Bibliai filmek

 

Bibliai filmek közé azokat az alkotásokat soroltuk amelyek a Biblia történeteit dolgozzák fel. Ezek közé tettük a teremtés, kivonulás, történeteit, próféták, királyok, és egyes kiemelkedő bibliai személyiségről készült filmeket is. Több újszövetségi film is található a választékban, 3 evangélista által Jézus életéről, Pál és Péter apostolról, Júdásról és Barabásról, János látomásai az Apokalipszisról.

Kívánjuk, hogy adjanak ezek a filmek jó vezetés a Biblia olvasásához és megértéséhez.


Weboldalunk csak beágyazási kódokat használ, amelyek külső videómegosztó portálokra feltöltött tartalmakra mutatnak. A hozzáférhetővé tett tartalmakat jogilag nem ellenőrizzük.

 Saul - Utazás Damaszkuszba(F)

Saul - Utazás Damaszkuszba  

 Péter apostol és az utolsó vacsora (F)

Péter apostol és az utolsó vacsora

Dániel könyve (F)

 

Dániel könyve 

  Ruth könyve 

(feliratos)

Ruth könyve

       

A Biblia: A teremtés...

  

 A Biblia: Ábrahám

 

 A Biblia: Jákob

 

A Biblia: József

  

 A Biblia:Mózes

 

  A Biblia: Sámson és ..

 

A Biblia: Salamon

Salamon

 A Biblia: Dávid

A Biblia - Dávid

 

A Biblia: Jeremiás

 

A Biblia: Eszter

A Biblia -Eszter

 

A Biblia: Jézus 

 

A Biblia: Szent Pál

 

 A Biblia: Apokalipszis

 

 A kezdet (In the Beginning)

 A kezdet

A tízparancsolat

  

Saul király története

 

Salamon és Sába ...

 

 Egy éjszaka a királlyal

 

A születés-The Nativity 

 Máté evangéliuma

 

Jézus élete

Jézus élete

János evangéliuma

A Názáreti Jézus

 

A világ legszebb története 

 A Passió

 

A Kairóti Júdás

  

Barabás

  

Hitetlen Tamás

 

Mária Magdaléna

 

Apostolok cselekedetei

  

Péter a kőszikla

 

 A kezdetek kezdetén

 

A Tízparancsolat - Les dix commandements

 

 Isten Fia (Son of God)

  

 Dávid király

 

 Sámson (2018) 


Sámson 2018

 

 

 

 

 A Biblia 2013 Ószöv.-i  történetek

A Biblia

1-6 rész 3 videón

 A Biblia 2013  Újszöv.  történetek

A Biblia

7-10 rész 4 videón