Őérte (For Him) - Paul Washer
 

 

A videóban elhangzott üzenet:

Nem önértékelésre van szükséged, hanem Isten ismeretére! Minden róla szól. a szíved érte dobog. Érte veszel levegőt. Érte kaptad az erődet. Érte kaptad az értelmet. Mindent érte kaptál.
Érte vagy! És csakis azáltal, hogy Érte élsz, ... fogsz célt és értelmet találni.
Érte!
De még így sem fogsz célt és értelmet találni,  ha az a célod, hogy célt és értelmet találj.
Hinned kell Jézus Krisztusban bűneidet megvallva szolgálni Őt, még ha a pokolba küld is.
Mert Ő méltó a bűnbánatra, méltó a hitre és méltó a szolgálatra., még ha ez neked nem is nyereség.
Értitek ezt a fajta keresztyénséget? Ahol minden Róla szól! És nem az emberekről.

Mi az értelme, hogy dobog a szívünk? Miért emelkedik meg a mellkasunk, é szív be levegőt?
Csak egy oka van. Érte!
Az ember nem önmagáért teremtetett. Ez a világ nem az emberért készült. Az ember Istenért teremtetett.
 
A keresztyén azt mondja:bűnben születtem, bűnben fogant meg engem az anyám. Megszegtem Isten minden törvényét, és teljes mértékben megérdemlem Isten igazságos haragját ellenem.
De másvalaki tisztaságában és érdemében bízok: Jézus Krisztusban, az én Uramban.
Mindent Neki! Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva.
Nem kell más érv, nem kell más kérelem! Elég, hogy Jézus meghalt, ... hogy meghalt értem.

Fiatalok jöttek hozzám egyszer, akik azt mondták, igazad van Paul testvér, igazad van. Jézus minden, amire szükségünk van.
Én azt mondtam: fiatalember Jézus minden, amink van. Nem csak, amire szükségünk van. Rajta kívül nem létezik semmi.
Meg kell értenetek, hogy a Kolosséiakhoz írt levél nem csak azt tanítja,hogy a világot Krisztus teremtette, és Krisztusért van, hanem hogy Krisztusban teremtetett!
Bármi ami Krisztuson kívül van,  az nem valóság. Minden ami Krisztuson kívül van, az teljesen abszurdum. Bármi, ami Krisztuson kívül van, az a halál. Nincs semmi! Nincs rendes valóság, nincs logika, nincs értelem, nincs ok, nincs senki. Nem működik semmi! Minden azért teremtetett, hogy Krisztusban legyen!

Az a legnagyobb problémád, hogy nem akarod komolyan venni ezt az igazságot. Teljes megadás Jézus Krisztus személyének és akaratának, Jézus Krisztus dicsőségére! Hogy az emberek meglássák, mik is ők maguk. És miután a szívük lelepleződött, felismerik, hogy szükségük van egy Megváltóra. De amíg játszol velük, és ölelgeted őket, amíg véded az un. önmegbecsülésüket, addig a pokolba taszítod a lelküket.

Mikor pedig kiállok prédikálni a találkozókon valaki felállna énekelni, aztán megkérdezné: Ó Istenem, mit láttál bennem, hogy megmentettél? És úgy éreztem magam, mint egy gyerek az iskolában, aki jelentkezik:  szólíts fel, én megmondom!

Mit látott benned Isten?A haragjának a tárgyát látta. Aki megszegett minden törvényt, amit Isten alkotott. aki egy kificamodott, eltorzult életet élt. Ezt látta Isten.

Hogy
miért mentett meg?
Két dolog miatt. Isten szeretet.
Másodszor: Hogy megmutassa az Ő dicsőségét! Kegyelmét! az Ő tulajdonságait! Nem csak a világnak, de még azon is túl.

Minden Érte kaptál, Érte vagy! És csak azáltal, hogy Érte élsz, fogsz célt és értelmet találni.