Paul Washer:  Sokkoló üzenet - videó

 


  Egy elgondolkodtató üzenet ( hossza  59:20) a keresztényeknek. Felráz a  vasárnapi kereszténységből, a hamisnak hitt biztonságból, rámutat hibás elgondolásainkra és elénk tárja a követendő utat.

A videó szövegének 10 perces részlete:

                                 

Paul Washer

 

Óriási megtiszteltetés nekem, hogy ma délután itt lehetek veletek. Mielőtt továb mennénk, szeretném, ha Istenhez mennénk imádságban. És szeretnélek megkérni benneteket, hogyimádkozzatok.
Sok minden történik ma itt ezen a délutánon, sok olyan amit nem értetek, de elmondom, hogy honnanjöttem.
Úgy prédikálok, mint egy halandó ember, halandó férfiaknak és nőknek és ifjaknak. És úgy prédikálok, mintha utoljára tenném. És mondani fogok olyan dolgokat, amit félre fogtok érteni. És mondani fogok olyan dolgokat, amik miatt nagyon fogtok haragudni rám. És mondani fogok olyan dolgokat amit tagadni fogtok. És mondani fogok dolgokat, amire azt mondjátok majd, hogy níncs jogom ilyeneket mondani nektek. De még mielőtt bármi véleményt formálnátok rról,amit ma itt hallotok, tegyetek fel magatoknak egy kérdést.
Tudjátok a prédikálás nagyon veszélyes dolog. Veszélyes rám nézve, mert aBiblia azt mondja, hogy a hamis tanítók súlyosabb ítélet alá esnek. Ha nemigaz az, amit ma mondok nektek, akkor nagy bajban vagyok, és minden okom megvan rá, hogy rettegéssel tegyem ezt, mert Isten ítélete súlyt majd engem.
De ha igaz, amit ma mondok nektek, akkor nektek van félni valótok.
Mert ha helyesen magyarázom az Írás ezen részét, amit ma elétek tárok, akkorazolyan, mintha maga Isten szólna egy emberen keresztül. és nem velem kerültök majd összetűzésbe hanem magával Istennel és az Ő beszédével.
Tehát a következő kérdés marad, amire ma félután választ kell találni: Az ember aki előttünk áll vajon egy hamis próféta? Vagy az igazat mondja nekünk?
És ha az igazat mondja, akkor semmi más nem számít, minthogy az életünket ehhez az igazsághoz igazítsuk.Menjünk akkor Istenhez imádságban!
Atyám! Atyám olyan kicsi vagyok és olyan szánalma, Atyám, olyan sok dologban. Te tudod Uram, Te tudod. Ó édes Isten, lehet-e, hogy csak hamis tűz legyena Te oltárodon? Vagy jöhetne-e tűz a mennyből? Mindenzaj, lárma és elfoglaltság közepette jöhetne-e tűz a mennyből? Életre kelhetnek-e ezek a halott csontok? Te tudod, Uram. És a mindenhatóságodra kérlek és könyörgöm Isten trónja előtt, hogy legyen nagylelkű hozzánk, hogy nyiss meg szíveket és elméket.
Uram mi nem várhatju, hogy maguktól megnyissák, úgyse fogják. Nyisd meg a szívüket és elméjüket, és tedd meg velük, hogy lássák meg a bibliai igazságot!
Lehelj beléjük! Adj nekik megtérést! Adj neki hitet!Vidd be őket a Te királyságodba, Uram! A Te dicsőségedért, a Te nagy nevedért tedd meg ezt!
Uram, ahogy a testvér mondta, legyen úgy, hogy egy ember se dicsekedjék, hogy egy ember se tehesse rá a kezét Isten ládájára, ls hogyha megtenné, essen össze holtan Uram! Ó, Isten, cselekedj közöttünk! Kérünk! Mert nincs más esélyünk.Ezeknek a gyerelelnek nincs más esélyük, csak ha Te megmozdulsz. Ámen.
A Máté 7. részéből fogok tanítani, ha nálatok van a bibliátok, kövessétek velem.
A Máté 7. részének 13. verse: Jézus mondja: Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskenyaz az út, amely az életre visz. És kevesen vannak akik megtalálják azt. Őrízkedjetek pedig ahamis prófétáktól akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ugyanígy minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa,amely nem terem jó gyümölcsöt kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja nékem; Uram! Uram!megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Sokanmondják majd nekem azon a napon; Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk, és nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem ti gonosztevők.
Valaki azért hallja éntőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak aszelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze,mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja éntőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a homokra építette a házát: és ömlött az eső,és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. (Mt 7, 3-27)
Ahogy ma itt állok, nem az önbecsülésetek miatt aggódok. Nem az aggaszt, hogy vajon meg vagytok-e elégedve magatokkal, hogy sikerült-e az életetek, ahogy szerettétek volna, vagy, hpgy van-e elég pénz a számlátokon. Egyetlen egy dolog van, ami nem hagyott ma éjszaka aludni, csak egy dolog van, ami egészen reggelig nem hagyott nyugodni. Mégpedig az, hogy azoknak az embereknek a többsége, akik az elmúlt száz évben megfordultak ebben az épületben, valószínűleg most a pokolban van.
És sokan lesznek,akik Uruknak vallják Jézus Krisztust, mégis a pokolban töltikmajd az örökkévalóságot.
Mondhatod, hogy "De pásztor, hogyan mondhatsz ilyet?"
azért mondhatok ilyeneket, mert nem Amerikában végezem a szolgálatomat. Az
időm nagy részében Dél-Amerikában és Kelet-Európában prédikálok. És szeretném ha tudnátok, hogyha megnézitek az amerikai kereszténységet, láthatjátok, hogy az sokkal inkább egy istentelen kultúrán alapul, mintsem az Isten Igéjén. És nagyon sok ember meg van tévesztve, és sok fiatal meg van tésvesztve, és sok felnőtt meg van tévesztve, amikor elhiszi, hogy mivel elmondott egy imádságot egyszer az életében, ezért a mennybe fog jutni.
És amikor ezek az emberek körülnéznek maguk körül azokra, akik vallják, hogy ismerik Krisztust, látják, hogy azok az emberek is éppen annyira világiasak, mint a világ. És mivel önmagukhoz hasonlítják magukat, ezért semmi sem tűnik fel nekik. azt gondolják: "Én isolyan vagyok, mint legtöbben az ifimből."
Megnézek dolgokat a tévében amiket nem kellene és nevetekolyan dolgokon amiket Isten utál. Testi módon öltözködöm, úgy beszélek, mint a világ, úgy járok, mint a világ, szeretemavilági zenét, annyi mindent szeretek, ami a világban van. De áldott legyen az Úr, én keresztény vagyok.
Miért vagyok keresztény?
Nem különbözök semmiben a gyülekezetmbe járó emberek többségétől.
Miért vagyok keresztény? mert egyszer az életemben imádkoztam és behívtam Jézus Krisztust a szívembe.
Szeretném, ha tudnátok, hogy ez az egyik legnagyobb tévtanítás az amerikai evangéliumi és protestáns egyházban az. Hogyha imádkozol és megkéred Jézus kriasztust, hogy jöjjön be a szívedbe, akkor be is fog jönni.
nem találod meg ezt sehol a Szenírásban, nem találsz ilyet a baptista történelemben sem egészen az utóbbi 50 évig.
Amit tudnod kell,hogy az üdvösség egyedül és kizárólag a Jézus Krisztusbanvaló hitből van. És a Jézus Krisztusban való hitet megtérés (bűnbánat) követi.

 Az elhangott üzenet szövege bemásolva  10:29-ig. (videó hossz 59:20) 

A "sokkoló üzenet" háttere - Paul Washer

 

Paul Washer elmeséli, hogy mi minden vezetett az "elhíresült" 2002-es ifjúsági konferencián mondott prédikációjához.