Bibliai filmek

 

Bibliai filmek közé azokat az alkotásokat soroltuk amelyek a Biblia történeteit dolgozzák fel. Ezek közé tettük a teremtés, kivonulás, történeteit, próféták, királyok, és egyes kiemelkedő bibliai személyiségről készült filmeket is. Több újszövetségi film is található a választékban, 3 evangélista által Jézus életéről, Pál és Péter apostolról, Júdásról és Barabásról, János látomásai az Apokalipszisról.

Kívánjuk, hogy adjanak ezek a filmek jó vezetés a Biblia olvasásához és megértéséhez.

Weboldalunk csak beágyazási kódokat használ, amelyek külső videómegosztó portálokra feltöltött tartalmakra mutatnak. A hozzáférhetővé tett tartalmakat jogilag nem ellenőrizzük.

Máté evangéliuma

Márk evangéliuma -

Márk evangéliuma

Jézus élete (Lukács ev.)

Jézus élete

János evangéliuma

       

Saul - Utazás Damaszkuszba(F)

Saul - Utazás Damaszkuszba

Péter apostol és az utolsó vacsora (F)

Péter apostol és az utolsó vacsora

Dániel könyve (F)

 

Dániel könyve

Ruth könyve

(feliratos)

Ruth könyve

       

A Biblia: A teremtés...

 

A Biblia: Ábrahám

 

A Biblia: Jákob

 

A Biblia: József

 

A Biblia:Mózes

 

A Biblia: Sámson és ..

 

A Biblia: Salamon

Salamon

A Biblia: Dávid

A Biblia - Dávid

 

A Biblia: Jeremiás

 

A Biblia: Eszter

A Biblia -Eszter

 

A Biblia: Jézus

 

A Biblia: Szent Pál

 

A Biblia: Apokalipszis

 

 

A tízparancsolat

 

Saul király története

 

Salamon és Sába ...

 

Egy éjszaka a királlyal

A születés-The Nativity

 

 

 

 

A Názáreti Jézus

A világ legszebb története

A Passió

 

A Kairóti Júdás

 

Barabás

 

Hitetlen Tamás

 

Mária Magdaléna

 

Apostolok cselekedetei

 

Péter a kőszikla

 

A kezdetek kezdetén

 

 

 

 

Isten Fia (Son of God)

 

Dávid király

 

Sámson (2018)


Sámson 2018

 

 

 

 

A Biblia 2013 Ószöv.-i történetek

A Biblia

1-6 rész 3 videón

A Biblia 2013 Újszöv. történetek

A Biblia

7-10 rész 4 videón