A kőszívű ember fiai (teljes film)
 

Jókai Mór - A köszívű ember fiai című regényének filmváltozatát tekinthetjük meg.. A Baradlay család drámáján  keresztül részesei lehetünk az 1848-49 szabadságharcnak és az azt  követő Haynau féle megtorlásnak.

 

Ősi nemesi kúriájában haldoklik a megye örökös főispánja, Baradlay Kázmér. A nehéz órában ajtaja előtt gyűlnek össze a vármegye nemes urai. Mária asszony urához siet. Baradlay utolsó akaratát kívánja tollba mondani neki.. Az özvegy szembeszegül férje végakaratával, mert jó magyarnak, boldog embernek szeretné látni fiait. Hazahívja idősebb fiát, Ödönt Pétervárról, Richárdot és Jenőt Bécsből. Kitört a forradalom