KARÁCSONYI ISTENTISZTELET BARACSKÁN - 2014

A 2014. év utolsó börtönmissziós alkalmunkat tartottuk Baracskán a mai csütörtökön. Szokásos indulásunk volt azzal a kiegészítéssel, hogy hangerősítő technikát és mikrofont is vittünk magunkkal. A megszokott helyen, a Lurdy ház közelében lévő benzinkútnál találkoztunk a résztvevő testvérekkel. Hamarosan megtelt a kis busz, és szükség volt még egy személyautóra is, mert 12-en voltunk akik szolgálni indultunk.

Útközben hálát adtunk az Úrnak amiért lehetőséget adott, hogy az örömhírt, az evangéliumot bevihessük a börtönökbe. Megköszöntük amikért kiválasztott, felkent és felkészített bennünket a szolgálatra és végig velünk volt Szent Szelleme által.
A szokásos beléptetésen túljutva már a folyosó álltak azok az elítéltek, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek az istentiszteleten, mintegy 50-en lehettek.

Gyöngyösorosziból jött velünk szolgálatra egy család, József, Teréz és Bea, akik dicsőítettek. Fantasztikus az ahogyan egyszerű előadásmódjukkal szívbe markolnak dalaikkal úgy, hogy a  hallgatók megérzik Isten jelenlétét.
József elmondta, hogy hatalmas válságon ment keresztül, elfordult Istentől, a testvérektől. Megszűnt a munkaviszonya is és úgy érezte, hogy minden ellene esküdött. Mégis egy alkalmon egy ige úgy megérintette, és annyira elszégyellte magát, hogy ott, ahol volt azonnal reagálnia kellett rá.  Bocsánatot kért Istentől, a testvérektől és helyre állt lelki nyugalma, Istentől békességet kapott.
Felesége is nagyszerű bizonyságot tett arról ahogyan őt Isten megváltoztatta és belőle,  a büszke, ártóan pletykás asszonyból , aki ő volt, egy istenfélő, szerető édesanya és testvér lett.

Zsuzsa, a börtönmissziónk alapítója arról beszélt, hogy fia a 18. születésnapját letartóztatásban, a börtönben töltötte, és sajnos a december 21-i 30. éves születésnapját ismét a börtönben tölti. De ő nem adja fel, továbbra is imádkozik érte, és hiszi, hogy gyermeke Isten szeretett gyermeke is lesz, aki a sötétségben világítani fog Isten fényével.

Kérlek téged, aki olvasod ezt az írást, mondj el egy imát Zsuzsa fiáért, hogy teljesüljön mindaz amiért Zsuzsa évek óta rendületlenül harcol. Fia törjön meg a börtönben, adja át életét Jézusnak, hogy kegyelmet kaphasson életére, békességet és lelki szabadságot.

Patricio Csilléből érkezett, röviden bemutatkozott, elmondta, hogy Magyarországon él, zenél és fest, így dicséri az Urat. Spanyol nyelven énekelt Jézusról, a szeretetről.

Egy házaspár volt velünk, a feleség már régebben megtért. Isten segítségével kikerültek egy csapdából amelyet vállalkozásuk könyvelője zúdított a nyakukba. Ekkor ismerték fel, hogy csak Istenben lehet megbízni, emberekben nem. A férj a helyi roma közösség vajdája, agyvérzést kapott, de isteni csoda folytán felépült és egy hónappal ezelőtt meritkezett be.

Emil arról beszélt, hogy döntést kell hozni, nem lehetünk a meghátrálás emberei, a cél Jézus Krisztus, a kegyelme és az örök élet a mennyben.

Egy közös megvallással imádkoztunk és hálát adtunk az Úrnak, majd az alkalom végeztével előrejöttek azok akik személyes imatámogatást kértek életükre.

Szétosztásra került a Mai Ige kövekező évi I. negyéves kiadványa, néhány Biblia és hiterősítő könyv is gazdára talált.

Aki nem jutott közülünk ezen a napon szóbeli szolgálatra azok csendes imával támogatták testvéreiket.

Áldott nap és áldott alkalom volt. Köszönjük az Úrnak amiért velünk volt, megerősített és támogatott minket. Hisszük, hogy szolgálatunk nem hiábavaló, és egyre többen lesznek a börtönökben akik meglátják a fényt amely Jézus Krisztushoz vezeti őket.

 

kép: szolgáló csapatunk

Karácsonyi szolgálócsapat Baracskán