Ige

Online bibliák, ima, megvallás. Napi igék és áhítatok, igemorzsák felnőtteknek és gyerekeknek.

Igei gondolatok   


 Mindenben hálát adjatok!

„Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.” (1Thessz. 5:18)

Mindenben hálát adjatok

 

Matthew Henry (1662–1714) angol bibliatudós volt, aki főként a nevével fémjelzett, terjedelmes Biblia-magyarázatáról vált ismertté. Történt egyszer, hogy kirabolták, és ő még aznap ezt jegyezte fel naplójába: „Hálás vagyok Istennek. Először is azért, mert még soha azelőtt nem raboltak ki. Másodszor azért, mert jóllehet elvették a tárcámat, nem vették el az életemet. Harmadszor azért, mert habár elvették mindenemet, az nem volt sok. Negyedszer pedig azért, mert engem raboltak ki, és nem én másokat.”

Később, mikor már idősebb volt, Matthew Henry agyvérzést kapott. Egyszer az egyik barátja, Illidge segítette őt az ágyba. Az idős teológus így szólt hozzá: „Régóta szokás, hogy a haldoklók utolsó mondásait feljegyzik – íme, az enyém: Az Isten szolgálatában eltöltött élet, és a Vele való, bensőséges közösség adja a legnyugodtabb és legkellemesebb életet, melyet csak élhetünk e jelenvaló világban.” 

Ha hálát tudsz adni az életed nehezebb időszakaiban is, akkor a szíved hajlani fog a háládatosság felé még akkor is, ha éppen nem jól alakulnak a dolgaid. Az, hogy a nehéz körülmények közepette is lekötelezett a szívünk Krisztusnak, és hálát tudunk adni – jelzi igazán a keresztény érettségünket. A nehéz időszakban történő hálaadásunk a Krisztusban való növekedésünket eredményezi. Adj hálát az Úrnak ezen a mai napon is – de ne csak a körülményeidért, hanem akár a körülményeid ellenére is! 

forrás: https://igerenezek.wordpress.com/category/a-w-pink/

2022.11.19 


Íme,  jönnek napok...

Íme jönnek napok

Az emberek többsége még nem vágyódik Isten igéinek befogadására, mert a világi élet ajánlásai elvonják a figyelmüket.
Mégis el fog jönni az a pillanat amikor minden megváltozik és már csak Isten segítségére számíthatnak. Akkor majd megnyílik a szemük az igazág meglátására, fülük az ige meghallására és szívük Jézus befogadására.

 

"Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért."
János 6:51

2022.10.20


A szavak ereje

https://i.pinimg.com/564x/15/01/e6/1501e657bac7667d4c87e6bbddeae370.jpg

 

"Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige."Példabeszédek Könyve 25:11

A kimondott szónak ereje van. Gondold csak végig mennyi könnyet fakaszt egy szó, egy másik hahotázást vált ki, a harmadik idegessé tesz. Gyakran a meggondolatlan szavak okoznak neked a legnagyobb törést. Nem simogatnak, nem ölelnek át, és nem szeretnek. 

Pedig vannak olyan szavak, amelyek az ellenkezőjét teszik. Csak mi emberek nem használjuk őket. Felemelnek, jobbá tesznek, megmosolyogtatnak - vannak ilyen szavak.
 
Mint pl. a szeretlek, ne haragudj és kezdjük újra. Egyszerű szavak, mégis nehéz kimondani, ha a másik balesetet okozott, nélküled hozott meg döntéseket, leszidott stb.
 
Vannak olyan bibliai idézetek, amelyeket előszeretettel vágunk a másik fejéhez, nem éppen bátorító, megjobbító szándékkal.
 
Pedig nem is ezért íródtak. Sokkal inkább azért, hogy visszataláljunk a helyes útra! Aranyalma ezüsttányéron, ilyen jó, szép, ragyogó az a szó, amit helyes időben, módban közölnek a másik emberrel. Értékes, fényes, egyszerűen odavaló!
 
Ma szeretném megtalálni ezeket a szavakat. Megtalálni a helyüket a kirakósban! Szeretném ha én is, meg te is elmondanánk a kedvesünknek, hogy mennyire értékeljük őt! Szavakkal, tettekkel, akármivel.
 
Adjunk a szomszédunknak valami figyelmességet. És mondjuk nekik, hogy Isten szereti őket!

Mondjunk szavakat, hogy építsük a másikat. Az egész társadalom ma csak rombolni akar. A szemét elárasztja az utcát.

Mondj olyan szavakat, amelyek gyógyítanak!

2022.10.07.

 


Amikor imádkozol

 

Amikor imádkozol (Watchman Nee)

 Amikor imádkozol

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván." (Máté 6: 6)

Az imádság egyfajta igazságosság. Remélem, egyikünknek sincs hiánya ebből az igazságosságból. Aki nem imádkozik, nem kap választ ma, és nem kap jutalmat a jövőben. Valójában, az imádság az Istennel való bensőséges kapcsolatunk. Ha valaki olyan eszközként használja, hogy az emberek ezáltal
őt lássák, akkor ő egy nagyon felszínes ember. Ez inkább a legnagyobb titkunk kell, hogy legyen. Az Úr azt mutatja nekünk, hogy be kell mennünk egy belső szobába (a zsinagóga, az utca szeglete és a belső szoba mind szimbólumok ebben az igeszakaszban).
A belső szoba egy titkos helyre utal, ahol senki sem tud szándékosan dicsekedni imádságával.
“Bezárni az ajtót” azt jelenti, hogy kizárunk mindent, ami a világból való, és annyira bezárkózunk, hogy még az ajtócsengetésre sem tudunk válaszolni. Egyes-egyedül Istennel vagyunk imádságban. Ez egy igazságosság és egy ok arra, hogy Isten megjutalmazzon bennünket. Bizonyára olyan valami, ami nagyon kedves Őelőtte. Tehát az imádság célja több annál, hogy választ kapjunk, magában foglalja az eljövendő jutalmat is. “Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” Atyánk figyeli minden cselekedetünket.

(forrás: Watchman Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York)

 2022.09.14 


Virtuális börtön

ha a fiú megszabadít...

Egy kutató egy távoli helyen talált egy ritka rovart, amelyet egy lezárt befőttes üvegben hazahozott onnan. A tengeri út elég hosszú volt, a bogár megpróbált szabadulni, fel-felugrott, de mindannyiszor az üveg teteje megakadályozta ebben, és visszaesett az üveg aljára. A hosszadalmas tengeri átkelést követően, hazaérvén, a kutató kinyitotta az üveget, és meglepetéssel tapasztalta, hogy bogara ugyan még mindig megpróbál menekülni, ugrálgat, - de a nyitott üveg ellenére - csak a tető magasságáig ugrik fel, meg sem próbál az üvegből kiugrani, holott könnyedén képes lenne rá.

Vajon miért nem menekül, mikor nyitva van előtte a lehetőség?

Megszokta a limitet, a határ számára hosszú heteken keresztül az üveg teteje volt. Már feladta tudatában, gondolatban elvégezte, hogy ő már rab marad.

Neked mi a határ, és hol a határ? Kicsodák próbálnak köréd, vagy föléd korlátokat, falakat húzni? Egyet ne felejts el: A "Krisztust-követőknek" nincsenek határaik, még a csillagos ég sem! Nekik nincs limitjük! Ha életedben, bárkinek a vezetése, utasításai, korlátozásai ütköznek Krisztus Jézus személyes vezetésével, akkor azokat írd felül! Mert "vajon az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája." Egyébként pedig mindezen emberi gátak, rendelések, és "plafonok" ledöntéséhez van erőm, és hatalmam is, "hisz mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít".

Már Dávid is tudta, hogy az Úrral a falon is át tud ugrani!

Ne viselkedj úgy mint az a rab, aki előtt már régen kinyitották a börtönajtót, és még mindig ott ül a siralomházban, várja a szabadulást. Jézus Krisztus levágta bilincseinket, feltépte cellaajtónkat, átadta szabadulólevelünket, és most arra vár, hogy végre kijöjjünk abból a VIRTUÁLIS börtönből, amelyen a rácsok emberi rendelések, korlátok, vagy Sátán hazugságai!

Áldott felismerést.

Szerző: Miklós Molnár - Facebook 

 2022.08.29.

 

Állhatatosság az Ige szerint


 

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” 

(Jak 1,2–4) 

Sokan vannak, akik kétségbeesetten rohangálnak egyik embertől a másikig segítséget kérni gondjaik megoldására. Eszükbe sem jut, hogy Istenhez kellene elsősorban fordulniuk.

Belőlük hiányzik az elszántság és az alázat. Időnként a fájdalmakat tűrni kell. Némán és alázattal. Jellemünk is úgy formálódik, ha kiég belőle minden szennyeződés. Isten tüze megtisztulást eredményez. Teljes átváltozás következik be, ha arra van szükség. Ismert előttünk Pál apostol példája, aki a legnagyobb elszántsággal üldözte Jézus követőit, majd Jézussal találkozván teljes fordulat állt be az életében és Jézus egyik leghűségesebb követője lett.

Isten szolgálatában minden területen törekednünk kell az állhatatosságra. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem kaptak a közösségükben szolgálatot. Azt viszont elfelejtik, hogy Isten terveit és céljait nem csak közösségekben lehet teljesíteni. 

Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek]; az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;

 Róm 12:11-12

Istent kell szolgálnunk, Isten terveiben kell kitartónak és hűségesnek lenni.

Aki állhatatos az hirdeti az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben. 

Aki állhatatos az hűséges marad Istenhez, a hithez, az igazsághoz. 

Aki állhatatos a nem alkuszik meg, és cselekszi a jót.

2022.08.24

 


Vétkeztem

"...Atyám,  vétkeztem  az ég ellen és teellened."
Hozzászokunk ahhoz, hogy gondolataink alapján hozzuk meg döntéseinket, melyeknek következménye lehet siker és öröm, viszont bánat és szenvedés is lehet az eredménye.. Élhetünk saját erőnkben bízva, anélkül, hogy beismernénk szükségünk van Istenre. A siker érdekében mindent megteszünk, még a bűnöket is beengedjük életünkbe, akár csalás, lopás, hazugság vagy ezektől súlyosabb tettekk elkövetésével.
Amikor eljutottunk eddig a pontig, vétkeinkre csak egy lehetőség marad.
Ismerjük be bűneinket és kérjük Jézus megbocsátó kegyelmét.
Adjuk át gondjainkat Jézusnak, kérve, hogy ő adjon megoldást.
Figyeljünk Isten akaratára. Engedelmeskedjünk Krisztusnak és akkor megtapasztalhatjuk Isten erejét és kegyelmét, felismerve, hogy Isten csak jót akar nekünk.

2022.08.04.

Hit remény szeretet

 

 Hit, remény, szeretet

 

Pál apostol írásai közül, talán a Korinusiakhoz írott levele 13-ik fejezete, a legismertebb. A szeretetről szól, a teljes fejezet!
Három olyan fogalmat említ, a végén, amely közül, ha bármelyik hiányzik, katasztrófálissá válik az ember élete!
A hit, a mindennapi életünk része! Istennek, hit nélkül lehetetlen, tetszeni! De a mindennapi életünk, legapróbb részletei is hittel kell, hogy legyenek átitatva!
A reménység, hal meg utóljára! Szoktuk mondani! És tényleg, ha valakinek, már semmi reménye nincs, az egy nagyon súlyos állapot!
Mindezek fölé, helyezi Pál apostol a szetetetet!
Vajon miért? Egyszerű a válasz! A szeretet örökkévaló! Amikor eljutunk az Isten országába, ott már nem lesz szükségünk, sem hitre, sem reménységre, mert ott színről-színre, meg fogjuk látni őt, amint van! De a szeretetre, még ott is szükség lesz!
Gyűlölködve senki nem jut az Isten országába!

 

forrás: vilagvilagossaga.hu/facebook

 

2022.07.24

 

 


Hívd segítségül

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.”
Zsoltárok könyve 50:15

Hívj segitségül...

   Hívhatod Jézust amikor szeretnél vele beszélgetni a terveidről, álmaidról. Hívhatod, amikor elborít a hétköznapok terhe, mert nála békére találsz. Hívhatod, amikor sikeres vagy, Ő veled együtt fog örülni.

   Hívd, amikor úgy érzed, nem megy tovább. Amikor minden rossz megtörtént, amitől rémálmaidban rettegtél, amikor nem találod a miértekre a választ, amikor igazságtalannak érzed az életet, amikor csapások sorozatát kell hordoznod. Jézus veled lesz. Ő megmutatja neked a szabadulás útját..

2022.07.08

 


Ne használd, mert nem használ!

 

Keressétek először Isten országát...

 

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. (Máté 6,25)
Van egy módszer, ami 100%, hogy nem fogja megoldani a problémánkat. És 100%, hogy ha nem tudunk egy problémát megoldani, akkor ehhez nyúlunk, és így akarjuk megoldani a problémát. Ez pedig nem más mint az aggodalmaskodás. Jön egy probléma, és elkezdünk aggodalmaskodni. „Most mi lesz?” „Hogy lesz?” „Miből lesz…?” Mi lesz a családommal? Hogy fognak a gyerekek így iskolába menni? Miből veszünk majd ételt/italt/ruházatot?

De tovább megyek.
Elénk jön az életben valaki, akinek látjuk a problémáját, s ilyenkor olyan bölcsek vagyunk, kitűnő tanácsokat adunk ezeknek az embereknek. Látom, hogy ez az ember már tiszta depressziós, és akkor jövök én, előveszem a Máté evangéliumából ezt a jól ismert igeszakaszt, és jól elolvasom neki. ((https://szentiras.hu/RUF/Mt6,25-34

Következő nap, magam találom szembe magamat egy problémával, és láss csodát, magam is ugyanúgy elkezdek aggódni.
Valahol úgy látom, hogy amikor már kifogytunk minden lehetőségből, minden tőlünk telhetőt megtettünk már, akkor az élet felkínálja ezt. Ha már semmit se tudsz cselekedni, legalább aggódj egy kicsit. És akkor elkezd az ember aggódni. Aggódik egy napig, egy hétig, egy hónapig, és lassan az aggodalmaskodás keserűséggé válik, és depresszióvá alakul. Az ember ilyenkor szakorvoshoz fordul, vagy már annyira mélyen benne van, hogy azt mondja magában, rajtam már a pszichológus se segíthet. A végén már azon is aggodalmaskodik, amin nincs mit aggódni. S ha nincs min akkor keres, mert furcsa és nem az ő természetéhez tartozik az aggodalom mentes élet. 

De mit mond a Szentírás ezekre a helyzetekre? Azt mondja Isten: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején (Zsoltárok 50,15).
Milyen jó lenne, ha a problémák láttán nem várnánk meg, míg minden lehetőségből kifogyunk, mikor minden eszközünket bevetettük már, s elkezdenénk aggódni, milyen jó lenne, ha a „nyomorúság kezdetekor” már egyből az Urat hívnánk segítségül? De ha mégis eljutunk az erőnk végére, nem szabad elkezdeni aggódni. Akkor még mindig ott van egy erő, amely erő hatalmasabb mindennél, és ez az Isten ereje. Ő az aki meg tud szabadítani még az égő tüzes kemencéből is, még a hitelezőktől, a bankoktól, a rosszindulatú kollegáktól, és még sorolhatnám. És mindezek átgondolása közepette, azért jusson eszünkbe az is, amit a zsidó ifjak mondtak, mielőtt Nabukadonozor a kemencébe dobatta volna őket: „DE HA NEM TENNÉ SE…” De ha nem is szabadítana meg a nyomorúságtól se fogok aggodalmaskodni. De ha nem szabadítana meg a bankoktól se fogok depresszióba süllyedni. Hanem bízom az én Istenemben, feltétlenül és korlátlanul. Mert ő feltétel és korlátok nélkül szeret. Egy dolgot kell tenni Jézus szerint:

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Máté 6,33)

 

forrás: facebook

2022.06.23


Soha ne szégyelljük Őt!

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

 

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).

Milyen kegyelmes ígéret ez! Nagy örömmel teszek vallást az én Uramról. Akármennyi hibám legyen is, Krisztust soha nem szégyellem, és a keresztről szóló tanítást bátran hirdetem. Uram, nem rejtem magamba a Te igazságodat.

Nagyszerû dolgot helyez itt számomra kilátásba az Ige. Barátaim elhagyhatnak, ellenségeim ujjonghatnak, az Úr azonban nem tagadja meg szolgáját. Nincs kétségem afelől, hogy az Úr a magáénak tart, hiszen új meg új zálogát adja szeretetének. De eljön a nap, amikor meg kell majd állnom az Atya előtt. Milyen öröm tudnom, hogy Krisztus akkor majd vallást fog tenni rólam. Azt mondja majd: ez az ember bízott bennem és kész volt bántalmazást is szenvedni nevemért, ezért én is a magaménak vallom őt. Régen, ha valakit lovaggá ütöttek, a királynő gyémántos térdszalagot adott át neki. Nagy megtiszteltetés volt az összegyûlt sokaság előtt átvenni ezt a kitüntetést. Mi ez azonban ahhoz a tisztességhez képest, amikor majd Krisztus vall bennünket a magáénak a magasságos Isten trónusa előtt, a mennyben. Ezért soha ne szégyelljem, hogy az Úré vagyok. Soha ne hallgassak gyáván, se ne alkudjak meg félszívvel. Pirulnom kellene, mert azé vagyok, aki megígérte, hogy kezeskedik az életemért Isten előtt?

C. H. Spurgeon

2022.06.06.

 


Félelem nélküli élet

A hited legyen nagyobb a félelmeidnél

Olyan világban élünk, amikor nagyon sok ember szívét, a félelem tölti be! Fél az ember; a betegségtől, a háborútól, a drágulásoktól, és még nagyon sok minden mástól. A hívő ember számára, az Isten igéjében ott van az útmutatás: "Nem a félelem lelkét kaptuk". Lényegében mit tesszünk a félmünkkel? A mai napon még nincs semmi, azokból a rossz dolgokból, amit előrre vizionálunk! Ma még meg tudjuk venni, azokat a dolgokat amire szükségünk van, ma még egészségesek vagyunk, élvezhetnénk az életet! De a mai nap áldásait, tönkre tesszük a félelmeinkkel! Ma amikor még semmit nem érzünk abból, a sok rosszból, ami jöhet ránk, már a képzelet világunkban, ott van egy másik világ, és elkezdünk abban élni, ami nem is létezik! Ez az ördög munkája! Isten azt akarja, hogy élvezzük az életet! Jobb félni mint megijedni; mondod te! A félelmeddel, aggódásaiddal, semmit nem tudsz megoldani! Mondja az Isten igéje! Döntsd el, hogy neked, vagy neki van igaza!

forrás: facebook/vilagvilagossaga.hu

 


Éltető víz

Ezékiel 47:9.
Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak.

Élni fog benne minden élőlény...


A próféta látomásában az éltető víz a Holt-tengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó szellemi élet támad. A kegyelem szabadon áramlik Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jótetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végigfolyna utcáinkon és sikátorainkon is! Bár beáradna a házamba és addig emelkedne, amíg minden egyes zug megtelne vele.

Uram, áraszd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt úszni benne. Ó, Megváltóm, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram, Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel! Ámen

Forrás: Facebook,
Reggeli bátorítás rovat

2022.05.23

 

 


Miért engedi Isten, hogy jó emberekkel rossz dolgok történjenek?

Bízzál az Úrban...

Kérdés: Miért engedi Isten, hogy jó emberekkel rossz dolgok történjenek?

Válasz: Miért történnek rossz dolgok jó emberekkel? Ez a teológia nehéz kérdéseinek egyike. Isten örök, végtelen, mindentudó, mindenütt jelenvaló, mindenható, és így tovább. De miért várjuk el magunktól mi (halandó, véges, térhez és időhöz kötött, korlátozott lények), hogy tökéletesen megértsük Isten útjait? Jób könyve pont ezzel a témával foglalkozik. Isten megengedte a Sátánnak, hogy azt tegye Jóbbal, amit csak akar, kivéve, hogy megölje. Mi volt Jób reakciója? “És így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1:21).
Jób nem értette, hogy Isten miért engedte meg mindazt, ami vele történt, de tudta, hogy Isten jó, tehát továbbra is Benne bízott. Végsősoron ennek kell a mi reakciónknak is lenni. Isten jó, igaz, szeretetteljes és kegyelmes. Azonban gyakran történnek velünk olyan dolgok, amelyeket egyszerűen nem értünk. Azonban ahelyett hogy kétségbevonjuk Isten jóságát, bíznunk kell Benne. “Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Példabeszédek 3:5-6)

forrás:http://www.gotquestions.org/Magyar/rossz-dolgok-jo-emberek.html

2022.05.11.


 

 

Isten körülvesz téged oltalmával...

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom páncél a hűsége. 91. Zsoltár 1-4

 

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől.
az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom páncél a hűsége.
91. Zsoltár 1-4

 

Vannak napok, amikor a gonosz talán azt suttogja neked:
" Körülvettelek téged. Add fel!" Mondjuk ilyenkor ezt:
" Ördög te egy hazug vagy. Engem egyedül az Isten oltalma vesz körül."
Nem fontos mit mond neked a gonosz, ha Krisztust választottad életed Urának és Megváltójának, akkor az Atya szeretetet vesz téged körül, a Fiú és a Szentlélek jelenléte vesz körül, valamint Isten angyalai, akik tábort járnak az Istent félők körül.
Teljesen és tökéletesen oltalmat találsz szárnyai alatt.
Mindegy mit érzel, ha Isten gyermeke vagy, akkor Ő vesz körül téged minden oldalról az Ő oltalmával, gondviselésével, szeretetével.
Ebben a boldog tudatban kezdjük a munkahetet.
Ima: Mondd hangosan: Atyám, köszönöm, hogy oltalmaddal körülveszel teljesen. Neked, csakis Neked szeretném magam átadni teljesen.
Elutasítok minden hazugságot amivel az ellenség akar traktálni és meg szeretnék gyökerezni a Te szeretetedben.
Távolíts el életemből minden kétséget, félelmet, hitetlenséget. Segíts nekem növekednem az ismeretedben, és hadd legyek nyitottabb a Te munkádra életemben.
Köszönöm, hogy nemcsak velem vagy, hanem teljesen körülveszel jelenléteddel.
Krisztus nevében kérem, Ámen.

 

Hűségesen szolgálom én,
Csak ámulok nagy kegyelmén,
Már éltet engem a reményt,
Hogy a mennyország enyém!

 

https://viharbanoltalom.blogspot.com/2018_06_24_archive.html

2022.04.07.

 


Kapcsolatban Jézussal

 

 

   A Sátán tolvaj, rabló! Jézus azt mondta róla, hogy „csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt bőségben éljetek” (János 10:10 NIV).

   Henry Blackaby mondta: „Ádám és Éva óta az embereknek választaniuk kell, hogy kinek hisznek. A Sátán meggyőzte őket arról, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, elnyernek mindent. Ehelyett elrabolta tőlük mindazt, amijük volt, és életük további részében csupán töredékét élvezhették mindazoknak az áldásoknak, amiket Isten nekik akart adni… A világ meg akar győzni arról, hogy kielégülést találhatsz, ha elfogadod az ő erkölcsi mércéjét házasságodra, gyermeknevelésedre és karrierépítésedre nézve… Ha azt elhiszed, soha nem fogod megtapasztalni mindazt az áldást, melyet Isten készített számodra. A bűn halált hoz (ld. 6:23)… Jézus azt akarja, hogy biztonságban élj, tudva, hogy Isten szeretett gyermeke vagy.       Ha ma nem érzed szeretetét, örömét és békességét, akkor megelégszel kevesebbel, mint amit Isten számodra tervezett. Ha régebben mindenfélével megmagyaráztad, hogy miért nem élsz bővölködő és örvendező életet, most határozd el, hogy nem fogod beérni kevesebbel, mint a legjobbal, amit Isten nyújthat. Ahelyett, hogy a világ módszereit követnéd… hallgass a Megváltó hangjára és… találj beteljesedést!”

forrás: Részlet  (Mai Ige 2011.12.11.)

2022.04.02.

 


Jézus együtt fog sírni veled – Istenkapcsolatban

Virágok a kereszt alatt

Van olyan, hogy elborít a fájdalom. Hiába vagy keresztény, hiába imádkozol, hiába kéred Istent arra, hogy vegye el tőled a szenvedést.

Mindannyiunk életében történnek olyan események, amelyek mérhetetlen fájdalommal töltenek el, szinte maga alá temet az érzés, elviselhetetlen a gondolat is, hogy mindez velem történik.

Vannak ilyen emlékeink is, leggyakrabban gyermekkorunkból, örök sebek, amelyek néha már-már behegedni látszanak, de találkozunk valamivel, valakivel, és a seb újra felszakad.

Ilyenkor első reakciónk a tagadás. Nem akarok erre gondolni, nem akarok újra szembesülni azzal, hogy még mindig érint az, ami akkor történt velem, bennem. Elfordítjuk a tekintetünket a szenvedésünkről, menekülőre fogjuk. De hiába, a fájdalom mégis ott van, sőt, a tagadás görcsében talán még erősebb is.

Elkezdünk imádkozni: Istenem, vedd el tőlem, add, hogy végre megszabaduljak tőle... - de nem szabadulunk meg. Ekkor Isten elől is elkezdjük takargatni a bajunkat, mert úgy érezzük, nem helyénvaló a fájdalom, lehet, hogy Istent sértem ezzel. Ez a legrosszabb fázis, a zsákutca, ahonnan saját erőnkből nem jutunk ki.

Mit tehetünk ilyenkor mégis?

Azt, amit a kisgyerekek, amikor valami baj éri őket: hívják a szüleiket, valakit, akiben bizalmuk van, akit szeretnek. És megmutatják nekik a sebüket, elmesélik azt, ami érte őket.

Így hívhatjuk be fájdalmunkba Istent. - Jézust, aki az emberi fájdalom legmélyét is megízlelte, aki ismeri a mi fájdalmunkat:

Jézusom, kérlek, fogd meg a kezem, szeretném, ha velem jönnél oda, ahol elviselhetetlenül szenvedek! Nézd, ez az én sebem - nagyon fáj... Elmondom mi történt velem, hogy miért olyan bénító mindaz, ami akkor és ott történt, amit akkor és ott átéltem, hallgass meg...

És Jézus menni fog.

Nem fogja azt mondani, hogy nem érdekli a fájdalmad. Nem fogja megkérdőjelezni a keserűségedet. Nem fog megróni, hogy egy keresztény nem érezhet így. Nem fog azzal pirongatni, hogy mások jobban szenvednek nálad.

Ott lesz, veled lesz, meghallgat, és együtt sír veled...

Ez az, amiben vigaszt találhatunk: az Emberfia átölelő szeretetében, aki annyira szeretett minket - a barátait - hogy meghalt értünk.

Így születik bennünk új élet a szenvedésből - virág a kereszt tövében

forrás: https://talita.hu/magazin/

 

 
 

BIZALOM ISTENBEN
 
Bizalom Istenben
 
Bízni Istenben – a legbölcsebb dolog. Valóban bölcs döntés az, ha emberek helyett Istenben bízunk meg. Ő igazságosan, részrehajlás nélkül tanácsol és vezet minket életünk minden pillanatában.
Boldog ember az, aki lelki vakságát beismeri, aki Isten vezetését kéri, aki oda tud omolni a Mindenható lába elé töredelmesen és kész újat kezdeni immáron Jézus Krisztussal!
Bízni Istenben – a legtöbbet ígérő dolog. Nincs olyan kincs, olyan hatalom, mint amit Isten biztosít számunkra. Vele és a mennyben az örök élet vár ránk.
Az igazságban bízunk – Isten Igazságában.

1 János 5:20,
"De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet."

2022.03.14
 

Watchman Nee: Felismerhető vagy?

„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket" (Mt 5,44).

Szeressétek ellenségeiteket

Ismertem egy embert, aki gyűlölt egy másikat. Az utóbbi olyan súlyosan vétkezett ellene, hogy még ha megölte volna, az is csekély bosszúnak látszott. De ez az ember, aki elszenvedte a sérelmet, egy napon megismerte az Urat. Azután sok idő eltelt anélkül, hogy a másikkal találkozott volna. Egyszer, felkeresve egy másik várost, annak helyi gyülekezetébe is ellátogatott. Amikor belépett, rögtön megpillantotta rég nem látott ellenségét, így szólt magában: „Hát itt van! Nem is tudtam, hogy megtért. Most mit tegyek?" A soron következő imádság alatt felkelt, és csendesen kiment. Elindult, és miközben távolodott a gyülekezettől, elgondolkodott a maga üdvössége, valamint a másik iránti neheztelése fölött. Minél távolabbra került, annál rosszabbul érezte magát amiatt, hogy elhagyta az összejövetelt, viszont egyre jobban fellobbant ellensége iránti haragja is. Azután eszébe jutott a tíz évvel ezelőtti bocsánat, amit az Úrtól kapott megtérésekor. De még mindig úgy érezte, nem képes annak az embernek megbocsátani. Ám a Szent Szellem a következő igét juttatta eszébe: „Arról fogják megismerni az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." Ekkor megállt és így kiáltott fel: „Uram, én megbocsátok neki!" - és visszatért az összejövetelre, miközben könnyek patakzottak a szeméből. Amikor megérkezett, éppen a kenyér megtöréséhez készülődtek a testvérek. Ő ekkor felállt, mindent megvallott, és elmondta a többieknek, miként távolította el Isten a szívéből a gyűlöletet.
 
(2022.03.13.)

MIÉRTÜNK

" ...de a választottakért megrövidülnek azok a napok."
Máté 24,22.

de a választottakért...

Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart.
A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért.

Milyen tisztesség ez a szenteknek!
Milyen szorgalmasan fel kellene használniuk befolyásukat az Úrnál! Hiszen Ő meg akarja hallgatni a bűnösökért való imádságainkat és meg akarja áldani a mások üdvösségéért való könyörgésünket. Ő megáldja a hívőket, hogy azok áldássá legyenek a hitetlenek számára. Sok bűnös ember annak köszönheti, hogy él, hogy hívő anyjának, feleségének vagy leányának közbenjáró imádságát kegyelmesen meghallgatta az Úr.

Élünk ezzel az Úrtól kapott különleges erővel?
Könyörgünk hazánkért, más országokért, korunkért? Háborúk, éhség, járvány idején az Úr elé állunk-e, hogy rövidüljön meg a szenvedés ideje? Panaszkodunk-e Istennek a hitetlenség, a tévelygés és az eluralkodott szabadosság miatt? Könyörgünk-e, hogy rövidítse meg a bűn uralmát, és siettesse az Úr dicsőséges visszajövetelének napját?

Boruljunk térdre, és ne nyugodjunk, míg újra el nem jön Krisztus!

 forrás: C.H.Spurgeon

2022.03.06.

 

Elégedettség minden körülmények között

 

 

 

„Megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.”
Filippi 4:11,

   Fontos, hogy amiben vagyok azzal elégedett legyek. Vagyis minden körülmények között tudjak az Úrnak hálát adni.

   Ez gyakran nem könnyű feladat, mert érzelmeink hatással vannak ránk, és ha hitünk helyett azokra figyelünk, téves következtetésékre juthatunk. A sátán persze igyekszik gondolatainkat Istenről hamis irányokba terelni.

   Legyünk meggyőződve arról, hogy Isten gondviselése minden körülmények között velünk van. Bizonyossá kell válnia előttünk annak a tudatnak, hogy az Úr, a számunkra adott ígéreteit megtartja.

„Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elszenvedhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja...”
(1 Korinthus 10:13,)

   Kellenek a megpróbáltatások, hogy megerősödjünk azok által. Sokszor reménytelennek tűnik a helyzetünk, de az Úr tudja, hogy mikor kell közbelépnie és megmutatnia a kimenekülés és a győzelem útját.

Ha Isten vezetése alatt vagyunk akkor tudjuk, hogy életünk biztonságban van.

 2022.02.24.

 


Szeretet és megbocsátás

Bűneikről nem emlékezem...

Csak az tudja kimondani, hogy "megbocsátok neked", aki azt is ki tudja mondani, hogy "szeretlek".

A tékozló fiú történetében is benne van a megbocsátás. Az apának fájt, hogy elhagyta a gyermeke. Nem haragudott rá, de hiánya, távolléte fájdalmat okozott neki.
A fiú vissza tért, miután megtapasztalta, hogy a világ számára nem babérokat, hanem disznótrágyát, nélkülözést és éhséget adott.
Az apa szemrehányás nélkül keblére vonta igaz és őszinte szeretettel. Abban az ölelésben benne volt, hogy megbocsátok neked, mert szeretlek.

Isten ugyanígy szeret bennünket. Ha visszatérünk Hozzá, megbocsátja bűneinket, vétkeinket. Szeretettel hajol le értünk, felemel bennünket a porból, letörli könnyeinket, bekötözi sebeinket. Bűneinket a háta mögé dobja és azokról többé meg nem emlékezik.

2022.02.06.

 

Van erőd, hogy nemet mondj!

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” (Róma 8:9)

Lélek szerint élni

Korunkban néhány ember ragaszkodik hozzá, hogy azonnal ki kell elégítenünk minden kívánságot, ami az utunkban jön. Ez romboló gondolkodásmód. Csak azért, mert kedved van megenni egy egész csokoládétortát, nem jelenti azt, hogy ez jót is tesz.

Róma 8:9 azt mondja: „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” 

Mielőtt hívővé lettél, csak az akaraterőddel küzdöttél a kísértések ellen, de ez sosem volt elég. A téged hajtó hatalmas vággyal szemben erőtlen voltál.

Hívőként azonban most veled van a Szent Lélek – és egy új képesség, hogy nemet tudj mondani.

Galata 5:16 azt mondja: „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” A Biblia nem állítja, hogy nem lesznek bűnös kívánságaid, miután kereszténnyé lettél, azt azonban mondja, hogy a Szent Szellem segít neked úgy dönteni, hogy nem teljesíted ezeket.

Ha valaha is hallottál valakit, aki azt mondta, „Keresztény vagyok, de nem tudom megállni hogy...”, az az ember hazudott. Egyszerűen sosem hívta segítségül a Szent Lélek erejét a kísértés pillanatában.

Van erőd nemet mondani! Használd! 

(Rick Warren)

2022.02.02.

 


Bizalom

Szegény özvegyasszony

Van egy ellenségünk kinek az a célja, hogy elfordítson minket az Isten iránti bizalomtól. Kételkedéssel, kísértéssel, vagy üres vallásossággal.

Az üres vallásosságban való bizalom hamis üdvösséget szerez. Ezért is kell rendszeres kapcsolatban lenni Istennel, imáink, a biblia olvasása és elmélkedése által, hogy ezt felismerhessük és idejében elforduljuk tőle. 

Isten azt várja, hogy teljes hittel és bizalommal legyünk iránta. Példának felhozhatjuk az özvegyasszonyt aki mindenét az Úrnak adta. Nem félt a holnaptól,  mert tudta, hogy Istenben mindig megbízhat, aki gondoskodni fog róla. 

Márk 12:41-44
41. Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, 42. egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. 43. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 44. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

Teljes életünket adjuk át az Úrnak. Hittel és bizalommal.

2022.01.23 

 

 

Bővölködés  

 Keressétek először Isten országát

 

Istennek nincs ellenére, hogy rendelkezzünk pénzzel. Azt nem akarja, hogy a pénz rendelkezzen velünk. Nem akarja, hogy a pénz elsőbbséget kapjon az életedben, és abban bízzál Őhelyette. 

Miért? Mert tudja, hogy a pénz gyenge isten. Korlátozott az ereje. Annyit ér, amennyit, és nem többet. 

Ha gyógyíthatatlan betegségből szeretnél meggyógyulni, a pénz egyáltalán nem segít. Ha a családod szétesik, a pénz nem hozza rendbe. De ha Istent keresed először, az Ő gazdagsága az életed minden területére kihat. 

Isten olyan nagylelkű, hogy arra vágyik, neked a legjobb jusson itt a földön – ahogy te is a legjobbat kívánod a gyermekeidnek. Azt akarja, hogy minden szükséged be legyen töltve az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Csatlakozz rá erre a tervre azzal, hogy rendbe teszed a prioritásaidat. Keresd először Őt és az Ő igazságát.

Legyen elsődleges fontosságú az, hogy Isten tetszésére legyél. Vesd Őreá a tekintetedet minden más fölött, és mindazok a dolgok, amelyekre szükséged van, megadatnak neked. 

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Máté 6: 24)

forrás: (Copeland)

2022.01.16

 


A szomorúság felhőiből eső hullik alá! (J.R. Miller)

Ez az én szeretett Fiam...

„És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.” Luk. 9:3 

Isten gyermekei számára sok vigasztaló és drága kijelentés a szomorúság felhőiből hangzik el. Sok keresztény többet megismer Istenből egy rövidebb, ám bajokkal terhelt időszak alatt, mint amennyit korábban, a földi jóllét hosszú évei alatt. Soha nem látnánk a csillagokat – ha a nap sohasem nyugodna le. Soha nem látnánk meg az ígéreteket, melyek pedig drágakövekként úgy díszítik a Biblia lapjait, mint csillagok az eget – ha az emberi jóllét és öröm kék ege sohasem sötétedne be. A felhőinkből azonban Atyánk hangja is szól hozzánk, azt mondva: „Ez az Én Fiam!” Igen, Krisztus az, aki felénk jön még abban az árnyékban is, amely pedig egy időre elrejti előlünk és sötétségbe vonja az Ő szent arcát. Ám mégis: Ő áll minden felhőnk középpontjában!

Igen nagy jelentősége van a felhőből jövő üzenetnek is: „Őreá hallgassatok!” Meg kell tanulnunk Krisztusra hallgatni – és egyedül csak Neki engedelmeskedni. Vannak a kereszténységgel kapcsolatban nehezebben érthető dolgok, titkok – csak várjunk nyugodtan, ezek egyszer majd világossá válnak – s közben pedig csendesen és szívélyesen tegyük meg mindazokat a dolgokat, melyeket Krisztus kér tőlünk. Egyszer, később, majd mindent megértünk!

Az eső a felhőkből ered, és ha nincsen eső – az egész természet szenved. Így hát a szomorúság felhőiből – eső hullik alá, és az életünk gazdagabbá válik ezáltal.

 

Forrás: https://igerenezek.wordpress.com/ 


Ez a mi bizonyságunk! ( C.H. Spurgeon)

 

“És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” (1Ján. 4:16)

“És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.” (1Ján. 4:16)

 Minden keresztény kell, hogy bizonyságtevő legyen. Hiszen minden, amit Isten teremtett, Őróla beszél. Egyes dolgok az Ő nagy erejéről, míg mások az Ő hatalmáról szólnak. A hullámzó tenger és a ragyogó ég mind-mind az Ő erejét és fenségét dicsérik. Vannak olyan dolgok, melyek az Ő bölcsességét, míg más dolgok az Ő jóságát hirdetik. Ám Isten szentjeinek különleges bizonysága van: a szívükkel és ajkukkal kell, hogy bizonyságot tegyenek az Úrról. Az összes többi teremtmény nem szavakkal beszél. Lehet, hogy ragyogásuk közben énekelnek, de hangjuk nem hallható. A hívő osztályrésze az, hogy a hatalmas, örökkévaló kórusban felemelje hangját – a szívével együtt –, és mint egy intelligens, élő, szerető és ismeretekkel rendelkező bizonyságtevő, tanúbizonyságot tegyen Istenről.

Na már most, úgy gondolom, hogy szólhatok, sőt, szólok is az itt, ma reggel összegyűlt “izraeliták” ezreinek nevében arról, hogy a bizonyságunk, amelyet elmondhatunk világnak és a szegény, elcsüggedő bűnösöknek, hogy hitre jussanak, nem más, mint ez: “és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét”! Ez tehát a mi bizonyságunk, és el is akarjuk mondani mindenkinek, minden helyen és mindaddig, amíg csak élünk – és reméljük, hogy halálunkkor is képesek leszünk még az utolsó, erőlködő leheletünkkel is ezt mondani. Igen, amikor a földi életünk befejeződik, és elkezdődik az örökkévalóság, mi akkor is ezt hirdetjük majd: “Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét!”

 2021.12.27.


ISTENT DICSÉRNI

Magasztaljátok az Urat

 

Mit jelent Istent dicsérni? 

 

A dicséret azt jelenti, hogy Istent felnagyítjuk, nagynak látjuk és figyeljük, ahogy munkálkodik.
Természetesen Isten mérete nem változik, viszont a mi látásmódunk igen. Ha közelebb húzódunk Hozzá, Ő nagyobbnak tűnik.
De hát nem éppen erre van szükségünk?
Egy „nagy nézet” Istenről.
Hát nincsenek nagy problémáink, nagy aggodalmaink és nagy kérdéseink?
Természetesen vannak. Tehát, akkor arra van szükségünk, hogy egy nagy Istent lássunk.
A dicséretnek pont ez a szerepe. Hogy lehet az, hogy énekeljük „Szent, szent, szent” és közben a látásmódunk nem tágul, és az arcunk nem ragyog?
Egy ragyogó arc mindig annak a jele, hogy valaki Isten jelenlétében volt. Isten azon munkálkodik, hogy megváltoztassa a világ arcát.
Megengeded, hogy a tiéddel kezdje?

 

(Max Lucado)

 


JÓ  és  ROSSZ - A "MÁSIK OPCIÓ"  

 

Jó és rossz harca 

 

A Teremtés alapján a láthatatlanból (a szellemiekből) álltak elő a láthatók, ez vonatkozik a mi szellemünkben lévő dolgokra, gondolatokra is. A vetés és aratás törvényszerűsége bizony erre a területre is vonatkozik. Isten gondolata JÓ volt eredetileg, hiszen Ő Maga a Szeretet.
A Szeretet pedig ugyanakkor mindig szabadon hagy, megadja a „szabadság” opcióját az ember számára.
Abban a pillanatban, amikor a gondolataim halmazaiból kiválasztom a „rossz” opciót és elkezdem azt favorizálni, megengedem elmémnek, tudatomnak azt, hogy azon a nyomon induljon tovább, – a „rosszon”, elindul a gondolati vetésem. A vetés aratás törvénye alapján mindig az fog kikelni, amit elvetettem, tehát, az fog manifesztálódni, megteremni a fizikai dimenzióban.
A talaj, amelybe vetek, sohasem „szól” bele, hanem azt a fajtát termi meg, amit elvetettem, ha búzát, akkor búzát, ha pedig tövist, vagy valami mérges növény magját, akkor pedig azt. Az akarat és a döntés szabadságát megadta Isten. Azt mondjuk: „Akinek jól megy dolga, az a jégre megy táncolni”, – én e helyett inkább így mondanám: „aki úgy gondolja, hogy jól megy dolga, annak megvan a lehetősége, hogy a jégre menjen táncolni.”
Nos, Ádáméknak is megvolt a lehetőségük erre. Amíg minden csakis Isten gondolatai szerint ment, addig nem volt más opció, csak a JÓ, de az Ellenség destruktív aktivitása nyomán, – elvetette a ROSSZ opcióját is az ember tudatába. Ekkor a Szeretet – Őket (Ádámékat) szabad döntésükben nem korlátozva, – megadta a lehetőséget a választásra. Minden információjuk megvolt ahhoz, hogy a JÓ mellett döntsenek! A kételkedés akkor jött be, amikor az elme megkapta azt az információt, hogy akkor tudod csak, hogy mi a JÓ, ha a ROSSZAT is megismered. A Jó és a Gonosz ismeretének fája. Mi is történt? Elvetették a JÓ/Isten iránti kételkedés, bizalmatlanság, hitetlenség magját tudatukban. Ez aztán kikelvén meghozta a ROSSZ mellett való döntést.
Életünkben ugyanez ismétlődik meg folyamatosan. Feltétlen vigyáznunk, ügyelnünk kell erre, autogén módon, tudatosan. Gondolataink szüntelen karbantartása az egyik legfontosabb dolog. Az alap álláspontunknak kell megváltoznia. Azon döntésünknek kell megszületnie, hogy tudatunknak a Teremtéskori állapotba kell kerülnie, amely majd befolyásolja egész gondolkodásmódunkat. Az eredeti „istentudatú” állapotba kell visszakerülnünk: Isten gondolata mindig JÓ! Ne adj teret a másik opciónak! A választás lehetőségét mindannyiszor vissza kell(ene) utasítanunk. Nem akarom megismerni a rosszat, elég nekem egy opció, az Isten szerint való, mert az Őbenne való hitem, bizalmam azt diktálja, hogy nem szükséges foglalkoznom, összehasonlítgatnom azt „másikkal”. Az újjászületett ember bennem nem akar választani, az tudja az egyedüli JÓT.
Ez a HIT. A feltétlen bizalom és meggyőződés arról, hogy amikor választottam, döntésemet meghoztam Isten mellett, akkor az az egy döntés elég volt. A kísértéskor mindig felmerül a másik opció, ezt kell tudatosan és masszívan elutasítanunk, már csírájában.
A megtéréskor, - gondolkozásmódom megváltoztatásakor, - meghoztam egy döntést, és az igazság az, hogy innentől kezdve nincs, – vagy nem „lenne szükség más döntéshozatalra”.
Amikor Jézus azt mondja, a Máté evangéliumában, hogy ha „olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, nem juthatunk be a Mennyek országába” akkor úgy gondolom, hogy nem a gyermeki, infantilizmusra gondol, hanem a szülei iránti, kisgyermeki FELTÉTLEN BIZALOMRA. Arra, hogy a kisgyermekben FEL SEM MERÜL annak a gondolata, hogy a szülei tanácsa, utasítása rossz lehet, tehát még nincs annyira „szocializálva”, hogy tudatában megjelenjen az A MÁSIK OPCIÓ. Sikeres döntést, áldott napot.

Forrás: Miklós Molnár - Facebook

 2021.11.27.


Boldog ember

 

Róma 4, 8
„Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.”

Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. (Róma 4:8,)

 

Hú, de kemény ez az üzenet. Mert a boldogságot mi sokszor teljesen másképpen értelmezzük. Örülök, jó a kedvem, nem szomorkodom. Boldog vagyok, mert minden sikerült, úgy alakult ahogyan elterveztem ... stb.

 

De nézzük a boldogságot az ige tükrében. A bűnös ember is lehet boldog, mindaddig, míg büneinek súlya rá nem nehezedik. Mi akik az Úr útján járunk mi is vétkezünk. Akkor soha nem lehetünk az ige szerint boldogok?

 

De igen. Mert amíg az Isten nélkül élő emberekre is ránehezedik bűneik súlya, ők sokszor elnyomják lelkiismeretük hangját és továbbra is a bűneikben maradnak.

 

Akit pedig az Úr vezet az felismerve bűneit nem hordozza magával, leteszi, megtér belőle, kéri és elfogadja az Úr kegyelmét.
Aki pedig megbocsátást és kegyelmet kap az Úrtól bűneire az valóban boldog lehet, mert nincs semmi ami elválasztaná Isten szeretetétől.

 

2021.11.21. bacsipista

 


Függőség

Azért ha a Fiú megszabadít titeket valósággal szabadok lesztek

 

Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. (1 Korintus 6:12.)

Isten nem tilt el semmitől, legfeljebb eltanácsol, hogy ne tedd, mert akkor kiesel az áldásaiból. De ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor megteheted. Szabad a választás.
Fel kell ismernünk, hogy amit tenni akarunk, vagy aminek engedünk az a hasznunkra van-e? Meghozhatjuk a döntést, Isten nem szól bele.

Vannak olyan dolgok melyek függőséget okoznak egy idő után és ezt a függőséget mi már nem tudjuk felbontani. Ha viszont függünk valamitől és nem tehetünk ellene semmit akkor már annak a rabjai vagyunk.
Ilyenkor már kevés az emberi elszántság, kevés az emberi erő. Ekkor már segítségre van szükségünk. Ezt a segítséget Jézustól kaphatjuk meg. Csak kérni kell tőle. És azt tenni, cselekedni amire Ő vezet minket. Akkor megszabadulhatunk a rabságból.

Jn. 8:36 - az Újfordítás szerint:
"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." 

- a Károli fordítás szerint:
"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek."

2021.11.13.  (User)

 

 


Megismeritek  az igazságot

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." János 8:32 (Károli)

"És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket." János 8:32 (Károli)

Óvakodjunk Isten Igéjének túlságos elszellemiesítésétől. Például vegyük az új eget és az új földet; ezek éppen olyan valóságosak, mint a feltámadott Úr. Az isteni dolgok elszellemiesítése olyan emberek kétségbeesett módszere, akik ezt a valóságot nem ismerik. Sokan csak azért halmozzák a szellemi igazságokat, hogy egy hamis világot építsenek fel belőlük. Összezavarják az igazságot és a tanítást, pedig a kettő nem ugyanaz. Az örök igazságról szóló tanítás a földön hangzik. Jól tudom: a kínai Bibliában az „igazság" szó „csen-li" (nyersen fordítva valóság-tan), de a görög eredeti értelme „csen", éspedig „li" nélkül, vagyis csak „valóság". A tanítás csak azután jön. Az a Jézus Krisztus, aki azt mondta: „Megismeritek az igazságot", önmagában testesíti meg ezt az igazságot. Szellemi érettségünk jele az, ha a szellemi dolgok valósággá válnak számunkra, mivel Ő maga a legnagyobb valóság.

Watchman Nee

2021.10.25.


Kicsoda szabadít meg?

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"
(Róma 7:24,)

Kicsoda szabadít meg?

Gyakran elcsüggedünk. Jönnek a nehézségek, problémák amelyek legyőzik az ellenük folytatott elszántságunkat. Érkezik egy kísértés amelyben elbukunk és szégyelljük gyengeségünket. Pedig hűségesek akarunk maradni elveinkhez, Istenhez és lám mégsem tudtunk ellenállni. Padlóra kerülünk. De tudni kell, ilyenkor még van lehetőség a felállásra.
Jézushoz kell kiáltani.Jézus pedig megszabadít a gyötrelmektől,
Szeretetével felemel.Erőt ad és célt mutat. Új lehetőséget kapunk, amelyet elfogadva nem visszafelé, hanem előre, az általa mutatott úton nem testi, hanem lelki emberként haladhatunk tovább az élet útján.

 2021.10.17


Céltudatos élet

„De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”
(Filippibeliekhez írt levél 3. fejezet 14. vers)

futok

   Bár nem tudjuk, hogy Pál apostolnak sportos alkata volt-e – amennyit utazott én mindenesetre így tudom elképzelni -, viszont az biztos, hogy szerette a sportot. Ez jól látszik abból, ahogy leveleiben rengeteg, az ókori sportélethez köthető képet és szakkifejezést használ - győzelmi koszorú, öklözés, futás, stb. - melyeket aztán a keresztény életre is alkalmaz.

   Nem véletlen, hiszen ma is példaértékű, ahogy egy sportoló céltudatosan készül az előtte álló megmérettetésre. Ahogy gondosan megtervezi az edzéseit, azt, hogy mikor, mit és mennyit eszik, alszik, stb. Képes lemondani mindenről, csakhogy a versenyen a legjobb eredményt hozhassa ki magából.

  Sőt, vannak közöttük, akik képesek feláldozni mindent, egészséget, házasságot, barátságot, csak azért, hogy pillanatnyi hírnévre tegyenek szert és hogy „romlandó koszorút nyerjenek” (1Kor.9:25).
   
   De mi a helyzet veled, aki állítólag a romolhatatlan jutalomért küzdesz? Te céltudatosan készülsz a Jézussal való találkozásra, vagy lesz, ahogy lesz? A mulandó földi értékekre hátratekingetve, kacsázva botorkálsz, vagy előredőlve rohansz és tudatosan keresed a szolgálat lehetőségét?


   Van-e 'edzésterved', szolgálati terved mára, hogy Krisztus követeként ma kinek nyújtasz vigaszt, bátorítást, egy mosolyt, egy ölelést?

   Az apostol arra bátorít, hogy az ő példáját követve, „félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra.” (Zsid. 12:1-2)

A cél közel !


Forrás Reggeli dicséret Tóth Szilárd

 


Hívj segitségül...

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.
(Zsolt 50:15)

 Hívj segitségül


Életünket átszövik a nyomorúságok. De a hívő ember Istenhez fordul, kéri szabadítását és bízik az Úr segítségében. Meg is kaptuk már életünk magunk mögött hagyott valamennyi szakaszában. De mindezért dicsőítettük Őt?

Az Ige és abban az Úr ugyanis azt kéri tőlünk, hogy nyomorúságunk idején hívjuk Őt segítségül. Bízzunk szabadításában, mely vitathatatlanul bekövetkezik életünkben. De itt ne álljunk meg: dicsőítsük az Urat érte. Ha ezt megtesszük, akkor kifejezzük vele, hogy tudjuk, tényleg Isten segített rajtunk, tényleg Tőle jött a szabadítás és hálásak is vagyunk Neki mindezért. Ne felejtsd el dicsőíteni az Urat! Megteheted ezt nemcsak utólag, hanem már előre is. Vagyis még azelőtt, hogy megtörténne a Tőle jövő szabadítás életedben. Ezzel a feltétel nélküli bizalmat mutatod meg az Úrnak.

Isten ismeri a nyomorúságainkat. Arra kér, hogy hívjuk Őt segítségül és Ő megszabadít bennünket. Nála készen áll a szabadítás. Ezt Ő maga mondja. Hiszed ezt? Hiszel az Úrnak? Akkor is, ha nyomorúságban vagy és rosszul érzed magad a bőrödben? Akkor is, ha a hullámok átcsapnak fejed fölött? Ő szabadító Isten. A bűn és a halál rabságából is megszabadított mindnyájunkat – Jézus által. Hogyne szabadítana meg egyéb nyomorúságainkból is! Azonban a mikor és a hogyan az Ő dolga. Sok esetben nem akkor és nem úgy szabadít meg, ahogyan és amikor elképzeljük, mert útja és eszköze számtalan van Neki ezért is bízz Benne! Feltételek nélkül.

2021.10.06
 

Kegyelem
 

Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

 

Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

Csodálatos ez a kegyelem. Ott térdelt ez az asszony vádlói előtt térdre roskadva,halálos ítéletre várva. Már lemondott az életéről, talán leperegtek előtte életének filmkockái. Már nem is lát, a könnyek potyognak szeméből, és a várt kövek helyett egy szelíd hang szólítja meg.

- Én sem ítéllek el téged, menj el. és mostantól fogva többé ne vétkezz!

Ez az asszony akkor ott újjászületett. Új életet kapott, személyesen, Jézus Krisztustól. Kegyelmet és bizalmat kapott. Szíve örök hálára kötelezte megmentője iránt.

Mi is megkaptuk ezt a kegyelmet mindnyájan akik találkoztunk Jézussal ha elfogadtuk az ő ajándékát, a kegyelmet, amellyel megbocsátotta bűneinket. Cserébe csak azt kéri, hogy többé ne vétkezzünk. Ha megmaradunk az ő útján és nem térünk le róla, akkor ez a kegyelem örökre megmarad nekünk. 

 2021.09.29.

sorválasztó


Ha nincs vetés...

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
1 Korintus 3:6-9,

Az evangélizáslást egy alapra kell építeni, mégpedig az isteni alapra. Arra a kőre amit Jézusnak nevezünk. Legyen az sarokkő, vagy botránykő.

Nekünk sarokkő, mert minden építkezésnek a jó sarok lerakása a lényeg.

Botránykő pedig azoknak akik nem fogadják őt el és nem értik az igei lényeget.

Az Ige igazsága nyilvánvaló, ültethetünk mi és öntözhetünk, ha Isten nem ad időben esőt, vagy nem ad felhőmentes napokat.
Sok munka van mögötte; talaj előkészítés, vetés, ültetés, öntözés.
A kertbe meg balga dolog lenne kimenni és a termést keresni, ha semmit sem foglalkozunk vele.
Ez igaz a szellemi életünkre is.

Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni!
Példabeszédek 10:22,

Ha nincs vetés

 


A szolgálathoz engedelmesség kell

Isten nem kikényszerített engedelmességre vágyik...„Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.” (Zsoltárok 40:9)

Ha zavar az, hogy le kell mondanod „jogaidról” és „kiváltságaidról”, hogy másokat szolgálj, vedd fontolóra, mit adott fel Krisztus azért, hogy téged szolgáljon! „… megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig…” (Filippi 2:8). Ha kísértést érzel arra, hogy emlékeztess másokat az áldozatokra, melyeket hoztál, halld meg Krisztus szavait: „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” (Lukács 17:10). Láttál már valaha olyan kutyát, amelyik elvégezte a kutyakiképző iskolát? Az ilyen állat öröm forrása gazdájának, mert megtanult választ adni a parancsokra, akár azokra is, melyeket nem mondanak ki, csupán egy tekintettel jeleznek. Isten azt mondja:„… szemeimmel tanácsollak téged” (Zsoltárok 32:8 Károli).

Isten el akar juttatni odáig, hogy már ne kelljen könyörögni neked, ne kelljen nyaggatni vagy megfenyegetni ahhoz, hogy szolgálj. Elég egyetlen pillantás tőle, és már teszed is, amit kell, kérdés nélkül. Szolgaként nem változtathatod meg gazdád parancsait! Dr. J. R. Miller mondta: „Sokkal könnyebb megtenni, amit Isten mond, bármilyen nehéz feladat is az, mint szembenézni az engedetlenség következményeivel.” Isten nem kikényszerített engedelmességre vágyik, hanem szolgálatkész szívre – és ha ezt kapja, megáldja azt. „Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival” (Ézsaiás 1:19). Isten a legjobbat azok számára tartogatja, akik igent mondanak. Azt kérdezed, honnan fogod tudni, hogy már eljutottál idáig? Onnan, hogy ki tudod mondani: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem” (Zsoltárok 40:9).

 
 
 

A hétköznap is lehet szent

Megdicsőítettelek...
 
„Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem.”
János evangéliuma 17.:4,
 
Mi jut eszedbe elsőként, ha meghallod a felhívást, hogy dicsőítsd Istent? Én valószínűleg éneklésre, zenélésre gondolnék először, vagy hálaadó, dicsőítő imádságra, esetleg egy dicsőítő vers szavalására.
Jézus szavai azonban másra irányítják a figyelmemet. A hűségesen, becsületesen, jól elvégzett munkára. A szelíd, kedves, tapintatos magatartásra. A szükségben levők szolgálatára.
Azt hiszem, gyakrabban kellene arra gondolnunk, hogy életünk bármely tette dicsőítheti Istent, ösztönözhet másokat arra, hogy elismerjék őt. Nem véletlenül mondja az Ige: „Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!” 1Korinthus 10.31 Sokszor talán csüggedünk amiatt, hogy nem látjuk hasznosnak az életünket az evangélium szempontjából. Pedig egy finom, egészséges ételnek, amelyet jó szívvel, szeretettel készítettek, vagy egy készségesen elvégzett adminisztratív feladatnak sokkal több köze van a kereszténységhez, mint gondolnánk. Életvitelünk, lelkületünk, szavaink – bár lehet, hogy nem látványosan, de – mind hatással vannak a környezetünkre. Érdemes átgondolni hát a befolyást, amely öntudatlanul is körülvesz bennünket!
Dicsőítsd hát Istent életeddel, feladataid hűséges elvégzésével a mai napon!
Legyen áldott a napod!
(Hites Gábor)

forrás: Facebook

2021.09.13

.


Ne legyen a "Törvény" a kibúvónk a szeretet alól.
Mert a "betű öl"!

 

De ti azt tanítjátok, hogy ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának: Van (lenne) ugyan valamim, amivel megsegíthetnélek, de az Istennek van félretéve (korbán). Akkor ti ezzel teljesen felmentitek (magatokat) a felelősség alól, hogy segítsen apjának vagy anyjának. A tanításokkal,(hagyományokkal, előírásokkal) amelyeket kaptatok és továbbadtok az embereknek, teljesen érvénytelenné teszitek Isten üzenetét. És még sok ehhez hasonlót is tesztek!” Mk.7:11-13
 
A „korbán” szó az Ószövetségben mindazt jelentette, amit az istenségnek, vagy a szentélynek felajánlottak. A szó később mintegy fogadalmi formulává vált, és mindazt jelentette, amit „áldozattá” nyilvánítottak, vagy pedig kivontak a hétköznapi forgalomból, használatból.
Egy fontos dolgot azonban szögezzünk le: Isten bennünket az Ő Szelleme által vezet, és csakis Ő az, aki képes közvetíteni felénk, az Isten által, számunkra személyre szabott, és előre megtervezett „”jó cselekedeteket”. Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok Isten fiai.
A fent említett Igerészben Jézus rávilágít, egy az ún. "törvényadta" kifogásra, melyet arra próbáln(t)ak felhasználni, hogy a maguk választotta istentiszteletüket igazolják. Egy valamit tudnunk kell: a „sötétség” cselekedeteit mindig igazolni kell, erről a Gonosz mindig gondoskodik. A fent említett esetben Jézus erről beszél. A "személyre szabott" törvényt" pedig CSAKIS a SZENT SZELLEM TUDJA számunkra közvetíteni. Jézus tanításának az egyik legfontosabb üzenete: a szeretet (agapé) mindig, és mindent felülír minden törvényt! Egy azonban biztos, hogy Isten Törvénye, sohasem fog ütközni, Isten Akaratával. Vigyázzunk, hogy a „magunk gyártotta fogadalmainkat” és "istentiszteleteinket" soha ne próbáljuk meg igazolni az Isten Igéjével, mert ezáltal érvénytelenítjük a szeretet törvényét. Áldott napot..

Forrás: Miklós Molnár(Facebook)

2021.09.02.


Szentlélek munkája a szívben

„A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (János 3:8,)

A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását.

A szél fúj ahová akar
 
16.660 08.24 
 
 

Ha nem hallgatsz

Olvasd az igét
 
Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz, okos tanítások nélkül! (
Példabeszédek 19:27)


Mindenkit vezet valami, vagy valaki. Van, aki csak saját magára tud hallgatni, az ilyen ember megy a saját feje után. Van, akit másvalaki irányít. A házastársa, a gyermeke, a főnöke... Vannak, akiket könyvek irányítanak. Ismerőseim körében egyre többen vannak, akik a valósítsd meg önmagad alapgondolatú könyvek által formálódnak. Az ilyenekkel nagyon vigyázni kell, mert olykor Istent is belekeverik a dologba, aztán olyan egyveleg jön létre, amihez az Istennek semmi köze. Hallgass az okos tanításra, az pedig az Úrtól jön! A Biblia legyen az a könyv, amit a leggyakrabban kezedbe veszel, és annak alapján döntsd el egyéb okosnak tűnő tanítás helyességét. Tévelyegsz, ha magadra, tehetségedre, erődre alapozol életedben! Ezeket mindet fel tudja használni az Úr, de Őrá alapozz! Légy önmagad, de az Úrban találd meg az igazi helyed!

 2021.08.20.


Figyelj szavaimra!

 

20. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! 21. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, 22. mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. 23. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! 24. Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! 25. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! 26. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. 27. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
Példabeszédek 4:20-27,

 Fiam figyelj szavaimra


2021.08.04.


JÉZUS TEKINTETELukács evangéliumában ezt olvashatjuk:

Péter azonban így szólt: ,,Ember! Nem tudom, mit beszélsz! És azonnal, mikor még beszélt, megszólalt a kakas. Akkor az Úr hátrafordult és rátekintett Péterre... Péter kiment, és keservesen sírni kezdett.

Meglehetősen jó viszonyban vagyok az Úrral.
Különböző dolgokat kérek tőle, beszélgetek vele, dicsőítem őt, és hálát adok neki.
De állandóan ott motoszkál bennem az a kellemetlen érzés, hogy az Úr azt szeretné, hogy nézzek egyenesen a szemébe... És ezt én nem merem megtenni. Beszélek hozzá, de másfelé nézek, amikor azt érzem, hogy rám tekint.
Mindig másfelé néztem. És tudom is az okát: féltem. Azt hittem, hogy valami vádat olvasok ki a szeméből, valamelyik meg nem bánt bűnömért. Azt hittem, hogy valamilyen kérést, elvárást látnék benne: valamit akarna tőlem.
Egyszer azonban összeszedtem minden bátorságomat, és belenéztem a szemébe. Nem volt benne semmi vád. Kérés sem volt benne. A szeme azt mondta: szeretlek. Sokáig néztem azt a szemet. Mélyen elmerültem benne. De az továbbra is csak azt mondta: szeretlek.
Akkor kimentem, és Péterhez hasonlóan én is sírni kezdtem.

(Anthony de Mello)

 2021.07.31


A legnagyobb szeretet

„Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19).

 Mi tehát azért szeretünk...

 

Egy kislány egyszer megkérdezte az édesapját: „Papa, kit szeretsz jobban, engem, vagy a bátyámat?”

Az apa bölcsen elmagyarázta, hogy minden gyermekét egyformán szereti, de a szeretetét néha különböző módon fejezi ki. Kicsit később a kislány egy újabb kérdést tett fel: „Papa, kit szeretsz a legjobban, az
Úr Jézust, vagy engem?”

Az apa elmagyarázta kislányának, hogy az Úr Jézust szereti a legjobban, mert az Ő szeretete nélkül képtelen lenne a gyermekeit úgy szeretni, ahogyan azt teszi.

Milyen nagyszerű kifejezése ez a szülői szeretetnek! Ennek az apának a válasza megegyezik egy másik apaként tisztelt ember szavaival, aki egyszer egy keresztyén csoportnak azt írta, hogy gyermekeinek tekinti őket (1Jn 2,1). János apostol emlékezteti olvasóit: „Mi tehát azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket” (1Jn 4, 19).

János, aki Isten tulajdonának tekintette önmagát, Isten atyai szeretetét hangsúlyozta, amikor ezt írta: „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk.” „Abból ismerjük a szeretetet, hogy Ő az életet adta értünk” (1Jn 3,1.16).
Jegyezzük meg, hogy nem csupán azt írta, hogy Isten szeret bennünket, hanem oly nagyon szeret, hogy az életet adta értünk. Ezért irántunk érzett szeretete ösztönözhet bennünket arra, hogy nagy dolgokat tegyünk érte és másokért.

A szülők úgy szeretik gyermekeiket, hogy bármit megtennének értük. János apostol szerint az Atya szeretete a miénk lett, amelyet másoknak ajándékozhatunk.

Te kit szeretsz a legjobban?

J. Olson

2021.07.29.

Nézz a szemembe, s most mondjad!

A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos,


"Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével."
Lk 11,33-36

"Nézz a szemembe, s most mondjad!"... Sokszor teszik próbára így azokat, akik ferdítenék az igazságot. Szembe-hazudni nem is olyan egyszerű, bár akadnak, akik sikerre viszik ezen "tudományukat" - belőlük lesznek a tőzsdei spekulánsok, a politikai elit hitvány része vagy azok akik eredménnyel élik parazita-létüket a közösség a rovására. "Szemtől-szembe" - ahogyan mondja a magyar ember - azt jelenti őszintén, s milyen igaz Jézus Urunk kijelentése is: szemünk testünk lámpása.

Isten őszinte életre teremtett minket, de a bűn miatt elrejtőzünk nemcsak Őelőle - ahogyan Ádám és Éva tette a paradicsomi bokrok között -, de emberi kapcsolatainkban is hajlamosak vagyunk álarcok mögé bújni. Olyan ábrázat mögé bújunk, ami ugyan nem a mienk, de magunkra erőszakoljuk, mert kell az előbbrejutáshoz, szükséges az egzisztencia megszerzéséhez. Mindennek persze ára van! Idővel az álarc, azaz a korszellem-, divat-diktálta-életstílus nyűggé válik. Már nagyon is szabadulnánk tőle, de a bűn ragacsa nem engedi, hogy megváljunk tőle. Ilyenkor történik meg a tragédia, amitől a Mester féltőn óv, a bennünk lévő világosság sötétséggé válik.

Kontroll alatt tartani az életünket, mindannyiunk vágya. Ha pontosan kiszámítani nem is tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de körvonalaiban szeretnénk látni hová tart életünk útja. Ennek a lehetősége csak akkor adott, ha van Fény, ami megvilágítja a lélek belső útjait... Akik a Mestert követik, azok jól tudják, hogy isteni segítség nélkül nincs látás, "felülről, a Világosság Atyjától száll alá" ez a kegyelmi ajándék. Az Istenre újra rátalált ember szeme-fénye messziről világít, sugározza a derűt. Az ilyen emberek környezetében lenni mindig feltöltekezést jelent.

Sajnos szép számmal vannak olyanok is, akik szemében már semmi sem parázslik... Aki az anyagvilág fövenyére építette fel élete házát, az ne csodálkozzon, ha egy-egy (gazdasági) vihar rombadönti egész életművét. Aki viszont az isteni ígéretek sziklájára alapoz, annak élete a legnagyobb lelki viharokban/megpróbáltatásokban is. Amikor ilyen vihar (krízis) van, akkor eltűnnek a fények, s csak a gonoszság villámai cikáznak félelemkeltően ide-oda. A krízisben mindenki megítéltetik, a krízisben mindig kiderül, hogy mi az, ami érték, s mi az, ami csak annak látszott... A legnagyobb érték az életünkben, hogy az Istent szívünkbe-lelkünkbe fogadhatjuk, s az Ő jelenlétének szeretetfénye nemcsak bevilágítja kapcsolatunkat a világgal, de békességet ad, igazi tiszta érzésekkel teli belső békét...

forrás:

 

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.”

 

Pál levele a filippiekhez 3:7-11

 

„Bezzeg a bátyád!” – hangzott a tanítónéni szájából a mondat az egész osztály füle hallatára, tőrként hasított a szívedbe, és a földbe döngölt. Senkinek érezted magad, selejtnek, értéktelennek. Felnőtt fejjel látod, hogy ezzel a káros módszerrel próbált sarkallni a jobbra, a tökéletesre, de túl sok sebet ejtett vele. Közben persze az is kiderült, hogy a bátyáddal sem volt soha megelégedve, ő sem volt elég tökéletes.

 

Otthon is magasra volt állítva a mérce, mert „neked többre kell vinned, mint amire anyád meg én vittük”. És persze megvolt mindez támasztva a hit oldaláról, mert egy kereszténynek minden munkáját úgy kell végeznie, mint amit Istennek készít. Tökéletesen. Mindennapos társaddá vált a teljesítménykényszer, gyomorgörcs, szorongás.

 

Nem voltál szabad. Nem ismerted, milyen az, amikor valaki elfogad, amikor valakinek a szeretetéért nem kell küzdeni, amikor valaki értékesnek lát téged úgy, ahogy vagy. A szerető Atya helyett a teljesítmény istenét próbáltad követni, de Neki soha nem leszel elég jó. Ott volt a kegyetlen bíró-isten is, aki lesúlyt minden hibádra, aki miatt képtelen voltál elfogadni a kegyelmet, és megbocsátani önmagadnak.

 

Aztán jött valaki, aki meglátta benned a kincset, aki életedben először feltétel nélkül szeretett, akinek a figyelmét nem kellett kiérdemelned, akinek a barátságáért nem kellett megváltoznod, és végre kezdted elhinni, hogy Isten is lehet ilyen. Más, mint amilyennek eddig gondoltad. Szerető, elfogadó, olyan, Akit érdemes megismerni. Akitől nem kell félni, mert Ő a legjobbat akarja neked. Aki megadja neked a szabad döntés jogát, Aki tiszteletben tartja a határaidat, Aki csodálatosnak alkotott meg téged, és szeretné, hogy végre te magad ismerd meg Őt.

 

És akkor lassan változni kezdett a világ. Derengeni kezdett, hogy te nem tudod magad Hozzá felküzdeni, de nem is kell, mert Ő Krisztusban lehajolt hozzád, és szabaddá tett. Szabaddá a jóra, arra, hogy kapcsolatba lépj Vele, és felfedezd az igazi életet. Hogy felismerd, nem a teljesítményed mutatja meg az értékedet, hanem Jézus keresztje. Hogy rájöjj, minden torz kép Róla és az emberről kár és szemét.

 

Hát dobd ki őket, és fordulj Krisztus felé!

 

(Szilvási-Csizmadia Andrea)

forrás: Facebook-Reggeli dicséret

2021.07.10

 

 


Legyetek  erősek!

Ne félj

   Az Úr ma reggel is a következőképpen szól hozzánk: „Legyetek erősek, és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek...”
   Nehéz erősnek lenni, amikor betegség van az életünkben. Nem könnyű bátornak lenni, amikor félünk, mert nem tudjuk mi fog történni a következő percben.
Isten gondoskodott rólunk, hogy legyen mibe kapaszkodnunk a betegség idején, akkor, amikor félelem vesz körül bennünket, mert ezt mondja: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9)
   Jézus Krisztus, amikor a keresztet cipelte helyettünk, bizony neki is elfogyott az ereje, de folytatta, mert tudta, hogy bennünket kell megváltson, és erőt adjon nekünk.
Jézus Krisztus által erősek lehetünk. Belekapaszkodhatunk a következő igébe is: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4,13)
Milyen csodás örömüzenet a számunkra, hogy van Valaki, aki erős, és Általa mi is erősek lehetünk.
   Nem tudjuk mit hoz a holnap, milyen próba vár ránk, de ha Istenben bízunk, akkor erősek lehetünk: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)
   Nagyon sok erőt kaptunk Istentől, viszont csak akkor élhetünk ezzel a csodás kegyelmi ajándékkal, ha befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe.
   Lesznek időszakok, amikor úgy fogjuk érezni, hogy gyengék, fáradtak vagyunk, de attól a lelkünk erős lehet.
   A mai napon a következő pár sort tanuljuk meg, mert nem tudjuk mikor fog erőt, bátorságot, kitartást adni életünk folyamán: 

Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)


2021.07.04Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik


Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik

Lehetnek száraz idők lelkileg, kiszáradhatunk látva a körülöttünk lévő világot, a romló emberi kapcsolatokat, az anyagi nehézségeket, felbomló közösségeket, sok jobb élet után vágyakozó emberi szívet, de az Úrban bízó szív nem szikkad ki, nem szárad el. Tápláltatik, és megtartatik az Úr ereje által. Mindezeknek fölébe, gyümölcsöt terem. Azaz nemcsak neki, hanem másoknak is elegendő lesz az, amit elnyer ebben az áldott, bizalmi kapcsolatban. Talán ez a legnagyobb bizonyítéka az Istenbe vetett bizalomnak, hiszen az Úrban bízó szív másokat is bíztat, jut ereje támogatásra, segítésre, szeretetre. Kérjük ma ezt Istentől, hogy vonjon bennünket ilyen közel magához és benne meggyökerezett életünkre mindezek igazak lehessenek.

 

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. (Jeremiás 17:7-8)

2021.06.30.Hit, remény, szeretet

Hit

 
 Három szó, három fogalom, és a hívő élet három legfontosabb alapja. A legfontosabb, mert a hívők mindhármat birtokolják.
   A világban többnyire ezek külön-külön vannak meg, hiszen mindenki hisz valamiben. Az nem biztos, hogy az egy igaz Istenben hisz, de van az életében valami amit célul tűzött ki maga elé. Ahhoz társulhat a remény is, de ha nem éri el azt amiben hisz, akkor elveszítheti a reményt is. Gondoljunk csak egy szerelmi kapcsolatra. Köré építi fel az ember a vágyait, terveit, hisz abban, hogy boldog lesz a házassága. Egy váratlan pillanatban azonban minden felborulhat, és az ember hitét elveszítve a reménytelenségbe süllyed. Sajnos mindezek következtében a szeretet is megszűnik az életében, nem képes többé sem szeretni, sem szeretet elfogadni.

   Isten felé irányuló hit elválaszthatatlan társa a remény, és ezt élőben tartja a szeretet. Tudom, hogy Isten szeret, és én is szeretem Istent. Hiszem, hogy amit ígért azt soha nem vonja vissza, ezért tudom, hogy minden ami történik velem az a javamat szolgálja. A remény éppen ezért soha nem alszik ki bennem, mert tudom, hogy Isten soha el nem hagy.


"Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba,"
Zsolt 43:3   


2021.06.25


Irgalom - KegyelemHányszor átéltük már az életünkben, ama világi mondást – „Jó tett helyébe jót várj.” – mégis csalódás ért minket, Kihasználtak, becsaptak vagy megloptak.
Ilyenkor forrna bennünk a bosszúvágy, az indulat, de ha Isten gyermekei vagyunk akkor ezt nem tehetjük.
 
Róma 12,17-21
Senkinek gonoszért, gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek, ne álljatok bosszút magatokért szeretteim, hanem adjatok helyet annak a haragnak, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj neki enni, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzetessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

 

Gondoljunk Jézus hegyi beszédére, a boldogmondásokra. Ezek egyike az irgalomról, kegyelemről tanít.

 

Máté 5,7
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek”

 

Az irgalmasság cselekvő szeretet. Míg a szelíd ember nem vág vissza az őt ért sérelmekért, az irgalmas kész kezdeményezni az őt bántó érdekében is. Tudja, látja, hogy a másikat megkötözik érzései, indulatai, ám irgalmassága, nagylelkű viselkedése építőleg hathat a vétkezőre.

 

Csak az az ember képes az irgalmasságra, ki maga is teljes szívből el tudta fogadni Isten kegyelmét. Nem akarja, – hiszen tudja, hogy képtelenség – ledolgozni bűnadósságát. Isten irgalmas szeretete iránt érzett hála készteti arra, hogy maga is irgalmas legyen.

 

Mikor teret adunk lelkünkben engesztelhetetlenségnek, akkor a Sátán munkatársaivá válunk. A nagy hitető is azt szeretné elérni, hogy az embert kilátástalanságba sodorja, ne találjon reményt a bűn csapdájából való kijutásra, ne higgye, hogy képes a változásra.
Ne gondoljuk, hogy ránk nem hat vissza, ha Sátánnal parolázunk, és kárhoztató ítéletet mondunk embertársunk felett. Egy idő után magunkról sem fogjuk feltételezni, hogy megszabadulhatunk a bűn ragályától. Annak képmására változunk el, akit szemlélünk, akinek helyet adunk szívünkben. Ha szívünkben a gyűlölet, a kirekesztés rak fészket akkor magunkat szorítjuk ki Isten országából.
Éberen őrködjünk Isten országának határain a szívünkben, kérjünk tiszta szívet, irgalmas lelkületet. Jézus azt várja tanítványaitól, hogy tökéletesek legyenek, miként az Atya tökéletes

 

Máté 5,48
“Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

 

Isten tökéletessége irgalmasságában rejlik

2021.06.17.


Mindennek rendelt ideje vanAzért nem kapunk választ minden imakérésünkre, mert mindennek rendelt ideje van, és kérésünk teljesítésének még nem érkezett el az ideje,.
Bízzunk az Úrban!

"Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen." 2 Péter 3:8-9,

2021.06.05

 


Hogyan  szeressünk?

Ne szóval szeressünk...

Ha a szeretet csak egy érzés lenne, akkor az Úr nem szólítana fel minket arra, hogy szeressük egymást. A szeretet olyasmi, amit teszünk. Érzésekkel is jár, de a szeretet elsősorban cselekedet.

A Biblia így ír erről: „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan” (1Ján. 3:18).

Kimondhatjuk szavakkal a jó cselekedeteket: „Én szeretem az embereket”.

De vajon tényleg szeretjük őket? Tényleg szereted őket?

A szeretetünk az emberek felé abban nyilvánul meg, hogy hogyan viselkedünk velük
.
forrás: részlet a Mai Igéből

2021.06.03.


Istennel semmi sem  lehetetlen

Istennek semmi sem lehetetlen

Idõrõl idõre mindannyiunknak szembe kell néznünk nehéz, fájdalmas helyzetekkel, úgy személyes életünkben, mint másokkal való kapcsolatainkban. Sokszor azonban teljesen tehetetlenek vagyunk, mert olyan ragaszkodásokat fedezünk fel magunkban dolgokhoz, emberekhez, melyektõl szeretnénk megszabadulni, ám azok gúzsba kötnek bennünket. Gyakran a közönyösség és az egoizmus falaiba ütközünk, vagy olyan események történnek, melyek — úgy tûnik — meghaladják erõnket, s ezért feladjuk a harcot.
ISTENNÉL SEMMI SEM LEHETETLEN. hatalmában áll megadni bármilyen kegyelmet: világi és lelki javakat, lehetséges és lehetetlen dolgokat. Megadja azoknak is, akik kérik s azoknak is, akik nem, mert — amint az evangélium mondja — Õ Atya, aki "felkelti napját gonoszokra és jókra egyaránt.

2021.05.24.

Istentől félni kell? 

Szerető Isten

Istent meg kell ismerni ahhoz, hogy érezzük, tudjuk és megvalljuk, hogy Ő a szeretet.
Nagyon sok felekezetben olyan istenképet vetítenek elénk akitől rettegni kell.
Én nem olyannak ismertem meg.
Megértő, türelmes, szerető Isten.
Eddigi életem során nem tapasztaltam, hogy rettegve gondolok rá.
Érzem, hogy Isten szeret engem. Istenfélelemben élek, de ez olyan félelem, hogy nem akarom vétkeimmel, rossz cselekedeteimmel megszomorítani. Tudom, ha mégis vétkezem, őszinte szívvel mehetek a kegyelem trónusához, és megbocsát nekem.

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.”
Zsidókhoz írt levél 4,14-16

2021.05.21.

 


Tékozló

tekozlo fiu hazater

„Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened!”  Jeremiás könyve 14:7

Körül nézel, és csak akkor veszed észre, hogy ismét ott vagy. A gödör mélyén. Megint elkövetted, megint nem gondolkodtál, vagy nem jól gondolkodtál, és ez lett a vége. Megint hazudtál, csaltál, loptál időt, szeretetet, tiszteletet. Megint nem voltál jó, pedig te nem így akartad. Megint hibát követtél el, ugyanazt, amit a múlt héten, meg előtte, és már annyiszor életed során. Megint nem Isten volt az első, megint nem érdekelte agyad kusza tekervényeit, hogy tartsd vele a kapcsolatot, és végül látod, mi lett a vége.

Már te is utálod magad. Undorral nézel a tükörbe, és néha legszívesebben a képébe vágnál annak, aki karikás szemekkel bámul vissza rád a foncsorozott üvegből. Miért? - fakad fel belőled a keserű kérdések sokasága. Miért nem gondoltam át még egyszer, miért nem tettem meg, amit meg kellett volna? Miért nem maradtam inkább csöndben, vagy miért nem beszéltem, amikor szükség lett volna rá?

Mardos a szégyen, mert tudod, mit kellett volna inkább választani. Mardos a szégyen, és vágysz arra, hogy megszabadulj mindettől, és újra kiléphess a fényre. Éhes vagy a bocsánatra, a feloldozásra, és nem elég, hogy a társad, aki ellen elkövetted, kész megbékélni veled. Nem elég, hogy az ember megbocsát, ha megbocsát, kell valami több, valami jobb, valódibb és biztosabb. 

És Isten lehajol hozzád. Ő kész megadni azt, amire vágysz, amit keresel égen-földön, feltúrva a nagyvilág padlását és pincéjét, ám soha rá nem bukkanva. Ő kész a békére. Ő megbocsát. Eléd fut az úton, a nyakadba borul, és mint szeretett gyermekét ölel magához. Nem érdekli a bűn szaga, koszos ruháid és ápolatlan lelked. Hazaértél, és csak ez számít. 

A bocsánat, a teljes bocsánat a tiéd, és ezt senki sem veheti el tőled. Tudja, hogy még meglátogatod azt a régi gödröt, ennek ellenére és ezzel együtt fogad vissza magához, mert szeret, és szeretné, ha végre igazán megtapasztalnád a tőle kapott szabadságot.

Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk.Ézsaiás 59 :12 

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." Zsid. 4:15-16

Ő nem engedi, hogy olyan kísértések érjenek bennünket, amikben az ember ne tudna megállni. "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni" (1Kor. 10:13).

Forrás
http://reggelidicseret.blogspot.com/

2
021.05.10.


 

Rick Warren - Van erőd, hogy nemet mondj!
==================================

Akik test szerint élnek

„Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.” (Róma 8:9)

Korunkban néhány ember ragaszkodik hozzá, hogy azonnal ki kell elégítenünk minden kívánságot, ami az utunkban jön. Ez romboló gondolkodásmód. Csak azért, mert kedved van megenni egy egész csokoládétortát, nem jelenti azt, hogy ez jót is tesz.

Róma 8:9 azt mondja: „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek.”

Mielőtt hívővé lettél, csak az akaraterőddel küzdöttél a kísértések ellen, de ez sosem volt elég. A téged hajtó hatalmas vággyal szemben erőtlen voltál.

Hívőként azonban most veled van a Szent Lélek – és egy új képesség, hogy nemet tudj mondani.

Galata 5:16 azt mondja: „Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” A Biblia nem állítja, hogy nem lesznek bűnös kívánságaid, miután kereszténnyé lettél, azt azonban mondja, hogy a Szent Szellem segít neked úgy dönteni, hogy nem teljesíted ezeket.

Ha valaha is hallottál valakit, aki azt mondta, „Keresztény vagyok, de nem tudom megállni hogy...”, az az ember hazudott. Egyszerűen sosem hívta segítségül a Szent Lélek erejét a kísértés pillanatában.

Van erőd nemet mondani! Használd!

 2021.04.24.

 


 

 Értékes vagy Istennek

Értékes vagy

 A Biblia azt mondja, hogy még mielőtt megszülettél, Isten előre eltervezett téged. Isten tudta, milyen leszel. Ő választott téged, és ő választotta a tulajdonságaidat. Ez azt jelenti, hogy egyedi vagy. Belőled csak egy van. Nincs senki más, aki olyan, mint te. Ha te nem vagy önmagad, ki lesz majd olyan, mint te?
Pótolhatatlan vagy.


Zsoltárok 139:13-14,
Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.

2021.04.24

 

Nem én írtam, a fbk-on találtam, és úgy gondoltam elhozhatom ide.

 

A szívbéli motiváció kérdése

 

"..mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen a munkája, azt a tűz teszi próbára." I.Kor.3:13

kinek milyen a munkája

 

Minden cselekvésünknek van szívbéli motivációja. Akkor, amikor Isten akarata szerint való, akkor teocentrikus, ISTENKÖZPONTÚ, és minden más esetben egocentrikus, ÉNKÖZPONTÚ. Az Istenközpontúan motiváltak, az „előre elkészített jócselekedetek”.
Az én központúak, az emberi jócselekedetek, ezek azok, amik mind a „széna, szalma, pozdorja” kategóriába tartoznak, melyek MIND ELÉGNEK, tehát nem íratnak jóvá a „mennyei számlánkon”, - dacára annak, hogy esetleg mi nyilvántartjuk, azokat, saját bonuszunknak elkönyvelve. Ezek a szelfizők, azok, akik majd emlékeztetni próbálják az Úr Jézust: „Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Erre az lesz az ÚR válasza: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.”
Akik Isten-központúan motiválva cselekednek, azok – az igazak - pedig azt kérdezik az Úrtól: „Uram, mikor volt az, amikor éhesnek láttunk téged és megetettünk téged? Mikor volt az, hogy szomjasnak láttunk téged, és inni adtunk neked? Mikor láttunk betegnek vagy börtönben, hogy elmehettünk volna hozzád?” Igen ezek azok, akik nem szelfiztek! Ezek nem könyvelték el magukként cselekedetteknek azokat. DE ezeket már az Úr tartja nyilván, nem emlékeznek azokra, hisz „nem tudja a balkezük, hogy a jobb mi jót is cselekedett”.
A fizikai élet analógiájaként ezeket, „vegetatív”módon végbemenő működésekhez tudnám hasonlítani, melyek a „mi akaratunktól függetlenül működnek”, - hisz az Isten központúan motiváltakat, a bennünk ÉLŐ Krisztus cselekszi meg, általunk. Ezért ezek mind az Ő dicsőségére kell(ene) hogy legyenek. Emlékszem, gyermekkorromban Édesanyám gyakran ismételt egy közmondást: „ne ékeskedj más tollával”, és ezek a JÓK, bizony mind az Úr tollai, egyedül Ő méltó azokkal ékeskedni! (MM.)

 

Molnár Miklós az írás szerzője

2021.04.19.

 

 


Az igazak kívánsága teljesül

"Az igazak kívánsága pedig teljesül" (Péld 10,24).

 Az igazak kívánsága...

Mivel az igaz kívánsága is igaz, Isten nyugodtan teljesítheti azt. Viszont sem az egyes embernek, sem a társadalomnak nem lenne hasznára, ha ez az ígéret a gonoszoknak is szólna. Tartsuk meg az Úr parancsolatait, akkor Ő is méltányolni fogja kéréseinket.

Ha azonban az igaz ember esetleg jogtalan dolgot kíván, az nem fog teljesülni. De rá fogunk jönni, hogy ezek nem is valóságos kívánságok, hanem félreértésből, vagy eltévelyedésből fakadtak, és így az szolgál javunkra, ha nem valósulnak meg.

Halogatja az Úr kívánságaink teljesítését? Ez a mai ígéret bátorítson a további könyörgésre. Vagy esetleg végleg megtagadta kérésünk teljesítését? Akkor is adjunk hálát Neki, hiszen mindig az a vágyunk, hogy csak akkor engedjen kéréseinknek, ha Ő is így látja jónak.

Bizonyos dolgokat viszont bátran kérjünk. Ilyenek: a szentség, a hasznosság, a szolgálatban a Krisztushoz való hasonlatosság, a felkészítés a mennyek országára. Ezek a kérések a kegyelemből, és nem a természetünkből fakadnak - a megigazult ember, és nem a természeti ember kérései. Isten nem zárkózik el az ilyen kérések elől, hanem bőségesen teljesíti őket. "Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4). Ezt kívánjuk ma!

forrás: C.H.Spurgeon

2021.04.15

 


Daniel Kolenda - Élj, mielőtt meghalsz! - Menj el, és többé ne vétkezzél!

Jézus megbocsát

 
Nem kérdés, hogy amikor a zsidó vezetők Jézus elé rángatták a házasságtörésen rajtakapott asszonyt, az egyértelműen bűnös volt a vádban megfogalmazott bűnben. A törvény alatt a házasságtörés megkövetelte a halált. De Jézus irgalomra indult az asszonyon, és miután a vádlói elmentek, azt kérdezte tőle: "Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem kárhoztat téged?" Ő azt válaszolta: "Senki, uram!" Jézus erre azt mondta: "Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezzél!" (János 8:10-11).

Bár inkább érzelmileg hat ránk ez a történet, hadd tegyek fel mégis egy gyakorlati kérdést! Mi adott Jézusnak jogot arra, hogy ellentmondjon a mózesi törvény követelésének? Az igazságnak érvényesülnie kellett, és a törvényszegőket el kellett ítélni. Figyeljétek meg, hogy Jézus nem a szőnyeg alá söpörte az asszony tettét, mintha az nem is lett volna annyira súlyos. Amikor kimondta ezeket a szavakat: "Én sem kárhoztatlak. Menj el, és többé ne vétkezzél!", már úton volt a kereszthez, ahol ennek az asszonynak a házasságtöréséért is fizetett saját szeplőtlen vérével. Ilyen módon érvényesítette az igazságot, és teljes mértékben törlesztette a bűn-adósságot.

Nagy különbség van aközött, hogy tanulsz a múltadból, vagy hogy benne élsz. Nem tudunk visszamenni az időben, hogy megváltoztassuk a múltat. A múltban élni a kegyelem szelleme és Jézus kereszten véghezvitt áldozata elleni támadás. Ha egyszer tisztára mosott az Úr Jézus vére, akkor Isten már nem kárhoztat, és neked sem kellene kárhoztatnod magadat. Most azért: menj, és többé ne vétkezzél!
 

 

 Húsvét

Húsvét a keresztyén ember számára Krisztusra tekintve örömünnep. "Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, ... akkor hiábavaló a ti hitetek is" - írta Pál apostol.
Jézus feltámadása nélkül értelmetlen és alaptalan lenne a keresztények hite. A kereszthalál és a feltámadás nélkül nem lenne megváltás, ami a világ fő célja. A kereszténység szempontjából Jézus feltámadása a világtörténelem legjelentősebb ténye.Az öröm forrása az a Krisztus, akit ugyan keresztre feszítve megöltek, sírba tettek, de nem maradt a sírban , hanem életre kelt, s úrrá lett síron és halálon

Szabolcska Mihály: Miért keresnéd Őt a sírba

Miért keresnéd Őt a sírba
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!

A Golgotán volt az ítélet,
Ott győzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!

A Golgotán Ő meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.

De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!

2021.04.04.

Nagypénteki ima

nagypéntek

2021.04.02.

 
A PRÓBÁK TÜRELEMRE TANÍTANAK

állhatatosság

 

Ha a nehézségek között tökéletesen tudunk cselekedni, akkor lesz életünk befejezetté és teljessé

"Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül."
 (Jakab1,4).

Szellemi életünket megkoronázó tanítást gyakran a szenvedések iskolájában nyerünk. A próbatételek megszüntetik bennünk a szenvedésektől és fájdalmaktól való félelmet, mert megtapasztalhatjuk, hogy Isten tart bennünket.

Képessé tesznek minket arra, hogy az Ő ereje által felülemelkedjünk a félelmen mindaddig, amíg örvendezni nem tudunk a Krisztus jó vitézeként megküzdött harcban való győzelmünknek.

 

(Hilfe und Nahrung A.B.S.)

2021.03.19

 

 


Elválasztva az evangélium hirdetésére

Hirdesd az igét

“Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére” (Róm 1,1).

 

Elhivatásunk elsősorban nem arra irányul, hogy szentté legyünk, hanem hogy az evangéliumot hirdessük. Az a legfontosabb, hogy felismerjük: Isten evangéliumának maradandó valóságként kell megvalósulnia. A valóság nem az emberi jóság vagy szentség, sem nem a menny vagy a pokol: a megváltás a valóság! A keresztyén munkásnak életbevágóan szüksége van arra, hogy ezt felismerje. Nekünk, mint munkásoknak, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a megváltás az egyetlen valóság. A személyes szentség már következmény és nem ok. Ha hitünket az emberi jóságra, azaz a megváltás következményére alapozzuk, akkor ha jön a próba, összeroppanunk.

 

Pál nem mondta, hogy magamagát választotta ki, hanem hogy “…az Istennek tetszett, aki elválasztott engem…” (Gal 1,15). Pál nem volt túlérzékeny a jellemét illetően. Amíg szemünk a magunk tisztaságára tapad, addig nem juthatunk közelebb a megváltás valóságához. Sok keresztyén munkás azért törik össze, mert inkább a maguk fehérsége után vágyódnak, mint Isten után. “Ne kívánd tőlem, hogy életem szennyes volta miatt kelljen foglalkoznom a váltság nyers valóságával; azt hiányolom: tegyen Isten valamit azért, hogy kívánatosabbá legyek saját magam előtt.” Ha így gondolkozom, elárulom, hogy Isten evangéliumának valósága még nem is érintett meg engem; ez nem fenntartás nélküli átadás! Isten nem tud addig megszabadítani, amíg csak a magam jelleme érdekel. Pál nem gondol önmagával; fenntartás nélkül átadta magát arra az egyetlen célra, amire Isten kiválasztotta, hogy hirdesse Isten evangéliumát (Róm 9,3).

forrás: Internet

2021.03.17


A HIT

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom...

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: "Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak." Jézus így szólt hozzá: "Elmegyek, és meggyógyítom." De a százados ezt felelte rá: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Máté 8:5-8,

A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Máté 8:13.

 

Példát vehetnénk a századosról. Beteg volt a szolgája. Mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Jézus vele menjen, és otthonában gyógyítsa meg a beteg embert. Neki elég volt Jézus szava, Jézus ígérete.
Mi hogy is állunk ezzel a dologgal?
Jézus szava rendelkezésünkre áll. Kezünkben van a Biblia. A szó, az ígéret.
Kimondjuk, kérjük és nem használ?
Talán halkan mondtuk?
Nem, véleményem szerint nem a hangerő dominál, hanem a hitünk. Elhisszük-e, hogy Jézus ma is gyógyít? Mert ha nem nagyon hisszük, akkor ne is reménykedjünk.
Tudjuk, hogy Isten szuverén joga eldönteni, hogy kit gyógyít meg és kit nem. De a mi hitünk felerősítheti a reményt abban az emberben aki már reményt vesztett, és Jézus Krisztusba kapaszkodhat. Az Ő szavába és ígéretébe. És ez a remény megnöveli az akaratát és élni akarását. Ha sikerül személyes kapcsolatot kialakítania Jézussal akkor az örök élet ajándékát is elnyerheti.
Ne engedjük, hogy hitünk csökkenjen. Tápláljuk és erősödjünk a napi imádkozás és az Úrral történő kapcsolatunk fenntartása által.

bacsipista

2021.02.07

 


Ki vádolhatja Isten választottait?

Isten nem követel, nem vet meg, nem vádol és nem kínoz...

 

Isten választottait a Kolossé levélben leirtakról ismerhetjük fel. 

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
Kolossé 3,12-17.

Ebből is felismerhetjük, hogy Isten választottai Istent követik, úgy élnek ahogyan Isten Szent Lelke vezeti őket. Isten választottait Isten Lelke nem vezeti félre, ezért semmi olyat nem cselekednek amely miatt vádolhatók lennének.

Ja igen, mondhatják egyesek, Isten adott a népének törvényeket, és ha azokat megszegik akkor bűnt követnek el.
Tudjuk azonban, hogy a törvények azért vannak, hogy felismerjük a helyest a helytelentől, a tilosat a szabadtól, különbséget tudjunk tenni a szabad és a bűnös cselekedet között.

Sátán a fő vádlónk, amely megkeresi az alkalmat, hogy ártson nekünk és azt is, hogy cselekedeteink, még ha jó szándékról tanúskodnak is bűnnek legyen feltüntetve.

A mózesi kőtáblán adott parancs értelmében a szombatot teljes egészében Istennek kellett szentelni, munkát nem végezhettek azon a napon. De ezt a parancsot felírta a szeretet parancsa, ha életet kellett menteni az volt bűn, ha nem segítettek hanem tétlenül szemlélték a történteket.

Vádolhat bennünket még a szívünk is. De a szívünk is csak akkor vádol, ha nincs meg a bizalmunk Isten felé.

„És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká őelőtte a mi szívünket, hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket , bizodalmunk van az Istenhez: És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte”
1.János 3,19-22

Jézust vádolták a képmutató farizeusok, aki valójában felismerték a jelek alapján, hogy Jézus az Isten fia, de féltették tekintélyüket, pozíciójukat, az emberekre aggatott felesleges törvények megszűntét amelyek igazolhatták volna embertelenségüket, ezért mindenáron arra törekedtek, hogy Jézust megöljék. De nem orvul, hanem az egyetértés és a demokrácia látszatát keltve.

Jézus elmondta nekik a bűneiket és ezzel nem tudtak szembesülni.

„Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert énrólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?”
János 5,43-47

Isten nem vádolja kiválasztottait. Az emberek azok akik ezt teszik a Sátán vezetésével és felbujtásával.

2021.02.14.


Jó pásztor

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.
(János 10,14-16)

Én vagyok a jó pásztor

Ezt a bibliaverset olvasva a következő kérdések jutottak eszembe:
Hogyan gondolkodom a „más akolba” tartozó juhokról?
Megvan-e bennem az, ami Jézus juhait jellemzi?
Kész vagyok-e befogadni másokat is, és közösséget alkotni velük?
Jézus a világ megváltója. Őt nem lehet kisajátítani, áldozata minden ember számára áldást hozott. Miközben fontos a közösség, megvan az a veszélye, hogy kirekesztő gondolkodásúvá válunk. Olyan könnyen alakul ki bennünk felekezeti büszkeség és előítélet...
Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy szíve nyitott minden embercsoport felé, ő valóban minden embert szeret, s arra vágyik, hogy minden ember üdvözüljön.
Az Istenhez tartozást nem biztosítja a születésünk (csak az újjászületés), a felekezeti hovatartozásunk. Jézus egyetlen jellemzőt emel ki: „hallgatni fognak a hangomra”. Nem csupán hallják Jézus szavát, hanem hallgatnak is rá, és követik őt. Hiába vagyunk abban az akolban, ahova Jézus jött, ha a hétköznapokban nem hallgatjuk őt, és nem követjük őt. Más dolog ismerni az evangéliumot, tudni Jézusról, és más dolog hallgatni őt, és hallgatni rá. Napról napra úgy olvasni a Bibliát, mint Isten hozzám szóló szavát, amelyet alkalmazok a hétköznapokban, naponta követni Jézust, s vele járni – ez az, amire szükség van.
Jézus személye egyesíti az ő gyermekeit. Azt ígéri, lesz egy nyáj, s ő lesz a pásztor. Nem az aklok egyesítését ígérte meg. Azt hiszem sokkal inkább nyitott szívre van szükségünk, hogy a gyermekeit összegyűjthesse.

forrás: Facebook - Reggeli bátorítás oldal

2021.02.05.
 

Hagyd az Úrra utadat...

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.”
(Zsolt 37,5-6)

Hagy az úrra utadat


Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy az utainkat nem szeretjük senki másra hagyni. Ha valaki, akkor mi aztán nagyon jól tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni. Meg is teszünk az eredmény érdekében mindent. Dolgozunk éjjel és nappal, és egy pillanatra sem lankadunk. A siker azonban mégsem úgy jön, ahogyan szeretnénk. Azért van ez így, mert Isten útja más, mint a miénk. Sokszor olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki már tizedszer fog neki az építésnek, de mindig összedől a ház. Toporzékol, de ezzel nem fog jobban sikerülni a következő próbálkozás. Az viszont eszébe sem jut, hogy segítséget kérjen őt figyelő édesapjától. – Talán mi is megkérdezhetnénk mennyei Atyánkat, és ha útmutatást nyújt, akkor bízhatnánk benne, hogy működni fog, bölcs tanácsa. Életünk kudarcainak legfőbb oka a bizalom hiánya. Mi akarunk elvégezni erőnk felett való dolgokat, pedig az Úr is munkálkodik értünk. Be akarja teljesíteni Jézus Krisztusban elvégzett örök üdvtervét életünkben. Ha ő szívünknek kősziklája, akkor nem kell tovább szélmalom-harcokat vívnunk. Világossá teszi igazságunkat és jogunkra fényt derít. – Bízol benne? Mert ő most is munkálkodik. Érted!?

 2021.01.14.


Milyen Lélek vezérel téged?

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
Róma 8:14

Akiket Isten lelke vezérel...


Az ember személyisége könnyen befolyásolható. Nagyon sokszor veszem azt észre, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy amit az interneten, közösségi oldalakon olvasnak azt mindent szó szerint elhisznek. Utána olvasás, utána járás nélkül közlik tényként az ott látottakat, olvasottakat, vezetnek meg nem csak másokat, hanem saját magukat is. Szinte azt látom, az internet, a közösségi oldalak vezérlik őket. Már a napjuk is azzal kezdődik, hogy szinte fel sem ébrednek, de már telefonjukat, számítógépüket böngészik.
Igénk azt mondja: akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fia. De fordítva is igaz ez, Isten fiait Isten Lelke vezérli. Milyen ez a Lélek?

Ez a Lélek az erőnek a lelke. Az erőnek a Lelkét adta nekünk az Úr, aki a mi erőtlenségünkön tud Úrrá lenni, és erőtlenségünkben erőt adni. A fizikai fáradtságot kipihened, lefekszel, pihensz, eszel, és újult erővel indulhatsz útra. Amikor Lelkileg fáradsz el, amikor belsőleg merülsz ki, akkor a pihenés, a testi táplálék nem segít. Sokan ilyenkor rohannak mindenfelé: meditáció, jóga, asztrológia, alkohol, kábítószer, stb. Felesleges! El kell hinnünk, hogy azt a lelket, amit az édenkertben az Úr Ádámba lehelt, amely lélek bennünk is van, azt csak is a Szent Lélek ereje tudja bennünk megerősíteni és újult erővel ellátni. Lelki újjászületésre, Isten Lelkének vezetésére van szükségünk lelki erőtlenségünkben.

Másodsorban ez a Lélek a szeretet lelke. Ebben a félelmekkel gerjesztett világban most legjobban szeretetre lenne szükségünk, és valahogy pont ez nem akar menni, szeretni. Félünk a másik felé közeledni, félünk szeretni. Pedig most erre van a legnagyobb szükség: a szeretetre. Akit Isten Lelke vezérel, az ebben az időben is ki tudja fejezni szeretetét. Szájunkat maszk alá rejtették, nem látszik a mosolyunk, meg kell tanulnunk szemünkkel mosolyognunk, hisz a mosoly a szeretet egyik kifejező eszköze. Mióta korlátozás van, azóta minden szombaton végigjárom gyülekezetem tagjait gyülekezeti újságunkkal, a Harangszóval, és elhelyezem postaládájukban. Vannak, akik kijönnek, mert szükségük van a jó szóra, a beszélgetésre, hogy érezzék, hogy vannak, hogy még szükség van rájuk. Így is lehet szeretni, egyszerűen csak hallgatni, de mégis szeretni.

Harmadszor ez a Lélek a józanság lelke. Józannak lenni, lelkileg józannak lenni. Nagy szükség van most erre. Sokan mondják és mondták, hogy akik tiszta szívvel hisznek Istenben azokat ez a vírus nem ér el. Nem, ez nem így van. Számos komoly hívő testvérem kapta már el ez a vírust. Van akin könnyen átment, van aki kórházba kerül. Az Úr Jézus Krisztus sosem mondta, hogy aki őt követi az nem lesz beteg, azt nem éri baj, annak minden jól fog menni. Sőt a Sátán teljes erőbedobással azokat kísérti és támadja, akik Krisztus gyermekei. Ezért van szükségünk a józanság Lelkére, arra a Lélekre amely tud bölcsességet adni, és cselekedeteinket bölcsen irányítani. És ez a legnehezebb, józannak maradni és közben mégis szeretni.
Adja meg az Úr nekünk ezekben a napokban, hogy Lelkünk tudjon erős maradni, Lélekkel tudjunk szeretni, és közben józanok.

forrás: Facebook -István Tóth

2021.01.11.Ha félek is benned bízom! 

 Ha félek is...

 

Tudom, hogy a Szentírás tanításai szerint nem szabad a hívőnek félni, de emberek vagyunk és természetünk része a jövőtől, betegségtől, kilátástalan helyzetektől való félelem.

 

De nem hagyom a félelmet elhatalmasodni. Hivatkozom a Zsoltárokban leírtakra, és Istenre tekintek akiben minden nehézségek ellenére is megbízok.

 

"Ha félek is, benned bízom! "

 

(Zsoltárok 56:4)

 

 


Kívánjuk, hogy ne csak a mai nap, de a szíved minden nap karácsonyi szeretetben égjen, a boldogság állandó fénye költözzön életedbe, és az ünnepek elmúltával is úgy ragyogj, mint szenteste a karácsonyfa előtt!

A karácsony mást-mást jelent szegénynek, gazdagnak, valakik szeretnek, valakik megfagynak;
ha a szereteted a családnál ma távolabbra ér el, sokat segíthet egy pokróc vagy egy meleg étel…

Karácsony

 2020.12.24.


Út áll előtted...

Út előtted

 

Ha vannak kövek az utadban, akkor az a jó hírem számodra, hogy Jézus ma is elhengeríti a köveket, és megteszi azt, amire ember nem képes. Jézusnak minden utunkba kerülő kőre van egy ígérete. Ha a félelem köve blokkolja az utadat, akkor egyszerűen kapcsold hozzá az Ő ígéretét: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2 Timóteus 1:7) Ő meg tud szabadítani, meg tud gyógyítani, és helyre tud állítani! A feltámadás ereje működik benned. Isten képes utat készíteni ott is, ahol nincs út! 

Forrás: részlet Victoria Osteen Isten ma is elhengeríti a köveket című írásából.

 2010.11.02


 


Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!


Isten többféle módon szól hozzánk.
– Szól a szél zúgásában, lombsuttogásban, madarak énekében; de az orkán zúgásában, villámok csattanásában, vihar tombolásában is.
– Szól az anya-szív melegében, a szerető kéz simogatásában, gyermekeink-unokáink gügyögésében, gagyogásában, vidám kacagásában; de a betegség sóhajában, szenvedés sírásában és kínlódásában, szeretteink halálának lélek-fagyasztó hidegségében.
– De jó, ha Isten szava szelíd és simogató! Hogy megnyílik előtte a szív, hogy térdre borul előtte a lélek!
– S milyen dermesztő, ha fájdalmon, szenvedésen, halálon keresztül beszél! Ilyenkor bizony lehet Isten szavát, kemény szívvel, visszautasító vagy kétségbeesett lélekkel fogadni. –Lehet azonban még ilyenkor is kiérezni belőle az atyai szeretet hangját, azt a hangot, amely vissza akar hozni bennünket a helytelen útról, a tévedés meredélyéről, a bűn mélységeiből.
– Vagy nehezebb, meredekebb útra akar vezetni, mely gyorsabban és közelebb visz Hozzá.
– „Ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!”

Idézet forrása: Dr. Takáts ÁgostonTESTVÉR! VAN EGY KIS IDŐD?

2020.10.15


Maradjanak a  szívedben

"6. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 7. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! "
5Mózes 6:6-7, Ez az ige több egy egyszerű emlékeztetőnél, mert egy siker-recept van benne. Isten igéje élő és ható ige. Nem betű akar maradni a Biblia lapjain, hanem életté akar válni a mai napunkban. Nemcsak vallásosság akar lenni a reggeli Bibliaolvasás közben, vagy az istentisztelet vagy imaóra látogatása közben, hanem tettekké akar válni akár állunk, akár járunk, akár fekszünk. Nincs olyan élethelyzet, amikor Isten ígéreteinek, Isten törvényeinek ne lenne aktualitása. Állandóan hatni akar a mindennapjainkban is!

2020.10.11.

 


 

Elég neked az én kegyelmem


 

Emberek sokasága tölti ki azokat a teszteket, amelyek rámutatnak az erősségeikre. Mindenképpen jó dolog megismerni az erősségeinket annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk a munkánkban.
A gyengeségeinkről azonban ritkán beszélünk, nem szeretjük felfedni őket, mert úgy érezzük, hogy rossz fényt vetnek ránk és hátráltatnak bennünket.

 

Elgondolkodtál már azon, hogy mi a célja a gyengeségeidnek? Mert ha a mindent tudó Isten tervezett és alkotott meg tetőtől talpig a hibáiddal együtt, akkor a gyengeségeidnek is minden bizonnyal célja van. Miért tenne Isten ilyet? Mi jó származhat a gyengeségekből?
Pálnak volt egy tüske az oldalában, ami gyengévé tette őt. Amikor kérte Istent, hogy távolítsa el azt, akkor a válasz így szólt: "Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te gyengeséged által lesz nyilvánvalóvá." Pál esetében a gyengeségét Isten arra használta, hogy alázatossá tegye őt. Arra volt jó, hogy Pál egyedül Istenben bízzon. Pál tüskéje arra tanította őt, hogy amikor gyenge volt, Isten csodás ereje hordozta őt.
Mert a gyengeségeink legértékesebb ajándéka egy bensőséges kapcsolat a mennyei Atyánkkal. Ha Hozzá fordulunk szükségeinkben, Ő mindig válaszol. Nem mindig úgy, ahogy mi eltervezzük, vagy szeretnénk, hanem egy sokkal hatalmasabb módon fordul hozzánk: nekünk ajándékozza Önmagát.

Legyen bár a tüskénk fizikai, mentális, érzelmi vagy lelki eredetű, bizonyosak lehetünk abban, hogy Istennek célja van azzal a tüskével az életünkben, és a kegyelme több mint elegendő számunkra.

Micca Campbell Fear Less - Live More

2020.09.29.

 

 


Új parancsolat

Új parancsot adok nektek...

Isten parancsa, hogy Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok.“
(3.Mózes 19,2)

Gondolom akkor vagyunk szentek, ha legyőzzük szenvedélyeinket és nem hagyjuk, hogy az uralkodjon rajtunk. Ha ezt meg tudjuk tenni akkor már van egy jó lépésünk a szentség felé.
De annyira nehéz ebben a mai világban úgy élni, hogy ne hasson ránk a világ negatív módon. Nem tudjuk kivonni magunkat a bűnös világból, hacsak el nem vonulunk belőle és nem élünk remete életet. De akkor nem teljesíthetnénk Jézus küldetésparancsát. Bátornak kell lenni, hogy "mások" legyünk, és ne a világ hasson ránk, hanem mi a világra. Ehhez pedig tennünk és cselekednünk kell, hogy méltóképpen képviselhessük Jézust. Tudom, hogy mit kéne tennem, tudom mi a helyes mégis eltérek azoktól.

A Biblia azt mondja, hogy Isten szereti az embert, a bűnt azonban gyűlöli. Jézus új parancsolatot is adott nekünk:

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”
(János 13,34-35)


bacsipista

2020.09.04

 


 

Az ember azt nézi ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 

"...Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van."
1 Sámuel 16:7,

Az Úr azt nézi, ami a szívünkben van.
Örül Ő annak, amit ott lát?
Nem biztos, mert a szívünk tele lehet olyan dolgokkal ami nem kedves Isten előtt..
Látja mi van a szívünkben, de nem fordul el tőlünk, nem hagy magunkra a vétkek mocsarában,
hanem kiemel onnan, mielőtt teljesen elsüllyednénk.
Hozza a világosságot, és segít a szemét kitakarításában. De magunknak is akarnunk kell,
mert ez csak közös akarattal sikerülhet.
El kell fogadnunk a felajánlott segítségét és kegyelmét, amit nyújt nekünk.

 2020.08.20


Jézus, az áldott orvos

Én vagyok az Úr a te gyógyítód

 

Máté 8:1-13
1. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, 2. és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz." 3. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És a lepra azonnal letisztult róla. 4. Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik."

 Kit gyógyít meg az áldott orvos?

Aki beteg és felismerte hogy (gyógyíthatatlanul) beteg, és őszinte szívvel megy az úr elé azt meggyógyítja az áldott orvos.

Ézsaiás 38 1-8,
1. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben! 2. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az ÚRhoz, 3. és ezt mondta: Ó, URam, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. 4. Azután így szólt az ÚR igéje Ézsaiáshoz: 5. Menj, és mondd meg Ezékiásnak: Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még tizenöt évvel.

Aki bízik az áldott orvosban meggyógyulhat. Nem kételkedik Isten ígéreteiben, nem másba veti a bizalmát, hanem egyedül az Jézus Krisztustól várja a gyógyulást.

Márk 11,24
Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Csak az gyógyul meg aki meg akar gyógyulni!
Mert vannak, akik szeretik a betegséget: nem kell dolgozni, kiszolgálják őket, pátyolgatják őket, ők vannak a középpontban.
Vannak, akik ragaszkodnak a betegségeikhez.
De soha nem a bűnös fog elkárhozni, hanem aki bűnös akar maradni! Az ilyen nem tudja meggyógyítani az áldott orvos.

Hogyan gyógyít az áldott orvos?

A gyógyítás eszköze a bibliai történetekben mindig a szó: Jézus életet adó szava. Ma sincs másképp: a gyógyulás útja mindig Isten igéje: amelyen keresztül a Szentlélek Isten beköltözik a szívünkbe és hit által életet fakaszt

Róma 1:17
"mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni."

Jézus már kifizette az árat a gyógyulásunkért. A gyógyulásunkat maga Jézus vásárolta meg, és kifizette érte az árat.

1Péter 2,24
Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. (lásd. Ézsaiás 53:5,)

Ezt az ajándékot megfizetni nem tudjuk – csak elfogadhatjuk. Az egyetlen, amit mi adhatunk Neki: szívünk hálás engedelmessége

Filippi 4:6,
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Arra bíztat bennünket ez az ige, hogy imádságunkban és könyörgésünkben minden alkalommal (tehát valahányszor kérünk valamit) hálaadással tárjuk fel szükségünket Isten előtt, mert ha így tesszük, (Fil. 4,7: És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.) az Istennek békessége, mely minden értelmet (minden kételyünket, aggályunkat, minden elképzelésünket és érzéseinket) felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A hálaadás szoros kapcsolatba fűzi a szellemünket és a lelkünket az Atyával. A hálaadás örömet gerjeszt a szívünkben, gyógyul testünk, lelkünk és az öröm újabb hálaadásra vezet bennünket.

2020.08.13.


Ne félj, Isten  veled van!

Isten veled van!

"Én vagyok a  pajzsod: jutalmad igen bőséges."

   Amikor Isten  új helyzetbe küld, vagy olyat kér tőled, amit még soha azelőtt nem tettél, akkor bizonytalanságot és félelmet fogsz érezni, és rengeteg kérdés lesz benned. Isten tudja ezt, ezért neked tett ígérete mindig arányban lesz a feladattal, amivel megbíz. Képzeld el, hogy eladod a házadat, mindent becsomagolsz, a családodat beülteted az autóba és elindulsz anélkül, hogy tudnád, hová tartasz. Őrülten hangzik? Pedig pont ezt kérte Isten Ábrahámtól. De azt is mondta neki: "Ne félj Ábrahám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges." (1Mózes 15:1) A "pajzs" azt jelenti, hogy Isten meg fog védeni, a "jutalom" pedig azt, hogy gondoskodni  fog mindenről, amire szükséged van. Azt jelenti ez, hogy nem  fogsz félni? Nem, ez azt jelenti, hogy bíznod kell benne akkor is, ha félsz.

   Dr. Bernard Vittone azt mondja: "Ahogy öregszünk, egyre kevésbé tudunk különbséget tenni a munkához, stresszhez, feszültséghez kapcsolódó negatív szorongás és a pozitív szorongás között, mely természetes és izgalmas velejárója annak, ha valami újat próbálunk. Ezért aztán egyre jobban félünk és próbáljuk elkerülni az aggodalommal járó helyzeteket. Amikor ez történik a biztonság utáni  vágy teljesen lebénít bennünket. A kockázatkerülés olyan, mintha az életet próbálnánk elkerülni. Ha nem törekszünk célokat elérni, növekedésünk  teljesen  leáll."

   Ha Ábrahám nem  engedelmeskedett volna Istennek, mert félt volna az ismeretlentől, amit még nem  próbált, akkor valami "igen bőséges jutalmat" hagyott volna ki.
Ma tehát lépj túl a  félelmeiden, és igényeld azt az áldást, amit Isten megígért, ami ott vár rád a félelem túloldalán. Ne félj, Isten veled van!

forrás: 90 nap bátorítás nehéz időkre

2020.08.09


Kiben  higgyünk?

A hit egy döntés

Mi halandó emberek vagyunk, de Istenünk, a hatalmas Mennyei Atyánk kegyelméből örök életünk lehet.
Tulajdonképpen mi elgondolkodtatni való van abban, hogy higgyünk e, egy hatalmas, jóságos, szeretetteljes, kegyelmes Istenben? Nem leszünk attól boldogabbak, ha nem hiszünk benne.
Vajon kiben hihetnénk ebben a világban? A sátának? Aki megkísért bennünket, hogy elfordítson szerető Istenünktől?
Isten útja az igazságos. Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet..." (János 14.6)
Ha élni akarsz akkor a döntést mindenki számára egyszerű. Hozz egy döntést és hívd be életedbe Jézust!
Hitben kell járni bármilyen nehéz helyzetbe is kerülsz, nem kételkedve azzal a gondolattal, hogy van e Isten vagy nincs. Mert Jézus velünk van ahogyan ígérte:
„Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:20,)
Bízz benne és ne rendüljön meg a hited!

Forrás: Facebook (Horváthné P.Judit)

 2020.07.29.


Az Isten, aki lehajol… és felegyenesedik

Jézus ír a homokban

„Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: "Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?"

Ő így felelt: "Senki, Uram." Jézus pedig ezt mondta neki: "Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!"” (János 8:10-11)

Vádlás – a gonosz kedvenc eszköze. Annyiszor fogja megismételni a házasságtörő asszony forgatókönyvét, ahányszor csak megengeded neki: végigvonszol a városon és besározza a neved. A tömeg közepére állít, és hangszórón keresztül kürtöli szét a bűnödet: Ezt a személyt tetten érték miközben felelőtlenséget… ostobaságot… becstelenséget… paráznaságot… követett el.

Azonban nem az övé az utolsó szó. Jézus már kiállt érted.

Lehajolt. Egészen mélyre. Olyan mélyre, hogy istállóban született, ácsműhelyben dolgozott, és egy halászhajóban aludt. Olyan mélyre ereszkedett, hogy közösséget vállalt a bűnösökkel és a leprásokkal. Annyira mélyre hajolt, hogy hagyta, hogy leköpjék, arcul üssék, átszegezzék és lándzsával átszúrják. Annyira mélyre, hogy eltemessék.

Azután felegyenesedett. Felemelkedett a halál szorításából, József sírjából, és szembenézett a Sátánnal. Felegyenesedett. Magasra. Kiállt az asszony mellett és elhallgattatta a vádlóit. És most ugyanezt teszi érted is.

„Most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közbenjár értünk az Atyánál!” (Róma 8:34, EF) Hagyd, hogy ez az igazság beleivódjon a tudatodba. Isten jelenlétében, Jézus Krisztus a védelmedre kel. Magára veszi papi szerepét. „Hatalmas Főpapunk van, aki Isten családját kormányozza! Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.” (Zsidók 10:21-22, EF)

Tiszta lelkiismeret. Tiszta szív. Szabad a vádlásoktól. Szabad a kárhoztatástól. Nem csak a múlt hibái miatt, hanem a jövőbeli bukások miatti kárhoztatástól is.

„Ezért minden időben meg tudja menteni azokat, akik az ő segítségével jönnek Istenhez. Hiszen Jézus örökké él, és mindig segít nekünk, ha Istenhez jövünk, mert a mi érdekünkben emel szót Isten előtt.” (Zsidók 7:25) Krisztus szakadatlanul közbenjár érted.

Jézus a KEGYELEM szavaival tapossa el az ördög kárhoztatását.

forrás: Építő gondolatok Max Lucado

2020.07.18


 A Biblia felemel

 Nyitott biblia utat nyit a mennybe

A Biblia felemel minket Istenhez, aki adta azt.
„Az én lábam szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.”  (Zsoltár 119:105).
Háromezer éve tartja a vezető helyét, mint a világ legolvasottabb könyve. Titka, hogy nem csak tudást közöl vagy irodalmi élményt nyújt, hanem átformálja az olvasóit. Az olyan embernél, akinek szétesik a Bibliája a gyakori olvasástól, nem kell tartani attól, hogy szétesik az élete. A nyitott Biblia ajtót nyit a mennyre.

 

Forrás: Reinhard Bonnke evangélista Facebook

  


Testvéri szeretet

Amint én szerettelek benneteket...

 

János 13, 34-35
Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Jézus ezt akkor mondta, amikor Júdás már elindult mesterét elárulni. Jézus ennek tudatában és mindezek ellenére buzdította tanitványait. Olyat kért tőlük, amelyre ő saját maga mutatott példát és tanította őket a velük együtt közösen eltöltött 3 év alatt.
Ez az a szeretetparancsolat, amelyet egymás között kell gyakorolnunk. Miért kaptuk ezt a parancsot? Gondolom azért, hogy jellé válhasson a kívülállók és a világ számára, akik mindig kritikusan és meg nem értően tekintettek a keresztényekre két ezer évvel ezelőtt is és ma is.
Az első gyülekezet megértette és felismerte ezt a parancsot.

ApCsel 2,38-47 Jeruzsálemi gyülekezet
38. Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." 40. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: "Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!" 41. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47. dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 

Ezt ismerte fel a közösség: szeretet feltétel, határok nélkül. Ezt ma úgy is nevezzük, hogy agapé szeretet. Szerették egymást, nyitottak voltak egymás felé. Nem marakodtak, nem orroltak egymásra, szeretetben éltek korlátok nélkül. És mi lett az eredménye? Kedvelte őket a nép és növekedett a gyülekezet.

Felmerülnek bennünk kérdések: Így van ez a napjainkban is? Ezt cselekedjük mi is? Mit mondanak a kívülállók, ha bepillantanak életünkbe? Tudunk-e együtt imádkozni azzal, aki meglátta, hogy milyen esendő és gyenge és felismerte, hogy bűneit nem tudja egyedül elhordozni. Látják-e hogy bennem nincs harag, megbántottság? 

Egységünk és szeretetünk a legnagyobb bizonyság az élő evangélium a világ számára. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
Ha mi szeretjük egymást azzal a szeretettel, ami nekünk adatott a Szent Lélek által, akkor mások is vonzódni fognak hozzánk,és a szeretet forrásához, Mennyei Atyánkhoz. És úgy érzem, hogy ez az igazi evangélizáció.

Kövessük Jézust! Bízzunk és reménykedjünk abban, hogy szeretetparancsát meg tudjuk tanulni, meg tudjuk tartani és tovább tudjuk adni. Hiszen nem parancsolta volna, ha megtartása, megtanulása nem lenne lehetséges. Ha magunk nem vagyunk erre képesek, akkor az Ő segítségével be tudjuk tölteni és teljesíteni. Mutassunk példát életünkkel! Hiszen Jézus szabaddá tett minket minden bűntől és munkálkodik bennünk azzal az erővel, amit a világ nem ismer és nem tud utánozni.
Miért nem tud utánozni? Mert a szeretet nem csupán érzelem, hanem cselekedet. Összefügg döntésünkkel és akartunkkal – mindig a legjobbat akarjuk valakinek. 

Isten a Szeretet. Isten szeretetét meg kell osztani. 

1János 4,16
...Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

Önzelenül adjuk magunkat a szeretetben, mert Isten szeretete is tiszta és önzetlen. 

1 János 4,19
Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 

Isten szeretete az igazat mondja. 

1Korintus 13,6
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 

Az ige alapján fogadjuk el Jézus parancsait, tanításait. 

János 14,15
Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.

János 14,21
Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. 

Jézus parancsa, hogy MINDENKIT SZERESSÜNK. Mindenkit szeretni pedig annyit jelent, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek a legjobbat akarom. 

Máté 5, 43-48
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-e? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. 

Ha nem osztjuk meg életünkben ezt a szeretetet, ha engedetlenek vagyunk akkor nem vagyunk, nem lehetünk Jézus tanítványai. Ezért ha azok akarunk lenni és maradni akkor keressük földi célját, gyakoroljuk a szeretetet. 

1 János 3,18
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan,

2020.06.24.

 


Pusztába kerültünk?

 

Megszokott életünk megváltozott a vírushelyzet miatt. A közösség, legyen az munkahelyi, baráti, rokoni, hittestvéri - úgy mint közvetlen találkozás megszűnt. Nincs utazás, kávé melletti beszélgetés, mert távolságot kell tartani egymástól.
Az elszigeteltség olyan mintha pusztába kerültünk volna.

Nem vágyódunk ilyen ürességre, és nehezen találunk magunkra. Igaz a technika sok minden lehetővé tesz, de az ember társas lény és nehezen fogadja el a korlátozásokat, távolságtartásokat.

Jusson eszünkbe hogy mégis van valaki akit közel engedhetünk magunkhoz, van valaki aki ebben a pusztaságban is találkozni akar és tud velünk.
Most ugye tudod már, hogy ki lehet az akivel találkozhatsz mindenféle korlátozás nélkül?

Igen, Isten vár ebben a pusztában. Vár mert most van rá alkalom és lehetőség, hogy ne csak a reggeli ébredés vagy esti lefekvéskor egy rövid helyzetjelentésben találkozzon velünk, hanem hosszú és értékes időt tölthessünk vele. Mert megjelenhet nekünk is, mint Mózesnek.

Amikor Isten látja hogy közeledünk hozzá megszólít minket ahogy Mózessal is tette, és ha figyelünk rá beszélgetni fog velünk. Bátran elmondhatjuk neki gondjainkat, megoldatlan helyzeteinket, betegségeinket, csalódásainkat mert ő látja hogy mi történt velünk, és vigasztalást, biztatást, segítséget nyújt nekünk. 

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz! Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.
II. Mózes 3;1,4-6

Ismeri a fájdalmainkat, meghallja a segélykiáltásunkat. Biztosít arról, hogy velünk marad, menedékünk akar lenni. Szárnyaival betakar és felemel, megvigasztal. Itt van velünk, még ha nem is érezzük mert szeret minket.

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki.
Ézsaiás 42:3 

Hasznosak lehetünk Isten számára a pusztában is.

A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját
János 1, 23

Legyünk kiáltó szó a pusztában, mint János volt, hisz rengetegen vannak a világi pusztában olyanok akik nem találják az oázist és az éltető vizet.

Egyengessük az Úr útját és vezessük a szomjazókat Jézushoz. Ehhez adott a lehetőségünk az internet, telefon segítségével. És buzgó imáink letörik a vaszárakat, megnyitják a szíveket. Így a jelenlegi pusztai életünk is gyümölcsöző virágoskertté változhat.

2020.06.18

 


Isten és a "világ bolondjai"

 

 Azokat választotta ki az isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket...

 

Isten azokat választja, akik a világ szemében nem tűnnek ígéretesnek

1,27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket:
1,28 és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket;
1,29 hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1 Korinthus)

Isten szándékosan azokat választja ki, akik a legvalószínűtlenebb választásnak tűnnek. Azzal, hogy ezt teszi, tág teret ad kegyelmének, irgalmának és erejének abban, ahogy emberi életeket formál át. Amikor látjuk, hogy Isten engem és a hozzám hasonlókat használja, akkor tudatosul bennünk, hogy a forrásunk nem önmagunkban, hanem csakis Őbenne van:

„Mert Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél” (1Korinthus 1:25). Isten mindnyájunkat meghatározott céllal teremtett, és semmi kifogást nem hozhatunk fel, hogy azt ne töltsük be. Nem használhatjuk a gyengeségeinket kifogásként, mert Isten azt mondja, hogy az Ő ereje a mi gyengeségünkön keresztül nyilvánul meg (2 Korinthus 12:9).

A múltunkat sem hozhatjuk fel kifogásként, mert Pálon keresztül Isten azt mondja nekünk, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett (2 Korinthus 5:17).

A probléma nem az, ahogyan Isten lát minket. Ahogy mi látjuk magunkat, az akadályoz meg minket abban, hogy sikeresek legyünk. Mindegyikünk sikeres lehet abban, hogy azzá váljunk, akinek Isten megálmodott.

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

 


Isten nem mond le  rólad soha
részlet Zimányi József igehirdetéséből

Isten soha nem mond le rólad

„Az Úr Jézusnak a szeretete olyan különös. Azokhoz szólok, akik talán néha azt mondják, hogy engem már nem szerethet.

Jézus előre megmondta, hogy Péter meg fogja tagadni. Előre megmondta, tudja… és amikor Péter megesküszik a szolgák előtt, nyomorult szolgák előtt: „Esküszöm az élő Istenre, süllyedjek el, ha igaz… én nem ismerem azt az embert! Nem tudom, ki a Názáreti!”

Jézus megfordul… visszanéz az erkélyről. Össze van verve az arca; leköpdösték, ököllel verték, csupa kék és zöld folt. Ránéz Péterre. Ha abban tekintetben lett volna ítélet, Péter meghal. Öngyilkos lesz. Szánalom volt benne, és biztató szeretet:

„Péter állj talpra! Így is szeretlek, Péter! Most is szeretlek! Az enyém vagy most is!… Péter szeretlek, az enyém vagy! Ne essél kétségbe, Péter! Leszel te még apostol!”

Ez volt Jézus szemében. Ez mentette meg Pétert.

Ha ti odamentek Krisztus elé vereséggel telve, nem fog rátok ütni. A pásztornak nem azért van pásztorbotja, hogy üsse a bárányokat. Ott vannak a kutyák rá. Ő a bárányt felemeli, és a vállán viszi, ha már nem bír menni.

Egyetlen egy dolog az élet biztonsága: Krisztushoz jönni és megadni magamat. A többi az Ő dolga.

Ő megígérte… jaj de sokszor menekültem így meg, különösen, míg fiatalabb voltam; Azt mondtam: Nem élek tovább, méltatlan vagyok! Így menjek Krisztushoz? Ezek után? Én a papnövendék?…

És akkor szólt hozzám: „Aki énhozzám jön semmiképpen el nem küldöm magamtól”… és kinyitottam a Bibliát, rátettem a kezem a igehelyre: Uram, itt van!… Te mondtad! Nem küldhetsz el!… Még így se! Köteles vagy megbocsátani… és elfogadni! Megígérted!  És én is megígérem neked, hogy a tied leszek.

Így menekültem meg.”

(Zimányi József)

"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el;" János 6.37

forrás: facebook

2010.06.12


Mire kell emlékezni, amikor Isten hallgat? 

Hozzád kiáltok Uram...

 

„Szüntelen hozzád kiáltok, Örökkévaló,
miért nem hallgatsz meg?
Kiáltok hozzád az erőszak miatt,
de nem szabadítasz meg minket!
Meddig vársz még?"
(Habakkuk 1: 2).

Érezted már valaha, mint Habakkuk, hogy a kiáltásod Istennél süket fülekre talál? Úgy tűnik,távol van Isten? Úgy érzed, elhagyott a szükség idején? Mit gondoljunk, és hogyan kell reagálnunk, amikor Isten távolinak tűnik? 

Itt van négy dolog, amire emlékeznünk kell, amikor Isten tartós csendjét tapasztaljuk:

1. Nem vagy egyedül - a hit óriásai, Martin Luthertől C. S. Lewisig írtak lelki válságokról, amelyeket el kellett viseljenek, miközben Isten vigasztalását keresték de csak az ő hiányát tapasztalták A Bibliában találunk királyokat, Dávidtól Jézusig, akik ugyanazt a megtapasztalást élték át, amikor úgy érezték, mintha az Atya elhagyta volna őket. (lásd Zsoltárok 22,1 és Máté 27,46). Bízzunk benne, és legyünk biztosak abban, hogy nem vagyunk az egyetlenek, akik ilyen helyzeten mennek keresztül, és hogy a csend nem feltétlenül tükrözi hitünk minőségét vagy az Istennel való kapcsolatunkat.

2. Ideiglenes - Istentől való távolságérzet átmeneti próba. Amint Péter azt mondta: „Ezért tölt el benneteket nagy öröm — annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek.” (1 Péter 1: 6). 

3. Okkal van - Péter azt is mondja, hogy a próbák jönnek, hogy bizonyítani tudják hitünk valódiságát (1 Péter 1: 7). Isten próbára tesz bennünket, hogy teszteljük és erősítsük hitünket és az ő irgalmasságára való támaszkodásunkat. Isten gyermekeinek egyikeként megígérte neked az Ő jelenlétét, bár most egyedül és segítség nélkül érzed magad. De az Istennek, a mi Atyánknak a megismerésében megnyugodva felismerhetjük, hogy jó oka van arra, hogy próbákba vezessen. Ő elkötelezett amellett, hogy szentté tegyen, még akkor is, ha egy időre elveszi a boldogságot.

4. Ő hall téged - még akkor is, ha úgy tűnik Isten egy millió mérföldnyire van, akkor is közelebb van, mint a lélegzetünk. Hall téged, szóval ne félj, merésznek lenni, és kérdezd meg, mint Habakkuk, hogy miért maradnak válasz nélkül kiáltásaid. Imádkozz tovább, és tartsd észben, hogy Isten csendje nem fog örökké tartani.

Szenvedésünknek Isten csendjében célja van, és segít abban, hogy hitünkben és engedelmességünkben növekedjünk.

 forrás: Facebook

2020.05.23.


 

Megfáradtál?

De akik az Úrban bíznak...


Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás 40,30-31)

Van, hogy azt érezzük, hogy nem megy tovább, egyszerűen sok. Az életünk folyamán újra és újra eljutunk egy olyan pontra, ahol úgy érezzük, hogy elfáradtunk, elég volt. Elfáradunk, mert az élet nehéz, mert nem várt dolgok történnek, mert csalódunk. Csalódunk másokban, magunkban, csalódunk, mert nem azt kapjuk, amit vártunk. Ráadásul mindenben el lehet fáradni, a becsületes istenfélő életben éppúgy, mint a másokat kihasználó és semmibe vevő életben. Ezért nem is az a kérdés, hogy elfáradunk vagy csalódunk-e, mert ezek elkerülhetetlen részei életünknek, hanem az, hogy mit kezdünk vele.

Az Ige azt írja, hogy ha az Úrban bízunk, ha a csalódásainkat elé visszük, akkor Ő felemel minket és erőt ad nekünk, sőt szárnyra kelünk, mint a sasok. Miért? Mert benne bízunk. Nem azért, mert mindent megteszünk vagy mert ezután jobban vagy máshogyan fogjuk csinálni, hanem azért, mert benne bízunk. A bizalom ad erőt nekünk újra meg újra. Sokszor azt gondoljuk, majd legközelebb jobban fogjuk csinálni és akkor nem roskadunk össze. Legközelebb még keményebben fogunk próbálkozni és akkor nem bukunk el. De Isten nem ezt kéri, persze nem baj, ha mindent megteszünk, ami tőlünk telik, sőt! Viszont, ha csak saját erőnkben bízunk, akkor nem lehetünk kedvesek Isten előtt és vereségre vagyunk ítélve. Ezt elméletben tudjuk, de vajon gyakorlatban nem az a reakciónk mindenre, hogy majd én megoldom?

Sok ember tele van megfelelési kényszerrel, szeretnének jobban megfelelni a környezetüknek és Istennek. Lehet, hogy a környezetünk ezt kéri, de Isten nem. Isten csak azt kéri, hogy bízz benne. Azt kéri, hogy bízz benne akkor is, amikor a saját Gecsemáné-kertedben vagy. Ez nem könnyű, sőt borzasztóan nehéz. Még Jézus is vért izzadt ezen a helyen, de végül rábízta magát Atyja akaratára és látjuk az eredményt. Ennek eredményeképp ma azt mondhatjuk Istennek: Abba, Atyám. Azért, mehetünk ma Isten elé, mert Jézus ott, akkor megharcolta a harcot és megbízott Istenben. Rábízta magát az Atya akaratára, nem keresett jobb megoldást, nem próbálta más úton megoldani, hanem megbízott az Atyában és eltűrte a megaláztatásokat. Az Atyában bízva értünk, érted tűrte el a megaláztatásokat. Sőt ne csak a megaláztatásokat, hanem a kereszthalált is ezért vállalta. Jézus hozott egy döntést, hogy megbízik az Atyában, akkor is, amikor kimondhatatlanul nehéz volt.

Ha neked most nehéz bíznod, akkor tudnod, kell, hogy „nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Menjünk hozzá bizalommal, mert Ő azért vállalta a keresztet, hogy ma odamehess hozzá!

Forrás: Facebook/Reggeli bátorítás  rovat

2020.05.22

 

Állj ellen az ördögnek

Álljatok ellen az ördögnek

 

Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Jakab 4: 7

Ha eddig Istenhez könyörögtél, hogy űzze el az ördögöt az életedből, akkor HAGYD ABBA! A Biblia szerint neked kell legyőznöd az ördögöt.

Hogyan? Úgy, hogy ellenállsz neki. Fellázadsz ellene, amikor megpróbál rávenni valamire, és ehelyett azt teszed, amit Isten mond! Amikor a sátán valamilyen hazugságot mond neked, akkor mondj ellent neki Isten Igéjével. Állj ellen neki. A fenti igevers szerint, ha ezt megteszed, félelmében elmenekül tőled.

Ez azt jelenti, hogy amerre csak mész hitben járva, az ördögnek ellenállva, a sötétség mindig hátrébb szorul.

Tehát, kezdd el visszaszorítani a sötétséget! Meg tudod tenni! Isten élete van benned. Maga Jézus él benned. Ahova mész, oda megy Ő is. Minden probléma, amivel szembetalálod magad, minden gonosz szellem, ami megpróbálja befolyásolni az életedet, ISTENNEL száll szembe.

Annyit kell tenned, hogy ezt tudatosítod magadban. Kezdd el úgy élni az életedet, hogy minden pillanatban tisztában vagy azzal, hogy Isten világossága benned van. Isten Igéje benned van. Isten Szelleme a bensődben él.

Élj annak tudatában, hogy Jézus, az Isten Fia, benned él. Aztán figyeld csak, hogyan menekül el tőled az ördög!

 

Gloria Copeland

 


A Bibliát rendszeresen kell tanulmányozni


A Bibliát kenyérnek kaptuk mindennapi használatra, és nem tortának különleges alkalmakra.

A Bibliát rendszeresen kell tanulmányozni, nem csak ünnepnapokon elővenni, vagy takarításkor leporolni.
Ha olvassuk a Bibliát egy idő után a sorok közé fogunk látni. Megnyílik előttünk ás láthatjuk azt, amit mások nem biztos, hogy meglátnak.
Nem elég olvasni, mert az akkor csupán egy időtöltés. Elmélkedni kell az olvasottakon. Kérdezni az Urat vagy elmondani neki amit megértettünk belőle.
Van olyan amit nem értünk? Kérjük az Ő segítségét! 

Beírok ide egy idézetet amit Spurgeontól vettem. Nagyon igaz és találó.

Idézet
"Olvashatod folyamatosan a Bibliát úgy, hogy mégsem tanulsz belőle semmit – hacsak a Szent Szellem meg nem világosítja és meg nem magyarázza neked. Akkor viszont a szavak majd úgy ragyognak eléd, mint a csillagok; a Szentírás úgy tűnik, mintha arany-lapokból állna; minden egyes betűje gyémántként csillog majd.

Ó, milyen áldott dolog egy ily módon “megvilágosított” Bibliát olvasni, amelyet a Szent Szellem ragyogása tett fényessé. Volt-e már olyan, hogy úgy olvastad a Bibliát, hogy a szemeid mégsem világosodtak meg tőle? Akkor mondd ezt az Úrnak, hogy “Ó Uram, világosítsd meg nekem az Igét, ragyogj rá, mert nem tudom haszonnal olvasni, hacsak Te meg nem magyarázod nekem!”

A vak emberek olvashatják a Bibliát az ujjaikkal, de a vak lelkek nem tudják azt olvasni. Szükségünk van egy olyan fényre, melynek világosságánál olvashatjuk a Bibliát; a sötétben ugyanis nem tud senki sem olvasni."

 


Vihar, mint hitünk próbája

"Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: "Menjünk át a tó túlsó partjára!" El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: "Mester, Mester, elveszünk!" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: "Hol van a ti hitetek?" Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: "Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?"
Lukács 8:22-25

Jézus a viharban
 
Jézus megdorgálja az apostolokat, mert ijedtükben elfeledkeztek a hitről. Miért utasította rendre őket?
Azért, mert pánikba estek, elveszítették önuralmukat: Láthatjuk a 24. versben:
"Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk!"
 
Jézus próbára tette a tanítványok hitét, és próbára teszi a mi hitünket is, megtudva hogyan viselkedünk. Nehéz helyzet elé állít minket. Akkor kiderül, mennyire bízunk Istenben. Ha pánikba esünk és elfeledkezünk Istenről, már ott van a baj, közel vagyunk ahhoz, hogy letérjünk Isten útjáról. De ha hozzá fordulunk és kérjük vezetését, segítségét és megtesszük, amit Ő kér tőlünk, akkor kiálltuk a próbát, és az által hitben is megerősödtünk.

 2019.04.26

 

Mindig meghallgat

Meghallgatta...


"..meghallotta az Úr hangos sírásomat! Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr!" (Zsolt 6,9-10).

Ez az én tapasztalatom is. Pecsétet üthetek rá, hogy Isten ígérete igaz. Sok-sok alkalommal csodálatosan meghallgatta szolgája imádságát, és most is meghallgatja könyörgéseimet, nem fordítja el fülét tőlem. Áldott legyen érte szent neve!
Annyi bizonyos, hogy a zsoltáros bizalmában rejtőző ígéret nekem is szól. Hadd tegyem magamévá hittel: "imádságomat elfogadta az Úr". Elfogadja, nem felejti el, és úgy és akkor teljesíti majd, ahogy és amikor szerető bölcsessége ezt a legjobbnak tartja. Szegényes kis
imámat a nagy Király elé viszem, Ő pedig meghallgat, és kegyelmesen elfogadja kérésemet. Ellenségeim nem hallgatnak meg, de az én Uram meghallgat. Azok kigúnyolják könnyes imáimat, de az én Uram nem. Ő meghallgatja és szívén viseli könyörgéseimet.
Micsoda fogadtatás ez nekem, szegény bűnösnek. Mi elfogadjuk Krisztust, az Úr pedig - Fia érdeméért - elfogad minket és imáinkat. Áldott legyen ez a drága név, amely szabad utat biztosít imáinknak még az arany kapun át is.
Uram, taníts engem imádkozni. Hiszem, hogy meghallgatod könyörgésemet. Ámen.

(C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

 


Az Úr támogatja...

Az Úr támogatja

„Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.”

A sátán azt várja, hogy feladjuk a küzdelmet, és kételkedni kezdjünk: „Hát hol van Isten?” Azt akarja, hogy bátorságunk köddé váljon, és ne merjünk kilépni életünk legnagyobb álmaiba és célkitűzéseibe, mivelhogy félünk a bukás lehetőségétől.

Viszont Isten azt szeretné, ha a szellemedben megértenéd, hogy ha elesel, akkor sincs vége mindennek. Szeretné, ha eltökélnéd magadban, hogy az Ő keze segítségével fel fogsz kelni, akárhányszor is kerülsz le a padlóra. 

Jerry Savalle 

 


Nincs olyan imádság, amit Isten meg ne hallgatna

Prayer - ima

Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
Jeremiás 29:12-13,

Isten nem a mi logikánk szerint működik. Életünkben sokszor ott kapjuk a legnagyobb áldást, ahol elkeseredettségünkben már nem tudunk semmi jót várni.

Istenhez és ezáltal a Gondviseléshez a legközelebb az ima által juthatunk. Az ember igazi méltóságát és szépségét az ima adja. Az imához alázat, leborulás kell. A mai ember legnagyobb baja az, hogy túlzott egoizmusában és önmegvalósításában nem tud leborulni. ezáltal "kiborul". Az ember akkor a legnagyobb amikor le tud térdelni,akkor a legerősebb amikor imára tudja kulcsolni a kezét. A világ pörgésében, ha nem tesszük rendbe saját lelkünket, Isten-kapcsolatunkat, nem csendesedünk el, óhatatlanul elsodródunk.

Isten nem ígért könnyű életet, de végül "aki hisz, üdvözül". Az ima segít feldolgozni a bennünk ért napi hatásokat, segít megértenünk életünk értelmét: a valódi értékekre világít rá. Isten nem csodákat és könnyű életet ígért, hanem gondviselése által minden napunkban tevékenyen részt vesz. Ezeket az apró jelzéseket akkor vehetjük észre, ha az ima által élő kapcsolatunk van vele.
Nincs olyan imádság, amit Isten meg ne hallgatna.

Lehet, hogy nincs azonnali hatása, vagy nem úgy adja a jót, ahogyan azt mi elképzeltük, de biztosan annak és akkor adja a kegyelmet, akinek és amikor szükség van rá.

Dr. Stella Leontin

 


Vissza Istenhez

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához...

„Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, Uram! Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened!”
Jeremiás könyve 14:7

Körülnézel, és csak akkor veszed észre, hogy ismét ott vagy. A gödör mélyén. Megint elkövetted, megint nem gondolkodtál, vagy nem jól gondolkodtál, és ez lett a vége. Megint hazudtál, csaltál, loptál időt, szeretetet, tiszteletet. Megint nem voltál jó, pedig te nem így akartad. Megint hibát követtél el, ugyanazt, amit a múlt héten, meg előtte, és már annyiszor életed során. Megint nem Isten volt az első, megint nem érdekelte agyad kusza tekervényeit, hogy tartsd vele a kapcsolatot, és végül látod, mi lett a vége.

Már te is utálod magad. Undorral nézel a tükörbe, és néha legszívesebben a képébe vágnál annak, aki karikás szemekkel bámul vissza rád a foncsorozott üvegből. Miért? - fakad fel belőled a keserű kérdések sokasága. Miért nem gondoltam át még egyszer, miért nem tettem meg, amit meg kellett volna? Miért nem maradtam inkább csöndben, vagy miért nem beszéltem, amikor szükség lett volna rá?

Mardos a szégyen, mert tudod, mit kellett volna inkább választani. Mardos a szégyen, és vágysz arra, hogy megszabadulj mindettől, és újra kiléphess a fényre. Éhes vagy a bocsánatra, a feloldozásra, és nem elég, hogy a társad, aki ellen elkövetted, kész megbékélni veled. Nem elég, hogy az ember megbocsát, ha megbocsát, kell valami több, valami jobb, valódibb és biztosabb.

És Isten lehajol hozzád. Ő kész megadni azt, amire vágysz, amit keresel égen-földön, feltúrva a nagyvilág padlását és pincéjét, ám soha rá nem bukkanva. Ő kész a békére. Ő megbocsát. Eléd fut az úton, a nyakadba borul, és mint szeretett gyermekét ölel magához. Nem érdekli a bűn szaga, koszos ruháid és ápolatlan lelked. Hazaértél, és csak ez számít.

A bocsánat, a teljes bocsánat a tiéd, és ezt senki sem veheti el tőled. Tudja, hogy még meglátogatod azt a régi gödröt, ennek ellenére és ezzel együtt fogad vissza magához, mert szeret, és szeretné, ha végre igazán megtapasztalnád a tőle kapott szabadságot.

"Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk."
Ézsaiás 59:12

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." 
Zsidókhoz írt levél 4:15-16

Ő nem engedi, hogy olyan kísértések érjenek bennünket, amikben az ember ne tudna megállni. "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni" 
1Korintus 10:13

forrás: ismeretlen

 


Január 18. Kiválasztottalak...

Mert akiket eleve kiválasztott...


A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Ézsaiás: 41:9-10

Köszönjük áldott ígéreteidet URunk és Megváltónk. Micsoda kiváltság ez, kiválasztottál minket, a Tieid vagyunk. Velünk vagy, megerősítesz, jobboddal támogatsz és megsegítesz minket.
Boldogító az a jövő az élet világossága, amit Jézus ígér. És mit kér tőlünk cserében az Atya? Azt, hogy fogadjuk el Fiát, mint Megváltó Urunkat, és az Ő parancsolatait! Azt hiszem nem nagy ez a kérés, mégis kevesen értik ezt, Uram.
Add, hogy minden ember megismerjen téged és kívánjék Hozzád tartozni, legyen sok olyan szolgáid, akik hozzád vezetik őket. Jézus nevében drága URunk. Ámen.

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
János 8:12

 


Január 17.   És megismeritek az igazságot...

És megismeritek az igazságot...


Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
János 8:31-32 (Károli)

Köszönjük drága Istenünk az igét. Hálát adunk amiért a te néped bízhat a te ígéreteidben.
A Te eklézsiádhoz tartozik minden ember, aki elfogad téged, fiadat, és megtért keresztény. Köszönjük, hogy a hívő házaspárok is áldás alatt vannak, és minden gyermeket megtartanak akiket adsz nekik. Amikor tehetjük kedves testvéreim, énekeljünk az Úrnak dicséreteket, és adjunk hálát, mert jó az Úr, örökké tart az ő szeretete. Ámen.
kép: az igazság szabadokká tesz...

Jézus ezt a tanítást azért mondta, mert hinni benne sokan hisznek. Még az ördög is hiszi, mer tudja, hogy létezik. De aki bűnös életet él az a bűnnek a szolgája, és a szabadítás a Szent Szellem munkája nélkül nem működik. Kérjük Uram a te erődet, hogy megmaradjunk a te beszédedben, mert vágyunk a közelségedre, szeretnénk méltóak lenni arra, hogy tanítványokká fogadj minket. Ámen.


Január 16.  Én vagyok az életnek ama kenyere...

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere: aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
János:6:35,

Én vagyok az élet kenyere

Köszönjük az ígéretet, a világos igaz beszédet, mert aki ezt olvassa annak nyilvánvaló az áldás belőle. Bízzuk magunkat, és a problémáinkat Istenre és legyen hitünk abban, hogy Őneki gondja van rá. A hit a fiúban elvezet az igazságra, megnyugvást ad, hogy halálunk után egy új otthon vár reánk. Bízzunk az Úrban, mert aki Hozzá megy az nem éhezik,  Istennek bárányai nem lesznek kenyérkéregetők.
A lelkünk nem szomjazik, mert az Úr gondoskodik a lélek betöltésével, amire minden ember vágyakozik, csak sajnos sokan rossz helyen keresik. A világ betölti ugyan mindenféle butasággal, de az nem ad megnyugvást. Sok gazdag ember boldogtalan, mert űrt érez, hiába van meg mindene.
Ha az Urat szolgáljuk, és követjük jutalmunk nem marad el, ott leszünk vele a mennyben, mint megbecsült mennyei állampolgárok. Imádkozzunk embertársainkért, hogy megtalálják lelki békéjüket, amit csak Isten szeretete tud igazán betölteni a Szentlélek által. Ámen.

Aki nékem szolgál, engem kövessen: és a hol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
János:12:26,

 

 


Január 7. Tegyetek tanítvánnyá minden népet...

Tegyetek tanítvánnyá minden népet...

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:18-20

Veletek vagyok minden napon - Jézus megígérte, és Benne bízhatunk. Jézus feltételnek szintén hozzátette, hogy minden népnek tanítsuk a parancsolatokat, és tanítványként keresztelkedjenek meg. 
A tanítás világos, ha ezt tesszük, velünk van Istenünk, velünk van az Úr a világ végezetéig.
Köszönjük az igét Uram, a szívünkbe véssük, és köszönjük, hogy nem hagysz magunkra. Uram a Te erőddel, a Te lelkeddel, kegyelmeddel, szeretnénk ezt tenni.
Hálát adunk, hogy erős jobbod a mi segítségünk, dicsőség neked Uram. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. 
Zofóniás, 3:17


Január 6. Semmi felől ne aggódjatok...

Semmi felől ne aggódjatok...

 

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Filippi 4:6,

Milyen szépen fejezi ki az ige: hálaadással. Mindenkinek van miért hálát adni. Napjainkat mindig kezdjük és zárjuk hálaadással.
Milyen kedves az Isten, hogy kívánságainkat közölhetjük vele. Nem hiábavalóságokat kell kérni. Bár mindent elmondhatunk mégis jobb ha elfogadjuk amit Ő akar adni nekünk. Ezt azzal fejezhetjük ki, ha imánkhoz hozzá tesszük - Legyen meg a Te akaratod!
Az igében azt olvashatjuk, hogy Ő mindenkinek jót készített el. Kérjük azt a jót, az a leghelyesebb.
Köszönjük Atyánk, hogy jót terveztél minden ember számára. Kérlek segíts nekünk, hogy ebbe a tervbe tudjunk beállni, a te segítségeddel.

 

Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben.
Zsoltárok 116:1-2,

 


Január 4. Jézusra nézve

Jézusra nézve

  Jézus egy ízben a tanítványokat hajóba ültette és elküldte őket, hogy majd megy utánuk. Ahogy a szélben hánykolódott a hajó, Jézus utánuk ment a tengeren járva.

Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: " Bízzatok, én vagyok , ne féljetek!"
Máté 14:26-27,

Ebben a történetben Jézus a vele való közösséggel járó bizalmat tanítja. Az életünkben bármilyen körülmény, vagy probléma adódik jusson eszünkbe ez a mondat, amit felkiáltó jellel meg is van erősítve. Ezt kétféleképpen is érthetjük:
"Bízzatok, én vagyok, ( aki jövök itt most) ne féljetek!)"
Vagy
"Bízzatok, én vagyok, ( vagyis mindig létezem vagyok) ne féljetek!"

Péter ekkor így szólt Jézushoz:

"Uram, ha te vagy ,parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen," Mire ő így szólt:" Jöjj" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "Uram, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: " kicsinyhitű, miért kételkedtél?"
Máté 14:28-31

Úgy gondolom, minden el volt erre a jelenetre rendelve, az előreküldés, a viharos szél is. Péter amikor Jézusra figyelt a lehetetlent is megoldotta, de amint elfordította figyelmét Jézusról, a szélre nézve, elnyelte a hullám.
Az életben is így van ez. Mikor hiszünk az Úrban, minden lehetséges, de ha a problémákra figyelünk akkor elcsüggedünk, és a gondok, problémák, mint a hínár lehúznak minket.
Jézus meg is dorgálta "kicsinyhitű" mondta neki, hol a bizalom? A bizalmat azok érdemlik ki, akik nem hagynak minket cserben, márpedig Ő soha nem hagy cserben senkit aki számít rá.

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és a hegyek omlanak a tenger mélyébe: ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.
Zsoltárok 46:2-4

 


Január 3. Féld az Urat, és bocsáss meg!

"...bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van..."Márk 11:25,

"...Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. 2. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. 3. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. 4. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat."  Zsoltárok 128:1-4

Egy áldás és egy ígéret: De az áldásnak és az ígéretnek vannak feltételei. Féld az Urat, és bocsáss meg. Akkor az Úr megadja kérésünket. Most azért vizsgáljuk meg magunkat. Azt hiszem a megbocsátással van némi nehézség. Igen nehéz megbocsátani amikor úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk, és a másik fél szintén úgy érzi, hogy nem ő vétkezett.
Mi ilyenkor a teendő?
Mindenképp tárjuk Isten elé a problémát , adjuk át neki, tegyen Ő igazságot. Kérjük, hogy világítsa meg elménket, mert szeretnénk helyesen látni és cselekedni. Vezessen minket, mert Ő a szívek vizsgálója, tőle van a jó meglátás, a megbocsátó szív és bölcsesség.
Uram! Kérlek téged adj nekünk megbocsátó szívet, és hozzá illő bölcs beszédet! Ámen.

24. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. 25. És amikor megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. 26. (Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.)"  Márk 11:24-26

 


Január 2. Ha énbennem maradtok

Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.
Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. 
János 15:7-8


Ha énbennem maradtok

Az ige ismerete, és annak szeretete, áldást hoz az életünkre. Az engedelmesség, kitartás, gyümölcsöket eredményez amit lehet, hogy nem rögtön látunk vagy tapasztalunk, de az ígéretekben bízhatunk.Bátran kérhetjük a mi Urunktól az áldásait, ha megtartjuk az ő beszédét, és hűségesek vagyunk hozzá.
Istenünk kérünk Téged, hogy adj nekünk kitartó, szerető szívet, bölcs gondolkodást, igaz beszédet, erős hitet, nagy - nagy türelmet, és kegyelmet az életünkre.
Hálával, olvassuk a te ígéreteidet, amit megírattál a Te Szent könyvedben. Dicsőség ezért Neked Urunk,  a Mindenható és magasságos Istennek, és az ő Bárányának. Jézus nevében.  Ámen.
 
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden õ parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
5 Mózes 28:1
 
 

2019. január 1. 

Azután így beszélt az Úr Mózeshez:
Mondd meg Áronnak és a fiainak : Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orczáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orczáját az Úr,
és adjon tenéked békességet!

Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.
4Mózes 6:22-27
 
Köszönjük Istenünk, hogy még az imádságot is megtanítottad a te gyermekeidnek.  Ez az áldás nekünk szól, hisz fiak vagyunk, nem fattyak. Köszönjük amiért ígéreted szerint az áldások reánk hullanak. Milyen boldogító, megnyugtató, hogy megőrzöl minket, könyörülsz rajtunk, és békességet adsz számunkra. Dicsőség Uram Neked.
 
Minden kedves látogatónak, nagyon boldog, békés új esztendőt, és Isten áldását kívánjuk!


Ároni áldás

                kép: Ároni  áldás

 


 


Ugye Isten el fogja fogadni őket?

Széles és keskeny út

 

Ismerek embereket, akik nagyon vallásosak és egészen őszinték, de nem keresztyének. Ugye Isten el fogja fogadni őket?

 

Lehet valaki őszinte, de tévedhet is őszintén. A Biblia szerint van olyan út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet (Példabeszédek 16:25).
Minden évben sok olyan eset fordul elő, hogy valaki tréfából a másikra szegez egy fegyvert, és őszintén hiszi, hogy nincs megtöltve. A fegyver elsül, és a másik meghal, majd a ravaszt meghúzó ember azt mondja: "Nem tudtam, hogy meg volt töltve."
Lehet, hogy ez az ember száz százalékig őszintén hitte, hogy nem fog ártani a másiknak, de olyasmiben hitt őszintén, ami egyszerűen nem volt igaz. Ha hitünk tárgya nem igaz, akkor nem elég az őszinteség, és a világ minden őszintesége sem fogja életre kelteni a lelőtt embert.
Pál apostol azt tanítja, hogy pusztán a vallás gyakorlása nem ment fel senkit, sőt növelheti is az ember bűnét. Pál a pogány vallás vizsgálatakor rámutat, hogy az tulajdonképpen az igazság elferdítése. "Az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel" - mondja az apostol (Róma 1:25).
Isten dicsőségét felcserélték és helyettesítették a teremtmény dicsőségével. Vallásuk bálványimádás, és a bálványok tisztelete sérti Isten méltóságát. Isten mindig is gyűlölte az ilyesmit.
"Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!" (2Mózes 20:3-5). Tehát legyen akármilyen őszinte az a vallásos ember, ha nem az igaz Istent imádja, semmi előnye sincs.
Ha valaki moziba akar menni, és a belépődíj 400 forint, akkor mindegy, hogy 390 forintja vagy 25 forintja van-e; az a lényeg, hogy nincs elég pénze. Ha nem az igaz Istenben hiszünk, akkor mindegy, hogy mennyire vagyunk őszinték, mert nem felelünk meg annak a feltételnek, amely lehetővé teszi, hogy az ember elérje Istent.
Isten állította fel a követelményeket, és csak azokat fogja elfogadni, akik Jézus Krisztus által jönnek hozzá. "És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk." (ApCsel 4:12).

 

Josh McDowell és Don Stewart

 

 


Jób, miért nem tekintesz felfelé?

"Ámde kelet felé megyek, és nincsen ő, nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik, és nem láthatom" (Jób 23,8-9)

"Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai." Jób könyve 14:7

Az angol Birmingham városában egy fiatalember költekező és kicsapongó életmódja miatt súlyosan eladósodott. Azért, hogy adósságait fizetni tudja, további sikkasztásokat és hamisításokat követett el. Attól való félelmében, hogy felfedezik és megbüntetik, végül nem látott már más kiutat, mint hogy elhagyja a szülői házat, és véget vessen az életének. Isten azonban úgy rendezte, hogy az öngyilkossága felé vezető útja egy evangéliumi gyülekezet kápolnája mellett vitt el. Ellenállhatatlan vágy ragadta meg, bement a gyülekezetbe, és hallotta, amint Edmonds prédikátor szakaszokat olvas fel Jób könyvéből, és magyarázó lelki-szellemi megjegyzéseket fűz azokhoz. Amikor a prédikátor a fent idézett, a Jób 23,8-9-ben található igehelyhez ért, esedezve felkiáltott: "De Jób, Jób, hát miért nem tekintesz felfelé?" - E szavak villámcsapásként hatottak a kétségbeesett emberre, mert ő is úgy járt el, mint Jób, aki mindenfelé tekingetett, és nem látott semmilyen segítséget, semmilyen kiutat. Most hittel ő is felfelé tekintett - és mint egykor a tanítványok a megdicsőülés hegyén, ő sem látott mást, "csak Jézust egyedül" (Mk 9,8). Így menekült meg ő is elveszett és kétségbeesett helyzetéből. Kiutat talált tönkretett életének romhalmazából, új életet kezdett Krisztussal. Ezt Isten kegyelemmel és irgalmassággal koronázta meg.
Igen, kedves hívő testvéreim, ha Isten egy elveszett és kétségbeesett bűnöst egy ilyen Ige által élő hitre tud vezetni, mennyivel inkább lehet segítségünkre és üdvösségünkre ez az Ige, miután az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak vére árán megigazultunk. Hiszen mi, hívők, nagyon gyakran ugyanígy járunk, hogy nem látunk kiutat, pedig tekintgetünk előre, hátra, jobbra, balra. Felfelé kell néznünk, "Jézusra" (Zsid 12,1-3), akkor meglátjuk az Ő dicsőségét, Ő pedig átvezet bennünket kísértéseink sötétségén és a kétségbeesésen.

Joachim Langhammer


Nézz Jézusra amikor tornyosulnak előtted a gondok

Jézushoz

Van amikor szembesülünk egy problémával és sehogyan sem tudunk felülkerekedni rajta. Keressük a megoldásokat, próbálkozunk. Időnként úgy látszik, hogy sikerrel, de egy váratlan pillanatban minden összeomlik, mint a kártyavár.
Azt gondoljuk nincs megoldás, elveszítjük reményünket. 
Pedig ez nem így van. Van akire mindig számíthatunk, megtalálható számunkra ha őszinte szívvel fordulunk hozzá.
Emeljük fel tekintetünket, nézzünk Jézusra és kérjük segítségét. Az általa kínált megoldás a nehézségeink fölé emel minket, mert Vele csak győztesek lehetünk.
„Minden lehetséges annak, aki hisz.”Máté 9:23

2018.11.01.

 


Jobb lenne a világ...

Jobb lenne

Nemcsak elkövetni tilos a bűnt, hanem fenntartani sem szabad. S ide tartozik az is, ha túl sokat beszélnek róla.

Például magukat kereszténynek tekintő emberek, akiknek lételeme, hogy mindig rágják valakinek a gyengeségeit.
Akik abból élnek, hogy mások szerintük mennyire nem jól élnek.

Jobb lenne a világ, ha többet beszélnénk a másik jóságáról és kevesebbet a bűneiről.


Légy csendben

Légy csendben és várj az Úrra...  (Zsoltárok 37:7,)

Légy csendben és várj az Úrra!

Lehet, hogy vannak kéréseink amit átadtunk az Úrnak, de még nem hallottuk meg a válaszát. Szólunk hozzá, kérjük, hogy figyeljen ránk, és közben eszünkbe sem jut, hogy hangoskodásunk elnyomja az Ő hangját. 
"Légy csendben és várj az Úrra" - olvassuk a Zsoltárokban. Istent csak a csendben hallhatjuk meg, Ő ritkán emeli fel a hangját. Mindennek eljön az ideje csak legyünk türelmesek és bízzunk Istenükben!


Az Út

„Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja.” Példabeszédek könyve 16:25.

van olyan út...

Amikor minden lehetőség megvan Isten akaratának megismerésére, a tudatlanság nem mentség a tévedésre és a bűnre. Az az utas, aki útkereszteződéshez érve figyelmen kívül hagyja a jelzőtáblát, és a szerinte helyes utat választja, bármilyen jószándékú, minden valószínűség szerint a rossz úton fogja találni magát.
Isten azért adta nekünk Igéjét, hogy megismerjük tanításait. Azt akarja, hogy mi magunk keressük, mit kíván tőlünk. Amikor a törvénytudó ezzel a kéréssel fordult Jézushoz: „Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?” – a Megváltó a Szentírásra hivatkozva ezt mondta: „A törvényben mi van megírva? Mint olvasod?” A tudatlanság nem mentség; ez nem menti fel az Isten törvényének áthágásáért járó büntetés alól sem az ifjút, sem az öreget, hiszen kezükben van a törvény elveinek és kívánalmainak hiteles ismertetése. Nem elég a jó szándék. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire is bízik abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Van egy térképe, amelyen fel van tüntetve a haza felé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatnia.
Isten dicsősége elválaszthatatlan igazságától. Nem lehet Bibliával a kézben hamis nézetekkel dicsőséget adni Istennek. Sokan állítják, hogy nem számít, mit hiszünk, csak éljünk becsületesen! De az életet a hit alakítja. Ha a világosság és az igazság hozzáférhető számunkra, de mi nem igyekszünk meglátni és meghallani, tulajdonképpen elutasítjuk, és a sötétséget választjuk. – A NAGY KÜZDELEM, A Szentírás védőbástya


Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok.

"Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok."

És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. (Márk 5:28-29)
 
Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok

Biztosan sokszor hallottad már a következő frázist: ,,Hiszem, ha látom!" Általában így gondolkodik a világ. A világi gondolkodásmód azt mondja: ,,Ha nem érzem, és nem látom, akkor nem hiszek a csodában." Isten viszont azt mondja: ,,Ha hiszed, mielőtt éreznéd és látnád, akkor a csoda meg fog történni."

A hit a remélt dolgok felől való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés (Zsidók 11:1). A hit olyan, mint a szikra, Jézus pedig a dinamit. A vérfolyásos asszony történetében láthatjuk, hogy sokan megérintették Jézust, hiszen ott tolongtak körülötte (Márk 5:31), de mégsem történt velük semmi. Nem hittel érintették Őt meg. Azonban, amikor a tizenkét éve vérfolyástól szenvedő asszony érintette Őt meg, Jézus érezte, hogy erő távozik a testéből (Márk 5:30), és a szikra belobbant, gyógyulást hozva az asszony testében!

Az asszony hallotta, hogy Jézus milyen jóindulatú, kedves és szeretetteljes, és ez lángra lobbantotta a hitét. Hitte, hogy Jézus meg tudja, és meg is akarja őt gyógyítani. Olyannyira meg volt győződve efelől (annak ellenére, hogy a testében a betegség még tejesen nyilvánvaló volt), hogy így szólt: ,,Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok." Megtapasztalta a gyógyulást mielőtt hitt volna? Nem, először hitt Jézus jóságában és erejében, majd a hite alapján cselekedett, végül pedig megtapasztalta a gyógyulást a testében.

Ugyanígy, Isten azt akarja, hogy higgy az irántad való jóságában és szeretetében. Azt akarja, tudd, hogy Ő nagyon is hajlandó az érdekedben cselekedni, hogy megáldjon, és Krisztussal együtt hogyne ajándékozna neked mindent (Róma 8:32). Azt akarja, hogy hit által kijelentsd, hogy Ő helyreállít, és legyen várakozásod is efelől. Nem számít, milyen régóta áll fenn a probléma, vagy mit mondanak a szakértők, a szikra lángra lobban és megtörténik a gyógyulás, a helyreállás: meg fogod látni, amit hiszel!

Joseph Prince

Barátok összefogása beteg társukért

Márk 2:1-5
1. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 2. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. 3. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam, megbocsáttattak a bűneid."
 
Barátok Jézushoz viszik beteg társukat

Volt 5 ember akik közül az egyik megbetegedett, teljesen elgyengülve ágynak dőlt, és küzdött az életéért. 
Ennek a beteg embernek volt 4 barátja, akik látták beteg barátjuk egyre romló állapotát és felismerték annak várható következményeit. Tudták ha nem kerül orvoshoz, elveszítik barátjukat. Hallották hogy Jézus Kapernaumba érkezik. Eljutott a hír hozzájuk, hogy Jézus meggyógyítja a betegeket, ezért arra az elhatározásra jutottak, hogy barátjukat hordágyra téve Jézushoz viszik, reménykedve abban, hogy meggyógyítja barátjukat.
Ők beszéd helyett cselekedetükkel bizonyították szeretetüket. A házhoz érve látva a tömeget tudták ha nem tesznek valamit barátjuk nem juthat Jézus elé. Tudták, hogy egyedül csak Jézus segíthet béna barátjukon, akit szerettek és tiszteltek. Nem adták fel és nem fordultak vissza, hanem a ház mögött felmásztak a tetőre, barátjukat oda felemelve és megbontották a tetőt, akkora rést nyitva rajta, hogy a hordágyat leereszthessék. Készek voltak arra is, hogy számon kérhetik rajtuk az okozott kárt, büntetést is kaphatnak, de ezzel nem törődtek, számukra az volt a legfontosabb, hogy Jézus, akiben hittek, gyógyítsa meg barátjukat.
Jézus hitüket látva szólt a bénához, Fiam, megbocsáttattak a bűneid."

Jézus, nem csak a betegséget gyógyította meg, hanem bocsánatot, kegyelmet adott a beteg bűneire.

Isten ma is keresi azokat az embereket akik felismerik a bűn halálos betegségét és annak következményeit amit a halál beállta után már nem lehet orvosolni. Ezért keres és választ ki Isten olyan embereket akik készek cselekedni azért, hogy minél több haldoklót vigyenek Jézus elé, megmentve azok életét. 

Jézus elhívott minket is erre az életmentő feladatra. Utasítása amit tanítványainak adott nekünk is szól:

Márk 16:15-18,
15. Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 17. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, 18. kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."

Az apostolok akik elindultak a világba ezt tették, és mi saját maguk is ezt tesszük amikor bizonyságot teszünk szavainkkal az evangéliumot hirdetve, vagy elmondva amit Jézus cselekedett az életünkben, és ezt tesszük amikor cselekedeteink és életünk hirdetik, bizonyítják Istenbe vetett hitünket.

Apcs 13:47 
.Mert így parancsolta nekünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.

Nem csak az újszövetségben találkozunk ezzel az elhívással. Már Ézsaiás prófétán keresztül is üzent az Úr.

Ézsaiás 49:6 
Így szól: Kevés az, hogy nekem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!

Szolgáljunk hűségesen, mentsük meg az embereket, vigyük őket szabadulásra, gyógyulásra, kegyelemre Jézus elé. 

Hiszem, hogy az Úr cselekedeteinket látva gazdagon megjutalmazza hűséges szolgáit itt a földön és mennyben egyaránt.

Máté 24:46-47
Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.

/Bácsi István/

 

 


A kérés pillanatában legyen ott a szívedben a hit, hogy megkapod

Márk 11/24
Ezért mondom nektek: amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni!

Így lesz az én igém...

Ezek Jézus szavai. A kérés pillanatában ott kell legyen a hit a szívünkben, hogy megkapjuk. Nem látjuk még, de tudjuk, hogy meglesz, mert Jézus azt mondta. Amit látunk, ahhoz már nincs szükség hitre. Ezt a hitet viszont letudjuk rombolni, megtudjuk semmisíteni és mi saját magunk állítjuk meg az áldás megérkezését. Mivel? A kételkedéssel. A hittel ellentétes beszédünkkel. Hiszed, hogy Isten betölti minden szükséged? Hogy reagálsz, amikor egy olyan csekk érkezik, aminek az összege akkor még nincs meg?? Úrrá lesz rajtad a félelem, hogy hát én ezt nem tudom kifizetni, nincs rá pénzem. Jaj Istenem mi lesz velem. Ennyit nem tudok befizetni......
Vagy megfogod a csekket és hittel a szívedben azt mondod. Köszönöm Atyám, a Te drága Szent Fiad, Jézus nevében, hogy Te gondot viselsz rólam és betöltöd minden szükségemet a Filippi 4/19 Igevers szerint... "Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek"
Én bízom benned Uram.....

Isten ideadta az Igét. Az Ige élővé válik, ha hittel töltjük meg. A hittel megtöltött Ige visszatér Istenhez és Ő megcselekszi. Isten akarata az Igében van, de ahhoz, hogy megcselekedje és gyümölcsöt teremjen az életünkben, nekünk kell valamit tenni. Hittel kell megtölteni. A hit szavát kell szólnunk.
Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.
– Ésaiás 55:11

A hit beszéde soha nem vall kudarcot. Isten megcselekszi azt, amit eltervezett számodra.

forrás: gyozteselet.blogspot.hu

 


Soha ne add fel!!

Soha ne add fel

Az Úr jót tervezett felőlünk. Minden áldás, amire szükségünk van, el van készítve. Lehet, hogy még nem látjuk, de ismerjük Isten Igéjét és tudjuk, hogy mi az amit Ő megígért számunkra. Mindegyikőnkkel terve és célja van és személyre szólóan készítette el áldásait
Az Úr soha nem változik és amit Ő ígért, azt be is teljesíti. Nem mi várunk Istenre, hanem Ő vár ránk, mikor leszünk készek az áldás elfogadására.
Soha nem szabad feladni, még akkor sem,ha a látható dolgok most épp az ellenkezőjét mutatják.

Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.(II. Kor. 4/18)

Lehet, hogy amiben hiszel még a legközelebbi családtagok sem hiszik el, hogy az megvalósul az életedben. Ne engedd, hogy lebeszéljenek az álmaidról, vágyaidról. Ne engedd, hogy a kételkedés az áldás útjába álljon. Legyen az gyógyulás, anyagi áldás, szolgálat, vagy bármi más.....

Ámen

http://gyozteselet.blogspot.hu/2013/

 


Áldás előtt támadás
Február 27.

Kolosse 2/15
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Amikor az Úr valami nagyszerű áldást készít a számodra, előtte az ellenség bepróbálkozik. Tudjuk, hogy az ördög terve az, hogy te ne juss hozzá azokhoz az áldásokhoz, amit az Úr ad neked. Az ő terve, hogy elfordítson a hittől és az Igébe vetett bizodalmadtól. Az takarja elérni, hogy a tekinteted, a gondolataid csak a problémákra szegeződjenek. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a áldás átvételét.

Drága Testvérem! ha most épp valami nagy "hegyet" tolt eléd az ellenség, akkor hidd el, hogy az Úr már elkészítette az áldást a számodra. Ezért ne a problémára fókuszálj, hanem Istenre. Az ellenség minden támadását az Úr áldása követi.
Ne tekints úgy a problémára, mint egy legyőzhetetlen valamire, hanem lásd meg benne az ellenség fondorlatosságát, sunyiságát.
Egy újabb trükkjét, amivel el akarja terelni a figyelmed az Úr ígéreteiről.
Sok esetben mielőtt pl. valaki a teljes gyógyulását átveszi, még az ördög előtte rúg egy nagyot. tudja, hogy neki vége. Ezért van olykor az, hogy miután imádkoztál, vagy imádkoztak érted, még jobban erősödnek a tünetek. Ebben az esetben ne legyen benned kétely és félelem, hanem állj meg a hitben, mert tudod, hogy ez az ördög erőlködése csak.
Előfordul, hogy anyagi áldásért imádkoztál és az áldás helyett egy nagy összegű csekket kaptál?
Ez is csak egy csapdája az ördögnek, hogy levetesse a tekinteted az Úrról.
Biztatlak drága Testvérem, ha most éppilyen, vagy hasonló helyzetben vagy, tudd meg, hogy az Úr valami nagyszerű dolgot készített a számodra.
A problémákat tekintsd egy legyőzött akadálynak, ami azért lett állítva, hogy ne érj be a célba, ne vedd át, ami nem a tied.
Te győztes vagy, mert az Úr megszerezte számodra a győzelmet.

Ámen

Forrás: gyozteselet.blogspot.hu


Január 26., péntek - A tanuló ne leckéztesse mesterét

Lk 6:40 „A tanítvány nem feljebb való mesterénél; de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere.”

Lehetnek olyan tanulók, akik túlszárnyalják mesterüket, de csak azért, mert a mesterük nem tökéletes. A mi Mesterünk azonban tökéletes, lehetetlen túlszárnyalni, de nem is kell, viszont tökéletesen elég lesz, ha kiábrázolódik bennünk a Krisztus (Gal 4:19).

Nagy esztelenség az, amikor valaki a saját hibáit és bűneit a mások ítélgetésével akarja álcázni. Ez üres járat. Általában az ilyen lelkületű ember kettős mértéket használ: minden botlása felett szemet hunyva, hamis mértékkel felmenti magát, de másokat képmutató módon, nagyon szigorú mértékkel, egy semmiségért is megítél és kárhoztat.

Teljesen felesleges és célszerűtlen ez a viselkedés, hiszen akadályozza a magunk és mások fejlődését, és még a „verembe” esés veszélyét is kilátásba helyezi, az Isten igazságos ítélete által. Bölcsen cselekszünk, ha inkább a gerendával foglalkozunk, hogy minél jobban hasonlítsunk tökéletes mesterünkre, Jézusra.

Ha téged azzal a mértékkel mérnének, amivel te mérsz másokat, mi lenne az eredmény?

forrás: http://www.rmbgysz.ro - Dézsi István


Január 25., csütörtök - A szeretet Jézus szerint

Lk 6:35 „Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.”

Logikátlannak és hatástalannak tűnik az embereknek az a szeretet, amit olyan személy felé kell kimutatni, aki ellenséges magatartást tanúsít. Az igazság az, hogy semmilyen más módon nem lehet a konfliktusokat megállítani, vagy a megromlott kapcsolatokat helyrehozni, csak az Úr Jézus szerinti szeretet gyakorlása által.

Igeszakaszunkban három motiváló erővel rendelkező támpontot találunk e szeretet gyakorlását illetően. Az első: igyekezzünk képmutatás nélkül kimutatni szeretetünket azok felé, akiktől azt várjuk, hogy befejezzék az ellenségeskedést és szeressenek minket. A második: ne a kéz kezet mos elvet alkalmazzuk, hanem a valódi megjutalmazás ígéretét tartsuk szem előtt. A harmadik: csak így lehetünk a magasságos Istennek fiai, akiknek megjelenését sóvárogva várja a világ.

Talán megvalósíthatatlannak tűnik a Jézus szerinti szeretet, de Ő éppen azért áldozta fel önmagát szeretetből az ellenségeiért, hogy ez megvalósulhasson életünkben.

Milyen a te szereteted? Hogyan reagálsz az ellenséges magatartásra?

forrás: http://www.rmbgysz.ro - Dézsi István


Január 24., szerda - A veszély Jézus szerint

Lk 6:25 „Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok! Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok!”

A legtöbb ember a háborúkban, természeti csapásokban, járványokban, gyógyíthatatlan betegségekben és hasonlókban látja a legnagyobb veszélyt, mert mindezek halállal fenyegetnek. Ha a keresztyénségre gondolunk úgy általában, a legtöbb vallásos ember a veszélyt az ördög személyéhez, a bűnhöz, a kísértésekhez köti.

A felsoroltak közül egyik sem jelent valódi veszélyt az ember számára. Akinek a lelke meg van váltva, bármilyen körülmények érhetik, nem jelent veszélyt. Az ördöggel, bűnökkel és kísértésekkel pedig az a helyzet, hogy a megváltás művével, kegyelemből van rá megoldás, tehát ezek sem jelentenek igazi veszélyt. Bármilyen furán hangzik, az igazi veszélyt éppen Isten és az Ő igazságos ítélete jelenti minden ember számára. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában (Mt 10:28).

Szabad vagy a halálfélelemtől? Igazi istenfélő vagy?

forrás: http://www.rmbgysz.ro - Dézsi István

 


Január 23., kedd - A boldogság Jézus szerint

Lk 6:21 „Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok.”

Boldogság nélkül nem érdemes élni! Ezért minden ember korosztálytól, műveltségtől, társadalmi vagy vallásos helyzetétől függetlenül ezt keresi. Sajnos a legtöbb ember, nem is tudja igazán, hogy mi a boldogság! A jó hír az, hogy létezik igazi boldogság, ami nem függ az anyagi helyzettől, a körülményektől, sem az egészségi állapottól, hanem csak Istentől függ. Isten nélkül nincs boldogság, mert Ő a boldog Isten (1Tim 1:11), aki Jézus Krisztusban emberré lett, hogy a benne való hit által, elérhetővé tegye az igazi boldogságot (Jn 20:29).

Aki Istennel személyes kapcsolatba kerül, számíthat a minden vigasztalás Istenére, amikor sírnia kell. Betölti minden szükségét, mind a fizikait, mind a lelkit, mert megadja a mindennapi kenyeret és igazságával megelégíti az arra éhező és szomjazó lelket (Mt 5: 6). Amikor pedig Krisztusba vetett hitéért és bizonyságtételéért meggyűlölik, szidalmazzák és üldözik, örömmel gondolhat arra, hogy a mennyben van polgárjoga (Fil 3:20), ahol Isten letöröl szemükről minden könnyet (Jel 7:16-17). Jézus szerint ez a boldogság!

Szerinted, neked mi a boldogság? Boldog vagy igazán? Boldogan szenvedsz ebben a világban?

Forrás: Dézsi István (http://www.rmbgysz.ro)


Január 22., hétfő - Maradj az Úr útján!

6. Legyetek azért igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami meg van írva Mózes törvényének könyvében! Ne térjetek el attól se jobbra, se balra! 7. Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak köztetek. Isteneiknek a nevét ne említsétek, ne esküdjetek rájuk, ne tiszteljétek őket, és ne boruljatok le előttük! 8. Ragaszkodjatok viszont Istenetekhez, az ÚRhoz, ahogyan a mai napig tettétek! 9. Nagy és erős népeket űzött ki előletek az ÚR. Előttetek azonban senki sem állhatott meg mindmáig. 10. Egy közületek elűz ezret, mert Istenetek, az ÚR harcol értetek, ahogyan megígérte nektek. 11. Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az URat!
Józsué 23:6-11

Az idős Józsué jó tanácsokkal látja el Izráel népét. Mintegy a receptjét adja annak, hogyan szilárdíthatják meg helyzetüket azáltal, hogy megmaradnak az Úr útján. Milyen feltételei vannak ennek?

Őrizzétek és tartsátok meg mindazt, ami írva van. Emlékezzetek és emlékeztessétek fiaitokat mindarra, amit az Írás mond. A rendszeres igetanulmányozás szükséges feltétele annak, hogy megmaradj az Úr útján.

Ne keveredj az istentelen környezeteddel. Nem arról van szó, hogy fizikailag ne érintkezz velük, hiszen akkor kitől hallanák az üdvözítő hírt, hogy van Szabadító, és így szabadulás a bűnből? De modern isteneik imádásában ne vegyél részt!

Ragaszkodj az Úrhoz. Ahogy egy gyermek fogja apja kezét közlekedés közben, és együtt lép vele, úgy járj az Úrral lépésről lépésre!

Járj alázatban. Nem a gyermek vezeti a felnőttet, hanem éppen fordítva. „Istenetek, az Úr harcol értetek”. Nem rád van szüksége az Úrnak, hanem neked van szükséged Őreá!

Maradj meg az Ő útján, hogy az Ő dicsőségére lehess!

Forrás: Lisztes Tibor (http://www.rmbgysz.ro)

 


Január 12., péntek - Betegek gyógyítója

Lk 4:40 „Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket.”

Az egyház történetében újra és újra fellángol a vágy arra, hogy a hívek személyesen találkozzanak Isten természetfeletti erejével. Legújabban a 20. század elején kapott lendületet az ún. „isteni gyógyítás igéje”. Különböző összejöveteleken történtek már olyan események vagy éppen gyógyulások, melyek emberi ésszel megmagyarázhatatlanok. Ugyanakkor visszaélésekről és hiszékeny emberek becsapásáról is lehet hallani, amikor egyenesen elszedik a gyógyulni vágyók pénzét. Évekkel ezelőtt egy mélyen tisztelt gyógyító evangélista olyan embert tett gyógyító alkalmai reklámarcává, aki tökéletesen egészséges volt, és éppen az evangélista kevéssé ellenőrzött gyógyításait igyekezett leleplezni, amikor egy alkalommal felállt a tolószékből.

Jézus Krisztus nem hirdetett meg gyógyító alkalmakat. Nem adott fel hirdetéseket és nem reklámozta magát – a démonok tisztátalan bizonyságtételét pedig határozottan elutasította és tiltotta. Egyszerűen csak hozzá vitték a betegeket, és Ő meggyógyította őket. Messiási voltának egyik jele volt ez.

Tapasztaltad-e már életedben, környezetedben Jézus Krisztus gyógyító hatalmát? Van-e beteg családtagod, ismerősöd, akit imában hozhatsz az Úr elé?

Forrás www.rmbgysz.ro Horváth Ferenc


 

Január 11., csütörtök - Imádkozz bátor igehirdetésért!

ApCsel 4:29-31 "Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által." Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét."

Isten Igéje után néhány este az igehirdetésről olvasunk. Az Úr Jézus is a prédikálást tartotta fő feladatának (pl. Mk 1:38). Péter és János bátran prédikált a pünkösd utáni napokban (ApCsel 2-3-4). A Jézus Krisztusról szóló történet továbbadása kívánta a legnagyobb bátorságot. Haláláról és feltámadásáról életveszélyes volt szólni, ám ők mégis ezt tették. „Úrrá és Krisztussá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” Bátorságukon csodálkoztak a nép vezetői, és keresték a módját elhallgattatásuknak. Nem sikerült. Hogyan is sikerülhetett volna? Ők nem bátraknak születtek, hanem bátrak lettek, miután a Szentlélek eljött reájuk, és Krisztus tanúivá lettek (ApCsel 1:8). Aztán ott volt mögöttük egy imádkozó gyülekezet; testvérek, akik további kitartást, bátorságot kértek számukra az Úrtól.

Bátor igehirdetés bátor igehirdetők ajkáról hangzik. Imádkozz többet lelkipásztorodért; kérd számára a Szentlélek segítségét, erejét, hogy bátran hirdesse a Krisztusról szóló evangéliumot!

 

Forrás www.rmbgysz.ro Herjeczki Géza

 


Január 10., szerda - Akitől rettegnek az ördögök

Lk 4:34 „Ah! Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!”

Jézus Krisztus Kapernaumban végzett szolgálata az emberek álmélkodását váltotta ki, mivel „szavának hatalma volt”(31.v.). Názáret elhagyása után ez a város lett Jézus állandó lakóhelyévé (vö. Mt 4:13). A szolgálat színhelye ismét a zsinagóga volt, itt tanított Jézus szombaton, de tanítását itt már nem részletezi Lukács evangélista.

Lukács megszokott sorrendjében (eltérően Máté evangélistától) az igehirdetést Jézus messiási cselekvése követte: a zsinagógában jelenlevő megszállott meggyógyítása. A démoni lélek hiába próbálkozott meg Jézussal szemben a leleplezés eszközével, a döntő tény az maradt, hogy Urára akadt benne, és meg kellett hátrálnia. Az eset tanúi megdöbbenve keresgélték a történtek magyarázatát: magyarázatot ugyan nem tudtak adni, de a messiási jel híre elterjedt az egész környéken.

Tapasztaltad-e már valamilyen formában Jézus hatalmát a tisztátalan lelkek fölött? Van-e a környezetedben valaki, akit Jézus megszabadíthatna a démoni megszállottságból?

Forrás www.rmbgysz.ro Horváth Ferenc

 


Január 9., kedd - Az Ige megkülönböztet a világban

Jn 17:14-16   "Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való."

Krisztus követői nem a világból valók, aminthogy Ő sem e világból való. Ám tulajdonképpen nem könnyű másnak lenni, kilógni a sorból. Ez nem új keletű jelenség. Amikor királyt kért Izráel Sámueltől, indokuk az volt, hogy olyanok akarnak lenni, mint mindenki más a környezetükben (1Sám 8:20). Ez az azonosulási vágy azóta is, minket is kísért.

Ma esti kérdésünk az lehetne, hogy vajon mi hogyan hordozzuk – ha hordozzuk – megkülönböztetettségünket? Nehezünkre esik? Szeretnénk szabadulni tőle? Vagy elfogadtuk, belenyugodva, hogy furcsán néz ránk e világ, talán még gyűlöl is? Lehetne éppenséggel örömmel is vállalni, hogy megkülönböztetettek vagyunk; Bibliás emberek, hiszen az Úr Jézus nekünk adta Isten Igéjét (14). Ahogy az Ószövetségben az Ige a választott népre volt bízva (Róm 3:2), úgy most Krisztus tanítványaié, a miénk ez a tisztesség.

Az Ige megkülönböztet a világban. A világ fiait nem érdekli az Ige, meg sem érthetik azt (1Kor 2:14). Mi azonban értjük és szeretjük a Bibliánkat. Tőle kaptuk!

Forrás www.rmbgysz.ro  Herjeczki Géza

 


Január 8., hétfő - A Lélek erejével szolgálni

Lk 4:14 „Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.”

A ma reggel olvasott két rövid igevers összefoglalja Jézus galileai működését. Jézus Krisztus mindenben Isten Lelkének a vezetése szerint járt, és szolgálatát is a Lélek erejével végezte. Attól kezdve, hogy bemerítkezésekor leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, Megváltónk teljesen a Lélek irányítása alatt végezte szolgálatát. Még a kísértés helyére is a Lélek indítására ment. A Jordán vizénél történő kinyilatkoztatásban a galambnak azért van fontos szerepe, mert rádöbbenhetünk egy nagyon fontos különbségre. Az özönvíz után Nóé galambja nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson a megáradt vizek fölött, viszont Isten Fia a megfelelő „nyugvóhely” Isten Lelke számára.

Bárcsak az jellemezne bennünket is, hogy Jézushoz hasonlóan, oda megyünk, ahova a Lélek indít, és sehova nem megyünk, ahova Ő nem akarja, hogy elmenjünk. Szolgálatunk is legyen minden egyes alkalommal a Lélek ereje által végzett szolgálat.

Ha megvizsgálod lelki szolgálatodat, kijelentheted-e, hogy igyekeztél mindig a Lélek erejével szolgálni? Ha nem, kész vagy-e ráhagyatkozni a Lélekre?

Forrás www.rmbgysz.ro Horváth Ferenc

 


Január 6. szombat - Odaszánás a megújulásra

Igehely: Róm 12:1-2 „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

Az Istennek irgalma Jézusban kötelez minket a teljes odaszánásra. Jézus Krisztus maradéktalanul odaszánta magát értünk. Semmit sem tartott meg magának, mindent odaadott értünk ott a kereszten. Drága véren megvásárolt, és nem a magunkéi vagyunk. Ezért kell magunkat (nemcsak lelkünket, testünket is) élő áldozatként egészen odaszánnunk.

Az legyen, amit ő akar. Előtte mindig meghajlani, parancsának mindig engedni, bármit kér megtenni, az odaszánás ezt jelenti.

Mi ennek az akadálya? A világ mintája. Ahogy a szabó a minta szerint kivágja az anyagot, úgy akar minket is a világ a saját sablonjára szabni. A mi régi természetünk olyan, mint az autó, amelynek kormánya/kereke félre húz, mindig a világ útja, divatja után menne. Ezért a hívő élet soha nem megy lazán. Nagyon kell fogjuk, és az Úr Jézus uralma alá hozzuk életünket. De az odaszánáshoz az akarás nem elég. Változás kell, hogy az értelmünk megújuljon. Ez a megtéréskor kezdődik, de folytatódik, amint a Szentlélek az ige által formálja értelmünket és megvilágosítja lelkünket, hogy eldönthessük mi az, ami jó, ami Istennek tetsző és tökéletes. Szánd oda magad az igeolvasásra és imádkozásra!

Forrás:  www.rmbgysz.ro  Kelemen Sándor

 


Január 5., péntek - Lényegre mutató, alázatos szolgálat

Igehely: Lk 3:15-20; Kulcsige: Lk 3:16 „János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.”

Bemerítő János igehirdetése hatalmas prófétai szó volt a régóta próféciára szomjazó nép körében. Érthető tehát, ha a megígért Messiást keresték a hallgatók Jánosban. Ő azonban minden félreértést eloszlatott, amikor önmagának az Eljövendőhöz való viszonyáról nyilatkozott. Az ő feladata csak az útkészítés volt, a teljességet Jézus Krisztus hozza el. A Krisztus eljövetele teremt tiszta helyzetet népe körében és az egész embervilágban, amikor az alázatosokat beviszi országába, a magukban bízókon pedig végrehajtja a megsemmisítő ítéletet.

János hűségesen hajtotta végre megbízatását, amikor az örömüzenetet meghirdette a népnek. De igazi próféta volt abban is, hogy felemelte tiltakozó szavát Heródes vérfertőző és kegyetlen életmódja ellen. Ezért az ószövetségi próféták sorsa lett az övé, amikor Heródes börtönbe vettette az Isten igazságát képviselő, bátor prófétát.

Amikor szolgálatodat végzed, kire hívod fel a figyelmet: Krisztusra vagy magadra? Kész vagy megalkuvás nélkül bűnnek nevezni a bűnt?

forrás:
Horváth Ferenc
www.rmbgysz.ro

 


Január 04, Dicsérd Istent gondviseléséért!

1. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2. Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 3. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, 4. megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. 5. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Zsolt 103:1-5

Minden embernek számtalan oka volna arra, hogy szívből dicsérje az Urat. De különösen azoknak, akiknek bűnük megbocsáttatott és vétkük elfedeztetett. Nem maradt egy bűn sem bocsánat nélkül. Itt kezdődik az igazi dicséret. Bűnrendezés nélkül nemcsak, hogy erőltetett a dicséret az ember részéről, hanem elfogadhatatlan Isten számára.

Dicséret a sok gyógyulásért is, amit átéltünk. De vajon a most beteg hívők is áldhatják az Urat? Igen, mert ígéretünk van arra nézve, hogy minden betegségünkből meggyógyít most, vagy majd ott nála fönn.

Lehet, tudomásunk van arról is, hogy halál közeli állapotban voltunk, de tudtunkon kívül is még sokszor megszabadított a haláltól (gondolj csak az autóval való közlekedésre). Hála érte! De ha az örök haláltól is megszabadultunk, örök dicséret érte. Szeretete, irgalma megkoronáz, javaival megtölti életünk, erőnket megújítja. Ezt most vegyük mind számba - kell ennél még több?

forrás:
Kelemen Sándor
www.rmbgysz.ro 

2017. december 29. péntek - Csendes percek

Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

Jer 29,10-14.

VÁLTOZATLAN SZERETET

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 29,11)

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek...

Az életem egyik legboldogabb napjának kellett volna lennie, végül az egyik legmagányosabb lett. Nyolc nappal a lelkészképzőm diplomaosztója előtt a feleségem úgy döntött, nem akar tovább házasságban élni velem. Reménytelennek éreztem magam. Amikor a diplomaosztó előtti napon találkoztam szüleimmel, anyám adott egy kártyát, amelyen a fenti idézet szerepelt.
Jeremiás ezt a babiloni fogságban lévő zsidóknak írta, hogy reménykedjenek, Isten nem felejtette el őket. A saját fogságomban, magányom és kétségbeesésem idején ez az igevers emlékeztetett, hogy Isten gyermeke vagyok. Isten még mindig szeret, és nem feledkezett meg rólam.
A válás után visszavonultam a munkámból, és hazaköltöztem a szüleimhez. Isten hű volt, még a legnehezebb pillanatokban is. Két év múlva találtam munkát egy gyülekezetben, és újra megházasodtam. Néha, amikor az élet nem úgy megy, ahogy terveztük, azt érezhetjük, hogy Isten elfelejtett bennünket. De Jeremiás szavai emlékeztetnek, hogy amikor saját fogságunkban vergődünk - fájdalomban, magányban, félelemben -, Isten változatlanul szeret minket és törődik velünk.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz minket, és a legjobbat akarod nekünk. Segíts bízni benned, még akkor is, ha az élet sivárnak tűnik! Ámen.

 


2017. december 26. kedd - Csendes percek

Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16,7-11.

BŐVEN VAN MIT MEGÉLNI

Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mint ha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. (Préd 3,12)

Egyesek szerint az a boldogság, amit mi azzá teszünk. Minél több időt töltök egyik barátommal, annál inkább meg vagyok győződve, hogy ez igaz. A barátom sikeres üzletember volt. Aztán egyik alkalmazottja egy pisztollyal jelent meg, hogy minél több embert megöljön. Miközben a barátom megpróbálta lefegyverezni, elveszítette egyik karját és egyik szemét. Hetekkel később, mire kiengedték a kórházból, a megtakarításai elvesztek, és hajléktalanszállóba költözött. Mindemellett Parkinson-kórja és halálos bőrrákja is van. Gondot jelent számára, hogy egyedül járjon vagy fölálljon egy székből, mégis ő az legvidámabb és legpozitívabb ember, akivel valaha találkoztam.
Mára egy kis lakásba költözött, ahol kevés nyugdíjából él. Függetlenül attól, hogy mit csinál, és az mennyire nehéz, a barátom célja, hogy senkit ne hagyjon mosoly nélkül. Megtanulja mások neveit, és emlékszik rájuk, mikor legközelebb látja őket. Alkalmat talál az emberek bátorítására, és nagylelkűen bánik a bókokkal. Sokan megkeserednének vagy Istent hibáztatnák az ő helyzetében, de a barátom nem teszi. "Úgy nem lehet élni, nekem pedig még mindig bőven van mit megélnem" - mondta. A mai olvasmány emlékeztet, hogy az Úr megismerteti velünk az élet útját, és teljes örömmel tölt el bennünket.

Imádság: Urunk, köszönjük barátainkat és az idegeneket, akik megmutatják, hogyan éljük meg a te örömödet. Ámen.

 


2017. december 24. vasárnap - Csendes percek

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Mt 5,14-16.

SZENTESTE

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)

A karácsony esti istentisztelet végén mindenki a mellette ülő gyertyáját gyújtja meg, jelképesen megosztva Krisztus világosságát. Megindító látvány, ahogy a résztvevők egy-egy pislákoló gyertyát tartanak az elsötétített templomban. Az elmúlt szentestén, miközben a továbbhaladó fényt néztem, a gyertyámat majdnem kioltotta a megolvadt viasz, amely a kanóc körül gyűlt össze. Ahogy észrevettem, megdöntöttem a gyertyát, az olvadt viasz a tartóra folyt, és a láng újra fényesen égett.
Eszembe jutott, hogy az összegyűlő viasz azt a viselkedést jelképezi, amely nem engedi, hogy Krisztus világosságát tükrözzük mások felé. Később gondolatban egy listát készítettem, mik akadályozhatják a fényt: hálátlanság, aggodalmaskodás, negatív gondolatok, a megbocsátás hiánya, ítélkezés, az anyagi javakra való törekvés, és mások véleményének túlzott jelentősége. Mi az orvosság? Talán, hogy Isten szeretetét helyezzük a középpontba, nem a világ dolgait vagy véleményét. Hálásak lehetünk érte, és bízhatunk benne; adhatunk és elfogadhatunk megbocsátást, és feltétel nélkül szerethetünk másokat. Így szabadulhatunk meg a túl sok "viasztól", és engedhetjük, hogy Krisztus világossága ragyogja be életünket.

Imádság: Atyánk, köszönjük, hogy megmutatod, hogyan fogadjuk el és tükrözzük vissza Krisztus világosságát. Ámen.

 


2017. december 23. szombat - Csendes percek

Ezt mondja az ÚR: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítlek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget.
Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! - a sötétségben levőknek: Jöjjetek a napvilágra! Útközben lesz élelmük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük.
Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez.
Minden hegyen utat készítek, kimagaslanak az országutak.
Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színím földjéről!
Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az ÚR, és könyörül a nyomorultakon.
De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én Uram!
Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!
Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.

Ézs 49,8-16.

FELEDÉKENYSÉG

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkezne, én akkor sem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be. (Ézs 49,15-16)

Miközben kilencéves fiammal a vasárnapi iskolába tartottunk, találkoztunk egy asszonnyal. Ráköszönt a kisfiamra: "Jó reggelt, Houston!" Gyermekemet bátorítottam: "Köszönj Allison néninek!" A hölgy meg sem várva ezt, így szólt: "Tudod, Allison egy szép név, és szeretem, de általában a másik nevemre, a Sarah-ra hallgatok, amit anyukámtól kaptam."
Ahogy idősödünk, egyre nehezebben jut eszünkbe családtagjaink vagy régi barátaink neve. Megfeledkezünk a születésnapokról, évfordulókról és más különleges alkalmakról. Átmegyünk egyik szobából a másikba, és már arra sem emlékszünk, minek mentünk oda. Egy idő után már nemcsak azt felejtjük el, hová tettük az autó kulcsát, hanem azt is, hol hagytuk az autót.
A Bibliában sok feledékeny ember van. A tanítványok elfelejtik, hogy Jézus néhány kenyérrel és hallal jóllakatott egy sokaságot (Mk 8,18-19). Izrael megfeledkezik, hogy Isten szabadította meg őket, és bálványokat kezdenek imádni (Zsolt 106,21). Péter elfelejti Jézus szavait, és háromszor tagadja meg őt (Mk 14,72). Néha mi is megfeledkezünk Isten ígéreteiről és az életünkben tett hatalmas dolgairól. Jó hír, hogy Isten soha nem feledkezik meg rólunk és soha el nem hagy (5Móz 31,6).

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, akkor sem, ha mi elfeledkezünk hűségedről. Ámen.

 


2017. december 22. péntek - Csendes percek

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1Jn 1,5-9.

VILÁGÍTÓ KÖZÖSSÉG

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. (Jn 1,9)

Advent negyedik vasárnapján hallottuk, ahogy a szél fütyül a templom épülete körül. A gyülekezet felállt, hogy a meghitt csendben meggyújtsa a gyertyákat. Csendesen sorba rendeződtünk, kiléptünk az épületből, és elindultunk az ifjúsági csoportunk által készített betlehemi jászol felé. A fiatalok jelmezben álltak a hidegben már egy órája. Mindannyian a jászolban fekvő kisgyermekre néztek, hogy az arra járó emberek figyelmét felhívják a gyermek Krisztus közelségére. Gyertyalángjainknak nem volt esélyük az odakint dühöngő széllel szemben. Minden lépésnél elaludt egy-egy gyertya. Megálltunk, és egymás gyertyáját újra lángra gyújtottuk, míg oda nem értünk. Gyertyáink meg-megrebbentek a sötétben, miközben karácsonyi énekeket énekelve ünnepeltük Immánuel születését.
Hívő emberként mindig ezt tesszük! Közösséget alkotunk, ahol a kis fényünket továbbadjuk azoknak, akik veszteséget, szükséget, szomorúságot, betegséget vagy fájdalmat élnek át. Ezzel emlékeztetjük egymást arra, hogy nem számít, milyen nehezek a jelen körülményei, a gyermek Jézus mindig közel van, fényt hozva a világba.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy Jézust elküldted a világba, hogy életünk sötét pontjait megvilágítsa. Segíts a mai napon szeretetedet megosztani másokkal! Ámen.


2017. december 21. csütörtök - Csendes percek

Felelt Jób, és ezt mondta az ÚRnak:
Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál.
Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám.
Hallgass meg, hadd beszéljek! Én kérdezlek, te pedig oktass engem! (Jób 42,1-4.)

FELFOGHATATLAN EZ NEKEM!

Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? - kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek: csodálatosabbak, semhogy felfoghatnám. (Jób 42,3)

Jób egyike a Biblia legigazabb embereinek, ám, amikor súlyos próbatételekkel nézett szembe, megátkozta születése napját, és arra kérte Istent, hadd haljon meg. Isten egy sor kérdéssel válaszolt. Azt firtatta, vajon Jób ismeri-e az Úr roppant hatalmát. Jób megalázva magát, megértette, milyen elhamarkodottan beszélt olyanokról, amik csodálatosabbak, semhogy felfoghatná.
Életem első "Jób élménye" akkor történt, amikor elkezdtem a főiskolát. Azelőtt úgy tűnt, hogy életem biztos alapokon áll. Családom hitét és tanácsát követtem. A főiskolán viszont találkoztam a szabadsággal. Ezzel a bizonytalanság érzése is együtt járt: "Mi a következő lépés? Mi történik, ha rosszul választok?" Egy nap felhívtam édesanyámat, és engedélyét kértem egy év halasztásra, hogy mindent átgondolhassak. Nyugtalanított, hogy tanulmányaimat a jövő felőli bizonytalansággal folytassam. Úgy tűnt, Isten nem hallgat meg, ezért elveszettnek éreztem magam.
Jób könyvét olvasva megtaláltam utamat. Jób hasonló helyzetben volt: válaszokat várt Istentől. Jóbbal együtt olyan dolgokról kérdeztük Istent, amelyek csodálatosabbak voltak, semhogy felfoghattuk volna. Tanulgatom, hogy bizonytalanságom beleillik egy olyan tervbe, amit nem érthetek. De tudom, hogy Isten akarata jó nekem, és napról napra tanulom, hogy ez elég.

Imádság: Urunk, emlékeztess, hogy hallgatásod nem jelenti azt, hogy elhagysz minket. Segíts mindig bízni benned. Ámen.


2017. december 20. szerda -  Csendes percek

Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem!
Ezt mondom az ÚRnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.
A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem.
Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.
URam, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.
Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.
Áldom az URat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm.
Az ÚRra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.
Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

Zsolt 16.

VÁLTOZTASS HOZZÁÁLLÁSODON

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad. (Zsolt 16,11)

Mozgáskorlátozott vagyok, ezért a nap folyamán sok akadállyal kell szembenéznem. Olykor kemény harcot vívok önmagammal, hogy ne engedjek a kedvetlenségnek, türelmetlenségnek, hanem elfogadva helyzetemet, maradjak Isten jelenlétében.
Egyik reggel kimentem az udvarra, és meglátva a sok tennivalót, megterhelődve tértem vissza a szobámba. Vigasztalást keresve vettem fel a Csendes Percek-et, s már a címe így szólt hozzám: Változtass hozzáállásodon! Rögtön világosság támadt bennem, és rájöttem, hogy a saját természetem elégedetlenkedik megint. Elszégyelltem magam, és az Úr bocsánatát kértem, hiszen oly sok szeretetet és törődést kapok tőle mindennap. Rajtam nyugvó jó kegyelme, - hiszem és vallom -, hogy az élet minden gondjára, bajára elég. Hálát adtam, hogy helyreállította lelki egyensúlyomat, megtisztította látásomat, és újra az ő megelégedett békessége töltötte be szívemet.

Imádság: Édes Atyám, köszönöm, hogy szereteted felemel. Kegyelmeddel fedezed be bajokkal küszködő életemet, és új öröm és áldott békesség lehet megint a részem. Segíts Jézusban maradni minden élethelyzetemben. Ámen.


2017. december 19. kedd - Csendes percek

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. /Galata 6,7-10./

TÜRELMES BIZALOM

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. (Jak 5,7)

A Lk 10,2-ben Jézus az evangélium terjesztését a földműveléshez hasonlítja. Azt mondja a tanítványoknak: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés".
Ez az összehasonlítás segít, hogy jól lássam a hitem továbbadására tett erőfeszítéseimet. A magvető elveti a magot, és várja az eredményt. Ha a föld puszta marad, mi tartja vissza a földművest az elkeseredéstől? A türelem. Tudja, hogy várnia kell, míg a mag kikel. Ha meglátja a növényt kibújni, tovább vár a növekedésre. A növekedés minden szakasza türelmet kíván.
Évekkel ezelőtt rendszeresen imádkoztam szeretteimért, s próbáltam nekik megmutatni Isten szeretetét. Lapokat küldtem és telefonáltam. Ha találkoztunk, bátorítottam őket. Mégis, az eredmény, amit láttam, kicsi volt a befektetett munkához képest. Mikor emiatt imádkoztam, Isten emlékeztetett, hogy a farmer sem láthatja a mag föld alatti növekedését, így én sem láthatom, amit Isten elvégez a szeretteim életében.
Bízhatunk és türelemmel várhatunk a növekedésre. Mint a földművesek, mi is dolgozhatunk és reménykedhetünk az aratásban, s türelmünk meghozza gyümölcsét.

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el... 

Imádság: Drága Urunk, segíts bízni benned, hogy te munkálkodsz, míg mi várjuk az aratást. Ámen.

 


2017. december 18. hétfő - Csendes percek

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.  /1János 4,7-12./

FÉNY A SÖTÉTSÉGBEN

Nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Kezdő gimnazistaként gyakran elborítanak a feladatok. Gyorsan gyűlnek a megoldásra váró tesztek, projektek, dolgozatok, házi feladatok. Régen eldöntöttem, hogy nem halogatom a dolgokat, így késő éjszakáig dolgozom, hogy mindent elvégezzek a következő napra, sőt előre is. Így nem halmozódnak fel az iskolai dolgok. Figyelmemet sok minden próbálja elvonni, különösen a telefonom, de ha a célra nézek, hogy a választott egyetemre tudjak menni, képes vagyok túlélni az éjszakákat és a nappalokat a számítógép előtt. Végül megérte az erőfeszítés, mert ebben az évben értem el a legjobb tanulmányi eredményt.
Ha a célra nézek, hogy egyetemre mehessek, az segít könnyebben elvégezni az iskolai munkámat; ha Krisztusra nézek, bízhatok abban, hogy egy napon a mennyben vele lehetek. Minden, amit Istenért teszek, megerősíti az iránta érzett szeretetemet, és vágyat ébreszt bennem, hogy vele akarjak élni az örökkévalóságban. Krisztus karácsonyi eljövetele beragyogta a világot. Halála és feltámadása ösvényt nyitott a mennybe, biztosítva, hogy ez a fény sose halványuljon.

 

Imádság: Drága Urunk, vigasztalj minket, mikor bizonytalanok vagyunk a jövő felől! Áraszd utunkra örök fényedet, hogy dicsőíthessünk téged! Ámen.

 

 


2017. december 17. vasárnap - Csendes percek

Anna prófétanő

Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.

Lk 2,36-38.

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

Anna abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. (Lk 2,38)

Anna próféta az egyik karácsonyi hősöm. Nem őrzött éjjel nyájat és nem volt a jászolnál. Mégis a karácsony részévé vált születése után 40 nappal ünnepelve a Megváltót Jeruzsálemben. Csodálom Annát, mert egész életében nyitott volt Isten tervére. Kora ellenére bízott benne, hogy Isten feladatot ad neki. Imádkozva és böjtölve Isten közelében volt, várakozással és cselekvésre készen. Amint meglátta Simeont a babával, tudta, hogy ez a gyermek a Krisztus. Azonnal dicsőítette Istent. A jó hír hírnöke lett: Örülj világ, az Úr eljött! Öröme szétterjedt az egész templomban.
Örülök, hogy Anna is része a karácsonyi történetnek. Várakozó hite bátorít. Az angyalokkal és a pásztorokkal együtt hirdette Isten kibontakozó tervét. Hasonlóképpen a mi életünk is része lehet Isten üdvtervének, akár meglepő módon is. Csak ébernek kell lennünk, és válaszolni, ha Isten hív.

Imádság: Örökkévaló Istenünk, dicsérünk téged! Köszönjük, hogy minket is bevonsz egyre bővülő üdvtervedbe. Ámen.

 


2017. december 16. szombat - Csendes percek

Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz."

Lk 2,1-10.

ADVENTI ÉRZÉSEK

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

Advent idején azért imádkozom, hogy a karácsonyi történetet olvasva mélyebben megismerhessem az Urat. Idén megérintett az érzelmek sokfélesége, mely az első karácsonyt kísérte. Meglepetés: Mária megkérdezi az angyalt: "Hogyan lehetséges ez?" (Lk 1,34) - mikor megmondta neki, hogy szűzként fog teherbe esni. Elutasítás: nem volt hely a születendő Megváltó számára (Lk 2,7). Félelem: az angyalok gyakran kezdik így mondandójukat: "Ne féljetek!" (Lk 2,10). Öröm: az angyalok nagy örömet hirdettek a pásztoroknak (Lk 2,10). Bizonytalanság: "Mária mindezeket szívében forgatta" (Lk 2,19), nem tudva, milyen következményei lesznek.
Mindezek az érzések ott vannak Jézusban, aki Immanuel, "Velünk az Isten". Mivel Jézus emberi alakot öltött, átélte minden gondolatunkat és érzésünket. Azután befedte azokat a szeretetével, bocsánatot és megváltást ajánlva. Krisztus teljesen emberré lett, s megtapasztalta az összes érzést, hogy igazán megismerhessük Isten szeretetét.

Imádság: Jézusunk, köszönjük, hogy eljöttél a földre, hogy velünk élj, és hogy ma és mindörökké velünk légy. Ámen.

 


2017. december 15. péntek - Csendes percek

Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött; semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri! Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének: ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.

Préd 5,13-20.

ÖRÖM AZ ÚTON

Jézus az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. (Zsid 12,2)

Amikor Kelet-Kansasban éltem, gyakran utaztam át az állam nyugati részére. A vidék olyan volt, mint egy óriási biliárdasztal. Csak ritkán törte meg a préri lapos horizontját egy-egy fa. Sok ember úgy tekint erre a több órás útra, mint amit el kell viselni. Mások csodálják a préri szépségét. Néhány út után már vártam az utazást, amikor keresztülszelem az államot, mert a korábbi fárasztó kötelesség lehetőséggé változott számomra, hiszen időt tölthetek azokkal, akik számítanak nekem.
Keresztényként igyekszem az életet ugyanígy nézni. Bár a mennyország "boldog reménységére" (Tit 2,13) kell összpontosítanunk, földi életünk nem olyan, amit pusztán el kell viselni. Igen, nehéz tud lenni a munka; fárasztóak tudnak lenni az emberek; és felmerülhetnek egészségügyi, pénzügyi és egyéb gondok is. Ha ezekre koncentrálunk, és a nem kívánt dolgokra panaszkodunk, akkor egy valóban hosszú utazásunk lesz. De ehelyett a körülöttünk lévő világban és a többi emberben is értékelhetjük a szépséget. A Zsid 12,2 azt mondja, hogy Jézus elfogadta az élet csapásait, mert előre látta az Isten által kínált örömöt. Tehát nemcsak elviselni kell az életet; élvezzük azt minden Isten által adott szépségével együtt!

Imádság: Istenünk! Segíts, hogy a gondolataink megteljenek a jelenléted gondolataival és ígéreteivel! Ámen.


 

2017 december 14 csütörtök - Csendes percek

Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.

1Kor 1,26-29.

KÜLÖNLEGES?

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13)

Állandóan az alkalmatlanság érzése és az alacsony önbecsülés ellen harcoltam. Most, hogy kerekesszékbe kényszerültem, az önértékelésem tovább romlott. A betegségem miatt elvesztettem néhány korábban meglévő képességemet, és néha nehéz elfogadni, hogy Isten számára már használhatatlan vagyok.
Végül elkezdtem gondolkodni a Biblia sok olyan példáján, ahol Isten hétköznapi embereket használt. Még Jézus is egy szerény istállóban született egy fiatal, tapasztalatlan pár gyermekeként. Az egyszerű pásztoroknak fontos szerepe volt a születés történetben. A tanítványok dolgos emberek voltak: halászok, egy vámszedő, különféle kereskedők. Mégis, nézzük meg, mindegyiküknek része volt abban, hogy a megváltás története elterjedjen!
Isten csodálatosan teremtett mindnyájunkat saját egyéni adottságokkal. (Zsolt 139,14) Isten megérti korlátainkat és hiányosságainkat, és használni tud, ha rendelkezésére állunk.
Nem kell "különlegesnek" lennem. Mindannyian értékesek vagyunk Teremtőnk szemében, és Isten használni tud mindnyájunkat az ő országa építésében.

Imádság: Urunk! Segíts, hogy magabiztos tanúid legyünk. Köszönjük, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyunk. Ámen.

 


2017. december 13. szerda - Csendes percek

Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"

Mt 14,22-33.

MINT TAMÁS

Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! (Jn 20,27)

Kereszténnyé válásom útja nem volt könnyű. Nem volt damaszkuszi úti megtapasztalás és dicsőséges megjelenésélmény. Én sokkal jobban hasonlítottam Tamásra, a kételkedőre.
Hinni akartam, ezért kétségeim ellenére azt tettem, amit a keresztények tesznek. Templomba jártam, önkéntesként segítettem a gyülekezeti alkalmakon, olvastam a Bibliát, és segítségért imádkoztam, hogy hitre találjak, és ne lepleződjek le, mint egy kételkedő. De mindig úgy éreztem magam, hogy a kétségeim felszínre kerülhetnek a keresztények egy csoportjában, és lelepleződhetek.
Ahogy telt az idő, felfedeztem, hogy a hitért való harcommal egész jó társaságba keveredtem. Mózes kételkedett a képességében, és megkérdőjelezte Isten döntését, hogy ő vezesse Izráelt (2Móz 4,1-17). Számos katona a kereszt lábánál elutasította Krisztus istenségét, mindaddig, amíg nem voltak szemtanúi a keresztúton történteknek (Mt 27,38-54).
Ezek a történetek arra tanítanak, hogy a kételkedés kérdéseket ébreszthet, amelyek a hit egy mélyebb megértése felé vezethetnek.

Imádság: Drága Urunk! Segíts, hogy jobban megismerjünk és teljesebben szeressünk! Használd a kétségeinket hitünk erősítéséhez! Ámen.


 

December 12. kedd - Csendes percek

Mert én, az ÚR, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük.
Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ÚR.
Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.
Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatára.

Ézs 61,8-11.

NÉZŐPONTOK
Isten az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám. (Ézs 61,10)

Ahogy a héttagú családom összegyűlt az étterem parkolójában, hírtelen abbahagytuk a beszélgetést. Csikorgó fékeket és kerékcsúszást hallva szemtanúi voltunk egy balesetnek, ami mint egy lassított felvétel történt a közeli útkereszteződésben. Más sofőrök megálltak, szemtanúk hívták a 911-et, és a rendőrség megérkezett. Később, ahogy beszélgettünk vacsora közben a történtekről, meglepőnek találtuk, hogy ugyan első kézből figyelhettük meg az eseményeket, mégis mindannyian máshogy emlékezünk rá.
A hívők évszázadokon át megtapasztalták és szemtanúi voltak Isten üdvösségének, megbocsátásának és végtelen kegyelmének. És ahogy a vacsora alatti beszélgetésen, a keresztények különféleképpen látják Isten megtartó megváltását és szabadítását. Fontos felismernünk, hogy Istenről alkotott szemléletünk különböző, és az odaadás és hálaadás kifejezését Isten által adott egyediségünk fejlesztette ki. Ahogy kereszténységemben növekedtem, megtanultam felismerni és elfogadni annak a fontosságát, hogy különböző nézőpontok léteznek Krisztus testén belül. Elköteleződésünk módszerei - ahogy hívjuk Krisztust, egyéntől és gyülekezettől függően - eltérőek, de mindannyian Krisztus testének részei vagyunk.


December 11 - Csendes percek


Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül." Azután így szólt az Úr: "Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"

Lk 18,1-8.

EGY ÖZVEGYASSZONY ÉS EGY FEHÉRHASÚ LEGYEZŐFAROK

Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. (Lk 18,1)

Az ebédszünetben gyakran elmegyek sétálni a Swan folyóhoz. Késő tavasz idején egyik alkalommal valamin megakadt a szemem. Fent egy közeli fán egy fehérhasú legyezőfarok (kisméretű, Ausztráliában őshonos madár) zaklatott egy meglehetősen nagy fekete varjút. Azt feltételeztem, hogy a fehérhasú legyezőfarok a fészke biztonsága miatt aggódott és a lehető legagresszívabb módon védte a területét. Ezzel szemben úgy tűnt, hogy a sokkal nagyobb méretű varjú meglehetősen meghökkent a nagy felbolydulásban. Végül a varjú kezdett elfáradni a zaklatásban, és átrepült a szomszédos fához, de a fehérhasú legyezőfarok hevesen üldözte.
Egy kis gondolkodás után arra jöttem rá, hogy épp szemtanúja voltam a látszólag teljesen esélytelen küzdelemben való kitartás egy példájának. Arra is rájöttem, hogy mint a fehérhasú legyezőfarok, mi is szembesülhetünk olyan helyzetekkel, amelyek megoldhatatlannak tűnnek. A mai olvasmányban Jézus a kitartó özvegyasszony példáját használja, hogy emlékeztessen minket arra, forduljunk kéréseinkkel Istenhez. Mennyei Atyánk készen áll arra, hogy kéréseinkre válaszolva segítsen.

Imádság: Urunk, segíts, hogy kitartóak legyünk az imádságban akkor is, ha a helyzet reménytelennek tűnik! Ámen.

 


 

December 10 - Csendes percek

 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Jn 1,1-14.

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

Az Ige testté lett, közöttünk lakott... (Jn 1,14)

Minden decemberben már előre várom a gyülekezeti, karácsonyi zenei műsorunkat. A szavak és a dallamok megtöltik lelkemet, gyülekezetünk számára pedig ajándékot jelentenek. A templomot gyönyörűen feldíszítjük. Régen ezt gondoltam: "A zene nélkül nem lehet karácsony!" Az idén azonban beteg lettem, és az ünnepi zenei műsorok idején is otthon kellett maradnom. Nem merülhettem el a hangokban, a dekoráció látványában, és a dicséretekben a program végén.
Először sajnáltam magam. Aztán ráébredtem, hogy bármennyire felemelőek és inspirálóak a karácsony külső örömei, nem ez a szent ünnep lényege. A karácsony ereje, hogy Isten elküldte Jézust közénk, hogy meghaljon értünk, és feltámadjon a halálból. A karácsony valódi ajándéka az a bizonyosság, hogy Krisztus újra el fog jönni. Ha le is kell mondanunk ünnepünk néhány, megszokott eleméről, tudjuk, hogy valójában csak Jézus Krisztusra van szükségünk. Ő a szívünkben él a hit által, és ez mindennél több.

Imádság: Istenünk, segíts nekünk, hogy örvendjünk a karácsonynak, és emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus személyét, Megmentőnket ünnepeljük. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket..." Ámen. (Mt 6,9-13)

 


December 9 - Csendes percek

"Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja."

Mt 6,25-34.

REMÉNY A ZŰRZAVARBAN

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. (Róm 8,28)

Nemrégiben, amikor férjem kórházban volt, kinéztem a kórházi szoba ablakán, és azt láttam, hogy a járdán és az úttest egy részén is szemét van. Azt gondoltam, minden zűrzavarosnak és rendetlennek látszik.
Azonban észrevettem valami mást is. Madarak csipegették az ételdarabokat a járdán, és körös-körül dús növényzet zöldellt. Amit én szemétnek véltem, az a madaraknak hasznos volt. Így gondolnom kellett arra, hogy még a legnagyobb káosz közepén is reményt nyújt Isten. Noha a szemetelés sohasem helyes dolog, megtanultam, hogy megtapasztalt harcaink közepette Isten mindig gondoskodik rólunk és támogat bennünket.
Férjem betegsége alatt áldás volt megtapasztalnunk, ahogy testvéreink hitüket gyakorolva bátorító szavakkal hívtak fel, vagy ételt hoztak a kórházba, sőt, bejöttek a férjem mellé, hogy hazamehessek egy kicsit pihenni és a gyerekekkel törődni. A mi káoszunk közepette Krisztus közössége ölelt körül bennünket, reményt és gyógyulást hozva számunkra.

Imádság: Szerető Istenünk, adjon Szentlelked erőt és békességet népednek a nehéz időkben! Ámen.

 


December 08. Drágának tartalak

"...drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, ...

 drágának tartalak

Ne hallgass az emberek veled szembeni negatív véleményére. Isten szeret téged <3. Drágának tart és becsesnek. És higgy benne, mert drága vagy és becses


 

December 7 - Csendes percek

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.

Ef 1,3-7.

 AZ IGAZ KEGYELEM

Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint. (Ef 1,7)

Közeledik a karácsony, és én újra a kegyelem jelentésével vívódok. Évek óta törekszem arra, hogy tisztán értsem a kegyelem fogalmát. Szeretem a hangzását - vágyódom a kegyelemre - de küszködöm a teljes megértésével. A kegyelem azt jelenti, nem csak bizonyos szabályok alapján kell élnünk, hanem az Úr Jézus Krisztus szeretetével és megbocsátásával is. Krisztus vére kiontatott értünk, és ha elfogadjuk Jézust Urunknak, akkor olyan, mintha sosem vétkeztünk volna. Ez túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen.
Amikor keresztény lettem, azt reméltem, Istennek megfelelve tökéletes asszony leszek, mire elérem mostani koromat. Ehelyett azonban inkább gyengeségeim érzem, és jobban rászorulok Isten kegyelmére, mint valaha. Azon töprengek, vajon félreértelmeztem-e Isten keresztény életemmel kapcsolatos elvárását. Isten nem várja tőlem, hogy tökéletes legyek. Isten csak azt akarja, hogy teljes mértékben fogadjam be Krisztus szeretetét, és találjak benne megnyugvást.
Végül megbékélek a hiányosságaimmal. Rájöttem, senkinek sem sikerül mindig minden. Egyszerűen elég, ha emlékeztetjük magunkat, hogy őhozzá tartozunk, aki egyedül tökéletes. Ez az igazi kegyelem, ami karácsonykor született. 

Imádság: Köszönjük, Atyánk, hogy megváltásod által felszabadítottál minket a veled való gazdag életre. Ámen.


 

December 6 - Csendes percek


Jézus imádsága: "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal."

Jn 17,15-19.

GYAKORLÁS, GYAKORLÁS

Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. (2Pt 3,18)

Az egyik szerettem nem keresztény. Gyakorta elmondja, hogy a kereszténységtől való idegenkedése abból a személyes megfigyeléséből fakad, hogy túl sok keresztény életében lát képmutatást. Én is észrevettem másokat, amint rámutatnak a keresztények hibáira, és azt mondják: "Ha ilyenek a keresztények, akkor én nem szeretnék részese lenni a kereszténységnek."
Számomra érett kereszténnyé válni hasonlatos a tenisz tanulásához. Mondhatjuk ezt: "Borzalmasan teniszezem, de szeretek játszani. Kimegyek a pályára és ütögetem a labdát. Noha hibázom is, tudom, ha kitartok, fejlődni fogok. Jól vagy rosszul teniszezem, de mégiscsak teniszjátékos vagyok."
Éppúgy, ahogy a teniszezéstől még nem lesz valaki tenisz-sztár, a kereszténnyé válás sem teszi az embert bűntelenné vagy olyanná, aki nem tud hibázni. Mindkét dolognál a gyakorlással magabiztosabb lesz az ember, a képességei fejlődnek. Ettől lesz az ember tanítvány. Egy teniszezőnek a gyakorlás azt jelenti, hogy kimegy a pályára, és üti a labdát. Egy keresztény számára a gyakorlás az, amikor az imádság és a bibliaolvasás közben időt tölt Istennel, és minden nappal egy kicsivel hasonlatosabb lesz Krisztushoz.

Imádság: Úr Jézus, töltsd be az életünket úgy, hogy szerető gondoskodásod másokat is vonzzon! Ámen.

 


December 5 - Csendes percek


A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak.
Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz.
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Ézs 9,1-6.

VALÓSÁGOS KARÁCSONY

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs 9,5)

A karácsony, amikor Jézus születését ünnepeljük, mindig is Isten szeretetére emlékeztetett. De amikor első gyermekünk, Peter megszületett, a karácsony is mélyebb értelmet nyert számomra. A feleségem, Rosie, két héttel túlhordta a babát, ezért 1993. december 3-án be kellett feküdnie a kórházba. Miután az orvosok többször is hiába próbálták megindítani a szülést, a császármetszés mellett döntöttek. December 5-én, vasárnap este, végre megszületett a kisfiunk.
Peter első karácsonyát háromhetesen élte át. Karácsony első napján elvittük az istentiszteletre, és miközben a karomban tartottam, és néztem a kis arcát, folyt a könnyem, és arra gondoltam, hogy Jézus is ilyen piciny gyermekként született a világra. Amikor a fiamra néztem, arra gondoltam, mit tett értünk Isten: a világ Megváltója ugyanolyan gyámoltalan és a felnőttekre szoruló kisgyermekként jött el a világba, mint a mi kis Peterünk. A kisbabánk, akit a karjaimban tartottam, a karácsony jelentését egy egészen új megvilágításba helyezte.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy kisgyermekként elküldted a világba a te Fiadat, hogy közöttünk éljen, és üdvösséget szerezzen számunkra. Ámen.


December 04. Változzatok meg

Változzatok meg...

Róma 12:1-2
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Változzatok meg, ez a kérés. De miért változzunk meg, hogyan tegyük?
Ez a gondolat fogalmazódott meg bennem már rég, amikor éreztem és felismertem, hogy helytelen az ami cselekszem. Akartam a változást, de gyenge voltam hozzá, erőtlen és nem volt kitartásom hozzá.

Úgy éltem ahogyan a világi emberek. Amit megtérésem előtt még nem ismertem fel, ragaszkodtam a bűnös élet örömöket kínáló dolgaihoz, mert örömöt, élvezetet okoztak. Mondhatnám azt is, hogy szerettem a bűnt, de gyűlöltem a bűnöst, akit annak kiáltottak ki az emberek.
Magamban ritkán ismeretem fel, hogy én is bűnös vagyok, jó embernek tartottam magam, és még a felismert bűneimre is voltak magyarázataim.

Majd elérkezett az az időszak amikor megismertem Istent és Ő akaratát. Találkozhattam szeretetével amellyel magához ölelt, engem, a bűnöst. Magához ölelt, mert Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Megmutatja a szabadulásnak azon útját amelyre lépve közel kerülhetünk kegyelméhez.

Az efézusi levélben részletesen le van írva, hogy Isten milyen változást kíván tőlünk. Ez a változás nem lehetetlen, teljesíthető.

Efézus 4:22-32
22. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; 23. újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24. öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. 25. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. 26. "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal, 27. helyet se adjatok az ördögnek. 28. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. 29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 30. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. 31. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Kérdés, hogy ezt miképpen tudjuk megtenni. Gyengének érezzük magunkat olykor. De ha Isten útjára lépünk, befogadjuk Jézust az életünkbe, akkor már nem leszünk gyengék, mert Jézus velünk van.

Filippi 4:13,
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Igen, Krisztusban van erőm aki bennem él!

Galata 2:20,
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Krisztusra figyelve értelmünk, gondolatunk megváltozik. Többé már nem a világi életet akarjuk követni, hanem, mint Isten gyermekei az Úr akaratát fogjuk teljesíteni.
Az Úr akarata pedig az, hogy szeressük Őt és embertársainkat.

Lukács 10
"Mester, melyik a legfőbb parancsolat a törvényben?"
Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és legnagyobb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Amikor mindezeket már megtudjuk tenni akkor tudjuk, hogy Istennek tetsző módon élünk. Szavainkkal, tetteinket dicsítjük Istent amelyre felfigyel a világ.
Hirdetjük az evangéliumot, a jó hírt, hogy még tart a kegyelem esztendeje. És egyre többen lesznek akik felismerik, az élet célja nem a földi boldogság, amely egyszer úgy eltűnik ahogyan a port fújja el a szél, hanem Isten országában az örök élet.

A sátán rendszeresen megkísért minket, gondolataink, figyelmünk eltérítésével. arra törekszik, hogy hitünk gyengüljön és elforduljunk Istentől. Belénk ülteti azt a gondolatot, hogy Isten számára már nem vagyunk fontosak, és estleges vétkeink, bűneink miatt elfordult tőlünk. De ne fogadjuk el ezeket a gondolatokat.
Sátán a világot személyesíti meg, a bűnt, zűrzavart, káoszt, megosztottságot.
Isten pedig a szeretetet képviseli.

Ismét leírom: A világ a bűnt szereti, de a bűnöst gyűlöli.
Ezzel szemben Isten a bűnt gyűlöli és a bűnöst szereti.

Maradjunk meg Isten szeretetében, bízzunk benne és ha meggyengülünk is, forduljuk hozzá, hittel, reménnyel és bizalommal!

El kell engedni a régi hozzáállásainkat, gondolkodási szokásainkat, régi elképzeléseinket, melyekkel együtt éltünk, ahhoz, hogy feltudjuk ölteni új ruhánkat, melyet Isten tartogat számunkra, hogy megváltozott értelmünk által megújuljunk.

/B.István/

 


N O V E M B E R

„Az ősz az az évszak, amikor úgy tűnik, a természet megáll a növekedésben, és elkezd tündökölni.” (William Arthur Ward)

November

 


November 28.

Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” (Róma 14:11)

Mert meg van írva: „Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten.” (Róma 14:11)

 


November 27.

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik
éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem rójja fel a gonoszt,
1 KORINTUSI levél 13:4-5

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, 1 KORINTUSI 13:4-5

 


November 26. Lehetőség Istentől

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk: „Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne makacskodjatok!” (Zsidók 4:7,)

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk: „Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne makacskodjatok!” (Zsidók 4:7,)

 


November 25.

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

 


November 24.  Egy csodálatos ígéret

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

Eljegyezlek téged

Az Úr jegyesének lenni: micsoda tisztesség és öröm ez! Testvérem, valóban tiéd Krisztus úgy, hogy kegyelmével téged is eljegyzett? Ha igen, vésd a szívedbe, hogy ez örök érvényû eljegyzés volt. Ő soha nem bontja fel a jegyességet azzal, akit egyszer ezzel a kötelékkel magához kötött.

Az Úr háromszor ismétli: „Eljegyezlek", és súlyos szavakkal erősíti meg ezt az eljegyzést. „Igazsággal", tehát ez a szövetség teljesen jogos, törvényes, senki sem teheti érvénytelenné. „Itélettel", tehát bírói végzés szentesíti ezt a szövetséget: senki nem tekintheti elhamarkodott lépésnek, vagy tévedésnek. „Szeretettel", tehát a szövetség alapja a szeretet, mert anélkül az eljegyzés rabszolgaságot jelentene, nem boldogságot. „Irgalommal", amely megsokszorozódik, és beragyogja ezt a drága, szent kapcsolatot.

Végül a „hit ajándékával", hűséggel, ami ezt az eljegyzést egyáltalán lehetővé teszi. A Szent Szellem mondja minderre az „ámen"-t, amikor megígéri, hogy megtanítja az eljegyzettet a magasztos elhíváshoz szükséges szent ismeretre. Milyen drága ígéret ez!

/C.H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

 


November 23.  Isten dicsősége

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat... "  Zsolt 19:2,

Isten dicsősége

Isten mindenhol jelen van, hiszen a teremtés az Ő műve. Mégis mennyi magyarázat van amely ősrobbanással akarja igazolni a teremtést, elferdítve Isten dicsőségét.

 


November 22.  Az Úr szegénnyé tesz...

"Az Úr szegénnyé tesz, és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal" 1Sámuel 2:7,

"Az Úr szegénnyé tesz, és gazdagít, megaláz, s fel is magasztal" 1Sámuel 2:7,

 


November 21. Élek pedig többé, de nem én...

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Galata 2:20,)

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Galata 2:20,)


November 20. Szánjátok oda magatokat az Istennek...

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)


November 19. Éneklésnek ideje

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)


November 18. Vigasztalás

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

 


November 17. Kételkedés nélkül

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Róma 4:20-21,

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Róma 4:20-21,


November 16.  Becsüljétek meg elöljáróitokat

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

 


November 15. Tisztíts meg!

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál."

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál." Zsolt 51:9,

A világban élünk és a világ ráhatása bennünket is elér. Ezért olykor a legjobb akaratunk ellenére is vétkezhetünk, bűnt követhetünk el. De aki figyel Isten hangjára, azt a Szent Lélek figyelmezteti és lehetősége van bűneit felismerni, megvallani és azoktól elfordulni.

Ezért bátran forduljunk a kegyelem trónusához, ahol kérésünk meghallgatásra talál és bűneinkre megbocsátást kaphatunk!

 


November 13. Isten előtt - Kecskék az örök kárhozatra

Bal oldalra a kecskék kerülnek, az örök kárhozatra.

Máté 25:41-45
41. "Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43. jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45. Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.


A jobb oldal a mennyet jelenti Jézussal, míg bal oldal a poklot, mint az örök kárhozat helyét jelöli meg.

Jézus soha nem úgy beszél a pokolról, mint az Őbenne megjelent Isteni kegyelemről semmit nem tudók végső állapotáról, hanem mint olyan lehetőségről, amibe csak az az ember kerülhet, aki találkozott Jézussal, de a felkínált kegyelemre nemet mondott, akár a szavaival, akár csak a cselekedetetivel!
Tehát: sohasem az Isten ítél valakit kárhozatra, pokolra, hanem mi magunkat ítéljük arra!

Jézus és tanítványai mindig figyelmeztetőleg beszéltek a pokolról. Ez pedig figyelmeztetett Jézus által fölkínált kegyelem halálos komolyságára.

Jobb oldalra az Őt szeretők kerülnek, akik vele, Krisztussal lesznek.
Az örök élet nem örökkétartó semmittevés, hanem az Istennek való szolgálat kiteljesedése.

" Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet."
Példabeszédek 14, 12

Van olyan út, ami helyesnek tűnik, mégis halálba vezet. Ez az Isten nélküli út. Járhatok percre pontosan a gyülekezetbe, és adhatok adományt, de ha Isten nélkül teszem, vagyis nincs élő kapcsolatom Vele, akkor az út végén nem vár más, mint a halál.

Ezért gondoljuk át életünket, döntéseinket, hogy a világi élet vagy pedig Isten útján szándékozunk járni, Mindkét út vezet valahová. Az egyik az Örök éltre, a másik az örök kárhozatba.

Ezért jó ha tudjuk, hogy hová tartunk!

B.I.M.

 


November 12. Isten előtt - bárányok az örök életre

Elérkezik majd az az idő amikor Isten ítélőszéke előtt fogunk megjelenni: Kivétel nélkül, mindnyájan.

A jó pásztor elvégzi a válogatást, mert Ő ismeri juhait.

Ezékiel 34:15-22
15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. 16. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. 17. De köztetek is igazságot teszek, juhaim - így szól az én Uram, az ÚR -, bárány és bárány között, kosok és bakok között 18. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? 19. Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart? 20. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. 21. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. 22. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között!


Isten előtt ismert minden gondolatunk, és cselekedetük. Annak alapján kerül kiválasztásra, hogy ki kerül jobb oldalra és ki kerül balra.Jobb oldalra a juhok kerülnek, örök életre.

Máté 25:34-40
34. "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36. mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38. Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39. Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40. A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." 

B.I.M.

 


November 11.

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

"Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek éneke 2:12,)

 

November 10.

November 09. Becsüljétek meg elöljáróitokat!

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)

 


November 08.  Istennek nincs lehetetlen

"Ami az embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges." Lukács 18:27,

Ami az embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. Lukács 18:27,

 

 


November 07. Áldjuk az Urat!

134 Zsoltár
Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!
Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!

Áldjuk az Urat, de ne csak felemelt kézzel, hanem cselekedeteinkkel is. Ígéreteink megtartásával. Igenjeink el nem mismásolásával. Az Úr ekkor tud gyönyörködni bennünk, látva, hogy imádatunk nem külsőségekben nyilvánul meg. Mert ilyenkor érzékeli, hogy megtartjuk rendelkezéseit és parancsolatait. Örömmel győződhet meg arról, hogy megbízható és hű szolgák vagyunk.

B.I.M.


 

November 06. Legyünk megbízhatóak!

csak a kő marad, a kő marad…

Prédikátor könyve 5, 4-6
Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.

Legyen hiteles az életünk. Ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, mert azzal csak a bizalmatlanságot építjük.

 


November 05. Boldog ember...

boldog ember

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére "
Zsolt 1, 1

Boldog ember az, aki reggel felébredve hálát ad Istenének és megköszöni amiért kapott még egy napot amit a kegyelmében eltölthet. Mert akár tetszik, akár nem életünk sorsa az Ő kezében van.
Lehet átkozni, lehet dicsérni, hallgathatunk rá, vagy akár befoghatjuk füleinket is, hogy ne halljuk hangját amellyel vezetni kiván bennünket.
A bűn zsoldja a halál, olvashatjuk a Bibliában. Igaz sokan vannak akik nem olvassák, de ők is tudják, hogy a bűn elkövetéséért büntetés jár. A törvénykönyvek szerint a pararafusokban leirt itéletvárható, bosszú alapján a visszavágás. Bár sokan reménykednek, hogy soha nem derül ki, de ez igy nem igaz. Egyszer meg kell állnunk Isten szine előtt és ott szembesülni fogunk minden bűnünkkel.
Nem a mérleg nyelve fog számitani, sem az, hogy merre billen. Nem az lesz a döntő, hogy mennyi jót cselekedtem az életemben.
Egyededül Jézus Krisztus megváltó kegyelmére számíthatunk. De csak akkor, ha még életünk folyamán találkoztunk vele és felismert bűneinket neki átadva,és azoktól elfordulva behívtuk Őt az életünkbe.

B.I.M.


November 04. Helyes önvédelem

"De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja". Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek."
(Jakab levele 4:6-8)

Az önvédelem bibliai formáit találjuk ebben a szövegben. Mi emberek kitaláltunk már mindent, ami helyettesíti az igazit és hosszútávon kiderül, hogy nem használható, ezért megalkottuk az önvédelem helytelen formáit. Ez pedig a világgal való barátság és a kevélység.

Az ellenségeskedést, amit a bűneset után Isten ajándékozott az embernek - és nem megátkozta vele, hanem megajándékozta vele - fel lehet oldani, legalábbis a szabad akarat engedélyt ad rá. Mégpedig egyetlen módon, ha békét kötünk az ellenséggel. Ha megszűnt az ellenségeskedés, akkor valószínű, hogy békét kötöttünk az ellenféllel. Másként nem fog menni, de ez nem ajánlatos út. Isten igényes azzal, hogy mi ne legyünk a világ barátai. Ő azt akarja, hogy az Övéi legyünk.

Az önvédelem másik helytelen formája a kevélység. Milyen a kevély ember? A hegedűtanárom mindig azt mondta, hogy nem szereti az olyan embereket, akik annyira fennhordják az orrukat, hogy beleesik az eső. A kevély ember nem tud veszíteni típus.

Tévedés, hogy a kereszténynek győztes csatákkal kell rendelkeznie. Igen, győznie kell, de nem mindig. Frusztrációt okoz ez a görcsösség, ha elhitetik veled, hogy nem lehetnek hibáid, ha keresztény vagy. Ha ezt elhiszed, még több hibát ejtesz, mintha belátnánk, hogy lehetetlen tökéletesnek lenni.

Sajnos veszíteni muszáj. Mivel mindannyian bűnösnek születünk, nem fog másként menni a dolog. Ha nem veszítesz, azt jelenti, nem tettél semmit. A példázatban szereplő egytálentumos szolgának (Máté 25) egy bűne volt: nem mert veszíteni. Veszíteni szabad, de azonnal vissza kell futni a kegyelmes Istenhez.

A kevélység arról szól, hogy nem hiszem el, hogy Isten megbocsátja a rontott lépéseimet, ezért majd én mindent jól teszek. A kevély nem tud lelki kapaszkodó nélkül élni. Nem hisz a bűnöket megbocsátó Istenben.

Az önvédelemnek egyetlen helyes formája létezik: közeledni Istenhez. Ez azt jelenti, hogy leteszünk minden kapaszkodót. Nem úgy, mint a farizeus, hogy odaáll Isten elé és megvédi magát. Hanem úgy, mint Jósua, aki odaáll Isten elé és Isten megvédi őt a Sátánnal szemben (Zakariás 3:1-5).

Az önvédelem egyetlen helyes formája. Istenhez menjünk védelemért. Ha ezt a lépést megtesszük, Isten mindent megtehet értünk.

forrás: http://reggelidicseret.blogspot.com/


November 03. Istenhez közeledni

„Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8).

Minél jobban közeledünk Istenhez, Ő annál kegyelmesebben jelenti ki Önmagát nekünk. Mikor a tékozló fiú hazafelé közeledik, apja elébe fut. Mikor a kibocsátott galamb visszatér a bárkához, Nóé kinyújtja a kezét, hogy beemelje. Amikor a szerető hitves közeledik férjéhez, az a szeretet szárnyain repül hozzá.

Jöjj, drága barátom, közeledjünk Istenhez, aki olyan kegyelmesen vár ránk, sőt elénkbe jön!


November 02.  Küzdelem a szabadságért 2.

Eszter 4:1-17
1. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. 3. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. 4. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla; de ő nem fogadta el. 5. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. 6. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. 7. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. 8. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. 10. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik! Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be a királyhoz! 12. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el! 17. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.

3. Márdokeus elment a király kapuja elé (2.v.)
a./ Előbb a mennyei Király kapuja előtt állt, a földi királyhoz csak azután megy! Nem ül egyhelyben, tétlenül várva a szabadulást, hanem elindul feléje!

Isten úgy adja a szabadulást, hogy nekünk is részt ad a szabadulás munkájában: az üdvösség furcsa ellentmondása: az 100%ban Isten és 100%ban az ember munkája!

4. A királyhoz mindenképpen be kell menni, de a királyhoz senki nem mehet hívatlanul.
A törvény szerint halál vár mindenkire a Király előtt! Mert ugyan ki állhatna meg előtte jogosan?!

Eszternek mindent fel kell áldoznia. Eszternek rá kell tennie a királynéságát a királyságra: a földi rámehet a mennyeire, de mi lesz, ha a mennyei megy rá a földire?!
c./ „E mostani időért jutottál királyságra!” (14.v.) – Isten gyermekeinek mindene a mennyei királyságért van!

5. „Bemegyek...”

Eszter maga ellen döntött – a szabadulás mindig a magunk elleni döntésben van!

„...de imádkozzatok értem!” – mert egyedül még ehhez is gyenge vagyok. De ha a sok gyenge együtt böjtöl és könyörög, meg fogja tapasztalni az Isten erejét és szabadítását!


November 01.  Küzdelem a szabadságért 1.


Eszter 4:1-17
1. Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. 3. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. 4. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és háremőrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla; de ő nem fogadta el. 5. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. 6. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. 7. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. 8. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Súsánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. 9. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. 10. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak: 11. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik: aki hívatlanul be mer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik! Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már harminc napja nem hívtak be a királyhoz! 12. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. 13. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek: Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül! 14. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? 15. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el! 17. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki.

Amíg nem találkozunk az Úrral addig mindnyájan rabságban élünk. A bűn rabságában. A sátán megkörnyékezte Ádámot és Évát, akik elkövették a bűnt, megszegték a tilalmat, ezért Isten ellen lázadtak. Elkészült az ember halálos ítélete.

A zsidók halálos ítéletét a király aláírta és megpecsételte. Titokban készült de nyilvánvalóvá lett.
De a mi ítéletünk is meg van pecsételve: a bűn zsoldja a halál?
Van-e szabadulás?
Igen, és a kettő nagyon hasonló!
1. Márdokeus megtudta mindazt, ami történt. (1.v.)
Nem tudni, hogyan, de valahogy megtudta Márdokeus az ítéletet. Aki nem tud a támadásról, védekezni is képtelen!

Nekünk is meg kell tudnunk az ítéletet. És ennek a „levélnek” a másolata a Szentírás!

2. Mit tehetünk, hogy szadadulásért?
A legelső dolog, amit Márdokeus tett, hogy zsákruhába öltözött és kiáltott keserves sírással.

Ma is addig, amíg valaki nem veszi halálosan komolyan az ellene szóló levél üzenetét, és nem alázkodik meg előtte teljesen, nem szabadulhat!

Márdokeus és Izráel egész népe böjtölt és az ég felé kiáltott. Márdokeus nem Hámán bűnét emlegette, hanem a magáét! A kegyelem feltétele a bűnvallás, a teljes alázat Isten előtt!


O K T Ó B E R

„Az ősz az az évszak, amikor úgy tűnik, a természet megáll a növekedésben, és elkezd tündökölni.”
(William Arthur Ward)

OKTÓBER

 

 


Október 30-31. Felismerés

Arról gondolkodtam, hogy amikor egy ember meghallja Isten hívását, és követni akarja Jézust, beengedi a szívébe, akkor ez az első érintés Istentől származik.

De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ézsaiás 43:1,

Bekerül egy közösségbe ahol kap egy alapot. Abban az alapban napjainkban benne van Isten is és a világ is. A közösség szellemi beállítottságától függ, hogy milyen mértékben. Okosodik, megújul az értelme, épül, hiszen nagyszerű tanítókkal van körülvéve, akik Isten felkent emberei.(Legtöbben ezt vallják magukról). Olvassa a keresztény kiadású könyveket, melyeket neves prédikátorok, evangélisták, gyülekezet vezetők írtak, hallgat különböző igehirdetéseket, majd megdöbbenve ismeri fel, hogy összezavarodott szívében és lelkében egyaránt.
Ellentmondóak olykor ezek a tanítások, igehirdetések.
Végső elkeseredésében kinyitja saját Bibliáját és megdöbbenve veszi észre, hogy az abban leirtak sokszor nem egyeznek a hallottakkal.
Két lehetősége van. Vagy marad a korábbi gyakorlatában, és kiválaszt magának valakit, akit követni akar, vagy beengedi a Biblia tanítását a szívébe kérve az Urat, hogy Szent Lelke segítsen, hogy az abban olvasottak mélységei is megnyíljanak előtte.
Ha ezt megteszi, Isten segít, és felismeri a hamis és tévtanitásokat. Vissza tért a gyökerekhez, Isten szent és hamisítatlan Igéjéhez, amelyet nem emberek magyaráznak meg neki, hanem Isten Szent Lelke vezeti az Igazságra.

 B.I.M.


Október 29.  Jézus az ajtó előtt áll...

"...az ajtó előtt állok, és zörgetek..."(Jel 3,20)

 

 Az ajtó előtt állok, és zörgetek

 

Jézus többször is zörget szívünk ajtaján. Halljuk, de a világi ígéretek és örömök, társaság jobban csábítanak. Nem foglalkozunk ezzel a zörgetéssel mindaddig míg egyedül nem maradunk reménytelenül és kiégve. Ekkor ha felfigyelünk a zörgetésre és megnyitjuk szívünk bejáratát Jézus belép az életünkbe.
Csak rajtunk múlik, hogy beengedjük, vagy kizárjuk Őt.
Vele békesség tölti be az életünket, bármilyen megpróbáltatás vár is ránk, mert az Ő szeretete oltalmazza életünket. Ígérete, hogy a mennyben elkészítette a helyünket ahol boldogságban élhetünk Vele valósággá válik.
Arról nem akarok írni, hogy mi történik azzal aki kizárja Őt az életéből, mivel mindenki tudja: az egyik út a mennybe a másik a pokolba vezet.
Döntse el mindenki, hogy melyiken akar járni.

 B.I.M.

Október 28. Isten Egyháza

Pál apostol az alábbiakat mondta az efézusi gyülekezet véneinek: 

"Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett."
Apostolok Cselekedetei 20,28

 Isten egyházának tekinti azt, amely mindvégig hű marad Jézus Krisztushoz, ahhoz az alaphoz, amit lefektetett. Az őrzők azok, akik nem engedik azt meghamisítani és mindvégig Jézus által kapott igazságot hirdetik.

 Jézus által felépített egyházat semmilyen erő nem rombolhatja szét.

 "Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.   Máté 16,18

 Ennek egyszerű oka van, mégpedig az, hogy Isten egyházának az alapköve maga Isten Fia, Jézus Krisztus.

"Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,"
Efézus 2,20  

B.I.M.


Október 27 - Harc a bűn ellen

Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.
Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?
Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
Római levél 7, 22-25

Igen, küzdök a bűn ellen, mert időnként foglyul ejt. Ha másként nem is, de a gondolataimban megjelenik. Én és gyarló ember hová lennék Jézus Krisztus kegyelme nélkül?
Szolgálok, mert erre hívott el Jézus. Vétek hibákat, de Jézus megigazít. Letörlöm a könnycseppet a síró szeméről, átölelem és biztosítom őt Jézus szeretetéről.
Beviszem a börtönbe a lélek szabadságát, felöltöztetem a fázót, kenyeret adok az éhezőnek. Közben megzabolázom testi vágyaimat és törekvéseimet és az Úr öröme tölt be.

 B.I.M.


Október 26 - Hagyd az ÚRra utadat

Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!  Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Zsolt 37:4-6,

Hagyd az Úrra utadat...

 

Az jutott az eszembe, hogy sokszor nem értjük, hogy miért kerülünk nehéz helyzetekbe. Keressük a kimenetelt az helyett, hogy Istenre figyelnénk és elfogadnánk az Ő vezetését. Gyakran foggal és körömmel harcolunk igazságunk elismeréséért, pedig ha hiszünk az Úr ígéreteiben akkor tudjuk, hogy Ő igazságunkra fényt fog keríteni. 

 B.I.M.


Október 25. Ki szabadít meg?

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"
(Róma 7:24,)

 "Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" (Róma 7:24,)

Gyakran elcsüggedünk. Jönnek a nehézségek, problémák amelyek legyőzik az ellenük folytatott elszántságunkat. Érkezik egy kísértés amelyben elbukunk és szégyelljük gyengeségünket. Pedig hűségesek akarunk maradni elveinkhez, Istenhez és lám mégsem tudtunk ellenállni. Padlóra kerülünk. De tudni kell, ilyenkor még van lehetőség a felállásra.
Jézushoz kell kiáltani.
Szeretetével felemel. Új lehetőséget kapunk, amelyet elfogadva nem visszafelé, hanem előre, az általa mutatott úton nem testi, hanem lelki emberként haladhatunk tovább az élet útján.

 B.I.M.


Október 24. Még tart a kegyelem esztendeje 

Szép napot kívánok mindenkinek aki olvassa soraimat.

Tegnap egész nap esett, szomorú, könnyes volt az időjárás.
Nemzeti ünnepünk volt. 1956 október 23-ról én az iskolában úgy tanultam, hogy az ellenforradalom kezdete volt. Rendszerváltás után után forradalom lett. Ilyen a történelem, mindig az uralkodó osztály magyarázza meg az eseteket saját szemszögük alapján megítélve.

Jézus tevékenységét, áldozatát is sokféleképp magyarázták és magyarázzák napjainkban is. Nemzetek, vallások, felekezetek, hívők és hitetlenek. Támadják, gúnyolják, szeretik, követik...

Ma napsütés van. Isten egyaránt adja világosságát hívőre és hitetlenre. Nem személyválogató. Mi emberek sajnos azok vagyunk. Szeretünk, közönyösek vagyunk vagy gyűlölünk. Van még mit tanulnunk és cselekednünk. Amíg nem késő. Míg tart a kegyelem esztendeje.

Ézsaiás 61:1-2
1. Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 2. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét...

B.I.M.


Október 23. A bizalom

Zsolt 125:1
"Zarándokének. Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. "

Saul üldözte a keresztényeket. Biztos volt abban a tudatában, hogy helyesen cselekszik. Mégis amikor Jézussal találkozott és bár sötétség borult szemeire, mégis akkor világosodott meg.
Saul kérdésekkel fordult Jézushoz
„Ki vagy, Uram?” – Saul végre felismerte, hogy egyáltalán nem ismeri Izráel Istenét. A lélek élete most kezdődik: amikor az ember megszólítja Istent és vágyik arra, hogy megismerje Őt
„Mit akarsz, hogy cselekedjek?” – Az újjászülető ember immár alárendeli magát Isten
akaratának. Többé nem az számít, amit én akarok, hanem amit az Úr akar
Amikor Saul megszólítja Krisztust és útmutatást kér attól, akit addig üldözött, már arról tesz bizonyságot, hogy bizalommal van iránta, hogy az életét rábízza, hogy ezentúl Őt akarja követni.

Boldog ember az, aki lelki vakságát beismeri, aki Isten vezetését kéri, aki oda tud omolni a Mindenható lába elé töredelmesen és kész újat kezdeni immáron Jézus Krisztussal! Sokan tapogatóznak vakon a világban, nem találják az éltető forrást.

„És megnyitá az Úr az ő szemeit” – mert ahol van hit, bizalom Isten felé, ott megnyílnak a szemek. És amint Hágár meglátta a forrást, Saul meglátta Jézust, pedig az ott volt eddig is, csak keserűségében nem látta. – És, de sokan nem látják az örök életre buzgó forrást sem, pedig ott ülnek mellette!

A Sátán mindig az Isten iránti bizalom megingatására törekszik. Ha az ember hitelt ad a gonosznak, menthetetlenül elbukik. Épp ezért van akadályoztatva Isten megismerése a világ csábításai miatt. Mit akar elérni az ellenség? Hogy elfordítson az Isten iránti bizalomtól. A Krisztusba vetett hittől. Az egymás iránti szeretettől.
Az emberiség nagy része kétségkívül megcsalja önmagát, azzal, hogy van boldogság Isten nélkül is
Hamis próféták és hamis tanítók is a sátán szolgái. Félrevezetik az embereket hamis üdvösség látszatával.
Egyházak, felekezetek üres, Jézus nélküli vallásosságban való bizalommal csábítják az embereket.

De van ez másképp is!

Róma 10:11
Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.

Ugyanakkor ez az egyetlen járható út a mennyek országa felé: a feltétel nélküli, teljes bizalom Abban, aki oda elvezethet!
Készen kell lenni az Úr iránti bizalomra. Aki ezt teszi az hittel fordul Istenhez. Nem kételkedik, mert tudja, hogy számíthat segitségre, vezetésre.

Zsoltárok 31:3-6
Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam! 4. Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és terelgess engem nevedért! 5. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. 6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, URam, igaz Isten!

2. Jeremiás 17:7
Áldott az a férfi, aki bízik az Úrban

Érdekes, hogy az ige kapcsán nem férfi, hanem egy hölgy jutott az eszembe. Az ő bizalma még a veszély idején sem ingott meg amikor meglátogatta az angyal és elmondta, hogy ő lesz az az áldott asszony aki világra hozza a Megváltót. Mária Istenbe vetett hittel és bizalommal énekelt – bár a Megváltó még nem született meg! De Mária számára az ígéret és annak teljesedése egyet jelentett – Istenbe vetett teljes bizalmat.. Őszinte szívvel mondja Mária: "Magasztalja lelkem az Urat,” – Lukács 1:46,

A bizalom erősíti Isten iránti hűségünket és szeretetünket. Ezért soha ne kételkedjünk az Úr igéreteiben, bízzunk benne, mert Istenben bízni – a legegyszerűbb dolog. Bízni Istenben – a leghasznosabb dolog. Bízni Istenben – a legbölcsebb dolog. Bízni Istenben – a legtöbbet ígérő dolog.
Bízzunk Isten Igazságában, Isten kegyelmében és Isten szeretetében. Mert "Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll."

B.I.M.


Október 22 - Ki a te pásztorod? (5)

6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Sokan vannak akik szeretnének ilyen kiváltság részesei lenni.

Zsoltárok 27 , 4
Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

Aki újjászületett és visszatért az Úrhoz annak örök helye van az Úrnál.

Viszont jó ha tudjuk, azért, hogy ez bekövetkezhessen, volt valaki aki hatalmas árat fizetett érte.
Azt mondta Jézus Krisztus a tanitványainak:

János 10,11
"Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.

Jézusról tudjuk, hogy nem a beszédek, hanem a tettek embere volt. Ő, aki az Úr fiaként született e földre nem csak mondta, hogy milyennek kell lennie a jó pásztornak. Ő valóban életétét adta a rábízottakért
Jézus haláláért a mai napig Izrael népét vádolják. Pedig olvashatjuk János evangéliumában amit Jézus mondott az életéről:

János 10,18
Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól."

Jézus hűségesen teljesítette az Úr akaratát. Nehézségek és szenvedések árán is véghez vitte. Hűséges maradt a rábízottakra, a bárányaira. Ő volt és van a mai napon is a mi pásztorunk.
Ezért ha megkérdezik tőlünk, hogy ki a mi pásztorunk, akkor ne a gyülekezeti elöljárónkat nevezzük meg, hanem bátran és büszkén hirdessük:Az Úr az én pásztorom!


Október 21 - Ki a te pásztorod? (4)

5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim elõtt;

A szoronó ideges embernek nincs étvágya. Legyen az étel bármilyen inycsiklandozó is, az az ember akinek a gyomrát összeszorítja a félelem az nem tud enni. De az Úr békessége amely körül vesz vesz feloldja a félelmet. Az Úr aki velünk van, asztalt terít, hozzánk ül, egy különleges kenetet és légkört biztosít.
Az elbukásunkra váró szemek nem nyernek kielégülést.

Kedves testvérem, ha úgy érzed, hogy a te életed is nyomorúságokon megy keresztül gondolj arra, hogy te is az Úr gyermeke vagy és a szabadítása terád is vonatkozik. Ha engedelmesen követed őt és kerge birka módjára nem rohansz a vesztedbe akkor rád is vonatkozik ami Jób könyvében olvasható.

Jób 36,16
Téged is kivezetne a nyomorúság torkából tágas helyre, ahol nincs szorultság, és bőven kerülne asztalodra zsíros étel.

Dávid a zsoltár utolsó sorában az Urat méltatja és azt a jó hirt adja közre, hogy örökre szóló helye van az Úr házában. Milyen csodálatos ez az ígéret, ez a kijelentés.


Október 20 - Ki a te pásztorod? (3)

Az igazság ösvényén járok és a törvénynek az útjain. (Példabeszédek 8, 20)

ösvény

Olykor félelmetes felhők tornyosulnak népe feje fölé, amelyek pusztítással fenyegetnek, olykor eltakarják a napot és a reményt is el akarja venni tőlük, de akik az Úrban bíznak azok tudják, hogy bármilyen baj is adódik, Isten kimenti azokból.
Ha figyelmetlenség, vagy meggondolatlanság sodor bajba, Isten meghosszabbított keze, a pásztorbot visszahúz, vagy pedig egy figyelmeztető suhintás eltérít a felelőtlen, meggondolatlan vagy hibásan megítélt szándéktól. Vannak viszont olyanok is akiket nem érdekel ez a figyelmeztetés és kerge birkák módjára mennek a fejük után. Sajnos ők a vesztükbe rohannak, de aki idejekorán megérti a figyelmeztetést az megmenekül és megvigasztalódik.

4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.

Nem valószínű, hogy Isten népe kihívások és támadások nélkül marad. A világ nem nyugszik és mindent beakar kebelezni. Ezért időnként védekezni kell és harcba is kell bocsátkozni.
A rettegés és félem nem uralkodhat el Izrael gyermekein, mert tudniuk kell, hogy nincsenek egyedül. Bármennyire is félelmetes az ellenség ereje, ha az Úr velünk, akkor ki lehet ellenünk!

Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az ÚR, aki felhozott téged Egyiptomból.  (5 Mózes 20,1)

Szégyenbe kerülnek a támadók, mert az Úrral béke vesz körül, akik a vesztedre törnek megrettennek a nyugalom láttán.

 


Október 19 - Ki a te pásztorod? (2)

Zsolt 95,7
7. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk 

Abban az időben a környező népeknek sok istenük volt. De Dávid biztos volt abban, hogy akit ő követ, és aki gondoskodik róla az nem csak az ő Istene, hanem egész népének az Istene, aki pásztorolja őket.
Azt tudjuk, hogy Dávid és Izrael népe az Urat választotta Istenének. Vajon az Úr hogyan viszonyul ehhez a választáshoz?
Rögtön megtudjuk, ha elolvassuk Ezékiel alábbi sorait:

Ezékiel 34, 11-14
[11] Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. [12] Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. [13] Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein.

Irzaelt sújtották nehéz időszakok, amikor az üldöztetések miatt a nyáj nem maradhatott együtt, bújtak és menekültek és szétszóródtak vagy rabságba estek. Viszont nem maradtak elveszettek, elfeledtek, az Úr rabságukból kiszabadította őket, saját földet és otthont biztosított számukra.
A békesség és biztonság szabadságot biztosít mindazoknak akik az ő útján járnak.

3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.

Az Úr útja, az igazság útja. Tudjuk jól, hogy az Úrban nincs hamisság. Az Ő igazsága örök és megváltoztathatatlan.
Az Ő törvénye az élet. Nem az emberek ellen vannak ezek a törvények, hanem védelmük érdekében.


Október 18 - Ki a te pásztorod? (1)

Ki a te pásztorod? – szegezik sokszor nekünk a kérdést , és megpróbálunk a kérdésre valamilyen választ adni rá. Többnyire az a felelet, hogy az én pásztorom ennek és ennek a gyülekezetnek a vezetője, esetleg elmondjuk a nevét is és néhány jellemzőt róla.
Az viszont sokszor eszünkbe sem jut, hogy olyan választ adjuk, amit Dávid.
Igen, az a Dávid, aki maga is pásztorlegény volt, majd később felkenetett Izrael királyává, és bár igen küzdelmes volt az útja mire a trónra került, a küzdelmek és megpróbáltatások során megedződött és megerősödött.
Tőle származik az egyik legszebb zsoltár, amelyet így hangzik:

Zsoltárok könyve 23
1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Az első kijelentése és pásztorának meghatározása Dávid számára nem ember volt, hanem Isten. Az Úr az ő pásztora, aki mellett igen jó a sora, megkap tőle mindent amire testének, lelkének szüksége van.

1. Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

Pásztora gazdagon tartja, nem rejt el előle semmit, fejedelmi a kiszolgálása. Biztonságban van vele és mellette, semmi sem zavarja meg a nyugalmát. Ez úgy éri el, hogy követi az ő pásztorát, nem tér el az útjáról. Tudja, hogy az Úr az ő pásztora. 

 


Október 17 - Viharban

Máté 8:23-27
23. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. 24. És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. 25. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: "Uram, ments meg minket, elveszünk!" 26. De ő így szólt hozzájuk: "Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. 27. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: "Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?"

Viharban

A hívő és hitetlen emberek életében is támadnak viharos mozzanatok. Ezek lehetnek cselekedetek következményei által okozott viharok, vagy anyagi, érzelmi, kapcsolati, betegségek általi események.
Ezeknek a történéseknek a hullámai félelmetesek, feldúlják békességünket, gondolatainkat.
Vannak akiken félelem és rettegés vesz erőt, vagy pedig tettekre sarkallja őket, és és maguk próbálkoznak a viharból kikerülni. Ezekben a viharokban való viselkedésünk sok esetben megmutatja valódi személyiségünket is. Passzívakká vagy aktívakká válhatunk, közösségi kapcsolatain megerősíthetnek vagy elveszíthetnek.

Van vihar amely bűneink, engedetlenségeink következménye. Ezt nagyon jól illusztrálja Jónás története.

Jónás 1, 1-4
1. Így szólt az ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: 2. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! 3. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az ÚR elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az ÚR elől. 4. Az ÚR azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek.

Kérdés, hogy ilyenkor mit is teszünk?

Közömbösek maradhatunk úgy, hogy nem veszünk róla tudomást. Jónás például aludt a hajóban mindaddig, míg fel nem keltették. Ő végül bevallotta, hogy miatta tört ki a vihar és fel is ajánlotta a megoldást: "Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger! Mert tudom, hogy énmiattam támadt ez a nagy vihar rátok." Jónás 1:1-12,

Vannak akik saját maguk keresik a megoldást, mert bíznak képességeikben, és a megmenekülést saját erejüktől várják. Pál írta amikor fogolyként Róma felé utaztak és a hajójuk viharba került.

ApCsel 27:18-20
18. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, 19. harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. 20. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye.

Az emberek többsége, amikor már mindent elborít az ár, és úgy tűnik, nincs menekülés, csak akkor kiáltanak Jézusért.

Pál Isten által megkapta a menekülés útját, amit át is adott a hajón lévőknek. Mivel engedelmesek voltak, Isten kegyelmében részesültek mindnyájan.

Ha visszagondolunk Jónás esetére emlékezhetünk, hogy a cethal gyomrában bánta meg cselekedetét és akkor kiáltott Istenhez. Isten kegyelméből kikerült a hal gyomrából és küldetését is teljesíteni tudta.

Vajon mi magunk, mit teszünk? Gyakran hasonlóan a többi emberekhez, saját magunk keressük a megoldásokat. Betegség esetén gyógyszerekhez, orvosokhoz, természetgyógyászhoz, kuruzslókhoz fordulunk.
Anyagi problémák esetén bankokhoz, emberekhez rohanunk, és összeomlunk amikor a tartozásokat nem tudjuk kiegyenlíteni.
Lelki gondjainkkal esetleg egy barátot vagy pszichológust keresünk, kapkodjuk a hangulatjavító gyógyszereket, de ezek nem biztos, hogy megmentenek bennünket a depressziótól.

Amikor minden lehetőség elfogyott akkor jut eszünkbe végső mentsvárként Jézushoz fohászkodni.

Jézus tanitványai is csak akkor ébesztették fel Jézust amikor a félelem és rettegés eluralkodott rajtuk. Akkor mentek oda Őhozzá és kérték, hogy mentse meg őket.

Jézus pedig le tudta csendesíteni a vihart. Mert Ő Úr mindenek felett. Parancsolt a viharnak és az elcsendesedett.

Olyan gyakran hangoztatjuk, hogy Jézus a szívünkben él. És akiben él a Krisztus, az is le tudja csendesíteni életének viharait.

Galata 2:20.
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

A vihar megszűnik és csendesség, békesség lép a nyomába. Miért? Mert amikor hittel és bizalommal fordulunk Hozzá akkor Isten nem fordul el tőlünk, szeretete a mi igaz és biztos mentőövünk.

Zsidók 11:1,
A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

Biztos vagyok benne, hogy mindnyájuk életében voltak olyan viharok amikor azt gondoltuk itt a vég. De Isten figyelemmel kísér minket és gyermekeit nem hagyja elveszni.

Amikor saját magunk hibás cselekedetinek következménye a vihar az életünkben akkor jusson eszünkbe:

Zsidó 4:15-16
15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Ne félj a vihartól! Tudod, hogy mit kell tenned! És ha megteszed a vihart felváltja a békesség csendje.

2Thessz. 3:16.
Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!

 936-1017


Október 15. Szeretet 

."Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták."
Máté 7:12,

Amit tehát szeretnétek...

 

Szeretném ha szeretnének. Szeretnék segíteni az embereken. Gyakran az ellenkezőjét kapom vissza annak amit én adok, pedig szeretettel teszem. Időnként mégis elrontom, vagy többet teszek bele vagy kevesebbet. Vajon miért? Talán ez az idézet választ ad rá:

„A létező lényegének tartom a szeretetet. Ami ezen kívül van, az káprázat, mondhatnám: abszolút lényegtelen. Mindegyikünket legbelül az mozgat, hogy végre odaadjuk magunkat valakinek. Én csak egyetlen birtokviszonyt létesíthetek az egész létezésben, hogy odaadom magamat. Az egyetlen valós birtokviszony, hogy a Tied vagyok.

 

Amikor úgy döntöttem, hogy odaajándákozom magam és áradok, abban a pillanatban kiszolgáltatottá válok, mert az elvárásaimból épült védelmi falam azonnal megszűnik.

Kiszolgáltatottá válok, mert a másik szabad, így nem éntőlem függ, hogy ő elfogadja-e ajándék mivoltomat. Én egyirányú utca vagyok. Minden önátadásom és cselekvésem egyirányú utca, mely nem az én szándékomtól válik kétirányúvá, hanem a másik szabad döntése révén. Minden szeretetaktus, szeretetcselekvés egy halálugrás, és nem tudod ki van-e feszítve a háló. Én csak egyet tehetek: önként odaajándékozom magamat. Semmi mást.

A szeretet lényegének tartom önmagam ajándék mivoltát, amely ugyanúgy ahogy egy almafa, napfény, eső, nem lehet személyválogató. Minden ember csoda, kivétel nélkül. Amikor én személyválogató vagyok, akkor gyakorlatilag önmagamat teszem szegényebbé. Mi azt szoktuk mondani, hogy a szeretet ellentéte a gyűlölet. Szó sincs róla. A szeretet ellentéte a félelem. A félelem az, ami meggátol engem az önmagam áradásában, amely zárttá tesz, védekező alapállásúvá, s nem elárasztóvá.
Ezért a szeretet ellentéte a félelem és nem a gyűlölet. Lehet bennem tomboló ellenszenv, gyűlölhetek valakit érzelmileg, de ez nem akadályozhatja meg elfogadásomat…" Biegelbauer Pál

 

 

 


Október 9. Intsétek, bátorítsátok, gyámolítsátok, türelmesek legyetek

"Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt."
1 Thesszalonika 5:14,

"Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, vátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt." 1 Thesszalonika 5:14,

Nagyszerű és nem könnyű feladat. Mert mindezt szeretetben kell tenni. Az intés ne vádlásként hangozzon el, hanem segítő, jó szándékkal.

Csüggedők és félénkek felkarolása, bátorítása feloldja a félelmeket, hitet és biztonságot ad.

Betegségek és csüggedések, rossz megélhetési körülmények, függőségben élők gyámolítása adjon erőt az erőtleneknek.

A türelem, mint a Lélek gyümölcse adjon kitartást Isten ígéretei beteljesedésének kivárására, testvéri és felebaráti jó kapcsolataink megőrzésére.

 


Október 8. Empátia

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal" Róma 12:15,

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal" Róma 12:15,

 

Empátia. Másokkal szembeni nagy fokú együtt érzés. Ezt pedig csak szeretetben lehet megtenni. Boldognak lenni amikor valaki örül, együtt nevetni vele, és nem arra törekedni, hogy elvegyük az örömét.
Amikor bánatos valaki, tudjuk mellé állni, átérezni a fájdalmát, letörölni a könnycseppet a szeméről, átölelni kedvességgel, szeretettel. 


 

Október 7. Szabadság

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává."  1Korintus 6:12, 

"Sohasem hittem, hogy az ember akkor szabad, ha azt teheti amit akar: Inkább akkor, ha soha sem kell megtennie amit nem akar." J.J. Rousseau

 

A fenti igevers elgondolkodtat. Az ember sokszor belebukik a nagy szabadságba, és figyelmen kívül hagyja, hogy azt el is veszítheti. Szabadon pazarolja az idejét, erejét és egészségét. Majd észreveszi, hogy amit eddig szabadon tett, az már fogságba is ejtette és nem tud tőle szabadulni. Függővé lesz, és megkeseríti az életét, sőt tönkre is teszi.

Van egy függőség azonban amely hasznunkra válik. Ez nem más, mint Jézus Krisztus akit ha behívunk az életünkbe minden megváltozik. Ő megvéd és irányít minket, hogy semmilyen ártalmas dolog vagy tevékenység ne tegyen minket rabbá, megkötözötté. És segít abban is, ha van az életünkben olyasmi ami fogva tart bennünket,  feloldja azt a köteléket.

"Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek." János 8:36.


Október 6. Sokszor úgy érzem összeroskadok 

"De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység." Róma 5:3-4,

Előfordul hívők és hitetlenek életében is, hogy az élet nehézségei olyan erővel nehezednek az emberre, hogy úgy érzi nem bírja már tovább.
Isten nélkül élő ember keresi a kiutat, kapkod fűhöz, fához, emberekhez fordul segítségért, és ha nem talál megoldást problémájára elveszíti a reményt. Megbetegszik, depressziós lesz és olykor felmerül utolsó megoldásnak az öngyilkosság gondolata is.

A hívő embert is érik nehézségek. Nem könnyű elviselni azokat, mégis van egy nagyon fontos kapaszkodó a a hívő ember életében. Jézus a segítség akihez bátran lehet fordulni, akiben meg lehet bízni. Mert a remény nem hal meg, Istenre mindig számíthatunk.


Október 5. Rögös úton

„Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.”  (Ézsaiás könyve 45,2) 

A rögös úton is tapasztaljuk meg, hogy érdemes Istenben bízni


Én megyek előtted azt mondja az Úr. Sokszor úgy gondoljuk, úgy érezzük, mint ha Isten lelassult volna. Olyan régóta imádkozom ezért és ezért. Olyan régóta várok már erre és erre, de még mindig nem történt semmi.

Ismerős?

Azt gondoljuk, hogy talán Isten nem hallotta meg. Ilyenkor hajlamosak vagyunk arra, hogy a gázra taposunk és megelőzzük az Urat. No majd én tudom! Majd én megoldom, kigondolom, hogy és mint legyen a dolog. Elkezdünk mi saját magunk megoldásokat kiokoskodni és el is indulunk a saját fejünk után. Ilyenkor aztán könnyen előfordul, hogy megbotlunk. Sőt! El is esünk.

Nem kell sietnünk, nem kell kapkodnunk. Tudjuk, hogy az Úr meghallgatott bennünket és meg is válaszolja imáinkat. Tudjuk, hogy Ő gondoskodik rólunk, betölti szükségeinket. Tudjuk, hogy gondja van a családtagjainkra... Mi még az előttünk levő percünket sem tudjuk, de Isten igen. Ő már ott van a holnapi napunkban, a holnaputániban és az azutániban is.... 

forrás: www.gyozteselet.blogspot.hu

 

Október 04. Ne dobd el a bizodalmad

Hit nélkül...

Olyan könnyű beleesni abba a csapdába, hogy elkeseredünk azért, mert még nem jött válasz az imáinkra. Az ördög csapdája. Hozza a gondolatokat: Hiába imádkoztál, hiábavaló volt az a te nagy hited. Látod? Még mindig nincs semmi változás! Még mindig nincs munkád, még mindig nincsenek a csekkjeid kifizetve! Még mindig goromba a társad, még mindig csúnyán beszél a gyermeked veled. Nem kaptál semmit az Úrtól, mert nem vagy jó, mert nem szeret téged. Látod? Tegnap is mit tettél? Pletykálkodtál, megbántottad a szomszédot......... Ezek az ördög szavai. Ő mindent megtesz annak érdekében, hogy elfordítson a hittől. Ne higgy neki! Ne hallgass rá! Nem szabad bedőlni ezeknek a gondolatoknak, melyek a mélységbe taszítanak. Mit mond az Úr!

Egyszerű fordítás - (Zsidó levél 11,6)
„Hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket.”

Hit nélkül nem tudsz Istennek tetszeni! Hinned kell, hogy amikor Őhozzá fordulsz, Ő megjutalmaz. Nem azért mert mi annyira jók vagyunk. Nem azért mert mi tökéletesek vagyunk és soha semmit nem rontunk el. Akkor miért? Mert Ő szeret és örömét leli abban, amikor jót cselekedhet a gyermekeivel. Hidd, hogy a te jutalmad az Úrtól nem fog elmaradni. Az imáidnak meglesz a gyümölcse, megjön rá a válasz. Hogy milyen formában és mikor, azt csak bízd az Úrra. Ő tudja mindennek az idejét és a módját. Te csak állj meg hitben és ne dobd el az Úrban való bizodalmad.

forrás: https://gyozteselet.blogspot.hu

Október 2-3 Az Úr félelme

A Biblia szerint kétféle félelemről van szó. Az egyik áldással és jótékony hatással jár, míg a másik ártalmas, leépüléssel és rettegéssel fenyeget.

Az áldással járó félelem az Istenfélelem, az úr félelme. Ami nem jár rettegéssel, mert Isten nem arra vár, hogy megbüntesse és megbosszulja a bűn elkövetőjét.

Az áldással járó Istenfélelmünk abból áll, hogy nagyra becsüljük Istent hatalmáért és dicsőségéért, de tisztelettel hajtunk fejet a haragja előtt.

Fontos tudni és felismerni, hogy az Úr félelme életet, békességet, nyugalmat és megelégedést szül
Példabeszédek 19:23
"Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem."

Az Úr félelme az élet forrása
Példabeszédek 14:27,
"Az ÚRnak félelme az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére."

Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, és feltétele annak, hogy megértsük a világ dolgait
Zsolt. 111:10
"A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad."

 

Október 1. Ne félj!

Ézs 41:10
"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak."

Ne féljünk attól, hogy egyedül maradunk – de ne félj, én veled vagyok!
Ne féljünk, hogy elveszíthetünk sokmindent – de ne csüggedj, én vagyok a te Istened! – elveszíthetsz mindent, de a Mindenhatót soha!
Ne féljünk a gyengeségtől – de ne félj, én megerősítelek!
Ne féljünk, hogy segítség nélkül maradunk – de ne félj, mert én megsegítelek!
Ne féljünk a bűneink következményétől – de ne félj, mert igazságom jobbja támogat: A golgotai megváltás az őszinte megbánást irgalmassággal jutalmazza.

 

 

S Z E P T E M B E R 

 

Szeptember 29-30

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak."  Róma 8:28

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak." Róma 8:28,

Sokszor vagyok úgy, hogy van egy elképzelésem, és örülnék ha teljesítené azt Isten. Imádkozom érte, reménykedve és felkészülten várom annak beteljesülését, ami olykor késik vagy elmarad.

Ilyenkor fel kell ismernem, hogy Isten terve és elképzelése nem egyezik az enyémmel. Van amikor csalódás és keserűség fog el miatta, de előbb-utóbb beletörődöm. Ilyenkor kell felismerni az ige igazságát: a jó és a rossz is a javamra válik.

 


Szeptember 27-28. Jézus az ajtód előtt

"...az ajtó előtt állok, és zörgetek..."(Jel 3,20) 

..az ajtó előtt állok, és zörgetek... (Jel 3,20)


Jézus többször is zörget szívünk ajtaján. Halljuk, de a világi ígéretek és örömök, a világi társaság jobban csábítanak. Nem foglalkozunk ezzel a zörgetéssel mindaddig míg egyedül nem maradunk reménytelenül és kiégve. Ekkor ha felfigyelünk a zörgetésre és megnyitjuk szívünk bejáratát Jézus belép az életünkbe. 
Csak rajtunk múlik, hogy beengedjük, vagy kizárjuk Őt. 
Vele békesség tölti be az életünket, bármilyen megpróbáltatás vár is ránk, mert az Ő szeretete oltalmazza életünket. Ígérete, hogy a mennyben elkészítette a helyünket ahol boldogságban élhetünk Vele valósággá válik. 
Arról nem akarok írni, hogy mi történik azzal aki kizárja Őt az életéből, mivel mindenki tudja: az egyik út a mennybe a másik a pokolba vezet. 
Döntse el mindenki, hogy melyiken akar járni.
 

 

Szeptember 26. Árnyék

"Napjaim olyan, mint a megnyúlt árnyék;
magam pedig, mint a fű, megszáradtam."
Zsolt 102:12,

Amikor elfordítjuk tekintetünket Istenről, és nem közeledünk felé, hanem egyre jobban távolodunk akkor nyúlik meg az árnyék. Az árnyék csak akkor látható ha háttal állunk a fénynek. Isten fénye vezet. Isten világossága mindig megmutatja a helyes utat. Isten fénye az élet. Isten fénye éltet. Éppen ezért soha ne fordítsunk hátat, Nem a fény fog kiszárítani minket, hanem a fénytelenség, és az árnyak sötétsége. a magány, a félelem, és Isten hiánya. Csak rajtunk múlik, hogy a fényt vagy az árnyékot követjük.

 árnyék

 

Szeptember 25.  A rágalmazó

A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz! (Példabeszédek 20:19)

rágalmazó


Amiről két ember tud, az már nem titok - tartja a mondás. Vannak azonban olyan emberek, akik jó titoktartónak tűnnek, de sokszor a látszat csal. Ugyanis az ilyenek örülnek a - "Tudsz titkot tartani?" - kérdésnek, lelkükben azonban olykor még a szándék sincs meg a titoktartásra.

Tapasztaltam, és meglepődtem azon, hogy akiben annyira bíznak, és időt szánnak rá, akár több órás telefonon történő csacsogásra is kap lehetőséget, kiderült, hogy mindazt amit bizalmasan beszélnek, kibeszéli az illető háta mögött, és illetéktelen személyek is hozzájutottak fontos információkhoz.

Felettébb lehangoló, ha valakiben nem áll meg a szó.

Az ilyen fecsegőkre mondja az Ige: ne barátkozz velük! Ha rád bíztak egy titkot, őrizd meg, és gondolj arra, hogy az Úr mindent lát.
Ne légy se rágalmazó, se fecsegő!

 

Szeptember 24.  Soha nem hagy magunkra

"Nem mondanak többé elhagyottnak..."
(Ézs 62,4)

"Elhagyott" - milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélekharang. Mély fájdalmat és nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az "elhagyott" szóban. Elhagyott valaki, aki becsületszavát adta, hogy kitart mellettünk. Elhagyott egy igaz barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, mindenki!! Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal meg bennünket.

De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ legfájdalmasabb kiáltására: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" (Mt 27,46). Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rosszakaratú emberek mondhatják a hívőről, hogy "elhagyta az Isten, intézzük el mi is". Ez azonban soha nem igaz így. Az Úr szerető kegyelme csakhamar rákényszeríti ellenségeinket, hogy visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak.

Mindennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén: "Gyönyörködik majd benned az Úr". Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy elhagyottak vagytok, halljátok meg az Úr szavát: "Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsid 13,5).

forrás: Spurgeon

 

Szeptember 23. Nikodémusz

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: ,,Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született." Erre Nikodémus megkérdezte: ,,Hogyan lehetséges ez?" Jézus így válaszolt neki:
,,Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
János 3,7-15

Elmélkedés:

A Nikodémussal folytatott párbeszéd második részét olvassuk a mai evangéliumban, amelyben a lelki újjászületés módjáról érdeklődik Jézus beszélgetőtársa. Ekkor Jézus egy megdöbbentő kijelentést, illetve kérdést tesz fel Nikodémusnak: ,,Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket?" (Jn 3,10). Nem megsérteni akarja őt, hiszen elismeri tanítói tehetségét, hanem szembesíteni önmagával. Az önmagunkkal való kritikus és őszinte szembenézés nélkül nincs lelki újjászületés. Ennek során be kell látnunk, hogy a széleskörű vallási ismeretek még nem jelentenek igaz hitet és nem feltétlenül ösztönöznek jócselekedetekre. A vallási kérdésekben való jártasság vagy a hitigazságok ismerete nem elegendő. Nikodémus számára sem volt elég és számomra sem elegendő. Nekem is szükségem van az újjászületésre, a kegyelemben való megújulásra, a Szentlélekben való újjászületésre. Isten újra és újra lehetőséget ad erre, mégpedig a bűnbocsánat szentsége által. A keresztség és a bérmálás szintén a lelki újjászületés szentségei, de ezekben csak egyetlen alkalommal részesedhetünk. A bűnbocsánat kapuja viszont ismételten nyitva áll előttünk, amely által szembenézhetünk múltunkkal, bűneinkkel és találkozhatunk az irgalmas Istennel, aki a lelki megújulás ajándékozója. Elfogadom-e Isten kegyelmét, amely által újjászülethetek?

Horváth István Sándor

Szeptember 22. Kenyérszaporítás

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: ,,Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: ,,Mindnyájan Isten tanítványai lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért."  János 6,44-51

Elmélkedés:

Az élő kenyérről szóló beszédében Jézus új tartalmú kijelentést tesz, amikor az örök élet kenyeréről beszél. Pontosan megnevezi, hogy az ő teste az, amit táplálékként ad az embereknek. Ismét felidézi az ószövetségi manna-csodát, amely a zsidó nép számára meghatározó élmény volt. Az Egyiptomból való szabadulást követően, amikor a pusztában vándoroltak,
rendkívüli gondot jelentett számukra a mindennapi étel biztosítása.
Létkérdés volt számukra az élelem. Gondjuk mértékét jelezte éhséglázadásuk. Fellázadtak vezetőjük, Mózes ellen, illetve Isten ellen, akinek az Egyiptomból való szabadulást köszönhették. Ebben a helyzetben adta nekik Isten naponta a mannát, így gondoskodva róluk, s így mentve meg őket az éhhaláltól.
Ha mi nem is kerülünk ennyire nehéz helyzetbe, jól tudjuk, hogy a kenyér a legalapvetőbb étel számunkra, ami az életben maradáshoz szükséges. Ugyanakkor új jelentősége nyílik meg a kenyérnek attól kezdve, hogy a mi Urunk ezt a táplálékot választotta arra, hogy benne önmagát adja nekünk.
Akinek a kenyeret, s a kenyér által az életet köszönhetjük, annak hálával tartozunk. Ugyanígy hálával tartozunk Jézusnak, aki önmagát adja nekünk! Legyünk hálásak Istennek, hogy az örök élet kenyerét naponta magunkhoz vehetjük a szentáldozásban!

Horváth István Sándor

Szeptember 21. A szeretet mélysége alapján ítél

"Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán" (1Pt 4,17).


Isten munkatársa sohase feledje el, hogy a megváltás nem ember, hanem Isten gondolata; ezért megmérhetetlen a mélysége. A megváltás Isten nagy terve, nem pedig megtapasztalás. A tapasztalat csak kapu, amin át a megváltás bejön tudatos életünkbe. Ne hirdesd a tapasztalatot; hirdesd Isten nagy gondolatát. Amikor az Igét hirdetjük, nem arról kell beszélnünk, hogyan szabadulhat meg az ember a pokoltól és hogyan lehet erkölcsös és tiszta; hanem átadjuk az Istentől vett jó híreket.

Jézus Krisztus a tanításában mindig kiemelte az ítéletet; ez Isten szeretetének a jele. Ne rokonszenvezz azzal a lélekkel, aki nehéznek találja, hogy Istenhez jusson. Nem Isten felelős ezért. Nekünk nem az okát kell kitalálnunk, hogy miért nehéz, hanem úgy kell bemutatnunk Isten hűségét, hogy Isten Szelleme felfedhesse, mi a baj. Az igehirdetés valódi próbája az, hogy mindenkit ítélet elé állít. Isten Szelleme mindenkit szembe fordít önmagával.

Ha Jézus valaha olyan parancsot adott volna, aminek a betöltésére nem tudna minket képessé tenni, akkor hazug volna. Ha pedig mi állítunk korlátot engedelmességünk elé erőtlenségünk hangoztatásával, ez annyi, mintha azt mondanánk Istennek, hogy valamit kifelejtett a számításából. Isten ereje meg kell, hogy ölje minden önbizalmunkat. A teljes erőtlenség és függés ad alkalmat Isten Szent Szellemének arra, hogy megbizonyítsa hatalmát bennünk.

--------------------------------------------------------------------------------

forrás: Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

 

Szeptember 19-20  Eljött az Isten Fia

"Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!" (1János 5,18-21)

Jézus Krisztus eljövetelére vár a keresztyén ember, aki Istennel megbékült. Ez a második eljövetele lesz. Előbb azért jött, hogy lehetőséget teremtsen az emberiségnek a megbékélésre az Atyával. Eljött, hogy a bűn rabságából a szabadulás útját megnyissa és felkínálja, hogy azon járjunk. Olyan világban élünk, amelyben látható a gonosz hatalma, de hálásak lehetünk a szabadulásért Jézus Krisztusban. Eljött, hogy a gonosz hatalma alól kiszabadítson bennünket, és újból el fog jönni, hogy majd az örök hazába vigye övéit, akik az igazságot fölismerve elfogadták az Igazat. "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14,6) Csak az várja őt vissza, aki már megbékült Istennel, aki megismerte az Igazságot. "Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (Jn 8,32) Mondj ma hálát Istennek, mert elküldte Jézus Krisztust, aki eljött erre a világra, hogy megszabadítson a bűn rabságából! Mondj hálát, mert ő vállalta, hogy eljöjjön, hogy szenvedjen és meghaljon értünk, így a szabadság ma a miénk lehet! 

Forrás: Canadahun

Szeptember 18. Ajándék

Ajándékot kapni jó!  Milyen ajándék az aminek igazán örülhetünk?
Az, amit szeretettel adnak – mert van amit csak kötelességből adnak és  közömbösen ...

Az a jó ajándék ami maradandó – amit sokáig használhatunk.

Nem csak kapni, hanem ajándékot adni is jó! Örömöt szerezni másoknak. Jobb adni, mint kapni.

Van azonban még jobb ajándék is. Isten ajándéka! Mert Isten az ajándékát a legnagyobb szeretettel adta.

János 3:16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez az egyszülött fiú, Jézus Krisztus.

Jézus Krisztus által egy maradandó ajándék tulajdonosai lehetünk. Ez nem más, mint az örök élet örökkévaló ajándéka! Tudjuk, hogy az ember élete véges. Ez a bűnbeesés következménye.

Róma 6:23.
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Jézus az életünk formálója: vezetőnk, segítőnk, megtanít élni, szeretni. Az Ő ajándékot el kell fogadni! Csak így lesz a tiéd!

Ez minden ember számára fel van ajánlva, mégis sokan vannak akik értéktelennek tartják, nem érdekli őket, megfeledkeznek róla, visszautasítják.

Ez az ajándék a kegyelem. Isten kegyelmi ajándéka. Nem vásárolható meg semmilyen pénzen sem.

Efézus 2:8-9
"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék"

Rajtunk múlik, hogy vajon igénybe vesszük-e ezt a kegyelmet, amely hasznos, értékes, maradandó és őszinte szeretetből kapjuk.

Valóban ez a legnagyobb ajándék. Becsüljük meg az ajándékot és az ajándékozót!

bacsipista

 

Szeptember 17. Áldjuk az Urat!

Áldjuk az Urat, de ne csak felemelt kézzel, hanem cselekedeteinkkel is.

 • Ígéreteink megtartásával.
 • Igenjeink el nem mismásolásával.

Az Úr  ekkor tud gyönyörködni bennünk, látva, hogy imádatunk nem  külsőségekben nyilvánul meg. Örömmel  győződhet meg arról, hogy megbízható és hű szolgák vagyunk.

Zsoltárok könyvében található:

134 Zsoltár
Zarándokének. Áldjátok az URat mindnyájan ti, akik az ÚR szolgái  vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente!
Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat!
Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet alkotta!

 

Útjaidat Uram, ismertesd meg velem...

Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem…

Bácsi István

 

Szeptember 16.

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:"  1Péter 5:8,

"Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:"

Több alkalommal is figyelmeztet minket az Ìge: "Vigyázzatok, legyetek éberek, imádkozzatok, legyetek józanok.... és így tovább.

Mire kell vigyáznunk, és mire szól a figyelmeztetés: legyetek józanok?

Egyik probléma a szunyókálás. Amikor alszunk, nem figyelünk Istenre, passzívak vagyunk, és ez nem kedves Isten előtt. Nem halljuk Isten Ígéjét személyes üzenetként, valahogy csak nézőként szemléljük.

Egy kis lazítás itt, egy kicsi pihenés ott, és a langymeleg állapot eluralkodik rajtunk. Ezt pedig a Sátán azonnal észreveszi és különböző kísértésekbe vezethet amelykben könnyen el lehet bukni. Éppen ezért legyen rendszeres és folyamatos a kapcsolatunk az Úrral, ne hagyjuk el a Biblia tanulmányozását, az imádkozást és a rendszeres hálaadás. Ha Vele vagyunk Ő megvéd minden támadástól.

 bacsipista

sorválasztó

Szeptember 15.

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel…” (Galata 6:10).

 

A jó cselekvésére mindig kell lenni időnknek. Nem mehetünk el a rászoruló mellett közönyösen, tudomást sem véve róla. Az is igaz, hogy mindenkinek nem tudunk segíteni, de imádkozni, egy-egy kedves, vigasztaló vagy bátorító szót tudunk adni. Ne feledkezzünk meg az imáról sem, ami nagyon fontos segítségnyújtás. De ha megtehetjük, adjunk élelmet az éhezőnek, ruhát a fázónak. Hajoljunk le az elesettekhez.

sorválasztó

Szeptember 14.  Képmutatás

Hívők között is az egyik legelterjedtebb konkoly, a képmutatás.

Nehéz felismerni a képmutatót. Igaznak látszik a hite, de valódi céljában nem Isten követése szerepel. Megtévesztik az embereket.

„Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7,22-23).

Az embereket be lehet csapni, de Istent nem.

Ezek az Igék megdöbbentően hangzanak. Szinte érthetetlen, hogy lesznek majd ama napon olyanok, akik ezt mondják
magukról: a Te erőddel és hatalmaddal prófétáltunk, űztünk ördögöket, és sok más csodát tettünk. Jézus széttárja karját, és ezt mondja: soha nem is ismertelek benneteket. 

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők" RÓMAIAKHOZ 12:9-10

 bacsipista

sorválasztó

Szeptember 13. Légy állhatatos!

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” (Jak 1,2–4)

A Google keresőbe beírva az állhatatos szóra az alábbi meghatározásokat kaptam: kitartó, hűséges, elszánt, makacs
Ha közös kifejezést keresek ezekre a szavakra egy gondolatom van: NEM ADOM FEL!

Mindegy mi történik, mindegy milyen nehézségek adódnak, hűségünket, melyet Istennel kötöttünk nem adjuk fel.
Életünk folyamán különböző megpróbáltatások, kísértések adódhatnak, amelyek próbára teszik hitünket.
Ha bizalmunk van Istenben, akkor tudjuk, hogy csak olyan dolgok történhetnek az életünkben, melyekről Isten tud, Ő enged meg, és ezeket felhasználhat jellemünk formálásához.

„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem."  (Zsid 10,35-38)

bacsipista

Szeptember 12. Ki lehet boldog ember?

"Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére "  Zsolt 1:1,

Boldog ember az, aki reggel felébredve hálát ad Istenének és megköszöni amiért kapott még egy napot amit a kegyelmében eltölthet. Mert akár tetszik, akár nem életünk sorsa az Ő kezében van.
Lehet átkozni vagy dicsérni, hallgathatunk rá, de befoghatjuk füleinket is, hogy ne halljuk hangját amellyel vezetni kíván bennünket.

A bűn zsoldja a halál, olvashatjuk a Bibliában. Igaz sokan vannak akik nem olvassák, de ők is tudják, hogy a bűn elkövetéséért büntetés jár. A törvénykönyvek szerint paragrafusokban leírt ítélet várható. Bár sokan reménykednek, hogy soha nem derül ki bűnük, de ez nem igaz. Egyszer meg kell állnunk Isten színe előtt és ott szembesülni fogunk minden bűnünkkel.
Akkor nem a mérleg nyelve fog számítani, sem, hogy az merre billen. Nem az lesz a döntő, hogy mennyi jót cselekedtem az életemben arra számítva, hogy azok kompenzálják bűneinket.

Egyededül Jézus Krisztus megváltó kegyelmére számíthatunk. De csak akkor, ha még életünk folyamán találkoztunk vele és felismert bűneinket neki átadva, és azoktól elfordulva behívtuk Őt az életünkbe.

bacsipista

Szeptember 11. hétfő  - Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

"Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül." Példabeszédek 11:24

Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

 

Ajándékot kapni és adni is jó. Tapasztaltuk, hogy öröm és boldogság érzése járja át lelkünket mindegyik esetben. Ki tud ajándékozni? - kérdezhetnénk, mert nem mindenki olyan tehetős, hogy gond nélkül megteheti.

Ez igaz, nem mindenki tehetős. De ajándékozni nem csak anyagi, fizikai dolgokat lehet. Gondoljunk az időre, amivel megajándékozzuk egymást, amikor meghallgatunk valakit, segítünk neki, tanácsoljuk, vagy egyszerűen csak együttérzünk vele, rámosolygunk, megöleljük. Az ajándékozásnak rengeteg módja van, ezért a legszegényebb ember is képes ajándékozni.

Gondoljunk Jézusra és arra amit ajándékozott. Saját magát adta nekünk, szeretetét, vérét, bűneink bocsánatát, életünk megváltását. Ezért érezzük magunkat, gazdagnak és bővelkedőnek, és amit Istentől kaptunk mi is szeretnénk azt másokkal megosztani.

"minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása." Jakab 1:17.

Az Úr Jézus követőit, tanítványait, barátait erről, a másokat megajándékozó, önzetlen szeretetről lehet felismerni

Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. 1 János levél 4:20–21

Ez a cselekvő szeretet bizonyítja, hogy Jézus tanítványai vagyunk. És hálás szívvel kell Istenhez fordulni, mert mindent tőle kapunk.

Gondoljuk meg, hogy bár Isten semmivel nem tartozik nekünk, mégis mennyi jóval megajándékozott és elhalmozott: egészséggel, családdal, otthonnal ... egészen addig, hogy Szent Fiát is értünk odaadta! Bűneink bocsánatával és örökkévaló gazdagsággal ajándékozott meg!

Elsőként figyeljünk arra, hogy az Igét, és Isten áldását adjuk tovább, lelki, hitbeli felüdülés legyen bövölködő ajándékunk célja és eredménye. Isten szeretetét azzal tudjuk kifejezni, hogy továbbadjuk az evangéliumot az azt nem ismerőknek. Bizonyságainkkal, amelyekben elmondjuk, hogy Isten mit cselekedett az életünkben bátorítjuk és vigasztaljuk a csüggedőket. Segítséget nyújtunk azoknak akik erre rá vannak szorulva, legyen az fizikai vagy lelki támogatás.
Imádkozva közbenjárunk az Úrnál. Ezek a dolgok mind adakozás és Istennek tetsző feladat.

"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám." Máté evangéliuma 25,35-36.

Ezek a cselekedetek kedvesek Isten előtt, mert a tőle kapott áldásokat osztjuk meg, reményt adunk az embereknek.
Igazzá lesz az ige is, mert amit Isten szeretetével adunk tovább abban „Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül."

bacsipista

Szeptember 10. vasárnap  - Békesség Istennel

Fontosnak tartom, hogy az Úrral legyen békességünk. A legfontosabbnak, mert amíg nem térünk meg, hajlamosak vagyunk a nehézségeket Isten büntetéseként elkönyvelni. Ez miatt vádoljuk és nem értjük meg a történteket.

"Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által."
Róma 5:1,

Istentől kapjuk a hitet. Hitünk által ismerjük meg az Urat, Jézust és a Szentlelket. És ha megismertük akkor megkapjuk a tőle jövő békességet is mert tudjuk:

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”   (Róma 8.28-29,31)

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott." (Róma 8.28)

 

A békesség alapfeltétele az, hogy ne aggódjunk. Aggódásainkat, félelmeinket le kell tenni az Úr előtt, és őszintén elé térdelni, és elmondani neki szívünk vágyát.

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban".  Filippi 4:6-7

bacsipista

 

Szeptember 09. szombat

"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem,
mezítelen, és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám."
Máté evangéliuma 25,35-36.

…, mert éhes voltam és ennem adtatok,… idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruháztatok…

Mert éheztem , és ennem adtatok - mondhatják nem csak azok akik fizikai éhséget éreznek, hanem azok az emberek akik vágyódnak az Úr minden igéje után. Kötelességünk hirdetni az evangéliumot, és ilyenkor nem csak a jó hírt osztjuk meg, hanem az Úr szavát, igéjét is. Az ige pedig megnyitja a szíveket, megvizsgál, megtisztít és megújít. Nem lehet eleget adni belőle, mert az éhes szív mégtöbbet vár. Szomjaznak az Úr szent Lelkére, és felismerve, hogy eddigi életüket jövevényként élték a világban, de immáron az Úr országához akarnak tartozni. Jézus Krisztus szeretettel befogadja őket, a bűnöktől mezítelen lelkekre fehér ruhát ad, mintegy gyógyítva és bekötözve a sebeiket, rabság helyett szabadon.

Emlékezzünk rá, hogy az utolsó napon Jézus minek az alapján fog megítélni bennünket! Így szól majd a jobbján állókhoz: „Gyertek, Atyám áldottai…, mert éhes voltam és ennem adtatok,… idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruháztatok…”
Ahhoz, hogy az el nem múló életben részesítsen bennünket, kizárólag azt fogja nézni, hogy szerettük-e a felebarátainkat, s úgy veszi majd, hogy neki tettük mindazt, amit testvéreinknek tettünk.

bacsipista

 

Szeptember 08. péntek - Ki vádolhatja Isten választottait?

Isten választottait a Kolossé levélben leirtakról ismerhetjük fel.

"és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne." 1János 4:16,

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
Kol 3,12-17.

Ebből is felismerhetjük, hogy Isten választottai Istent követik, úgy élnek ahogyan Isten Szent Lelke vezeti őket. Isten választottait Isten Lelke nem vezeti félre, ezért semmi olyat nem cselekednek amely miatt vádolhatók lennének.

Ja igen, mondhatják egyesek, Isten adott a népének törvényeket, és ha azokat megszegik akkor bűnt követnek el.
Tudjuk azonban, hogy a törvények azért vannak, hogy felismerjük a helyest a helytelentől, a tilosat a szabadtól, különbséget tudjunk tenni a szabad és a bűnös cselekedet között.

Sátán a fő vádlónk, amely megkeresi az alkalmat, hogy ártson nekünk és azt is, hogy cselekedeteink, még ha jó szándékról tanúskodnak is bűnnek legyen feltüntetve.

A mózesi kőtáblán adott parancs értelmében a szombatot teljes egészében Istennek kellett szentelni, munkát nem végezhettek azon a napon. De ezt a parancsot felírta a szeretet parancsa, ha életet kellett menteni az volt bűn, ha nem segítettek hanem tétlenül szemlélték a történteket.

Vádolhat bennünket még a szívünk is. De a szívünk is csak akkor vádol, ha nincs meg a bizalmunk Isten felé.

„És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká őelőtte a mi szívünket, hogyha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket , bizodalmunk van az Istenhez: És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte”
1.János 3,19-22

 bacsipista


Szeptember 07. csütörtök - Mindent el kell tűrni szeretetben?

Isten szeretetétől semmi sem választhat el

Mindent el kell tűrni szeretetben - gondolat elve sántít ha a Bibliát nézem és veszem alapul. Első gondolatként Jézus jutott az eszembe amikor Jeruzsálembe érkezett és meglátta a templom megszentségtelenítését.
Ha a fenti alapelv igazságát kellene elfogadni, akkor Jézus elment volna a látvány mellett szó nélkül és maximum csak imádkozott volna az atyához. De tudjuk nem azt tette. Kezébe vette a korbácsot és kiűzte onnan a kufárokat.

13. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. 14. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. 15. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, 16. és a galambárusoknak ezt mondta: "Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!" 17. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
János 2, 13-17

Ne feledjük el, hogy a szenvedés nem csak fizikai szenvedést jelent. A lelki szenvedés elviselése sokszor nehezebb, mint a fizikai gyötrelem. A fenti idézetben olvasható, hogy "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
Jézusnak fájdalmat, kínt és gyötrelmet okozott az a látvány az a tudat, hogy nem tisztelik az Atyát az emberek.

A másik gondolatom arra a téveszmére vonatkozik, hogy a hívő embert nem érhetik támadások, nem lehet beteg és nem élhet szegénységben.
Ezt csak a jólétet hirdető evangéliumok-evangélisták állítják, akik saját maguk állították össze a megosztható és csábító örömhírt, az emberek becsapása alapján történő megtérésre.
Aki a világban él, az nem zárhatja ki magát a világ hatásai alól. Mivel az Úr szabad akaratot adott, hibás döntéseink, tetteink következménye lehet a szegénység, a betegség, a boldogtalanság. Továbbá a vezetők jellembeli gyengeségei, felfuvalkodottságuk, szociális érzéktelenségeik kihatással vannak minden emberre, kivétel nélkül.
Viszont a hívő és Isten útján járó embernek meg van a hite abban, hogy nem a testi életünk, hanem szellemi életünk a döntő és csak az kapcsol össze az Úrral. Az akiben Krisztus él, az tudja, hogy az Úr szeretetétől semmi sem választhatja el.

35. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36. Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39. sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Róma 8, 35-39

bacsipista

Szeptember 06. szerda - Természetfeletti?

Zsolt. 33, 4-5
" Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld."

Jézus Krisztust a nem keresztények csak egy prófétának tekintik. Olyan személynek aki természetfeletti csodákra volt képes. Mi tudjuk, hogy mindez azért történhetett meg, mert Ő több, mint próféta, Ő Isten fia. Azt tette amit az Úr tett és cselekedett volna. Isten azt várja el tőlünk, hogy mi is tegyük azt, amit Jézus tenne. Jézus elküldte segítőnknek a Szent Lelket. Az Úr rajta keresztül vezet minket, erősít, bátorít. A Szent Lélek ajándékai mások szemében természetfelettinek tűnnek, hiszen mi akkor is tudunk szeretni amikor mások gyűlölködnek, akkor is béketűrők (hosszantűrők) vagyunk amikor mások már a hajukat tépik. Hittel maradunk az Úrban bármi is történik körülöttünk, míg hasonló helyzetben az emberek többsége az életét is feladná és öngyilkosság gondolatával foglalkozik
Tudjuk, és hisszük, hogy az Úr nem másítja meg szavait.

Ézsaiás 43, 1-3
"És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek Szentje, a te megtartód..."

Ez a hit tesz minket természetfeletti emberekké. És az a tudat, hogy üdvösségünk ajándéka az örök élet lesz a mennyben.

Van remény

János 14, 1-3,
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?  És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is."

bacsipista

Szeptember 5. kedd - A bolond helyesnek tartja a maga útját...

"A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra"
Példabeszédek 12:15,

 

Az emberek többsége elfogadhatónak tartja világunkban a pénz utáni hajszát, az italozást, a különböző szexuális megnyilvánulásokat, a homoszexuális párok házasságát, a drogozást és még sok olyan más dolgot, amelyek Isten szemében bűnnek számítanak. Ilyen az okkult tudományok és tanítások elfogadása, akár törvényi szintre való emelése is. Nem veszik észre, hogy az irány, amely felé tartanak nem életre, hanem a halál felé vezet.
Ugyanilyen helytelen és halálra vezető út az is aki azt gondolja, hogy ő már megtért és őt semmi sem választhatja el az üdvözüléstől. Arról viszont elfeledkezik, hogy esetleg már nem az Urat szolgálja, hanem saját maga imázsát építi.

Ne menjünk messzire. Egy énekes, vagy hangszeres a dicsőítő zenekarban. Ismertségre tesz szert. Hangfelvételeket készítenek vele. Lemezeket, cd-ket árusítanak, melyek jogdíjainak egy része őt illeti, és lassan Isten kiszorul az életéből, mert bár Istenről énekel, de már nem Istennek vagy Istenhez szól a dal, sőt akkor ez már nem is dicsőítés.

Van egy sikeres evangélista. Könyvet ír, jó pénzért eladja, majd a sikeren felbuzdulva új könyveket ír, pénz és a siker megtartása kerül élete központjába. Isten egyre inkább háttérbe szorul, már nem is hallja meg hangját, nem követi tanításait.

Gyülekezet pásztora, aki testőrökkel védeti magát, a közelébe nem lehet férkőzni, szolgák lesik minden mozdulatát, a közösség pénzéből él, utazik körbe a világban, luxus szállodákban él, amikor elfogad egy vendégpásztori meghívást….

Nem akarom tovább folyatni. Ők azok, akik azt mondják, hogy mindezt az Úrért teszem, és bár jól élek azért gondom van időnként a rászorulókra is. Ők azok, akik nem veszik észre tévedésüket, és azt hiszik, hogy az örök élet felé vezető úton járnak.
De sajnos ez nem így van. Majd valamikor rádöbben, hogy rossz úton jár és meghallja:

Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Máté 7:22-23

bacsipista

Szeptember 4. hétfő  Bukás és felállás

Zsolt 37:23-24.
Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja

A Vetés és aratás folyóiratban olvastam egy történetet.

„Egy fiatal lelkész azt a feladatot kapta, hogy a börtönben prédikáljon. Amikor belépett a terembe, és a foglyok elutasító pillantásai mellett végighaladt a székek között, világossá lett előtte, hogy itt nincs helye kenetteljes beszédnek, vallásos szólamoknak.
Dobogó szívvel fontolgatta, hogy mit is mondjon ezeknek az embereknek. Amikor felfelé ment a szószék lépcsőin, és közben imádkozott Istenhez, hogy vezesse őt, megbotlott és elesett. A terem megtelt gúnyos nevetéssel.
A fiatalember azonban sugárzó arccal felegyenesedett, felment a szószékre, és így szólt:
- Emberek, éppen ezért jöttem ide. Azért jöttem, hogy megmondjam nektek: ha egy ember elesik, ismét felkelhet! Van valaki, aki segít neki felállni. Őróla szeretnék most szólni."

Igen van valaki, akire mindig számíthatunk. A Szentírás róla szól, legismertebb nevén Jézus Krisztusról.

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." Ézsaiás 41:10,

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csügged, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." Ézsa 41:10,

Mindannyian ismerjük ezt az igét és tudhatjuk, hogy ez így igaz.
Eleshetünk figyelmetlenségünk miatt véletlenül, mások szándékos támadása által, vagy a gonosz kísértése következtében.
Ilyenkor az számít, hogy mit teszünk. Megadjuk magunkat, vagy felemeljük fejünket és Istenhez kiáltunk. Bármi is történik az életünkben, hívjuk segítségül az Urat, vele minden könnyebb lesz.

Zsolt. 50:15
"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem."

Isten dicsőítjük ragaszkodásunkkal, bizalmunkkal, szavainkkal, dalainkkal, tetteinkkel és a róla elmondott bizonyságainkkal.

bacsipista

Szeptember 3. vasárnap - Vigasztalás

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket…” (Ézsaiás 66:13)

Számtalanszor megesik az életünkben, hogy szomorúság fog el bennünket, talán mert megbántottak, vagy nem sikerült amit szerettünk volna. Ilyenkor az ember félrehúzódik, kerüli az embereket, úgy érzi, hogy megszakad a szíve a fájdalomtól. Isten a szívünk vizsgálója, Ő észreveszi fájdalmunkat, könnyeinket. Nem hagy bennünket szenvedni, szeretetével enyhíti fájdalmunkat, lágyan átölel és szomorúságunkat örömre fordítja.

Számíthatunk Rá, mert Ő az: "Aki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket." 2Korintus 1:4.

bacsipista

Szeptember 2. szombat Bűneink megvallása

1János 1:9, "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól."

"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz..." 1János 1:9,

Ha megvalljuk bűneinket, olvashatjuk az Igében. Nem könnyű ez a megvallás, hajlamosak vagyunk egyes bűneiket igazolni, hogy miért is tettük meg, vagy követtük el. Bűneink takargatása a másik megszokott cselekedet, eszünkbe sem jutva, hogy Isten mindenről tud. Előtte hiába takargatjuk vagy magyarázzuk meg, értelmetlen. Előbb-utóbb minden bűn napvilágra kerül, az emberek előtt is ismertté válik. 
A bűn követi életünket, félelemben és rettegésben tart. Ha tisztaságot szeretnénk, Isten elé kell állni és megvallani minden hamisságunkat, bűnünket. Nem elég beismerni, akarni kell azokat letenni és azoktól elfordulni.  Isten a szívek vizsgálója. Ha látja őszinteségünket és szándékunkat, hogy elakarunk bűneinktől fordulni, akkor megbocsát nekünk és tisztává teszi életünket. 

bacsipista

Szeptember 1. péntek - Emberi bolondság?

Példabeszédek 19:3,  "Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

Példabeszédek 19:3, "Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve."

Megszületik egy gondolat, egy terv a fejünkben és úgy érezzük, hogy megérkezett a nagy lehetőség. Ez biztos siker, mindent kidolgoztunk, csalódás nem érhet bennünket, ezt meg kell tenni! Minden tökéletesnek látszik, mégis érkeznek kellemetlen meglepetések, nem várt akadályok és történések, és amit elképzeltünk felborul, egy idő után sikertelenné válik. Ilyenkor jön a kérdés, hogy Isten miért nem segít, miért nem áldotta meg terveinket? 
Eszünkbe jut ilyenkor, hogy amit eddig tettünk abban benne volt Isten? Kértünk tőle tanácsot vagy vezetést? Mert ha Őt kihagytuk akkor miért várjuk az áldást tőle? 
Fontos tanulság, hogy bármit is akarunk tenni, abban keressük és kérjük Isten segítségét. Mert amiben Isten vezetése benne van, azt soha nem érheti kudarc.

bacsipista 

 

 

 

Napi igék 2017. július-augusztus

A U G U S Z T U S 

Augusztus

 

Augusztus 30. kedd,
 
"Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. Erre ő így felelt: Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót! Oda is vitték neki. Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: Így szól az Úr: Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget." 2 Királyok 2:19-21,
 
Elizeus próféta szavára és tettére meggyógyult a forrás, Isten a dicsőségét a próféta által mutatta meg. Így gyógyítja meg a városokat országokat a világot, a terméketlenségből a gyülekezet tevékenységén keresztül. "ÚJ tál - új gyülekezet -  amibe friss só kerül, így dobja bele a világba az Ő népét. Az új megtértek is egy sók, mert a lelkesedésükre szükség van. Az új ötletekre szükség van. 
 
"Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni." Kolossé 4:6,
 
"Mert tűzzel sózatik meg mindenki." Márk 9:49,
 
Igen a Szent Szellem tüzével, mert csak avval tudunk hatékonyak lenni. Kérjük és legyen vágyódásunk erre a tüzre. Isten Szelleme az ami előre mozdít dolgokat.

 


Augusztus 29. 

"Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni?
Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas: tehát kidobják.
Akinek van füle a hallásra, hallja!"
Lukács 14:34-35,

A só önmagában nem hasznos, az ételben fejti ki pozitív hatását. Ízesítő, tartósító, és tisztító hatású. Vajon ilyenek vagyunk?
Az ige azt magyarázza, hogy nem a tengerből lepárolt tiszta sóról van szó, hanem a bányászott kősóról, amely sokféle más anyagot is tartalmazott. Nedvesség hatására a só kioldódott belőle, és ami megmaradt, az ételízesítés szempontjából már használhatatlan. Mi a nedvesség: a világ és az ördögi tevékenységek hatása. Ne engedjük ezt és maradjon meg az ízünk, amit Jézustól tanulva Krisztus illatúnak mondunk. A beszédünk, a kedvességünk, a tanulni vágyásunk, az imádkozásunk, a megértésünk egymás iránt. De sorolhatnám még azokat a dolgokat vég nélkül amit Krisztus tanít nekünk.

"Megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul, vagy van-e íze a nyers tojásnak?
Érintésétől is iszonyodom: olyan az, mint a romlott étel."
Jób 6:6-7,
 


Augusztus 28.  Az evangélizáló gyülekezet

Az a gyülekezet aki evangélizál, olyan mint a jó étel. Ha valaki kedvetlen, nincs ambíciója, arra is azt mondjuk nincs benne só, nincs benne élet. Az a gyerek aki mindig izeg mozog, vagyis élettel teli azt mondjuk rá; be van sózva. Jézus azt mondja az övéiről, ti vagytok a föld sója, mert, hogy só nélkül nem tudnánk élni. A földi élet is hívő emberek és a Szent Szellem nélkül élettelen volna.

"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét vissza adni? Semmire sem jó már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek."
Máté 5:13,

A só a hívő emberek közössége, a gyülekezet. A világ pedig a fazék, és nekünk benne kell lenni a fazékban, mert csak úgy tudjuk megízesíteni az ételt ami benne van. Ha van benne elegendő só akkor ízletes, és tartós is. Mit is mondott Jézus?

"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól."
János 17:15,

A világnak adnunk kell Isten kedves illatát, kívánatos életvitellel, örömmel. Látniuk kell rajtunk, hogy mindig öröm van bennünk. Vigasztalónak, bátorítónak kell lennünk. Sokszor nehéz ez mert a gonosz mindent kitalál annak érdekében. hogy ne így legyen, de Istennel minden lehetséges


Augusztus 27. 

Üzenetünknek mindig Krisztus központúnak kell lennie. Ezt tették az apostolok is.

És Filep lemenvén Samaria városába, prédikálja Krisztust.
ApCsel 8:5,

Saul miután Jézus megszólította és megvakította, majd vakságából újból megnyílt a szeme, szintén ezt tette. Érdekes, hogy nemcsak a szeme világa jött vissza, hanem a szellemi szeme is megnyílt az igazságra.

És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.
ApCsel 9:20

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
1Korintus 1:18,

Aki nyit és szeretné megismerni a Megváltót, meg is fogja. Megváltozik felfogása, szándéka, gondolkodása. Mutassuk be Jézust úgy, hogy az érdeklődéseket felkeltse.

 


Augusztus 26. Mennyek országa

Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.
Máté 4:17,

"Közel jött, karnyújtásnyira van!"
Itt van mi közöttünk, Jézus volt aki közénk hozta, elküldve az ő és az Atya Szellemét. Mibennünk meg a szentek illatát, a sót. Olyan a földi életünk amilyenné tesszük. A lehetőséget kínálja az Úr.

Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát. És mondván: Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Márk 1:14-15,

Jézus tette a dolgát és prédikált, hirdetve az igét, elmondva, hogy a kairoszi idő most van a cselekvésre, Isten megállapított ideje. A lehetőség ideje. Türelmes és vár. De minden ember életében is van egy kairosz, amíg él! Mert ha hirtelen tör rá a halál angyala, nem lesz ideje megtérni.
Amikor prédikáljuk Isten igazságát, karnyújtásnyira van hozzánk, csak meg kell ragadni.
Szükséges ennek tudatában lenni és teljes meggyőzéssel hinni benne!


Augusztus 25.  HIRDETEM a kegyelmet
 
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Ézsaiás 61:2
 
Abban az időben hétévente és az 50. évben fel kellett szabadítani a rabszolgákat, a kölcsönöket el kellett engedni. Mindenki felszabadulhatott az adósság teher alól!
Isten elenged mindent Jézusban, mert a kegyelem ideje van. Az Úr jókedvének van itt az ideje. Ez az idő elmúlik és jön az ítélet, a bosszúállása ideje.
 
Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek.
Ézsaiás 49:8,
 
Csodálatos ígéret, vonatkozik a megtérésünkre is, de az életünkre és a halálunk percére is.
 
Kicsoda olyan Isten, mint te a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban.!
Mikeás 7:18,
 
Az Atya szeretetből és jókedvből valósította meg az elengedést Jézus Krisztus által. Az ember felelőssége, hogy megragadja hittel ezt. Jézus betöltötte az Írást, megvalósította, ma nekünk kell betölteni, megcselekedni azt!
Az emberek sajnos nem értik, nem érdekli őket. Szaladnak a mindennapi éltben és a megélhetési gondok meg a mindennapi szórakozás mellett nem jut idejük a lelki táplálék megismerésére. De csodálkoznak azon, hogy kiégnek életuntak, hogy szeretetlenek egymással. Miért? Mert hiányzik életükből a Krisztus szeretete, mert elfut az életük egy lehetőség mellett, amit Isten nyújtani szeretne nekik. Az áldást, a békességet, a szeretetet.
Ne legyünk hitetlenek, hanem legyünk hívők.

Augusztus 24.   Akik Jézus szerint elvesznek
 
Ha pedig nem világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, azt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
2 Korintus 4:3-6,
 
Jézus Isten képmása, küldöttje, őt kell hirdetnünk szüntelen. Amikor szóljuk az igét, őt magát szóljuk, hisz ő az ige, aki eljött közénk.
 
Az ige volt az igazi világosság,  amely megvilágosít minden embert: ő jött  el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
János 1:9-11,
 
Akik befogadják őt vagyis szeretnék megismerni, azoknak a szelleme megvilágosodik, úgy mint amikor meggyújtunk egy égőt, és látunk mellette. "Felragyog nekik Krisztus, felismerik a Messiást".
 
" Bekötözöm a megtört szíveket"
Az ellenség a bűnök, az élet nehézségei, az ördögi lopások, ( anyagi nehézség, kapcsolatok rombolása, csalódások,) amik emésztik az embereket, erős fájdalmat okozva, és keserűvé teszi őket.
Ezt jött Jézus rendbe hozni, meggyógyítani. Senki más nem tudja az ördög munkáját lerontani csak Jézus.
 
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Zsoltárok 147:3,
 
Isten ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. Őbenne cselekszi ezt meg! Hirdessük hát szüntelen az ő nagy tetteit.
 

 
Augusztus 23.  Jézus üzenete
 
Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket.
Máté 4:23-24,
 
Szinte minden betegséget felsorol a Szentírás. De ír az Írás a szellemi vakságról is, mint béklyóról.
 
"Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."
János 12:40
 
A szellemi vakság és sötétség, az ellenségtől van, megkeményíti, ellenállóvá teszi a szívet, elzárja előlünk a megtérés és a gyógyulás útját és lehetőségét!
Ezt már Ézsaiás is megjövendölte és Jézus is elmondta, mert, hogy sok elöljáró is hitt benne, mégsem álltak melléje. Mert féltek a farizeusoktól, hogy kizárják őket. Most is vannak ilyen emberek, tudják, hogy igazunk van, de büszkeségből nem vallják meg, mert félnek a régi megszokott életvitelük elhagyásától. Ezeket a kötelékeket a gonosz rakja rájuk.
Pedig aki nincs az Úrral, az ellene van, vagyis ki lesz rekesztve amikor eljő az ideje a további élet lehetőségétől.
Sajnos elvesznek, ezt kell nekünk is megakadályozni úgy, ahogy tudjuk.

Augusztus 22.  JÉZUS ÜZENETE
 
 
Jézus egy küldött volt, a menny küldötte. Voltak és vannak is ilyenek, mégpedig az angyalok. De Ő több volt azoknál.
 
"evangéliumot hirdessek a szegényeknek"
"örömhírt vigyek az alázatosaknak"
 
A befogadáshoz pedig kell egy alázatos szív, és egy  lelki szegénység.
 
Boldogok a lelki szegények mert övék a mennyek országa.
Máté 5:3,
 
Bizony mienk a mennyek országa, és a lelki szegénység szívünk állapota mert csak így tudjuk befogadni azt és tovább adni, az evangéliumot.
A szegények, a szükségben lévők,  a segítséget igénylők és elfogadók. De ehhez át kell éreznünk az ő állapotukat, Jézus is ezt tette.
 
"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok!"
2 Kor 8:9,
 
Ahhoz, hogy segíteni tudjon az embereken szerény, és alázatos formát vett fel, otthagyva a mindent, a királyi trónt. Átérezve elveszettségünket, kihasználtságunkat, igazságot szolgáltatva az elnyomottaknak. Mert a fogva tartó az ördög, tevékenysége, hogy az embereket fogságba vigye, uralmat gyakoroljon felette, kényszerítse dolgokra, amit már nem akar tenni: megkötözi, bekorlátozza, elveszi szabadságát és megkínozza. De Jézusban szabadok vagyunk, általa lett üdvösségünk és szabadságunk.
 
Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód, és megváltód, Jákob erős Istene.
Ézsaiás 49,28b
 
Ezt hirdessük szüntelen és bízzunk benne, mindent a kezében tart, és az ő keze a biztonság nekünk.

 


Augusztus 21. Jézus Krisztus üzenete 

Jézus a zsinagógában


Jézus is felkent volt, akin megnyugodott a Szent Szellem az Atya dicsőségére. Kenet volt rajta amikor a bemerítkezése után reá szállt a Szent Szellem. Elkezdte munkáját, hogy az Atya akaratában tegye a dolgát, embereket mentsen meg, lelkeket, hogy el ne vesszenek. Ezt várta el tanítványaitól is és ezt várja el tőlünk is.

"Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek: azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessek a szegényeknek: azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását: hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött:
Lukács, 4:18-24,

Micsoda felháborodást keltett az Úr az övéi között. Hogyan merészeli Ézsaiás beszédét magára vonatkoztatni az, aki közöttük nőtt fel. Mi is átéljük nap mint nap ezeket, mert a családunk nem fogadja be szavainkat. Talán csak akkor, ha meghalunk egyszer. De akkor is mondanunk kell amit az Úr ránk bízott. És aki ellen áll, vagy a szellemi különbség miatt valami összeférhetetlenség alakul ki közöttünk, akkor el kell egymástól kicsit távolodnunk a békesség reményében. Istenre bízni szeretteinket és hagyni őket az Úrra. Imádkozni értük, áldani őket mást nem tehetünk.
Hisz Jézus ki is jelenti, hogy az igazi rokonai a testvérek a megtértek, akik a barátai és a testvérei.

Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki:" Íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. "Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki:
"Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?
"Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: " Íme, az én anyám és az én testvéreim!
Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám."
Máté 12:46-50

 

 


Augusztus 20.

Augusztus 20-a mindig nagy ünnep az országban. Ünnepeljük az alkotmányunkat, az új búzából sült kenyeret, és Szent István ünnepét.
Szent István halála előtt magához hívatta a püspököket, a főbb urakat és együtt eldöntötték, hogy a koronát, a lelküket, az országot, az Anyaszentegyházat, az emberekkel együtt, a Nagyboldog Asszonynak ajánlják fel mint védő szentnek, hogy ő vigyázza és legyen védő szentje az országnak.
A ma embere ebből sokszor, csak a szabadnapnak és a tűzijátéknak örül. Nem is gondolva bele mi is az igazság, hogy örülhetünk-e ezeknek egyáltalán.
Én és még sok hívő társam, jobban örülne ha Szent István inkább Jézus Krisztusnak, a Megváltónknak, a Királynak, az Alfának és Omegának, ajánlotta volna fel inkább ezt a nemes felkérést. Mivelhogy a Szent Bibliában sehol nem olvassuk azt, hogy egy halott asszony tudna rajtunk segíteni. De azt olvashatjuk, hogy Jézus a szabadító, a gyógyító, és akik benne bíznak nem csalatkoznak soha.

Mi lett volna ha Jézus az Úr az ország felett?

Jól tudom, hogy az az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel.
Zsoltárok 20:7,

A kenet minden Isten szolgájának egy ajándék. Csodálatos és Isten dicsőségére van.

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyítja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesiti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat.
Zsoltárok 146:7-8,

Ez lenne most jó, de nagyon. Erre van az országnak szüksége, imádkozzunk hát az Úrhoz.


Augusztus 19.

 

Isten akarata, hogy hittel és Szent Szellemmel teljes emberként sikeres és áldott életet éljünk! A hit emberei ellen nincs az ellenségnek hatékony fegyvere!

Boldog aki hitt, mert beteljesedett mindaz, amit az Úr mondott neki.

Lukács 1:45, 

A hit nyomán felszabadul a Szent Szellem öröme, és a problémák  reménységgé válnak. Mert mit is mond az ige - A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom - Hisszük és bízunk abban, hogy Isten minden körülmények között meg segít.
 
Sőt úgy kell mondani, hogy - meg vagyok győződve arról, hogy az én Atyám és az én Megváltóm kihoz minden bajból-.
 
A Biblia tele van olyan hősökkel akik minden körülmények között hittek az Atyában, a Fiúban. Sokszor rossz döntéseket hoztak, aminek a következményeit viselniük kellett, de minden reménységüket Istenbe vetették. Az Új Szövetségben pedig a Megváltó Jézusba. Legyünk mi is ilyenek, hisz most is bizonyít a mi Istenünk, el nem hagy a mi Megváltónk. És itt van közöttünk a Vigasztaló Szentlélek.

 


Augusztus 18. Jézus ismeri minden gondolatunkat

"Simon, Simon, íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait."

Lukács 22:31-32,

Gondoltuk volna, hogy Jézus tanítványainak is meg kellett térnie? Bizony Jézus halálának pillanatában történt meg az igazi megtérés. Mert akkor értették meg, hogy mit is vállalt értük és az emberiségért a Megváltó. Jézus tudta, hogy Péter háromszor tagadja majd meg, mert még nem élte át azt a fájdalmat amit a keresztfán látottak alatt érték őt. A gonosz is tudott mindenről és már előre kikérte őket. Jézus imádkozott értük, a mi Megváltónk sokszor értünk is esedezik.
A hit elfogyása ördögi támadások, próbák, nehézségek idején történhet meg. Csak az imádság tudja ezt megakadályozni.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérését!
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Légy csendben és várj az Úrra!
Zsoltárok 37:4-7,

Nincs ennél szebb ígéret higgyünk és legyünk türelmesek.


Augusztus 17. A hit kialakulását gátló tényezők

A gonosz mindent kitalál, hogy ne tudjunk jó keresztények lenni. A félelem, az aggódás, a kétségbeesés, az ami a hitet lerombolja. Sajnos ez futótűzként tud elterjedni. A rossz hír tud igazán elterjedni, szinte csak azt halljuk a médiában is. A jó hír nem igazán izgalmas.
Ha engedünk ezeknek a negatív tényezőknek akkor létre jön a hitetlenség.

"Ne félj csak higgy!" Mondta Jézus.
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek..."

Jeruzsálemben is sokan nem hittek Jézusnak, mert ott nevelkedett.

Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.
Máté 13:58,

Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott.
Júdás 1:3

A hit kialakulását támadja az ellenség, és amikor támadás ér bennünket akkor harcolni kell.
A hit nem állandó, hanem változásban van, mindig a körülmények határozzák meg. Akinek problémája van és nem oldódik meg hamar annak a hite hanyatlik. Pedig akkor kéne a legnagyobbnak lenni, mert ha hálát adna, és megköszönné, hogy az Úrhoz tartozva mindenből kijön, akkor lépne a Róma 8:28 életbe. ( Akik Istent szeretik minden a javukra válik) Minden, mondja az ige- a mindenbe a rossz is bele tartozik, de az Isten a rosszból is tud jót csinálni.
Legyünk türelmesek és hívők, mert Isten a legjobbat akarja nekünk.
 


Augusztus 16. A Hit kialakulásának elősegítő tényezői

A hitet a pozitív gondolkodással tudjuk előbbre vinni. Mert a hitet fokozni lehet.
A legtöbb ige ilyen, a gonosz is a Szent Bibliából merít, csak akik nem ismerik az Isten beszédét azokat be tudja csapni. (agykontroll)

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
Róma 8.28
(Csia fordítás) "minden összedolgozik a javukra miután Isten terve szerint való kifejlődésre elhívottak!"

Az ige lehet ragaszkodó, szól hozzám és én ragaszkodok, megnyugtató.
Vagy elengedő, "hagyjad a te utaidat az Úrra" bizalmon alapuló.

Emlékeztető,
Ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened, az Úr a fáraóval és egész Egyiptommal, (emlékkövek felállítása,) 5 Mózes 7:18,

Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, ti Izrael utódai kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott.
1 Krónika 16:12-13,

Odaszánás és hála: az adakozás, a böjt az ima. Ebben tudunk növekedni. Akkora a hit, mint amilyen mély az Isten ismeret.
A hit Istennel való kapcsolatunk gyümölcseként jön létre, az ismerettel együtt halad. Isten gondoskodik róla, hogy bizonyságaink legyenek, amit nem szabad elrejteni, elfelejteni mert az bűn. Beszéljünk róla és emlékezzünk meg imáinkban hálaadással.


Augusztus 15. Istentől kapott hit

 

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Róma 12,3.

„Hit: igen, erre van nekem szükségem —mondják sokan. — És imádkozom is, hogy Isten adja meg nekem.”

Ezzel csak az idődet vesztegeted. Nincs több értelme Istenhez imádkoznod hitért, mint annak, hogy az ujjaiddal malmozol, azt a mondókát hajtogatva: „Ragyogj, ragyogj kicsi csillag.”
A hitért való imádkozás reménytelen vállalkozás és elpocsékolt idő, mert minden hívő megkapta az isteni fajta hitnek egy bizonyos mértékét. Nem kell megszerezned. Nem kell imádkoznod érte. Nem kell böjtölnöd érte. Nem kell jó cselekedetekkel és jó magaviselettel kiérdemelned.
Már a tiéd.
Pál nem a bűnösöknek írt, hanem a hívőknek, a Római levélnek ebben a versében. Azt mondta: „…mondom mindenkinek közöttetek [nem a világon mindenkinek], …az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Minden hívőnek van hite!
Isten adta nekik!

Megvallás: Isten megadta nekem a hit mértékét. Nekem megvan az isteni fajta hit egy mértéke! Isten ezt már megadta nekem! Már megvan nekem.

Forrás: Kenneth E. Hagin - Hitünk tápláléka napi adagokban (Ősz)

 


Augusztus 14.

Jézus sokszor megkérdőjelezte a tanítványok hitét is.

És hozzá menvén, felkölték őt, mondván: Mester, Mester, elveszünk? Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait: és megszünének, és lőn csendesség.
És mondá nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engedelmesednek neki?
Lukács 8:24-25,

Hajlamosak vagyunk a bajban a félelemnek teret adni. Pedig akik ismerik Jézust azoknak tudniuk kell, hogy nem szabad kétségbe esni, hanem hittel, hálával, reménnyel kell Istenhez fordulni.
Jézus akkor szól hatalommal, ha talál hitet. Látni és hallani akarja a hitünk reakcióját. beszédünk, cselekedeteink, tekintetünk elárulja a szívünk állapotát. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.


Augusztus 13. 
A hit működhet bárkinél , nemcsak hívő embernél. Ez is egy ajándék, de fel kell gerjeszteni. A kapernaumi százados esete még Jézust is meglepte. Hitte, hogy az ő szolgáját nem kell személyesen meglátogatnia a Mesternek, elég ha szól és meggyógyul.
 
 
Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el!- és elmegy, a másiknak: Jöjj ide!- és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt!- és megteszi." Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben.
Máté 8:9-10,
 
A pogány százados érti a hatalom működését és a kimondott szó erejét. Nekünk is hinni kell a kimondott szó erejében, mert minden negatív szó negatív energiát hordoz, és minden pozitiv szó áldást hordoz. Csak pozitív dolgokat mondjunk, és ha nem tudjuk tenni mert olyan hatás ért minket, akkor vagy hallgassunk, vagy imádkozzunk. Ez Jézus  kérése felénk.

 


Augusztus 12.  A tétova hit

Aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember.
Jakab 1:6-8

Mi történik akkor, ha hezitálsz, hogy megtegyél-e valamit, amit az Úr mondott neked? Az ördög fogja megtenni az első lépést.

Ha hitből akarsz élni, a hezitálás a létező egyik legveszélyesebb szokás. Határozatlanságból ered. A Biblia szerint az ilyen ember „állhatatlan, megbízhatatlan és bizonytalan mindenben, amit gondol, érez, dönt” (The Amplified Bible – bővített bibliafordítás).

Ha kételkedsz, a döntéseid nem szilárdak. Próbálsz hitben élni, de közben a félelmedet is táplálgatod. Olyan hitkijelentéseket teszel, hogy „hiszem, hogy Isten meggyógyít.” Aztán a félelmed azt súgja: „De nem mondanám, hogy most túl jól vagyok.” Állandóan a hit és félelem között ingadozol, így nem jutsz előre egy lépést sem.

A mai napon rúgd ki a hezitálás szokását! Határozd el szilárdan, hogy megbízol Isten Igéjében, és az alapján cselekszel. Ezt rögzítsd le egyszer és mindenkorra. Tökéld el, hogy soha többé nem fogsz kételkedni. Amikor kétség támad az elmédben, azonnal rontsd le.

Amikor Isten szól, ne vesztegesd az idődet! Azonnal lépj ki hitben! Így az ördög biztosan nem tud az utadba állni!

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.
Jakab 1:1-8

Kenneth Copeland
 

 


Augusztus 11. A menny viszonyulása az emberek hitéhez

Isten keresi a hitet a földön. Ahol talál, ott kiönti áldásait, az emberekre. Isten nem akar cselekedni a hit csatornája nélkül.

Azután így szólt az Úr: "Halljátok , mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat -e igazságot választottainak, akik éjjel- nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"
Lukács 18:6-8,

Sokszor elgondolom, hogy a mi mennyei Atyánk, minden ember Atyja, de mindenki másért imádkozik, és vajon kit hallgat meg az Úr. Hát az Igében benne van, a választottait, akik cselekszik az Ő akaratát.
Ebben az igében az özvegy igen erőszakos volt és kitartó, hitte, hogy igaza van és a bírónak igazságot kell szolgáltatnia. Mi se hagyjuk azt, hogy amiben hiszünk a gonosz ellopja tőlünk, mert rögtön nem változnak a dolgok. Legyünk kitartóak és mondogassuk az igazságot, de ne a magunkét, hanem a hitbeli igazságot, amit az Úr ígér nekünk.


Augusztus. 10.

" Közel van hozzád az ige,a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg."
Róma 10:8-11,

Az ige azt mondja" szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, vagyis ha hiszünk tiszta szívből akkor tisztává és igazzá válunk. Nem rögtön, hanem egy folyamat ez, kinél hamarabb kinél tovább tart, ez a folyamat. A megigazulás által az ember lelkében végbe megy egy változás, kezdi megutálni a bűnt, és Isten gyermekévé és barátjává lesz. De ez csak Jézus jóvátétele által lehetséges.

Szájjal kell tennünk vallást ahhoz, hogy üdvözüljünk. Kell ezt tenni a szellem világ előtt, embereknek, és bizonyságtétel közben.
Az a hívő aki szégyenli ezt és hallgat nem méltó Isten kegyelmére. Jézus mondta is. Aki megtagad engem azt én is megtagadom Atyám előtt.

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."
Máté 10:32-33,
 

 


Augusztus. 9. A HIT MŰKÖDÉSI FOLYAMATA

Isten beszédéből nő ki, Isten erején nyugszik. A hallás mint szellemi érzékelés, isteni kijelentés útján. ( "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.")
Ha olvassuk Isten igéjét az is egy hallás, mert tud Isten úgy is szólni, ígérni, tanítani, kijelenteni. Ehhez is kell egy szív állapot, hogy megértsük, hogy ez most nekünk szól. Isten beszéde által felnő a hit, az emberi szívekben és a szellemben.
Meg kell vallani és kimondani a megértett és meghallott igéket, együtt beszélni Istennel.
Meg kell tenni a ránk eső hitbeli lépéseket.


"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" Róma 10:17,


kép forrása: http://i265.photobucket.com/albums/ii205/bacsipista/jezus_a_viharban.jpg

Az ige élő és ható. Azok az emberek akik nem hallják az igét és nincs kapcsolatuk az Úrral, nem alakul ki a hit, ezek a vallásos emberek. És bizony nem fogja megmozdítani Isten kezét.
Noé igaz ember volt, vele Isten beszélt és személyes kapcsolatban voltak. Noé hitt Istennek, és 120 évig építette a bárkát.

Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt.
2 Mózes 6:18,

Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.
2 Mózes 6:22,

A hit testvére az engedelmesség. Ábrahám is hitt az Úrnak, de engedetlenségből mégis be akart segíteni és Hágárral hált. Isten tervébe bele szólt, lett is ebből baj, még a mai időkben is látjuk a kárát. Isten sokszor megengedi, hogy a magunk akaratát vigyük végbe, de annak ára van.

Mózes is a hit hősökhöz tartozott, de ő is sokszor engedetlen volt, aminek meg is lett a büntetése. Nem mehetett be az ígéret földjére. A kegyelem, és az üdvösség ingyen van, de a földi életünkben meg kell bűnhődnünk az engedetlenségeinkért, ha az Úr hangjára nem tesszük azt amit nekünk mond. Az ígéretekhez feltételek is vannak. Isten a szavát betartja és nem személyválogató.

 

 


Augusztus 8. A HIT JELLEMZŐI

Vannak aktív és passzív hitéletek..
Istenben sokan hisznek, de a cselekvésük mégsem azt mutatja, hogy a hit emberei.

Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod -e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?
Jakab 2:19-20,

Sok ismerősöm van aki büszkén mondja én hiszek, én hívő vagyok, de az életükben a cselekedetükben olyan messze vannak Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Sokszor még mi, akik bemerítkezett hívők vagyunk, akik imádjuk az Urat, akik szolgálunk neki, mi is messze vagyunk néha. Mert a világ gondjai és az élet nehézségei elvisznek az Úrtól sok esetben. De mindig helyre állhatunk.

Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
Jakab 2:17,

Az Urat kell a legelső helyre tennünk, és hinni, hogy ő ma is mindennek az Úrra. Úr a pénztárcánk felett, Úr a betegségek felett, Úr mindenek felett. És keresni kell az ő orcáját, keresni kell az ő akaratát, hogy a helyünkön álljunk, azon a helyen ahol ő látni akar minket.

 


Augusztus 7. A HIT ÉS A REMÉNY VISZONYA

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három közül pedig a legnagyobb a szeretet.
1 Korintus 13:13,

 

szeretetA hit mindig a jelenről szól, a remény pedig a jövőről!
Sokszor hiszünk a jövőbeli reménységben, de a jelenben nem. Pl, betegségekben, sok ember bele nyugszik mert fáj, mert érzi a problémát és nincs hite abban, hogy az elmúlhat.

 

"Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk."
Zsidó 10:38-39,

 

A hit harcában vigyáznunk kell, hogy a problémákban ne engedjük a félelmet a szívünkbe, mert akkor elbukunk. Harcoljunk igékkel, valljuk meg azokat a pozitív ígéreteket amit az Úr leíratott az őt szeretőknek. Jézus egyszerűen és nyomatékkal mondotta ezt a mondatot.

 

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem."
János 14:1,

 

"Ne félj csak higgy..."
Lukács 8,50

 

A hit egy olyan csatorna a föld és a menny között mint egy vezeték, amelyen az áram fut mindenhova ahova vezetjük, vagy a vízvezeték amely a várost behálózza. De a vezeték lehet 1 colos, de lehet félcolos is, esetleg 4 colos. Ugyanígy van a hitünk is. Vannak dolgok amikhez még nem nőt fel a hitünk, kicsi az átmérője. Van kis hit és van nagy hit is.
Fogadjunk meg Jézus tanítását és higgyünk, mert az ő szavában nem kételkedhetünk. Jelentsük ki bátran a szellem világ előtt azokat az igéket ami az igazság, mert úgy megszabadulunk.
Bátran tegyünk bizonyságokat, alátámasztva igékkel, mert a hit hallásból van Isten igéje által.

 

 


Augusztus 6.

Az Ószövetségben a hit az embernek Istennel kapcsolatos magatartása, amelynél a hangsúly az engedelmességen és a bizalmon van. „Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.”(1Móz 15,6) Aki szembeszegül Isten akaratával, parancsával az hitetlen.

 

A hit fogalmát az Ószövetségben az "áman" ige fejezi ki, ami annyit jelent -stabil alap- szilárd, állandó, megbízható, tartós.
Az ember fő lelki igénye: szeretet, elfogadás, biztonság!
De az Újszövetségben sem jelent mást mint: bizalmat szavahihetőséget, garanciát, bizonyítékot, megbízhatóságot.

Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz.
Jeremiás 33:3,

Aki bízik Isten beszédében az hozzá fordul bizalommal.

"Atyátokká leszek, ti pedig fiammá és leányommá lesztek, így szól a mindenható Úr."
2 Korinthus 6:18,

Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas-zárakat leverem.
Ézsaiás 45:2,

Bár ahogy az előbbiekben írtam, az emberiségbe be van kódolva, hogy valakiben hinni kell, egyedül Isten volt az aki kijelentette magát. Amikor már megjelent a kereszténység, sok más népcsoport csak úgy maguktól illetve a gonosztól hittek sok mindenben, maguk csinálta bálványokban, babonákban.
Gárdonyi Géza könyvéből idézek, A láthatatlan ember című könyvből, hogy az akkori magyar nép ősei idejében a hun nép Attila idejében miben hittek.

"Aztán megint lovasok, megint gyalogosok, megint szekerek. Csaknem valamennyi hozta az isteneit is, kőből, fából, rézből, aranyból való ördögi pofákat: ki díszkíséretben, ki csak rúdon, de mindnyájan tiszteletes bizalommal."

A részletben Attila hadba indul Róma ellen, és a hozzá jövő szövetséges népekről szól a felsorolás. De a regényben Istent is emlegetik. Egy nagy káosz volt abban az időben, és most is az van sajnos. De a ma emberének van kijelentés, mert Isten szól a Szent Biblia alapján. Imádkozzunk azért, hogy legyen kívánatos a tanulmányozása minden embernek.

 

 


Augusztus 5. HITTEL ,VAGY HIT NÉLKÜL

 

Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni

Hit nélkül az ember szétesik, erkölcsileg, szellemileg, testileg! Valamiben hinni kell, és ha végignézzük a történelmet a népcsoportokat, hittek is valamiben. Sajnos a gonosz kínált bőven, sok mindent.

Hit nélkül, pedig senki sem kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidó 11:6,
(Károli) " Hit nélkül, pedig lehetetlen Istennek tetszeni"

A hitetlenség bűn! Jézus kijelenti, hogy a legnagyobb bűn, mert a hitetlen emberen nem tud segíteni, és a hitetlen ember másokat is a bűnre csábítja, a családját, barátait ismerőseit. Hinti a hitetlenség beszédét és szellemét, és az, mint a ragály terjed. Ugyanúgy. mint mi akik Jézusról teszünk bizonyságot hintjük a remény és az áldás szavát amiből kifejlődik a hit.

Mert minden ami nem hitből származik, bűn.
Róma 14:23,

Az Istennel való kapcsolatunkban minden cselekedetünk, amit nem a hit motivál, bűnöket szabadít fel. Ha a kételkedés szellemét beengedjük az életünkbe, akkor semmi értelme a kereszténységünknek. Akkor Jézus hiába vállalta a halált, és a szenvedést.

Az emberi lehetetlen hit által lehetséges lesz!

 


Augusztus 4. A HIT TÖRVÉNYSZERŰSÉGE

A Hit

Az ember szellemének egy képessége, ami összeköti a földet a mennyel, a hit. Az embert Istennel, hogy Jézus Krisztus megváltása által megszerzett mennyei javak át tudjanak jönni az ember életébe.
Vannak testi és lelki érzékeléseink, de ne keverjük össze a hittel.

A hit pedig a remélt dolgokban való BIZALOM, és a nem látható dolgok létéről való MEGGYŐZŐDÉS.
Zsidó 11:1,

Ez a két szó a fontos " bizalom- meggyőződés."
A bizalmunknak rendíthetetlennek kell lennie.
És ha beszélünk emberekkel a jó hírről akkor, úgy kell mondanunk, hogy meg vagyok győződve arról, hogy......
Mert a beszédünknek hitelesnek, erővel hatónak kell lennie.

Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.
1 Timoteus 1:19,

Isten szellem, ezért vele csak szellemi képességekkel léphetünk kapcsolatba. Ez a szellemi képességünk a hit.

 


Augusztus 03. Fiak vagyunk

 Menjetek el, és hirdessétek...

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
Máté 10:7-8,

Fiúvá váltunk Krisztus megváltása által. Nagy kihívás ez, Jézus természet fölötti erejének felszabadítása.
Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön.

Üdvösség azt jelenti: gyógyulás, szabadulás, fiúság, helyreállás, örök élet.

Amikor megtértünk ezek a folyamatok mentek végig az életünkben, és az út végén vár az örök élet.
A bíróságon sem fogadják el bizonyíték nélkül a mondottakat. Nekünk is bizonyítani kell. Ha másként nem akkor kérnünk kell a mennyei csodákat, hogy Isten tegye meg. Ki kell szolgáltatnunk az embereknek a bizonyítékokat és hit által kézrátétellel imádkozva a szükségletekért! A Szent Szellem segít ebben, ha van hitünk.

Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével: hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
1 Kor 2:4-5,

 


Augusztus 02.

 

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:18-20,

A mi drága Királyunk kijelentette, hogy mennyen és földön Úr Ő. Tehát amit mond azt cselekedjük. Ha azt tesszük ami az igében van, és engedelmesen cselekedjük az ő tanítását velünk lesz és mindenben segít. Áldásai ránk hullanak, úgy a családi életünkben, mint a szolgálatunkban, a növekedésben. Ez egy nagy missziós parancs. A segítsége a Szent Szellem és az angyalok által történik. Pozíciónk és hatalmunk van, mert ő adta és felhatalmazott minket sok mindenre. Fiak vagyunk mindannyian akik elfogadtuk őt. Az ő missziós parancsa több rétegű.

Menjetek,
Hirdessétek,
Gyógyítsatok,
Űzzétek, ( ördögöt,démonokat, gonosz szellemeket)
Támasszatok halottakat.

Az evangélium jó hír, mert meg tudja változtatni az emberek gondolkodását. Tegyük minél gyakrabban.

 

 


Augusztus 01. HITÉPÍTÉS

Amit szem nem látott...

Rettentő fontos a missziós munka, mert az embereket megmentjük a haláltól az ítélettől. Ennek a tevékenységnek az alapja a bizonyságtétel. Mindannyiunk életében van bizonyság, amit tovább kell adni. Akit megérint a bizonyság üzenete az elgondolkodik rajta, és ez egy mag lesz a szívében. Van aki messzire megy, mert úgy hívja el Isten, de van akinek az ismerősei, vagy a rokonság körében kell missziós munkát végezni, leutazni a rokonsághoz és vinni az örömüzenetet. Ebből épül a hit.
 
Mert nem szégyenlem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is, mert Isten  a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből, hitbe, ahogyan meg van írva: " Az igaz ember pedig hitből fog élni." Róma 1:16-17,
 
Az evangélium Isten ereje, egy dinamisz, ami a megfelelő időben egy isteni szikra hatására robban.

  


J Ú L I U S

Július

 


Július 31. Az evangélizáció alappillérei Válaszolni a kérdésekre.

 

Sok ember hajlandó beszélgetni velünk és kérdéseket tesz fel. Tudnunk kell a válaszokat és szeretettel odaadással beszélgetve válaszolni rájuk. Sok embernek csak a beszélgetés hiányzik, és mikor már ismernek lassan kinyílnak.

Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket.
Thesszalonika 2:7-8,

Az a szeretet legyen bennünk is más emberek iránt ami Krisztusban volt, és van most is. 


Július 30. Az evangélizáció alappillérei - Hiteles életforma

 

Nem elég beszélnünk az evangéliumról, a szolgálatunknak hitelesnek kell lennie az életformánkon keresztül.
A hitelesség nem egyenlő a tökéletességgel. A hitelesség egy őszinteséget jelent ,nem képmutatást.. Egyszerre kell a szolgálati ajándékot és a jellemet építeni. Sokszor hibázunk, de ki javítjuk Isten Szelleme segítségével.

Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély.
2 Timóteus 2:15-17a,


Július 29. Az evangélizáció alappillérei Szenvedés az evangéliumért.

 biblia és töviskoszoru

A konfrontálódást vállalni kell az evangéliumért, de csak bölcsen. Az igazságot nyugodtan higgadtan finoman közölni kell, és nem vitatkozva, hanem szeretettel.
Az emberi lelkesedés tüze kialszik, ha az elhívásunk meg fog próbáltatni, de ha Mennyből táplált tűz van bennünk, akkor az égni fog akkor is, amikor az életünk nehéz időszakon, próbán megy keresztül. 

Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 1hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Filippi 2:5-11,

1190


Július 28. Az evangélizáció alappillérei - Az evangélium hirdetése

 

Az életünkkel kell bemutatni Jézust. Hittel teljes, hatékony ige hirdetés éri el az eredményt. Ne legyünk erőszakosak de kezdeményezzünk.

Nem szabad figyelni arra hogyan reagálnak, mert van olyan ember akit felkavar az evangélium és zavarodottá válik és rosszul reagálnak rá. Általában akkor a szívéig hatol az ige és felkavarja érzéseit. 

Jól vigyázzatok, hogyan éltek: ne esztelenül hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
Efezus 5:15-17, 

Bizony ki kell használni minden időt, alkalmat, hogy bölcsen mondjuk az elveszetteknek a menekülés drága igéit, még akkor is ha bolondnak néznek, mert a mag ott lesz a szívükben. Isten az aki azt locsolgatja és a megfelelő időben ki is kel. De ehhez imádkozni is kell.

És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.
2 Thesz 3:1-3,

Sok ember ellenségének tekint minket, mert a bűnei taszítják a hívőktől. Ez egy szellemi harc. De ne törődjünk ezzel.

 


Július. 27. Az evangélizáció alappillérei


1. Imádkozás
2. Az evangélium hirdetése
3. Szenvedés az evangéliumért
4.Válaszolni a kérdésekre

Imádkozás:

Imádkozás nélkül nem hatékony az evangélium. Ez a fegyverünk a gonosz ellen. Jézus megtanított imádkozni is, egy példát mondott erre, a "mi Atyánk" imádságot. Az Ó szövetségben is minden fontos ütközet vagy fontos dolog előtt imádkoztak, de Jézus is felhívja a figyelmet, hogy minden fontos döntés előtt tárjuk az Atya elé azt amire készülünk. És ha egyezik az Atya akaratával akkor segítségünkre lesz.

Ezért mondom néktek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétketeket.
Márk 11:24-25,


Július 26. Az evangélista feladata

 

Az evangélista feladatai közé tartozik a gyülekezet felé való szolgálat is. Fontos tudnunk, hogy a gyülekezet azokért van, akik még nincsenek benne.

Sajnos sok egyház eltér ettől a küldetéstől. Ha azonban a gyülekezetek készek újból visszatérni az eredeti küldetéshez, akkor Isten ismét kitölti a Ő Szellemét rájuk és meg fognak újulni.

Az evangélista feladata az, hogy segítsék a gyülekezetet erre az eredeti elhívásra fókuszálni.

Gondoljunk arra, hogy Istennek fáj a szíve amikor látja az embereket elveszni bűneikben. 

"Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem." Lukács 10,16

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: "Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!"Lukács 10,17

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, 33aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." Máté 10, 32-33

 


Július  25. Jézus szolgálata

Jézus tanított és cselekedett.
Minden tettével az Atya akaratát tette. Imádkozott és kérte az Atyát, hogy mindenben tudja azt tenni amit ő kért tőle.
Imádkozott az emberiségért, tanítványaiért.
Tanította a tanítványokat egy kicsit másként mint a nagy közösségben összegyűlt embereket, de azokat is tanította.
Gyógyított, ördögöket, démonokat űzött és szabadító szolgálatot végzett. Áradt belőle a szeretet.
Halottakat támasztott fel.

Valójában erre hívott el minket is, kiket mire. Fontos, hogy képzésekben részt vegyünk, fontos hogy fel legyünk hatalmazva rá, ki legyünk rendelve erre a munkára. Bár sok tanfolyamot elvégeznek a keresztények, de mégis azt látom, hogy nem hatalmazzák fel őket bizonyos szolgálatra, így nem merik azt gyakorolni és a végén elsínylik a dolog, feledésbe megy. Hogy miért van ez így?
Vannak erre ötleteim, de inkább bölcsen hallgatok erről, mert nem az én dolgom megítélni. Inkább imádkozzunk azért, hogy az ébredés előtt legyen elég olyan ember aki részt vesz ebben és segíteni tudja az embereket az úton amire rá lépnek.
Az evangélistának a gyülekezet felé is szolgálnia kell.

Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
1 Péter 2:21,

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.
1 Péter 1:22-23,

 


Július. 24. Ajándékok, kincsek

Amikor megszületünk már akkor kiválasztja Isten az övéit, és ott szunnyad bennünk az a talentum amit kaptunk. Az élet, a családi viszonyok és a gonosz sokszor próbálja ezeket elnyomni, de valójában aki törekszik a normális szép életre kibontakozik az igazi énje. Ha pedig érzi, hogy ő Isten jelenlétében szeretne mozogni, akkor segítséget kap arra, hogy megtalálja az utat az Úrhoz. 

Onnantól fogva már Isten Szelleme vezeti, és ha figyel rá akkor sok minden ajándék felszínre kerül. Kinél előbb, kinél később.

Persze olyan is van amikor mellé fog valaki, mert bizony a gonosz a hívőkkel sem úriember. De ki lehet abból is jönni, mert Isten türelmes, megértő, szerető Atya.
Az evangélistákban nagyobb tűz van az emberek felé, több szeretet ezáltal barátságosabbak, közvetlenebbek. Harcosabbak és hamar konfrontálódnak is. Kérni kell a bölcsességet ehhez. Keresik a másik evangélista társaságát, felismerik egymásban az ajándékot.

Vigyázni kell azonban, hogy ott ne harcoljon ahol nem kell, ne nézze le a másikat ha annak nincs annyi gyümölcse mint neki.

Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: Így rendelkezem minden más gyülekezetben is.
1 Korinthus 7:17,

Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott.
1 Korinthus 7:24,

 


Július 23.   Az evangélista mentalitása.
 
Postás:  Közvetít egy küldeményt aminek feladója Isten.
Feladó helye a menny.
Tartalma jó hír.
Értéke felbecsülhetetlen.
Cimzettje az emberiség.
Szülész: Nem szül, de levezeti a szülést.Ezután a gyermeket, átadja a szüleinek, és a szülők gondoskodnak róla. Az evangélista a szülész, a pásztor a szülő, ez csak együttmüködéssel fog jól működni.  
Halász:  A halász hálóval beviszi, összegyűjti a csónakba (gyülibe) a halakat. 

 

Az evangélista olyan mint a jó samaritánus: Ő kint jár az életben a világban, és szolgál a szükségben levők felé. Nem csak szolgál, hanem elviszi a vendég fogadóba (gyülibe) is a bajba jutottakat. Jó volna minden jó tulajdonsággal rendelkezni, de mi csak emberek vagyunk, egyedül Jézus volt az aki mindennel rendelkezett. De ha csak a felével is rendelkezünk és azt megtesszük, akkor már sokat tettünk.
 
Mert a mi igehirdetésünk  nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem az álnokságból. Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.
1 Thesszalonika 2:3-4,

 


Július 22.  Evangélista
 

Valójában amikor megtérünk és elérkezünk a nagykorúság idejéhez mindannyian evangélistáknak kellene lennünk. Isten erre hívott el minket. Ennek vannak jelei, vajon felismerjük ezeket?
Az evangélium jelentése = (görög szó)  Jó hír, öröm üzenet, örvendetes hír,

az evangélista = ezeket továbbadó személy.
 
Elhívása van az Úrtól.
Olyan álmai, gondolatai vannak, ami mindig ehhez a szolgálathoz kötődik.
A szolgálati ajándékát kulcs fontosságúnak érzi.
Nagyon hamar kialakulnak benne Istentől vett látások, az evangélium hirdetésének a módszerére.
Dinamikus.
Kezdeményező képességű.
Harcos.
Halász mentalitással rendelkezik.
Felismeri a másokban levő ajándékot.
 
Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban megvan  a kilenc ajándékból legalább négy. De olyan testvér is lehet akiben mind megvan. 
Akkor miért nem működik elég hatékonyan? Talán sok csalódás bántás ér minket? Vagy nem vagyunk elég törekvőek? Vagy érdektelenek vagyunk egymás iránt? Nincs elég időnk? 
Sok minden lehet, de az előttünk járó testvéreknek kell bevezetni a fiatalabbakat, vagy a bátortalanokat. Egymást kell bátorítani ebben. Persze ehhez bizonyságok is kellenének, de mikor erre sincs idő. Itt az internet és a fórumokon lehetne bizonyságokat tenni, hogy mások is okuljanak, vagy tanuljanak belőle, esetleg adjanak tanácsot a bizonytalanoknak.

Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. 
1Thesz 2:4

 


Július 21. Mentorálás

A mentor: segít, felkarol, személyre szólóan metszeget, bátorít. Mintha Jézus is ezt tette volna! De Pál is Timóteussal.
Nagyon fontos tanítványozni, ami mindkét fél részéről egy alázatos és kitartó munka. Egymás iránt tiszteletet és megbecsülést igénylő kapcsolat. Fontos lenne az egész gyülekezet bevonása, mert a végeredmény az emberek megmentése. Isten adja a talentumokat kinek-kinek mit. Élni kell vele, és Krisztus teste így tud növekedni.

És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, Efézus 4, 11-12

A felkészítés: Felismerni ki lehet tanítvány,
Felszabadítani,
Felszerelni,
Felkészíteni, képezni, tanítványozni,
Kiküldeni,

A gyülekezetekben az életnek jeleinek kell lennie. Amit a Szent Szellem kavar fel, de erre adni kell minden hívőnek magát. Nyilván a vezetőknek is több dolga akad ha érzik a változást. Kérjük Isten Szellemét, hogy hozzon változást és életet, mert csak így van értelme.

 


Július. 20. Csapatmunka

Csak akkor érhetünk el eredményt, ha csapatban dolgozunk, ami egységet is jelent. A gonosz az egységbe nem tud behatolni. A jó csapatmunkás, nem irigykedik a másikra, sőt örül annak eredményében, még ha ő tanította is.
Emlékezzünk Jánosra, aki tudott visszahúzódni amikor Jézus megjelent. " Neki kell növekednie" mondta.
De ugyan így volt Pál és Barnabás esetében is. A kulcsembereket kell megtalálni. Az a vezető aki ezt teszi, biztos lehet abban, hogy előre haladnak és nem hátra. Az Etióp kincstárnok által lett ébredés Etiópiában. a Szent Szellem szólt Fülöphöz és ő engedelmes volt szívében.

 

Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: "Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen." 27Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, 28visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. 29Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: "Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz." 30Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: "Érted is, amit olvasol?" 31Erre az így válaszolt: "Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?" És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. 32Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: "Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. 33A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről." 34Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: "Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?" 35Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. 36Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: "Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?" 37(Ezt mondta neki Fülöp: "Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet." Ő pedig így válaszolt: "Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.") 38Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. 39Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. 40Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.
ApCsel 8, 26-40

 

 


Július 19. Az aratás.

Minden népnek, nemzetnek ad Isten egy kegyelmi időt, amikor különös módon meglátogatja őket. Számunkra ez az idő a rendszerváltással kezdődött el.
A mi felelősségünk, hogy Isten elhívásának engedelmeskedjünk. Akik azóta tértünk meg hatalmas kegyelemmel lettünk megáldva.
Magyarországon és a mellettünk levő országokban most az aratás időszaka van. Ezt maximálisan ki kell használnunk.
Ez kemény munka, amire koncentrálni kell. Szükség van a pásztor és az evangélista együttműködésére. Bele kell vezetni a gyülekezetet, bátorítani, kell az embereket.

Fülöp lement Samáriába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett.
ApCsel. 8:5-6,

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat: az ő eljövetelére és országára kérlek: HIRDESD az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.
2 Timóteus. 4:1-2,

alkalmas vagy alkalmatlan időben

Imádkozzunk emberekért, hogy Isten dicsőségével tudjunk bizonyságok lenni, úgy mint Fülöp. Jézus alig várja, hogy csodákat tegyen a (beszédünk) imáink által.


Július 18.   Evangélisták

Küldetés

Jézus a tanítványokat előbb elhívta, tanította, majd kiküldte őket. Valójában a gyülekezetekben is így kellene lennie, még akkor is ha az ajándékok nem mindenkinek ugyanazok. Sokszor az az érzésem, hogy csak azért megyünk gyülekezetbe, hogy jól érezzük magunkat. Amiben semmi kivetni való nincs, hisz a vasárnap az Úr napja és egy pihenő nap. Amikor az Úr jelenlétében örvendezünk és imádkozunk, egymás terheit segítünk vinni és dicsérjük az Urat. Én legalábbis egy ünnepnapnak tekintem, ahol épülhetek és örvendezhetek a hétköznapi problémák elhagyása mellett.

Jézus emberhalászoknak hívta el a tanítványokat. Ez alapján képezte ki őket. A mi elsődleges elhívásunk is ez, amitől nem szabad eltérnünk. Amikor megtérünk, mi kapunk áldást, de ezt tovább kell adnunk.
Ha tovább adjuk az áldást ami bennünk van, akkor egy űr keletkezik bennünk, amit az Úr betölt. És a tűz, a kenet, az áldás ott marad az életünkben.

És ő "adott" némelyeket apostolul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.
Efézus 4:11-13,

Azt olvassuk az Igében "adott" mindenkinek szolgálatot. Semmi olyat nem olvasunk, hogy kijelentette; a többiek meg ücsörögjenek és érezzék jól magukat. Elgondolkodtató!
Az elhívásunk az egy megfontolt és komoly dolog. Az Atya előre eltervezte mindenkinek mi a dolga, célja amire törekednie kell. De honnan tudhatjuk? Hát mindent meg kell tennünk ennek érdekében, és ha nekünk nincs látásunk akkor vannak vezetőink, prófétáink, apostolunk, akik majd meg mondják kinek-kinek mi a dolga. Legyünk felkészültek, engedelmesen alázatosak, mert rövid az idő. Az ébredés a küszöbön van.

 


Július 17.  Az evangélizáció fontossága.

imaAz imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással: Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok: Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.
Bölcsen viseljétek el magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmasságot áron is megváltván.
A ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett: hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
Kolose 23:2-6,

Mindannyian Jézus tanítványai vagyunk, tegyük hát amit el vár tőlünk.
Imádkozni rendületlen, ha valami akadály van mélyre ásni mi áll mögötte, mi az az akadály ami ezt meghiúsítja.
Szólni hirdetni, megvallás ereje és öröme.
Mivel egy kihívást intéz az emberekhez, legyünk bátrak és merjünk konfrontálódni.
Hiteles életmódunkkal bölcs magatartásunkkal, legyünk példák.
Mindenki kérdésére tudjuk a választ, készüljünk fel ha nem tudnánk kívülről.

968 


Július 16.  A bizonyságtevés fontossága

 Naaman


Elizeus idejében sok bélpoklos volt Izraelben: de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Sziriából való Naámán. Vajon miért? Mert csak neki tettek bizonyságot

Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez : Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.
2 Királyok 5:2-3,

Naamán engedélyt kért Arám királyától, hogy elmehessen Izrael királyához, az pedig megijedt, hogy ő hogy is tudná meggyógyítani ezt az embert. Amikor meghallotta Elizeus az Isten embere, üzent a királynak, hogy küldje hozzá Naamánt.
Elizeus ezt mondta a betegnek:

Menj és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
2 Királyok 5:10,

Először nem igazán akart engedelmeskedni, de a szolgák unszolására meg tette. Azonnal megtisztult és hirdette:

Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.
2 Királyok 5:15,

Az a kislány, aki által megtudta, hogy Izrael Istenében lehet bízni, egy név nélkül szereplő gyermek a bibliában. Mégis nagyon fontos személy, mert az ő bizonyságán keresztül ismerte meg Istent. A hitét építette a bizonyság. De mit sem ért volna, ha nem engedelmes. Sokszor érthetetlen nekünk mit mond, mire kér az Úr, de ha engedelmesek vagyunk akkor a javunkra szolgál minden tanácsa.

935

 


Július 15.  Jézus látása az evangélium hirdetéséről

Kövessetek engem


És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt.
Máté 4:19-20,

Azt kell megállapítani mire hívta el őket Jézus: Hirdetés, gyógyítás és szabadítás, ez a minta. Amit mi kaptunk tovább kell adni, meg kell találni a megfelelő helyet, időt és a jó földet, hogy a magból gyümölcs legyen.
Az evangélium hirdetése nem működik a Szent Szellem tüze nélkül. Szükséges átmenni a tűzkeresztségen és újból és újból betöltekezni!
Jézus mindig az emberek szükségét töltötte be először, természetes és természetfölötti módon, és ezáltal jutottak hitre.

Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgált neki.
Máté 8:14-15,

Amikor négyezer férfit és az asszonyokat és gyermekeket is megetette, hét kenyérrel és egy kevés hallal, és még maradt is. Ez bizony természetfölötti volt. Bár természetes igény állt elő. Ő ma is segíti minden dolgainkat természetes úton és néha természetfölötti módon is. Erre sok bizonyságunk van, mindenki átéli olykor ezeket. Tegyünk bizonyságokat mert a hitet az is erősíti.

 


Július 14. Hogyan lássuk magunkat

Úgy ahogy az Atya lát, Jézus vérén keresztül. Mert Jézus a feltámadása után minden fegyvert kettétört - betegség, fájdalom, depresszió, szegénység, elbizonytalanság,, stb.
Méltóságunk Krisztustól van, és olyan szemüveggel nézzük magunkat amilyennel Jézus néz minket. Ő azt mondta - Megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy-.
A helyes szemléletmód nagyon fontos, csak így lehet elfoglalni a helyünket, gondoljunk Kálebra és Józsuéra.
Hogyan látjuk magunkat, sáskának, döglött ebnek, vagy hogyan látjuk az ellenséget, óriásnak.

Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Efezus 1:13-14,

Eljegyzett minket és az ujjunkra húzta a gyűrűt, amit csak a fiak viselhetnek. Legyünk erre méltóak és viseljük azt.


Július 13. Bizodalom

Hogy fiak lehetünk, bizony nem tőlünk van, ebben igaza van a gonosznak. Krisztus tesz minket alkalmassá, tehát ha a sugdosó sugdos, hogy nem vagy alkalmas, nem érdemled meg stb, akkor mondhatjuk neki: - Krisztus által váltunk alkalmassá, és ezt hit által fogadjuk el!

Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk: ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít
2 Kor. 3:4-6,

Nem önmagunkra nézünk, hanem a mi Urunkra aki drága árat fizetett értünk. Ne a magunk gondolkodásával ítéljük meg magunkat, beszédünk imánk elárul minket. Parancsoljunk a gonosznak Jézus nevében, mert hercegek és herceg kisasszonyok vagyunk. Testvérünk a Király, akitől a hatalmunk van.

A békesség Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar!
Róma 16:20,

Az ígéretek és a buzdítások nem véletlen írattattak le. A mi erősségünkre és erőnkre.

 


Július 12.  Kik kapják a Szent Szellemet?

Természetesen az örökösök, a fiak. De csak akkor ha engedelmesek az Úrnak. Vannak olyan hívők akik szolgai és béres mentalitású hívők.

A béres mentalitás: szolgák a házban, nem örökös. Tele vannak hamis gondolatokkal: nem tudják használni hatalmi jogkörüket, alkalmatlansági érzetük van.

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:" Abbá, Atya!"
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljüknk.
Róma 8:14-18,

Az Atya elvárja, hogy olyanok legyünk mint a fiai: nem jó szándékú vallásos embereket, akar látni a szolgálatokban.
Akkor is fiak vagyunk ha hibázunk! Bízzunk Istenben és ne hallgassunk a sugdosónak. Figyeljünk a Szent Szellemre, igyekezzünk meghallani mit is mond, bár nagyon érzékeny és halk a hangja, de ha csendben vagyunk és odaszánjuk az időnket, akkor halljuk őt.


Július 11.   A fiúság
 
A győztes mentalitáshoz, tudnunk kell, hogy fiak vagyunk.
Emlékezzünk Jézusra, többször megkísérti a Sátán. Amikor a kereszten van ez az utolsó epizód, a tetőpont, a fordulópont!
A mennyei világ minden lakója a golgotai eseményekre figyel. A kísértő is izgul, vajon meg tudja-e tenni. Vajon mi lesz?
Az ördögi seregek is minden erőt bevetnek, hogy Jézust legyőzzék.
Az ott levő emberek jelentős része is érzékelte az esemény rendkivüliségét, ezért jelen voltak. Voltak akik szerették volna, ha Jézus megmenti magát, voltak akik az ellenség oldalán állva szidták a mi Megváltónkat.
 
3x ismétlődik meg, többféle variációban, " Ha Isten Fia vagy?"
Pedig az ellenség jól tudta kicsoda Jézus. Minket ugyanígy próbál elbizonytalanítani, pedig tudja, hogy Isten szentjei vagyunk.
Jézus is tudta, hogy ő kicsoda, hogy avval, hogy vállalta a halált legyőzte a Sátánt és minket az emberiséget pedig megmentette.
 
De mi is tudjuk kik vagyunk? Tudjuk, hogy fiak vagyunk?
 
Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek:
János 1:12,
 
Jézus befogadásával kapjuk meg a fiúságunkat, tehát adoptálva vagyunk és ettől fogva birtokoljuk az ezzel járó hatalmat valamint jogokat és kötelességeket.
Ha ezt nem vesszük komolyan akkor az ellenségnek könnyű dolga lesz.
Legyünk tudatában kik vagyunk, szeretett gyermekek, fiak. Nincs rajtunk hatalma a gonosznak. Van hatalmunk a gonosz felett és ezt gyakoroljuk.
Vannak jogaink is de vannak kötelességeink is. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy méltók legyünk Isten kegyelmére.
 
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiálltja: "Abbá, Atya!" ( Atyácska)
Úgyhogy már nem vagy szolga , hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
Galata 4,6-7,

 


Július 10.   A győztes mentalitású férfiak.

Dávid nem sértődött meg azért mert bátyjai megszidták, hogy miért jelent meg a csatában. Ő tudta, hogy az ő Ura mellette van és nem hagyja cserben. Ő nem a meghátrálás embere volt, hanem a hité.
Győztes mentalitás: hiszem, hogy az Úrral a kőfalon is átugrom.
Beszélt az Úrral és követte parancsait.

Ekkor Dávid megkérdezte az Urat, ő pedig ezt felelte: Ne szembe fordulj ellenük, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfák felől vonulj ellenük. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát.
Dávid úgy tett, ahogyan az Úr parancsolta neki, és vágta a filiszteusokat Gebától egészen a gézeri útig.
2 Sámuel 5:23-25,

Meg kell újítani gondolkodásunkat, és meg kell tanulni figyelni az Úrra. Nézzünk mindig Jézusra, mert ő az aki tanít minket, szüntelen, ne feledjük el azokat.

 


Július 9. Győztes mentalitás

Hogy ne jussunk préda állapotra, mit is kell tennünk. Hát aki nem az Úr gyermeke, térjen meg.
Aki pedig az Úr gyermeke, vegye komolyan, hogy egy győztes Úr áll mögötte. Ne hárítsuk el a felelősséget magunktól, hogy " Majd az Úr,...ha az Úr akarja, stb." Ne utaljuk vissza Istennek amit nekünk adott. Ha benne bízunk és keressük az ő akaratát, minden helyzetből győztesen jöhetünk ki. Legyen győztes mentalitásunk.

Győztes mentalitás:

Ezért hát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyük le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett- a gyalázattal nem törődve- vállalta a Keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben magfáradva el ne csüggedjetek.
Zsidó 12:1-3,

Ha problémánk van mert megbántottak, nem megsértődni kell, mert az egyenes út a vereséghez. Nézzünk fel Jézusra, őt hányszor megbántották, mégis tette a dolgát. Az ellenségünk ha bánt, nézzünk fel Jézusra és imádkozzunk érte.

Ha betegek vagyunk, ne fogadjuk el, mert nem Istentől van a betegség, hanem az ellenségtől. Nézzünk fel Jézusra és olvasgassuk az ígéreteit, mert ő felvitte a keresztfára minden betegségeinket.

Ha szegények is vagyunk, adakozzunk lehetőségeinkhez mérten, és örvendezzünk azért, hogy az Úr visszaadja áldásban, mégpedig bölcsesség, munkahely , egészség és kapcsolatok formájában. Higgyük, hogy az igaz nem fog kenyérkéregető lenni.

Ha meglopnak, vagy kár ér, áldást mondjunk arra aki tette, és adjunk hálát, hogy van aki kihoz belőle. Nézzünk fel Jézusra, aki azt ígérte, hogy az igaznak, aki szereti az Istent minden a javára válik.

Ha szomorúak vagyunk, nézzünk fel Jézusra, aki a Szellemével megvigasztal. Adjuk át neki a terheket ahogy tanított minket.
 


Július 8.  Pokol

A pokol egy olyan hely vagy egy bolygó lesz a világegyetemben, amely örök börtönül szolgál a gonosz emberek és a bűnös angyalok számára. Isten nem fogja engedni, hogy az igazak ilyen dolgokra akár csak emlékezzenek is. A pokol az ördög és az ő angyalai számára volt előkészítve. A megváltatlanok egy undorító társaságot találnak majd ott.

Sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.
Dániel 12:2,

Mert eljön az Úr tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, és fenyítését lángoló tűzben.
Mert tűzzel ítél az Úr, kardja mindenkit elér, és sokan lesznek, akiket megöl az ÚR.
Ézsaiás 66:15-16,

A pokolban a lelkiismeret férge fogja rágni az embereket. Mert a bűnök amit elkövettek, állandóan vádolni fogják őket. Nincs bocsánat, mert a kegyelmet elutasították. Aki a világosságot elutasítja az egyenest fejest ugrik a sötétségbe.

 


Július 7. 
 
Az Istenfélő Jósiás király lerombolta azt a helyet, így az utálatos bálványimádás megszűnt, és szemétlerakóhely lett belőle. Folyton égett a tűz, hogy megtisztuljon és fertőtlenítve legyen az a bűnös terület.
Ez a tűz kénkővel lobbant lángra, ami még büdösebb volt. Ebből a völgyből mindig elviselhetetlen bűz áradt. Ez jelképezi a gyehennát, de gondoljunk arra, hogy a valóság mindig borzasztóbb.

(Áház uralkodása) Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse, Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izráel királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott a Baaloknak.       Tömjénezett a Ben-Hinnóm völgyben, és a fiait elégette áldozatul, azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden bujazöld fa alatt.
2 Krónikák 28:1-4,

Mert régóta készen van a vesztőhely, készen áll a királynak is, mélyre és szélesre készítve, bőven van tűz is, fa is. Az Úr lehelete úgy lobbantja lángra, mint egy kénköves patakot.
Ézsaiás 30:33,

 


Július 6.   A Hinnom völgye.

Amikor Izrael bálvány imádásba esett, és Baált imádták, akkor Jeruzsálem keleti oldalán húzódó völgy bizonyos részét használták, hogy gyermekeiket élve elégessék. Ez a cselekedet a gonosztól volt, szörnyű bűn cselekmény volt.

Mert olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok - így szól az Úr. Förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt.
Fölépítették a Tófet áldozóhalmait a Ben-Hinnóm völgyében, tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt eszembe sem jutott.
Azért eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor nem beszélnek többé a Tófetről és Ben-Hinnóm völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről, mert a Tófetben fognak temetkezni más hely híján.
Jeremiás 7:30-32,

Elképzelni sem tudom Isten mit érezhetett amikor ezeket a dolgokat látta. A Sátán minden időben tud valamit kitalálni, amivel az embereket el tudja fordítani az Úrtól. A mai világban a jóslás a médián keresztül, de minden tekintetben viszi az embereket a bűnbe. Szörnyű látni milyen fejetlenség uralkodik most is.

 


Július 5.   A gyehenna

A végső és örök pokol a görög gyehenna szóból ered." Hinnom völgye" Ezt pokolnak értelmezik a következő igerészekben.
Jézus nagyon szigorú bíró, mert ezt mondta:
"...aki pedig azt mondja:   (atyjafiára) Bolond!- méltó a gyehenna tüzére.
Máté 5:.22,
 

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."
Máté 10:28,
 
Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.
Jakab 3:6,
 
...de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették,és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába.
Jelenések 19:20,
 
Jézus többet beszélt erről  a pokolról, mint más biblia írók. Jól tesszük, ha rettegéssel gondolunk rá.


Július 4.   A pokol
 
 A pokol minden helye és részlege, az alvilágnak vagy szellem világnak, egy börtön vagy fogda, amely különböző teremtett lényeknek van fenntartva, akik eladták magukat a gonosznak.

A Seol vagy a hádész, az eltávozott lelkek helye, különösen a Krisztus feltámadása óta megváltatlan lelkeké és az Ószövetség ideje alatt meghalt tisztátalan lelkeké.

A bukott angyalok és lelkek börtöne, a Tartarusz. Ez egy sötét hely és ott tartózkodnak és várnak amíg eljön az ideje az angyalok ítéletének, a nagy fehér trón előtt.

Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!
1 Korinthus 6:3,

Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.
2 Péter 2:4,

Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.
Júdás 6,

Istennek vannak különböző cellái, ahová bezárja a bűnösöket az ítéletig. Az ítélet után megy mindenki a megérdemelt helyre, a szentek a mennybe, a gonoszok pedig a második halálra a gyehennára. de velük mennek a bukott angyalok és a gonosz lelkek is. A tűz tavába.

Kár, hogy ezekről a dolgokról nincs igazán ismeretük az embereknek, sajnos azt kell mondanom még a hívőknek se. Pedig az Ige igen világosan beszél róla. Ha nincs ismeret akkor nincs félelem sem. Jézus azt mondta, ott lesz fogcsikorgatás, ez sem elég ijesztő?  Nem hisznek benne az emberek, sok tévtanítás is van mert úgy gondolják a kegyelembe minden belefér, mert ha hisznek Istenben kegyelemben részesülnek. Bizonyos értelemben ez igaz is, de ha Jézushoz nem térnek meg akkor sajnos nincs kegyelem.

 


Július 3.   A megváltatlanok lakhelye

Ahogyan Istennek van egy örömteli helye a megváltottak számára, azoknak, akik Őt szolgálják, úgy van egy büntető helye a lázadóknak akik az ördögöt szolgálják. Jézus aki telve van könyörülettel, többet beszélt a pokolról, mint más írók a Bibliában, és nem kétséges, hogy ezt azért tette, mert a jövetele célja az volt, hogy megmentse az embert a pokoltól. A Szentírás az alvilág hármas felosztásáról beszél, s mindegyiket a gyehenna, a végső pokol fogja elnyerni.

A SEOL - vagy más néven Hádész, az eltávozott lelkek helye, ez egy láthatatlan állapot. A sírra utalva említik.

Mert nem hagysz el engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Zsoltárok 16:10,

Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.
Példabeszéd 23:14,

Ha a holtak hazájába hatolnak be onnan is kiragadja őket kezem,
Ámosz 9:2,

Az Ige hazának nevezi azt amit a hitetlenek semminek mondanak. Amikor megkérdezem az embereket akik nem hisznek a Szent Írásnak, hová mész a halálod után, a válasz sehova, a földben elporladok.

Márpedig a haza az egy hely ahol élnek, ahová tartoznak az emberek. Egy állampolgárság színtere. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten gyermekei mennyei állampolgárok. A Seol az mélységben, sötétségben van, ahol fájdalom uralkodik.
 

 


Július 2. Új ég...

De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának, és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint-, szinte minden levelében, amikor ezekről szól.
2 Péter 3:13-16,

De új eget és új földet várunk...
 
Ott nem lesz sötétség, gyűlölet, bűn, igazságtalanság, szomorkodás, diszharmónia, vagy halál. csodálatos jutalom és kegyelem ez Istentől.
De mindezek megvannak a pokolban. Mert nincs menny pokol nélkül, ahogy Isten sincs az ördög nélkül. Bár sokan tagadják, mert olyanok mint a struccok, úgy gondolják amiről nem vesznek tudomást az nem létezik. Istennek fontos volt az emberek tudtára adni, hogy rettegjenek és féljenek attól a helytől. Nem az embereknek szánta azt a helyet, hanem a Sátánnak és az ő angyalainak és a démonainak. Az embereknek a mennyországot készítette el. Csak Ádám engedetlensége miatt, az emberek is oda kerülnek ha engedetlenek, hálátlanok és bűnben élnek.
Ez is egy állapot egyenlőre egészen addig míg a második halál el nem éri azt aki ott tartózkodik.

 


Július 1. Hit, remény és szeretet

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”  1Korintus 13:13,


... legnagyobb a szeretet

 

"Most csak tükör által, homályosan látunk, akkor majd színről színre...Addig megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."
1 Korintus 13:12-13,

Ez az igerész hangsúlyozza a szeretet fontosságát és erejét, hiszen a szeretet a legnagyobb, és vele mindent legyőzhetünk.

"Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért." 1János 3:16.

Isten szépsége a végtelen szeretete. Oda tartunk, és életünk minden szépsége csak ennek az elképzelhetetlen boldogságnak a tükröződése.
 

William MacDonald: Ösvényem világossága

William MacDonald: Ösvényem világossága

 

William MacDonald: Ösvényem világossága by Parti Anikó on Scribd

 

 J Ú N I U S

 Június

 

 

Június. 30  FEJEDELEMSÉGEK.

Jelöljük ezt be a térképen-pirossal.

Ezek területi szellemek, a földnek egy bizonyos területén. Például a Biblia is említi "Perzsiai fejedelem", Dél-Amerika fejedelme, Chille fejedelme, stb.

HATALMASSÁGOK:  Térképen-kékkel,
Ezek a sátáni hatalmak emberek felett uralkodnak, akik komoly pozícióban vannak. Pl, cégtulajdonosok, politikusok, kormányzók, katonák, vallási vezetők. Fontos, hogy tudjuk a főhadiszállásukat, vagy a munkahelyeiket, mint pl: Parlament, legfelsőbb bíróság, polgármesteri hivatal, légierő.

TRÓNUSOK:   Térképen-zölddel,
Ezek démoni hatalmak, és majdnem minden szektás mozgalomban jelen vannak.  Izmusban- hinduizmus, buddhizmus, kommunizmus, mormonizmus, okkultizmus, sátánizmus, stb.

VILÁGBÍRÓK:  Térképen-pinkkel,
Ők magas szintű szellemek, akik a bűnre csábítanak, pl alkoholra, prostitúcióra, bálványimádásra,  rossz-szokás, betegség, erőszak, narkó.

GONOSZSÁGNAK LELKEI:  Térképen-sárgával,
Ők azok  akik véghez viszik egy bizonyos területen a világbírók és a fejedelmek terveit.

Jézus ugyanis azt mondta neki: "Menj ki, tisztátalan lélek ebből az emberből!" És meg kérdezte tőle:"Mi a neved?" Az így felelt :"Légió a nevem mert sokan vagyunk."
Márk 5:8-9,

Iniquitás oszlopai: Térképen-kékkel,
Nemzetközi megbízással rendelkező szellemek.Ezek a Sátán gonoszságát erősítik meg egy bizonyos területen. Pl: szellemi városok, vagy kastélyok, A sátán erős bázisa ez, pl, sátánizmus, okkultizmus.
Befészkelik magukat egy városba ,esetleg egy kastélyba. Itt a démonok csoportosan vannak jelen, évtizedek során az emberek bűnei miatt és a megsokszorosodott bűn által rekedtek ott.

Forrás: Rony Chavez-Szellemi Harc Útmutatója,


 

 

Június 29

Emlékezzünk vissza, hogy Mózes kémeket küldött előre az ígéret földjére, hogy körülnézzenek. tette ezt azért hogy tisztán lásson mi várhat rájuk.

Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: Menjetek el itt a Délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek  meg, hogy  milyen az a föld és a rajta lakó nép, erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok? Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik: táborfélék vagy megerősített helyek?
4 Mózes. 13:17-19,

Józsué, Mózes tanítványa volt és példát vett Mózestől, ő két nyomozót küldött ki ,hogy kikémlelje az ellenség városát, Jerikót. 

Zakariás lát egy embert akinek mérő zsinór volt a kezébe, kérdésére mit csinál- " Megméri Jeruzsálemet" volt a válasz.

Azután föltekintettem, és egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem: Hová mégy? Ő így válaszolt nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú.

Zakariás 2,5-6

Különböző Szellemi erők működnek a városaink életében, és mindig az erők hatalmassága formálja az ott élők életét.
Ha felkészültek vagyunk nem érhet meglepetés minket.

 


Június 28  Néhány tanács

Praktikus ha nevet adunk ezeknek a szellemeknek. Ha a Szent Szellem adja meg a nevüket akkor úgy, ha nem akkor elnevezzük őket.
Pl: jövendőmondás, légió, alkoholizmus, bálványimádás, szelleme, stb.
Nem feltétlen fontos, hogy tudjuk a nevét, elég ha ismerjük a természetüket, és hogy milyen lenyomást végeznek.
Minél precízebb a harci imánk, annál jobbak lesznek az eredmények.

A térképünkre, vagy a listánkra írjuk rá név szerint a jelenlevő szellemeket.

Még a missziós tudósok, és az antropológusok is egyetértenek abban, hogy vannak olyan etnikai csoportok, melyek a szellemeket, pogány Isteneket, vagy démonokat) a saját nevükön hívták elő.

Te pedig, emberfia, fogj egy téglát, tedd magad elé, és véss rá egy várost: Jeruzsálemet! Vedd ostrom alá, építs vele szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel táborokat, helyezz el körülötte faltörő kosokat! Azután fogj egy vas sütő lapátot, tedd oda mint egy vasfalat magad és a város közé, szegezd rá a tekintetedet: így legyen ostromold! Intő jel ez Izrael házának.
Ezékiel 4:1-3,

És még sorolta Isten a prófétával, hogyan ábrázolja Jeruzsálem ostromának beteljesedését, és ahogy ő azt meg tette úgy lett az meg.

Azt tudjuk, hogy a Sátán is minden rituálét, a bibliát lemásolva hasonlóan súgja a pogányok fülébe, hogy úgy cselekedjék. De csak másolás az, és pont az ellentéte.

A stratégiai harc, a prófétikus területhez tartozik. Sajnos a hitetlenség, néha még a vezetőket is elfordítja ettől a cselekedettől, pedig Istennek ma is van ilyesfajta mozgolódása.

Forrás: Rony Chavez, Stratégiai Szellemi Harc

 


Június 27   A harctér kiválasztása

Isten szól és noszogat vezetőket hogy járjon közbe egy területért. Ez lehet az egész ország, város, vagy, kerület. Lehet ott gyülekezetet plántálni, vagy csak evangelizálni alkalmanként, de mindenképpen az Úrral ezt meg kell beszélni a belső szobában. Akkor indul a közbenjárás magasztos feladata, mert ezek a területek , az ellenségnél voltak idáig és nem fogja azt egy könnyen átadni. Fontos az ima háttér beindítása, hogy minden egyes  földdarabot kiragadjunk a kezükből.
1. Térképek beszerzése, a területről, ezt államigazgatási hivatalokból lehet be szerezni.
Bejelöljük a pontokat amit meg akarunk nyerni.

2. Körbe járni többször ezt a területet, hogy jól ismerjük.

3. Az imádkozó csoport is készít magának térképet és bejelöli az iskolákat, óvodákat, hivatalokat, kocsmákat, bankokat, az erőszakos gócokat , szórakozó helyeket, és minden olyan helyet ami kulcsfontosságú.

Kellenek sétáló nyomozók akik feltárják a problémákat és információval látják el a csoportot.
Aztán jöhet a szellemi harc.

... Légy erős , légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az
Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el....
1 Krónikák. 28:20b

Sétálás közben, imádkozni harcolni ezekért a területekért, ha lehet megkenni olajjal, prófétálni felette, megtámadni a varázslási területeket, konfontrálódni  az ellenséggel.
Olyan Istenünk van, aki velünk lesz mert ez az Ő harca, hisz előttünk megy. Töri és zúzza az ellenség kapuit.

 


Június 26  Közbenjárás.

Az igazi közbenjárás ima harc nélkül elképzelhetetlen. Aztán egy csapatot kell megszervezni akik állhatatosan teszik a dolgukat. Ebben a csoportban olyan embereknek kell lenniük, akik közel állnak a vezetőikhez, és amit tudnak másokról nem beszélik ki, vagyis megbízhatóak.  Aztán kérjük Isten segítségét ehhez a munkához. Fontos, hogy egy imaharcos szív dobogjon bennük, hogy a szeretet áradjon  más emberek iránt és  tudjanak megindulni és fájdalmaikat átérezve imádkozni.

Legyen hitük, hogy Isten ima meghallgató és cselekvő .

Sok mindenért lehet imával harcolni. Betegekért, a sötétség erejének megszűnéséért, városunkban, országunkban, családokban. A gyülekezeti alkalmakért, megtérőkért.

A csapat tagoknak jó kapcsolataiknak kell lennie egymással és tartani is kell azt. Mert az egység nagyon fontos.

Veled a rablónak is neked rontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.

Zsoltárok. 18:30,

Forrás: Rony  Chavez - Stratégiai Szellemi Harc Útmutatója

 


Június 25

A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek(szellem) A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
1Korintus. 12:4-6,

Nagyon érdekes ez az Ige, valójában még nem is gondoltam erre. Bár tudjuk és valljuk, hogy Isten lelke bennünk van, valljuk, hogy Jézus a szívünkbe van. Azt is valljuk, hogy ők egyek.
A Szentháromság egy komplett személy, és mégis megvannak a különbségek köztük.
A Szellem ajándékai, az Úr szolgálata, az Isten cselekedetei. A Szellem ajándékokat tartogat minden egyes hívőnek, csak adni kell magunkat a tanításokban rejlő igazságokhoz, amit meg is cselekszünk. Az úr pedig ahogy szolgálni jött a földre, ugyanúgy a szolgálatainkat segíti, mentorálja. A cselekedeteinket, pedig Isten végzi bennünk. Ilyeneket olvasunk:

"A te beszéded pedig meg elevenít, engem...." Zsoltárok 119:50,
"Az Úrban bízók "futnak és nem lankadnak meg"... Ézsaiás. 40:31,

A lényeg, hogyha kérjük az ajándékokat akkor mozduljunk is a szolgálatra. Mert mit ér az ha valaki edz és csodálatosak az izmai, de valójában csak arra valók, hogy magának mutogassa a tükörben, mert nem csinál otthon semmit, ami hasznos.
A Szellem ereje csak akkor hasznos, ha magunk is aktívak vagyunk a szolgálatokban. Figyeljük csak meg aki szívesen és szívből szolgál, azt az Úr megerősíti, testileg és szellemben is, lelkében pedig örömök forrásai szabadulnak fel. Az Úr edényként használja Isten Királyságában, és teletölti őt az Ő szellemének bőséges ajándékaival.

 


Június 24

 Ha igazán meg tudjuk magunkat tagadni ,akkor jelennek meg az ajándékok.

Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel.
1 Sámuel 10:6,

Istennek a szeretete ez, de van akit nem révületbe ejt, hanem erő kenetével ajándékoz meg hogy tud másoknak segíteni ima által, kézrátétel által. Isten jókedvéből ad egy kicsiny dolgot nekünk fiainak, hogy megmutassa dicsőségének gazdagságát. Mert el sem tudjuk képzelni az ő nagyságát, csak egy kis morzsa az amivel el kápráztat minket. Kell-e valamit fizetnünk értük. Nem mert akkor árucikkek lennének.
De komoly árat kell fizetnie azoknak akik nem adják oda idejüket, kényelmüket,  mert Isten nem fogja őket használni. Minden mester ember számára nagy ajándék ha kap egy jó kis szerszámos készletet. De semmit nem ér ha izzadás nélkül a polcon tartja.


Június 23.  Karizma és képesség.

Az igazi karizmák csak Istentől vannak, és a megtérés első lépését meg kell tenni. A képességek is Istentől vannak a születésünk ajándéka. (Jó megjelenés, okosság, művészi, zenei tehetségek, üzleti érzék, az erős intellektus, stb.)
Emlékezzünk csak vissza az első királyra, Saulra, jó megjelenésű, szép ifjú így írja a Szent könyv. És talán az tartotta volna meg a királyságában. Nem, csak Isten tartja meg a királyokat a helyükön.

Volt neki egy Saul nevű fia, szép  ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között: egy fejjel magasabb volt az egész népnél.
Sámuel. 9:2,


Sajnos sokszor megtörténik, hogy az egyházakban is a képességeket teszik első helyre, és megpróbálják felruházni kenettel, de az csak emberi erőlködés lesz. Én ismerek olyan Pásztort, aki dadogott de az Úr kihozta belőle, és most egy jó beszédű lelki Pásztor.
Vagy Májusban hallottam egy bizonyságot egy tolókocsis embertől, akinek a lábai ki voltak fordulva, kezeit sem tudja használni és még dadogott is régen. 17 éves korában kapott egy bibliát, megtért, és azóta Isten használja őt és a tolókocsis emberek dolgaival foglalkozik. A dadogása megszűnt, szép egészséges feleséget adott neki az Úr (segítő társat) és ma már hirdeti az evangéliumot. Boldog, mert Istent szolgálja, és mivel ő egy egyedi alkotás nincs belőle még egy. Viccesen megjegyezte: Hála Istennek, mert a feleségének egy is elég belőle.

Nem az aranygyürű és a fényes ruha a lényeg Istennél, hanem a szív állapota. Persze soha nem árt ha valaki csinos, intelligens, jó beszédű és tehetséges bizonyos dolgokban. Minden ember értékes a maga módján és Isten szemében a szolgálathoz való viszonyulás és a szív számít. Ő nem úgy lát minket mint a világ. Ő alkalmassá tesz minket arra amire elhívott.

" Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem meg erősít."
Filipi 4:13,
 

Június 22. 

Az  Úr Krisztus nem azoknak adja a kenetet akiket ki jelöl az egyház, hanem azoknak akik tiszta szívű , alázatos lelkű és megbízható szolgálók.
A jó vezető felismeri a nyájában az ajándékokat, és mindenféle féltékenységet nem tűrve be is állítja őket a szolgálatba.
Mert a lelkek felismerése is egy ajándék. Az egyháznak is az a feladata, hogy hittel és Szentlélekkel teljes embereket be állítson a munkába.

Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába: mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.
ApCsel. 6:3-4,
 

Június 21.  Adja akinek akarja.

Isten szuverinitása az, hogy nem tudni kinek adja, de lehet kérni és imádkozni esedezni érte.

Törekedjetek a szeretetre, buzgón  kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.
1 Korinthus. 14:1,


Mi mindenre jó a szeretet , szinte mindennek a kulcsa. A prófétálás ma is Isten mondanivalóját közli a gyülekezettel, tehát nagyon fontos.  Ha működik akkor jönnek az erő ajándékai.
Isten először apostolokká, majd prófétákká és végül tanítókká rendelte ki az egyházban a szolgálókat.

Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.
1 Korinthus. 12:28,
 

 
Június 20.  Szolgálatra való felkenetés.


A kenettel Isten ken fel minden szolgálót. De a presbiterek, a vezetők a Pásztor imája sem hiába való.

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: "Válasszatok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket." akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.
ApCsel. 13:2-3,

Az Ószövetségben is voltak példák arra, hogy egyik ember a másikat felkeni, Isten parancsára, ezt általában a próféták tették, hisz ők voltak azok a közvetlen szolgálók akik Isten és ember között tartották a kapcsolatot.
Bár Illésnek szólt az Úr de ő ezt elmulasztotta, de amikor elragadtatott a mennybe a le hulló köntöse által a Szent Szellem kente fel Elizeust,

Ekkor ezt mondta neki az Úr : Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát Izráel királyává: Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává a magad helyébe!
1 Királyok. 19:15-17,

Elizeus példája egy hasonlat is, mert amikor valaki meghal az ő szolgálatát Isten egy másik szolgálóra hullatja, úgy mint ahogy az igében olvashatjuk.
 

Június 19. 
Könyörületes szív.

A gyógyító ajándék akkor jelenik meg ha a betegek terhei megindítanak minket. Emlékezzünk csak vissza Jézus  hogyan viszonyult a betegekhez. Mivel mi krisztusiak vagyunk ránk is jellemzőnek kell lennie.

"Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá:" Akarom tisztulj meg!"
Márk. 1:41,

...megrendült lelkében és háborgott,  ...Jézus könnyekre fakadt,
János. 11:33-34,

A könyörület amikor elindul a szívből, akkor a könnyeinket nyeljük ,sűrűn pislogunk és fizikailag felkavarog a gyomrunk. Segíteni akarunk, és a hitünkkel együtt be indul az isteni segítség az erő kenete, ami a Szent Szellemtől van. Jézus ereje az. Pál így ír Timóteusnak.

Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot,....
1Timóteus. 4:14,

Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned.  
2Timóteus. 1:6,

Pál apostol először figyelmeztet, majd felszólítja a testvért, hogy amit kapott ajándékként azt használja és gerjessze fel, hogy másoknak a javát szolgálva, engedelmeskedjen az Úrnak.
A felgerjesztést Igével tudjuk tenni, megvallani a szellemvilág előtt és a mi lelkünket erősíteni vele.

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
2 Timóteus 1,7
 

Június 18.  Az emberek jelt kívánnak.
 
Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot,

"Ez a nemzedék jelt kíván" mondta Jézus, de ez ma is így van. Azok akik nem hisznek azért, akik hisznek meg azért. De Isten bocsássa meg azoknak akik csak a saját villogásuk miatt. A Szent Szellem nem játék, és nem lehet előrángatni. Hatalmas ajándék az ha valaki megkapja az ajándékot, legyen az bármi. Ha prófétál vagy ha gyógyító kenettel rendelkezik, a tanítás ajándékával segíti a hívőket. Vagy szolgál bármilyen szolgálatban, dicsőítés, konyhai, gyermekek felé,  vagy rendezői szolgálatban.  Mindent meg kell becsülni és hálát adni érte, mert nagy megtiszteltetés.
Hisz Istennek szolgálunk vele.
A Szent Szellem minden szolgálót megáld, mert az Atya gyönyörködik bennük. Csak egy a lényeg tegyük jó kedvűen, és szeretettel.
Nincsen formula, vagy egy biztos tipp, hogyan lehet ebbe bele állni, mert Isten szuverinitása, hogy kinek adja.
Egyetlen titok van csak; a hit, az engedelmesség, a parancsok megtartása, és az alázat. 

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
1 János. 5:4-5,
 

Június 17.  Isten fiai.

Mert,ha test szerint éltek, meghaltok: de ha a test cselekedeteit a Lélekkel (Szellemmel) megöldöklitek éltek.
Mert akiket Isten Lelke (Szelleme) vezérel, azok Istennek fiai.
Róma. 8:13-14,

Ha árvák volnánk nem kaphatnánk meg a Szent Szellemet, de fiak vagyunk, ez az ígéret a mienk.
Emlékezzünk csak vissza amikor a frissen kapott Szent Szellemmel betöltekeztek az apostolok, (ApCsel-ben, ) micsoda erőt kaptak, az Úr erejét. Úgy tudtak beszélni ezek a tanulatlan emberek mint a tehetséges és tanult ügyvédek. Isten személyesen tett mellettük bizonyságot, jelek és csodák követték őket. Meggyőző erő szólt a szájukon keresztül amit az emberek ittak, elhitték.
Isten karizmája tette alkalmassá őket erre a feladatra.  Jézus tudta, hogy a világ ki tágul, most hatvanszor annyi ember él a földön, de lehet, hogy több is, mint Jézus idejében.
Feladatunk tehát, hogy az emberek figyelmét Jézusra irányítsuk, és az evangéliumot hirdessük.
Higgyünk abban amit hirdetünk és cselekedjük is meg.
 

Június 16.

Egy kulcsfontosságú kijelentést tett Jézus, nekünk.

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
Lukács 12:32,

Az biztos, hogy mink örökbe fogadott gyermekek vagyunk, Jézus pedig a forrás, az örök , az egyszülött.
De mégis nekünk adatott az ígéret. Örököljük Isten országát, tokkal vonóval, mindenestül.
Mi a forrástól amit kapunk, mint a csatornák, vagy folyómedrek tovább adjuk. Kérdés, hogy kérik-e, vágyják-e.

Amit Jézus megígért; a Szent Szellem. Bennünk lakozik. Ő a Paraklétosz*, a vigasztaló, a tanácsadó.

Ahogy mondta:
"Nem hagylak titeket árvákul."
János 14:18,

*Paraklétosz (gör.): ügyvéd, szószóló, védő. Ellentéte a vádló, a →Sátán. - Az ÚSz-ben: Jézus Krisztus (vö. Jn 14,16), aki föltámadása után is „szót emel értünk” (1Jn 2,1); és a Szentlélek, akit Jézus maga helyett küld, az Ő nevében vezeti az Egyh-at (Jn 14,26; 15,26; 16,7), és közbenjár értünk (Róm 8,26). (Magyar Katolikus Lexikon)


Június 15. 

Az Ószövetségben a csodák csak Isten különleges történelmi meglátogatása eredményeként jelentek meg. Isten szuverén akarata szerint.
Az Új szövetségben viszont teljesen normálisak voltak. Jézus ezekkel a mondatokkal küldte el tanítványait.

"Valamely  városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek amit elétek tesznek. Gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nekik: Elközelített hozzátok az Isten országa".
Lukács 10:8-9,


A tanítványokra is igaz az elfogadás, mert hit nélkül mi sem tudunk mit tenni. A nagy egyéniségek, mint Dávid, Eszter, Ezsdrás, Nehémiás, de a többiek sem éltek át csodákat, átéléseket. Egyedül az Igében tudtak bízni. Nem érzékelték a Szentlélek mozgását. Amik Egyiptomban történtek azok ugyan csodák voltak de inkább ítéletnek mondanám. Jézus születése egy áldás volt és ahogy legyőzte az emberiségért a gonoszt, attól fogva az  Isten országának ereje a jóságban és az irgalomban nyilvánul meg. Többé nem ítélet alatt vagyunk ,hanem a kegyelem alatt.
Jézus jósága és kegyelme folyamatosan megnyilvánult, szeretetben, gyógyulásokban, szabadulásokban.

Jézus figyelmeztette tanítványait.

"Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek." 
János 15:5,

Mivel Ő elment az Atyához, de elküldte a megígért segítőt, Aki itt van velünk,  az az  Ő Szelleme. Dicsőség és hála.
 

Június 14. 
Ha megmaradunk Krisztusban, akkor a kenet soha el nem hagy. Emlékezzünk Sámsonra, Istentől kapta kenetét, de csak akkor maradt volna meg rajta, ha Isten parancsait el nem hagyja. 
Mivel engedetlen volt, bajba került és elveszítette erejét.

...De bennetek meg van a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, sőt amire az ő kenete tanít, és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.
1János. 2: 27,


Amit kaptunk az bennünk marad, mert bennünk lakik Isten Szelleme, a testünk a Szentlélek temploma.
Tartsuk tisztán .
Valójában távol állunk attól, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy a Szentlélek bennünk lakozzék. 
Csak ámulunk és imádjuk őt ezért.  A belül lakozó Szellem  külső hatásokban válik láthatóvá, szelídség, szeretet, segítő készség, megértés, türelem békesség, öröm, hűség, szívesség, jóság formájában. 

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.
ApCsel. 10:38,


Ezt az erőt kérjük a mi Urunktól Jézustól, hogy mi is megtudjuk szabadítani általa a megkötözötteket.
 

Június 13. 

Az igazi felkent maga Jézus a Messiás. Az Új szövetségben az olajat csak a betegek megkenésére használják. Nincs szükség már a felkenéshez, mert a Szent Szellem kenete nyugszik meg a hívőkön. Mindenkin az a kenet nyugszik meg amit ajándékba kapott az Úrtól. Kérdés, hogy mikor ismerjük fel azt.
Tehát a kenetünk Jézus Krisztustól van, tőle származik.  Keresztelő János erről beszél.

Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: "Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia."
János. 1:33,3


Amikor imádkozunk akár kézrátétellel emberekért akkor Jézus ruház fel minket hatalommal. Ha valakiért imádkozunk, hogy kapja meg a kenetet valamilyen szolgálatra, akkor nem a mi kenetünket adjuk neki, hanem Jézustól jövő friss kenetet. Egyedül Jézus az aki Szentlélekkel keresztel. 
Van amikor az Úr kijelentést tesz az ő szolgáinak arról, hogy kit miben akar használni, ezek a próféták. De az is előfordul, hogy egy tisztelet teljes szolgáló (pásztor) imádkozik valakiért és Isten meghallgatva az imáját rögtön érezhetővé válik a kenet.
Sok evangélista tudna arról beszélni hogyan kapta meg az erő kenetét. Mindegyiknek más és más élménye volt. valahogy úgy ahogy Pált  érintette meg az Úr.  Látomás, transzcendens átélése (amikor át kell lépnünk a határainkat és a természet felettit érezni, megragadni, elfogadni).
A kenet a múltban és a mostani időben is csak a szolgálni akaró embereken jelenik meg.
Célja, hogy közönséges egyszerű embereket felkészítsen és alkalmassá tegyen az Úr szolgálatára.

 


Június 12. 

A Szentlélek kenete teljes mértékben igei dolog. Az Ószövetségben Istennek minden szolgálóját felkenték, kivétel a próféták, mert őket maga Isten választotta és kente föl. 
A felkenetés olajjal történt, ami mirhából és mézgából állt.
Abban az időben az emberek fontosnak tartották, hogy a hozzájuk betért vendégeket megkenték illatos olajjal. A fejük tetejére öntöttek egy kicsit és az végigfolyt a fejükről le az arcukon. Divat volt a fényes arc.

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.
megkened fejemet olajjal,csordultig van poharam.
Zsoltárok. 23:5,


Ez a szeretet, elfogadás és a tisztelet jele volt. A juhok fejét is megkenték olajjal az élősködők ellen.
De a Szentlélek kenete sokkal fontosabb. Bár az élősködök ellen is igen jó a hasonlat. (démonok, gonosz szellemek ellen) A régi időkben fájdalomcsillapítóként is használták. Drága költségként Indiából hozták, hosszú nyakú alabástrom kancsókban árulták, nagy becsben tartva. Jézus lábát is ilyennel kenték meg, ami a tisztelet jele volt.

A megtartó Istent dicsőíti Dávid a 104-es zsoltárban.  ...és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál. 104:15,

Az olaj olyan dolog amit nehéz lemosni. Mindig Isten volt aki a felkenetést kezdeményezte , ezért is mondták- az Isten felkentje." Mert Isten nélkül nincs kinevezés, és hatalom. Akit ő ken fel azt ember el nem távolíthatja a helyéről.
Becsüljük meg amit tőle kaptunk és használjuk minden alkalmon teljes erőnkből és tisztán.

 


Június. 11.  A Szent Szellem ereje.

A kereszténységnek mutatnia kell mi is a lényeg, ami nem más mint a Szellemmel együtt működő ébredés. Ha nincs lelkesedés, újjászülető megelevenítő energia, akkor nincs ott a Szellem.
Aminek sok oka lehet, bűnök, elégedett életek, belterjes megnyugvás, széthúzás, egység szétbomlása, ima élet nélküli szolgálatok, közbenjárás hiánya, stb.

A Szellem nem vonul ki a csatamezőről, csak mi tesszük azt. Sajnos nem szűnik meg a szellemi csata, mert az ellenség jelen van és addig itt is lesz közöttünk amíg Jézus vissza nem jön. De csak velünk együtt tud cselekedni. Az embert mindig felhasználta Isten, az Ószövetség idejében és az Új szövetségben kezdetétől napjainkig.
Az ébredés mindig ott van ahol az Igét prédikálják, és a Szent Szellem tüzes ereje jelen van.

Hajlítsd le az eget, Uram, és szállj le,
érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!
Zsoltárok.144:5,

Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet,
úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel:
reszkessenek tőled a népek, ha majd váratlanul
félelmetes dolgokat művelsz: 
ha leszállsz, meginognak tőled a hegyek.
Ézsaiás 64:1-2,

 


Június. 10.

Saul találkozása Jézussal


Nagyon kevés Igét találunk ahol azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a Szellem csendesen jelenik meg mint egy lehelet, szerényen alig észrevétlenül.
Ezek az események nagyon is harcosan, intenzíven érezhetőek, tűz, szél, hangok, csodák, külső jelek, erők, látható hatások kísérik.

Útközben  azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: "Saul, Saul,  miért üldözöl engem?"
ApCsel. 9:3-4,

Ebben az Igében, megtapasztalhatta Pál, milyen a Szent Szellem ereje, fény, gondolom mint egy villám, hatás, ami a földhöz vágta, hang, ami hozzá beszélt.
Isten nem a megtéretleneknek adja ajándékait, hanem a megtérésünk után nekünk, akik a gyermekei vagyunk. Be kell töltekeznünk az  Ő Szellemével, mindjárt a bemerítkezésünk után.

 


Június 9.,

Ellenben erőt kaptok...

E
mlékezzünk csak vissza, mit küszködött Mózes és a próféták is, a nép helyes útra terelésével.
De amikor Péter a Szent Szellem által beszélt, akkor a Szent Szellem cselekedett és háromezer ember tért meg.

Jézus ezt mondta" vesztek erőt minekutána a Szellem eljő reátok"
ApCsel. 1:8,

Isteni ajándéknak nevezzük a bibliában ezeket a szavakat, melyek nem másak mint a Szent Szellem ajándékai, az erő amivel betöltekeznek.
Leszállt rájuk,  betöltekeztek,  ittak,  kenet, 

Jézus tanította, "kérjük, zörgessünk, keressük". Bár mindenkit másképpen érint meg Isten szelleme, lásd Kornéliusz, Saul, sőt a kérés idejétől számított napok száma is változó, de biztos, hogy a megtért emberekben ott munkálkodik az Úr Szelleme. Még azokat is segíti akik nincsenek megtérve, ha kérik. És ha nem kérik de valamelyik nagyszülő, vagy ük szülő hívő volt. De olyan is van, hogy ismerőseinkért, vagy család tagjainkért imádkozva kapják meg a kegyelmet.
Sokan nevetnek rajtunk, de nem tudhatják mikor vigyázz rájuk egy angyal, amikor a gonosz próbálja őket kerülgetni valamilyen bajjal. Imádkozzunk ember társainkért, ismerőseinkért, család tagjainkért.

 
Június 8. 
  

 

Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”János 8, 11

Csodálatos ez a kegyelem. Ott térdelt ez az asszony vádlói előtt térdre roskadva,halálos ítéletre várva. Már lemondott az életéről, talán leperegtek előtte életének filmkockái. Már nem is lát, a könnyek potyognak szeméből, és a várt kövek helyett egy szelíd hang szólítja meg.

- Én sem ítéllek el téged, menj el. és mostantól fogva többé ne vétkezz!

Ez az asszony akkor ott újjászületett. Új életet kapott, személyesen, Jézus Krisztustól. Kegyelmet és bizalmat kapott. Szíve örök hálára kötelezte megmentője iránt.

Mi is megkaptuk ezt a kegyelmet mindnyájan akik találkoztunk Jézussal ha elfogadtuk az ő ajándékát, a kegyelmet, amellyel megbocsátotta bűneinket. Cserébe csak azt kéri, hogy többé ne vétkezzünk. Ha megmaradunk az ő útján és nem térünk le róla, akkor ez a kegyelem örökre megmarad nekünk. 

bacsipista


Június 7. 

"Néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk."
Apostolok Cselekedetei 2:39,

Az ígéret pedig a Krisztus ereje, amit a Szent Szellemtől kapunk. A Szellem viszi az életet a hívőkbe, ő a dünamisz, az erő a tűz. Ő ad gondolatokat, tőle leszünk kelj fel Jancsik. Szentlélek nélkül a hívő élet csak egy vallásos  emberi erőlködés, lényeg nélkül. 
Ha Krisztus tényleg tűzzel keresztel, akkor milyennek kell lennie azoknak az embereknek?
Mi az igaz, mi a hamis viselkedés? Az, aki örömében táncol, szolgál, lelkesedik, vagy az, aki mint az alabástrom szobor meg sem moccan, hanem pózol  és közben megítél másokat? "Ez sem való az sem való."

Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:
2 Korinthus 4:7,


Vigyázzunk rá, mert az edény törékeny.
 

Június. 6. 

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet . A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.
1 Mózes. 1:1-2,

Egy nagyon régi fordításban így írja "kotlott" mint a tyúkanyó ahogy a kicsikéiket féltő kotlós kotlik, szeretettel, aggodalommal, féltőn.

Tehát már akkor ott volt a Szent Szellem, mint Isten segítője és alig várta a teremtést, hogy legyen kiért aggódnia, szeretetét kiadnia, ajándékait osztogatnia, nevelnie, bátorítania, fednie, igazítania.

A hasonlat csodálatos, aki látta már, hogy egy kotlós hogyan aggódik pici csibéi felett, hogyan kotyog amikor egy falatkát talál picinyeinek az el tudja képzelni, hogyan kotlott a Szent Szellem a föld felett.

A Szentlélek nem más mint a cselekvő Isten, aki ugyanígy figyel minket. Célja, hogy legyőzze az ördögöt az evangéliumon keresztül és segítsen nekünk ebben. Isten országának ereje, a Szentlélek és a Kereszt evangéliuma ami szétválaszthatatlan, mert egybe vannak szerkesztve. Krisztus halála és feltámadása zúzta szét az ördög erejét. A Szentlélek mindig és mindenkor csak az evangéliumot támogatja.

Az Atya elküldte a Fiút, a Fiú elküldte a Szent Szellemet, akire nekünk nagy szükségünk van, hogy a világ világossága legyünk, hogy a helyünkön tudjunk maradni amikor elbukunk, mert a gonosz állandóan a gáncsos lábát ki teszi elénk. Örvendezzünk, hogy van aki vigyázz ránk.
 

Június 5. 

A bibliai apostolok, az Úr erejéből az előforrásból merítettek erőt. Jártak a világban Isten Szelleme vezette őket, és megáldották az embereket, gyógyítottak, evangelizáltak, gyülekezeteket plántáltak, hirdették a Krisztust. 
Isten királyságába vontak be embereket, Isten a szívükbe helyezett új törvényeket.
Sok testvér nyelveken szól folyamatosan, ha azt megadta az Úr neki, akkor más erőknek is meg  kell megnyilvánulnia.

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak , de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: " Az igaz ember pedig hitből fog élni."
Róma. 1:16-17,


A világ várja az istenfiak megjelenését, de olyanokat akiknek jó kapcsolatuk van a mennyel.
A mindenható Isten üzenete a Bibliában nem így szól, " talán"majd" vagy véleményem szerint. 
Az evangélium Isten ereje.

 


Június 4. 

Jézus feltámadása, minket is életre keltett,  a szellemünket feltámasztotta a halálból.

Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb  minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak  ebben a világban, hanem az eljövendőben is.
Efezus 1:19b-21,


Ha "Szellemben járunk" márpedig ha a hitünk nagy akkor ez igaz, akkor mi is Krisztussal a mennyben vagyunk, szellemben, és lélekben.

És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusban.
Efezus 2:6,


Ebből az erőforrásból kell nekünk is meríteni ugyan úgy mint az apostolok Jézus idejében. Mert minden időben adja Jézus. Nem szűnt meg az apostolok halálával, mint ahogy egyesek hirdetik. Jézus él és a mai időben még jobban adja az erőt, a kenetet, csak kérni kell, és nem félni, hanem venni a Szent Szellem  áldásait.
Hirdetni a királyságát aminek mi is részesei vagyunk. Dicsőség ezért és hála. Nagy megtiszteltetés ez nekünk, hogy munkatársai lehetünk.

 


Június 3. 

...és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt: és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének  dicsősége a szentek között.
Efezus. 1:17-18,

Mindannyian tudjuk, hogy lehet kérni a bölcsességet, mert az is egy lélek ami a kijelentés szellemével tud hozzánk szólni, és általa tudja kinyilatkoztatni Isten az Igét a mi értelmünkbe. Felnyitva a szemünket, az elménket az igei igazságokra amik által formálódunk. Ez is csak úgy működik, hogy a szellemünk kommunikál az Úr Szellemével.
Sok nem hívő ember nem érti a Bibliát, még ha felolvassuk nekik akkor sem értik. Hát ezért, a szellemük alszik.

 


Június 2. 


Isten az ő hasonlatosságára teremtett minket, vagyis nekünk is van testünk, lelkünk és szellemünk.

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.  (1 Thesszalonika. 5:23,)

A szellem az egy rejtett rész, amit nehezen nyitunk meg. Van a testünk, a földi életben elkerülhetetlen.
A lelkünk, amivel több funkciót is teszünk. Abban rejlik az akaratunk, érzelmeink, értelmünk.

Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. (Példabeszéd. 2: 10,)

A lelkünknek tudásra van szüksége, és amikor megvan akkor kell a bölcsesség, hogy jóra fordítva tudjunk cselekedni.
 
...csodálatosak alkotásaid, lelkem jól tudja ezt. (Zsoltárok 139:14,)

Az akarathoz tartozik a döntés, ami az egónkban igen fontos dolog.

Az érzelmünkhöz tartozik a szeretet, gyűlölet, öröm, bánat, stb.

Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem,  (Ézsaiás. 61:10)

Isten csodálatosan alkotott meg minket, a szellemünkkel tudunk vele kommunikálni, ha megnyitjuk és vágyunk a vele való kapcsolatra. A szellemünkben van a lelkiismeret, az imádkozás.

Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek* ővele. (szellem*)   (1 Korinthus.6:17,)

Vagyis amikor szellemünkkel beszélgetünk, imádkozunk az Úrral, ő velünk van és válaszol, vagy Igével, vagy álomban, vagy gondolatainkat formálva, de szól hozzánk.

 


Június 1. 


"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." (ApCsel. 1:8,)

Ezt az igét annyira ismerjük, hogy szinte elfeledjük, hogy minden században igaz. A huszadik és huszonegyedik században a karizmatikus  vonalon főleg. A Szentlélek keresztséggel az erőt is megkapjuk, csak nem tudjuk igazán használni. Milyen türelmes az Úr!
A kereszténység  a Szent Szellem működése, aki Isten Igéjét a jelenben megvalósítja, ha engedelmes az eklézsia.

Jézus azt mondta, "Én vagyok az Út az igazság és az élet."
Mi Jézus követői vegyük már komolyan amit a mi Urunk mond. Kövessük őt, az igazságot, és az életet, mert ezért vagyunk krisztusiak.

Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem,....  (János. 6:38,)

 Fontos ez a kijelentés, leszállt a mennyből, vagyis ő a híd ami átnyúlt a láthatatlanból a láthatóba.
Emlékezzünk csak amikor Jákob látta a lajtorját ami az égig ért és le fel mentek rajta. Az Új Szövetségben ez meg is valósult a megtestesült Isten, Jézus által.

 M Á J U S

Május 

 

 

Május 31. szerda,

Sokan vitatkoznak velünk, hogy is lehetne Jézus az Atya Isten?
Semmi mást nem kell felolvasni nekik mint Ézsaiás 9:6-ot.

Mert egy gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk.
Az Uralom az ő vállán lesz,
és így fogják nevezni:
CSODÁLATOS TANÁCSOS, ERŐS ISTEN, ÖRÖKKÉ VALÓ ATYA,
BÉKESSÉG FEJEDELME:
Ézsaiás 9,6

Ez az ige bizonyítja, hogy egyek az Atyával. Witness Lee, így írja le a három az egyben:
Képzeljük el, hogy egy görög dinnye az Atya, a fiú a a felszeletelt dinnye, és a lé a Szent szellem.
Vagyis a dinnyét le nyelni befogadni nem tudjuk, de felszeleteljük és a felszeletelt dinnyét rágjuk addig amíg lé nem lesz belőle, aztán befogadjuk a gyomrunkba, és eggyé válunk vele.
Jézus maga az ige, és olvasgassunk, elmélkedünk rajta majd mikor megértjük akkor a Szent Szellemmel eggyé válik a szívünkben, elménkben.

A csodákat sem hiszik, de ha megkérdezzük az embereket nagy többsége arra a kérdésre, hogy Isten erősebb és hatalmasabb mint az ember? Azt válaszolnák, igen.
Az ember csodálatos dolgokat vitt végbe az idők múltán. Legyőzte a gravitációt, technikai forradalmat csinált, de ha Isten hatalmasabb akkor miért kételkedünk. Teljesen hibás elmélet.
 

Május 30. kedd,

Különös szeretet és kiváltság az, hogy a láthatatlan és megközelíthetetlen Isten mégis a Fiú által bennünk van, ismerhetjük és kimeríthetetlen forrását tudja nekünk adni. A felfoghatatlan Isten most Krisztusban, Isten igéjében fejeződik ki.

Kezdetben volt az Ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben is Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.  Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 
János 1:1-5,

 A láthatatlan Isten Krisztus által mutatkozik meg, így az Atya és a Fiú egyek, teljes mértékben, rangban hatalomban dicsőségben erőben. De Jézus teljesen az Atyára hagyatkozva alázatosan engedelmesen teszi amit az Atya akar tenni  általa.

 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.
Kolose 1:15,


Azelőtt az Ószövetségben lehetetlen volt Istennel találkozni, kapcsolatot teremteni vele. Ő kizárólag az Isten volt és a természete mennyei. Mózes találkozott vele, Jákob és Ábrahám, az Úrral találkozott, vagyis Jézussal, de ők ezt nem tudták, nem is kellett ezen gondolkodniuk, hiszen egyek az Atyával, a megtestesült Istennel találkoztak. 
És mára megközelíthető a Fiú által.
Ha egy zsebkendő fehér és azt belemártjuk kék festékbe, akkor az még mindig zsebkendő de már kék. Vagyis, az isteni természethez az emberi is hozzá adódott és egyé váltak.
Számunkra ez kicsit misztikus és érthetetlen de igaz. Sokszor van bizonyságunk ebben és átéljük az Isteni beavatkozást az életünkben, amit viszont a Szent Szellemen keresztül végez el az Úr.


Május 29. hétfő,

A tanítványokat egyáltalán nem lepte meg az, hogy valaki felruházta őket mennyei erővel. Tudták és elfogadták amit Jézus az ő Uruk mondott. Nem hitetlenkedtek, tették a dolgukat és használták azt az erőt amivel az Úr felruházta őket.

Vajon ma miért olyan sok a hitetlen? Uram bocsássad meg nekik! Van olyan közösség ahol a Szentháromságot sem fogadják el.

Pál így ír róla.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.
2 Korinthus 13:13,


Isten egy gazdag üzletember, akinek rengeteg tőkéje van. Ezt akarja átadni nekünk. Isten Szellem, ezért bármit termel az szellem, és ezt osztja szét nekünk, a Szellemét tölti belénk.
De milyen eszközöket használ erre?
Ez az isteni Szentháromság.

Sok tanítás van erről az emberek mégsem értik.

Isten minden egyetemes dolog forrása, ő a szeretet.
Az Úr Jézus Krisztus a kegyelem.
Szent Szellem pedig összeköt minket mindkettővel, mert ővele van közösségünk.
Istenből kiindulva Jézusban folytatódik, és a Szellemen át valósul meg.
Ő az aki inspirál minket, és nem szabad ellen állni neki. Mert Istennek állunk ellen, amit bizony az Írásokból tudhatjuk mi a következménye.
Hallgassunk az Ő halk, finom hangjára és engedelmeskedjünk neki.

 

Május 28. vasárnap,

A Szent Szellem betöltötte a hívőket akik viszont az utcán álltak. A sokféle nép mind a maga nyelvén hallotta és értette ahogy beszélnek, teljes felfordulás volt, senki nem értette mi történik.

Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: " Mi akar ez lenni?"
Mások azonban gúnyolódva mondták: " Édes bortól részegedtek meg."
ApCsel.  2:12-13,

Pentacost photo pentecost.jpg

Péter beszélni kezdett a népnek. És elmagyarázta amit Jóel prófétált.

Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak: még szolgáimra és szolgálólányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
És csodákat  teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget.
ApCsel. 2:17-19,


Csodálatos bizonyság ez mindnyájunknak . Ha ma is történnek hasonló dolgok, és akiket ez zavarba ejt, azok nem értenek az egészből semmit, nem fogadják el a Szent Szellem munkáját. Ezzel pedig káromolják őt.

Imádkozzunk azért, hogy legyen áttörés és történjenek a csodák Isten műhelyében.

Május. 27. szombat


"Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek: mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.
János. 16:7


Amikor a feltámadt megjelent tanítványainak, és utasította mit is tegyenek, hirdessék Jézus nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.

"Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel."
Lukács. 24:48-
49,


Együtt maradtak ahogy a Mester utasította őket, férfiak, asszonyok , gyermekek a felházban és imádkozva imádták Istent. És az imádásnak meg lett a jutalma, betöltötte őket a Szent Szellem.

Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely  betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétfoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni: úgy, ahogyan  a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
Apcsel. 1:2-4,

Ezt várjuk, hogy át tudjuk élni milyen is lehetett akkor. Bár sokan nem tudom mit is tennének, hisz nem mindenki éhes erre. Sajnos, talán azért is nem élhetjük át.
De aki éhezik erre meg kapja a kenetet arra amire elhívta Jézus. Arra a szolgálati ajándékra, amit használnia kell, mert Isten így rendelte el. Keressük az ő orcáját és kutassuk akaratát, hogy tudjunk jó szolgálók lenni a világnak. Mert a világ keresi az istenfiak megjelenését, vágyódik Isten után.
 

 


Május 26. péntek,

"Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
János 14:25-26,


Jézus felkészítette a tanítványait arra, hogy nem sokáig lesz majd velük, de gondoskodik arról, hogy legyen a menny világából való Isten a földön, a Szent Szellem Isten. Akit látni nem tudunk, de érzékelni igen.

Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma.
János 14:30

Bár hisszük, hogy a Szentháromság hatalma és istensége egyforma, mégis a Szent Szellem az aki itt a földön szolgál felénk.
Ő hozza el az ébredést bizonyos időkben, az újjászületést, betölt minket, szól hozzánk, beszél nekünk, értelmünket nyitogatja, életet ad, megújulást, megerősít, imáinkban segít, vezet,  szolgálatokra hív és megtart abban,  bizonyságainkban segít, feltámaszt, megérint, és betölti a szánkat.

Én az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről.
Nyisd meg a szádat, és én megtöltöm!
Zsoltárok  81:11,


Május 25. csütörtök,

Közeledünk a harmadik nagy ünnepünkhöz, a Szentlélek kiáradásának ünnepéhez.
Istennek a tervében minden tökéletesen el volt tervezve. A megváltáshoz a kereszt halál, a kegyelemhez a feltámadás, Jézus megdicsőüléséhez, pedig az ígéret, a Szent Szellem eljövetele.
Jézus a tanítványait felkészítette erre:

"Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri: ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz."
János  14:15-17,
 
utolsó vacsora

kép: Bouveret - utolsó vacsora

Milyen szép ígéret, mindazoknak akik elfogadják Jézust. Ő nálunk lakik, sőt bennünk van. Jézus Lelke aki mozgat minket, aki tűzzel keresztel, és vigasztal, megítél ha kell és helyre igazít.
Szerető finom lélek, egy ajándék a nemzedékeknek, aki el nem hagy, aki által megismerhetjük az Atyát, Jézust, és magunkat is. Aki formál minket. 
Csodálatos, hogy közösségünk lehet vele, hála és dicsőség az Atyának érte. Ő az erő aki által tudunk mi is cselekedni. Tiszteljük, csodáljuk, imádjuk és kívánjuk a jelenlétét, éhesen akkor megmutatkozik, és bizonyít.
 

Május. 24. szerda,

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Példabeszédek. 3:5-6,
 
Bízz az Úrban

Isten a Szent Bibliában sok helyen kijelenti, hogy Ő szerető, kegyelmes, gondoskodó, áldó, segítő, vigyázó, Isten.
A hit azt jelenti, hogy elhisszük a nem látható dolgokat, az olyan ígéreteket amit kaptunk. Isten bizonyít, csak próbára kell tenni. Amikor azt mondja nekünk az Úr,ha a tizedet fizetjük akkor Isten megáld minket és a sokszorosát kapjuk vissza. 
Egyetlen kérése van, hogy tartsuk be a parancsait, ami nem nehéz annak, aki őt választja.

Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr.
5 Mózes 28:1-2,


És sorolja a Ige mit is kaphat az aki engedelmes.

Áldott lesz a városban, a mezőn, a méhe gyümölcse,  az állatai, és annak szaporulatai, kosara, sütő teknője, vagyis jártában keltében áldott lesz az ember.

Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját.
5 Mózes. 28:12,


Felsorolja azokat a dolgokat is amiket utál, nem szereti ha tesszük. Semmiféle emberi okoskodás nem használ az embernek.  Sok ember megpróbálja magyarázatokkal elhárítani Isten szeretetét, de sajnos ebben a gonosz irányítja a gondolatait.

Jézus azt mondta, " Ha olyanok nem lesztek mint a kisgyermek" Vagyis a kisgyermek mindent el hisz amit édesapja mond, vagy ígér. Nekünk is úgy kell hinni mint ahogyan a gyermek hisz, és bízni az Úr ígéreteiben.
 

Május 23. szerda,

Légy csendben és várj az Úrra!
 
"Ha velünk van az Úr, miért történt mindez?"
Bírák. 6:13,


Általában Isten a legsötétebb próbáink idején tárja fel terveit és mutatja meg hatalmát: 
Emlékszem az első hozzám szóló igékre, azt nem akkor adta amikor minden heppi volt, hanem amikor nagyon elkeseredve sírtam, mert nagy bánatom volt.
Kinyitottam a bibliámat és beszéltem hozzá, és amikor elolvastam amit üzent, akkor meg azért kezdtem el sírni, de örömömben, hogy engem a kis porszemet a friss megtértet néz, és látja, hogy meg kell nyugtatnia.

Légy csendben, és várj az Úrra!
Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos,
mert az csak rosszra visz!
Zsoltárok. 37:7-8,


Aztán még sokáig csak akkor szólt az Úr ha nagyon el voltam keseredve. 

Bárki képes arra, hogy hűséges legyen a jó időszakokban, de
 
"éjjelente az Úr házában állni"   
Zsoltárok 134:1,

Jézus azt mondta: "Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el!"   Máté 10:27,

Vagyis legyünk bizonyság tevők, hogy ő mindig, mindenkor tudja mit teszünk, de a bajban nem hagy el minket. Tud a segítségünkre lenni vigasztaló szóval, tud utasítani mit is tegyünk, felügyel minket.
Isten az élet  sötét szakaszaiban ossza meg velünk a dolgokat, amik megerősítenek minket, és bátorítanak minden helyzetben.

 

 


Május 22. hétfő,

Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
5 Mózes. 8:18,

 

Isten az aki segít nekünk a gazdagság megszerzésében amikor erőt, egészséget és lehetőséget ad.
A teljesítőképességeinket tudjuk fejleszteni küzdelemmel. Ha Isten Lelke lakik bennünk akkor kreatívak, kitartóak is vagyunk. A siker nem jön magától, menni kell elé. A világ így mondja - Segíts magadon, az Isten is meg segít -. És valóban, ha kérjük, hogy Isten mutassa meg mit is tegyünk, akkor meghalljuk hangját és ő megáld abban a munkában, vagy vállalkozásban. Ne menjünk a magunk feje után, és amikor már benne vagyunk abban akkor kérjük az Urat áldja meg a munkánkat. Ne Ő jöjjön utánunk, hanem menjen előttünk, akkor az ércajtót is áttörjük vele.

Amikor felfedezzük ajándékunkat, akkor felismerjük álmainkat is. Ha Isten tervében vannak a gondolataink, akkor semmi sem szab határt nekünk. Egy álom a megfelelő terv és cselekvés nélkül semmit sem ér, csak bosszantja a lelket.
Isten megadja az erőt, de nekünk kell a tervet kidolgozni, és munkálkodni rajta, minden alkalommal kérni az Úr segítségét minden munkánkra.
Akit pedig megáld az Úr gazdagsággal, az segítse a gyengébbeket.

 


Május 21. Vasárnap,

De Isten kegyelme által vagyok ,ami vagyok: és az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
1 Korinthus 15:10,

Eléggé nehezen elképzelhető, hogy Pál betegen többet munkálkodott volna.
Pál azt vallta, hogy legyünk minden jó cselekedetekre alkalmasak, felkészítettek, buzgók, igyekvők: egy beteg ember ezekre képtelen. A kegyelem szó azt jelenti, hogy a belső embernek van szüksége rá.

"Elég neked az én kegyelmem."

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 20. Szombat,

Tehát téves tanítás az, hogy Pálnak testi betegsége lett volna.
Nem szavad elfogadni a betegséget, egy tünet amit érzünk, de ha bízunk Isten ígéreteiben, akkor el fognak távozni tőlünk.
Régen a hit hallásból származott,olyan emberek szájából akikben bíztak az emberek.
Ma pedig a hit azon emberek beszédének a hallása nyomán tűnik el, akik ilyeneket mondanak:
"Pál beteg volt és Isten nem akarta meggyógyítani."
Tudjuk, hogy a negatív dolgok hamarabb jutnak el a tudatba mint az igazság!
Sajnos milyen hitre jut aki ezt hallja, - akkor nem mindenkit akar az Isten gyógyultan látni, Jézus nem mindenkit gyógyít meg.
Az is furcsa, hogy Pálra hivatkoznak amikor valaki sokáig beteg. Inkább imádkoznának hatékonyan Istenbe bízva.

Forrás : T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Május 19. Péntek,

A fenti igékben a gyengeség szóval több helyen az erő vagy erős szavak állnak szemben,ami teljes mértékben kizárja, hogy ez a fajta gyengeség betegséget jelenthetne. Amikor Pál arról ír, hogy gyengének érezte magát, ezért teljes mértékben a Szellemtől és Isten erejéről tette függővé a szolgálatát.

"Hogy a hitetek ne emberek bölcsességén,hanem Isten erején nyugodjon."

Tehát ellensége minden embernek van, még nekünk az Úr gyermekeinek is. Nem kímél senkit a Sátán. Az is igaz, hogy akik nagy dolgokra vannak elhívva, azok még nagyobb kihívásokban, próbatételekben és támadásokban részesülnek, hogy miért, azt nem igazán tudjuk és nem értjük.
Istennél van a válasz és amikor találkozunk Jézussal meg fogjuk tudni.

Forrás: T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Május 18. Csütörtök,
 
Pál tövise, nyilván nem lehetett valamiféle szem probléma, vagy más betegség. Volt neki éppen elég problémája a Sátán pribékjeivel, akik próbálták őt fékezni Isten munkájában.
Jól mondja Pál:
 
"Mert noha  megfeszíttetett erőtlenségből él, Istennek ereje által."
"Amikor gyenge vagyok ,akkor vagyok erős."
 
A gyengeség szó nem jelent betegséget. Ha behelyettesítjük a betegség szót, igen nevetséges az értelme.
 
Forrás: T.L. Osborn  A betegek meggyógyulnak,

 


Május 17. Szerda,

Nem bontom fel szövetségemet veletek soha ,de ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le oltáraikat! Ti azonban nem hallgattok szavamra. Hogy tehettétek ezt ? Azt is mondtam : Nem űzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául!
Bírák 2:1-3,

A frissen megtért Pálhoz ,Isten elküldte Ananiást:

"Én megmutatom neki, milyen nagy dolgokat kell elszenvednie az én nevemért,"

- Megtérése után rögtön meg akarták ölni.
- Nehézségek által tudott csatlakozni a jeruzsálemi keresztényekhez.
- Állandóan szembe szállt vele Sátán.
- A zsidók is lázították ellene a tömeget.
- Kiűzték Antiókhából.
- Menekülnie kellett Ikóniumból.
- Megkövezték.
- Folyamatosan hamis atyafiakkal kellett szembe szállnia.
- Filippiben megverték és börtönbe csukták.
- A tömeg ellene fordult és kiűzték Thesszalonikából és Béreából.
- A tömeg ellene fordult Korintoszban és Efeszoszban.
- A zsidók összeesküvést forraltak ellene.
- Zavargást szítottak ellene, sok esetben.

Ki lehetne felelős ezekért a szenvedésekért. A Sátán angyala!

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,,

 


Május 16. Kedd,

"Bizonynyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem űzi többé e népeket ti előletek; sőt inkább lésznek ti néktek tőrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, a melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek."
Józsué 23:13,

A szöveg mindkét esetben személyről beszél, a Sátán angyaláról illetve küldöttjéről.
Pál szerint ez a küldött pofozta őt, a pofozni szó azt jelenti, egyik csapás jön a másik után, vagy ahogy Krisztus csapkodták.
Pál élete igazolja ezt az állítást.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 

 


Május 15. Hétfő,

És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem,hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak,hogy távozzon el tőlem: és ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem: mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekszem azért az én erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje lakozzon énbennem.
2 Korinthus 12:7-9,

Ez nem testi fájdalmat jelent. Hanem olyan embereket akik állandóan piszkálnak és bosszantanak minket.

"Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek, a földön, a melyen lakoztok.
4 Mózes 33:55,

Ilyen módon remélem másként látjuk ezt az igét.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 14. Vasárnap,

Amikor a dühöngő tengerben hánykolódtak Jézus és tanítványai, elegendő volt a szavát hallatni és a vihar elmúlt. "Csendesedj le ,maradj nyugton." Ekkor a tanítványok is csodálkoztak.
"Miféle ember ez, hogy a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki?"
Ez a Jézus a mi Megváltónk, az aki sok igével bátorít minket, ha elfogadjuk megtapasztalhatjuk azt a hatalmat amivel felruházott minket.

"Minden lehetséges annak, aki hisz!"

A néma lélek lakozott egy fiúba, aki önsanyargatásra késztette a gyermeket. Tűzbe vízbe lökte, hogy meghaljon. Az apa ezt mondta Jézusnak.

De ha tehetsz valamit,légy segítségül nekünk és könyörülj rajtunk.

Jézus pedig ezt mondta neki: "Ha tehetsz valamit?" Minden lehetséges a hívőnek!
Márk 9:22-23,

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 13. Szombat,

Kezdetben volt az Ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ez kezdetben Istennél volt. Minden őáltala lett,és nélküle semmi sem lett,ami lett.
János 1:1-3,

Isten a beszéde által előállította a nemlétező dolgokat, arra is ügyelve, hogy szava beteljesedjen. Isten beszéde olyan mint a szerzője, örök, változhatatlan, és élő.

Emlékezzünk Máriára, aki azt mondta: Történjen velem a Te beszéded szerint.
A beszédére hivatkozott mert tudta és hitte, hogy egy Mindenható Úrral van dolga, akinek a terve jó, és visszavonhatatlan. Bízott Istenben. 

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Május 12. Péntek,

A könyv egy történetet mesél el, a hitről ami cselekvő

Már több évtizede tartanak összejöveteleket, ahová tömegek mennek el, várva a csodát amit Jézus Szelleme tesz. Jamaicában voltak éppen, amikor egy asszony a férjét a hátán vitte el oda, mert szélütés következtében járni se ,de állni sem tudott.
Annyian voltak, hogy a kerítésen kellett valahogy feltuszkolni a férjét, majd ő is átmászott és le vette. Mondanom se kell, hogy egészségesen távoztak. Ez a nő cselekedetekben mutatta meg a hitét, áldozatot hozva, mert hitte, hogy változás áll be ha imádkoznak azok akiket felkent az Úr.

Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
Jakab 2:17,

Isten szava teremtő, ha használjuk, ma is Ő a mi gyógyítónk.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Május 11. Csütörtök,

Isten beszéde egy teremtő erő, előhívhatjuk azt amire szükségünk van. Minden embert másként támad a gonosz, mindenkinek vannak gyenge pontjai, ott támad a Sátán.
De nekünk van fegyverünk Isten beszéde, az Ige.
Amely által, ha megvalljuk az erőtlenségből erő lesz, a halálból élet lesz, a betegség helyén egészség keletkezik.
A lehetetlenségek helyére a lehetőségek lépnek.
A kulcs hozzá Isten beszédét megvallani hittel. A hit nem dicsekszik hanem cselekszik.

Ha állítjuk ,hogy hiszünk valamiben de nem cselekszem aszerint, nincs értelme az egésznek.
Hiszek Istenben és Jézus gyógyító erejében, de állandóan panaszkodom, hogy itt fáj ott fáj, ez a világ számára nem bizonyság.
A tetteink igazolják a hitünket.

Te hiszed, hogy az Isten egy? Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.
Tudod-e, te balgatag ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott?
Jakab 2:19-20,

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 10. Szerda  Isten beszédének hatalma

 

A Teremtőnek beszéde, kijelentése által változások történtek. A neve is bizonyítja,TEREMTŐ.
Szólt és meglett!

Teremtette, az eget, a földet ,a csillagokat, az égboltot, állatokat, növényeket és embert.
Ha ezt felfogjuk hittel, akkor egy olyan igazság birtokába kerülünk, amelynek segítségével a lehetetlen lehetségessé válik.
Jézus ezt hirdette: "A beszédek, amelyeket én szólok nektek, azok szellem és élet."

Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim nem múlnak el. Az Úr beszéde megmarad örökké.
1 Péter 1:25,

 


Május 8. Hétfő,

Építsük ki a saját hitünket, igeolvasással mások és saját bizonyságtételei által.
A hitünk legyen erős és határozott. Akinek van hite, az bizalommal fordulhat az Atyához, mert meghallgatásra lel.
Merjen örvendezni, mert tudnia kell, hogy Isten megadja neki ha Jézus nevében kér bármit.

Cselekedjünk az Ige alapján.Ez a hit!
Ne tégy olyan megvallást, ami ellentmond Isten beszédének. Tartsd Isten beszédét ajkaidon.
Ne bízd magad az emberek hitére. Mindenki kapott elég hitet, használja.
Ne beszéljünk a betegségeinkről, hanem inkább a gyógyulásunkról.
Dicsérjük az Urat, mindenért.
Ne legyünk kételkedők.
Ne beszéljünk kudarcról, képtelenségről, hanem inkább arról, hogy Krisztussal minden lehetséges. Mindent megtudok tenni Krisztus által, aki megerősít engem!

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
Filippi 4:13

Mindig azt mondjuk "képes vagyok" soha ne mondjuk,hogy "nem megy".
Isten akkor is velünk van amikor mindenki messze van, ő el nem hagy soha.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Május 7. Vasárnap,

"Hit nélkül ,lehetetlen Istennek tetszeni!" De soha ne dicsekedjünk a hitünkkel. Mert a hitünket cselekedetekkel kell kifejezni.
Márk mesél arról, hogy egy béna embert a barátaik a tetőt megbontva eresztették le, Jézus lábaihoz, akkora hitük volt, hogy semmi nem tántoríthatta el őket.
Jézus a hitet látva azonnal cselekedett.

Tudjátok meg tehát, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, így szólt a gutaütöttnek: Néked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és eredj haza.
Márk 2:10-11,

Ebből az igéből szintén kiderül, hogy a bűnös élet velejárója a testi betegség, mert nyitunk a gonosznak egy ajtót, amin keresztül jön a betegség szelleme, hogy gyötörjön a gonosz.
De aki hisz annak Jézus kegyelemből megbocsát. Ebben a történetben nem dicsekedtek hitükkel a barátok, hanem cselekedtek, tudták, hogy Jézus megszánja barátjukat és meggyógyítja.
Mindig gondoljunk arra a kijelentésre, amit Isten mondott: "Én vagyok a te gyógyítód!"

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Május 6. Szombat,

A remény még nem hit! Bár mindig reménykedik az Úrban. Ez helyes is, de az igazi hit megvallja a győzelmet és az úgy is lesz.
Akik ezt mondogatják, hát remélem meggyógyulok, remélem hamarosan jobban leszek, remélem van üdvösségem, remélem Isten meghallgatja az imádságomat. Ezeknek az embereknek nincs hitük.

Olyan mint amikor a gyermekünk azt mondja, remélem apukám, vagy anyukám ad ennem este amikor haza megyek. Tudniuk kell, hogy minden este a szerető szülő gondoskodik róluk, sőt örömmel teszi azt.

Persze vannak reményteli dolgok is, Például Krisztus eljövetele.
Vagy azok a szép lakhelyek a mennyben amik meg vannak ígérve, reméljük el fogjuk foglalni.
A Szentírás sok mindenről kijelenti, az már a miénk.
Pont ilyen az az ige, hogy az Ő sebeiben meggyógyultunk. Ez nem remény, hanem ténymegállapítás.

"Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van..." János 3:36,

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 5. Péntek,

Megvallások:

Mi a jó és mi a rossz megvallás. Pál azt írja:
"Szájjal teszünk vallást az üdvösségre," Róma 10:10,

Nem vallhatjuk meg, hogy Jézus az Urunk, miközben úgy viselkedünk, mint egy hitetlen.
Legyünk határozottak és amit kijelentünk, az úgy hasson az emberekre és a démonokra, hogy érezzék: abban erő és hit van!
Érezzék, hogy a beszédünket komolyan vesszük.

Én az úr Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, mert értem is elszenvedte a korbács ütést és legyőzte a Sátánt. Tehát nincs hatalma a gonosznak az én életemen és a testemen. Ámen.

Akik ezt hallják, a mimikánkon és a mozdulatunkon is érzik, hogy ez komolyan is gondoljuk, erőt adunk másoknak vele. A betegség szelleme pedig el fog távozni tőlünk.

Forrás T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak 

 


Május 4. Csütörtök,

Amikor azt a parancsot engedelmesen megtesszük, hogy hirdetjük az evangéliumot minden teremtménynek, akkor a cél nemcsak az üdvösségre jutás, hanem az, hogy mindenkinek joga van meggyógyulni, aki elfogadja Jézust.
Minden hívő részesül abból az áldásból ami meg van írva!
Ha az igét olvassuk vagy halljuk, az valóságos hitet hoz létre, amire nagy szükségünk van.

"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."
Róma 10:17,

Az a hit, amit nem kísér cselekedet, az halott. Ha kijelentjük, hogy hiszünk, akkor Isten ígéretei alapján cselekednünk kell. Amikor ezek megtörténnek, akkor Isten is elkezdi beteljesíteni ígéretét.

T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 3. Szerda,

Fogadjuk el Jézust gyógyítóként, is mint ahogy megszabadultunk a bűnöktől, megszabadulhatunk betegségeinktől is.
Nem fordultak hiába Jézushoz abban az időben sem, úgy a mai időben sem fordulunk hiába hozzá.

És bejárta Jézus az egész Galileát. Tanított zsinagógákban, hirdette az Isten országának evangéliumát és gyógyított a nép között MINDEN BETEGSÉGET és MINDEN ERŐTLENSÉGET.
Máté 4:23,

Meghallotta ezt a sokaság és gyalog követte őt a városokból.
És mikor kiszállt ,nagy sokaságot látott maga előtt, megszánta őket és betegeiket meggyógyította.
Mt 14:13-14,

Mit mond az Ige? Nagy sokaság - betegeiket meggyógyította! nem egypárat, vagy keveset, hanem mind. Ugyan az a Jézus volt a gyógyító, aki megszánta azokat akik rá szorultak, mint ma.
Ő nem változott meg, ma is teszi a csodákat és ma is gyógyít, szabadít és figyel ránk ha kérjük őt. Velünk van a világ végezetéig.

 


Május 2. Kedd,

 

A Bárányunk felszaggatott testében való gyógyulás áldásairól a Szentírás éppoly világosan tanít, mint a Bárányunk vérében való üdvösség áldásairól.

Az egészséget senki nem veheti el tőlünk, azok a sebek amiket Jézus kapott értünk, mind a mi gyógyulásunkat adta. Azért tűrte el, holott ha akarta volna semmi sem történhetett volna vele.

Jézus tudta miért tűr! A szeretet amit értünk érzett sokkal erősebb volt a félelemnél.

Mert nem azért szállottam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.  János 6:38,

Mert ez az én Atyám akarata, hogy örök élete legyen mindenkinek, aki látja a Fiút, és hisz őbenne, és én támasszam fel az utolsó napon.  János 6:40,

 

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Május 1. Hétfő,

Jézus egy tökéletes helyettesítőként, felszámolta a bűnt, a betegséget.

Az úrvacsora által hálát aduk azért, hogy testét és vérét adta értük. Tesszük ezt redszerességgel, a jó atyánknak, de Jézusnak is, megköszönve mindezt.
De szinte csak azt emlegetjük, hogy átszögezték kezét lábát. Pedig a verés és a sebek ejtése a korbácstól sokkal hosszabb ideig kínozta őt. Nem hiába, mert ezek a sebek gyógyítanak minket. Erről keveset beszélünk. Még az Úr vacsorai szertartás során se beszélnek róla.
Örülnünk kell a kenyér elfogyasztásánál, hogy testéből való csontunk, testéből való test és húsából való hús vagyok. Valójában eggyé válok az Úrral!
A betegségnek tovább nincs hatalma fölöttem, és meggyógyultam!
Sajnos ezt nem tanítják, csak a pohárról szól a dolog, kiontotta értünk a vérét. Ez az üdvösségről szól, egy jövőbeli dolog. De az Úr azért jött, hogy bővölködjük, még ezen a világban.
Tehát sokan azért betegek, mert nem értik mi a kenyér jelentése.

"Ez az én testem, amely értetek megtöretik" -  Jézus azt várta, hogy értsük ezt meg.Á P R I L I S 

Április 

 

 

 

Április 30  Vasárnap,

Amikor Jézus bevégezte amiért jött erre a világra, felment az Atyához és elfoglalta méltó helyét, az Atya jobbján. Teljesen megszabadította az emberiséget a kötelékektől és minden szellemi megkötözöttségekből. A Szent Szellem ezt ki is jelentette Pálnak.

28. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. 29. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. 30. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan.  1 Korinthus 11:28-30,

Amikor az Úrvacsora alkalmából a két jelképet magunkhoz vesszük, hálát adunk a jó Atyánknak azért, hogy Jézus értünk ontotta ki a vérét.
Örvendezünk, hogy nem vagyunk többé átok alatt.
Jézus vére megtisztít minket minden bűntől, mocsoktól, betegségektől.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak, 

 


Április 29. Szombat,
 
Az Úr Jézus  azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret,és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiértetek megtöretik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorázott, ezt mondván: Ez a pohár az új szövetség (testamentum:örökség) az én vérem által: ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
1 Korinthus 11:23-25,
 
Vajon a tanítványok tudták miről beszél, mi vár rá? Nem hinném. A kegyetlenségnek a legnagyobb és legrosszabb fajtáját mutatták be a testén.
Lelkileg meggyötörték, kínozták, megalázták, fájdalmait azoktól az ostoroktól kapta leginkább amik húsát ki tépték a hátából. Majd a végső döfés a keresztre feszítés, ami által teljesen legyengülve fájdalmaktól gyötörve kilehelte a lelkét. Ennek így kellett lennie, hogy nekünk legyen gyógyulásunk az Ő sebei által, és legyen életünk, üdvösségünk .
"Ő vette el az erőtlenségünket, és ő hordozta a betegségeinket".
Még a jó Atyánk is elfordult tőle egy ideig, mert minden bűn amit elkövettek és el fognak követni rajta volt, átvette az emberiségtől. Ezek szellemi gyötrelmek voltak, hiszen bűnné lett értünk, Ő a Szent, aki bűn gyűlölő.
Ha nem vállalta volna értünk, akkor a világ borzasztó volna, sokkal több nyomorúság és értelmetlen élet, hiszen nem volna folytatása az életünknek. 
 
Forrás T.L.Osborn    A betegek meggyógyulnak.

 


Április 28. Péntek,

Jézus mindent vállalt az emberiségért, vérét adta értünk!
Amikor elhordozta bűneinket és betegségeinket azért tette, hogy szabadok legyünk.
Isten amit kijelentett az Úgy is van!

"Mert én az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákob fiai, nem emésztettek meg!
Malakiás 3:6,

A bárány vére, amikor felkerült az ajtó félfára, minden Izraelitának életet jelentett, de mindenki másra halált. Isten terve engedelmes gyermekeire áldást, megváltást, szabadulást jelent.
Akik ettek a bárányból, meggyógyultak, megerősödtek, és életvidámak voltak. Dávid így énekelt:

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Zsoltárok 103:2,

Ezért gyógyulunk az Úrvacsora alatt. Istennek igéje teljesen összefüggő, mindenre kiterjedő.
Vannak benne párhuzamok érteni kell a sorok között az összefüggést, amit a Szent Szellem segítségével értünk meg.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 27. csütörtök,

A betegség alkalmatlan arra, hogy Istent dicsőítse, ugyan úgy ahogy a bűn.
Sajnos nem tanítanak Krisztus testéről annyit mint a véréről.
Miért van mégis annyi beteg testvér Krisztus testében. Mert megfelelőképpen kellene értékelnünk Krisztus testét.
Nézzünk meg két dolgot: Izrael fiai 3 millióan voltak akik Egyiptomból kiindulva meneteltek 40 évig ,mégsem volt köztük beteg senki. Az új szövetségben élő Korintusiak pedig csak néhány ezren voltak és Jézus vére pecsételte őket meg, mégis sok beteg ember volt közöttük.
Az Izraelitáknak meg kellett ölniük egy bárányt, vérét az ajtó félfára kenniük és a bárányt pedig meg kellett enniük. A bárány egy jelkép is volt, hogy egyesülniük kellett a báránnyal. Vagyis az újszövetségben amikor az Úr vacsorát vesszük akkor esszük az Úr testét, és egyesülünk vele.
Az igazságot hit által ragadjuk meg és így részesülünk a megígért áldásokból is.
az Izraeliták megették a bárány testét és másnap elindultak, és a betegségek eltűntek róluk.
Egészségessé váltak.
Isten kijelentette: "Én vagyok a te gyógyítód". 2 Mózes 15:26,

Nem engedte a betegséget még a közelükbe se amíg engedelmeskedtek. Később még volt egy ígéret: "napjaid számát betöltöm".

A vér felkenése a bűntől való szabadulást jelentette.
A bárány evése pedig a gyógyulás jelképe.
A bűn és a betegség a sátán gonosz ikrei, küldetésük tönkre tenni isten népét, pusztítani.
az üdvösség és a felgyógyulás ,Isten kegyelmi iker áldásai.

 


Április 26. Szerda,

Isten minden időben megtalálta a kulcs embereket céljai eléréséhez. Mi akik most élünk, csak most tudjuk erőnket Jézus segítségével kamatoztatni az ellenség kiűzésére, az emberek életéből. Most van a mi időnk, a megfelelő!
Jézus ereje bennünk van, kezdjük el használni. A jó Atyánk velünk van, ugyan úgy ahogy Mózessel is és sok hit testvérünkkel is volt.

És íme veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.
Máté 28:20,

Ha az Úr velünk, senki sem lehet ellenünk! Isten engedelmes embereket hívott el, hogy szolgáljanak neki. Isten szelleme tesz minket használhatóvá, jó edénnyé téve minket az ő tervéhez, de ahhoz engedelmesnek kell lennünk. A makacsság, az okoskodás, a konokság, az önfejűség nem fér bele.

Ilyen volt: Mózes, Józsué, Dávid, Eszter, Ruth, Keresztelő János, Mária, Jézus Anyja,
Az újszövetségben, Isten kenete tesz minket alkalmassá ahhoz, hogy szolgálatunkat Isten szerint végezzük. Isten most is egyszerű embereket használ, olyanokat mint mi vagyunk.
Adjuk magunkat oda, hogy keze formáljon minket, mint egy jó és bölcs fazekas.

 


Április 25. Kedd,

Isten és Jézus beszéde igaz, amit mondottak és nekünk kijelentettek abban hinnünk kell és megcselekednünk.
Isten megteszi, amiről megmondta, hogy megteszi, mi pedig meg tudjuk tenni, amiről Isten azt mondta, hogy meg tudjuk tenni!

Pál ezt mondta: Mindent meg tudok tenni, Krisztus által, aki meg erősít.

Többek vagyunk ő általa, aki szeretett minket.
Akik hisznek Isten beszédében, azok győztesek.
Miért? Mert az van meg írva, hogy Isten mindig velünk lesz a világ végezetéig. Nem hagy cserben. A Bibliai hősök élete erről szól!
Mózes, Dávid, Illés, Péter, Pál, ugyanabból az anyagból volt mint mi, egyszerű emberek, akiknek voltak hibái, bűnei, rossz döntései.
Odaszánt életet éltek, hittek, és ezek alapján cselekedtek. Isten velük volt és mindig a legjobb megoldást adta nekik.

...Amiképpen Mózessel vele voltam teveled is veled leszek: el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd.......
Józsué 1:5,6,

Mondhatnánk, hogy igen igen, ezt Józsuénak mondta az Úr, de ha tovább olvassuk megértjük, hogy minden gyermekének szól, csak tartsuk be a parancsolatait.
Jó dolgunk lesz ha se jobbra, se balra nem hajolunk el Isten parancsaitól. Éjjel nappal erről kell gondolkodnunk.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Április 24. Hétfő,

Ha pedig gyermekek, örökösök is: Istennek, Krisztusnak pedig örököstársai, de csak akkor, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk meg.
Róma 8:17,

Ugyanannak a hatalomnak vagyunk az örököstársai, amely Jézusnak is rendelkezésére állt. Jézuson keresztül nyertük el ezt a privilégiumot. Ezt hit által tehetjük magunkévá. Többet kellene azzal foglalkoznunk, hogy mindent meg kell tennünk még a lehetetlennek tűnő dolgokat is. Azt, hogy kudarcra vannak ítélve soha nem szabad hangoztatni. A remény soha ne vesszen el se a szívünkből, sem a szánkból.

Emlékezzünk Péterre, hogy a lehetetlent véghez vitte az Úrral. A vizen járt, erre kell mindig fókuszálnunk nem arra, hogy elsüllyedt. Biztatni kéne az olyan embereket akik lelkesek és hitük erős, mert ezek viszik végbe azokat a dolgokat ami előre viszi a világot.

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Április 23. Vasárnap,

Jézus neve tekintéllyel bír!
Annak okáért Isten is felmagasztalta őt , és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való: hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké (angyaloké) földieké (embereké) és föld alatt levőké ( démonoké).
Filippi 2:9-10,

Ha ez ki van jelentve, akkor az úgy is van. Jézus nevére a démonoknak menekülniük kell.

Micsoda hatalommal rendelkezünk, amikor ezt elhisszük, és ezzel a tekintéllyel parancsolunk és lépünk fel! Krisztus követei vagyunk, a követek soha nem kételkednek abban, hogy az általuk képviselt ország alátámasztja szavaikat. Ha pedig Krisztus nevében lépünk fel, az atya ugyan úgy fog bánni velünk mint Jézussal.
A jó Atyánk gyermekei vagyunk, örökbe fogadott minket, örökös társai vagyunk Jézusnak.

Forrás: T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak.

 


Április 22. Szombat,

Mi hívők, fiak vagyunk, Isten gyermekei!
Segítségünkre van az Úr, nem is akárhogyan.

Minthogy valóban fiak vagytok, elküldötte Isten az ő Fiának Lelkét a mi szívünkbe: aki ezt kiálltja: Abba! Atyám!
Galata 4:6-7,

Az Ő Szelleme, vezérel minket, tanácsol, tanít, és véd ha kell.
Ez egy kiváltság de egyben egy szerep is. Isten várja, hogy cselekedjünk.

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
2 Korinthus 5:17-18,

T.L. Osborn - A betegek meggyógyulnak, 

 


Április 21. Péntek,  A hívő hatalma.


1. Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. 2. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak.
Lukács 9:1-2,

A kimondott szó élő és ható, ha Jézus mondja. A kimondott szónak ereje van, mindig történik általa valami. Kérdés; hiszünk-e benne vagy csak elolvassuk amit ír a Biblia és azt gondoljuk, hát igen ez akkor volt, de hát már ez nincs úgy.
Micsoda kihívás ez, hogy úgy fogadjuk Urunk szavát, hogy ezt bizony a Megváltónk beszéde.
Mi is mondjuk ezt amikor imádkozunk valakiért - "Amim van azt adom neked" Jézus kijelentéseit, Jézus nevében kelj fel és járj!
Jézus nevében megdorgálom a betegség szellemét és légy egészséges!

Egy a lényeg, győzzük meg magunkat és kedves testvéreinket arról, hogy az az állítás, hogy amit Isten mond az igaz, és ha Ő azt mondja, hogy meg tudjuk tenni, akkor higgyük el és cselekedjünk.
Ha cselekszünk Isten ereje fog segíteni ebben, legyőzi a gyengeségeinket ahogy megvalljuk az igét. Ne az érzéseinkre hallgassunk.
Istent fogjuk dicsőíteni minden hittből fakadó csoda által.

Forrás T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak c. könyv alapján 

 


Április 20. Csütörtök,

Isten a betegségben szenvedőket, úgy tekinti, mintha fogságban volnának. Az ördög fogságában, megkötözve.
Jézus szabadulást hirdetett a foglyoknak.

"Hát nem kellett-e ezt az asszony, akit a Sátán megkötözött, feloldozni a kötelékeiből?"

Az Atya, aki szeret minket nem helyez ránk kötelékeket.
Jézus úgy jött el, mint az Út, az igazság és az élet.
A legfontosabb amit mondott- Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.

Akkor pedig van szabadság minden kötelék alól.
Az Újszövetség szolgálatának és áldásainak eredményei nem mások mint a: felszabadultság, szabadság, szabadon bocsátás, széttört igák leoldozott terhek, megszabadult foglyok, gyógyult emberek.

"Ha tehát a fiú megszabadít titeket, tényleg szabadok lesztek. János 8:36

Megismeritek az igazságot , és az igazság megszabadít titeket."  János 8:32, 

 

Forrás T.L. Osborn A Betegek Meggyógyulnak,  

 


Április 19. Szerda,

A Sátán munkája az, hogy lopjon öljön és pusztítson!
Jézus viszont azért jött, hogy bövölködő életet éljünk, és lerontsa a gonosz munkáit.
Sőt nekünk is hatalmat adott, hogy a Sátán felett tekintélyt gyakoroljunk az Ő nevében.
A Sátán emiatt nagyon dühös és mindent megtesz, hogy fitogtassa hatalmát, bosszantsa Isten gyermekeit. Irigységből szembe száll velünk. De a fegyverzet által, amit az Úr adott nekünk ellen tudunk állni. Mielőtt felment Atyjához, felruházott minket jogokkal, hogy az ő nevét használva, győzelmesen jöjjünk ki minden küzdelemből.
Nem szabad félnünk, hanem Isten erejében bízva erősnek és bátornak kell lennünk, mert Jézus velünk van.

Látjátok, hatalmat adtam nektek,hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok,és az ellenség minden erején: és semmi sem árthat nektek.
Lukács 10: 19,


Milyen csodálatos ige! Erőt, bátorságot, biztonságot adó.

Forrás T.L. Osborn  - A betegek meggyógyulnak.

 


Április 18. Kedd,

Isten mindent megadott igéjén keresztül, hogy Őt magát megismerjük és, hogy megismerjük ellenségünket is, a Sátánt. Minden taktikájával, csalafintaságával együtt.


"Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak." Efezus 6:12

Minden ami rossz, gonosz, tökéletlen, megfélemlít, rossz indulatú, megkötöz, a Sátántól van.
Minden jó, és minden tökéletes, ajándék, odafentről az Atyától származik. Isten mindennel megajádékozott minket, ami az életre való.

"Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.
Lukács 9:56,

Be kell építenünk az életünkbe és elfogadnunk az értelmünkkel ezeket az igazságokat, hogy hasznára legyünk embertársainknak. 

 


Április 17. Hétfő,

Hogy lehet, hogy ma is a keresztények problémákkal küszködnek, betegek és nem gyógyulnak meg. Az igaz, hogy Sátán le van győzve Krisztus által, de a démoni seregek továbbra is ellenzik szabadságunkat és bosszantja őket szabadságunk.

Nincs joguk bántani a keresztényeket, de tudják, hogy a hívők ezrei ezt nem tudják.
Éppen ezért kötelességünk, hogy hirdessük Isten igéjét és az abban rejlő erőt, hogy szabadságunk teljes legyen. Lássák az emberek, hogy bízni istenben egyet ér azzal, hogy bővölködő életet éljünk.

Forrás T.L. Osborn A Betegek Meggyógyulnak.

 


Április 16. Vasárnap,

Sokan azt mondják, megverte az Isten!

Ha a betegség Istentől volna, érdekes eszmefuttatást adhatnánk.
- akkor az orvosok lázadnának Isten ellen,
- a kórházak a lázadás tanyái volnának.
- minden ápoló és tudós, orvos gyalázná Isten akaratát.

Minthogy a betegség a Sátántól van, mind az orvosok, a tudósok, az ápolók, a gyógyszerek, a kórházak Isten által áldottak. A betegség enyhítésének és gyógyításának minden formáját Isten rendelte el. Jézus idejében is voltak orvosok, Lukács is az volt. Nem emlékszem, hogy Jézus megdorgálta volna őt.
Akik azt hiszik és hirdetik, hogy a betegség Istentől van, soha nem szabadna orvoshoz menniük.

Azt kell hinnünk és meg vallanunk, hogy Isten gyermekeinek nem kellene betegnek lenni. Mert Jézus győzött a golgotán, és győzelmével adott nekünk hatalmat, hogy ellene menjünk minden olyan szellemnek és démonnak akik a sátánt szolgálják. Nem szabad elfogadnunk semmiféle fájdalmat és nehézséget, meg betegséget, amit a sátán akar ránk rakni. Mi megváltottak vagyunk, Isten szentjei, szeretett gyermekek. Akikért az Úr vállalta a sok megpróbáltatást. Elhordozott mindent értünk a keresztfán. A kapukat ami által jön az átok be kell csukni, tiszta élettel és imádságokkal, az Úrral való szoros kapcsolattal..

Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott, mikor így szólt: Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta betegségeinket.
Máté 8:17,

Forrás :T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 15. Szombat,

És íme, volt ott egy asszony, akiben tizennyolc év óta betegség lelke (szelleme) lakott, és úgy meggörnyed, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni.
És mikor látta őt Jézus, odahívta magához, és ezt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedtől, és rátette a kezét. Az nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.
Lukács 13:11-13,

Mit mondott Jézus? Hogy a betegséget egy szellem okozta!

Hát ezt, az Ábrahám leányát, akit már tizennyolc esztendeje megkötözve tart a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?
Lukács 13:16,

Kitől van a betegség? A sátántól!

A Sátán nagyon agyafúrt, mindenféle betegséget tud produkálni. De Jézus nevében ellene tudunk menni. A jó Atyánknak a terve tökéletes volt, de egyben borzalmas is. Nekünk öröm, kegyelem, Jézusnak pedig szenvedés és gyalázat. Az emberiség egy kegyelmi élettel lett megajándékozva. Annak a sok szenvedésnek a gyümölcse a gyógyulás Jézus sebeiben. Ez az evilági öröm. De még meg vagyunk ajándékozva egy örök élettel, amit a mi megmentőnkkel élhetünk. Gyakoroljuk és dorgáljuk meg a gonosz szellemeket,hirdetve Jézus győzelmét!

Forrás:
T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 14. péntek,

A betegség forrása.

Mi emberek mindnyájan egy csirából fejlődünk ki. Ebbe a csirába Isten ad életet. A testet ez a csira, vagyis az élet szelleme tartja életben, amely Istentől származik. Amíg ez az élet vagy szellem benne marad a testben, a test él. Ahogy azonban a szellem elhagyja a testet, a test elhal, felbomlik és ismét porrá lesz.
A betegségek is csirából fejlődnek ki, de ezek a sátántól származnak. A betegség szelleme ad nekik életet. Amíg a betegség szelleme ott van, addig az mindig fejlődik egészen addig míg a testet meg nem öli. Ha kiűzzük a betegség szellemét a betegség el hal. Ez a gyógyulás folyamata.
Amikor imádkozunk valakiért van, hogy lassú folyamat alatt gyógyulnak meg, de van olyan is, hogy rögtön eltávozik a betegség szelleme, ezt nevezzük csodának. A kitartó ima hatására előbb vagy utóbb el tűnnek a szellemek, mert gyengülnek minden ima után.

Jézus azt mondta," az én nevemben démonokat űznek ki."

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak  

 


Április 13. Csütörtök,

A démonok csak tekintéllyel bíró embernek engedelmeskednek! Most sincs másképpen. Kik azok az emberek? Akik fel vannak kenve Szent Szellemmel. A démonok jól ismerik őket.

Elkezdtek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket Jézusra, akit Pál prédikál.
Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz szellem, mondta: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok? És rájuk ugorva az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzve őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy meztelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból.
ApCsel 19:13-16,

Forrás T.L.Osborn A betegek meggyógyulnak

 


Április 12. Szerda,

Jézus szavain el kell gondolkodnunk.

"Többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod" János 5:14,

Ezzel elmondta, hogy a vétkeknek vannak büntetései, vagyis ajtót nyitunk a sötétség szellemeinek. Joguk van ugyanis azokhoz akik bűnben élnek.
De az igékből azt is tudhatjuk, hogy egy hívő esetében kudarcra vannak ítélve, mert az ellenségnek nincs hatalma a hívőn.
Csak Isten az, aki enged olykor olykor nekik, hogy minket próbára tegyen, a helyes úton tartás miatt, azért, hogy figyelmeztessen: Vigyázz mert elfelejtettél!
Amikor az ellenség támad Isten ott van és segít az ő híveinek.

És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, a melyet az Úr szele hajt.
Ézsaiás 59:19,

Forrás:
T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,


Április 11. Kedd,

Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál. akkor ezt mondja : Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kiseperve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé másik hét szellemet, gonoszabbakat magánál, és bemenvén, ott lakoznak: és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzedékkel is.
Máté 12:43-45,

Jézus inti a megtért embereket, hogy vigyázzanak. Szívből legyen a megtérés, és fokozatos tanulással haladjon a hívő Jézus útján. Legyenek mellette olyan társak akik védelme érdekében imádkoznak érte, mert a gonosz démonok nagyon nehezen engedik el a prédájukat.
Vissza vissza térnek megnézni, hogy a kisöpört ház mivel van tele. Jézussal? Akkor elfutnak, vagy a világ dolgaival, akkor jaj annak az embernek.

forrás :T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,  


Április 10.Hétfő,

A naplementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik voltak, őhozzá vitték azokat: ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyította őket. Sokakból pedig démonok is mentek ki, kiáltozván,és mondván: Te vagy ama Krisztus az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedte őket szólni, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus.

Lukács 4:40-41,

A mi életünkbe is megtapasztalhatjuk, amikor megtérünk és a meg nem tért család tagokat, hogyan próbálja ellenünk uszítani a bennük meglapuló démon. Sokfélét tudnánk mesélni erről.

Direktbe vitáznak velünk, tiszteletlenek, hogy kihozzanak a sodrunkból, amikor jó volna, hogy hallják az igazságot, kimennek a szobából, stb.

Isten igéjét az imádkozást nem bírják hallani, úgyhogy meg van ellenük a fegyver. Mi is mindennap felvehetjük Isten fegyverzetét, hogy védelem alatt lehessünk.

14. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15. felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. 16. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.   Efezus 6:14-17, 

Forrás : T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Április 9.  Vasárnap,

A démonok beszélnek!

Akit bitorolnak, azoknak szájukon keresztül beszélnek, gondolataikat is bitorolják.

"Mert sokakat meggyógyított,úgyhogy akiknek valami bajuk volt, reá rohantak, hogy illessék őt.(hozzá siettek és megérintették őt)
A tisztátalan szellemek is ,mikor meglátták őt, leborultak előtte,és kiáltottak,mondván:
Te vagy az Isten fia."
Márk 3:10,

Sokunknak volt démonokkal dolga! Isten megengedi, hogy hitünket erősítve átéljük azt, hogy igenis vannak démonok akiktől nem kell félnünk, de nem szabad lebecsülnünk az erejüket.
Nincs hatalmuk felettünk, de csak azok harcoljanak ellenük akiket Isten szelleme vezet és erősnek érzik magukat a hitükben, nem inognak meg és ha tudják kezelni a feszültségekkel járó indulataikat. Bölcsek, ismerik az igét, mert csak azzal tudnak ellene menni. "Távozz tőlem sátán" "Meg van írva"....

Forrás T.L. Osborn, A betegek meggyógyulnak,

 


Április 8. Szombat,

 
Jézus gyógyító munkáját szóval kimondva tette meg, ugyan úgy ahogy az Atya is a szavának hatalmával teremtett.
 
Akarom. Tisztulj meg! És a lepra azonnal letisztult róla.
Mt, 8:3,
 
Menj el és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Mt 8:13,
 
Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás  próféta által mondottak:"Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8:16,-17,
 
A szónak nagy ereje van, akár pozítiv akár negatív. Istennek szava hatalommal bíró és teremtő. Az embernek szava pedig vagy buzdító, dicsérő, építő, vagy romboló.
 
Életeket ment meg az igaz tanú,de aki hazugságot beszél, az csaló.
Példabeszéd 14:25,
 
Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.
Jakab 1:19,-20,

 

 


Április 7. péntek

Egy szigeten befogadta Pálékat, egy Publiusz nevű elöljáró.

Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is
odament hozzá, és ő meggyógyította őket.  Ezért nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.
ApCsel 28:8-10,

A vérhas gyógyulása abban az időben csodának számított. Az emberek figyelmét felkelteni nem volt egyszerű, ma sem az. Kell a csoda, de vajon miért nem adatik meg mindenkinek, minden közösségnek? A tanítványok azt az erőt megkapták. De a mai időben is vannak testvéreink akik birtokolják Isten erejét, ajándékként.
A válasz egyszerű! Isten a szíveket nézi, az egységet, az alázatot, a kitartást, a szolgálatban való hűséges kitartást.
Pálban és a tanítványokban ezek az értékek meg voltak. A mai gyülekezetekben, sajnos ezekből az ajándékokból vannak hiányosságok.
Akinek nem inge ne vegye magára, de az igazságot ki kellene mondani. Változnunk kell, akarnunk kell olyanná válni amilyenné az Atya lát minket. Adni magunkat , hogy olyanok legyünk mint az agyag, hogy Istenünk tudjon formálni minket.

 


Április 6. csütörtök,

Ezékiás hála éneke.

Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
Mert nem a sír dicsőít Téged és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged mint ma én! Az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
Az Úr szabadított meg engemet: azért énekeljük énekeimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!
Ézsaiás 38:16-20, Károli,

A mi Istenünk, mindenre oda figyel amit teszünk. Szólunk, imádkozunk, mérgelődünk, teszünk veszünk, ő lát mindent. Ha kiáltunk hozzá mert bajban vagyunk, máris cselekszik bár nem mindig érezzük csak később. Ha bűneink nehezednek életünkre azt is érzékeli ha betegséggel küzdünk, arra is reagál, mert féltőn szerető Isten a mi Urunk.

Mert szemmel tartom minden útjokat: nem rejtőzhettek el orczám elől, és nincsen elfedve az ő bűnök szemeim elől.
Jeremiás 16:17,


Április 5. Szerda,
 
Imádság-kegyelem.
 
Ezékiás király megbetegedett, és a próféta elmondta Isten üzenetét:
 
"...Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz! 2. És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, 3. És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen."
Ézsaiás 38:1-3,
 
Isten meghallotta keserves és alázatos kérését a királynak.
 
Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.
Ézsaiás 38:5,
 
Soha ne csüggedjünk, imáinkat hallja a Magasságos Isten. Kegyelmétől függ, hogyan rendelkezik felettünk. Jusson eszünkbe ez a történet amikor imádkozunk egymásért, Istenünk irgalma szeretete, határtalan.
 

 


Április 4. Kedd,

Sátán neve is meghatározza kilétét.

A Biblia kifejezi sok módon a sátán nevét.

Vádló:(rossz hírbe hozó, illetve rágalmazó) Jelenések 12:10,
Ellenség: 1 Péter 5:8,
Sárkány, régi kígyó aki az ördög és a sátán. Jelenések 20:2,
Emberölő, hazug és a hazugság atyja. Ezt nem is akárki állítja róla, maga Jézus. János 8:44,
Kísértő: Máté 4:3,
Démonok fejedelme: Máté 12:4,
Levegőbeli hatalmasság fejedelme. Efezus 2:2,
Ő az evilági fejedelem. János 14:30,
Az elme megrontója. 2 Korintus 11:3,

Többször is említi a fejedelem szót, a wikipédia szerint:a szó jelentése: Uralkodó, aki uralma alatt álló országokban ténylegesen gyakorolja királyi külsőségek, jogok nélkül a hatalmát.

A szolgái a démonok, mindenképpen emberi testbe szeretnének tovább élni, ha ez nem lehetséges be érik állati testtel is. (a gadarai légió esete)
A démonok és az angyalok is szellem lények, és ma is valóságosak. A démonok beszédét lehet hallani azon az emberen keresztül akiben benne vannak.

Olyan sokat gyógyított meg, hogy ha valakinek valami nyavalyája volt, hozzá sietett és megérintette őt.
És amikor a tisztátalan lelkek meglátták, leborultak előtte és azt kiáltották: Te vagy az Isten Fia !
Márk 3: 10-11,


Forrás T.L. Osborn A Betegek meggyógyulnak,

 


Április 3. Hétfő,

Most már tudjuk, hogy létezik egy szellem világ, jó és gonosz. Isten, és Jézus is az embereket használja, hogy megmentsen más  embereket, felkeni az övéit Szent Szellemmel és vezeti őket.  
Mi vagyunk a szája a lába, evangelizálunk, betegekért imádkozunk és szolgáljuk az Urat.
A Sátán szintén embereket használ fel, hogy más embereket meg rontson.

A Sátán mindent leutánoz amit az Úr tesz.
A Sátán a Biblia szerint a világ Ura, a gonosz angyalok fejedelme. A betegségek és a halál szerzője. Minden rossznak az okozója. A legfőbb vágya és terve az, hogy elpusztítsa az emberi életet, és ily módon megszomorítsa Isten szívét. A Biblia nevén nevezi az ellenséget.

Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett.
Máté 13:19,

Az ellenség aki a konkolyt veti, az ördög: az aratás a világ vége: az aratók pedig angyalok.
Máté 13:39,


A neve: Gonosz,ördög, Luifer, Belzebub, Diabolosz, de sok néven ismert még.

 


Április 2. Vasárnap,

Kik valójában az ellenségeink?

A démonok, az Ördög cselédei, akiknek az a dolguk, hogy a földön össze-visszaságot tegyenek, hogy az emberek életét megkeserítsék, lopjanak és öljenek a gazdájuk kénye kedve szerint.
Gonosz és gyűlölködő, test nélküli lények. Van személyiségük, akaratuk, de testben élnek, mások testében. Amikor meghal egy ember a benne lévő démon keres egy másik testet. Ezért mondjuk, hogy örökölt betegségek, szokások. Valójában az átkot örököljük. De van megoldás, JÉZUS!
Mi emberek szellem lények vagyunk testbe zárva. Nem akárkitől származunk, Istentől. a démonok viszont a sátántól származnak.
Szellemünk a testünkben lakik, és tagjaink segítségével tudja magát kifejezni. Testünk mindenki számára látható, de a szellemünk nem. Az igazi énünk a testünkben lakik, és úgy ismerhető meg ha valakivel együtt lakunk, élünk. A testem csupán egy ház, amelyben a szellemem lakik, egyszer elhasználódik és meghal, szellemünk tovább lép egy másik dimenzióban, egy további éltben. Hívők visszatérnek oda ahonnan származnak, Istenhez. Ha a lábainkat kezeinket elvesztenénk, nem hallanánk és nem látnánk, akkor nem tudnánk kifejezni magunkat, de a szellemünk élne tovább, bár értelmetlenül.
A démonok ha nem tudják rajtunk keresztül kifejezni magukat, akkor kínoznak minket különböző módon. De ismerjük jól milyen emberek azok akiket tudnak irányítani!
A démonok tehát személyiségek, akik próbálják az embereket uralni.

Forrás T.L. Osborn A Betegek Meggyógyulnak.

 


Április 1 Szombat,

 

Mit mond Jézus: A tolvaj (Sátán) nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen,és bővölködjenek. János 10:10,

Péter ezt mondja: A ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit nyeljen el. 1 Péter 5:8,
János viszont ezt mondta: Az Isten Fia azért jött, hogy az ördög műveit lerombolhassa.
1 János 3:8,

Ezeknek az igéknek a birtokában kijelenthetjük, hogy ellenségünket és szolgáit Jézus legyőzte, a vérével, életét adva váltságul értünk.
Ha elfogadjuk, élhetünk általa és bővölködhetünk.

 

Forrás T. L. Osborn A betegek meggyógyulnak

 M Á R C I U S 

március

 

 

Március 31. Péntek,

Az Ószövetséget olvasva Isten az embereket sújtotta betegségekkel; a Fáraó népét, Mirjánt, vagy aki szombaton szedegette a rőzsét halállal sújtotta és sorolhatnám még, mikor mit tett az Úr, hogy megtorolja az engedetlenséget. A tanítások ebből indultak ki sok gyülekezetben.
De mi a kegyelem trónjánál vagyunk, Jézus megváltott minket az átkoktól.
Amióta ezt tudjuk, kötelességünk, hogy álljunk ellen a betegségeknek, a fájdalmaknak, és minden nyomorúságnak!
Gyűlöljük a betegséget és minden fizikai problémát, a sátánnal együtt.
Bízzunk Isten gondviselésében és hirdessük minden jó téteményét.

Jézus Krisztus nevében hatalmunk van minden nyomorúság , elvetettség és betegség fölött.

A démonok a golgotán teljes vereséget szereztek. Jézus elküldte a hetvenet maga előtt, hogy készítsék fel az embereket arra, amit ő fog tenni.

"...Láttam a Sátánt mint villámlást lehullani az égből . Íme,adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok és az ellenségnek minden erején..."  Lukács 10:18-19

Forrás T.L. Osborn, A Betegek Meggyógyulnak  

 


Március 30. Csütörtök,

A három tamúbizonyság.

1. Isten igéje: Egy kijelentés-"Az ő sebeiben meggyógyultunk!"
2. A fájdalom: hirdeti, hogy a betegség nem történt meg, mert fáj. A tünetek jelen vannak, tehát Isten igéje nem igaz.
3. a beteg személy: azt mondja, de én az ő sebeiben meggyógyultam! A saját bizonyságtételét Isten igéje mellé helyezi és nem hajlandó vissza vonni.
Isten mindig azok mellé áll, akik az ő igéje mellé állnak.

" Az én beszédem soha nem tér vissza hozzám üresen."

Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mitől félned, és a rettegéssel, mert nem közeleg hozzád.
Ézsaiás 54:14,

Mi az igazság? 

Hát Isten beszéde, mert az ad bölcsességet, tanít, igazgat, bátorít és meg erősít.

Forrás : T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak,

 


Március 29. Szerda,

A betegség az ördögtől van!
A gyengeség a fizikai gyötrelmek a gondok szintén!
Tehát nem magasztaljuk panaszkodásunkkal az ördögöt.
Szánk teljen meg a szavaival!

"Közel van hozzád az Ige, ott van a szádban és a szívedben: azaz a hit beszéde, amelyet mi prédikálunk." Róma 10:8,

Akinek van hite, az nem zúgolódik, nem panaszkodik, hanem dicséri az Urat és örvendezik.

A hit pozitívan beszél és magabiztosan imádkozik.


Március 28. Kedd,
 
"El ne felejtkezzél semmi jótéteményéről :aki megbocsájtja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet."
 
A kulcsszó a minden! Vajon miért szeretünk panaszkodni, ez is benne van génjeinkben? Mert változást nem hoz, inkább felszólítjuk a betegséget, hogy elvegye jogainkat ahhoz, hogy egészségesek legyünk.
Olyan nem létezik, hogy valaki a bajairól beszél és közben meggyógyul. De az igen, létezik, hogy arról beszél ami le van írva a Bibliában. Bízok a mennyei Atya ígéreteiben és meggyógyulok Jézus sebeiben.
Természetesen jól esik elmondani ha fájdalmaink vannak, de annak panaszoljuk el aki segít rajtunk.
 
Minden gondotokat őreá vessétek,mert neki gondja van rátok!
1 Péter 5:7,
 
Tárjuk gondjainkat a jó Atyánk elé, és Jézusnak mondjuk el ha fáj valami, mert csak ők azok akik tudnak segíteni.

Március 26-27, Vasárnap, Hétfő,

Az Atya figyel mindenkit, főleg azokat akik hisznek igéjében. Soha nem téveszti szem elől az ilyen embert, mert azokat tudja használni!
Mindig választ ad kérdéseikre, pont azért, hogy hitük még jobba növekedjen.
Alig várja hogy végre el kezdjünk hinni!
A hit azután menet közben az életünk részévé válik, és olyan természetes lesz, mint a látás a hallás, a testünk részére.
Mi már a kegyelem idejében vagyunk, persze minket is kikérhet a Sátán. Olykor Isten próbára tesz, és megpróbáltatásokat enged meg. De mindig van célja vele. sokszor egy másik ember életében. De ha türelmetlenek vagyunk és hitünket elveszítve nem vagyunk engedelmesek, Isten terve meghiúsul, illetve újra kell terveznie ami idő.
Nem gondoljuk át, hogy a mi megpróbáltatásunk által valaki másnak a hite nő. Mert a kitartásunk eredménye az áldás és ezt látva sok embernek tudunk bizonyságot tenni.

Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak szavára, és azt teszed,amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Mert én, az Úr vagyok a te gyógyítód.
2 Mózes 15:26,

Isten felkente a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal, aki szerte járt és jót cselekedett meggyógyítva mindenkit, aki az ördög hatalmába esett, mert az Isten volt vele.
Apostolok Cselekedetei 10:38,

Mit mond az ige: az ördög hatalma amit az emberekre rá nehezít a betegség!
De Jézus jót cselekedett mindenütt és gyógyított, szabadított, Mert Isten volt vele. Az Atya akaratát tette.
Nekünk is ezt kell hirdetni és tenni, mert tanítványok vagyunk! Mindent hitből cselekedjünk.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 25. Szombat,

A betegség és a fájdalom nem Isten akarata. Ha az lenne akkor a mennyország tele lenne betegséggel.

Jézus mondta az ördögről:

"A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: 

és magáról

én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."János 10:10,

Gondoljunk csak bele, minden betegség sok pénzt igényel. Kiesünk a munkából, esetleg család tagjaink is. A gyógyszerek, orvosok, a műtétek mind pénzbe kerülnek. Ez bizony lopás.
Sajnos van akin nem segít a pénz és a gondos ápolás se, meghal. Ez ölés.
A pusztítás szó még kegyetlenebb. Háborúk ,természeti katasztrófák és járványok.
Ez nem Isten akarata. Persze mondhatjuk, hogy a bűn miatt van.

De mi az újszövetség kegyelmi időszakában élünk.
Amikor Isten azt mondta-"Én vagyok az Úr a te gyógyítód" és hárommillió ember hitt ebben, akkor olyan erő szabadult fel, hogy a betegség szellemének esélye sem volt semmiféle támadásra.
Mi Krisztus egészséges teste vagyunk ,úgy is kell gondolkodnunk.

Forrás:  T.L. Osborn - A betegek meggyógyulnak..


Március 24. Péntek,

A Zsoltárok könyvében, minden ígéret egy határozott ámen.

"Megbocsátja minden....,
Meggyógyítja minden...., Tudjuk, hogy folytatódik!
Bátran mondhatjuk:

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk akinek sebeivel gyógyultatok meg." 1Péter 2:24,

Amikor rájövünk ezekre az igazságokra, a betegségeink elkezdenek felszívódni. Óriási szabadságot tapasztalunk meg a testünkben, és a szellemünkben egyaránt.
Többé nem soroljuk magunkat együvé Jóbbal.

Ne magyarázzuk bele, hogy hát imádkoztam valakiért és támadás ért. Ez nem igaz!
A kegyelem korszakában élünk, szabadok vagyunk a törvény átkától!
Nekünk nem kell szenvednünk, Jézus már szenvedett értünk.

T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 23. Csütörtök,

Az író elmesél egy történetet:

Megkérték, hogy imádkozzon valakiért. Az ima után nem tapasztalt azonnali változást, ekkor kérték, hogy mondja ki "Jézus sebeiben meggyógyultam, és dicsérje az Urat." Ő nem volt hajlandó, mert szerinte ez képmutatás és ő nem hajlandó erre.

Isten igéjét mondogatni, megvallani nem képmutatás.
Nem azt kérte tőle,hogy állítsa nem beteg, hanem azt, hogy Isten igéjét vallja meg.
Akik így állnak Isten ígéreteihez, olyanok mint Tamás.

"Ha nem látom a kezein a szegek helyét....semmiképpen el nem hiszem....

"Mert a kegyelem tart meg hit által és ez nem ti magatoktól van, Isten ajándéka ez:"
Efezus 2:8,

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 22. Szerda,

Megvallásunkban ezeket kell kihirdetnünk a szellemvilágnak:
Jézus az Atya jobbján ül, mert győztes!
Mi az Atya gyermeke vagyunk!
Hirdessük azt a hatalmat amit Krisztustól kaptunk a Sátán fölött!
Valljuk meg, hogy felsőbbrendűek vagyunk a Sátánnál!
Higgyünk abban, hogy a világ ura fölöttünk nem úr!
Sátán ezzel tisztában van, nem mondunk neki újat. Ezek a megvallások Isten igéjében vannak.

És íme é veletek vagyok miden napon, a világ végezetéig.
Máté 28:20,

Jézus szava szent és igaz, minden nap, minden percében velünk van az Úr Jézus.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Március 21. Kedd,

Miért veszítik el egyesek a gyógyulásukat.

Sokan vannak akik nyomorúságukban hozzánk fordulnak és örülnek ha imádkozunk értük. De sajnos nem érdekli őket Isten igéje, nem olvassák azt, nem vágyódnak Istennel kapcsolatba kerülni. Úgy gondolják neki nincs idejük erre.

Az Atya kegyelemből sokakat meg is gyógyít. Azután kis idő elteltével vissza esnek!
Nem volt hitük Isten igéjében. A nem értve az igét , hitüket abba helyezik aki imádkozik értük.
Fontos, hogyha az imáink által Jézus gyógyítása megtörténik, elmondjuk, ha jelentkezik a fájdalom mit tegyen. Tagadja meg hittel a betegséget és jelentse ki, - Én Jézus sebeiben meggyógyultam. Kérjük őt, hogy olvassa az igét és általa növekedni fog a hite, a gonosz pedig békén hagyja. Ne hagyatkozzon az érzékszerveire, hanem fogadja el az igazságot, amit megtalál isten igéjében.
Mindenkinek vannak harcai, kérdés ki az aki segít ebben. Jézussal sikerülni fog. Pál ezt írta erről a harcról.

Mert nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak a magasságban lakozó szellemei ellen.
Efezus 6:12,

Az ige világosan kifejezi, hogy a negatív szellem világ a mi ellenségünk, akiknek az ura a Sátán.

Forrás T.L. Osborn : A betegek meggyógyulnak


Március 20. Hétfő,

Hitünk mértékét a megvallásunk szabályozza. Amikor Krisztust tiszteljük, és egyetértünk az ő beszédével, ígéreteivel, szívünk vele együtt dobban, akkor megnyitjuk és átadjuk életünket neki.

Azok az emberek akik , negatív módon megvallják a gyengeségeiket és a kudarcaikat a fájdalmaikat, és tüneteiket, és mindig arról beszélnek,hogy mit nem képesek megtenni, előbb utóbb lesüllyednek megvallásuk szintjére.
Az egy szellemi törvényszerűség, amit megvallunk amiről beszélünk az válik valósággá. A világi emberek ezt olyan egyszerűen csinálják. Így beszélnek.
Amit nagyon szeretnél az sikerülni fog, merj álmodni!

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Zsoltárok 27:1,

Rengeteg megvallást tehetünk, minden dologra van a bibliában válasz. Ha hittel mondogatjuk , bizonnyal elkerül a veszedelem általa.

 


Március 19. Vasárnap

Élj mindig azzal a tudattal, hogy Isten szeret

„Az Örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el! Sőt, megújul minden reggel! Bizony, nagy a te hűséged, Uram!” (Jeremiás siralmai 3:22-23, EF)

Jeremiás depresszióval küszködött, és le volt törve, mint egy nyakfájós zsiráf. Jeruzsálem ostrom alatt állt, országa pedig fogságban volt. Világa összeomlott, mint egy kártyavár a forgószélben. Istent okolta az érzelmi hullámvölgy miatt. És Istent okolta testi bajai miatt is.

„Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat.” (Jeremiás siralmai 3:4)

Teste fájt. Szíve beteg volt. A hite gyenge… Rádöbbent, milyen gyorsan képes elsüllyedni, így másra emelte a tekintetét.

„De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek:

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:

minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!

Az Úr az én osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom.” (Jeremiás siralmai 3:21-24)

„De ha újra meggondolom…”

Az elcsüggedt Jeremiás megváltoztatta a gondolatait, másra terelte a figyelmét. Szemét levette viharos világáról, és Isten csodájára nézett. Gyorsan Isten ígéreteinek kvintettjét idézte. Szinte látom magam előtt, amint az öt ígéretet az ujjaival számolja le.

1. Isten rendíthetetlen szeretete soha nem fogy el.

2. Irgalma soha nem ér véget.

3. Minden reggel megújul.

4. Nagy a Te hűséged.

5. Az Úr az én örökségem.

A vihar nem múlt el, azonban Jeremiás csüggedtsége igen.

Köszönöm, drága Megváltóm, hogy szereteted rendíthetetlen irántam.
Köszönöm, hogy irgalmad minden reggel megújul.
Köszönöm a hűségedet, nem csak irántam, hanem az egész emberiség iránt, a teremtés első napjától kezdve.
Amikor megkísért, hogy depressziós és csüggedt legyek, dönthetek úgy, hogy Rád nézek.
Észben tartom, hogy Te vagy az örökségem.
A Te soha el nem múló szeretetedben reménykedem. Ámen.

„Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved.”(Jeremiás 10:6) „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” (1 Korinthus 1:9)

„Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen.” (Dániel 6:27)

forrás: Max Lucado--Építő gondolatok

Olvass tovább: http://van-remeny.webnode.hu/products/elj-mindig-azzal-a-tudattal-hogy-isten-szeret/


Március 18. Szombat,

Ha isten igéjét olvassuk, halljuk semmilyen hatalom nem tud ellenünk sikeres lenni. Isten nem ismeri a vereséget, vele győztesek vagyunk.
"Vele semmi sem lehetetlen",

Isten igéje és Jézus neve, egy hatalmas fegyver a kezünkben. Sátánnak semmi esélye ezekkel szemben. Persze tőlünk függ, hogy be engedjük-e az ő szellemeit az életünkbe.

Mik is ezek?

A csüggedés, a félelem, a kételkedés, a hitetlenség szellemei. Akik teljesen megbénítanak minket és ha sikerül nekik lelkünkbe be hatolni, akkor már nagyon nehéz az Úrnak rajtunk segíteni.
De ha megvalljuk azokat az igéket amit az Úr a kezünkbe adott, a gonosz elmenekül mellőlünk.

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Filippi 4:13,

Aki Isten beszédéből táplálkozik az jön ki a szájából is. Az pedig helyre állít minket, győztesen jövünk ki minden bajból, mert Jézus velünk van minden pillanatban.

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.


Március 17. Péntek,

Emberi rossz szokás, hogy szeretünk bajainkról beszélni.
Pedig ezzel a Sátánt dicsőítjük, mert elismerjük nagyságát erejét. A panaszokat csak azok osztják meg rendszeresen, akik együttérzést akarnak kicsikarni másoktól.
A szánalom és a sajnálat senkin nem segített.

Nekünk közbenjáróknak és hívőknek az a dolgunk, hogy éljünk azzal a hatalmunkkal, amit Jézustól kaptunk.
Parancsoljunk a fájdalomnak, a betegségeknek, hogy távozzanak Jézus nevében.

"Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr!" - mondta Isten Jozsuénak,
Jézus nekünk ezt üzeni: "Adok nektek hatalmat az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek."

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Március 16, Csütörtök,

Az a helyes hozzáállás minden észlelt probléma felett, hogy megvalljuk: Jézus sebeiben meggyógyultunk!
Ne azt valljuk meg, hogy most beteg vagyok, mert ilyen és ilyen tüneteim vannak. Hanem mondjuk azt -Nem ezekre nézek, hanem, arra ami az ige mond. Fájdalmainkat, bajainkat betegségeinket megvallva olyan mintha alá írnánk egy kikézbesített szelvényt.

A Sátán kezébe kerül az a dokumentum.

Semmit se vegyünk át a gonosztól. Bár mind az öt érzékszervünk érzi, hogy a csomag itt van de ne valljuk meg.

Ne valljuk meg, hogy itt fáj, ott fáj. Mondjuk inkább azt ha nagyon ki kívánkozik. Nem igazán jó amit érzek, de tudom, hogy Jézus sebeiben meg vagyok gyógyulva.

Forrás T. L. OSBORN A Betegek Meggyógyultak,


 

  Március 15. Szerda, 

A hit nyelve.

Salamon tanácsa: "Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát." Példabeszédek 13:3,

Jakab azt mondja: "Fékezhetetlen gonosz". Jakab 3:8,

"Legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra". Jakab 1:19

Mit is mond az ige? Szívünkkel hiszünk és szánkkal vallunk. Amit kimondunk az, az amit a szívünkben hiszünk. Amikor Isten gyógyít, utána nem mondhatjuk azt, ugye továbbra is imádkozol értem?
Ne mondjunk ki negatív dolgokat, csak Igével bátorítsuk egymást és a lelkünket is.

"Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket". Zsolt. 34:8, 

"Íme én veletek vagyok a világ végezetéig".  Máté 28:20,

"Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled". Zsidó 13:5, 

Ezek építő beszédek a hit beszédei, amitől a Sátán menekül.


Forrás: T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,

 


Március 14. Kedd,
 
Az író azt írja, hogy a hit Isten igéjéből származik, ami igaz. 
 
"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által."
Róma 10:17,
 
Akik kételkednek, azok azért imádkoznak ami már megvan nekik.
 
Péter ezt írja: Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való.
 
Istennek minden ígérete Krisztusban lett igen, és őbenne lett ámen az Isten dicsőségére, miáltalunk.
Vegyük el és valljuk meg, hogy Sátán hallja. nagyon nem szereti ezeket hallani, nem támadja azokat akiknek van hitük.

 


Március 13. Hétfő,

A megvallás az amit szívünkben hiszünk, azt mondjuk ki.
Istent nem lehet becsapni, amit hallunk és be tanuljuk, ha azt mondjuk az nem megvallás.
Szívünkbe meg kell egyeznünk Istennel, minden amit Ő mond magunkévá tesszük és meg is cselekedjük. Pál ezt mondta:"Legyen a hit beszéde szívünkben és a szánkban is."

Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül:üdvözülsz!Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Róma 10:9-10

 


Március 12. Vasárnap,

A megszerzés útja a megvallás.

Hanem mit mond az ige? Közel van hozzád az ige: a te szádban és szívedben, azaz a hitnek amaz igéje, amelyet mi hirdetünk.
Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül: Üdvözülsz! (megtartatol) - görög = meggyógyulás,
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra,szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Róma 10:8-10,

Ez az ige gyógyulást fejez ki mind lelki, mind testi gyógyulást. Úgy is lehet mondani, hogy megőriz, megment, meggyógyít. (A bűntől is)
Először jön a hit, azután a megvallás, majd a megtapasztalás.
A hit hallásból van, Isten igéje által.
Kegyelemből tartatunk meg, hit által.


Március 11. Szombat,

"Elküldte a szavát, és meggyógyította őket" Ezeket az ígéreteket a saját életünkre nézve is tegyük magunkévá. Az Ige meggyógyít minket. Meg kell vallanunk saját magunkra nézve is.

"Isten elküldi a szavát, és meggyógyít engem."
Azután már csak dicsérjük Istent, aki nem tudja maga ezt tenni, hallgasson dicséreteket és énekeljen, mert azok mind megvallások.
Szoktam mondani azoknak akikért imádkozom. - Az az Isten aki engem kihozott sok mindenből, aki az én gyógyítóm, az veled is meg akarja tenni, sőt meg is fogja, ha hiszel benne, amit velem tett. Gyógyított, szabadított engem, kegyelmével körül vett és áldott vagyok.

Jézusnak a pusztában egyetlen fegyvere volt. -"Meg van írva" és az Ige volt a fegyver.

T.L. OSBORN: A betegek meggyógyulnak


Március 10. Péntek,

Amikor szükségben, bajban vagyunk valljuk meg: " Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségemet az ő gazdagsága szerint dicsőségesen , Krisztus Jézus által.
Ha betegek vagyunk, illetve az a látszat, akkor valljuk meg: Jézus sebeiben meggyógyultam!

Aki építeni akarja az Istenbe vetett hitét, annak Isten igéjével kell táplálkoznia. Ha hitetlenek vagyunk az igével szemben, valójában Istennek szemben vagyunk hitetlenek. Mert ő nem hazug nem hitszegő és nem mond olyat ami nem állja meg a helyét.

Mindig mondjuk ki Jézus szavait: Meg van írva! Próbáljuk meg megtanulni azokat az igéket ami által elfut az ördög. Ezeket a szavakat az ördög nem tudja elviselni.

T.L. OSBORN a betegek meggyógyulnak.


Március 9. Csütörtök,

Kemény szavakat ír az író, de el kell gondolkodnunk róla!

" Az egyik pillanatban kijelentik, hogy teljes meggyőződéssel hiszik: a biblia Istentől származó kijelentés: ugyanakkor mindig másokhoz fordulnak segítségért, holott Isten tökéletes szabadulást ígért. Úgy kezelik a megváltás tényét, mintha csak holmi kitaláció volna.
Különféle cikkeket olvasgatnak az Igéről. Éneklik az Isten Igéjét dicsőítő egyházi himnuszokat, ugyanakkor az ellenség uralma alatt élnek.
Állandóan a betegségről, a szükségről, a félelemről, a gyengeségről és a kételyekről beszélnek, holott kezükben van az Istentől származó kijelentés a megváltásukról, a Krisztus helyettesítő áldozatáról, és arról a tényről, hogy most ott ül az Atya jobbján bevégezte a művét, amely tökéletes mértékben kielégíti az igazság minden követelményét, s ugyan akkor betölti az emberiség minden szükségét."

Sokan ezekről a dolgokról úgy beszélnek mint egy tündér meséről.
Az igazi keresztény nem retteg a Sátántól, bátor mert tudja mi az igazság. Nekünk is a hit beszédét kell mondanunk, elfogadnunk, Jézus példát mutatott erre is.

Ekkor monda neki Jézus: Távozz Sátán, mert meg van írva: Az Urat a te Istenedet imádd és csak neki szolgálj.
Ekkor elhagyta őt az ördög és íme angyalok jöttek és szolgáltak neki.
Máté 4:10-11,

Nekünk is ezt kell tennünk és bíznunk kell isten beszédében. Nem arról van szó, hogy ne menjünk orvoshoz, mert az orvosokat is Isten keni fel, bölcsességgel, erővel és tudománnyal.
Hogy mikor mi a helyes sokszor nem tudjuk, ne akarjuk istent befolyásolni, hanem bízzunk benne, hogy valamilyen módon segíteni fog.


Március 8. Szerda,
Isten szava

Isten igéje szól hozzánk, olyan mintha Jézus köztünk járna. Amikor kézbe fogjuk a bibliát, jó megemlékezni arról, hogy ebben a könyvben ott van Isten.
Az ige Isten gondolata, akarata, Istennek egy része. Jézus volt az ige és Ő bennünk él. Minél többet olvassuk, annál többet ismerünk meg belőlük.
Az ige a gyógyulásom, és az erőm. Számomra ez az élet kenyere.

Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok,hogy a ti örömötök teljes legyen.
János 16:24,

Milyen kedves nekünk ez a beszéd Jézus szájából. Ez Isten akarata!

T.L. OSBORN: A betegek meggyógyulnak


Március 7. Kedd,

Jézus soha nem sietett, nem félt, nem bizonyult gyengének, nem tétovázott, Mindig készen állt, mindig biztos volt a dolgában, nem volt bűntudata, nem volt szüksége bűnbocsánatra.
Tudta honnan jött, kicsoda az Apja, milyen a menny.
Tudta mit vállalt, miért vállalja, hová megy.
Semmiben nem szenvedett hiányt, tudott bővölködni és szűkölködni is, nem voltak számára korlátok. Nyugodt volt amikor letartoztatták, Mindenható volt.

Mi pedig Őbenne teremtettünk újjá, Őbenne vagyunk, az Ő tagjai. most Szent Lelke bennünk él.
Hát ezek csodálatos tények, áldjuk Őt.
Ha megértjük ezeket az igazságokat, akkor hatalmunk van a Sátán felett, mert Jézus nevére minden térd meghajol. Azt mondta Jézus " Az én nevemben démonokat űznek ki", akkor a betegség szellemét is ki űzzük testvéreinkből.
A SÁTÁN ÖRÖKRE LE VAN GYŐZVE!

Forrás: T.L. OSBORN -  A BETEGEK MEGGYÓGYULNAK


Március 6. Hétfő,

A hívő hatalma

Ezen igék alapján azzá válunk, ami Krisztus maga. Azzá lettünk ami Ő, Őbenne vagyunk!
Jézus erősítette ezt meg.

Bizony mondom nektek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem: és nagyobbakat is azoknál: mert én az Atyához megyek, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy megdicsőüljön az Atya a Fiúban.
Ha valamit kértek az én nevemben, megcselekszem azt.
János 14:12-13,

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak

 


Március 5. Vasárnap,

Nézzük csak mit mond János apostol:

Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
1 János 3:8

Ki van jelentve, hogy az ördögöt lefegyverezték, erejét megtörték, diadalt arattak felette.

Jézus diadala a mi diadalunk, győzelme a mi győzelmünk, értünk tett mindent. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy továbbra is alárendeljük magunkat a sátán uralmának. Hirdetnünk kell és megvallanunk, hogy győztesek vagyunk.

A Biblia azt mondja: Az Ő alkotása vagyunk, újjáteremtve.  

Március 4. Szombat,

Valljuk meg az igazságot, bár az ördög ezt jól tudja, de ha mi mondjuk ki az bizony számára egy vesztes álláspont. Ha mi hirdetjük ki akkor megfutamodik.
Nyugodtan mondhatjuk, meggyógyultunk Jézus sebeiben. Úgyhogy a te tüneteid, fájdalmaid mind hazugság.

Jézus azt mondta a sátánról: "...Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja." János 8:44,

Köszönjük meg Istennek a szabadítást.
Új teremtések vagyunk! Isten hasonlatosságát hordozzuk Jézus ereje által!
Isten nekünk ajándékozta Jézusban az Ő erejét, természetét, szeretetét, hitét, életét, Szellemét.

Mert aki a Krisztusban van, új teremtmény: a régiek elmúltak: íme újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által és reánk bízta a megbékéltetés szolgálatát.
2 Korinthus 5:17-18,


Március 3. Péntek,

Örvendetes és hálára indít, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy gyermekét, egyetlenjét adta értünk, hogy kifizesse a váltságdíjat az üdvösségünkért, szabadulásunkért és gyógyulásunkért.

Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek meg tehát az Istent a ti testetekben.
1 Korinthus 6:20,

Az üdvösség azt jelenti, hogy felszabadultunk mindentől ami nem Isten akarata. Így is kell cselekednünk és beszélnünk. Jogosan viselkedhetünk úgy mint aki győztes!

A szabadságunkat valljuk meg a kötelékeink helyett.
- Krisztus sebeiben meggyógyultam!
- A Sátán uralma a golgotán véget ért az én életem felett.
- Jézus azért jött, hogy bővölködjem.
- Jézus a gyógyítóm, a szabadítom, nem félek semmitől, mert velem van a világ végezetéig.

Forrás: T.L. OSBORN, A betegek meggyógyulnak


Március 2. Csütörtök,

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, amikor átokká lett érettünk: mert meg van írva: átkozott mindenki, aki fán függ.
Galata 3:13,

Mik voltak ezek az átkok? Az 5 Mózes 28-ban olvashatunk róla.
Döghalál, száraz betegség (tüdővész) vagy tuberkolózis) hideglelés, (láz) gyullasztó betegség, (gyulladások) izzasztó betegség, fekély, süly,( aranyér) var, (rüh) viszketekség (ótvar) vakság, gonosz kelések a térden és a lábszáron és szembetegségek.
A 60-61. vers ezt mondja: Egyiptom minden nyavalyája, valamint minden betegség és minden csapás amelyek nincsenek megírva e Törvénynek könyvében.
Ebbe minden belefér. Krisztus váltott meg minket ezektől a borzalmaktól a drága vére által vissza vásárolt minket.


Március 1. Szerda

A rossz megvallások

A vereség megvallása, a betegség megvallása, a félelem megvallása, a kudarc megvallása.
Vagy szellemi harcaink vannak és küzdünk ellene és megvalljuk, hogy harcban állunk az ördöggel, az már baj!
Ez tulajdonképpen a vereség megvallása. Az ellenséget dicsőíti, mert arról tesz tanú bizonyságot, hogy a mennyei Atya cserbe hagyott minket. Lerombolják a hitünket és fogságba ejtenek.
Megtelünk félelemmel, és gyengeséggel.
Ha azonban bátran vallást teszünk mennyei Atyánk gondviseléséről, védelméről, és kihirdetjük, hogy aki bennünk van, összehasonlíthatatlanul nagyobb mindennél, akkor a sátáni befolyás fölé tudunk kerülni.

Az Úr az én világosságom és üdvösségem:kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Zsoltárok 27:1, 

Forrás L-T. OSBORN A Betegek meggyógyulnak.

  

F E B R U Á R

FEBRUÁR

 

 

Február 28. Kedd,

Ha megvalljuk ezt az igét, akkor Jézus cselekszik értünk.

Ezért, szent atyámfiai, mennyei elhívás részesei, tekintsetek hitvallásunk követére és főpapjára, Jézusra, aki hű volt küldőjéhez, mint Mózes is az Ő egész házához.
Zsidók 3:1-2,

Tudjuk, hogy megvallásunk főpapja hűséges hozzánk, tudjuk, hogy meg indul a betegek állapotán, tudjuk, hogy Isten akarata, hogy gyógyultak legyünk ,ezért is adta gyermekét értünk. Legyen hitünk ebben.


Február 27. hétfő,

Nem félünk az ellenségtől, mert Isten van velünk. Milyen nehézségeket tud ellenünk támasztani az emberiség ellensége a Sátán.
Elsősorban az a neve, hogy szétdobáló, vagyis az egységet próbálja megbontani. A család, a barátok, a szövetségben levők, testvérek, kollégák körében. De az országok között is teszi a dolgát. Az összeférhetetlenség, a megtévesztés , a hazugság szellemével munkálkodik.

A betegség, a szegénység, és a becsapásból eredő nehézségek.

De mit mond a Zsoltáros?

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek?
Az úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Zsoltárok 27:1,

Mindenre van erőm, a Krisztusban, aki engem meg erősít.
Filippi 4:13,

Jézus folyamatosan megvallotta az identitását. Nekünk pedig azt kell megvallanunk,

- hogy meg vagyunk váltva,

- hogy szabadok vagyunk, nincs a sátánnak hatalma rajtunk, új teremtmények vagyunk Jézus Krisztusban,

- hogy isteni természete bennünk van, így az erőtlenség a gyengeség nem tud uralkodni rajtunk és bennünk!

Ne csodálkozzunk ha megbotránkoztatjuk a világi embereket, nem baj. A lényeg, hogy a szellemvilág hallja ezeket és meghátrálásra kényszerítjük őket, mert a megvallásnak ereje van, és Jézus az az erő aki megvéd miket.

Forrás: T.L. OSBORN - A betegek meggyógyulnak.


 

Február 26. Vasárnap,

Ha tudatosan elfogadjuk ezeket az igazságokat, hogy meg vagyok váltva mindentől, a betegségektől a bűnüktől, akkor kihirdethetjük a baj, a kudarc a gyengeség soha nem támadhatnak meg minket akik keresztények vagyunk.
Micsoda változást hozna ez Isten királyságában, ha ez a gondolat valósággá válna.

Ne félj, mert én veled vagyok :ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézsaiás 41:10,

Ezeket a megvallásokat kell ismételgetnünk, megvallanunk. " Isten mindig velem van"
" Keze támogat engem." "Nem félek mert az ÚR megsegít." stb
Félelem nélkül mondhatjuk, Isten bennem lakik, a teremtett világ Ura velem van.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak


Február 25. Szombat,

Milyen áldottak vagyunk, bennünk van Jézus ereje, élete, egészsége, dicsősége, hatalma.
Valóságos forradalmat hozna, ha a hívők ezt elhinnék és úgy cselekednének. Úgy beszélnének úgy élnének ennek tudatában.

"Nagyobb aki bennünk van mint aki a világban" Ezt az igét használva sok mindenre tudjuk használni.

Pl. betegség esetében: Nagyobb aki bennem van, mint aki el akarja lopni az én barátomat, vagy szerettem egészségét. Megparancsoljuk a sátánnak, hogy Jézus nevében engedje szabadon az illetőt.
Tisztába kell lennünk jogainkkal.

Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes Fiának országába: akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata.
Kolossé 1:13-14,

Forrás : T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 24. Péntek,

A világosság lassan felragyog és nem csak elhiszik az emberek, hogy van üdvösség de azt is elhiszik, hogy Isten ma is gyógyít. Sőt mernek róla beszélni. Sajnos három nemzedék volt eltiltva Isten ismeretétől. 1990 óta új szelek fújnak ,és az Istenben bízók a megújult keresztények kezdtek egyre többen és többen lenni. A Szent Szellem kiáradása érezhető volt és az ma is.
Kezdik megérteni az emberek, hogy aki Krisztusban van, új teremtés lett és már nem olyan mint régen.

Mert aki a Krisztusban van ,új teremtmény: a régiek elmúltak: íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által és reánk bízta a megbékélés szolgálatát.
2 Korinthus 5:17,18,

"A régiek elmúltak: íme minden újjá lett."

Valljuk meg bátran!
Higgyünk benne!
Vegyük szó szerint mert igaz!
A bűn, a betegség, a baj, a kudarc, a gyengeség és a félelem keserű íze elpárolog. Nincs többé fájdalom, rossz kedv, mert van dolgunk Isten Királyságában. Szolgáljunk, mert az gyógyít minket.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 23. Csütörtök - Hogyan lehetünk győztesek!

Amikor elfogadjuk a biblia által azt amit értünk tett Jézus. Amikor megértjük, hogy a sátánt legyőzte Jézus értünk, helyettünk győzte le a Sátánt, tehát mi Urak vagyunk a Sátán fölött, mert elvégezte helyettünk a munkát ,Jézus.
A Sátán is tisztában van ezzel,hogy mi Jézus nevében uralkodunk, felette.
Ha ezt a tényt elfogadjuk úgy mint 2X2=4 akkor ,egyszeriben természetessé válik, számunkra a hit uralma, és a megvallásunkat teljesen másként mondjuk el.
A beszédünk egyre inkább szellemivé válik és mintha egy másik birodalomból valók lennénk. Ami igaz is.

Ti ellenben választott nemzetség királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonná tett népe, hogy hirdessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
1 Péter 2:9,

 


Február 22. Szerda,

A krisztusi viszonyulás, minden problémára, az Isten beszéde, mert az ad erőt lelkünknek, szellemünknek és a testünknek is. Bárki bármit mond, amivel elbizonytalanít, válaszoljunk Isten igéjével.

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
Ha gonoszok jőnek ellenem, hogy testemet egyék: szorongatóim és elleneim-ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem: habár had támad reám, mégis Őbenne bízom én.
Zsoltárok 27:1-3,

Gyakoroljuk ezt minél többször, hogy életünk része legyen. Végül a sátán nem tud rajtunk fogni semmit. Isten beszéde az életünk szerves része legyen. Úgy igyuk mint a vizet, mert ez tart meg minket.
A megvallás az, hogy elismételjük a szánkkal, amit Isten mondott az Igéjében.
Higgyünk abban amit Jézus megtett értünk. Hogy ennek következtében mivé lettünk általa.
Higgyünk abban, hogy a bibliai ígéret által mi mindent tehetünk meg, mert Ő elvégezte bennünk azt a munkát, hogy erővel és hatalommal a Szent szellem által cselekedjünk az Ő nevében.
Ha valaki csak rácsodálkozik ezekre a bibliai tényekre, és állítja, hogy hisz benne, de nem meri bátran megvallani őket, s ezek alapján cselekedni, az önmagát fosztja meg a hittől. A mi Mesterünk, példaképünk, Tanítónk, Megváltónk pedig csalódni fog benne.


Február 21. Kedd,

Tudjuk, hogy Sátán nem verheti meg betegséggel a testünket, hiszen Krisztus már elhordozta a mi betegségünket, amikor megkorbácsolták, "...az ő sebeiben gyógyultatok meg",- mondja az ige.
Éppen ezért ellene állunk a Sátánnak és a tüneteknek. Nem szabad a félelmet be engedni a szívünkbe, mert az nem az Úrtól van, mi a hit emberei vagyunk. Bátran megdorgáljuk a Sátánt és az ő pribékjeit a betegség szellemét az Úr Krisztus nevében. Mert az Úr nevében hatalom van. Krisztus nem a semmiért halt meg, hanem azért, hogy az övéi megszabaduljanak. Emlékezzünk mikor Krisztust is megkísértette a sátán mit mondott. " Meg van írva".

"Az Ő sebeiben gyógyultatok meg"!
"Ő gyógyítja meg minden betegségemet"!
"Krisztus hordozta el a betegségemet, és Ő vette el az erőtlenségemet"!

Ez a megvallás az, hogy azt mondjuk, amit Isten mond. Mindig, minden körülmények között a Biblia nyelvét beszéljük. Élünk a jogainkkal és megvalljuk Isten igéjét, ez a fegyverünk.
A megvallani szó ezt jelenti = ugyanazt mondani.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 20. Hétfő,  A kimondott szó ereje

Amikor kudarcról és félelemről beszélünk, rabláncot teszünk magunkra.

Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel.
Példabeszédek 6:2,

Sajnos erről is kevés a tanítás. A keresztények igen nagy hányada nem fogja fel, hogy a negatív beszédért meg kell fizetni. szavainkból formálódik ki a megvallás, ami által kimondjuk miben hiszünk. A megvallás szó hallatán sok embernek automatikusan valamilyen gyengeség kudarc jut az eszébe. Pl:

Amikor betegek vagyunk, ez egy érzés, egy állapot, de nem szabad elismernünk, kimondani, hogy beteg vagyok. Inkább ezt mondjuk. Jelenleg úgy érzem, hogy valami nincs rendben az állapotommal, de hiszem, hogy mint Isten gyermeke oltalom és kegyelem alatt vagyok. Megvallom és hiszem az Úr igéjét. A betegséget pedig nem fogadom el.

" Ha szolgálom az Urat,az Istenemet, akkor megáldja az én kenyeremet a vizemet és eltávolítja testemből a nyavalyát, hiszen megmondta, hogy én vagyok az Úr a te gyógyítód!
2 Mózes 23:20,

 


Február 19. Vasárnap,

Jézus parancsa: "Legyen hitetek Istenben."

A hit, mindig mozgásba lendíti Isten kezét!
A hit ,kitartó erő, Isten képességeire támaszkodik, nem ismeri vereséget.
A hit ,kitartó a megpróbáltatások alatt is.
A hit, nem vitatkozik, nem izgul, nem dicsekszik önmagával.
A hit, nem ideges ,nem retteg, mert bízik Istenben.
A hiten soha nem lehet felülkerekedni.
A hit, Isten beszédére figyel, Isten beszédéből született.
A hit, tudja, hogy amit Isten mond az nem más mint akaratának kifejezése
A hit, birtokba veszi az ígéreteket.
A hit, eredményeket követel, és él a szövetségből fakadó jogaival.
A hit, legyőzhetetlen és ellenállhatatlan.

Ehhez viszont az kell, hogy ismerjük meg Isten igéjét és abból Őt magát. Bízva isten ígéreteiben imádkozzunk érte hittel. Ne ismételgessük a kéréseinket, Isten unja azt, hanem köszönjük meg azt amit tenni fog. Például, sokszor imádkoztunk, hogy hozzánk tartozó rokonunk térjen meg, kapja meg a megváltás kegyelmét. akkor ha másnap még nem történt meg, ne ismételgessük a kérést, hanem így imádkozzunk.

Jó Atyám, köszönöm, hogy a hozzád feljutott imám ott van előtted és nálad van az idő. Tudom, hogy a te akaratod is az amit én kértem. Tudom, hogy el fogod benne végezni a jó munkát, köszönöm neked ,hogy ima meghallgató Isten vagy. Hálás vagyok érte neked. Jézus Krisztus áldását kérem erre a jó tervre.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 18. Szombat,

Emlékezzünk mint gyermek, hogyan kértünk. Szóval, bármit szerettünk volna, kifejeztük a beszédünkkel. Arra nem emlékszünk mit tettünk amikor kisbabák voltunk, de arra igen, hogy kért a mi kisbabánk. Sírt és értésünkre adta, hogy valamit akar.
Keresztények sokasága tölt időt avval, hogy másokat kér imádkozzanak érte. Vagy imádkozunk másokért és önmagunkért elfelejtünk közbenjárni. Persze kellenek a testvérek a szellemi harchoz. Több ember imája sokkal hathatósabb. Amiről beszélek azok, akik másoktól várják a segítséget. Egységben az erő.
Mindenkinek van egy bankszámlája az Úrnál, kérdés mivel töltjük fel.

Amikor Isten és Mózes ellen beszélt a nép a pusztában, lázadoztak, vissza sírták a régmúltat és elégedetlenek, és hálátlanok voltak. Az Úr mérges kígyókat bocsátott rájuk. Kérték Mózest, hogy szóljon az érdekükben, belátták bűnüket és megbánták. Isten megszánta őket és szólt Mózeshez, hogy egy botra tűzzön rá egy rézkígyót és aki felnéz rá megmenekül.
Gondolom mindenki tudta, hogy az csak egy rézből készült kígyó, de a hitük nagy volt, hiszen tudták, hogy amit Mózes mond az igaz és az Úrtól van. Élni akartak és engedelmeskedtek.

Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.
4 Mózes 21:9

Nekünk ugyanígy kell felnézni Jézusra ha kérünk valamit, mert tudjuk, hogy a bibliában benne van, hogy Ő a váltságunk. Ő az aki kifizette értünk a váltságdíjat. Nem küld el, hanem meghallgat minket.


Február 17. Péntek,

Az üdvösség megszerzéséhez, mindenkinek saját magának kell megtérnie.
Aki beteg annak saját magának kell hinnie, megvallania, elfogadnia, és befogadnia az igét az ígéreteket és meg menekül, meggyógyul.
Keresztények százai töltik el úgy az életüket, hogy másoktól függnek. Mintha az a másik ember közelebb volna Istenhez és neki jobban menne a kérés. Mintha Isten az ő imáikat előbb meghallaná.
Minden keresztény egyforma jogokkal rendelkezik. Istennek az a vágya, hogy minden gyermeke át vegye a neki szóló áldást.

Jézus azt mondta, "aki kér az kap." Ez még a meg nem tért emberekre is igaz.
Ez azt jeleni, ha ebben a kiváltságban élnek emberek, akkor Isten gyermekeinek pláne, hogy mennie kell a hitből mondott ima hatására a gyógyulás.

Mindenki kap, aki kér,aki keres, talál, és a zörgetőknek megnyílik az ajtó.
Máté 7:8,


Február 16 Csütörtök,

Kérjetek, és adatik nektek: keressetek és találtok: zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap: és aki keres, talál: és a zörgetőnek megnyittatik.
Máté 7:7,

Isten újra és újra megpróbálja bevésni az agyunkba, hogy mindenkit egyformán szeret, és nem csak az kapja meg az ajándékokat aki pásztor, vagy elöljáró, vagy sokat szolgál, vagy sokat imádkozik, hanem mindenki aki kéri. A hit is egy ajándék, kérjük és megkapjuk.
"Aki hozzám jön semmiképp ki nem vetem." Mondta Jézus.

"Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy meg is kapjátok, és meglesz nektek."

Legyünk bizalommal az Úr Jézushoz.

Forrás T.L. Orborn: A betegek meggyógyulnak


Február 15. Szerda,

Hogy mennyire fontos a hit, az ige is említi, mint egy igazságot, hogy értsünk belőle.
Názáretben Jézus nem tehetett semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg.

Jézus pedig ezt jegyezte meg: A prófétát sehol sem becsülik olyan kevésre, mint a maga hazájában, az ő rokonai között és a maga házában.
Nem is tett ott semmi csodát, csak néhány beteget kézrátétellel meggyógyított.
És csodálkozott az ő hitetlenségükön. Azután sorra járta a falvakat és tanított.
Márk 6:4-6,

Egy biztos, ahol Isten igéjét prédikálják, mindig hitet hoz létre. Természetesen nem mindenkinél. Isten ígéretei nekünk szólnak, és írja, hogy kérjél és adataik. Kérd azt ami nincs. Még a világi emberek is látják rajtunk, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk és békességben élünk. Olykor mondják is,"jó neked tudsz hinni". A megkeseredés beszéde ez. Ilyenkor van alkalmunk beszélni arról, hogyan tértünk meg és milyen bizonyságaink vannak azóta.
Isten alkalmat ad arra, hogy beszéljünk róla.


Február 14. Kedd,

vérfolyásos asszony

Isten a hitet nagyon értékeli és meg is jutalmazza.

Emlékszünk a vérfolyásos asszonyra? Már 12 éve szenvedett, nem volt más kiút számára mint Jézus, átfurakodott a tömegen,ezt mondta magában.

Ha csak ruháit érinthetem is meggyógyulok, Jézus így felelt: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

Jézus pedig megfordult, rátekintett és ezt mondta: bízzál leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony attól a perctől fogva.
Máté 9:22,

Jézus többször kijelenti, hogy a hit megtartja a beteget.
A vak embernek is ezt mondta: Eredj el,a te hited megtartott téged. Márk 10,
A leprásnak aki visszatért Jézushoz hálát adni: Kelj föl és menj el: a te hited téged megtartott.

Ezek a történetek legyenek számunkra bizonyságok és éljünk vele. A jutalom, a gyógyulás.

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 13. Hétfő,

Jézus sok esetben ki provokálta az emberekből a hitük megvallását. Amikor látta, hogy milyen nagy a hitük, vagy azoknak akik elé vittek egy beteget, cselekedett.

A százados hite rögtön megnyilvánult: A százados kérte Jézust, hogy a beteg szolgáját gyógyítsa meg.

Jézus ezt mondta: Megyek és meggyógyítom.
De az így felelt: Uram, nem vagyok én arra méltó, hogy átlépd a küszöbömet, hanem csak mondd szóval, és meggyógyul az én szolgám.
Máté 8:7-8,

A százados tovább ecsetelte Jézus felsőbbrendűségét, hogy tisztában van azzal, hogy csak a szavának erejével is tud csodát tenni, csak úgy messziről.

"A századosnak pedig ezt mondta Jézus: "Menj el, és legyen a te hited szerint." És meggyógyult a szolga még abban az órában."
Máté 8:13,

Ez nekem azt mondja, hogy ha van hitünk Jézus gyógyító erejében Isten kegyelmében, akkor működnek a dolgok, mert Jézus cselekszik. Hogy mikor kezd a gyógyulás beindulni az mindegy, legyen a hitünk szerint. Az idő Istennél van, van aki rögtön, van aki egy óra múlva és van aki hetek múlva gyógyul meg.

Egy kánaáni lány otthon feküdt és démonoktól szenvedett, édesanyja kitartóan kérte Jézust, hogy segítsen neki.

"Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva."  Máté 15:28,


 

Február 12. Vasárnap,

A Biblia azt mondja: "Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hitben járunk, nem látásban."

Ez azt jelenti, hogy bárkiért imádkozunk, ha ő nem hisz az Isten kegyelmében, nincs hite, elmondhatjuk az imát de akkor csak Isten kegyelme és jókedve által történik valami. A mi hitünk által nem igazán történnek a dolgok. Isten szuverén Úr és tőle függ kit hogyan áld meg, és mikor.
De sok hitetlen embernek nagy bizonyság, hogy imádkoznak érte és ő meggyógyul. Evvel is tud Isten emberek életében változást hozni. Nekünk az a dolgunk, hogy mindig imádkozzunk mindenkiért, akár kéri, akár nem. Istennek minden emberhez meg van a kulcsa, nagyon kreatív ebben a kérdésben.
Az Atya akarata az, hogy az Ő gyermekei győztesek legyenek, minden gyermeke!
Tudjuk, hogy hatalmunk van az ördög felett, de hatalmunk van a betegségek felett is, dorgáljuk meg a betegséget a Názáreti Jézus Krisztus nevében, és el fog menni, el fog kullogni. Ebbe a győzelembe csak úgy tudunk bele lépni, ha bátrak vagyunk és van saját hitünk erre nézve. Nem működik a bűn rendezés sem, ha a barátunk vallja meg helyettünk, nekünk kell azt megtenni. A gyógyulás se működik ha csak mi imádkozunk, a betegnek is kell hinnie és kijelenteni, az igazságot.
Jézus értem is meghalt és köszönöm, hogy elhordozta a betegségeimet és átadom ezt a terhet, le teszem a kereszt elé.

Forrás T. L. OSBORN A betegek meggyógyulnak,


Február 11. Szombat,

Minden helyet, a melyet talpatok érint, néktek adtam, a miképpen szólottam Mózesnek.
Józsué 1:3,

Isten így szólott az Izraelitáknak az ígéret földjén. Minden lépés birtokba vétel volt számunkra.
De ezt meg kellett tenniük.
Ugyan így van ez a megváltás biztosította újszövetségi áldásokkal is: Minden ígéret, amelyre a lábunkat tesszük, a miénk.
Örökségünk attól függ mennyire hatolunk be a bibliába és vesszük át az ígéreteket.
Vegyük fel Isten fegyverzetét, amely sebezhetetlenné tesz, és ragadjuk fel hozzá a Szellem kardját. A hit az életünkben, ténnyé és erővé válhat.
A sátán tudja, hogy Isten akarata mi, tudja,. hogy mi is azt akarjuk, a gyógyulást, tudja, hogy szövetségesek vagyunk az Úrral.
Azt is tudja, hogy győzedelmeskedni fogunk, ha hiszünk az igéiben, mert magunkévá tettük.
Imáinkban álljunk meg a hitben, és legyünk erősek. Soha ne adjuk föl! Bízzunk Istenben, és éljünk a szövetségi jogainkkal, és Istené lesz a dicsőség gyógyulások által.


Február 10. Péntek,

A hit Isten igéjéből származik, úgy ha halljuk, a gyógyulás pedig Isten ígéretébe vetett hitből származik.
A hit nem néz pillanatnyi körülményekre, és nem is rendeli alá magát ezek fogságának.
Inkább a hit uralja a körülményeket. Akinek van hite az a sorsát tudja irányítani, mert hitben jár nem látásban. Hiszi, hogy Isten ígéretei beteljesednek.

És külde Elizeus követet ő hozzá, menj el és fürödj meg, hétszer a Jordánban, és megújul a te tested és meggyógyulsz.
2 Királyok 5:10,

Aki hitetlen az ezt gondolja: nem vagyok bolond, hogy kijöjjek 7X és újból bemenjek a Jordánba, ez butaság.
De Istennek voltak és vannak is ilyen kérései. A hetes szám a bibliában 33X fordul elő, valószínű nem véletlen.
A beteljesedést jelenti, Hinnünk kell Isten igéjében még ha érdekesnek, különösnek is tartjuk. Van amikor üzen nekünk, akkor is tartsuk szem előtt, hogy mindennek van valami oka, Isten kérése a javunkat akarja.

Forrás T.L. Osborn: A betegek meggyógyulnak,


Február 9. Csütörtök,

Emberi természetünk azt veszi tudomásul amit lát, hall, fizikális test érez.
A hit egyedül Isten igéjére figyel. Józsué könyvében látjuk, hogy az ember csak a magas falakat látta, a gúnyolódásokat hallotta, a hit azonban meglátja a ledőlt falakat és legyőzi az ellenséget.

A természetes szem látja a sötét felhőket, hallja a vihar félelmetes hangját, de a hit azt mondja, "Jézus nevében némulj el"

Amikor betegek vagyunk érzékeljük a lázat, vagy érezzük a görcsös fájdalmakat, De a hit kimondja,"nem fogadom el a betegséget, mert az én Megváltóm kifizette az árat értem, megváltott vagyok és sebeiben gyógyult.


A Te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Szájamat feltátom
és lihegek mert kívánom a Te parancsolataidat. Tekints reám és könyörülj rajtam, amiképpen szoktál a Te nevednek kedvelőin.
Zsoltárok 139:130-132,

Elmélkedjünk Istenünk igéin és fogadjuk meg tanításait.

T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 8. Szerda,

Nem véletlen, hogy Ábrahámot mint hit hőst emlegeti a Biblia.

Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lesz a te magod.

És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére: Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben és dicsőséget adott Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.
Róma 4:19-21,

Ábrahám egyszerűen nem engedte, hogy a természetes érzékszervei irányítsák. Mondhatnánk rá, hogy bolond mit gondolsz, 100 évesen nemzőképes vagy, de nem úgy ám akit Isten vezérel. A hinni szó ige, ami cselekvést jelent.
Persze ő is kinevette Istent egyszer, de nem haragudott rá a jó Atya.


Február 7. Kedd,

A hit és az engedelmesség a természetfölötti emberre jellemző. Mi hívők, pedig természetfeletti emberek vagyunk. Hiszen közösségünk van istennel és a Szent Szellemmel.
Mit mond a világ: hiszem, hogyha látom.
A hitetlen ember is hisz valamiben. Amikor imádkozunk valakiért és az nem hisz a mi imáinknak, akkor hisz a betegségben, ez egyértelmű. Valójában nem akar kimenni abból az állapotból amibeN van. Emlékezzünk csak Jézus beszédeire. Még betegek voltak az emberek, de ő már a gyógyulásról beszélt. Vagy a halott leányka még feküdt, de Jézus azt mondta "Leányka kelj fel"
A hit beszédével szólt, nekünk is ezt kell tenni.
Nem az érzékszerveinknek kell hinni, hanem az igének. Még nem látjuk az eredményt, de prófétáljuk a hit beszédét az egészséget. Jézus meggyógyítja a béna beteget a Betesda tónál.

Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. János 5:8,

A vérfolyásos asszony: Ő pedig így szólt neki: Leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, gyógyulj meg a bajodból és légy egészséges. Márk 5:34,

Lázár feltámasztása: Már szaga volt a halottnak, az érzékszervek érezték, hogy büdös van, de Jézus a hit beszédével szólt.

Lázár jöjj ki! János 11:43,

Ezt a csodát azért tette meg, hogy az emberek lássák az Atya dicsőségét, sokan meg is tértek általa.


Február 6. Hétfő,

Sokan tévesen gondolják, hogy az ima elmondása után rögtön minden meg fog változni. Isten szuverén Úr és tőle függ mikor cselekszik. Isten válasza azonnal is jöhet de késve is.  Egy biztos Isten megválaszolja a hitből fakadó imákat.
Ha elmondtuk a hit imáját és a betegséget megdorgáltuk, akkor az Úr kezébe tettük ezt a dolgot, a felelősség az Övé. Egy biztos, Isten beszéde igaz, a mi dolgunk, hogy higgyünk benne.
A gonosz még sokáig súgdos, - el ne hidd, hogy meggyógyultál, hiszen még mindig fáj. De ne törődjünk vele. Álljunk ki az igét ismételgetve, ami által el marad a gonosz, mert nem tudja azt hallgatni.

"Ha tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle."
1 János 5:15,

Ez az ige igen bátorító, ha beszélünk valakivel tudjuk, hogy ő van és létezik és hall minket. Na már most, a jó Atyánkról beszélek most, hogyne hallgatna meg minket, hiszen alig várja, hogy kapcsolatba lépjünk vele.
Legyünk bizalommal iránta.


 

Február 5. Vasárnap,  A hit imája

A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
Jakab 3:15,

Az egészséges hit hiszi, hogy Isten igéje rá is vonatkozik és minden hívőre. Akkor is ha magáért vagy másokért mondja el. Függetlenül attól, hogy milyen szolgálata van, mit csinál, sokat imádkozik esetleg böjtöl, vagy keveset.
Soha nem szabad azon töprengeni, vajon az Úr meg akarja tenni vagy nem. Vegyük tudomásul, hogy az Atya minden körülmények között értünk harcol és minden jót tervezett életünkre nézve.
Hittel imádkozni annyit jelent, hogy kérjük Istent cselekedje meg , amit kérünk.
A Szentírásban sehol sem olvassuk, hogy Isten szeretné, hogy szenvedjünk kicsit. Ezt az ördög akarja, de nagyon.

Forrás T.L. Osborn betegek meggyógyulnak


Február 4. Szombat,

Krisztus elhordozta a bűneinket és a betegségeinket, így nem kell szenvednünk a testi bajoktól.
Ahogy minden bűnöst meg akar menteni, úgy minden embert meg akar gyógyítani.
A teológia azt mondja, ha beteg vagy várj türelmesen Istenre és majd meggyógyít.
Az igazság az, hogy Isten vár ránk, hogy elfogadjuk azt amit számunkra elkészített.

Ha pedig valaki mint keresztény szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse ezzel is az Istent.
1 Péter 4:16,

Arról van szó, hogy Krisztus nevéért bántanak minket, vagy gyaláznak mert keresztények vagyunk.
Hát egyértelmű, hogy betegséget elviselni nem dicsőíti az Istent. Másról szól a dolog.

Amikor beszélgetünk az Úrral, mondjuk el neki mit érzünk.

Köszönöm, Uram, hogy elhordoztad a betegségeimet, és megszabadítottál! Köszönöm a sebeidet, amelyekben Meggyógyultam! Köszönöm, hogy megváltottál a bűneimtől!
Köszönöm, hogy szabadulást szereztél mind a szellemem, mind a testem számára! Hiszem ezt, és dicsérlek érte!
Ámen!

Forrás T.L. OSBORN: A betegek meggyógyulnak.


Február 3. Péntek,

A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká...
1Péter 5:10,

Ebben az igében sem az áll, hogy betegségben szenvedtek, van más szenvedés is.
Pál nehézségeket, rossz hírek keltését, természetes szükségek hiánya, üldözések, szorongatások, verések, bebörtönzés, ilyen dolgokat szenvedett el.

Az igazság koronáját nem a betegségeink eltűrése által nyerjük el, hanem Jézus Krisztusért való szenvedésünk által.
A tanítványok örömmel vették tudomásul, hogy Jézusért szenvedniük kellett.
Vajon nekünk milyen a tűrő képességünk?
Lehet, hogy elbuknánk benne.


Február 2. Csütörtök - A fenyítés kérdése!

"Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival: mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak.

Zsidó 12:6,7, (Példabeszédek 3:11,)

 

Nem az van írva, hogy akit szeret az Úr beteggé teszi, vagy a betegség által teszi próbára. A fenyítés szó a görögbe útmutatást ad, nevel képez, tanít oktat.

A szülők is tanítgatják, nevelik, gyermekeiket, ki - ki a maga módszerével, de nem bántja, hogy beteg legyen. Persze azok a fiak, akik lázadóak, engedetlenek, vagy hűtlenek más vonatkozik. Most az engedelmes hívőkről van szó.

Persze a sátán sugdossa, hogy Isten vert meg téged, ezért meg azért, hogy kárhoztasson, hogy félelemmel töltsön meg minket.

Ezek hamis gondolatok, mert ha így volna, akkor orvoshoz sem mennénk, hanem várnánk az Atyától a megbocsátásból származó gyógyulást.

Arról nem is beszélve, akik betegen születtek. Milyen bűne volt a magzatnak, hogy úgy született?

 

Forrás T.L. OSBORN A betegek meggyógyulnak


Február 1, Szerda

Igeellenes tanítások

"Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr."  Zsolt 34:20,

Sok baja van az igaznak

Ezt félre magyarázzák, vagy félre értik, merthogy ez nem a testi betegségekre vonatkozik. Hanem, próbákra, nehézségekre, üldöztetésekre, megnem értésekre, kísértésekre, de nem azt sugallja, hogy "sok betegsége és fizikai problémája van".

Krisztus azért hordozta el a bűneinket,hogy megszabaduljunk és a betegségeinket, hogy nekünk ne keljen hordoznunk.
Azt nem mondja az ige, hogy Krisztus elhordozta a kísértéseinket, a próbáinkat, az üldöztetést, a nehézségeinket. Azokon át kell mennünk, hogy fejlődjünk, tanuljunk általa, esetleg dorgálás szempontjából kapjuk. Természetesen hinnünk kell, hogy amit elvégzett Jézus a Golgotán azt értünk tette. Amikor a hitünk erős, akkor üdvösséget nyertünk és meg is gyógyulunk.
A Jakab levelében is az van írva: szenved-e valaki közületek. Imádkozzék, vagyis a problémákra utal, imádkozzék az akinek vannak problémái, nehézségei.

Szenvedés=baj

A betegség esetében azt mondja hívasd magadhoz a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal és imádkozzanak érte, az Úr pedig lábra állítja a szenvedőt. De hozzá teszi, hogy a bűnvallás nagyon fontos.

Vannak dolgok amiket le kell győzni, mégpedig mindenkinek magának. Természetesen lehetnek ima támogatók abban. Ilyenek a próbák a kísértések, a szenvedélyből eredő bűnök, a gyengeségek.

Forrás: T.L.OSBORN A betegek meggyógyulnak

 

 


 

 

 Napi igék 2017. /P. Edittől/

január
 
 

 Január 31. Kedd,

 

Nem elég hinni az igei igazságot, cselekedni is kell. Ha úgy gondoljuk, hogy elvettük a gyógyulást mert Isten igéje ezt mondja, akkor cselekedjünk is úgy.

Volt sokszor az életemben, hogy nem voltam valami jól, otthon. Megvoltam fázva, köhögtem, fájtak az ízületeim, általában akkor amikor mennem kellett volna alkalomra. mindig elmentem, a 19 év alatt talán ha 3x hiányoztam. Érdekes módon a gyülekezetbe semmi problémám nem volt. Amíg ezt nem értettem, azt gondoltam, talán az adrenail szintem növekedett, vagy ilyesmi. Most már tudom, hogy a gonosz próbálja a kedvünket elvenni, hogy megrövidítsen élményekben, áldásokban stb. Már nem tud ijesztgetni a gonosz, mert azt mondom, majd ott meggyógyulok

 Ha bennem maradtok, és az én beszédem bennetek maradnak, kérjetek ,amit csak akartok, és meglesz nektek.  János 15:7,

Hát tegyük próbára az Urat, és ha az életünk olyan, hogy benne vagyunk és ő is jól érzi magát bennünk, kérjünk jó egészséget testünk számára. Isten Szelleme is jól érzi majd magát bennünk


Január 30. Hétfő,

 

A biblia Mózestől egészen a Jelenések könyvéig, kiemeli, hogy Istennek az az akarata, hogy megszabadítsa mind a testet, mind a lelket, mind a szellemet a bűntől és a bűn hatásaitól, büntetésétől, amely a betegség és a halál.

Amikor Isten akarata beteljesedik az ember életében a bűn, a betegség és a halál egyaránt eltűnik az ember életéből.

A megtérés után (a szívbeli megtérésről van szó, ami engedelmességet ad) jön a bűnvalás, lélek, szellem gyógyulása és az üdvösség által a halálon a győzelem.

A szabadulást az jelenti, amikor eltűnik életünkben a félelem, minden tekintetben. Sok mindentől félhetünk, mindenkinek tudja a gyenge pontját a sátán, ott támad. De akikben erős a hit és a szeretet Isten iránt, tudja kezelni a dolgokat. Isten adott hatalmat nekünk, hogy szellemben tudjunk támadni.

Látjátok hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon ,skorpiókon tapodjatok,és az ellenség minden erején: és semmi sem árthat nektek.

Lukács 10:19,

Csodálatos erőt adó ige.

A kígyó ellenséges átkos állat, a skorpió marása halálos, a betegséget szimbolizálja, az ellenség ereje a démonok és a betegség szellemeit jelenti, a sátánt magát, a megkötözöttséget.

Jézus vére és a fegyverzetek adják azt a kegyelmet és védelmet ami által erőnk és védelmünk van. Vegyük fel mindennap.

Forrás T.L. OSBORN Betegek meggyógyulnak,


 

Január 29. Vasárnap,

A gyógyulás, Krisztusnak ugyanaz az üdvözítése, csak a testben játszódik le és amíg élünk élvezzük az áldását. A vak szemek látókká válnak, a szúnyadó értelem aktivizálódig, a beteg test pedig meggyógyul.
Amikor valaki meggyógyul Isten által, akkor kifejezi azt is, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hiszen üdvösséged van. 
Ha ezt elfogadjuk, akkor teljes a gyógyulásunk.

Gyógyíts meg Uram,akkor meggyógyulok,
szabadíts meg, akkor megszabadulok,
csak téged dicsérlek.
Jeremiás 7:14,

Az ige kijelenít az igazságot.
 

Január 28. Szombat,
 
Talitha kumi!
 
Az üdvösség szó egy olyan univerzális kifejezés, amely teljes szabadulást, tökéletes biztonságot, megőrzést és épséget fejez ki-mind szellemi, mind lelki, mind testi értelemben.
Kiáltsuk akkor, ABBA Atyám. Hálát adok neked, hogy a tervedben benne van az emberiség megmentése. Köszönöm, hogy van üdvösségem, hogy szabadulásom a bűnök terhei alól és gyógyulásom a te kilyukasztott és sebes kezed által. A véred az ami megváltott minden bűntől és betegségtől.
 
Jézus halottat támaszt: Jézust kinevették azok akik nem hittek benne, csodáiba, de ő ezt mondta zsinagógai elöljáró gyermekének. 
 
"Ekkor mindenkit kiküldött, megfogta a leányka kezét és megszólította: Leánykám, kelj fel !"
Lukács 8:54,
 
Az aggódó Apának pedig előtte ezt mondta: "Ne félj, csak higgy, meggyógyul ő!
 
Fontos a hitünk, mert nélküle csak üres szócséplés minden.

 

Január 27. Péntek,

A Biblia arról szól, hogy isten az egész testünket karban akarja tartani. A testünk még lélekből és szellemből áll, az élethez fontos a testi erőnlétünk . Ha valamelyikkel baj van, akkor már nem érezzük jól magunkat. Minden probléma okozója elsősorban a sátán pribékjeinek támadása. Még akkor is amikor úgy tűnik , hogy nem vigyázunk magunkra. Mert a sugdosása által vannak a szenvedély betegségek, a munka hajszolása stb. Azonkívül aki kinyit egy ajtót neki, varázslás vagy jóslás által, azok szellemét támadja meg. De rengeteg támadást tud kieszközölni, mindenkinek tudja a gyenge pontját.

Jézus mindenkit meggyógyított aki hozzá fordult. Nem találkozunk olyan történettel, hogy valakit is elutasított. Még a bűnösöket is meggyógyította. Válasza az volt "akarom".

Legyen hitünk ebben!

A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által. (Gedeon)
Róma 10:17,

És megismeritek az igazságot ,és az igazság szabadokká tesz titeket.
János 8:32,

Forrás , T.L. OSBORN Betegek Meggyógyulnak.


 

Január 26. Csütörtök,

A gyógyulás egyik legnagyobb akadálya, hogy hiányzik az emberekből az Isten akaratának bizonyságot teremtő ismerete.sok olyan imát hallottam, "ha te is úgy akarod", "vagy legyen meg a te akaratod" ( ez már egy fokkal jobb, "tudom, hogy Isten képes rá" De vagyünk példát Dávidtól.

Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam : gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim! Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én könyörgésemet.
Zsoltárok 6:3, és Zsoltárok 6: 10,

Először kegyelméért könyörög Istenhez azután pedig hittel kijelenti, hogy Isten a gyógyítója és hisz benne, hogy meg is teszi.Jeremiás is eképpen tett.

Gyógyíts meg engem, Uram,
hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak!
Jeremiás 17:14,

Testünk is Istené ugyan úgy ahogy lelkünk és szellemünk is. El kell hinnünk, hogy akkor gyönyörködik bennünk, ha egészségesek vagyunk, úgy testben mint lélekben és szellemben.

Forrás T.L. ORBORN Betegek meggyógyulnak,


Január 25. Szerda,

Krisztus azért jött, hogy megszabadítson minden bűntől és betegségtől minket.
Ha ez nem így volna, az Ő áldozata hiába való lenne.
Mind a bűn, mind a betegség gyűlöletes Isten szemében, Ő nem gyönyörködik abban, hogy az emberek szenvedjenek, pláne nem, hogy gyermekei szenvedjenek.
Ha hisszük azt, hogy Jézus a bűnösökért jött, hogy megmentse őket, akkor hinnünk kell azt is, hogy a betegek gyógyulása és szabadítása is a szívügye volt.
A hit annyi, hogy elhisszük azt ami a Bibliában van. Az írott ige Isten kijelentett akarata.
Történt egyszer, hogy halotti menetbe ütközött. Egy özvegy asszonynak egyetlen gyermeke volt a koporsóban. megindult rajta a szíve, megszánta és oda lépett a koporsóhoz, megérintette s csak ennyit mondott.

"Ifjú mondom néked, kelj fel! Ekkor a halott felült és beszélni kezdett. És átadta őt az anyjának."
Lukács 7:14-15,


 

 

Január 24. kedd, A jó mag mindig növekszik

A földművelő elveti a jó magot és vár türelmesen, hogy kikeljen, nem veszi ki, hogy csiráik-e.
Miért ne lehetne hitünk a romolhatatlan maggal szemben. Krisztus beszéde az a romolhatatlan mag, amiben bízhatunk. Ő maga mondta: Az ige, szellem és élet.

Az az ember aki a szemét a tüneteken tartja, gondolatai a betegségen járnak, rossz magot vet. Isten igéjével kell foglalkozni, hogy az igazság által megszabaduljunk minden negatív dologtól.
Ha a kétkedés magját vetjük, akkor csalódás fog érni minket.
Lehet, hogy a tünetek a halált hirdetik, Isten beszéde viszont ellenben az életet. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A hit a reménylett dolgok valósága és a láthatatlan dolgokról való bizonyos meggyőződés.
Erről tettek bizonyságot a régiek is.
Zsidók 11:1,

 


Január 23. Hétfő,

Isten még arra is gondolt, hogy tanácsot adjon.

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,mert abból indul ki minden élet.
Példabeszédek 4:20-23,

Ne a problémákra, a betegségekre figyeljünk, hanem Isten beszédére. Egész testünknek egészség, figyelmeztet az ige.

Forrás: T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak

 


Január 22. Vasárnap,

A keresztényeknek nem kell betegnek lenniük. Isten azt akarja ,hogy erősek és egészségesek legyenek.
Hiszen bűneink megbocsátottak, és betegségeinkből felgyógyultunk! Ezt az ige jelenti ki.
Mind szellemünk, mind testünk fel lett szabadítva, Jézus vére által.

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét.
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményről.
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden BETEGSÉGEDET!
Zsoltárok 103:1-3

Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Zsoltárok 103 :5

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt.
Zsoltárok 103:9-11,

Mit jelent ki az ige: meggyógyítja MINDEN betegségedet- Megújul az ifjúságunk,olyanok leszünk mint a sasok- nem haragszik ránk az Úr megbocsájt hiszen gyermekei vagyunk- nem fizet meg ha tévedünk- hatalmas a kegyelme az őt szeretők és félők felé.

Fogadjuk el és fogadjuk szívünkbe és elménkbe az igét amit elénk rakott. Éljünk úgy, reménnyel, erővel teljesen, hogy a gonosz pribékjei ne tudják ki kezdeni az egészségünket.

Forrás T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak

 


Január 21. szombat,
 
..."Fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Ézsaiás 53: 3-4,
 
Ezekből az igékből  azt láthatjuk, hogy a test gyógyulását ugyanaz a megváltás szerezte meg, mint a szellem üdvösségét.
Az ige nemcsak a szellemi gyógyulást hirdeti, hanem a testit is.
Akik megtértek és elfogadták az üdvösséget Istentől el kell fogadniuk a gyógyulást is.
Szabadok vagyunk mind a bűn ,mind a betegség kötelékétől.
 
...aki a mi bűneinket vitte fel a fára, hogy a bűnöknek meghallva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg .
1 Péter 2:24,
 
Forrás: T.L. Osborn   Betegek meggyógyulnak,
 

Január 20. péntek,  Csodák, hit által

Az emberek vágynak a csodákra, és mindent megragadnak, hogy történjenek a dolgok.
Ázsiában, Pál ruhadarabjait megszerezve és érintve, a betegek meggyógyultak.

És nem közönséges csodákat cselekszik Isten Pál keze által: annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.
ApCsel 9:11,

A mai napig is működik ez a szolgálat. Arról van szó, hogy a bibliai igazságoknak eleget téve teszik. A hitnek egy egyszerű cselekedete által, megtörténnek a csodák.
Minden ami a Bibliában le van írva ,számunkra ámen, lehet megcselekedni, mert azért íratta le a jó Atyánk, hogy belőle tanulva éljük az életünket. A csodák világa nem zárult le, csak elhalványították, de mi a hitünkkel újra tudjuk kelteni, Jézus által.

Forrás: T.L. Osborn Betegek Meggyógyulnak

 


Január 19. Csütörtök,

Isten még azt is kijelentette, hogy hogyan fogadjuk az Ő beszédét.

"Mert ha én, az Úr, szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül.
Ha a ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem!- így szól az én Uram az Úr.
Ezékiel 12:25,

Tehát hittel kell fogadni ha testvérünk kézrátétellel imádkozik értünk.

Mert nem akarunk uralkodni a ti hitetekben, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.
2 Korinthus 1:24,

Adjunk hálát az Úrnak minden értünk mondott imáért és áldjuk meg testvéreinket. Ha mi vagyunk a közbenjárók, adjunk hálát azért, hogy Jézus munkatársai lehetünk és, hogy a jó Atyánk meghallgat minket és cselekszik.

 


 Január 18. Szerda,  Érzések és az igazság

 

Mi hívők, nem gondoljuk de Isten természete ott lakozik bennünk, Isten Szelleme bennünk él és mozog, hiszen testünk a temploma, ezt az ige mondja. Akkor higgyük is el.
Isten ereje van bennünk, amely cselekszik, gyógyít ha kell, vigasztal ha kell, szabadít ha kell. Sokan az érzéseikre támaszkodnak. Meg is vallják, nem kaptam áldást az ima alatt, mert nem éreztem semmit. (Nem esett el, nem volt borzongás, vagy melegség érzés.) Nem is történik semmi olykor-olykor. Mások meg nem éreznek semmit mégis elégedetten mennek a helyükre, mert van hitük abban, hogy testvéreiket használja az Úr. De a fordítottja is megtörténik. Hogyan lehet ez?
Egyszerű a magyarázat, Isten szuverén Úr, mindig azt teszi ami a tervében van, nem lehet befolyásolni, azzal teszi akivel akarja, nem személyválogató. Ne akarjuk megmagyarázni mit miért tesz, mert nincs rá magyarázat. Van olyan ember aki mindig elesik ha imádkoznak érte, életében mégsem történik változás, de van olyan is akinek mindegy ki imádkozik érte, mert hiszi, hogy az úr áldása fogja majd kísérni. Mi csak azt tegyük amire kér." HIGGYETEK BENNEM."
Soha semmilyen alkalmat ne mulasszunk el, ha áldást, imádkozást felajánlanak, mert nem tudhatjuk Isten mikor akar minket megáldani. Pál szolgálatában is sok ilyen dolog történt.

Publiusz atyja pedig történetesen magas lázzal vérhasban feküdt. Pál bement hozzá, imádkozott érte és kezét rátéve meggyógyította.
ApCsel 28:8,

A vérhasból való gyógyulás egy csoda, Pál semmi különöset nem tett, csak amit Jézus hirdetett.

Ennek megtörténte után mások is, akik betegek voltak a szigeten, eljöttek hozzá és meggyógyultak.
ApCsel 28:9,

 


Január 17. Kedd,

 

Egy nagy dilemma amikor egy muszlim mutatja a koránt és abban is az van, hogy Isten szava. Hogyan győzhetjük meg?
Jézus erejével, nevével, mert abban erő van. Tudomásul kell vennünk, hogy mi is meg tudjuk tenni, amit Ő tett, hiszen ez az ígéret, sőt még nagyobbakat is.
Tudunk gyógyítani, szabadítani Jézus nevében, mert akkor ő megcselekszi, mi csak eszközök vagyunk számára, munkatársak.
Ezzel bebizonyítjuk, hogy igaz amit a Keresztény Biblia mond és kijelent.
Igaznak kell elfogadnunk Istennek minden szavát, és annak megfelelően cselekszünk.

Volt egy asszony akiben tizennyolc év óta betegség lelke lakott, és úgy meggörnyedt, hogy egyáltalán, nem tudott felegyenesedni.
És mikor látta őt Jézus , odahívta magához, és ezt mondta neki: Asszony , megszabadultál betegségedtől, és rátette kezét. Az nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.
Lukács 13:11-13,

Izgalmas dolgok ezek, hinni kell amit Jézus kijelentett.

 


Január 16. hétfő,

 

A hit abban áll, hogy tegyük meg amit Isten mondott, majd várjuk meg azt, hogy Isten is megtegye, amiről azt mondta meg fogja tenni. Pl:" veletek leszek a világ végezetéig." " Velem a kőfalon is át ugortok." " Előttetek megyek" stb,

Noé meg építette a bárkát- Isten elküldte az örönvízet.
Mózes kinyújtotta a botot- Isten kettéválasztotta a tengert.
Az izraeliták Józsué vezetésével körbejárták Jerikó falait- Isten ledöntötte a falakat.
Illés megsuhintotta a Jordán vizét- Isten ketté választotta.
Naámán hétszer bemerítkezett-Isten meggyógyította őt a leprából.

A hívő tegye rá a kezét a betegre- mi a válasz: A beteg meggyógyul!
Mintha Isten azt mondaná: Tegyél meg egy kis dolgot, menj el a beteghez, kend meg olajjal, és a hit imájával szolgálj felé, én pedig megteszem a nagy dolgot és meggyógyítom. Tedd meg azt amit ember tud megtenni, én meg megteszem amit csak én tudok megtenni.
Ez a HIT: A hit pedig cselekedetek nélkül nem ér semmit.

Forrás T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak.


 
Január 15. Vasárnap,


Jézus parancsa, hogy tanítványai járják a világot és cselekedjenek úgy ahogy Ő cselekedett.
Ez a megbízatás a mai napig érvényben van.
" Betegekre vetik kezeiket, és a betegek meggyógyulnak."


"Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, majd így folytatta: " Az én nevemben démonokat űznek (ördögöket) ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.
Márk 16:17-18,


Milyen kiváltság ez, az embereken segíteni, Jézus munkatársának lenni! Csodálatos!
A hívő az aki meg is cselekszi Isten beszédét, aki hiszi azt. Sokan félnek ettől, akár kéri az imát akár adja az áldás imáját. A félelemnek nincs helye ott ahol hit van. Isten soha nem jelent ki dolgokat amik nem igenek, ámenek és amiben nem segít nekünk.
Ő hatalmat adott tanítványainak," hogy kígyókon, skorpiókon és az ellenség minden erején tapodjunk."
 

Január 14. szombat  A hitből való ima.


Sok testvér teóriákat gyárt a betegségek mellé, méghozzá kedvesen megmagyarázza, hogy miért is beteg a testvére. Ezek a gondolatok nem biblikusak.
- Talán Isten akarata.
- Bűnei vannak.
- Így közelebb kerül Istenhez.
- Isten egy áldást készít általa.
- Isten tanítani akarja.
Ezek magyarázatok, amik semmire sem jók. Tudjuk, hogy a kimondott szónak ereje van és ebben az esetben nem vezetnek semmire.
Az ilyen gondolatokkal imádkozó ember imája nem lesz hatásos.
Aki közben jár, legyen határozott abban, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember meggyógyuljon. Ha megtörténik a gyógyulása, akkor már lehet azt mondani, ugye tanultál belőle, jobban át tudod élni más baját.
Ugye közelebb kerültél az Úrhoz, vagy tanított valamit az Úr, vagy áldásokat nyertél míg harcoltál az életedért.

Pál azt írja: Krisztus a test megtartója.

Avagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek és ti nem vagytok a magatokéi.
Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát az Istent a ti testetekben.
1 Korinthus 6:19-20,

Tehát Jézusé és Istené a testünk, sőt a Szent Szellem bennünk él, nem formálhat jogot testünkre a Sátán. A betegség szelleme, pedig csak egy szolga a Sátán uralmában, nem adhatjuk meg magunkat neki. Testünk nem a betegségeknek lett teremtve, hogy a démonoknak legyen hol tanyázni, hanem az Úrnak, hogy dicsőítsük Istent vele.

Jakab azt tanítja: Kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél hajt, és lökdös előre. Ne is gondolja az ilyen ember ,hogy bármit is fog kapni az Úrtól.
Jakab 1:6-7,
 

 
Január 13. Péntek,

Szenved-e valaki köztetek?
Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Zsoltárénekléssel dicsérje Istent.
Jakab 5:13,

A szenvedés szó ebben az esetben, bajt, üldöztetést, nehézséget, nyomorúságot jelent.(görög szóból fordítva) Ez az ApCselben meg is történt, amikor börtönben voltak a testvérek.

Beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit,azok imádkozzanak felette, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket,és imádkozzatok egymásért ,hogy meggyógyuljatok. Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében.
Jakab 5:14-16,

Ez egy félre érthetetlen ígéret, a gyógyulással kapcsolatban. A tanítványok tették is ezt.

Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal és meggyógyítottak.
Márk 6:13,

Tehát aki nagy megpróbáltatásban ,betegségben van, joga van magához hívni a vezetőket (véneket,) hogy megkenve olajjal és hittel imádkozva érte elvegye a gyógyulást.
A tapasztalat az, hogy szerényen várják, hogy hátha elmegy a vezető, és ha megtörténik, remélik, hogy meggyógyul. De ez a gondolat a bizonytalanság gondolata.
A gondolatainknak is meg kell újulnia, és hittel imádkozva kijelenteni- azért jöttem hozzád, hogy megkenjelek olajjal és az imáim által meg fogsz gyógyulni. Hiszed-e, akkor fogadd el. Ezután a betegnek a hit beszédét kell mondania. Meg gyógyultam az Úr Jézus sebeiben. Csak kis idő és talpra fogok állni, hiszem ezt. Bizonyságként mondani másoknak is.

Forrás T.L. Osborn Betegek meggyógyulnak.
 

 
Január 12. Csütörtök,

A betegség az átok kategóriájába tartozik. De "Isten gyermeke meg van váltva a törvény átkától" ezt mondja az ige. Sőt, elköltözéséhez is van ígéret.

Érett korban térsz sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be,
Jób 5:26,

Ezek isten beszédei, amit az ő népének ígért.

A bibliai hősök ezt élvezhették is. Bár ezek mind az ószövetségben éltek, de az Úr nem változott, nem rövidült meg keze sem, csak mi változtunk.
 

 
Január 11. Szerda,

Hogyan is kételkedhet bárki abban, hogy Istennek az az akarata, hogy mindenki meggyógyuljon. Szeretetéből fakad az együtt érzés, gyermekei iránt akik szenvednek. Abból a sok ígéretből ami a Szent könyvben le van írva, jogunk van igei módon egészségeseknek és erőseknek lennünk.

Elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra.
Zsoltárok 104:29,

Ez az ige semmiféle komoly, fájdalmas betegségre nem utal. Isten meghatározta még Noé idejében az embernek életkorát. Kinek mennyit, 70 és 90 év között, persze lehetnek kivételek. Nem azt mondom, mikor valaki nem figyel a testének karbantartására védelmére, hogy nem lehet beteg. Dehogyisnem, az más, mint egy rák, vagy krónikus betegségek. Vagy a sok munka miatt egy kopás, az elhasználódás. Én is év tizedeken át dolgoztam vasárnapokon is, mert nem ismertem az igét és nem pihentem a pihenő napokon.

Az ige azt mondja, a lelkünk az Úrnál lesz. Az engedetlenség, a hitetlenség, az ellenszegülés veszélyéről is ír a Szent könyv.

"Ha nem tartod meg és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben,és ha nem féled Istenednek az Úrnak dicsőséges és félelmetes nevét.
5 Mózes 28:58,

Mindenféle olyan betegséget és csapást is hoz rád az Úr, amelyek nincsenek meg írva ebben a törvénykönyvben, míg csak ki nem pusztulsz.
5 Mózes 28:61,

Kemény szavak, de emlékezzünk meg mit mondott Isten- Eléd teszem a jót és a rosszat - válassz!
 

Január 10. Kedd,

A hit megszabadít:

Fontos, hogy a hitünket erősítsük, bizonyságokkal, olvassunk és hallgassunk olyan videókat, tanításokat amik igaz történetek. Hitünket erősíti. Érdekes, hogy nem hallottunk és láttunk( Jézuson kívül) olyan embert aki feltámadt és él, mégis hiszünk benne. Ugyan akkor sok beteget láttunk és hallottunk aki meggyógyult mégis a hitünk ebben nem oly biztos. Vajon miért, mert több nyomorúságot látunk. De ne arra nézzünk, hanem az Úr igéjére koncentráljunk.

Ismét mondom nektek: Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérni akartok, megadja nektek az én mennyei atyám.
Máté 18:19,

Egyet kell érteni és egységben lenni, abban, hogy az úr akarata, hogy gyermekei egészségben jó létben és egységben éljenek. Fontos, hogy ketten szolgáljanak a szükségben levőknek, mert az Úr Jézus is kettesével küldte ki tanítványait. Péter és János is egyesítette erejét és egységben, szellemben legyőzték a betegség szellemét a béna testben.
 

Január 9 Hétfő,
 
Isten forrásaiA mennyei források kiapadhatatlanok.
 
Jézus volt aki győzelmet aratott a golgotán. Legyőzve a halált ,a bűnt, a betegséget, az ő felhatalmazásával használhatjuk ezt a nevet, JÉZUS.
 
Kezdjük el tanulmányozni, Jézus által feltárt előforrásokat. Amikor elkezdünk imádkozni, Jézus nevében, akkor Jézus átveszi kezébe a kéréseket és továbbítja azt az Atyának. Átveszi a terheket tőlünk. Ő így imádkozott.
" Atyám, köszönöm, hogy maghallgatsz engem, és tudom, hogy te mindig meghallgatsz."
 
Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak  nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.
1 János 3:23,
 

 
Január 8. Vasárnap  - Kérjük, de hogyan?

Hittel és engedelmeskedve Isten igéjének.

És ez az a bizodalom, amellyel hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, (Isten akarata, hogy minden ember meggyógyuljon) meghallgat minket: és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk is: azt is tudjuk, hogy már teljesítette is kéréseinket, amelyekkel hozzá fordultunk.
1 János 5:14-15,

És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy megdicsőüljön az atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
János 14:13-14,

Ezek az igék feljogosítanak minket arra, hogy megtagadva az ellenség spekulációit, félelem keltését életünkben, kérjük azt ami már a miénk, a gyógyulást.

Jézus nevében hatalmas erő van, fel se tudjuk ezt fogni, hiszen az ige ki mondja.

Isten olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való: hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké
(angyalok) földieké (embereké), és föld alatt valóké (démonoké, a betegség szellemei is).
Filippi 2:9,

Ez a név, hogy Jézus, uralmat gyakorol mindenen, a Sátánon is. Mi örököltük azt a jogot, hogy Jézus nevében parancsoljunk. A Sátánnak és szolgáinak tiszteletbe kell tartaniuk, ezt a nevet és aki használja annak a parancsait is.

Forrás:T.L. Osborn - Betegek meggyógyulnak
 

 
Január 7. Szombat,
Isten gyermekeinek nem kell betegnek lenniük.

Jézus elhordozta a bűneinket és a betegségeinket is. Tehát nem kell megtűrnünk a betegséget az életünkben.
" Ő vette el az erőtlenségeinket, ő hordozta el betegségünket".
Így nekünk nem kell hordoznunk azt, hanem meg kell tagadnunk, Jézus megváltott minket a bűnök alól és a betegség alól is.

Aki a mi bűneinket maga vitte fel a fára, Hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által GYÓGYULTATOK meg.
1 Péter 2:24,

Nem az van az igében, ha eleget imádkozol meggyógyítlak, vagy meg gyógyulhatsz, vagy majd meg gyógyulsz. Hanem múlt időben, vagyis már meg is történt a gyógyulásunk. Csak el kel hálával fogadni, Isten tervében levő kegyelmét.

Vannak akik fenyítésnek veszik a betegséget, vagy nincs hitük, hiszen a fájdalmakat nap mint nap átélik.Teljes mértékben megértem őket, én is átéltem ezeket. De nem akarok ebben benne lenni, azt akarom, hogy Isten ígéretei legyenek ámenek az életemben. Keresem és kutatom, milyen igazságok szabadítanak meg, vagy,hogy másokon tudjak segíteni az igei igazságok által.

Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 6. Péntek,
Vajon miért nem gyógyulnak meg sokan?

Jézus beszéde:
"Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket",

Az ige az igazság, Jézus az ige, tehát ha tanulmányozzuk az igét és meg is értjük, akkor megszabadulunk sok mindentől ami nem az Úrtól van. Az igazság egy védelmet ad testünknek, szellemünknek.
Krisztus azt akarja, hogy minden ember meggyógyuljon. Azt a sok fájdalmat, megaláztatást sebeket nem szenvedte volna el a Krisztus azért, hogy mi megmaradjunk a nyomorúságban amit a betegségek miatt szenvedünk el.
Akkor miért nem gyógyulnak meg sokan?
Talán azért mert erről kevés a tanítás. Nem arra van szükség, hogy a beteg ágya mellett kifejezzük az együttérzésünket, hanem a baj okát kell megkeresni, de főleg a bajt meg előzni. Üzenjünk hadat a betegség szellemének a démonikus erőknek, akik támadják az embereket.
Vigyük el a szabadulást az embereknek, akiknek gyógyulásra van szükségük.
Ha az üdvösség mindenkié, akkor a gyógyulás is mindenkié, sőt az egészség is mindenkié. Hiszen az Úr Jézus ezt mondta: "Azért jöttem, hogy bővölködjetek".

"Én vagyok az Úr a te gyógyítód"! Isten tegnap és ma ugyanaz, ezután is ezt fogja mondani, és amit kijelentett az igaz és ámen.
Azt tanuljuk, hogy az üdvösség biztos, de azt is kell tanítanunk, hogy a gyógyulás biztos, mert ezt mondja az ige.
Áron vétettetek meg: "dicsőítsétek ezért Istent a testetekben és a szellemetekben, amelyek Istenéi". Vajon egy beteg test tud-e dicsőíteni? Pedig Isten felszólít erre.
Persze a vitatkozókkal egyet értek abban, hogy a testtel való dicsőítés sok rétű: úgy élek, úgy beszélek, úgy teszek, úgy imádkozok, hogy Istent dicsőítsem.
Bocsásson meg az Úr nekem, de amikor testvéreim közül nagyon szenved valaki, volt már, hogy sírva mondtam -Uram ez nem dicsőít téged-. És az állapotára gondoltam.

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Mert az Írás(Jézus) ezt mondja: Senki szégyent nem vall, aki őbenne hisz.
Róma 10:10-11,

Ezt az igét a betegségre is el mondhatjuk. "Mert mindenki aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül." Meggyógyul"
Róma 1:13,
 
Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 5. Csütörtök,
Miért kell hinni?

A biblia kijelenti, hogy a testi gyógyulás Isten akarata, ugyanúgy, ahogy a szellemi gyógyulás is Isten akarata, amennyiben betöltjük a feltételeket és hiszünk az ígéretében.
Ha ezek megvannak, akkor jogunk van elvárni azt amit mennyei apánk meg ígért gyermekeinek. Rendezni kell életünkben minden dolgot, hogy szabályszerűek legyünk és tiszták, bűn mentesek. Nem szabad olyan imákat mondani, hogy ha akarod, vagy ha jónak látod, mert ezek a kételkedés szavai.
Imáink előtt mindig adjunk hálát mindenért ami eszünkbe jut, mert az Isten jóságát hozza elő.
Általa bele siklunk a kegyelembe.

Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel: adjatok hálákat néki áldjátok az Ő nevét!
Mert jó az Úr,örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
Zsoltárok 100:4-5,

Imáinknak nem kell hosszúra nyúlniuk, hanem az igazságot, az ígéreteket mondani, igével alá támasztani.
 
Forrás: T.L. Osborn A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 4. Szerda,
Az ige, amit magunkhoz veszünk, az igazi gyógyszer.

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van,és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:5, Károli,

Így teljesedett be, amit Ézsaiás próféta mondott, mikor így szólt: Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta betegségeinket.
Máté 8:17,

Ez azt jelenti, hogy valaki helyett szenvedett Jézus, vagyis az ő népe helyett. Felvetődik a kérdés, miért kell akkor nekünk is hordozni?
Az 5 Mózes 28. ban a betegségek és az erőtlenségek az átok kategóriába tartoztak. de az Új szövetségben ez áll:

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, amikor átokká lett érettünk: mert meg van írva: átkozott mindenki, aki fán függ.
Galáták 3:13,

Bár a bűn és a betegség szorosan együtt működik, mégsem ragaszthatjuk mindenkire aki beteg, hogy bűnös.
Az is igaz, hogy mindannyian azt valljuk, bűnösök vagyunk, mert csak Jézus a tökéletes, minden ember gyarló, valamilyen formában. (gondolat, irigység,kevélység, büszkeség, hirtelen harag által stb-stb.)
Ha igazán akarjuk és meg is valljuk, akkor Isten Jézuson keresztül adta ezt az ajándékot, a gyógyulást. Vannak olykor feltételei, a bűnvallás és a bűntől való elfordulás, esetleg az imádkozás hatékonysága, könyörületesség, és még sok olyan dolog ami titok számunkra.

"Kérjetek és adatik" Ha bármit kértek az én nevemben én megteszem"
" Amit csak kértek , amikor imádkoztok, higgyétek, hogy meg is kapjátok, és meglesz nektek."

Ezek Jézus szavai, aki igazat mondott, Ő nem hazug. Ez Isten akarata, hittel el kell fogadni, hirdetni és hinni benne. A Biblia a gyógyulásnak semmilyen más formáját nem javasolja.
A mi időnkben az orvosok által is gyógyulunk, hiszen őket is használja az Úr mint eszközöket. A gyógyszerek védő oltások is sok embert mentenek meg, ezek a dolgok vita tárgyává is lehetnek, mindig törekedjünk az Isten bölcsességére, és a közép út betartására.

Meg vallom 1 évig én is imádkoztam egy bizonyos dologért és nem történt változás, akkor úgy döntöttem, hogy szedem a gyulladás csökkentőt, mert szenvedni nem szeretek. Isten meg engedi, hogy mi is döntést hozzunk.

Forrás: T.L. Osborn: A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 3. Kedd,
A hit hegyeket mozdít!

Isten azt mondta: Én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
Isten soha nem hazudik! A gyógyulás a mienk! És mindenkié aki hisz.

Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet se bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.
2 Mózes 15:26,

A történelem során, bármilyen betegségben szenvedtek az izraeliták, ha megtértek és bűneiket megvallották, meggyógyultak. Imájukra a kegyelem volt a válasz.
Ha ez így volt az ó szövetségben, mennyivel inkább így kell lennie, az új szövetség alatt, amiben vagyunk.
" Nagy sokaság követte, és ő mindnyájukat meggyógyította". MT 12:15, MINDNYÁJUKAT!

Ez Isten akarata! Jézus küldetésének egyik fő célja ez volt.

Forrás: T.L. Orborn - A betegek meggyógyulnak
 

 
Január 2. Hétfő,

Ábrahám és Mózes Isten barátja volt.Személyes közösség volt közöttük, beszélgettek.
Mózes kérte Istent, hogy mutassa meg magát.

És mondá az Úr Mózesnek: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orczámat azonban, mondá, nem láthatod: mert nem láthat engem ember, élvén.
2 Mózes 33:19-20,

Ezen mondatok olvasása után el tudjuk képzelni, hogy Isten dicsősége oly nagy, hogy nem tudnánk elhordozni. Szeretetéből, elvonult Mózes előtt, de berendelte egy hasadékba és tenyerét oda tette védelemül. Számomra egy talány, hogy Isten szellem, de mégis van teste, mennyei, hiszen írja az ige van keze, orczája. Bármikor megjelenhetnek nekünk az angyalok és Jézus is, de a jó Atyánk, hát az csak álom és talány. De Mózes egy kiváltságos ember volt.
 
"kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok"
"Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orczámat nem láthatod."
 

 
2017. Január 1.
 
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet.
Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad .
Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet tenéked.
Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.
4 Mózes 6:24-27,
 
Isten kérése volt ez, hogy áldásait kiárassza népére. Ezt az áldást ma is szokták mondani a pásztorok, amikor vége az Istentiszteletnek. A jó Atyánk szeretetének kinyilvánítása minden testvérre.