Keresztény tanítások

 

 


A botránkozás sziklája

szegletkő

 

 

 

A hisz szó a Szentírásban többet jelent a létezés elismerésénél vagy egy tény jóváhagyásánál az elménkkel. A fenti igevers tartalmával összefüggésben azt mondhatjuk, hogy a hit fő eleme az engedelmesség... tovább

A nyelvekenszólás céljai

Természetfölötti jel a nem hívők számára: „Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek, …” (1Kor 14: 22) ... tovább

 Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon 

 Aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon

 A Hit erejével

videós üzenet

A szelídség

A szelídség, mint jellemtulajdonság mindinkább kihal az emberek tudatából. A túlélésért folytatott küzdelemben a szelídség nem a legjobb  ... tovább

Adakozás

Az adakozás azok közé a témák közé tartozik, amiről sokan nem szeretnek beszélni, de hallani sem. Adakozás a gyülekezetnek vagy a szükségben levőknek egy tüske sokak oldalában...tovább

Adósságkezelés

Isten szemében az adósság az bűn a Biblia alapján. Ő nem szereti, Ő nem akarja ezt. Sehol nem lehet a Bibliába olvasni, hogy "vegyetek kölcsön", inkább azt olvasod:"adjatok!" ...tovább

 Bibliai elmélkedés

Bibliai elmélkedés

A három ég

A három ég közül az első közvetlenül fölöttünk van, amit mi atmoszférának vagy égnek hívunk. Az űrben van az a terület, ahol a csillagok, a Hold, a Nap és a bolygók vannak, ezt a második égnek nevezhetjünk. A Harmadik Ég ...tovább

Az imádság lényege

Imádkozni annyi, mint Jézust beengedni a szívünkbe. ...tovább

 A magasztalás ereje

 A magasztalás ereje

A szeretet hatalma

.."Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; MERT AZ ISTEN SZERETET." ... az I. János 4:8-ban a Biblia szó szerint ezt mondja: "Isten agapé", magyarul: Isten a szeretet. Így az "agapé" szó jelentése:...tovább 

Az elfelejtett Isten

(Cseri Kálmán - pasaréti prédikációk felhasználásával)

Ki a mi Istenünk? Ennek a célja nemcsak az, hogy jobban megismerjük az élő Istent, hanem, hogy sokkal bátrabban merjünk bízni is benne. Hogy a mi egészen személyes bizonyságtételünk lehessen

A kard és a kígyó

Felállt az első pásztor Bibliával a kezében, azonban ahogy ezt tette, ellene fordult szikrázó szemekkel sziszegve a régi zöld kígyó - és Isten embere, aki méltatlanul hordta ezt a címet - visszasüllyedt székébe és a Bibliát a széke alá tolta.

A Mindenható Isten (Cseri Kálmán - Pasaréti prédikációk)

 Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, három hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni,

A mi harcterünk A mi harcterünk
Bibliai elmélkedés  Bibliai elmélkedés 
Bűnrendezés Bűnrendezés
Bűn-e a természetgyógyászat?  Bűn-e a természetgyógyászat
 Egy igen fontos változás  

 Egy igen fontos  változás

Egy a szükséges dolog Egy a szükséges dolog
Felruházás mennyei erővel Felruházás mennyei erővel
 Győzedelmes élet  Győzedelmes élet
 Ha ez lenne életed utolsó napja  Ha ez lenne életed utolsó napja
Hogyan fogadjuk az idegeneket  ..Hogyan fogadjuk az idegeneket
Hét út a gyógyuláshoz! Hét út a gyógyuláshoz
Halál után nem menekülhetsz Halál után nem menekülhetsz
Jézus trónja előtt Jézus trónja előtt
Isten válasza az élet nehéz kérdéseire  Isten válasza az élet nehéz kérdéseire
Keresztény ember és a házasság  Keresztény ember és a házasság
Keskeny út és az emberi problémák Keskeny út és az emberi problémák
Kálvin János: Zsoltármagyarázatok Kálvin János: Zsoltármagyarázatok
Mit tesz Jézabel szelleme? Mit tehet Jezabel szelleme
Mit tehetsz a válságban Mit tehetsz a válságban
Már ma el kell döntened Már ma el kell döntened
 Mennyi időm van még?  Mennyi időm van még?
Még megteheted Még megteheted
Ne féljetek Ne féljetek
Nyitott ajtók Nyitott ajtók
Prófétai üzenet Prófétai üzenet
Paul Washer: Az együttjárásról Paul Washer: Az együttjárásról
Problémák a házasságban Problémák a házasságban
Szellemi fegyverek szellemi fegyverek
Honnan tudhatod, hogy .. Honnan tudhatod, hogy
Szellemi felnövekedés Szellemi növekedés
Isten soha nem adja fel! Isten soha nem adja fel!  
Wilkersonnal együtt sírok Wilkersonnal együtt sírok
Zsoltárok könyvének magyarázata Zsoltárok könyvének magyarázata
Zászlós dicsőítés  Zászlós dicsőítés
 Derek Prince: A függetlenség csapdája  Áttekintve a történelmet jól látszik, hogy az emberiség több különböző útvonalat is kiépített, hogy elérhesse Istentől való függetlenségét. Az egyik: a tudás. ... tovább