Skolnik Jutka hazaköltözött

 

 Elköszöntünk Jutkától.

   "... aki hisz énbennem, ha meghal is, él;és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha."(János 11,25-26)

   Szomorúság, csalódottság volt bennünk, mert nem az történt meg amiért imádkoztunk és böjtöltünk, de tudjuk, hogy az Úr kezében van az élet és halál, Ő tudja, hogy mit, miért tesz.

   Reménységet ad a Bibliából Jézus kijelentése:

   Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.(János 14, 1-3)

   A testi halál miatt egy időre elváltak útjaink egymástól, de Jézus ígérete alapján  rövidesen együtt lehetünk

 Testvérünket a Pestszentlőrinci temetőben búcsúztatta családja, rokonai, keresztény  testvérei és barátai. A fájdalom könnyei csillogtak sokunk szemében amikor hallgattuk pásztorunk és vezetőink beszédét. Több százan voltunk akik elkísértük testvérünket utolsó útjára. Sorban hozták a kegyelet koszorúit, virágcsokrait, ezzel fejezve ki Jutka iránt érzett szeretetet, megbecsülést és tiszteletadást. Pásztorunk búcsúztatójában elmondta, hogy bár a test halott, a lélek halhatatlan. A halált Jézus Krisztus legyőzte a kereszten, ezért nem tud győzedelmeskedni a megtért keresztények élete fölött.


   Furcsa és szokatlan a temetőben életről beszélni, de a látvány meggyőzött a bibliai igazságról. A temetés ideje alatt szemben volt velem két fa, melyek felhívták a figyelmem: a temetőkertben az örökzölden pompázó fenyőre, amely a holtak birodalmában az élet szépségeit tükrözi, és a temető kerítésén kívül az elszáradt, élettelen fa, csupasz ágakkal, az elmúlást, halált jelképezve.

Azok az emberek akik megtérés és Isten nélkül élik le életüket, hasonlóképpen fognak járni, mint az a fa a kerítésen kívül. Pompáznak egy ideig majd a pusztulás útjára lépnek. 

Jézus Krisztussal élő újjászületett emberek pedig az Úr országában  örökzöldként fognak élni és halált soha nem fognak látni.

 videó: Signum - Ne félj, mert megváltottalak

 bacsipista, 2010.10.06.

 

A temetés időpontja: 2010. október 6. szerda 14.15

Pestszentlőrinci temető

 

 

    A kegyetlen betegség Jutka testét megtörte, de a fájdalmak és szenvedések közepette is hűséges maradt az Úrhoz.

   Szolgálatát soha nem adta fel. Isten szeretetéről, kegyelméről, az evangéliumról beszélt a kórház betegeinek, dolgozóinak, és csodálták hitét amely átsegítette őt a kemény megpróbáltatásokban.

 

   Skolnik Ferencné - Jutka - 2010. szeptember 21-én, kedd éjjel az Úrhoz költözött

" ... és elérkezett az én elköltözésem ideje.  Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, (2Timóteus 4,6-7) "

 


 Havanna csoport, 2010.09.28.