Humoros keresztények

 

 

 

 Tévhit

 

tévhit


Vétkeid száma

 

Három ember érkezik a mennyország kapujához. Megkérdezi Szent Péter az elsőt:

- Hányszor vétkeztél?
- Tizenkétszer.
- Akkor kerüld meg tizenkétszer a tömböt.
Kérdi a másodikat:
- Te hányszor vétkeztél?
- Tizenötször.
- Kerüld meg tizenötször a tömböt.
Látja, hogy a harmadik ember elindul, erre így szól hozzá:
- Hát te meg hová igyekszel?
- Vissza a földre a biciklimért.


Teremtés

 

Teremtés

Teremtés

 


Tünetek

 

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremetette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.
- Mi a baj, Jancsi?
- Hát..Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz.


Kérdés

 

Tudod-e fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó asszonnyal kezdeni!


Piszkozat

 

Tudod-e fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát?

- Igen,Tiszteletes úr- válaszolja Pistike -, mert minden mestermű előtt kell egy piszkozat . &a mp;n bsp; A gyerekek arról tanulnak a a vasárnapi iskolában, hogyan lehet megkülönböztetni a rosszat a jótól. A tanítónő szemléltetni próbálja a tanultakat:
- Nos, gyerekek, ha én belenyúlok egy férfi zsebébe és elveszem az összes pénzét, akkor mi vagyok én?
- A felesége! - kiáltja hangosan Pistike.


Miért?

 

Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:
- Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, előbb mindig leülsz és lehajtod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?
- Tudod, fiam, megkérem az Urat, hogy adjon nekem egy jó prédikációt.
- És akkor miért nem ad?


Isten lehet beteg?

 

Papa, az Úristen is lehet beteg? - kérdezi Pistike a papáját.
- Nem, kisfiam. Ő sosem beteg.
- Akkor nem értem. Miért mondta azt a pap bácsi a vasárnapi misén, hogy az Úr magához szólította Kovács doktor urat.


A Menyország kapujában

 

A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a mennyország kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd beengedi a buszsofőrt. A pap fölháborodva kérdezi:
- És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez?
- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bezzeg amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott.


Mise

 

A vasárnapi mise végén így szól a pap a gyülekezethez:
- Van egy jó és egy rossz hírem! A jó hír az, hogy van elég pénzünk a templom tornyának a megjavításához. A rossz hír az, gyermekeim, hogy mind a ti zsebetekben van.


Esti ima

 

Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?


Nóé

 

Az amerikai meghal és a menyországba kerül. Nagy hangon dicséri hazája természeti szépségeit. Szomszédjának éppen a Niagara fenségét magyarázza.
- Ugyan - mondja a kis öreg -, hát a maguk Niagarája is valami?
- Miért? Uraságod látott már nagyobb vizet is?
- Azt meghiszem.
- Ki maga?
- Noé.


Eszkimó pap

 

- Miért prédikálja az eszkimó pap, hogy a pokolban mínusz 120 fok van?
- Mert ha azt mondaná, hogy a pokol egy forró katlan, minden eszkimó öngyilkos lenne, hogy végre oda juthasson felmelegedni.


 

Kincs a mennyben ?

 

Dúsgazdag, de mégis istenfélő üzletember haldoklik.
Angyal nyugtatja, nem lesz semmi gond, a mennyország vár rá.
Üzletember: hadd vigyek magammal innen valamit!
Angyal: Hidd el, semmi nem kell, megvan ott nálunk minden.
Üzletember erősködik: legalább ezt a nyolc aranyrudat hadd vigyem magammal.
Angyal legyint, viheted, ha akarod.
Emberünk berakja az aranyat a táskába, meghal.
Megérkezik a mennybe, táska a kezében. Fogadó angyal kérdezi: Mi van a táskában, mit hoztál? Üzletember: a legdrágábbat.
Fogadó angyal: Lássuk!
Kinyitja a táskát, kezébe vesz egy aranyrudat és elcsodálkozik: utcakő?!


 

 A prédikátor szamara

 

Egy ember vásárolt egy szamarat a prédikátortól. A prédikátor elmondta az embernek, hogy ez a szamár különleges módon van betanítva. A szamár a „Halleluja”-ra indul és az „Ámen!”-re áll meg.

Az ember nagyon örült a szamárnak és azon nyomban ki is próbálta. „Halleluja!”- kiáltotta az ember és a szamár el is indult azonnal. „Ámen!”- kiáltotta a férfi, amire a szamár megállt. „Ez nagyszerű.”- gondolta magába és hallelujázva, büszkén vonult végig a falun új szerzeményével.

Elindult a hegyeken keresztül és a szamár a hegy tetején egyszer csak elkezdett a szakadék fele menni. Az ember pánikba esett és hirtelen nem jutott eszébe a szó, amivel meg lehet állítani a szamarat. „Stop!” – kiáltotta, „Állj!” – könyörgött, a szamár egyre csak közeledett a szakadék felé...”Oh megvan..Templom!... nem... Biblia!...” - a szamár egyre jobban és jobban közeledett a szakadék széléhez. Utolsó elkeseredésében a férfi mondott egy imát: „Kérlek Uram, állítsd meg ezt a szamarat, mielőtt belezuhanunk a szakadékba, Jézus nevében, ÁMEN!”. 

Ebben a pillanatban a szamár megállt egyetlen lépésre a szakadék szélétől. Mire az ember elkiáltotta magát örömében: „Halleluja!” HÁLLÉLUJÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!


Izrael gyermekei

 


Van valami, amire nem tudok rájönni. - szólalt fel a kis Áron.

- És mi az? - kérdezte a rabbi.

- Nos, a Biblia szerint, Izrael gyermekei átkeltek a Vörös-tengeren, igaz?

- Így van.

- És Izrael gyermekei legyőzték a filiszteusokat, igaz?

- Ez is így igaz. - helyeselt.

- És Izrael gyermekei felépítették a Templomot is, igaz?

- Helyesen mondod.

- Izrael gyermekei mindig valami jelentőset tettek. -mondta a kisfiú.

- Ez is igaz. - felelt egyetértéssel Rabbi. - Tehát akkor mi az, amire nem tudsz rájönni?

- És ezalatt a felnőttek mit csináltak?


 

A csoda!

 

Egy újonnan megtért keresztény rendkívüli lelkesedéssel olvasta a Bibliát, míg a buszra várt. Folyton felkiáltott, hogy "Halleluja… Ámen…" Egy ateista ember hallotta őt, odament hozzá és megkérdezte tőle, mit olvas.

 

-Éppen azt, hogy Isten hogyan választotta ketté a Vörös-tengert, és hogyan vitte keresztül Izrael népét.

- Ez egy csoda! - felelt a keresztény.

Az ateista elkezdte magyarázni az illetőnek, hogy ne higgyen el mindent, amit a Biblia mond.

-Az igazság az, hogy a víz csak kb. 30 cm mély volt, így ez nem is volt csoda.

A fiatal keresztény csalódottan bólintott, majd folytatta az olvasást miközben az ateista büszkén továbbsétált, azt gondolva, hogy ő most megmondta a tutit. 

Hirtelen a keresztény ismét felkiáltott: "Halleluja!"
Visszament hozzá és megkérdezte tőle, hogy most minek örül.
A keresztény izgatottan válaszolta:

- Ez valóban egy csoda, Isten belefullasztotta az egész egyiptomi sereget a 30 cm-es vízbe


Ebédmeghívás

 

Egy gyülekezetvezetö meghív számos testvért ebédre. A megbeszélt idöpontban meg is jelentek az atyafiak, ám kicsit feszengve állták körül az terítetlen asztalt.
A vendégfogadó testvér ünnepélyesen kijelenti:
- Áldott testvéreim, ma böjtöt tartunk!


Mesterség

 

A kőműves, az ács és a villanyszerelő azon vitatkoznak, hogy melyikük munkája volt előbb a földön.
- Mi építettük fel a gízai piramisokat – mondja a kőműves -, tehát először mi léteztünk.
- Dehogy! – tiltakozik fejét rázva az ács. – Mi már jóval korábban elkészítettük Noé bárkáját.
Erre a villanyszerelő kuncogni kezd.
- Mi olyan vicces? – kérdi az ács.
- A teremtés első napján Isten azt mondta: “Legyen világosság!” – magyarázza a villanyszerelő – Addigra mi már lefektettük a kábeleket!


Lomtalanítás


A ritka könyvek gyűjtője összefut egy férfival, aki elmondja neki, hogy épp most dobott ki egy régi, szakadt Bibliát, ami ősidők óta ott porosodott a háza padlásán.
- Valami Guten … vagy kicsoda nyomtatta ki.
- Csak nem Guttenberg? – kérdezi a könyvgyűjtő elképedve.
- Hisz akkor maga a legritkább könyvek egyikét dobta a szemétbe! Egy Guttenberg Bibliát a minap árvereztek el 8 millió dollárért!
- Na, hát az enyém egy centet sem ért volna – mondja nagy nyugodtan az ember. Valami Luther Márton ugyanis összefirkálta az elejét.


Melyik a legősibb szakma? 

  

Egy sebész, egy építész, és egy computer-programírozó azon vitatkozik, hogy melyikük szakmája a legöregebb.

A sebész: Mikor Évát Ádám bordájából teremtette Isten, egy operációról van szó.

Az építész: Isten a káoszból fölépítette a földet.

A computer-programozó: Na, és ki gondoskodott a káoszról?

 


 

 A rabbi és a plébános 

 

A rabbi és a plébános egymás mellett vettek telket.
A rabbinak van egy gyönyörű fekete Mercedes-e a plébánosnak pedig egy öreg, szakadt Trabija. Egyik nap gondolkodik a plébános, hogy milyen jócselekedettel lephetné meg kedves szomszédját...
Kitalálja, hogy lemossa a rabbi autóját és úgy is tesz. A rabbi a lakása ablakán kinézve döbbenten nézi, mit csinál a plébános. Másnap reggel felébred a plébános, kisétál a háza elé és meglepve látja, hogy a rabbi térdel a Trabi mögött és egy fémfűrésszel a kocsi kipufogóját fűrészeli, odalép hozzá:
- Mi csinálsz testvérem a kocsimmal?
- Hát tudod testvér, ha te tegnap megkeresztelhetted az én Mercedesemet, akkor én meg körülmetélem a te kocsidat!


Melyik felére esik a vajaskenyér?


Egy nap a rabbi kijelenti a zsinagógában, hogy ettől kezdve a vajaskenyér nem eshet a vajas felére. Telik-múlik az idő, egyszer csak Kohn odamegy a rabbihoz:
- Rabbi! Nem azt mondtad a múltkor, hogy a vajaskenyér nem eshet a vajas felére?
- De, fiam, azt mondtam.
- Mert az a helyzet, hogy tegnap vajaskenyeret akartam enni, de elejtettem, és a kenyér a vajas felére esett...
A rabbi elgondolkodik, majd így szól:
- És mondd fiam, biztos, hogy jó felén kened te azt a kenyeret?


Kihez hasonlít?

 


Kovácsék legidősebb fiából pap lett. Egy ismerősük az apával beszélget:
- Hallottam beszélni a fiadat múlt vasárnap a misén. Okosan fűzte a szót, és szép orgánuma is van!
- Igen, igen... rám hasonlít az a fiú.
- Mondjuk a hívek kicsit már feszengtek, mert másfél órán keresztül beszélt!
- Akkor talán mégis inkább a feleségemre hasonlít.

 


A hit próbája

Egy motoros lerobban egy kis falu közepén. Próbálja szerelgetni a járművet de semmi eredmény. Hiába indítgatja nem akar beindulni a motor. Nem bírja tovább és éktelenül elkezd káromkodni. Erre kinéz a plébános a paplak ablakán.

- Fiam. Miért káromlod az Istent, hiszen nem miatta döglött be a járműved? Inkább imádkozz, hogy segítsen beindítani a motorodat!

Gondolja a motoros, hogy nem veszíthet vele semmit és kipróbálja. Imádkozik egyet és csodák csodája beindul a motor.
- Köszönöm! - kiált vissza a motoros és örömmel elszáguld.

A plébános csak csóválja a fejét.
-Ki hitte volna?


Átkelés a Generázeti tavon


A gyülekezet egy része a nyári hónapokban a plébános szervezésével a szent földre látogat.
Végig járják a helyeket ahol Jézus a csodákat tette és bejárják az összes állomást ahol tanított. Genezáret városánál a tavon megkérik az egyik halászt, hogy vigye át őket a másik partra.
A halász fejenként ötven eurót kér.
-Iszonyatosan drága.-
Mondja a pap.
-Igen- mondja a halász. -de ez egy különleges tó. Itt Jézus gyalog ment át a vízen!-

-Nem csoda! Ilyen árak mellett!


Néma vita


Egyszer a pápa elhatározta, hogy kitiltja a zsidókat a Vatikánból.
A zsidók felháborodtak, ezért a pápa beleegyezett, hogy ha egy zsidó le tudja győzni teológiai vitában, maradhatnak. A zsidók egy bölcsességéről ismert rabbit választanak, hogy kiálljon a pápával a "párbajra". A rabbi azt mondja, hogy tegyék érdekesebbé a vitát és egyiküknek se legyen szabad beszélni. A pápa beleegyezett.
A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben, a hívek köréjük gyűltek.
A pápa felemelte három ujját. A rabbi felmutatta egy ujját.
A pápa egy kört rajzolt a levegőbe. A rabbi a földre mutatott.
A pápa elővett egy ostyát és egy pohár bort.
A rabbi elővett egy almát.
A pápa ekkor felállt:
- Feladom - mondta. - Te túl bölcs vagy, rabbi. Maradhattok.
Később megkérdezik a pápát a bíborosok:
- Mit beszélt a rabbival?
- Először felmutattam három ujjamat, hogy a Szentháromságra emlékeztessem.
Ő felmutatta egy ujját jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban.
Ezután rajzoltam egy kört a levegőbe, mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk.
Erre a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt is van, velünk.
Ekkor elővettem egy ostyát és egy pohár bort, megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól.
Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen.
Mindenre volt válasza. Mit tehettem volna?
Közben a zsidók is körbeveszik a rabbit:
- Mi történt, rabbi?
- Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost.
Mutattam, hogy EGY zsidó sem fog elmenni. Ezután körbemutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól. A földre mutattam, jelezve, hogy mind itt maradunk.
- És utána?
A rabbi vállat vont:
- Nem tudom. Elővette az ebédjét, mire én is.


Nyomorúság

A papot megszólítja az egyik hívő:
- Atyám, Ön szerint helyes dolog valaki más nyomorúságából hasznot húzni?
- Dehogy, fiam.
- Akkor legyen szíves visszaadni azt a húszezer forintot, amit tavaly, az esküvőnk előtt adtam önnek


Keresztyény udvarló mondatok

1. Hé kislány, mi a lelki ajándékod?
2. Hmmm. Szép Biblia!
3. Ismered Jézust?! Én is!
4. Isten azt mondta, hogy jöjjek és beszéljek veled.
5. Ismerek egy gyülekezetet, ahova elmehetnénk beszélgetni.
6. Szükséged van segítségre? Túl nehéznek tűnik a Bibliád.
7. Fájt, mikor leestél a mennyből? (Ezt azért mondja neki, mert szerinte egy angyal...)
8. Mit tervezel ma estére? Van kedved egy kis Biblia tanulmányozáshoz?
9. Az Ige mondja:"Adj inni a szomjazónak és etesd az éhezőt." Szóval, mit szólnál egy vacsorához?
10. Nincs senki, aki felé elszámolható lehetnél? Nekem sincs!
11. Az bűn, hogy elloptad a szívemet?
12. Ismersz egy olyan keresztyén lányt, akit teljes szívemből szerethetek és a tenyereimen hordozhatnék?
+1: Bocsánat, de azt hiszem, hogy az egyik bordád az enyém.

forrás:(http://ritusss.freeblog.hu)

 


Asztali áldás

Egy család vendégül lát egy házaspárt. Vacsora előtt, az asztalnál ülve a házigazda anyuka odafordul hatéves kislányához és azt mondja:
- Szeretnéd most te mondani az asztali áldást?
- Nem tudom, mit kell mondani - feleli a kislány.
- Csak mondd azt, amit én szoktam.
A kislány lehajtja a fejét és ezt mondja:
- Istenem! Mi a fenének hívtam meg ezeket az embereket vacsorára?

 


Istenfélelem


– Maga nem féli Istent, hogy nem jár a templomba?
– Dehogynem! Úgy félek tőle, hogy még a háza felé se merek menni...

 

 


Ima

Egy hatalmas oroszlán kerget egy vézna keresztény embert.
Az ember bukdácsolva menekül árkon-bokron keresztül, ám a vadállat nem tágít, továbbra is a nyomában van. Amikor az üldözött érzi, hogy már nem bírja tovább ezt az őrült hajszát, letérdel és kétségbeesetten imádkozni kezd:
- Uram, végtelen a Te hatalmad! Kérlek Tedd meg, hogy ez a vad oroszlán kereszténnyé váljon!
Ugyanebben a pillanatban megáll, és térde borul az oroszlán is.
- Édes Jézus, légy vendégem, áldd meg, amit adtál nékem...


Jóval a rosszért

 

Peti feltűnően csöndesen kérdezgeti nagyanyját:

 - Nagymami, igaz az, hogy a jó keresztény a rosszért is jóval fizet?

 - Igaz, Petikém.

 - Akkor légy szíves, vegyél nekem fagyit.

 - Miért, kis unokám?

 - Mert eltörtem a szemüvegedet.

 


Nehéz kérés

 Harleys


Egy Harleys férfi motorozott a Californiai tengerpart mentén, amikor váratlanul egy felhő került a feje felé és egy mennydörgő hang szólalt meg:

- Azért mert te mindig hűséges voltál hozzám teljesítem egy kívánságodat.

A motoros lehúzódott az úttest szélére és így válaszolt:

- Szeretnék egy hidat California és Hawaii közé, hogy bármikor átugorhassak a szigetre.

Az Úr így szólt:

-A kérésed igencsak anyagi dolgokra épül. Gondold el, mekkora létesítmény lenne az óceán aljára levinni a tartó oszlopokat. És ehhez rengeteg beton, aszfalt és acél szükséges. Természetfeletti dolognak vélnék. Én meg tudnám csinálni, de még nekem is nehéz lenne. Gondolkodj egy kicsit, hátha eszedbe jut valami más amivel az emberiség jövőjét tudnád elősegíteni.

A motoros elég sokáig gondolkodott, végül így szólt:

- Uram! Azt kívánom hogy minden férfi megérthesse az asszonyokat. Tudni szeretném, hogy mire gondolnak mit éreznek legbelül, amikor csak némán néznek rám, vagy amikor sírnak, nevetnek amikor rosszat mondok. És, hogyan tudnám a nőket boldoggá, kiegyensúlyozottá tenni.

Erre az Úr így válaszolt:

- Hány sávot akarsz a hídon?
 


Családlátogatás

A pap meglátogat egy tehetős családot. A háziasszony kedvesen fogadja:
– Nagyon örülünk atyám, hogy meglátogatta szerény hajlékunkat. Foglaljon helyet, mindjárt
főzök egy kávét.
Miközben az asszony a konyhában foglalatoskodott, a kis Pisti kíváncsian megkérdezi a papot:
– Tisztelendő bácsi, hogy jött el hozzánk?
– Autóbusszal. De miért kérded?
– Mert az anyukám azt mondta: Ezt is az ördög hozta ide!


Végrendelet

Egy gazdag hölgy megkérdezi plébánosát:
– Mit gondol, ha a plébániára hagyom vagyonom felét, biztos, hogy a mennybe jutok?
– Biztosat ígérni nem tudok asszonyom – válaszol az atya –, de szerintem érdemes lenne
kipróbálni!


Hit

A falusi templom plébánosa kemény szavakkal dorgálja híveit:
– Testvérek, a ti hitetlenségetek már botrányos! Összegyűltetek, hogy esőért imádkozzunk, és tessék: senki sem hozott magával esernyőt!


Esküvő  vagy temetés

A templomban egy kicsit összekeveredtek a dolgok. Ugyanarra az időpontra szerveztek egy esküvőt és egy gyászszertartást.
– Most mit tegyünk? – kérdi a sekrestyés a plébánost.
– Kezdjük az esküvővel – szól megfontoltan az atya.
– Miért?
– Mert annak kevesebb a valószínűsége, hogy a halott meggondolja magát…


Amit Isten teremtett ...

A plébános arról tartott beszédet, hogy minden, mit Isten teremtett jól van úgy, ahogy van. Egy púpos is volt a gyülekezetben, aki ezzel az állítással sehogy sem értett egyet. A szentmise végén megvárta a papot a templom előtt, és kérdőre vonta:
– A tisztelendő úr arról prédikált, hogy minden úgy van jól, ahogy Isten teremtette. Nézzen rám, vajon én jól vagyok-e ilyenformán?
Az atya tüzetesen szemügyre vette az embert, aztán megállapította:
– Magát az Úr púposnak teremtette, s ebben a mivoltában valóban tökéletes.


Az elítélt hite

A börtönlelkész kérdezi az elítélttől:
– Miért csukták le?
– A hitem miatt. Azt hittem, nem derül ki, amit tettem.


Közel a főnök

A légikisasszony egy pohár konyakot kínál a repülőgépen utazó papnak.
– Milyen magasan repülök? – kérdi a lelkipásztor.
– Kilencezer méteren.
– Akkor jobb, ha lemondok az italról. Túl közel van a főnök…


Diéta

Öreg bácsi és néni meghal, és felkerülnek a mennyországba. Fent körülnéznek, minden csodálatos.
Kék az ég, süt a nap, csiripelnek a madarak. Senki sem fázik, senki sem éhezik. Amerre csak mennek boldogság terem. Leülnek egy fa alá, és megilletődötten hallgatják az angyalok kórusát.
Egyszer csak az öregember lekever egy nagy pofont az öregasszonynak, mire az megkérdezi:
– Ezt most miért kaptam?
– Ha nem lett volna az a nyavalyás diétád, már két éve itt lehetnénk!


Foci

A pályája csúcsán álló híres focista jósnőhöz fordul. Tréfásan megkérdezi:
– Van a túlvilágon foci?
– Hogyne volna fiam! Sőt, a jövő heti fordulóban már te lövöd a legszebb gólt!


Házasság

„A házasságok az égben köttetnek.” Ezt a közmondást valaki ezzel a megjegyzéssel egészítette ki:
„És a Földön buknak meg.”

* * *

A jó házasság nem ördöngösség, de egyfolytában résen kell lenni.


Őrangyal

A fiatal sofőr vezetés közben hall egy rejtelmes hangot:
– Lassíts, különben elütsz két gyalogost.
A sofőr meglepődik, de lassít. Fél perc múlva valóban elé lép két gyalogos, de még le tud fékezni, és nem üti el őket. Kis idő múlva megint hallja a hangot:
– Térj át a másik sávba, mert itt be fog szakadni az útest.
Áttér a másik sávba. A következő pillanatban a mellette haladó kocsi alatt beszakad az úttest.
– Ki vagy te, megmentőm? – kérdi.
– Én vagyok az őrangyalod.
– És hol vagy most?
– Pillangó képében itt vagyok a kesztyűtartódban.
A sofőr belenéz a kesztyűtartóba, és valóban ott van a pillangó.
– És akkor hol voltál, amikor megnősültemEsernyő

Mari esernyőjét próbálja ki. Hirtelen éleset villámlik.
-A Jóisten is látta az esernyőmet!
-Le is fényképezte!


Legátus


Nos, milyen volt a prédikációm? -kérdezte a legátus.
-Jó. Ami a mélységből hiányzott, hozzáadtad a hosszúságban


Misén

A hosszú prédikációiról ismert pap mise közben odaszól a kisettenkedni igyekvő férfihez:
- Bocsásson meg, de mi olyan fontos?
- Elnézést kérek, a fodrászhoz megyek.
- És mise előtt ezt nem lehetett volna elintézi?
- Akkor még nem volt rá szükségem…


 

 


   


Izraelben

Kovács úr a feleségével és az anyósával nyaral Jeruzsálemben. Egyik nap az anyósa hirtelen belázasodik, majd meghal. Egy temetkezési vállalkozó felajánlja, hogy helyben eltemetik az elhunytat.
- Nem, köszönöm, inkább hazaszállíttatjuk - hárítja el az ajánlatot Kovács.
- De miért? Nagyon szép ceremóniát tudunk szervezni - próbálkozik a temetkezési vállalkozó.
- Nézze, uram! Kétezer éve eltemettek itt egy fiatalembert, aki három nap múlva feltámadt. Nem akarok kockáztatni...


Két srác 

Két srác beszélget
- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?
- Nem, az én anyám jól főz! 
 


 

Vétkeid száma

 

Három ember érkezik a mennyország kapujához. Megkérdezi Szent Péter az elsőt:
- Hányszor vétkeztél?
- Tizenkétszer.
- Akkor kerüld meg tizenkétszer a tömböt.
Kérdi a másodikat:
- Te hányszor vétkeztél?
- Tizenötször.
- Kerüld meg tizenötször a tömböt.
Látja, hogy a harmadik ember elindul, erre így szól hozzá:
- Hát te meg hová igyekszel?
- Vissza a földre a biciklimért. 


Hazugság

 

Így szól a pap a hívekhez:
- Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy megértsétek, miről is van szó, olvassátok el Márk evangéliumának 17. részét.
A következő vasárnap a szószékre lépve megkérdezte a híveket, hányan olvasták el Márk evangéliumának 17. részét. A templomban minden kéz a magasba emelkedik.
- Márk evangéliuma csak 16 részből áll - mondja a pap ravasz mosollyal az arcán.
- Most pedig hallgassátok prédikációmat a hazugságról! 


Asztali áldás

Család ül az ebéd körül. A menü spenót. Az apa mondja a kisfiának:
- Fiacskám, evés előtt mondd el szépen az imát.
Mire a gyerek:
-Jövel Jézus, légy vendégünk - edd meg amit adtál nékünk..

 


Asztali áldás 2.
 
Egy család vendégül lát egy házaspárt. Vacsora előtt, az asztalnál ülve a házigazda anyuka odafordul hatéves kislányához és azt mondja:
- Szeretnéd most te mondani az asztali áldást?
- Nem tudom, mit kell mondani - feleli a kislány.
- Csak mondd azt, amit én szoktam.
A kislány lehajtja a fejét és ezt mondja:
- Istenem! Mi a fenének hívtam meg ezeket az embereket vacsorára?

 


Mi történt? 

"Egyszer a tengerparton voltam a gyerekeimmel, amikor odajött hozzám négyéves fiam, megfogta a kezemet és odavezetett a partra, ahol egy elpusztult sirály feküdt a homokban.
- Anyu, mi történt vele? - kérdezte.
- Meghalt és felment a mennybe - válaszoltam.
A fiam elgondolkodott, majd azt mondta:
- És Isten visszadobta?"

 


 

 Tünetek 

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából termetette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen.
- Mi a baj, Jancsi?
- Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz.

  


Az alkoholról  

Egy lelkész az alkoholtól való teljes megtartóztatásról prédikál, és nagy lendülettel így fejezi be a tanítását:
- A világ összes sörét fognám, és beleönteném a folyóba!
Majd a még nagyobb hatás kedvéért folytatja:
- A világ összes borát fognám, és beleönteném a folyóba!
Végül felteszi a pontot az i-re:
- És a világ összes whiske-jét is beleönteném a folyóba!
Elégedetten leül. Ekkor a kórusvezető, mosollyal az arcán, így szól:
- Végezetül énekeljük el a "Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád..." kezdetű dalt.

 


Tempó

Egy rendőr félreállít egy csigatempóban haladó kocsit, amiben apácák ülnek, és megkérdezi a volánnál ülő nővért:
- Miért vezetett ilyen lassan?
- Láttam ezeket a táblákat a 31-es számmal, és be akartam tartani a sebességhatárt.
- De hát az az út száma, nővér, ez a 31-es út!
- Jaj, elnézést, biztos úr, ezt nem tudtam.
A rendőr a hátranéz a többi apácára és látja, hogy rémülten szorongatják egymás kezét és falfehér az arcuk.
- Mi történt velük? - kérdezi az első apácát.
- Hát, tudja, biztos úr, most nemrég tértünk le a 311-es útról...

 


Kérdés 

- Tudod-e fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó asszonnyal kezdeni!

 


Piszkozat

- Tudod-e  fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert minden mestermű előtt kell egy piszkozat


Van itt egy hívő? 

 

  Süllyedő hajón kérdezi a kapitány:
- Emberek, van Önök között valaki, aki hisz Istenben?
Az egyik utas jelentkezik:
- Igen, én buzgó istenhívő vagyok.
- Akkor jó, mert egy hellyel kevesebb van a mentőcsónakban

 


 Mi vagyok én? 

A gyerekek arról tanulnak a a vasárnapi iskolában, hogyan lehet megkülönböztetni a rosszat a jótól. A tanítónő szemléltetni próbálja a tanultakat:
- Nos, gyerekek, ha én belenyúlok egy férfi zsebébe és elveszem az összes pénzét, akkor mi vagyok én?
- A felesége! - kiáltja hangosan Pistike.

 


Miért?

 

 Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:
- Apu, amikor vasárnap prédikálni készülsz, előbb mindig leülsz és lehajtod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?
- Tudod, fiam, megkérem az Urat, hogy adjon nekem egy jó prédikációt.
- És akkor miért nem ad?


Szundi

A lelkész már javában prédikál, amikor hallja, hogy az első sorban egyre hangosabban horkol egy atyafi. Egy darabig mondja, mondja, próbálja hangerővel ellensúlyozni a konkurenciát, végül megsokallja, és odaszól a mellette ülő gondoknak:
- Ébressze már fel ezt az embert, gondnok úr, nem lehet így prédikálni!
A gondok visszaszól:
- Én?!? De hisz nem én altattam el!

Forrás :Egyházi humor portál 


Fiatal lelkész

A falu nyugdíjba vonuló lelkésze helyett egy fiatal érkezik a templomba. Az idősebb türelmesen elmagyaráz mindent, a fiatal pedig bólogat. Egy hét múlva az öreg pap lopva beül a gyóntatófülkébe, ahol a fiatal éppen gyóntat. Mikor végez, az idős pap félrevonja kezdő társát:
- Fiam, a gyóntatással kapcsolatban szeretnék neked pár dolgot mutatni. Próbáld utánam mondani: "Ezennel feloldozlak bűneid alól, Ámen. "
A fiatal csodálkozva utána mondja.
- Látod, fiam, mennyivel komolyabbnak tűnik ez, mint ha a térdedet csapkodod, nevetgélsz, és azt mondod: "Nem mondod komolyan! Tényleg? És aztán mit csináltál vele?"


Isten lehet beteg?                       

Papa, az Úristen is lehet beteg? - kérdezi Pistike a papáját.
- Nem, kisfiam. Ő sosem beteg.
- Akkor nem értem. Miért mondta azt a pap bácsi a vasárnapi misén, hogy az Úr magához szólította Kovács doktor urat.


Gyógyulás                                 

Elmegy Jézus az emberek közé. Odalép a tolószékben ülő rokkanthoz és szól:
-Béna járj!
És láss csodát, a béna felállt és járni kezdett..Odalép Jézus a vakhoz és szól:
-Barátom, láss!
És láss csodát, a vák újra látott.
Indul Jézus a 3. felé, de az megállítja.
-Ne közelíccsé'! Tegnap százalékoltak le.


Székely és imája                                  

Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt.
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen az előbb imádkoztam, hogy szabadíts meg a gonosztól!


Foci a mennyben                                   

Két 90 éves öreg cimbora, Mike és Joe egész életükben barátok voltak. Mikor kiderült, hogy Jonak már csak napjai vannak hátra, Mike minden nap meglátogatta. Egy nap Mike így szólt:
- Joe, mi mindketten egész életünkben rajongtunk a fociért és hosszú éveken keresztül együtt játszottunk minden vasárnap. Kérlek tedd meg a kedvemért, hogy ha a Mennyországba kerülsz, valahogy tudatod velem, hogy van-e ott is futball.
Joe felnézett Mike-ra a halálos ágyából:
- Mike, te vagy a legjobb barátom sok-sok év óta. Ha lehetséges, megteszem neked ezt a szívességet.
Nem sokkal ezután Joe meghalt.
Néhány éjszaka múlva Mike-ot felébresztette álmából egy halvány fénysugár és egy hang, mely a nevén szólította.
- Mike, Mike!
- Ki az? - kérdezte Mike hirtelen felülve.
- Én vagyok, Joe.
- Te nem lehetsz Joe, Joe meghalt.
- Mondom, hogy én vagyok, Joe - bizonygatta a hang.
- Joe, hol vagy?
- A Mennyországban - válaszolt Joe. - Van néhány nagyon jó hírem és egy kis rossz hírem.
- Mondd először a jó híreket - szólt Mike.
- Van futball a Mennyben. Ami még jobb, az összes öreg barátunk aki már meghalt, itt van velünk. Még ennél is jobb, hogy újra fiatalok vagyunk. Ráadásul örökké tavasz van, soha nem esik vagy havazik. És a legjobb, hogy annyit focizhatunk, amennyit csak akarunk, soha nem fáradunk el.
- Ez nagyszerű! - lelkendezett Mike. - Felülmúlja legvadabb álmaimat is! De akkor mi a rossz hír?
- Kedden te is benne vagy a kezdőcsapatban.


Rendőr kívánságai

 

Közúti ellenőrzéskor igazoltatja a rendőr a jó tündért, aki így szól hozzá:
- Rendőr, a lelked mélyén jó ember vagy. Teljesítem három kívánságodat. Mit kérsz?
- Személyit, jogosítványt, forgalmi engedélyt!


 Megbocsátás

 Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte nyáját:
- Hányan bocsátottatok meg az ellenetek vétkezőknek?
Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny idős hölgyet.
- Jones asszony!? Ön elzárkózik attól, hogy megbocsásson ellenségeinek?!
- Nekem nincs egyetlen ellenségem sem - mondta kedvesen mosolyogva az apró hölgy.
- Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, mennyi idős is Ön?
- Kilencvennyolc múltam - felelte az ősz matróna.
- Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, s mesélje el nekünk, miképpen lehetséges, hogy valaki majdnem százéves, és nincs egyetlen ellensége sem!
Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, szembefordult a gyülekezettel, és csak ennyit mondott angyali mosollyal:
- Túléltem a rohadékokat

 


A Menyország kapujában

A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a mennyország kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd beengedi a buszsofőrt. A pap fölháborodva kérdezi:
- És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez?
- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bezzeg amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott.

 


Kis Mózes fürdik

Kis Mózes fürdik


 


Hittan óráról

Pistike megy haza a hittan óráról és újságolja az anyjának:- Képzeld, mama, ma azt mesélte a tanító bácsi, hogy annak idején Mózes kivezette a zsidókat Egyiptomból. Aztán, amikor odaértek a Vörös-tengerhez, Mózes mérnökei gyorsan csináltak egy pontonhidat. Ezen a hídon mindenki átment, utána Mózes rádión beszólt a központba, azok kiküldtek két vadászbombázót, amik lebombázták a hidat. Mivel már nem volt híd, így a zsidók biztonságban el tudtak menekülni. Az anyja csodálkozva: - Tényleg ezt mesélte? - Hát, igazából nem, de ha elmondanám, amit tényleg mesélt, biztos nem hinnéd el.

 


Gyónás

Egy férfi a gyóntatószékben:
- Atyám, nekem tiszta a lelkiismeretem. Nem iszom, nem nőzök, nem lopok...
- Elhiszem, fiam. De jó lesz, ha vigyázol, mert hamarosan szabadulsz.

 


Mise

A vasárnapi mise végén így szól a pap a gyülekezethez:
- Van egy jó és egy rossz hírem! A jó hír az, hogy van elég pénzünk a templom tornyának a megjavításához. A rossz hír az, gyermekeim, hogy mind a ti zsebetekben van.

 


Adakozás

Pap a hívekhez:
- Kedves testvéreim, kérlek titeket ne dobjatok gombokat a perselybe, mert ma már az Úr angyalai is tépőzárat viselnek!

 


Esti ima

Esti imája után a kis Jimmy megkérdezi édesanyját, mit jelent az ima.
Az anyja azt feleli, hogy az ima üzenet a Jóistennek.
- Értem - bólint rá a kisfiú -, és azért küldjük el este, mert akkor olcsóbb?

 


Nóé

Az amerikai meghal és a mennyországba kerül. Nagy hangon dicséri hazája természeti szépségeit. Szomszédjának éppen a Niagara fenségét magyarázza.
- Ugyan - mondja a kis öreg -, hát a maguk Niagarája is valami?
- Miért? Uraságod látott már nagyobb vizet is?
- Azt meghiszem.
- Ki maga?
- Noé.

 


Büntetés

Híveit korholja a plébános:
- Nem szeretitek igazán a templomokat, mert nem adakoztok! De az Istent se szeretitek, mert gyónni se jártok! Ne csodálkozzatok hát, ha az Isten se szeret titeket. Egy éve, hogy közületek egy lelket se szólított magához

 


Gyerekek írták

 


 

Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, amikor szabadságra mész?
(Bill)


Honnan tudtad, hogy Te vagy Isten?
(Catherine)


Kedves Isten!
A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj?
(Marine)


Kedves Isten!
Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy trükk?
(?)


Kedves Isten!
Ilyennek tervezted a zsiráfot vagy csak véletlenül alakult így?
(Norma)


Kedves Isten!
Ahelyett, hogy hagyod, hogy az emberek meghaljanak, és mindig újakat kelljen csinálni, miért nem tartod meg azokat, akik most vannak?
(Jane)


Kedves Isten!
Ki rajzolja a határokat az országok köré?
(Nan)


Kedves Isten!
Az állatok is Téged használnak, vagy van nekik valaki más?
(Nancy)


Kedves Isten!
Elmentem egy esküvőre, és csókolóztak a templomban. Ez O.K.?
(Neil)
 


Kedves Isten!
Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egyből megírtad vagy sokat kellett törnöd a fejed?
Ha én írok valamit, mindig újra kell írnom.
(Lois)


Isten!
Az renben van, hogy több vallást teremtettél, de nem zavarodsz néha össze?
(Arnold)


Kedves Isten!
Coe Atya a barátod, vagy csak üzleti kapcsolatotok van?
(Donny)


Kedves Isten!
Te tudsz a dolgokról, mielőtt feltalálják őket?
(Charles)


Komolyan gondoltad, hogy csak azt szabad tenni másokkal, amit magunknak is szeretnénk? Ha igen, akkor megvígasztalom a kisöcsémet.
(Darla)
 


Kedves Isten!
Amikor az első embert készítetted, az is úgy működött, mint mi?
(Tom)


Kedves Isten!
Nagypapa azt mondja, hogy Te már akkor is voltál, amikor ő kisfiú volt. Milyen régi vagy?
(Jack)


Kedves Isten!
Köszönöm a kistestvért de én egy kiskutyáért imádkoztam.
(Joyce)


Kedves Isten!
Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új állatot se? Csak a régiek vannak.
(Johny)


Kedves Isten!
Kérlek, tegyél még egy ünnepet Karácsony és Húsvét közé.
(Ginny)


A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat mondott Rólad, amit nem szabad. Remélem nem fogod bántani.
A barátod (nem mondom meg, ki vagyok)


Kérlek küldj nekem egy pónilovat. Eddig még sose kértem semmit. Utánanézhetsz.
(Bruce)


Kedves Isten úr!
Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan könnyen. Rajtam három öltés van és kaptam injekciót is.
(Janet)


Kedves Isten!
Hogy lehet, hogy régen annyi csodát műveltél, most pedig nincs egy se?
(Seymour)


Kedves Isten!
Ha vissza kell jönnünk, és újra meg kell születnünk, hadd ne legyek Jennifer Horton, mert őt utálom.
(Denise)


Kedves Isten!
Ha nekem adod Aladdin lámpáját, bármit Neked adok, amit csak akarsz, kivéve a pénzem és a sakkészletem.
(Raphael)


Kedves Isten!
Azt szeretném, ha nem lenne bűn és azt szeretném, ha nem lennének háborúk.
(Tim)


Kedves Isten!
Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna egymást annyira, ha külön szobájuk lett volna.
Nálunk ez működik a bátyámmal.
(Larry)


Kedves Isten!
Szeretném, ha pont olyan lennék, mint Apu, csak egy kicsit kevesebb szőrrel.
(Sam)


Kedves Isten!
Várom a tavaszt, de még mindig nem jött. Ne felejtsd el!
(Mark)


Értem nem kell aggódnod mindig jól körülnézek.
(Dean)


Kedves Isten!
Szerintem a fűzőgép a legnagyobb találmányod.
(Ruth)


Kedves Isten!
Néha még akkor is gondolok rád, amikor nem imádkozom.
(Elliot)


Kedves Isten!
Lefogadom, hogy nagyon nehéz neked mindenkit szeretni az egész világon. Mi csak négyen vagyunk a családban, és mégse megy.


Kedves Isten!
A bátyám elmondta, hogy hogyan születünk. Nem hangzik valami jól.
(Marsha)


Kedves Isten!
Ha vasárnap figyelsz a templomban, megmutatom az új cipőmet.
(Mickey)

 


 

Gyermeknevelés

 

 


Kedves Isten!
Nekem a Channuka története tetszik a legjobban. Tényleg írtál egy pár jót.
(Glenn)


Kedves Isten!
900 évig szeretnék élni, mint az a pasas a Bibliában.
Szeretettel: Chris


Kedves Isten!
Hogy vagy? Jól?
Én is jól vagyok. Anyukámnak 5 lánya és egy fia van. Én vagyok az egyik.
(Nancy)


Kedves Isten!
Sosem érzem magam egyedül, amióta hallottam Rólad.
(Nora)


Azt tanultuk, hogy Edison csinálta a fényt. De a hittanórán azt mondták, hogy Te csináltad. Biztos vagyok benne, hogy ellopta az ötleted.
(Donna)


Kedves Isten!
Ha nem hagytad volna, hogy a dinoszaurusz kihaljon, nem lenne országunk. Jól csináltad.
(Jonathan)


 

Kedves Isten!
Szeretlek, mert mindent megadsz, amire szükségünk van, de miért úgy találtad ki, hogy meg kell halnunk?
(Daniel)


Kedves Isten!
Fantasztikus, hogy a csillagok mindig jó helyre kerülnek.
(Jeff)


Kedves Isten!
Szerintem senki sem lenne jobb Isten, mint Te. Csak azt akartam, hogy tudd. Nem csak azért mondom, mert Te vagy Isten.
(Charles)


Kedves Isten!
Nem gondoltam, hogy a narancssárga megy a lilával, amig kedden nem láttam, a naplementét, amit te készítettél. Klassz volt.
(Eugene)

 


Baleset

Egy vidéki város főutcáján autóbaleset történt. Nagy tömeg állja körül a balesetet okozó autót.
A helyi újság riporterja próbál közel kerülni az esethez, de a sok embertől képtelen.
Mivel egy okos és ügyes riporternek tartja magát elkezd kiabálni.
"Engedjenek át, engedjenek át.....az áldozat fia vagyok! "
A tömeg mosolyogva utat nyit neki és ekkor látja az autó előtt vérében fekszik.... egy elütött szamár.Szorgalom

A vizitre érkező doktor megdicséri a fekvőbeteget:
- No lám, ma már sokkal könnyebben köhög.
- Nem csoda, doktor úr! Egész éjjel gyakoroltam!


Háborus emlékek

Nagypapa mesél az unokáinak a háborús emlékeiből:
Egyszer egy teljes századot tettem harcképtelenné, teljesen egyedül!
Tényleg? Tüzér voltál?
Nem, szakács...


 Rejtélyes halálesetek

Egy kórházban megdöbbentő szabályszerűséggel következtek be halálesetek. Minden szombat délelőtt, pontosan 11 órakor, a 6-os kórterem 2-es ágyán fekvő beteg meghalt, függetlenül attól, hogy milyen állapotban volt.

A nővérek és orvosok értetlenül álltak az eset előtt, és mindenki valamilyen természetfeletti erőre gondolt. A kórház vezetése szükségesnek látta, hogy egy nemzetközi kutatócsoportot vonjanak be a halálesetek kivizsgálására. A csoport a következő szombaton meg is érkezett, hozzáfogtak a helyszín tüzetes átvizsgálásához.
 A kórház egész személyzete izgatottan ácsorgott a folyosón, volt aki keresztet vetett, volt aki a Bibliát szorongatta.
A betegszobában lázas kutatás folyt, amikor elérkezett a délelőtt 11 óra...
Ekkor bejött a takarítónő, kihúzta a 2-es ágy melletti konnektorból a lélegeztető gép dugóját és bedugta a porszívót.
 


Közel a vég

Egy pap áll az úton a kanyar előtt nagy táblával:
"KÖZEL A VÉG!"
Egy autó közeledik, a sofőr csak legyint:
- Ezek a hitbuzgók! -, és gyorsít. Hatalmas csörömpölés hallatszik. Egy rendőr megy oda a paphoz.
- Tisztelendő atyám, köszönöm a segítségét, de a táblára azt kellett volna írnia, hogy "ÁLLJ! LESZAKADT A HÍD".


 Vadász


Vadász elviszi a feleségét, hogy megtanítsa vadászni. A férj mutatja, hogyan kell lőni és meglepetésére az asszony igen ügyes célzó. Útjára engedi feleségét, de azt tanácsolja, ha valamit lő, fusson gyorsan a zsákmányhoz, nehogy egy másik vadász elorozza előle.

Pár perc múlva a vadász lövést hall a felesége irányából, elindul felé, s mire odaér, már csak azt hallja, amint egy vadász meghunyászkodik az ő felesége előtt:
- Jól van asszonyom, elismerem, ez a maga őze, csak engedje meg, hogy levegyem róla a nyergem!

Tovább  ---->Humor, nem csak keresztényeknek