A szesz diadaléneke

 

 alkohol

Ki mer síkra szállni velem? Kinek van olyan hatalma, mint nekem? Igen. Az én hatalmam óriási. Én a Sátán szolgálatában állok. Ő pedig a a világ ura. Az én uram kedvéért teljes munkát végzek. A test mellé megölöm a lelket is. A végén a nagy zsákmányt, a lekaszált embermilliókat odaadom az én uramnak, a Sátánnak. Én már megszámlálhatatlan milliókat terítettem le a földre. Aki meghódol, azt lehúzom a sárba, akár tanult, akár egyszerű ember. Én elrabolom az ifjútól az egészséget, a lánytól a tisztaságot, a férfitől az erőt. Én megnyitom a szív sötét  forrásait, amelyekből gazság, gyalázat és mocskos beszéd bugyog elő.

Az emberekből tolvajt, hamis esküdözőt, gyilkost csinálok. Nincs parancsolat, amelyet naponta százszor áthágni ne segítenék. megtöltöm a börtönt. Milyen tehetségtelen hozzám képest minden zsarnok! Az emberek szívesen nekem áldozzák vagyonukat, feleségüket, gyermeküket, becsületüket, testüket, lelküket. Hatalmam az egész világra kiterjed. Szeretem és szólom a legnagyobb hazugságokat. Mikor a pálinkát kitalálták, azt hitték, hogy az élet italát találták meg, pedig a halál itala az. Ígérem, hogy megerősítem a testet, pedig tönkreteszem azt. Ígérek vidámságot, barátságot, és verekedést, erőszakot ébresztek.

Látod ott azt az embert az árokparton? Úgy fekszik ott, mint egy holttest. Ez az én művem. Hallod az utcán az ordítást? Nótának indult, és üvöltésben végződik. Hallod a szegény feleségek, anyák, gyermekek sírását? Ez mind az én hatalmam diadala! Akit egyszer megfogtam, nemigen eresztem el. keményen tartom. Akar, nem akar, innia kell! Ugyan ki száll velem síkra az én hatalmam ellen, ki tudná szabaddá tenni foglyaimat?

A tudomány?  Nevetséges beszéd. Hallgattam én már magam is, mikor tudósok magyarázták, hogy megrövidítem az életet, hogy minden harmadik öngyilkos, minden második börtönlakó az én áldozatom, legtöbb közúti balesetet én okozok. Láttam, hogy néhány iszákosnak lúdbőrös lett a háta, egy kissé gondolkodóba esett, de estére kelve csak befordultak a kocsmába. Tudomány? Velem szemben? Falra hányt borsó!

Jó szándék?  Nahát, az én utcám van igazán jó szándékkal kikövezve. pedig az én utcám nyílegyenesen a kárhozatba vezet. Látod azt az embert? Most tápászkodik fel  a részeg álom után. Ó, hányszor megfogadta feleségének „ ártatlan gyermekei ” életére, hogy „ ez volt az utolsó”, de ma este is ott lesz az ivócimborák között! Az én hatalmam óriási! Én a Sátán szolgálatában állok!

 Van valaki akitől félek, aki még az én kezemből is ki tudja ragadni a zsákmányt, aki az én rabszolgám bilincsét is el tudja oldani, aki előtt nekem reszketnem kell, aki elől menekülök:

Jézus!

Látod azt a házat, amelyből az ének zendül felénk?Az a Jézus háza. Ott nekem nincs semmi hatalmam.  Ott bűnösök keresik az Isten szavát. Aki nekik egyedül békességet és szabadulást adhat. Ott is szól a zene, de nem a táncra. Ott is énekelnek, de nem az uramnak, a Sátánnak tiszteletére. Ott az én rabszolgáimat akarják megszabadítani a Jézus számára. Ott anyák, feleségek, gyermekek imádkoznak a fiú, a férj, az atya lelkéért, hogy az Isten adjon az elveszett számára kegyelmi időt, hogy megtérhessen és éljen. Nézd, most is egyről leszedik az én rongyaimat s fehér ruhába öltöztetik, hogy beállhasson a Bárány seregébe. Szeretném őket összetaposni s a lelkemen keresztülvonaglik a halálsejtelem. Nem jöhet-e idő, amikor a Bárány szavára az emberek összefognak s engem, mint egy bélpoklost kitaszítanak a világból?

Igen: ez a Jézus erősebb nálam, sőt erősebb az én uramnál, a Sátánnál is. Szerencsére erről az én szegény, buta rabszolgáim nem akarnak tudni ,s ha valaki mondja is nekik, a szemébe vigyorognak. Én megteszek minden, hogy észbe ne kapjanak. Bedugom fülüket, összezavarom lelküket, megkeményítem a szívüket, hogy ne hallgassanak Jézus hívó szavára.A míg bírjuk, konkurálunk a templommal, s a söntésbe hívogatjuk az embereket a Sátán imádására.  Köztem és Jézus között soha nem lehet békesség.

 

 

Én az embereket rabbá teszem, Jézus szabaddá.

Én az embereket nyomorulttá teszem, Jézus boldoggá teszi őket.

Én gyűlöletet, haragot viszálykodást támasztok. Ő megtölti a szívet szeretettel. 

Én lerombolok, aláaknázok minden földi szeretetet, Ő szerető szülőket, engedelmes gyermekeket, áldott családi életet teremt.

Ő új életet hoz, én halált.

Ő végtére paradicsomi örömöt s örök boldogságot ad híveinek, én a pokol örvényébe taszítom az enyéimet.

A Sátán is és én is tudom, hogy az időnk rövid, ezért minél több gyászt, pusztulást terjesztünk az emberek között.

forrás: Kis Tükör 1935 január

 

 

További tanulságos történetek az alábbi weblapon találhatók. 

http://tanulsagos.lapunk.hu