Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 

 Január   Február Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December 

 

Február 28.  2Mózes 25-27

Csinálj asztalt is sittim fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat. És borítsd be azt tiszta arannyal...


Tegnap arról olvashattunk, hogy a szent hajlékot nem szokványos módon rendezték be. Volt benne asztal, amelyet színarannyal borítottak be. Nem nehéz kitalálni, ezt az asztalt nem közönséges étkezésre szánták.

Erre az asztalra minden nap friss kenyereket helyeztek, amivel Izrael háláját akarta kifejezni Istennek a gondoskodásáért. Annak ellenére, hogy a nép zúgolódott, nagyon jól tudta, hogy Isten vezetése nélkül mindannyian a sivatagban pusztultak volna el. Tudták, hogy az Úr csodáinak köszönhetik mindennapi kenyerüket és a vizet.

Légy hálás te is Istennek a mindennapi gondoskodásáért, ne vedd természetesnek, hogy mindened megvan! Adj hálát a mindennapi kenyérért!

Imádság: Uram, köszönöm a mindennapi gondoskodásodat, és add, hogy ezért mindig hálát tudjak adni! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 25. 23-30.


Február 27.  2Mózes 25-27

Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját!

Isten a nép között akart lakni, és meghagyta az izraelitáknak, akit a szíve indít, adjon ajándékot a szent hajlék építéséhez, ami egyben a gyülekezet otthona is lesz. Itt tartják majd az istentiszteleteket.

A hajlékot nem közönséges, megszokott bútorokkal kellett berendezniük. A frigyláda és az oltár mellett számtalan olyan berendezési tárgy volt, amelynek elkészítésére Isten maga adta a pontos leírást Mózesnek. Volt ennek a szent hajléknak egy belső helyisége, ahol a kerubok díszítette frigyláda állt. Mózes itt beszélt Istennel. Az izraeliták nem léphettek be ide, mert Isten mindenhatóságát és szentségét csak Mózes tapasztalhatta meg ilyen közvetlenül.

Isten ma is közöttünk akar lakni, de mi már beléphetünk a szentek szentjébe is, mert Jézus Krisztus ezt lehetővé tette számunkra. Már nincs közöttünk és Isten között válaszfal. Jézus eltörölte azt. Isten, Jézus áldozata miatt, gyermekeinek tekint minket.

Tanuld meg: Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem. (Jelenések 3,20.)

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 25, 1-22.


Február 26.   2Mózes 20

A törvény betöltése ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében van összefoglalva: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!

 

Olvasd el figyelmesen a fenti igét, és próbáld meg magadban felidézni a Tízparancsolatot! Észrevettél valami különöset? Tulajdonképpen két nagy csoportra lehetne osztani a parancsolatokat. Az egyik csoportban az van lefektetve, hogyan közeledjünk Istenhez: ne legyenek más isteneid, ne faragj bálványt, ne vedd fel Isten nevét hiába! Ezek a parancsolatok Isten szeretetésre tanítanak meg bennünket. a másik csoportban azok vannak, amelyek embertársaink szeretetét hangsúlyozzák.

A Római levélnek ebben a részében azt olvashatjuk, hogy akiben szeretet van, az betöltötte a törvényt, mivel a szeretet senkinek nem akarja a kárát.

A Biblia azt is mondja, hogy Isten az emberek szívét szeretettel akarja megtölteni. Ő tudja, hogy csak így felelhetünk meg a törvénynek, ami előírja Isten és embertársaink szeretetét.

Imádság: Uram, kérlek segíts abban, hogy több szeretet legyen bennem irántad és a többi ember iránt! Add, hogy ezt az iskolában és otthon is meg tudjam valósítani, még akkor is, ha az érzéseim teljesen mást mondanak. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: Róma 13, 8-10.


Február 25.   2Mózes 20

Ne kívánd...

Ma a tizedik parancsolatot fogjuk megvizsgálni. Talán ennek a parancsolatnak a legnehezebb eleget tenni. Ez a parancsolat azt mondja, mindenki elégedjen meg azzal, ami van neki, és ne legyen irigy a máséra.

Egyszer egy kislányt teljesen eluralt az irigység. Ez mind azért történt, mert szegények voltak, és szüleik nem engedhették meg maguknak, hogy neki Barbie babát vegyenek. Évi mellett az iskolában egy olyan lány ült, akinek legalább három ilyen babája volt, s ráadásul mindig szebb ruhákba is öltözött, mint ő. Semmi sem tudta megvigasztalni, csak durcáskodott. Nem akarta megérteni, hogy munkanélküli szülei nem vehetnek neki ilyen drága dolgokat. A játszótéren, amikor látta osztálytársát babázni, legszívesebben felkapta volna a babákat, és elszaladt volna velük.

Bizony, a kívánság így eluralkodhat bennünk. Ez után könnyen átcsaphat gyűlölködő irigységbe, amitől már nagyon nehéz szabadulni.

A Biblia arra tanít bennünket a Korintusi levélben, hogy adjunk hálát Istennek csodálatos ajándékáért, Jézus Krisztusért, és elégedjünk meg azzal, amink van. Jézus a legjobb barátunk szeretne lenni. Ennél nagyobb ajándékot nem is kaphatnánk. Miért lennénk valamire is irigyek, ha miénk lehet Isten legnagyobb ajándéka?

Imádság: Úr Jézus, csak akkor tudok ellenállni az irigységnek és a kívánságaimnak, ha te vagy a szívemben. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 20,17


Február 24.   2Mózes 20

Ne lopj! Ne tégy hamis bizonyságot a felebarátod ellen!

Lehet, hogy azt mondod: "Eszem ágában sincs, hogy valakit megöljek, és az a veszély sem fenyeget, hogy elkövetném a házasságtörés bűnét, hiszen még jó pár évig nem is fogok megházasodni."

Talán még a szavadat is tartod, ha megígérsz valakinek valamit. De ha őszinte vagy  önmagadhoz, be kell ismerned, hogy bántottál már meg úgy valakit, csupán szavakkal, hogy az "halálosan" megbántódott. Bizony a szavainkkal néha "ölni" is tudunk. Az is lehet, hogy semmilyen jelentőséget nem tulajdonítottál annak, hogy a szomszéd kertjéből elcsentél egy almát, vagy a padtársadtól elvettél egy papírt, amiért nem szóltál neki. Az is előfordulhatott már veled, hogy édesanyádnak fogadkoztál, már csak tíz percig olvasol, és leoltod a villanyt. Aztán ígéretedről megfeledkezve olvastál tovább a paplan alatt az elemlámpád fénye mellett. Milyen sokféleképpen követhetünk el apró bűnöket, és észre sem vesszük!

Nem biztos, hogy te is valami ilyesmit tettél, de a legapróbb dolgokban is véthetünk a fenti parancsolatok ellen, és a legkisebb bűnök lényegileg nem sokban térnek el azoktól, amelyek már a büntető törvényekbe is ütköznek. Isten azért adta a Tízparancsolatot az izraelitáknak, hogy a legapróbbnak tűnő dolgokban is legyenek becsületesek. Ezeknek a parancsolatoknak az volt a szerepük, hogy megőrizzék a népet a bűntől.

Sajnos ezt a szerepét nem volt képes betölteni a Tízparancsolat. Izrael gyermekei ugyanúgy vétkeztek tovább.

Még kétezer évet kellett várni arra, hogy a kegyelem megjelenjen a földön.

Imádság: Köszönöm, Atyám, hogy nálad mindig van megbocsátás, ha őszintén megvallom a bűneimet.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 20, 13-16.


Február 23.  2Mózes 20.

Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, amit az Úr a te Istened ad neked.

Ezt a parancsolatot a legtöbben ismerik valamilyen formában. Ha az embernek a szülei csodálatosak, akkor ezt egyáltalán nem is olyan nehéz teljesíteni. csakhogy ezt a parancsolat nem azt mondjam, hogy add meg a tiszteletet szüleidnek, ha meg vagy velük elégedve. A legtöbb szülő mindent elkövet azért, hogy gyermekeinek a legjobbat tudja biztosítani, de előfordul, hogy a gyermekek és a szülők véleménye merőben eltér egymástól. Isten azt akarja, hogy a gyerekek akkor is tiszteletreméltóan viselkedjenek szüleikkel, ha úgy látják, hogy azok egyáltalán nem mutatnak megértést problémáik iránt.

Isten határozottan megparancsolja, hogy a gyerekek tiszteljék apjukat, anyjukat. Ennek a jutalma nem marad el, hiszen az engedelmességet mindig áldás követi.

Szoktál imádkozni a szüleidért? Ha nem, akkor kezdd el minél hamarabb, és kért Istent, hogy adjon szeretetet a szívedbe akkor is, ha megkeseredtél miattuk!

Imádság: Uram, te adtad nekem a szüleimet. Hálát adok neked értük, és kérlek áldd meg őket, mert olyan sokat dolgoznak éretem. szeretnék a családomban mindig bizonyságot tenni a szeretetedről. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 20,12.


Február 22.  2Mózes 20.

Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd!

Isten a legfontosabb szeretne lenni az életünkben. Azt akarja, hogy tiszteljük őt.

Az emberek leginkább a közismert, híres művészeket, a nagy sportolókat, filmsztárokat tisztelik. Az ilyen hírességekről csak jót illik mondani, amíg mindenki éljenzi őket.

Isten nem azt akarja, hogy felületesen rajongjunk érte, mint a filmsztárokért. azt szeretné, ha a szívünk legmélyéből jönne a tisztelet. ezt a tiszteletet azzal is kifejezhetjük, ha Isten nevét nem vesszük fel hiába. Ne ejtsük ki Isten nevét meggondolatlanul! sajnos sokan vannak, akik gátlástalanul káromkodnak Isten nevével.

ezek a parancsolatok azt akarják megtanítani nekünk, hogy tisztelettel beszéljünk Istenről, és soha ne engedjünk az indulatainknak.

Bizony nem is olyan könnyű ezt megtanulni, mint ahogy azt sem, hogy a hetedik napon csak az Úr dolgaival foglalkozzunk. Ilyenkor tegyünk félre minden munkát, és szenteljük ezt a napot teljesen Istennek. sokan nem törődnek ezzel, hanem a pénzt hajszolják, és ezen a napon sincs megállásuk.

Pedig milyen felüdülést jelent léleknek és testnek egyaránt, ha egy napra kiszállunk a mindennapi gondokból, és csak az Úr dolgaival foglalkozunk.

Imádság: Uram, milyen jó, hogy adtad nekünk ezeket a parancsolatokat! Te azt akarod, hogy az élet minden területén megadjuk neked a tiszteletet. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 20, 7-11.


Február 21. 2Mózes 20

Ne legyenek más isteneid rajtam kívül!

Senki nem szereti, ha megmondják neki, mit tehet és mit nem. Minden ember szeret ne a maga ura lenni. De nem nehéz elképzelni, mihez vezetne, ha mindenki azt csinálna, amit csak akar.

Egy országnak szüksége van jó törvényekre. Ez a sikeres államigazgatás alapfeltétele. A rossz törvények anarchiát, zűrzavart eredményeznek. És a törvények is lehetnek akármilyen jók, ha az állampolgárok nem tartják be azokat, az eredmény ugyanaz.

Izrael gyermekeinek Isten adott törvényt pusztai vándorlásuk során, amit úgy hívunk, hogy Tízparancsolat.

Ezek a parancsolatok az életet jelentették.

Isten azt akarta megtanítania népnek, hogy rajta kívül nincsen más isten, és ő soha nem mond le Izraelről. Az Úr a néptől is elvárta, hogy teljes szívükből szeressék őt. Azt akarta, hogy a szívüket adják neki oda, és ne csak felületesen szeressék őt, mint a környéken élő népeké, akik bálványokat faragtak maguknak. Meg akarta tanítani Isten a népet, hogy ne higgyen ezekben a faragott és öntött képekben, amelyeket az emberi szeszély és félelem hozott létre. "Csak én legyek a te Istened. Ha engedelmesek lesztek nekem mindenben a segítségetekre leszek. Ti az én házam népe vagytok" - mondta az Úr.

Imádság: Uram, olyan jó hozzád tartozni! Szeretnék mindenben engedelmeskedni neked, mert te tudod, hogy mi a legjobb nekem! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 20, 1-6.


Február 20.  2Mózes 20 

És Isten ezeket a szavakat mondta...

Mielőtt részt vennénk egy játékban, meg kell ismerni a szabályokat, különben nem tudunk játszani. Ez még mindig nem elég: a szabályokat betéve kell tudnunk, hogy a játék folyamán már ne kelljen mindig arra koncentrálni.

A családi életnek is vannak szabályai: lefekvés a megszokott időben, kézmosás evés előtt, házi feladatot csinálni, engedelmeskedni a szülőknek.

Az élet minden területét szabályok irányítják, és ezeknek nem mindig kellemes engedelmeskedni, de az életünkhöz nélkülözhetetlenek. Gondolj csak a közlekedési szabályokra. Mi történne, ha nem állnál meg a piros lámpánál?

Isten is ellátta a népet ilyen létfontosságú szabályokkal a pusztai vándorlás alatt. Ezek a szabályok az életet jelentették az izraelitáknak. Ha ellene szegültek, csak saját életüket keserítették meg. Ha engedelmeskedtek, akkor Isten is megáldotta őket. Isten olyan sok csodát tett már értünk. Olyan nehéz lenne teljes szívvel engedelmeskedni parancsolatainak?

Tanuld meg: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! (Máté 22, 37-39.)

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 20, 1-17


Február 19.  2Mózes 16

Egy teljes ómernyit tartsatok meg abból a ti utódaitok számára, hogy lássák a kenyeret, amellyel éltettelek benneteket a pusztában, mikor kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről.

A mannának olyan volt az íze, mint a mézesnek. Biztos nagyon finom lehetett. Isten negyven éven keresztül táplálta a népet vele. Ennyi ideig vándoroltak az izraeliták a pusztában.

Isten azt akarta, hogy a következő generációk gyermekei is tudják meg mindazt a csodálatos dolgot, amit a pusztai vándorlás alatt tett velük. Ezért kellett Mózes bátyjának, Áronnak, aki a főpapi tisztséget töltötte be, megőrizni egy ómernyit a mannából az utókor számára. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy egyáltalán szükség volt-e erre. Bizony szükség, hiszen így saját szemükkel láthatták az unokák mindazt a csodát, amit nagyszüleik átéltek. Láthatták, hogy Isten nem hagyta el a népet a kietlen pusztaságban sem, ahol az ő csodái nélkül éhen halt volna mindenki. 

Nekünk sem szabad Isten jóságát elhallgatni mások elől. Az Úr azt akarja, hogy hirdessük mindenkinek kegyelmét, mert mindenkire ki akarja terjeszteni azt.

Imádság: Uram, mindenkinek el szeretném mondani azt a sok jót, amit velem tettél. Kérlek, légy segítségemre ebben! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 16, 31-36


Február 18.  2Mózes 16

Hat napon keresztül szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, és akkor nincs.

Most már senki nem akart több napra valót szedni ebből a mennyei kenyérből. Mindenki tudta, hogy teljesen felesleges. Az emberek mindenféle finomságot készítettek ebből az úgynevezett mannából: sütöttek kenyeret, vagy egyéb ételekhez használták fel.

Csak hat napig lehetett szedni belőle? Igen, mert a hetedik nap szent volt az Úr előtt. Ez a nap volt a szombat, vagy héberül sabbath. Ezen a napon mindenkinek meg kellett pihennie a munkától. Ez azt jelenti, hogy a nép szombaton ne is egyen semmit? Isten most is gondoskodott róluk, mert amit a  hatodik napon szedtek, az elállt másnap is, így a nép a szombatot pihenéssel töltötte. De, hogy lehet az, hogy a hét más napjain nem lehetett tárolni a mannát, a hatodik napon pedig még a szombati napra is lehet megtartani belőle? Isten ezzel is tanítani akarta a népet, hogy ő gondoskodik róluk, és számára nincsen lehetetlen. Sajnos ennek ellenére voltak olyan keményfejű emberek, akik most meg azért nem szedtek pénteken kétszer annyit, mert korábban erre ráfizettek mohóságuk miatt. Ők kimentek a pusztába szombaton is, hogy szedjenek a kenyérből, de aznap korgó gyomorral kellett lefeküdniük, mert ott nem találtak semmit. Isten nagyon elszomorodott ennek az ostoba hitetlenségnek a láttán.

Imádság: Uram, én olyan sokszor gondolom, hogy valamit jobban tudok, mint te. Köszönöm, hogy olyan türelmes vagy velem. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 16, 21-30.


Február 17.  2Mózes 16

Mindenki annyit gyűjtött, amennyire szüksége volt.

A családfők szorgalmasan gyűjtögettek. Kitartóan meregették azt a furcsa fehér valamit, ami a puszta homokját borította. Óvatos munkára volt szükség, máskülönben homok is jutott volna az edényekbe, és nincs annál kellemetlenebb amikor a homok csikorog az ember fogai alatt.

Nagyon kíváncsiak voltak mindannyian az ízére annak a kenyérnek, amit Isten adott.

Már mindannyian szégyellték magukat, amiért zúgolódtak. Szégyellték, hogy ilyen hamar elfeledték azokat  a  hatalmas dolgokat, amiket értük tett az Úr. De leginkább az fájt nekik, hogy várakozásukkal ellentétben, Isten nem megbüntette őket, hanem szeretettel gondoskodott róluk.

Szedtek eleget a család minden tagjának, de csak egy napra valót, mert Mózes figyelmeztette őket, hogy Isten minden nap gondoskodni fog róluk, és nincs értelme tartalékot felhalmozni. Ennek ellenére voltak úgynevezett élelmes emberek, akik biztos ami biztos, gyűjtögettek másnapra is.

Ezek az emberek mindannyian pórul jártak, mert a kenyér másnapra megromlott, és megbetegedtek tőle. Mózes nagyon el volt keseredve, hogy nem fogadták meg figyelmeztető szavait.

Imádság: Uram, én nem aggódom a holnap felől, mert te minden nap gondot viselsz rólam. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 16, 17-20.


Február 16.

Mikor pedig a harmatszállás megszűnik, íme a pusztának színén apró gömbölyegek voltak, aprók, mint a dara a földön.

A nép ott állt Mózes és Áron előtt, és hallgatta Isten üzenetét: "Még ezen az estén húst fogtok enni, és holnap reggel kenyeretek is lesz. Ha elfelejtettétek, akkor újból megtanuljátok, hogy én vagyok az Úr."

Az izraelitákban nagyon nagy volt a várakozás. Vajon mit fog tenni most Isten? Mi lesz ebből az egészből? Nem kellett sokat várakozniuk, mert rövidesen, alkonyat után, temérdek fürj lepte el a tábort. Volt hús rengeteg, és reggel, amikor felkeltek látták, hogy amerre csak a szem ellát, kenyérrel volt borítva a föld.

Ez a kenyér nem olyan volt, amihez korábban szoktak. Csodálkozva néztek egymásra, és próbálták megfejteni a rejtélyt. Az alakja ismeretlen volt, és a színe fehér. Mózes magyarázta el nekik, hogy ez az a kenyér, amit Isten adott. Jutott belőle bőven mindenkinek, jóllakhatott belőle az egész nép apraja-nagyja.

Mi is átélhetjük Isten csodáit már korán reggel, ha keressük jelenlétét.

Imádság: Köszönöm Uram, hogy mindenben gondot viselsz rólunk. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 16, 11-16.


Február 15. 2Mózes 16.

Járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat.

Mózesnek a nép elé kellett járulnia Isten üzenetével. Szólt Áronnak, hogy gyűjtse össze a népet, mert feljutott az Úrhoz a zúgolódásuk. Áron megpróbálta a népet meggyőzni, hogy Isten gondoskodik róluk. Ők viszont lopva mindig a puszta irányába fordították a tekintetüket, és elfogta őket a rémület, mert látták a felhőt, amiben tudták, hogy ott volt Isten. Ugyanez a felhő járt a nép előtt, amikor kijöttek Egyiptomból. Tudták, hogy zúgolódásukkal megbántották Istent, és legszívesebben elbújtak volna szégyenükben.

Isten mindig a közelünkben van, soha nem hagy el bennünket. Tud mindenről, ami velünk történik, és hall mindent, amit mondunk.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy egész életünket Istenre bízhatjuk, és nemcsak azt hallja az Úr, ha zúgolódunk, hanem azt is, ha megbánjuk vétkeinket. Isten szeret minket.

Imádság: Uram segíts nekem, hogy soha ne okozzak neked szomorúságot! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 16, 9-10.


Február 14.  2Mózes 16.

 És monda az Úr Mózesnek: Íme én esőképpen bocsátok nektek kenyeret az égből.

Mi az oka annak, hogy mi emberek olyan hamar elfeledkezünk Istenről, ha valamilyen nehéz helyzetbe kerülünk? az izraeliták mindennap elvárták Istentől, hogy valami csodával kényeztesse őket, de nem akartak tudomást venni arról, hogy Istennek is voltak elvárásai. Ők úgy gondolták, hogy elég az, ha Isten szereti őket, és nekik ezt egyáltalán nem kell viszonozni.

Már elfeledkeztek Istenről, nem törődtek az ígéreteivel. Nem akartak semmit, csak jóllakni. Azok a szavak, amelyekkel Mózest támadták, tulajdonképpen Istent hibáztatták.

Isten azt mondta: "Rendben van, megnézem, hogy tényleg ez hiányzik csak, hogy engedelmesek legyetek nekem. Lesz kenyeretek, amennyit csak akartok."

Legyen tanulságos ez a történet számodra. Ne feledkezz meg Istenről, ha megpróbáltatások érnek! Ő azt akarja, hogy engedelmeskedj neki, és ne hagyd el őt soha. Minél nagyobb a próba az életedben, annál közelebb van hozzád Isten.

Imádság: amikor nehéz helyzetben vagyok, mindig emlékezni akarok arra, amit értem tettél! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 16, 4-8


Február 13.  2Mózes 16.

A pusztában az egész nép zúgolódott Mózes és Áron ellen.

Megkezdődött a nagy utazás. az egész nemzet talpon volt, 600.000 felnőtt és a gyerekek, akiket meg sem számoltak. A vándorlás nagyon kimerítő volt, de Isten végig népe mellett maradt. Az izraeliták egy szörnyű múltat hagytak maguk mögött. Egyiptomban rabszolgák voltak, minden alapvető emberi jogtól megfosztva. Gyakran bántalmazták őket, és kimerítő robot alá vetettek mindenkit. Aztán Isten csodálatos módon közbelépett, és eljött a szabadulás felemelő pillanata...

A pusztában viszont a kitörő örömnek már nyoma sem volt, minden méterért meg kellett küzdeni a sivatag homokja ellen, éhesek voltak, szomjasak és kimerültek. Egyre gyakrabban emlegették a régi életet, már nem tűnt olyan borzalmasnak a múlt. Kiabáltak vezetőikkel, Mózest és Áront hibáztatták mindenért: "Miért hoztatok ki minket a pusztába, azt akarjátok, hogy mindannyian itt pusztuljunk el? Miért nem hagytatok bennünket Egyiptomban, ahol legalább volt mit ennünk, és nyugodt életünk volt?"

Nyugodt élet... Milyen igazságtalan is tud lenni az ember. Elégedetlenségükben készek voltak mindent megtagadni, amit Isten tett velük, pedig ez a zúgolódás nem vitte őket előbbre, csak még több nehézséget okozott nekik.

Tanuld meg: Az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. (5Mózes 8,3.)

Keresd ki a bibliádból! 2Mózes 16, 1-3


Február 12  2Mózes 12.


És elindultak az Izrael fiai Ramszeszből Szukhótba, mintegy hatszázezren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül

Végre elérkezett a várva várt nap. Izrael gyermekei elindulhatnak arra a földre, amelyet Isten adott nekik. Négyszázharminc év rabszolgaság a fáraók uralma alatt, és most végre elérkezett a szabadság pillanata. Micsoda örömmel ünnepelhették az emberek a szabadságukat. Énekeltek, ugráltak, mindenki mosolygott, talán még voltak, akik zokogtak is a nagy élmény hatására.

Legtöbben azt hitték, hogy már az ígéret földje előtt állnak, de az még nagyon messze volt. Hosszú volt még az út Kánaánig, sokszor kellett addig ellenséggel megküzdeni, és ki kellett állni a próbákat, amelyeket a sivatag kegyetlen éghajlata állított a nép elé. Gyakran zúgolódtak, de Isten azt akarta, hogy ezek a próbák megtisztítsák az izraelitákat. A nehézségek idején sem hagyta el az Úr az ő népét. Felhő formájában mutatta az utat. amikor megállt a felhő, megpihentek az emberek, amikor elindult a nép is felkerekedett.
A hívő ember is úton van az ígéret földjére a mennyei hazába. A mi életünk itt a földön nagyon sok mindenben hasonlít a zsidók pusztai vándorlásához. számtalan nehézség teszi próbára az emberi életet, és a gonosz megpróbál mindent megtenni, hogy kísértésbe vigyen bennünket.
Isten azt ígérte, ha valaki követi őt, akkor mindig jó úton fog járni, és biztonságban célba ér majd. ezért kell kérünk minden nap Isten vezetését.

Imádság: Uram, adj erőt nekem, hogy mindig követni tudjalak téged, és ne zúgolódjak, ha nehéz próbák következnek be az életemben! Mindig bízni akarok benned! Ámen.

Február 11.  2Mózes 12

Hívatta a fáraó az éjszaka Mózest és Áront, és azt mondta nekik: Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül mind ti, mind Izrael fiai...

Végül a fáraónak el kellett engednie a népet, de mekkora szenvedést zúdított népére az engedetlenség miatt. Az izraeliták nem távoztak üres kézzel. Mindenféle értékes dolgot kértek az egyiptomiaktól: ékszert, aranyat, ezüstöt. Amit azok készségesen oda is adtak nekik, csak menjenek már végre. Most már ők akartak megszabadulni a zsidóktól. Mózes vezetésével még aznap eltávozott a nép. Minden úgy történt, ahogy azt Isten előre megmondta. 

Nekünk ma könnyű dolgunk van. Nem kell megvárni, hogy egy emberen keresztül értesüljünk a dolgokról, mint ahogy az izraeliták esetében volt, akiknek Mózes volt a szószólójuk. Mi minden nap kezünkbe vehetjük Isten igéjét, és eligazodhatunk az élet útvesztőiben annak segítségével. A Máté evangéliumának 24. fejezetében, a hetediktől a tizennegyedik versig tartó igeszakasz leírja mindazt a nyomorúságot, ami ebben a világban be fog következni. Ez a kétezer évvel ezelőtt keletkezett prófécia sok olyan dologról számol be, ami mára a világ egyes helyein valósággá vált. A Szentírás viszont ígéretet is tartogat a számunkra. Az új föld és az új ég ígéretét, ahol már nem lesz többé semmi szenvedés. Ezekben az ígéretekben megbízhatunk, hiszen látjuk, Isten minden esetben tartja a szavát. Istennél nincs senki, aki hatalmasabb és megbízhatóbb lenne.

Imádság: Köszönöm Uram, hogy te minden ígéretedet valóra váltod, amit a Bibliában olvashatunk. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 12, 31-36.


 

 Február 10.  2 Mózes 12

És volt nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna.


Bekövetkezett Isten legszörnyűbb csapása Egyiptom födjén. Minden család elvesztette a legidősebb gyermeket, és az állatok elsőszülöttei is elpusztultak. Nem volt ház, ahol ne lett volna veszteség, kivéve azokban az otthonokban, ahol az ajtófélfák vérrel voltak megjelölve. nagyon nagy árat kellett az egyiptomiaknak fizetni azért, hogy megtudják, Istennél nincs nagyobb hatalom. A fáraó rádöbbent, hogy Istent nem lehet megcsúfolni.

Ez a történet minket is emlékeztet arra, hogy ebben a világban sem tombolhat  a gonosz tetszése szerint. Isten nem hagyta el a világot, és nagyon jól látja mindazt a szörnyűséget ami ma történik. Tud a háborúkról, tud a gyilkosságokról, és semmilyen bűn nem marad rejtve előtte. Véget vet az Úr minden gonoszságnak, ha annak elérkezett az ideje.

De Isten kegyelmes, az ítélettől minden ember megmenekül, aki megbánja bűneit, és hisz az Úr Jézusban. Aki megtér, az kegyelemben részesül. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten szeretettel lehajol hozzánk, annak ellenére, hogy azt mi megérdemelnénk.

Imádság: Köszönöm Uram, hogy te nem feledkezel meg azokról, akik mások bűnei miatt kénytelenek szenvedni. Jó tudni, hogy mindenkire kiterjeszted kegyelmedet, aki hozzád megtér. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 12, 29-30.


 

Február 9.  2Mózes 12

És amikor bementek a földre, amit az Úr ad nektek, amint megígérte, akkor tartsátok meg ezt a szertartást.

Isten azt akarta, hogy a nép örökre emlékezzen arra, hogyan szabadult meg Egyiptomból. A zsidóknak a pászka ünnepét, ami az új év kezdetét is jelenti, ugyanúgy kellett megünnepelni, mint ahogy azt Egyiptomban tették.

Az ünnep ma is így zajlik le Izraelben, mely alkalmat teremt arra, hogy a gyerekeknek, aki érdeklődnek az ünnep eredete felől, a családfő elmagyarázza, miként szabadította meg Isten az ő népét Egyiptomból.

Az Úr Jézus is megünnepelte a pászkát tanítványaival, közvetlenül kereszthalála előtt. Jézus azt mondta nekik, hogy a jövőben mindig emlékezzenek meg erről, mert ő az a Bárány, aki életét adta az egész emberiségért, aki elvette a világ bűneit.

Mi is erről emlékezünk meg, valahányszor magunkhoz vesszük az úrvacsorát.

Imádság: Uram, soha nem akarok megfeledkezni arról, amit értem tettél. Köszönöm, hogy ha őszintén megbánom a bűneimet, akkor te mindig megbocsátasz. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 12, 24-28


 

Február 8.  2Mózes 12

És meglátja a vért az Úr a szemöldökfán és a két ajtófélfán, és elmegy az Úr az ajtó mellett...

 

A pászka ünnepe nem csak abból állt, hogy az izraeliták megölték és elkészítették a bárányt, hanem annak vérét az ajtófelekre kellett hinteni. Miután ezzel végeztek, be kellett menniük a házba, amit nem hagyhattak el reggelig. Mózes felkészítette a népet a tizedik csapásra Az éj folyamán Isten büntetése sújtja Egyiptomot, és amelyik házon nem lesz ott a vér, nem menekül meg. Lehet, hogy az izraeliták között voltak olyan magabiztos emberek, akik nem vették a fáradtságot, és nem engedelmeskedtek Istennek. Azt gondolták, hogy elég az Izrael népéhez tartozni, ez majd megmenekíti őket. Bizony ezekkel az emberekkel ugyanaz történt, mint az egyiptomiakkal. Csak a bárány vére jelentett megmenekülést. Az aranymondásunk, amit ezen a héten kellett megtanulni ugyanezt erősíti meg: Isten Fiának, Jézusnak vére megtisztít bennünket minden bűntől.

Minden ember bűnös, és átok alatt van. Csak Jézus vére szabadíthat meg minket Isten jogos büntetésétől. 

Imádság: Köszönöm neked Jézus, hogy értem is folyt a véred a kereszten, és engem is tisztára mostál bűneimtől. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 12, 21-23


 

Február 7.  2Mózes 12

És ilyen módon egyétek azt meg: derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon, és pálcáitok kezetekben, és nagy siettséggel egyétek azt, mert az Úrnak páskája az.

Mit kellett az izraelitáknak tenni a báránnyal és a kecskével? Le kellett vágniuk azokat, és meg kellett sütni. Megenni viszont nem sok idő maradt, mivel nem kényelmes lakomáról volt most szó, hanem, amint megették a sültet, rögtön felkerekedtek és elindultak. Ezért kellett magukon viselni az izraelitáknak a sarut és a felöltőt. Isten ezt azért parancsolta így, mert tudta, hogy ez lesz a szabadulás órája, és a nép legyen kész az indulásra.  A fáraó azt hitte, hogy ellenállhat Istennek, de most neki is meg kellett tudnia, hogy az Úrnál nincs nagyobb és hatalmasabb.

Hasonlóképpen a fáraóhoz, aki oly sok szenvedést okozott Izráel gyermekeinek, a sátánnak is sok hatalma van ezen a földön, amit arra használ föl, hogy az embereket gyötörje és rabságba hajtsa. De Isten nem feledkezett meg az emberiségről, mint ahogy a zsidókról sem feledkezett meg Egyiptomban.

Jézus Krisztust azért küldte el hozzánk az Atya, hogy megtörje a gonosz hatalmát. A Biblia  úgy beszél Jézusról, mint Isten Bárányáról. Bizonyára már rá is jöttél, hogy a báránynak  akkoriban, miért is volt olyan nagy szerepe, amikor az izraeliták a szabadulásukra készültek. A következő napokban még többet tudhatsz meg arról, hogyan kapcsolódik az Isten Báránya elnevezés a zsidóság nagy ünnepéhez, a pászkához.

Imádság: Uram, köszönöm, hogy te meg tudsz szabadítani a Sátán  hatalmától. Te nem hagyod, hogy gonoszé legyen a győzelem a földön. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 12, 11-15. 


Február 6  2 Mózes 12.

Szóljatok Izrael egész gyülekezetének: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint...

A múlt héten arról olvashattunk, hogy micsoda szörnyűségeket engedett Isten bekövetkezni Egyiptomban, amiért a fáraó nem akarta elengedni Izráel népét.

Eddig kilenc csapás sújtotta az országot: vérré vált a víz, mindenhol békák ugráltak, még a fáraó fekhelyét sem kímélték.

Mindenféle nyavalyák, kártékony állatok, amelyek kínoztak embert s állatot egyaránt. Pusztító viharok sepertek végig a földön, és következett a három napig tartó teljes sötétség. A fáraó minden csapás után megígérte, hogy elengedi a népet, de amikor elmúlt a veszedelem mindig meggondolta magát.

Isten aztán megelégelte a fáraó makacskodását, és egy utolsó csapással sújtotta az egyiptomiakat.

Ezután a csapás után maguk az egyiptomiak kérték az izráelieket, hogy távozzanak az országukból. Ez az esemény a zsidóság legnagyobb ünnepévé vált, és az új esztendőt attól a naptól számítják, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból. Ez az ünnep nagyon fontos Izraelben, melyhez elengedhetetlenül hozzátartozik egy fiatal bárány vagy egy fiatal kecske levágása.

Ezt az ünnepet a pászka ünnepének hívják, és ezen a héten megtudod, miért olyan fontos ez az ünnep a mi számunkra is.

Tanuld meg: Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől.(1János, 1:7)

Keresd ki a Bibliádból: 2Mózes 12, 1-6


 

Február 5. 2Mózes 3-10

Nem látták egymást, és senki sem kelt föl az ő helyéből három napig. De Izrael minden fiának világosság volt az ő lakhelyén.

El tudsz képzelni olyan nagy sötétséget, hogy még az orrodig sem látsz el? Körülötted szinte tapintható a sötétség, és mindig ott van a veszélye annak, hogy bármibe belebotolhatsz, vagy nekimész valaminek. A rettegésről ne is szólva, ami ilyenkor előveszi az embert. Ilyen volt a kilencedik csapás, amit Isten bocsátott Egyiptomra. Mindenütt sűrű sötétség, kivéve, ahol az izraeliták laktak.
János evangéliuma úgy beszél Istenről, mint a világosságról, akiben nincsen sötétség. ahol nincs jelen Isten, ott sötétség van, de ahol ő van, ott világosság van. Ma is sok helyen uralkodik a sötétség hatalma szerte a világban. Rengeteg ember szenved a gonosz hatalmak miatt. De Isten is jelen van ebben a világban, és aki bízik benne, az megtapasztalja, hogy ő hatalmasabb, mint a gonosz erők.
Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő a Világ Világossága, és aki őt követi nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (János 8,12.)
Számunkra az a legbölcsebb döntés, ha az Úr Jézust követjük, és rábízzuk az életünket. lehet akármilyen nagy a sötétség ebben a világban, az ő világossága mindig velünk marad.


Imádság: Köszönöm Úr Jézus, hogy nálad mindig menedéket találok, és nem kell félnem a sötétségtől. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 10, 21-29Február 4.  2Mózes 3-10

Mert ha te nem akarod az én népemet elbocsátani, imé én holnap sáskát hozok a te határodra.

Ma arról olvashattál a Bibliában, hogy Isten sáskákkal büntette meg az egyiptomiakat és a fáraót.Mindent elleptek ezek a mohó rovarok, és semmit sem hagytak a termésből. Ez egy kicsit meglágyította a fáraó szívét, de az egész népet nem akarta elengedni, csak a férfiakat. Mózes nem engedett. Közölte a fáraóval, hogy az asszonyokat, a gyerekeket, de még az állatokat is el kel engednie. A fáraó újból megkeményítette magát, és nem akarta elengedni az egész népet. Mindazok ellenére amit látott és tapasztalt.
Isten nem elégszik meg azzal, ha valaki csak részben akar engedelmeskedni.
A második versben azt olvashatjuk, hogy az izraelitáknak mindent el kell mesélniük unokáiknak, ami Egyiptomban történt velük. Hadd tudják meg a jövő generáció gyermekei, milyen hatalmas dolgot cselekedett Izraellel az Úr!
Isten azt akarja, hogy mi is mondjuk el mindenkinek, milyen hatalmas dolgot cselekedett az Úr Jézuson keresztül a mi életünkben.

Imádság: Uram, mindenkinek szeretném elmondani, amit értem tettél. Olyan jó lenne, ha mindenki megismerne téged. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 10, 1-6


Február 3.
2Mózes 3-10

 

S megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyújtom a kezemet Egyiptomra, és kihozom az Izráel fiait közülük.

 Ha a fáraó engedett volna Mózes és Áron szavainak, és az izraelitákat szabadon engedte volna, nem következett volna be az a rengeteg nyomorúság, amitől ő is, és az egész nép olyan sokat szenvedett. Isten nem hagyja magát megcsúfolni.

Ezt Mózes is nagyon jól tudta, ezért ment vissza még egyszer a fáraóhoz, bár tudta, hogy a fáraó nem fog engedni. Emiatt kellett annak a sok borzalomnak megtörténnie, amit ennek a résznek a 7. 8. 9 és 10. verse ír le. Mindezek a csapások megtörténhetnek kicsiben is. Sajnos elő szokott fordulni, hogy egyesek engedetlensége miatt másoknak is kell szenvednie a következményektől. Akár olyan formában is, hogy valakinek ígéretet teszel valamire, és aztán nem váltod be. Milyen nagy fájdalmat is lehet így okozni.
Isten azt akarja, hogy engedelmeskedjünk neki, és cselekedeteinkkel is tegyünk bizonyságot hitünkről.

 

Imádság: Taníts meg engem engedelmeskedni! Ámen.

 

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 7, 1-12.

 


Február 2. 
2Mózes 3-10


Annakokáért mondd meg az Izrael fiainak, hogy Én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz szolgálatai alól.

Az izraeliták nagyon megdühödtek Mózesre és Áronra, amikor látták, hogy még nagyobb lett a nyomorúságuk közbenjárásuk miatt.
Mózes Istenhez fordult: "Látod, Uram még nagyobb nyomorúságba taszítottál bennünket, ahelyett, hogy segítettél volna nekünk."
De Isten így válaszolt: "tudom nagyon jól, hogy mit akarok tenni, megmutatom a hatalmamat, és szabaddá teszem a népet. Beváltom az ígéretemet, mert látom, milyen elhordozhatatlan terheket raknak az én népemre." Mózes visszament a néphez, és mindent elmondott nekik, amiket Istentől hallott, de az emberek nem akartak hallgatni rá. Csalódottak voltak és kiábrándultak

Ez így van a mi hitéletünkben is, sokszor hisszük azt, hogy Isten nem figyel imádságainkra. Kéred, hogy segítsen meg egy nehéz helyzetben az iskolában, vagy legyen veled a nyomorúságodban, amikor beteg vagy, de úgy tűnik, mintha hátat fordított volna neked. Ilyenkor nem szívesen látsz senkit magad körül, szeretnél egy kicsit magadban duzzogni. Pedig Isten ilyenkor is lát téged, és egyáltalán nem feledkezett meg rólad.
Neki már megvan a terve arra, hogy számodra a legjobbat hozza ki nehéz helyzetedből, bár ezt még nem látod. Csak a hitedre hagyatkozhatsz. De ne felejtsd el, hogy ő beváltja az ígéreteit!

Imádság: Uram, taníts meg bízni mindenkor benned, még ha oly távolinak tűnsz is!  Ámen.

Keresd ki a bibliádból! 2Mózes 5, 1-8


Február 1.  

2Mózes 3-10.

A fáraó pedig mondta: Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam Izrael fiait?

Szerencsére Mózesnek nem kellett egyedül a fáraó elé járulni. Bátyja, Áron elkísérte. Mindig könnyebb valamit úgy elvégezni, ha társa is van az embernek. Két ember mindig támogatni tudja egymást, és tudnak imádkozni is egymásért. A fáraó nem fogadta őket kitörő örömmel, hanem igen nagy haragra gerjedt, amikor meghallotta, hogy az izraeliták felszabadítását akarják. "Nem ismerem az Isteneteket" - vetette oda nekik tömören a fáraó. Sőt, ahelyett, hogy elengedte volna a népet, még jobban megnövelte a terheket.

Mózes a fáraó előtt

Hitükért ma is sokan szenvednek. egyes országok vezetői nem akarnak semmit tudni Istenről, és üldözik a keresztényeket. Az ember azt hihetné, hogy a gonoszságnak semmi sem állhat ellen, és a Sátán még az Istennél is erősebb. Istennél viszont nincs semmi, ami hatalmasabb.

A következő napok olvasmányaiból azt tudhatjuk meg, hogy Isten hatalma előtt mindenkinek meg kell hajolni, valamint azt, hogy ő megtartja az ígéreteit, amelyeket Mózesnek, és az izraelitáknak tett.

A mi világunkban is sok a gonoszság és nagy a sötétség, de az Úr egyszer véget vet ennek, és örökké ragyogni fog igazságossága.

Imádság: Uram, hiszem, hogy egyszer mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz hatalmad. Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból!2Mózes 5, 1-11.)