Száz bűn könnyebb, mint egy?

Kő a vízben

 

Milinda, a hatalmas király azt mondta az öreg papnak: 


- Te azt mondod, hogy aki száz éven keresztül mindenféle lehetséges rosszat elkövet, de a halála előtt bocsánatot kér Istentől, újjászülethet az égben. Viszont ha valaki csak egy bűnt követ el, de azt nem bánja meg, akkor a pokolban végzi. Igazságos ez? Száz bűn könnyebb, mint egy?
Az öreg pap így válaszolt a királynak:
- Ha fogom ezt a nagy követ és a víz felszínére helyezem, le fog süllyedni és elmerül vagy lebegni fog?
- Elmerül - válaszolta a király.
- És ha fogok száz nagy követ, egy csónakba teszem őket, és a csónakot pedig a vízre lököm, le fognak süllyedni, vagy lebegni fognak?
- Lebegni fognak.
- Akkor száz kő és egy csónak könnyebb, mint egy kő?
A király nem tudta mit válaszoljon, az öreg pedig elmagyarázta:
- Így van, király, az emberekkel is. Bármennyi bűn terheli is vállukat, ha Istenre támaszkodnak, nem kerülnek a pokolba. Az pedig, aki csak egyszer vétkezik ugyan, de nem kéri Isten irgalmát, el fog veszni

                                                   

                                                     ***

Mert a bűn zsoldja a halál az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban a mi Urunkban. 

Római levél 6,23


*    
 

        "Bizony mondom néktek minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak még a káromlások is bármennyi káromlást szólnak.

 Márk evangéliuma 3,28


 

     ...hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus a mi Urunk által.
Római levél 5,21