Bibliatanulmányozó –  Niki beszámolója

 

Fogadjátok szeretettel Niki beszámolóját a bibliatanulmányozó csoport 29. alkalmáról.

 

Mivel már nagyon rég nem írtam semmit itt az idő, hogy egy kicsit én is beszámoljak az elmúlt napokról, amik a Bibliatanulmányozón történtek.

Két alkalom is volt, amikor férjem Zoli nem tudott eljönni az alkalomra. Mind a kétszer dicsőség Istennek eljöttem busszal, hogy a drága tesóimmal „barátaimmal” lehessek, és az ördög ne tudja meglopni ezeket az együttléteket.

Nagyon sok baj és fájdalom van az emberek életében. Betegségek, anyagi válság, házastársak háborúi. Nehéz ilyenkor az embernek erősnek maradni, amikor kedves testvérek zokognak az életük nehézsége miatt. De hittel minden alkalommal tudunk egy kis vidámságot keríteni a szívekben, és ha sokáig nem, de erre a 2 órára mindenkinek eltűnnek a gondjai!

 

Minden alkalomkor megtapasztalom, az Úr kedvességét mind az énekek mind az imádkozások alkalmával. Sok új dalt tanultunk, amiket Marika segítségével próbálunk énekelni. Imádkozások alkalmával mindenki feltárja szíve vágyait, kívánságait az Úr előtt.

 

Amióta a Bibliatanulmányozó elkezdődött én sok csodás gyógyulást láttam, sőt saját házasságom is egyre inkább válik jobbá és jobbá. Magamon látom, hogy tanít az Úr, hogy kedves legyek a férjem és a gyerekeim előtt és hogy ne a látható dolgokra nézzünk. Isten nagyon gyorsan jön a válasszal. De vannak feltételei, amiket meg kellett tanulnom, és sokat kellett sírnom mire végre át tudtam engedni az irányítást.

 

Az első ilyen dolog a bűn. Isten bűngyűlölő. Soha nem fog közösséget vállalni a bűnnel, de tudni kell azt is, hogy minket nagyon, de nagyon szeret. Amikor át tudod adni az életedet és a szívedet az Úrnak ott fog a változás beindulni.

Jó dolog, hogy ebben a kis csapatban nemcsak Igét tanulmányozunk, hanem egyre jobban és őszintébben tárjuk fel egymás előtt az élet örömeit és nehézségeit.

Azt hiszem, itt már nyugodtan mondhatni azt, hogy szoros testvéri szeretet alakult ki közöttünk.

De ami a legfontosabb mozgató rugója ennek az egésznek az természetesen Isten csodálatos működő ereje.

Hálás vagyok az Úrnak Picurkáért, aki tényleg olyan ügyesen és átéléssel tanítja az Igét, hogy sok olyan rész, amit eddig homály fedett most már kezdek érteni.

Az utóbbi alkalmakon Lukács 4. fejezetét vettük.

Magát az Igéket nem írnám le, hiszen Picurka ezt már a saját beszámolójában megtette.

Ebben a fejezetben azt olvastuk, hogy Jézus visszatért Názáretbe ahol felnevelkedett és a gyerekkorát élte. Elolvasta az Ézsaiás könyvéből azt a fejezetet, ahol is azt láthatjuk, hogy Jézus elkezdi szolgálatát. Mindenki csodálkozott mikor Jézus azt mondta, hogy „Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára!” Őt az ács fiának ismerték. Várták a csodákat tőle, mint valami varázslótól, de a hitetlenségük miatt egy embert sem tudott megsegíteni. Amit így fejez ki: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában”.  Harag volt a nép szívében, és kiűzték Jézust a városból egy szakadékig, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük és eltávozott.

Itt sokan nem értettük, hogy tud hirtelen elmenni mikor haragosai csak a pillanatra vártak, hogy lelökjék a szakadékba. Hosszas beszélgetés után aztán megértettük, hogy ez azért nem volt lehetséges, mert Isten vezette és segítette Őt. És hogy még nem halhatott meg, mert még nem jött el az ideje.

Ezután elment Galilea egyik városába Kapernaumba. A zsinagógában tanított mindenki ámulatára, amikor egy ördögtől megszállott tisztátalan ember felkiáltott

„ Ah, mi közünk hozzád Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom ki vagy, az Isten Szentje!” Ezt az embert ki tudja mióta kínozta az ördög, és mikor ez az ember kiabált, természetesen nem az ember szólt, hanem a benne lévő gonosz, aki felismerte Jézusban Isten Fiát! Megtanultuk, hogy Jézus nem állt le az ördöggel vitatkozni és győzködni, hanem határozottan ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Az ördög Jézus szavára kiment az emberből úgy hogy semmi kárt nem tett benne.

Az emberek mind megijedtek, és egymás közt beszélték meg, hogy ki lehet ez az ember, aki hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek és azok szót fogadnak neki. Akkora csodának számított ez a cselekedete Jézusnak, hogy mindenhol hírét keltették tettének.

Ebből az Igefejezetből is tapasztalhatjuk, hogy bármi gondunk és problémánk van az életben az egyedüli megoldás rá JÉZUS!!!!!

Lehet, hogy épp anyagilag vagy úgy hogy kilátástalan minden!

HIGYJ és BÍZZ!!!

Lehet, hogy a házasságod került válságba!

SOHA NE ADD FEL AZ IMÁT! AZ ÖRDÖG LEGYŐZÖTT ELLENSÉG!

Lehet, hogy a gyermekeid által támad az ördög!

JÉZUS NEVÉBEN HATALMUNK VAN PARANCSOLNI A GONOSZNAK, HOGY HAGYJA EL A GYERMEKEINKET!

 

Mikor én ezeket a sorokat írom magam is bátorítom arra, hogy Jézus az egyetlen út. Nem hagy az ördög senkit sem nyugton. De erő és hatalom van az imában.

Ragadd meg kedves olvasó és ahelyett, hogy feladod, hogy azt kérdezed „Miért pont én velem történik ez” taposs az ördög fejére. Énekelj rengeteg dicsőítő éneket, olvasd a Bibliát és higgyél abban, hogy Isten már legyőzte a gondokat.

 

 „Jöjj a vizekhez s igyál!
Élő vizekből igyál!
Jöjj a vizekhez s igyál!
Élő vizekből igyál!

Mikor szíved nehéz
S tiszta fény után vágysz,

Akkor jöjj a vizekhez
S igyál!
„Jöjj a vizekhez s igyál!
Élő vizekből igyál!

Jöjj a vizekhez s igyál!
Élő vizekből igyál!

Mikor szíved vidám
És bő áldásra vágysz,
Akkor jöjj a vizekhez
S igyál!

 

Így köszönök el a legnagyobb szeretettel

 

Niki

2009.03.25.