból kivezető utat, Isten világosságot gyújt, amely megvilágítja ösvényedet, amelyen járnod kell.

Jó barátom, Bob Rogers lelkipásztor gyülekezetéből egy másik csodálatos bizonyságtétel is származik. Hozzánk hasonlóan ők is minden évben közös böjtöt tartanak. Volt közöttük egy férfi, aki elveszítette pékségét. Nehéz időket kellett átélnie, és éppen  a karácsonyi időszak előtt omlott össze a vállalkozása. Abban az évben mindössze egy hetvenöt centes képeslapra tellett neki, hogy a feleségének ajándékozza karácsonyra. Januárban csatlakozott a huszonegy napos vöjthöz.
Miután a böjt befejezősött, találkozott könyvelőjével, hogy elkészítsék az adóbevallását és áttekintsék az előző év veszteségeit. Ne felejtsd el, hogy éppen azelőtt böjtölt és kereste atz Urat. Amikor megérkezett az irodába könyvelője így szólt hozzá:
- Próbáltam önt felhívni, de nem tudtam elérni. Hallottam valakiről Louisville-ben, akinek négy péksége van. El akarja adni vállalkozásait, és nekem ön jutott az eszembe. Alig huszonötezer dollárt kér a pékségekért.
A férfi elvigyorodott:
- Jelenleg a huszonöt dolláros villanyszámlám kifizetése is gondot jelent. Honnan szereznék ennyi készpénzt?
Kedvetlenül elment. Útban hazafelé megáltt egy stoptáblánál. A fehér betűk a vörös háttérben még a szokásosnál is elevenebbnek látszottak. Miközben még a tábla előtt állt, szívében hallotta a Szent szellem szavait:
- Huszonegy napon keresztül kérted az áldásomat, nem ? Fordulj vissza!
Azonnal megfordult, visszament a könyvelőhöz, és elkérte annak az embernek a nevét és a telefonszánát, aki el akarta adni a pékséget. Gyülekezetéből három férfi megelőlegezte a szükséges pénzösszeget, amit fél éven belül  hiánytalanul vissza is fizetett. Az előző karácsonyra egy üdvözlőkártyát is alig tudott venni a feleségének. A legelső év végén, amelynek első napjait böjtölve és imádkozva az Úrnak szánták, olyan jómódban éltek, hogy felesége repülőgépet ajándékozott neki karácsonyra! 


Az emberöltők alapzatait felrakod

Az Úr visszavezette őt ígéretéhez. Ez a böjt további áldása: az Úr folyamatosan vezet téged. Talán homály takarja a rád váró utat, de ha hittel imádkozol és böjtölsz, Isten megjutalmaz és vezet téged. "És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok" Ézsaiás 30:21)

Alapvetés

És végül még valami, ami nagyon közel áll a szívemhez. Amikor böjtölsz, "az emberöltők alapzatait felrakod" (Ézsaiás 58:12). Amikor böjtölsz, ezáltal leraksz olyan szellemi alapokat, amelyekről Isten azt állítja, hogy nemcsak a te életedre gyakorolnak majd hatást, hanem az utánad következő generációkra is. Nemcsak magamért böjtölök, hanem gyermekeimért, leendő unokáimért, és így tovább. Isten iránti odaszántságom útján olyan alapokat raktam le, amelyekre Ő építhet majd, mivel jogszerűen beavatkozhat a családom életébe.
Egy nő, aki rendszeres nézője a Kingdom Connection (kb. Kapcsolat a királysággal) című műsornak a TBN csatornán, figyelemreméltó bizonyságtételt küldött nekünk ezzel kapcsolatban:

Franklin pásztor tanítása nyomán megtartottam első huszonegy napos böjtömet.
Hitem szerint az Úr arra vezetett, hogy beteg apámért böjtöljek, aki még hitetlen
volt. Úgy éreztem, hogy ígéretet kaptam Istentől arra nézve, hogy apám mindaddig
nem távozik el közülünk, amíg biztosan meg nem tudjuk, hogy üdvösséget nyert.
Nem egészen három hónappal a böjt után apám meghalt. De amint az Úr megígérte,
három nappal a halála előtt biztosított engem arról, hogy behívta Jézust a szívébe!
Ezenkívül huszonkét éves tékozló lányomért is böjtöltem, aki tizennyolc éves korában
hátat fordított az Úrnak. A huszonegy napos dánieli böjttel kezdtem ezt az évet, és
újból elsősorban a leányomért.
A közelmúltban életjelet adott magáról. Bejelentette, hogy húsvét vasárnap szeretne
eljönni a gyülekezetbe! Négy és fél éve első alkalommal fogja átlépni a gyülekezet
küszöbét. Az Úr biztosított afelől, hogy ez a böjtölésem eredményeként történt.
Elhatároztam, hogy életem állandó részévé teszem a böjtöt.

Böjt által véget vethetsz a családod elleni démoni támadásoknak. A böjt képes megtörni a generációk óta rátok nehezedő átkokat. Amikor böjtölsz, új alapokat raksz le azokhoz az áldásokhoz, amelyek aztán tovább adódnak gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek.
Véleményem szerint önmagában ez elegendő ok arra, hogy minden olyan családnak a feje, amelyre valaha is lesújtott a válás, a bántalmazás, a zaklatás vagy bármi más hasonló probléma, böjtöljön családjáért és gyermekeiért, hogy ezzel megkötözze a több generációra visszanyúló démoni támadásokat. "És neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak" (Ézsaiás 58:12).

 
 
Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti
elhívatásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni; mert
ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a
mi Urunknak és megtartónknak, A Jézus Krisztusnak
örök országába való bemenete.
2Péter 1:10-11

17. fejezet

Vágj bele!


Amikor a Zsidók kimentek Egyiptomból, Isten naponta gondoskodott számukra mannáról, ezenkívül ruházatuk és lábbelijük, amit viseltek, nem ment tönkre. Az idősebb generáció megnyitotta a szívét a bálványimádás és a hűtlenség előtt, ezért negyven évig kellett  vándorolniuk a pusztaságban. Egy teljes generációnak a pusztában kellett felnövekednie, és közben megismerték azoknak a csodáknak a történetét, amelyeket Isten tett azért, hogy kiszabadítsa Israelt  az egyiptomi rabszolgaságból: a csapásokat, a csodákat, az egyiptomiak kifosztását, amikor kettévált a Vörös-tenger, a fáraó hadserege a tengerbe fulladt, a tűz- és a felhőoszlop vezetését, valamint a kőbe vésett Tízparancsolatot. Közel negyven éven keresztül mannát ettek reggel és mannát este, miközben a tejjel-mézzel folyó föld felé vándoroltak (Józsué 5:6).
Mózest már eltemették. Józsué átvette a nép vezetőjének a helyét, és a helyzet megváltozott. Józsué kiadta a parancsot: "Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csudákat cselekszik köztetek" Józsué 3:5). Valószínűleg rendkívüli izgalom lett úrrá az egész táborban, de az Úr csak akkor volt hajlandó csodákat tenni, ha Israel fiai megszentelik magukat.

A megszentel szó héber szótöve így hangzik: qadhash, ami egyben a szent szónak is a szótöve. Isten ezt mondta: "mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok" (3Mózes 11:44), A megszentelődés lehetővé teszi a Szent Szellem számára, hogy egyre hasonlóbbá formáljon bennünket Jézushoz mindabban, amit teszünk, amit gondolunk és amire vágyakozunk.Manapság nem sokat beszélnek a szószéken a megszentelődésről, de ha azt szeretnénk, hogy Isten csodákat tegyen közöttünk, akkor szembe kell szegülnünk az életünkben lévő bűnnel, és szent életet kell élnünk.

A böjt kiváló eszköz önmagad megszentelésére.

Isten arra készült, hogy választott népét az Ő ellenségei ellen vezeti, de csak akkor állhattak meg velük szemben, ha megszentelték magukat. Ez egyértelműen látható a Józsué könyvének 6.részében leírt Jerikó felett aratott természetfeletti győzelem, valamint a 7. részben olvasható, az Ai parányi hadseregétől elszenvedett vereség közötti kontraszt alapján Izrael vétkezett, mert közülük valaki lopást követett el.

Isten akaratának megismerése

Arra vágyunk, hogy Isten akaratában, az Ő tervei szerint járjunk. Isten akaratához a megszentelődés jelenti a kulcsot. Pál szavai szerint: "Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek" (1 Thessalonika 4:3). Nem kell valamiféle elrejtett tudást keresned. Csak akkor követheted Isten vezetését, ha onnan indulsz el, ahonnan Pál mondta.

Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté
lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól
megtartóztassátok; Hogy mindenitek
szentségben és tisztességben tudja bírni a
maga edényét, Nem kívánság gerjedelmével,
mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent;
Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa
valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút
áll az Úr mindezekért, amint elébb is mondottuk
néktek és bizonyságot tettünk.
                                      1Thessalonika 4:3-8


A böjt segít az életedben rejtőzködő
bűnös területek felismerésében.

A böjt önmagunk megszentelésének elengedhetetlen eszköze, mert ezáltal eltávolodunk a világtól, és közelebb kerülünk Istenhez. A böjt lehetővé teszi az önvizsgálatot, és azt, hogy félrevonuljunk keresni az Urat. Jézus így imádkozott értünk:

Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból
vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd
igazság.  A miképen te küldtél engem e világra, úgy
küldtem én is őket e világra;  És én ő érettök oda
szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké
legyenek az igazságban.
                                               János 17:16-19


Amint a korábbi fejezetekben már elmondtam, a böjt még az életedben rejtőzködő bűnös területek és az Istennek nem tetsző dolgok felismerésében is segít. A böjt eredményeként könnyebb lesz különbséget tenni a test és a szellem cselekedetei között. "Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintvén, megszentel a testnek tisztaságára: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek (Zsid. 9:13-14).
Ha Krisztusban vagyunk, az Ő vére megtisztít minket a holt cselekedetektől azáltal, hogy képessé tesz minket arra, hogy szentségben szolgáljuk Istent.


A megszentelődés szükségessége

Miért kell megszentelnünk magunkat? A szívünkben nincs helye a büszkeségnek. A szívünkben nincs helye az önteltségnek. Ha Isten megáldotta az életedet, akkor feltétlenül meg kell szentelned magad. Vigyázz, nehogy a "fagyasztott választottak* első gyülekezetének" legyél a tagja. Ne engedd, hogy a múlt áldásai akadályozzák a jövőbeli áldások kiáradását. A jövő áldásai nagyobbak lesznek mindannál, amit Isten a múltban tett.

Dávid Isten szíve szerint való férfi volt, mégis így kiáltott fel: "Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem"(Zsoltárok 51:12). Meg kell szentelődniük az indítékainknak. Meg kell szentelődniük a kívánságainknak. Meg kell szentelődnie a hozzáállásunknak. Meg kell szentelődnie a szellemünknek. Meg kell szentelődnie a hús-vér-mivoltunknak.


A megszentelődés felelőssége

A Zsidókhoz írt levél írója ezekkel a szavakkal figyelmeztet bennünket: "Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által" (Zsid. 3:12-13). Jóllehet a vezetők felelőssége, hogy példát mutassanak a személyes megszentelődés és a szent élet tekintetében, minden egyes hívőnek kötelessége, hogy "intse" hívő társait. Az intés, vagyis a buzdítás sz szerint azt jelenti, hogy kölcsönösen csiszoljuk egymást, bátorítsuk egymást, szent életre késztetjük egymást, nehogy valaki kísértésbe essen, és végül elforduljon Istentől.

Átkelés

Józsué arra utasította a nép tisztségviselőit, hogy parancsolják meg Israel fiainak a következőket:

És parancsolának a népnek, mondván: Mihelyt meglátjátok
az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládáját és a Lévi nemzetségéből
való papokat, a kik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti
helyetekről és menjetek utána. Csakhogy legyen köztetek és
a között mintegy kétezer singnyi távolság; közel ne menjetek ahhoz,
hogy megismerhessétek az útat, a melyen mennetek kell, mert nem
jártatok ezen az úton soha ez előtt.
                                                                              Józsué 3:3-4


Vissza kellett húzódniuk, és Istenre kellett figyelniük. Ott álltak azelőtt, hogy megláthassák azokat a csodákat, amelyekről hallottak ugyan, de amelyeket még soha nem láttak. Mihelyt talpuk megérintette az áradó Jordán vizét, a tengerek szétváltak, ugyanúgy, mint ahogyan a Vörös-tengernél történt, és az új generáció száraz lábbal kelhetett át a vízen. "A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Israel szárazon megy vala át, mindaddig, míg az egész nép teljesen átalméne a Jordánon" (Józsué 3:17).

Amikor böjtölsz és odaszenteled magad Istennek, akkor ezáltal magad mögött hagyod a partot, és belépsz a csodák világába! Túl sokan vannak, akik csak a széléig jutnak Isten tetteinek, és nagyon kevesen vannak, akik szilárdan állnak az Ő akaratának kellős közepében. Akarod-e, hogy változások történjenek az otthonodban? Te vagy családod papja: böjtölj, szenteld meg magad, és állj meg határozottan Isten akaratában! Amikor a családod látja, hogy kilépész a "vasárnap reggeli" vallásosság sekélyességéből, és belépsz egyenesen Isten tetteinek a kellős közepébe, akkor követni fognak, és meglátják Istennek az életükre vonatkozó útmutatásait.


Amikor odaszenteled magad Istennek,
akkor ezáltal magad mögött hagyod a partot,
és belépsz a csodák világába!

Szeretném, ha észrevennéd, hogy Izrael fiai valamennyien ugyanazon a helyen keltek át. Csatlakoznod kell a hívők helyi közösségéhez ahelyett, hogy önállóan próbálnál boldogulni. Ha volt valaha olyan idő, amikor együtt kell átkelnünk, amikor meg kell állnunk szilárdan, együttesen a bűnnel szemben ebben az országban,akkor az most van. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van a közösségi szellemre. Szükségünk van a bizalom légkörére. Szükségünk van az egység szellemére. Szükségünk van az egymás iránti együttérzés szellemére.

A megszentelődés áldása

Józsué szavai a "választott nemzedékhez" szóltak. Isten mindaddig várt, amíg a keménnyakú és lázadó generáció minden tagja megöregedett és meghalt. Meg kellett jelennie a színen ennek a fiatalabb nemzedéknek, hogy ők örököljék az ígéretet. Miután átkeltek a Jordánon, Isten arra utasította Józsuét: "Csinálj magadnak kőkéseket és másodszor is metéld körül az Izrael fiait" (Józsué 5:2) Az előző nemzedék körül volt metélve, a fiatalok viszont nem. Nekik is fel kellett venniük a szövetség jelét a testükre, mielőtt Isten továbbvihette volna őket.

A körülmetélkedés a test megszentelődését fejezi ki. Más szavakkal holt cselekedetek és titkos bűnök eltávolítását jelenti. Lehetséges, hogy kifelé jó képet mutatsz, felemeled a kezed dicséret alatt, adományokat adsz, imádkozol, sőt még böjtölsz is, de közben halálos bűnöket rejtegetsz. Megszentelt téged Jézus vére, amikor elfogadtad őt Uradnak és Megváltódnak, de az azóta eltelt idő alatt belopakodhatott a szívedbe az önteltség és más titkos bűnök. elkezdhetsz elsodródni, és már nem veszed annyira komolyan Isten elvárásait. Pál világosan beszél erről a galáciaiaknak:


 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók,
melyek ezek: házasságtörés, paráznaság,
tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás,
varázslás, ellenségeskedések, versengések,
gyűlölködések, harag, patvarkodások,
viszszavonások, pártütések, Irigységek,
gyilkosságok, részegségek, dobzódások és
ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom
néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam,
hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten
országának örökösei nem lesznek.
                                          Galácia 5:19-21


A megszentelődés áldása együtt jár Isten szövetségének és a Szellemben élt életnek az ígéreteivel: "De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Ne legyünk hiú, dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők" (Galácia 5:22-26).
A böjt élesíti a kardodat, élesíti az Igét a szívedben és a szádban, és lehetővé teszi, hogy levágd magadról a halott testet és a titkos bűnöket, miközben elkülöníted magad Isten számára.


Mi a te ígéreted?

Több mint húsz évvel ezelőtt, amikor az Úr eredetileg elhívott engem prédikátornak, megmutatott nekem néhány olyan tudnivalót, amelyek egy később bekövetkező időszakra vonatkoztak. Nem valósulhatott meg egyszerre az összes ígérete, de tudtam, hogy Ő az akaratában fog engem vezetni, ha én hajlandó vagyok odaszánni magam az Ő követésre. A közelmúltban az Úr felkeltette a szellememben azt az érzést, hogy eljött ez az idő. Olyan volt, mintha azt mondta volna: "Imádkoztál érte. Álmodtál róla. Kérted tőlem. Vágyakoztál rá. Megprófétálták rólad. Készülj fel!"

Visszautaztam Észak-Karolinába, ahol születtem és felcseperedtem. Nagyapámnak még mindig megvan a háza az észak-karolinai Middlesexben. Gyönyörű kúriát képzelj el egy sokhektáros, buja növényzetű birtokon lovakkal, marhákkal, sőt még saját kifutópályája is van a repülőgépéhez. Huszonnyolc gyermek növekedett fel ebben a házban az eltelt évek során, akik valamennyien az Urat szolgálják.

 
A gyökereimnél, az örökségemnél tett különleges látogatás alatt mindennap kimentem sétálni erre a kifutópályára és a mezőkre, hogy imádkozzam és közösségben legyek Istennel. éreztem, hogy a Szent Szellem el akar vezetni az úton arra a helyre ahol először elhívott prédikátornak. Már huszonkét éve nem jártam ott. Elmentem az Isten Gyülekezete gyönyörű kis szentélyéhez, és leültem elhívásom helyére. Úgy emlékszem mindenre, mintha csak tegnap történt volna. Éppen háromnapos böjtöt tartottam, és így kiáltottam fel: "Ó Istenem, biztos, hogy tudsz majd engem használni? Miért éppen prédikálásra hívsz, Erre én képtelen vagyok. Nem tudom, hogyan kel prédikálni. Félek. Méltatlan vagyok. nem vagyok elég jó". Elmondtam kifogásaimat és félelmemet. Nem fogtam fel, hogy ez alatt a háromnapos böjt alatt az Úr egy éles késsel levágta rólam a testi természetemet.

Végül a harmadik napon  meghallottam a szellememben az Úr hangját. "Elhívtalak téged prédikátornak. Menj, és tedd azt amire elhívtalak." Így válaszoltam: "Uram, ha valóban az az akaratod, akkor ezt erősítse meg az édesanyám, amikor hazamegyek, még akkor is, ha már elmúlt éjfél. Legyen ébren, és erősítse meg a Te elhívásodat".
Fiatal voltam, és az mindig jól jön, ha az ember világosan megérthet dolgokat. Sírva kimentem az imaházból, beültem az autómba, és hazamentem alig fél kilométerre lévő házunkhoz. Amikor hátramentem anya hálószobájához, a térdein találtam őt, éppen imádkozott. Mihelyt megpillantottam, megpördült, rám mutatott, és akadozva ezt mondta: "Jentezen, Isten elhívott téged prédikátornak. Menj, és tedd azt, amire elhívott."


Isten azt akarja, hogy nagyobb dolgokat kérj tőle,
mint amikre saját magad képes vagy!

Amikor ott ültem ugyanazon a helyen, ahol mindez több, mint húsz évvel korábban megtörtént, elárasztottak az emlékek. Olyan heves érzelmek dúltak bennem, mint korábban még soha. Ebben a pillanatban újból éreztem a szívemben a Szellem vezetését: böjtre és önmagam ismételt odaszentelésére késztetett, miután profétikus célzattal visszavezetett engem oda, ahonnan elindultam. Teljesen új szakasz elindítására készült az életemben. Mintha Israel fiaihoz hasonlóan nekem is ezt mondta volna: "mert nem jártál ezen az úton soha ezelőtt".

Mi a helyzet veled?

Mi történne, ha elkezdenéd szorgalmasan keresni az Urat, odaszentelnéd magad Neki böjtölve, és visszatérnél oda, ahol minden elkezdődött: ahol megmentett és megszabadított téged, ahol betöltött az Ő szellemével, és ahol kihívott téged a régi életedből? Én ténylegesen megtettem ezt az utat, de ha neked nincs erre lehetőséged, akkor utazz el oda képzeletben. Emlékezz vissza erre a régi, korszakalkotó eseményre, arra az egyszerűségre, ártatlanságra és odaszántságra, amellyel először reagáltál az Ő hangjára.

Isten azt akarja, hogy nagyobb dolgokat kérj tőle, és nagyobb dolgokért higgy Benne, mint amikre saját magad képes vagy! Én már elmúltam negyven éves, de képtelen vagyok tétlenkedni. Képtelen lennék arra, hogy mindent letegyek, és várjam a nyugdíjazásomat. Túl sok ígéretet kaptam! Be akarom takarítani az aratást. Israel fiai végre átkeltek a pusztaságon. Többé már nem mannát ettek, hanem a föld jó gyümölcsét fogyasztották. Egy folyó mentén éltek, és könnyen kiépíthettek volna kereskedelmi kapcsolatokat a nagy város, Jerikó lakosaival, de Isten nem erre szánta őket.

A böjt bevisz abba, amire Isten szánta az életedet. A böjt ráhangol téged Istennek az életedre vonatkozó tervére. Mint ahogyan Józsué felszólította az ígéret gyermekeit arra, hogy szenteljék meg magukat, meggyőződésem, hogy a te jövőd is ott vár rád, karnyújtásnyira tőled. Isten csodákat fog tenni az életedben, és elvezet olyan helyekre, ahol még soha nem jártál.Itt az ideje, hogy böjtölj, szorgalmasan keresd Istent, megszenteld magad, felimerd Isten prioritásait, és hogy az Ő ígéreteiben járj. Vágj bele!

 
 
V É G E
 
 

A szerzőről

Jentezen Franklin a Free Chapel közösség lelkipásztora a georgiai Gainesville-ben. A gyülekezet istentiszteletein hétről hétre tízezren vesznek részt. A Free Chapel, amelyet az Outreach című folyóirat megnevezett Amerika negyven legfontosabb gyülekezete között, a közelmúltban egy új helyszínen, a kaliforniai Orange megyében is megkezdte szolgálatát, ahol Franklin pásztor szintén hetente prédikál.

Pásztorként, tanítóként, zenészként és íróként szerzett tapasztalatainak birtokában Franklin pásztor arra törekszik, hogy segítséget nyújtson az embereknek abban, hogy találkozzanak Istennel az ihletett dicséreten, valamint Isten Igéjének a mindennapi életükben történő megfelelő alkalmazásán keresztül. Országosan sugárzott televízió műsorában, amelynek címe Kingdom Connecton, hetente megjelenik sok országos és nemzetközi televíziós hálózat fő műsoridejében.

Franklin pásztor számos konferencia népszerű szónoka szerte az országban és az egész világon. Ezenkívül több könyvet is írt, amelyek között megtalálható több besteller, például: A böjt, I. kötet: A titokban megvalósult fegyelem, ami nyilvános megjutalmazást eredményez, A böjt, II. kötet: Nyisd meg az ajtót Isten ígéretei előtt, valamint a közelmúltban megjelent Right People, Right Place, Right Plan, amely gyorsan az eladási listák élére került.

Franklin pásztor és felesége Cherise, a goeogiai Gainesville-ben él, öt csodálatos gyermekével.