Filmek az Amish közösségek életéről.

Idézet a wikipédiából: Az amisok vagy ámisok (németül Amische; angolul Amish – IPA: [ˈɑmɪʃ]) egy körülbelül 200 000 fős konzervatívkeresztény közösség tagjai. Az Amerikai Egyesült Államokban élnek, a legtöbben Pennsylvania, Ohio és Indianaállamban. Kanadában 1500 amis él (szórványban világszerte élnek). Életmódjukat meghatározza, hogy többnyire nem használják a modern eszközöket, mint például elektromos árammal működő szerkezeteket vagy az autót. Többségük alapvetően angolul beszél, de a német nyelv pennsylvaniai dialektusát és a hollandot beszélik anyanyelvként.

 Idegen bárány - The Sunning (feliratos film)

 

A film egy lányról szól, aki "belecsöppen" egy Amish közösségbe. Amikor tisztázódnak származási körülményei, robban az időzített bomba, ami eddig is élesre volt állítva a hosszú évek alatt. Ez a film kiváló eszköz arra, hogy szemléltessük a vallások hiábavalóságát. A vallás valami olyasmi, amikor emberek által kreált ösvényeken próbálsz Istenhez eljutni (de ez soha nem sikerül). Dogmák, törvények, tiltások, rituálék, szertartások által próbálsz Isten közelébe férkőzni. Nem az újjászületés által. És amikor valaki beleszületik egy ilyen vallásos közegbe, eljön az az idő, amikor összetűzésbe kerül saját lelkével, és fel fog lázadni a megkövesedett normák és emberek alkotta struktúra ellen. Csakis, és kizárólag az újjászületés (Jézus vére által) adhat nekünk olyan látást, ami megelégedéssel tölti el egész lényünket. Mert ahol Isten jelenléte van, ott öröm van és szabadság. És szeretet, amit a főszereplő is a végén megtalál. Persze az kétséges, hogy valaki igazi kereszténnyé tudjon válni egy ilyen közegben. Mert a kereszténység nem a félrevonult, senkivel nem foglalkozó emberek csoportja.


 

Amish Grace - Igaz megbocsátás

(feliratos film)

 

Egy amish közösség több gyermekét megöli és megsebesíti, rokkanttá teszi egy lövöldözö fegyveres. Az eseményeket a média és a világ is megdöbbenve kíséri figyelemmel.

Vajon hogyan reagálja le ezeket az eseményeket az áldozatok hozzátartozói és az amishközösség?