Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 Január  Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December 

Május

 

 

Május 31.  Zsoltárok 1

(Keresd ki a Bibliádból: Zsoltárok 1,3.)

Minden munkájában jó szerencsés lesz.


Micsoda nagyszerű ígéret. Ki ne szeretne mindenben jó szerencsés lenni? Úgy tűnik a Biblia a legalkalmasabb kézikönyv arra, hogy valaki előkelő helyet vívjon ki magának a társadalomban. Nincs olyan ember aki ezt ne szeretné elérni.

Ezt az igét viszont nem a földi boldogulás szempontjából kell értelmezni. Akkor mindenki olvasná a Bibliát. Amikor ezt az igét nagyító alá vesszük, nem szabad elfeledkeznünk a szentírás többi részéről sem. Nem mindenki lesz gazdag és sikeres, aki az Urat követi. Gondolj csak Jóbra, akinek nagyon nehéz próbákat kellett kiállnia. Aszáf, aki a 73. zsoltár szerzője, megfigyelte, hogy az istentelen, gonosz embereknek nagyon jól megy az életben. Egészségesek, és nem szenvednek semmiben hiányt.

Bizony, ezt nagyon sok keresztény ember nem mondhatja el magáról. ez nem azért van, mert Isten hálátlan lenne, és nem érdekli hűséges követőinek élete. Isten nem ebben az életben akarja elsősorban megjutalmazni azokat, akik hozzá tartoznak. Amikor az Úr Jézus visszajön, hogy mindent megítéljen, mi is elnyerjük jutalmunkat, mert az Úr minden ígéretéhez hű marad.

Minden hívő ember  életében beteljesednek akkor az első zsoltár szavai.

Imádság: Uram, én is sikeres ember szeretnék lenni, de téged mindennél fontosabbnak akarlak tartani! Nem akarok a nehézségekre tekinteni, hanem mindig az igéidet akarom szem előtt tartani. Ámen.


Május 30. Zsoltárok 1


(Keresd ki a Bibloádból: Zsoltárok 1, 3.)

És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, mely idejében megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el

folyóvíz mellé ültetett fa


Vannak országok, ahol a víz a legdrágább kincsek közé tartozik. Nem mindenhol veszik az emberek természetesnek, hogy ligetek zöldellnek, és a fák minden évben gyümölcsöt teremnek. Izraelben nagyon okosan kell bánni a vízzel, hogy ne száradjanak ki a növények. Vannak olyan időszakok, amikor hosszú hónapokon át nem esik az eső, és bizony egy ilyen hosszú aszály még a fákat is elpusztíthatja.

Azok a fák, amelyek a folyók partján nőttek, nem száradnak ki, mivel gyökerüket olyan helyre tudják ereszteni, ahol mindig van nedvesség. Nem számít milyen nagy a szárazság, zöldek és üdék maradnak.

Ha a Bibliát minden nap úgy vesszük kézbe, mint lelki táplálékunkat, mindig meríthetünk Isten végtelen kegyelméből. Jöhetnek a megpróbáltatások, de Isten békessége lesz velünk, ami erőt ad a nehéz időszakokban. Ez az ige nem csak azt mondja, hogy átvészelhetjük a nehézségeket, hanem azt is, hogy gyümölcsöző életet élhetünk akkor is, amikor már a saját erőnk semmire sem lenne elég.

Ezekből a gyümölcsökből adhatunk másoknak is. A mi feladatunk az, hogy az elkeseredett embereknek mindig tudjunk vigasztaló szavakat mondani, és mindig enyhítsük mások nyomorát.

Olvasd a Bibliát minden nap, hogy a te életed is gyümölcsöző lehessen, még a legaszályosabb időkben is! 

Imádság: Köszönöm Uram, hogy mindig meríthetek a te kegyelmedből. Köszönöm, hogy lelkileg mindig üde maradhatok. Ámen.

 


Május 29. Zsoltárok 1


(Keresd ki a Bibliádból: Zsoltárok 1,2)

Az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.


Tegnap azt vizsgáltuk meg, hogy milyen hatása lehet annak, ha az ember rosszul választja meg a társaságát. Láttuk, hogy vannak olyan emberek, akik nem akarnak Isten törvényei szerint élni, és attól sem riadnak vissza, hogy gúnyolják őt.

Jobb kerülni az ilyen társaságokat, mert könnyen  mi is elhagyhatjuk az igaz utat, ha velük tartunk. 

Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem barátkozhat senkivel, mert a másik hatása bűnre csábÍtja. az életünket viszont nem mások példája szerint kell berendezni, hanem Isten parancsolatait kell követni. 

A törvényt nem csak a Tízparancsolat foglalja magába, hanem mérték, ami segít kialakítani a helyes értékrendet az életünkben. az első zsoltár a törvény egész üzenetét összefoglalja. Az Úr azt akarja, hogy mi úgy tekintsünk a törvényre, mint egy jó barátra, akitől jót tanulhatunk.  

Most talán csodálkozva azt kérdezed, hogy egy könyv is lehet a barátod? Igen a Szentírás lehet a barátod. a Biblián keresztül Isten szól hozzánk. A Bibliát mindig érdemes forgatni. Ne mulaszd el a bibliaolvasást se felkelés után, se lefekvés előtt! Gondolkodj az Úr igéjén, és minden cselekedetben hagyatkozz rá!

Imádság: Uram őrizz meg a rossz társaságoktól, és hadd tekinthessem a Bibliát a legjobb barátomnak! Ámen.


Május 28.  Zsoltárok 1


("Keresd ki a Bibliádból: Zsoltárok 1,1)


Áldott az az ember...


Ezzel a könyvvel, amit a kezedben tartasz segíteni szeretnénk neked az Úr követésében. sokszor olvashattad már az eddigi részekben, hogy Isten szeret téged, de azt is , hogyan kell egy hívő embernek viselkednie. Az első zsoltárban mindez nagyon szépen össze van foglalva. A zsoltár nem csak  a hívő emberekről beszél, hanem figyelmezteti azokat is, aki Istenről hallani sem akarnak. Azokról, akik gúny űznek a szent dolgokból, és mindig azon törik a fejüket, hogyan lehet rosszat tenni. A zsoltár válaszút elé kényszerít bennünket. Eldönthetjük, hogy vajon a gonoszság útjára lépünk-e, és a társaságunkat is  ennek megfelelően  választjuk meg, vagy az igazság ösvényén haladunk. A rossz társaságok a legjobb szándékú gyereket is elronthatják. Már előre lehet tudni, hogy mi lesz a kimenete egy-egy "jó kis bulinak", amiben sokan csak azért vesznek részt, mert nem mernek határozottan  kiállni saját a saját véleményük mellett. A Biblia azt mondja nekünk, hogy kerüljük az ilyen társaságokat, mert az ember úgy sem képes megmaradni a saját elvei mellett, ha önszántából keveredik bele egy rossz társaságba.

Az életünk tele van olyan pillanatokkal, amikor választanunk kell jó és rossz között. Már egészen fiatal korunkban ilyen döntések elé kényszerülünk, de ha jól döntöttünk, akkor áldott és boldog életet élhetünk, mint ahogy azt Isten ebben a zsoltárban megígérte.

Bölccsé teszlek

Tanuld meg: Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. szemeimmel tanácsollak téged. (Zsoltárok 32,8)

 


Május 27. Jób könyve


Keresd ki a Bibliádból: Jób 42, 10-17

 Az Úr pedig jobban megáldotta  Jób életének végét, mint kezdetét.


Örömmel olvashatjuk, hogy Jóbot kárpótolta mindenért Isten, amit az ördög miatt el kellett szenvednie. Nem is akárhogyan, hiszen azt olvashatjuk, hogy élete végén még jobban megáldotta az Úr. Jób mindvégig hű maradt ebben a nehéz próbában. 

Milyen nagy igazságot is tartalmaz a múlt heti aranymondásunk!

Isten egy percre sem távolodott el Jóbtól, pedig az emberek közül mindenki elhagyta, még a felesége is arra biztatta, hogy átkozza meg Istent. Ő mindezek ellenére bízott Istenben, aminek nem maradt el a jutalma. Ezt erősíti meg a következő ige is: "Boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes". (Jakab 5,11)

Isten mindig megjutalmazza a hűséget. A tizedik versben azt olvashatjuk, hogy Jób imádkozik barátaiért, annak ellenére, hogy ők a legkisebb megértést sem tanúsították vele szemben.

Könnyű azokért imádkoznunk, akiket szeretünk, de az igazi krisztusi cselekedet az, amikor azokért is tudunk imádkozni, akik csak fájdalmat okoznak nekünk. Jézus ebben is példát mutatott, és a Miatyánkban felszólít bennünket arra, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Jézus azokért is imádkozott, akik  keresztre feszítették őt.

Imádság: Uram, adj erőt, hogy azokért a társaimért is tudjak imádkozni, akik fájdalmat okoznak nekem! Add, hogy ne tartsak soha haragot! Ámen.

 


Május 26. Jób könyve


Keresd ki a Bibliádból: Jób 42, 1-6

 

Megvallom azért, hogy nem értettem. Csodadolgok ezek nekem, és fel nem foghatom.

Jób figyelmesen hallgatta Isten szavait, és elgondolkodott rajtuk. Most már érti, hogy az Úr nem követ el hibát, és nagyon sok olyan dolog van, amit az emberek nem értenek.

Jób példájából tanulhatunk. Mindannyiunk életében történhetnek  olyan dolgok, amelyek megkeseríthetnek bennünket, és amiket nehéz elfogadni. Ilyenkor még a hívő emberek is könnyen abba a hibába esnek, hogy elkeseredésükben Istent okolják mindenért. Sokan úgy gondolják, a nyomorúság Isten büntetése. De mi nem érthetjük mindig, mit akar tenni Isten. Bíznunk kell abban, hogy az Úr bölcsessége mindent meghalad, és ő a végén mindenből jót hoz ki.

Az Úrnak mindannyiunk életével terve van, ő már ismert minket, mielőtt megszülettünk volna.

Milyen jó, ha valaki már fiatal korában megismerheti Istent, így sokkal nagyobb lehetősége van arra, hogy megértse az ő titkait.

Egy gyermeket sokkal jobban meg tud az Úr tanítani arra, hogy bizalommal legyen felé. Ez az egyetlen lehetőség az ember számára, hogy értelmes, boldog életet éljen. ha bízunk Istenben, akkor jöhet akármilyen próbatétel, ő mindig a javunkra fordítja azt.

Imádság: Köszönöm Uram, hogy neked az én életemmel is terved van. Köszönöm Uram, hogy neked az én életemmel is terved van. Köszönöm, hogy a hívő embernek minden javára válik. Ámen.

 


Május 25. Jób könyve


Keresd ki a Bibliádból: Jób 40, 10-19

 Nézd csak a behemótot, amit én teremtettem, amint téged, fűvel táplálkozik, mint az ökör!

>Milyen csodálatos a Biblia! Olyan igazságokat, titkokat tartalmaz Isten igéje, amit semmilyen más könyvben nem találhatunk meg. A mai részben azt olvashatjuk, hogy Isten beszél Jóbbal. Nem tudjuk, hogy ez milyen formában történt. Talán az alvó Jóbot szólította meg az Úr az álmain keresztül, de az is lehet, hogy imádság közben kerültek gondolatai Isten gondolatainak hullámhosszára. Mindenesetre megértette azt, amit az Úr akar üzenni neki. 

Isten arra akarja ráébreszteni Jóbot, hogy az a világ, amit ő megalkotott, tele van csodával. Titokzatos állatokkal, mint például a behemót. Jób érzi, hogy az Úr azt akarja, ismerje el az ő nagyságát, és tanulja meg minden nap értékelni azt a világot, amiben megszülethetett. Azt is meg kell tanulnia Jóbnak, hogy a természet titkaiból nagyon  keveset ért, és mielőtt felületes következtetésekre ragadtatná magát, gondoljon bele abba, milyen felelősség nyugszik Isten vállán a teremtett világ irányításában. 

Ezt nekünk is meg kell tanulni, és soha nem szabad elfeledkezni erről. Meg kell tanulnunk csodálni a természetet, ami Isten nagyságát hirdeti. Meg kell tanulnunk bízni ő benne, mert ő mindenben tökéletes.

Imádság: Uram, minden a te teremtményed, ami csak él és mozog, a hatalmas krokodiltól, a parányi rovarokig. Milyen csodálatos vagy Atyám, és milyen nagy kiváltság a te gyermekednek lenni. Ámen.

 


Május 24.  Jób könyve

Keresd ki a Bibliádból: Jób 9, 1-10

Aki teremtette a Göncölszekeret, a Kaszáscsillagot, a Fiastyúkot és a délnek titkos tárait.

 

Jóbot  meglátogatta néhány barátja. Megdöbbenve látták, milyen szenvedéseken ment keresztül barátjuk, és megpróbálták bátorítani. Sajnos minden igyekezetük ellenére sem értettek semmit abból, ami Jóbbal történt. Azt hitték, hogy Jób letért az igaz útról, hiszen egy jó embert nem érhetnek ilyen csapások. Isten csak a gonoszokat bünteti. A barátokat nem lehetett meggyőzni arról, hogy tévednek. Isten nem szokott hibát ejteni. Az egész teremtés az ő dicsőségét hirdeti. A tenger, a nap, a hold, a csillagok, mind Isten remekműve. Sok minden van világunkban, amit az ember nem érthet.

A hívő ember hittel közeledik Istenhez: "A hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés". (Zsidók 11,1)  Első hallásra talán nem világos ez az ige, de ha egy kicsit megvizsgáljuk, sok mindent megértünk belőle. Isten új eget és földet ígért nekünk, ahol nem lesz több szenvedés, sem igazságtalanság. Bizony hit kell ahhoz, hogy ezt valaki komolyan vegye, mert a dolgok jelenlegi állása alapján ez aligha látszik logikusnak. Világunk tele van szenvedéssel és gyötrelemmel. A hívő ember viszont tapasztalta már, hogy Isten hű marad ígéreteihez, Isten nem követ el hibát, neki mindennel terve van. Jób életében sem véletlen következett be a nyomorúság, az Úrnak terve volt mindezzel, csak ezt olyan nehéz hit nélkül megérteni, mint a távoli csillagok titkát.

Imádság: Uram, olyan sok minden van az életben, amit nem értek, de abban biztos lehetek, hogy te szeretsz engem, és soha nem hagysz el. Te nem követsz el hibát, és ezért mindenben rád szeretném bízni az életem. Segíts bízni benned! Ámen.

 


Május 23.  Jób könyve

 

Keresd ki a Bibliádból: Jób 2, 1-10

 

És eltávozott a sátán az Úr színe elől és megveré Jóbot undok fekélyekkel, talpától fogva a feje tetejéig.


Bármennyire is igazságtalannak tűnik, Isten megengedte az ördögnek, hogy mindenét elpusztítsa Jóbnak, még a gyermekeit is, mert tudta, hogy szolgája ezek után is hűséges marad. Valamit azért mégsem tehetett meg a Sátán. Nem törhetett Jób életére. Azt megtehette, hogy Jóbot szörnyű viszkető fekélyekkel sújtotta, de nem ölhette meg őt.

Jób a fájdalmak ellenére hű maradt Istenhez, pedig szörnyű kísértések érték. Felesége hitét elveszítve azt sugallta neki, hogy átkozza meg az Istent, és vessenek véget ennek a nyomorúságos életnek.

Jób hite töretlen maradt.

Nincs annál nagyobb keserűség, amikor valaki bajba jut, és nem várhat semmi segítséget azoktól, akikben a legjobban bízott. Ilyenkor az ember úgy érzi, teljesen egyedül van az egész világon. Jézusnak ugyanígy meg kellett tapasztalnia a szörnyű magányt.

Legnagyobb szenvedései közepette elhagyták, akiket szeretett, és egyik tanítványa meg is tagadta őt. Jézus ennek ellenére szeret bennünket, és azt akarja, hogy a nyomorúság idején mindig bizalommal forduljunk hozzá. Ő meghallgatja imáinkat, és válaszol azokra. Ha barátaid bajban vannak, keresd te is a lehetőséget, hogy segíts nekik!

Imádság: Köszönöm Jézus, hogy te vagy a legjobb barátom, akiben mindig bízhatok. adj erőt nekem Uram, hogy én is támasza lehessek szüleimnek, testvéreimnek és barátaimnak, ha bajba jutnak! Ámen.

 


Május 22.  Jób könyve

 

Keresd ki a Bibliádból: Jób 1, 6-12

 

 

Avagy ok nélkül féli Jób az Istent?


A Sátán, Isten ősi ellensége, állandóan úton van az egész világban, hogy az embereknek szenvedéseket okozzon. Ez nem azt jelenti, hogy az ördög azt csinál, amit akar. ezzel a Sátán is tisztában van.

Ma arról olvasunk, hogy Jób becsületét is megpróbálja kikezdeni a gonosz. Azzal vádolja Istennél, hogy csak azért marad hűséges,  mert ebben érdekelt, ennek köszönheti gazdagságát. "Biztos nem szolgálna  neked többet, ha valami szerencsétlenség érné" - mondta a Sátán Istennek. Isten ezután megengedte, hogy az ördög mindenét elpusztíthassa   Jóbnak, csak őt magát nem. Tudta, hogy Jób szeretete ezek után a csapások után is töretlen marad iránta.

Nem könnyű megemészteni ezt a történetet, mint ahogy azt sem könnyű megértenünk, miért van olyan sok hűséges keresztény, akik nyomorúságban élnek. A Sátán ma is megpróbálja tönkretenni Isten művét, és minden gondolata pusztítással van tele. Mindent elkövet annak érdekében, hogy Isten gyermekeinek szenvedést okozzon. Ha lehet, még azt is, hogy az életünkre törjön. A Bibliában számtalan ígéretet találunk arra, hogy Isten megáldja azokat, akik hűségesen követik őt. Ez közel sem jelenti azt, hogy a keresztényeknek ezután semmi gondjuk nem lesz, és mindig vidám dolgokkal fognak találkozni. Isten azt akarja megértetni velünk, hogy akármi is történjék az életünkben, ő mindig velünk marad. Dávid az egyik zsoltárban erről a következőképpen vall: "Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy." (Zsoltárok 23, 4)

Imádság: Uram, segíts nekem minden körülmények között hinni a te gondoskodásodban! Add, hogy mindig érezhessem szeretedet! Ámen.

 


 

Május 21. Jób könyve

 

Keresd ki a Bibliádból: Jób 1, 1-5

 

Jób feddhetetlen volt, igaz, istenfélő és bűngyűlölő.

 Jób feddhetetlenségéhez még hatalmas gazdagság is járult. A vagyon mégsem távolította el Istentől. Pedig a gazdagság nagy kísértés. Jézus óv minket az ilyen lelkülettől: "Bizony nehezebb a gazdag embernek bejutni az Istennek országába, mint egy tevének átmenni a tű fokán." (Máté 19,23)

Nem csak akkor lehet valaki gazdag, ha sok pénze van. Ha valaki mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, amije van, az is bűn. Jób meg tudta őrizni tisztaságát ekkora vagyon ellenére is. Családszerető ember volt, tíz gyermekéről példásan gondot viselt, és mindig imádkozott értük. Még áldozatot is mutatott be értük, ha netán vétkeztek. Micsoda szeretet volt ebben az édesapában gyermekei iránt!

Az ördög lopva jár közöttünk, és csak azt nézi, hogyan állíthatna csapdát nekünk. Olyan sok mindentől  kell óvakodnunk, ami az üdvösségünket veszélyezteti. számtalan tévéprogram, megszámlálhatatlanul sok magazin van, amelyek mind csak azért vannak, hogy az embert bűnre csábítsák. sokan nem is sejtik, milyen veszedelmeket rejt magában a disco, nem egy fiatal itt ismerkedett meg először a kábítószerrel, ami aztán örökre tönkretette az életét. Kérd az Urat, hogy őrizzen meg téged mindettől.

 

Tanuld meg: Tudom, hogy az én Megváltó, él, és a végén megáll az én porom felett. (Jób 19, 25)

 


Május 20. Eszter 7-10

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 10,3)

 

Márdokeus a javát kereste a népnek, és békességet szerzett minden ivadéknak.

Mindannyiunknak ezt kellene tennünk, nem a saját hasznunkat kellene keresnünk, hanem másokét. Az egész világ megváltozna, és boldog lehetne minden ember. A zsidó hagyomány szerint történt egyszer, hogy két testvér közösen birtokolt egy darab földet, amit közösen műveltek meg.

Az egyik testvérnek már volt felesége és két gyereke. Az öccse még legényember volt. Amikor elérkezett az aratás ideje, kimentek a határba, hogy betakarítsák a termést. Igyekeztek a kévéket testvériesen elosztani, egy ide egy oda. Munkájuk végeztével ünnepeltek egy kicsit. Azután ki-ki nyugovóra tért. Az éjszaka közepén a nőtlen testvér nyugtalankodni kezdett. „Milyen önző is vagyok, gondolta magában. Nem gondolok az én bátyámra, akinek már egy családról is gondoskodnia kell.” Felkelt észrevétlenül, és átcsempészett három kévét testvére területére. Az idősebbik testvér sem tudott nyugodtan aludni. Ő meg azzal vádolta magát, hogy nem gondolt arra, hogy öccse még családalapítás előtt áll, és így több kévére van szüksége. Így ő is átcsempészett három kévét. Reggelre mindketten meglepődve látták, hogy a kévék száma változatlan maradt. Még három napig próbálták egymást több kévéhez segíteni, amikor az egyik éjjel a sötétben véletlenül összetalálkoztak. Lett nagy nevetés, amikor kiderült, mi volt a szándékuk.

 

Imádság: Szent Lélek, adj nekem több szeretetet embertársaim iránt! Azért is kérlek, Uram, hogy áldd meg a világ vezetőit, hogy ne a maguk hasznát keressék, hanem másokét, mint Márdokeus tette! Ámen,

 

Május 19. Eszter 7-10

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 9, 20-22.)

És megírta Márdokeus ezeket a dolgokat, és leveleket küldött minden zsidónak... Meghagyta nekik, hogy tartsák meg Adár hónapnak, tizennegyedik napját és annak tizenötödik napját minden évben.

Izraelben ma is megünneplik a purim ünnepét. Ennek az ünnepnek egy része böjtölésből áll, de aztán finomabbnál finomabb ételek kerülnek az asztalra. Ilyenkor felolvassák Eszter könyvét, megajándékozzák egymást a rokonok, ismerősök, és megemlékeznek a szegényekről. A gyerekeknek is kijut ezen az ünnepen a vidámságból, mókás maskarákba öltözve igyekeznek egymást meglepni. Minden nemzetnek vannak ünnepei. Vannak nemzeti ünnepek, vallási ünnepek és családi ünnepek. Ki ne ünnepelné szívesen a saját születésnapját, vagy ki ne emlékezne meg örömmel az anyák napjáról? Az ember szeret ünnepelni,

A legnagyobb ünnep mégis az, amikor annak örülhetünk, hogy Jézus Krisztus a szívünkbe költözött. Nem mindenki tud egy határozott napra visszaemlékezni, van aki úgy emlékszik erre vissza, mint egy folyamatra.
Egyes egyházakban keresztelővel, konfirmációval, vagy bemeritkezéssel igyekeznek emlékezetessé tenni ezt a napot.
Sokan ezt tartják igazi születésnapjuknak, mert ekkor ajándékozta meg őket az Úr örök élettel.

 

Imádság: Atyám, mindig emlékezni akarok arra, amit értem tettél. Köszönöm az örök életet, hogy megmentettél engem a kárhozattól. Olyan örömmel tölt el, hogy egy napon megláthattalak téged. Ámen.Május 18.   Eszter 7-10


(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 8, 15-16)

Márdokeus pedig kiment a király elől kék bíbor és fehér királyi ruhában, és nagy arany koronával és bíborbársony palástban.

Az a tisztesség, ami Márdokeust megillette, ugyanúgy az egész zsidó nép dicsősége is volt. a nép sorsa Márdokeus  sorsa is volt.

Ő volt az, aki megmentette a zsidókat a nagy veszedelemtől, és a zsidók most a jutalomból is kivehetik a részüket.

A Bibliában is van utalás arra, hogy a hívő emberek is osztoznak majd  Megváltójuk dicsőségében: Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk meg. (Róma 8,17)
Jézus Krisztusnak sokkal nagyobb dicsőségben lett része szenvedései után. A Jelenések könyvéből sok mindent  megtudhatunk a  Megváltó dicsőségéről, amivel az Atya illette őt feltámadása után. Számodra is adott a lehetőség, hogy részesülj  Jézus dicsőségéből!
Az ókori Rómában az a tisztesség érte a győztes légionáriusokat, hogy elvonulhattak császáruk előtt. A nép ujjongása  kísérte a sereget, melynek élén a hadvezér haladt fején babérkoszorúval, és harci szekere mögött a legyőzött nép királya,
majd a katonák, akik részt vettek
a győztes csatában. Senki nem emlékezett már a győztesek közül a sok vérre,  fájdalomra. Ez a nap a dicsőség és a jutalmazás napja volt.


Imádság: Olyan sokszor elkeseredek, ha magamra nézek. Köszönöm Uram, hogy semmi sem választhat el a te szeretetedtől. Köszönöm, hogy reménykedve várhatom azt a napot, amikor te dicsőségedben megjelensz. Ámen.Május 17. Eszter 7-10

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 8,8)

Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik nektek a király nevében, és pecsételjétek meg a király gyűrűjével!

Perzsiában, ha egy törvényt életbe léptettek, akkor azt senki sem változtathatta meg, ezért lehet ilyen utalásokat találni különböző ókori iratokban, mint a "Médek és a Perzsák törvénye szerint". Ezek a kifejezések azt jelentették, hogy a törvényeket nem lehetett megváltoztatni. ez gyakran okozott gondot maguknak a perzsa királyoknak is.
Gondoljunk csak Darius esetére! Tanácsadói úgy ejtették csapdába, hogy aláírta Dániel halálos ítéletét, ami megmásíthatatlan volt.

Azt a törvényt sem lehetett megváltoztatni, ami a zsidók kiirtását rendelte el. Ahasvérus ugyanakkor azt is elrendelte, hogy a zsidók megvédhetik magukat, és az ellenség minden vagyonát elkobozhatták. ez intő példa volt mindenkinek, akik gyűlölték a zsidókat.
A méd törvények már rég elvesztették érvényességüket, annak ellenére, hogy meghozói öröknek szánták azokat. Csak Isten törvényei maradnak meg örökké. Isten igéjéből egy betű sem veszhet el.

Imádság: Köszönöm neked a Tízparancsolatot Mennyei Atyám. a te igéd soha nem változik, jöjjenek bármilyen korok. a te parancsolataid jók, és eligazítanak engem a mindennapokban. Ámen.

 Május 16. Eszter 7-10

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 8,3)

És tovább szólt Eszter a király előtt. Leborult annak lába előtt, és sirva könyörgött.

Eszter a király előtt


Hámán és tíz fia nem okozhatott több problémát, mert a király kivégeztette őket. A rendelet viszont még mindig érvényben volt, amiben elrendelték a zsidók kiirtását. Érthető, hogy Eszter a térdein könyörög ennek a visszavonásáért. Hámán terve még tartogat veszélyeket az izraelitáknak. Az ember halálával még nem múlik el minden. Sokszor az utókornak kell egy rossz döntés következményeit viselni. De van úgy is, hogy a jó cselekedetek gyümölcseit is csak az életben maradtak élvezhetik. Florence Nihtingale sebesült katonákat ápolt egy kórházban. Minden este körbejárta betegeit, és néhány vigasztaló szó után jó éjszakát kívánt nekik. Mindenki csak úgy hívta őt, hogy az asszony a lámpással. Nightingale asszonyra halála után is áldással gondolnak vissza.

Sajnos ennek az ellenkezője is igaz. Adolf Hitler hiába halt meg, a zsidók elleni gyűlölet még mindig érezhető világunkban. Napjainkban is több fiút és lányt lehet látni, akik ruhájukon horogkeresztet viselnek. Szélsőséges fiatalok gyakran támadnak menekültekre, és attól sem riadnak vissza, hogy ártatlan emberekre gyújtsanak házakat. Te hogy akarod leélni az életed? Milyen nyomokat akarsz magad után hagyni?

Asziszi Szent Ferenc imádsága: Uram, add, hogy a béke követe lehessek! ahol gyűlölet van, oda had vihessek szeretetet! Hadd vihessek megbocsátást oda, ahol harag van! Hitet oda, ahol kétkednek. Reménységet oda, ahol elkeseredés van. Fényt, ahol sötétség van. Örömöt, ahol szomorúság van. Ámen.Május 15. Eszter 7-10

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 7, 9-10)


Akasszátok fel rá, mondta a király, és a szolgák felakasztották Hámánt arra az oszlopra, amelyre Márdokeust akarta felakasztani.

Hámán


Győzött az igazság, Hámán úgy végezte, ahogy Márdokeus vesztét akarta. Mindenki ismeri azt a közmondást, amit az emberek a Zsoltárok könyvéből vettek át: "Aki másnak vermet ás, maga esik bele." Bizony, ha Hámán ismerte volna Isten parancsolatait, akkor nem ólálkodott volna ilyen aljas módon Márdokeus után. Isten igéje tele van jó tanácsokkal. Nem számít, hogy valaki milyen korban él, milyen kulturális háttérrel rendelkezik, milyen a bőrszíne. A Szentírás mindenkinek útmutatást tud adni a megigazult életre. A Biblia a mi mindennapi kenyerünk, amiben a következőt találjuk: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével.

Amikor a Motilone indiánok először láttak Bibliát, és Bruce Olson a misszionárius elmondta nekik, hogy ez Isten igéje, az egyikőjük kikapta a kezéből, elkezdte kitépkedni a lapokat és mohón tömködte a szájába. azt gondolta, ilyen módon Isten benne fog lakni. A misszionáriusnak sietve kikapta a kezéből, hiszen neki napról napra szüksége volt Isten igéjére.

Ez a jópofa indián nem járt rossz úton, ami a buzgalmát illeti. De Isten igéje arra való, hogy a lelkünket táplálja.

Imádság: Minden bölcsesség tőled származik Atyám. a te igéd az én lábamnak szövétneke, ha engedelmeskedem parancsolataidnak, nem tévedhetek el. Köszönöm neked a világosságot. Ámen.

 Május 14. Eszter 7-10

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 7, 5-6)

 

És szólt Ahasvérus király: Ki az és hol van, akit a szíve arra vitt, hogy ezt cselekedné?


Hámánt egymás után érték a csapások, amikor Eszter elmondja a lakoma alatt a királynak, hogy valaki meg akarja őt ölni, és a népét ki akarja irtani. Férje éktelen haragra gerjed, és vérbe forgó szemekkel kérdezi, hogy ki mer ilyet kieszelni. Eszter Hámánra emeli a tekintetét, aki a legszívesebben a föld alá bújna félelmében. Ó, ha tudta volna, hogy maga a király felesége is zsidó! Dehogy jutott volna ilyen terv az eszébe. Megpróbálja menteni, ami menthető. Könyörögve zuhan Eszter lábai elé, hogy hagyják meg az életét, de ez a királyt csak jobban feldühíti. 

És ez mind nem elég, az egyik szolga elárulja, hogy Námán egy hatalmas oszlopot emelt a hátsó udvarában, amire Márdokeust akarta felakasztatni. Ahasvérus teljesen kikelve magából ordítja a szolgáknak, hogy magát Hámánt akasszák fel arra.

Micsoda megkönnyebbülés a végére jutni ennek a történetnek. Lehet, hogy egy párszor össze is futottak a betűk a szemed előtt, annyira szeretted volna már tudni, hogyan ér véget ez a rész. 

A gonosz elnyerte büntetését, mondhatnánk. Mintha csak egy izgalmas kalandregényt olvastál volna. Ez a történet viszont igaz, és tanulságokat hordoz a ma embere számára is. A Biblia valós történeteket ír le, és valós eseményeket jövendöl meg.

Tanuld meg: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róma 8,31)

 Május 13. Eszter 4-6 

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 6, 6-13)

Ha Mardokeus, aki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való: nem bírsz vele, hanem bizony elestél előtte.


Hámán talán éppen arra gondolt, hogy legelső dolga lesz Márdokeust bebörtönöztetni, ne ronthassa el tovább a hangulatát.

 

A dolgok viszont egészen máshogy történtek, mint ahogy azt tervezte. A király abban kérte ki a tanácsát, hogyan jutalmazzák meg azt az embert, aki hűséges hozzá. Hámán, mivel magára gondolt, a következőket ajánlotta: "Az ilyen embert a király lovára kell ültetni díszöltözetben, és az egyik főembernek kell körbevezetnie a városban, a nép pedig hajtsa meg magát, és éljenezze őt."

 

A király elfogadta a javaslatot, és a következőket mondta: "Így kell megtisztelni Márdokeust! Intézkedj, hogy ez mihamarabb megtörténjen, te leszel az, aki őt a városban körülvezeted." Hámánnak még a lélegzete is elállt a megdöbbenéstől. Nem akart hinni a fülének. Még belegondolni sem mert, mi lett volna, ha rögtön előáll Márdokeus kivégzésének tervével. Lógó orral távozott a királytól, nem tudta megemészteni a kudarcot. Nem látott semmit maga előtt, csak Márdokeus arcát. 

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy a te népednek nem árthatnak az olyan emberek, mint Hámán. Olyan biztató, hogy te velünk vagy a világ végezetéig, és bármennyire tomboljon is az ördög, egyszer minden térd meghajol majd a te nevedre. Ámen.Május 12.  Eszter 4-6

(Keresd ki a Bibliádból: eszter 6,1)


Azon az éjen kerülte az álom a királyt, és megparancsolta, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és olvassanak fek neki abból.


Az Úr időzítése tökéletes. Ha Eszter most azonnal előállt volna kérésével, a dolgok egészen más fordulatot vesznek. Eszter tudta, hogy nem jött el még az ideje. Ahasvérust meglepte a dolog, hogy már megint meghívták vacsorára Hámánt, de beleegyezett a dologba, azon az éjszakán nem tudott aludni a király, és alig tudható be a puszta véletlennek, hogy az egyik szolga épp ott nyitotta fel a krónikát, ahol Márdokeus hőstettéről emlékeztek meg, amikor megmentette a király életét. Márdokeust ezért a király semmilyen jutalomban nem részesítette. Ahasvérust annyira megdöbbentette saját feledékenysége, hogy elhatározta, holnap hívatja Márdokeust, és pótolja a mulasztást.

Milyen jó példa ez történet számunkra is- Láthatjuk, hogy hagynunk kell Istent cselekedni, mert ő tudja legjobban, hogy melyik idő a legalkalmasabb a cselekvésre. a Bibliában láthatjuk, hogy Jonatán, Dávid, Gedeon és az Úr Jézus Krisztus is mindig arra az időre várt, amit Isten elrendelt.

Imádság: Jézus, köszönöm, hogy te vezetsz engem a Szent Lélek által. Add, hogy mindig megértsem, mit akarsz tenni! Add, hogy a saját értelmemre ne támaszkodjak, hanem mindig vegyem észre, amikor te szólsz! add, hogy a mai napon is rád tudjak figyelni. Ámen.Május 11.  Eszter 4-6 

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 5, 9-14)


Amint meglátta Hámán Márdokeust a király kapujában, és az nem kelt fel, és nem mozdult meg előtte, megtelt Hámán haraggal Márdokeus ellen.


Hámán izgatottan készülődik a lakomára, amit a királynő tiszteletére adnak a palotában. gondosan összeállítja ruházatát, amiben meg akar jelenni az uralkodó pár előtt. Öntelten, megelégedetten néz a tükörbe. Úgy érzi hatalma csúcsán van. Rokonai megelégedéssel szemlélik, amint büszkén végigvonul közöttük. Hámán teljesen meg lenne elégedve önmagával és az életével, ha nem zavarná  egy apró dolog, ami már napok óta nem hagyja nyugodni. Márdokeus még mindig él, és neki nincs addig nyugta, amíg meg nem ölette őt népével együtt.

Felesége látja férjén ezt az apró nyugtalanságot, és arra biztatja, hogy  szabaduljon meg ettől a zsidótól a lehető legrövidebb úton. Hámán nagyon becsvágyó ember volt, nem tudott lenyelni semmi sértést, ami tekintélyét egy kicsit megtépázta.

Mindennek az ő dicsőségét kellett hirdetni. Udvarában egy 25 méter magas emlékoszlopot állíttatott, hogy arra akasztassa fel Márdokeust, aki szembe mert szállni vele. Hámán azt hitte, hogy ő a világ közepe, akár órákig is ott állt a tükör előtt, annyira meg volt elégedve magával.

Sajnos nagyon sok gyerek is van így, akik mindent megkapnak a szüleiktől, és azt hiszik, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogyan azt ők akarják.

Imádság: Uram, igéd arra tanít engem, hogy legyek alázatos, mert a büszkeség a legnagyobb bűnök közé tartozik, Ámen.Május 10.  Eszter 4-6

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 5, 2-4)

Eszter odament, és megérintette az aranypálca végét.


Eszter azzal az elszántsággal járult a király elé, hogy ha meg kell halnia, akkor meghal. Ezt olvashatjuk a negyedik rész 16. versében.

Eszterért három napon és három éjjel böjtöltek a zsidók, valamint a szolgálólányok.

Elérkezett az a pillanat, hogy a királyné ura elé lépjen. Eszter elragadó az új ruhájában. Csak az alsó ajka rándul alig észrevehetően, ez az egyetlen árulkodó jele annak, hogy Eszterben óriási a szorongás. Ahasvérus egyetlen mozdulatán múlik az élete. Szerencsére a király kinyújtotta az aranypálcát. Eszter kegyelmet talált ura előtt.

Ilyen királyi pálcát ma is láthatunk a múzeumokban. Ez egy olyan aranyrúd, amelynek a végén egy gomb, egy kereszt vagy sas díszíti. Rengeteg gyöngyszem ékesíti az ilyen jogarokat.

II. Ramszeszt, az egyiptomi fáraót, aki Kr. előtt 1200 évvel uralkodott, ilyen jogarral örökítették meg az utókor számára sírkamrája falán. Koronáján egy kígyó volt látható, ami szintén a hatalmát jelképezte.. A királyi jogar eredetileg pásztorbot volt. A püspököknek ma is van ilyen pásztorbotjuk.

Nagyon sok ember kísértésbe esne, ha egyszer egy ilyen királyi jogart tarthatna a kezében. Hatalmasnak, erősnek érezné magát. A hatalmat Isten adja, és nagyon nagy a felelősségük azoknak, akikre az Úr mások életét bízta. A Mindenható számon kéri a hatalmasokat is.

Imádság: Uram, add, hogy megláthassák a hatalmasok, hogy nem azért kaptak tőled hatalmat, hogy istenként imádtassák magukat, hanem azért, hogy a nép javát akarják. ÁmentMájus 9. Eszter 4-6 

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 4,13-14)

Eszter imádkozik az ÚrhozÉs ki tudja, talán e mostani időre jutottál királyságra?


Márdokeus nem kíméli Esztert, még csak arra sem ad neki lehetőséget, hogy kicsit sajnáltassa magát. Megmagyarázza nevelt lányának, hogy az ő élete is veszélyben van, attól nem lesz jobb semmi, hogy a fejét a homokba dugva nem akar tudomást venni semmiről.

Isten azt akarja Esztertől, hogy álljon ki a zsidókért.

A történelemben már többször előfordult, hogy a hívőknek az életükkel kellett fizetniük azért, mert nem tagadták meg Istent.

Rómában Kr.u. 64-ben a hitükhöz hű keresztényeket vadállatok elé vetették. akik hitüket megtagadták, azoknak szabad elvonulást ígértek. Voltak, akik félelemből letagadták, hogy keresztények, de ez nem mentette meg őket, mert ugyanúgy a fenevadak elé vetették őket.

Az Úr Jézus a következőkre tanít minket: "Aki ragaszkodik az életéhez, elveszíti azt, és aki elveszíti az életét énmiattam, megtalálja azt". (Máté 10,39)


Imádság: Uram, nagyon nagy bátorságra van szükség, hogy a veszélyes helyzetekben is hű maradjak hozzád. Én nem vagyok ilyen bátor. Kérlek, taníts meg engem arra, hogy a megfelelő időben hozzád méltóan tudjak cselekedni! Áldd meg azokat a keresztényeket, akik a hitük miatt szenvednek! Ámen.

 Május 8.  Eszter 4-6 

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 4,10-11)

Mardokeus elmondja a rossz hirtKivevén, akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él.


"Úrnőm, valaki gyászruhában járkál fel s alá a palota előtt, azt hiszem a nevelőapád lesz az." Eszter összerezzent, amikor a szolgálólány ezzel a hírrel állt elé. Gyorsan szolgákat és szolgálólányokat hívatott, hogy azok kísérjék be Márdokeust, és öltöztessék fel tisztességesen. Hatach elmagyarázta a király feleségének, hogy nevelőapja, amiatt a terv miatt sír, amit Hámán eszelt ki a zsidók elpusztítására. Eszter azt is megtudta, hogy Márdokeusnak őbenne van minden reménysége. Neki kell a király elé járulnia, és neki kell ezt a gonosz tervet meghiúsítania.

Eszter  a fejét rázta. Tudta, hogy ez lehetetlen, csak akkor mehet a királyhoz, ha az hívja őt. Nem tehet semmit a palota rendelései ellen.

Eszter és Ahasvérus házassága nagyon furcsa volt. Eszter nem láthatta saját férjét, amikor akarta. a király még meg is ölhette volna, ha hívatlanul járul elé. Szörnyű! De akkor hogyan segítsen Eszter, ha még nem is beszélhet a királlyal?

Eszternek az életét kellett kockáztatnia. Megtehette volna azt is, hogy lerázza magáról az egész ügyet, hisz tehetetlen.

De ő nem feledkezett meg arról, hogy Isten gyermeke, és kiállt a népe mellett. 

Mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy hitünkről bizonyságot kell tenni, bár az hátrányokkal járhat.

Imádság: Áldalak téged Uram, segíts nekem mindig készen lenni a bizonyságtételre! Ámen.Május 7. Eszter 4-6

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 4,7)

Mardokeus elmondott mindent neki, ami érte őt.


Simon mindenkinél alacsonyabb volt az osztályban, és egy kicsit a tanárok is kivételeztek vele, mert mindig jól viselkedett. A többi gyerek ezért gyakran kicsúfolta. Nemegyszer előfordult, hogy megverték a többiek, és kék foltokkal, bevert orral ment haza az iskolából. Simon nem panaszkodott senkinek, de lelke mélyén napról napra nőtt a bosszúvágya.

Történt, hogy az egyik nap lopott egy tábla csokoládét a boltból, amit felajánlott a legerősebb fiúnak az iskolában, ha megveri azokat, akik őt bántották.

Ezután Simonnak egy egész csapat "dolgozott+ bizonyos szolgáltatások fejében.

A világ szerint ez a gyerek nagyon okosan cselekedett, hiszen nem hagyta magát, de a valóságban Simon boldogtalan volt emiatt, gyötörte a lelkiismeret, és sok álmatlan éjszakája volt. A történet szerencsésen végződik, mert ez a kisfiú megismerte az Úr Jézust, és megbánta amit tett. Simon megismerhette, hogy mi az igazi boldogság. Miért vált Hámán ilyen gonosszá?. Ki tanította őt errre? Hiszen egyszer ő is egy aranyos gyerek lehetett. Mások bűne lenne az, hogy az ilyen gyerekek, mint Simon vagy Hámán rossz útra térnek? De feltehetjük azt a kérdést is, hogy ki tanította Esztert és Márdokeust a jóra? a szüleik, vagy netán a barátaik? a jó mellett dönteni kell, tudatos elhatározás kell hozzá.

Józsué egyszer erről így tett bizonyságot: "Én és az én házam népe az Urat akarja szolgálni." (Józué 24,15.)

Tanuld meg: Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? (Zsoltárok 27,1)

 Május 6. Eszter 1-3

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 3,13)

És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék, megsemmisítsék a zsidókat.

    kép: jelenet az Eszther cimű filmből
Kiáltás az ÚrhozFutárok viszik szerteszét a gyilkos parancsot. A hír hallatán pánik tör ki a zsidók között, mindenfelé sírás, jajgatás. Az asszonyok a hajukat tépik fájdalmukban, és elkeseredetten kérdezik Istentől, mit vétettek, hogy ilyen nagy veszedelmet bocsátott rájuk. Susán városában is nagy volt a felháborodás és a kétségbeesés. A zsidók egy emberként jöttek Márdokeushoz, hogy segítsen rajtuk. Ő a király embere, talán tud valamit mondani erről az egészről. Ne is sejtették, hogy Hámán azért tervelte ki az egész népirtást, hogy megalázza Márdokeust, amiért az tekintélyét megtépázta. Márdokeus csak ennyit mondott az embereknek elkeseredésében: "Böjtöljetek és imádkozzatok!" Ő is gyászruhát ölt és hamut szór a fejére, így ül közvetlen a király kapujába, hangosan zokogva. 

Felvetődik bennünk a kérdés, hogy okosabban tette volna-e Márdokeus, ha meghajtja magát Hámán előtt. Hiszen az embernek engedni kell, ha boldogulni akar. Itt most másról van szó. Hámán amúgy is megtette volna, amit akart, csak idő kérdése volt, hogy valaki által felszínre kerüljön gyilkos szándéka. Márdokeus ezzel ellentétben Istent tagadta volna meg, ha behódol a zsarnoknak. Jézus is arra tanít bennünket, hogy ne féljünk azoktól, akik a testet megölhetik, hanem attól, akinek hatalma van a testtel együtt a  lelket is elveszíteni. (Máté 10, 28). Keresd ki ezt az igét, és olvasd el azzal együtt, ami utána következik!

Imádság: Uram, kérlek azokért, akik a hitükért szenvednek. Küldj nekik vigasztalást, hogy ne csüggedjenek el! Tapasztalják meg szeretetedet! Ámen.

 Május 5. Eszter 1-3

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 3,8)

Van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában és az ő törvényei  különböznek minden nemzetségtől.


Hámán hízelgő besúgói rögtön jelentették, hogy a zsidók nem hajtják meg magukat. A minisztert majd szétveti a méreg, bosszút akar. Nem elégszik meg azzal, hogy Márdokeuson bosszút álljon, az egész népet ki akarja irtani. Megtudakolja az udvari jövendőmondótól, hogy melyik nap lenne az a nap, amikor a  legnagyobb szerencsével járulhat a király elé.

Szerencséjének tudatában és egy zsák ezüsttel járul a király elé, ha kivitelezheti tervét. A zsidó népet, amennyire csak lehet befeketíti. Megpróbálja elhitetni a királlyal, hogy közvetlen veszélyt jelentenek a trónra, és ha nem végeznek velük, ők végeznek a királlyal. Ahasvérust nem volt nehéz meggyőzni erről, mert foggal-körömmel ragaszkodott a trónhoz, és nagyon félt, hogy elveszítheti azt. A király Hámánnak adta a pecsétjét, s ezzel teljhatalmat ahhoz, hogy Adar hónap tizenharmadikán hozzákezdhessen a népirtáshoz.

Hazugság és rágalom. Milyen gyakran tapasztalhatjuk még az iskolában is. Vannak, akik gátlástalanul pletykálkodnak  a másik háta mögött, és nem riadnak vissza attól, hogy valakit ok nélkül lejárassanak. Milyen ártalmasak lehetnek az úgynevezett féligazságok is, ha valaki rosszindulattal telve, a másik ember kárát akarja.

Ahasvérusnak az volt a legnagyobb hibája, hogy hitt egy rágalmazónak, és nem vizsgálta ki alaposan az ügyet.

 

Imádság: Atyám, taníts meg mindig igazságosan ítélni! Ámen.Május 4. Eszter 1-3

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 3,8)

Mardokeus nem hajtott térdet, és nem hajolt le.

A suzai palotaőr vigyázzba vágta magát, és a palotában mindenki meghajtja a térdét. Közeleg a király minisztere, aki nagyon fontos ember, és közel áll Ahasvérushoz. Büszkén tekint maga elé, amint elhalad az emberek mellett, hosszú köntöse arról tanúskodik,  hogy ezzel az emberrel nem érdemes haragban lenni.

Mégis van valaki a tömegben, aki erről nem akar tudomást venni. Valaki, aki nem hajtja meg a térdét. Márdokeus az, a zsidó Márdokeus, aki szintén a király szolgálatába lépett, úgy gondolta, ő aztán nem fog megalázkodni egy ilyen felfuvalkodott hólyag előtt.

A szolgák figyelmeztették, hogy jobb ha megalázza magát, mert ez nem maradhat büntetlenül.

De Mardokeus tudta, hogy a miniszter saját dicsőségére használta fel a király hatalmát, és ha csak tehette, megalázta a gyengébbeket.

Eszter nevelőapja nem akart egy ilyen ember előtt meghunyászkodni.

 

Imádság: Kérlek Uram, adj bölcs szívet azoknak, akik népüket vezetik! Ne engedd meg nekik, hogy azzal a hatalommal, amit nekik adtál, visszaéljenek! Keressék az emberek javát, és ne a saját hasznukat! Én sem akarok önző lenni, szeretnék mindig önzetlen lenni másokkal, otthon és az iskolában is. Ámen.Május 3. Eszter 3,2

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 2,17)

A király Esztert minden asszonynál jobban szerette, és kegyelmet nyert őelőtte.

"Valami van ebben a lányban, ami a többiben nincs" - gondolta magában Ahasvérus király, amikor meglátta Esztert.
Minden lány nagyon gyönyörű volt, hiszen a legfinomabb ruhákba öltöztették őket, miután illatos fürdőt vettek, és még arra is megtanították őket, hogyan járuljanak a király elé minél kecsesebben. Kedvesen mosolyogtak, és udvariasan üdvözölték a királyt.
Ahasvérusnak igaza volt, amikor Eszter láttán azt mondta magában, hogy ő valahogy több, mint a többi lány. Rögtön tudta, hogy Eszternél nem kaphat csodálatosabb feleséget, Eszter varázsa a belső értékekben rejlett. Volt célja az életének, és szerette az Urat. Ez adta neki azt az ellenállhatatlan kisugárzást, ami a királyt rabul ejtette. Valaki akkor is sugározhatja Isten szeretetét, ha a külső megjelenése nem a legmegnyerőbb a világ szemében. Még egy tolószékben ülő ember is hirdetheti az Úr hatalmát, ha az Úr áldása van rajta. Minden hívő ember rendelkezik valami különleges ajándékkal, amit csak Isten gyermekei kaphatnak meg.

Imádság: Uram, leborulok előtted! Köszönöm, hogy kiválasztottál engem. Nincs annál nagyobb csoda, hogy a te gyermeked lehetek. Neked köszönhetem Jézus, hogy elfogadott engem is az Atya. Ámen.

 Május 2.  Eszter 1-3

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 2,8)

Akkor felvették Esztert is a király házába.

A régi királynő kegyvesztett lett, a király új feleség után nézett. Küldöttek járták az országot, és az uralkodó számára csinos lányokat kerestek, akik közül majd kiválaszthatja a legszebbet. Így akadtak rá Eszterre, az árva lányra, akit nagybátyja, Márdokeus és felesége nevelt fel. Mindketten istenfélő emberek voltak, és követték az Úr parancsolatait. 

A királyi küldötteket lenyűgözte Eszter szépsége, tudták, hogy uruknak örömet okoznak majd vele, mert a királynak különlegesen szép lányra volt szüksége, hogy mindenki csodálja őt.

Az emberek ma is a szépséget tartják az egyik legfontosabb dolognak az életben. a televízióban, a különböző magazinokban szinte csak olyanokat látunk, akiket jó megjelenésük alapján válogattak ki.

Pedig, ahogy mondani szokás, a szépség múlandó, és mennyi értékesebb tulajdonság létezik még, amiről nem vesznek tudomást az emberek.

Az Úr előtt nincs értékesebb, mint a szív igaz kincse. Az a szeretet, amit ő ültethet a szívünkbe. Isten azt nézi, ami a szívben van, és nem a külcsínyre tekint. (1Sámuel 16,7)

Imádság: Atyám, ha a tükörbe nézek, gyakran gondolok arra, hogy szeretnék szebb lenni. Sokszor álmodom arról, hogy az emberek csodálnak. Kérlek, taníts meg elfogadni önmagam olyannak, amilyen vagyok, amilyennek megalkottál engem! Ámen. Május 1.  Eszter 1-3

(Keresd ki a Bibliádból: Eszter 1,5)

Vásti királyné nem akart engedelmeskedni a király szavára.


 

Mit is gondolhatna az ember első pillanatra egy ilyen királynőről? Több lehetséges válasz is felmerülhet. Azt is mondhatnánk, hogy egy királynőnek kötelessége engedelmeskedni mindenben a királynak.

A királyi feleségeknek mindig az a szerep jutott, hogy férjük nagy tetteit még kedvezőbb színben tüntessék fel jelenlétükkel. A királynői szépség csak fokozza az emberek megelégedését, egy híd avatásánál, vagy egy új árvaház átadásánál. Sőt, az uralkodóknak nagyon nagy szükségük volt feleségük bizalmára, amikor egy-egy nehéz helyzetben nagyon kicsire zsugorodott azoknak a tábora, akik hűségesek  maradtak hozzájuk. Vannak, akik azt gondolják, hogy Vásti királynénak igaza volt, amikor a sarkára állt, és nem tette részeg emberek előtt önmagát mustrára.

Bizony abban a korban a feleségnek nem sok választási lehetősége volt. A házasság után a nő férje birtokába került, mint akit megvásárolt magának. Az asszonyok nem rendelkezhettek saját akaratuk szerint. Vásti királyné szembekerült korának szokásával, és vállalta az ebből származó nehézségeket. Méltóságát mindenképpen meg akarta őrizni, és a király haragjától sem riadt vissza.

Imádság: Uram, én tőled kaptam méltóságot, és ezt soha nem szeretném elfelejteni. Köszönöm, hogy királyi gyermek lehetek, és az, hogy elsősorban neked tartozok mindenben felelősséggel.