Adósságkezelés

  

   Itt ebben a világban mindenkinek természetfölötti forrásból kell élni. Az egész életünknek kell Istentiszteletté válni. Bármit teszünk itt vagy máshol a leghétköznapibb dolog is tiszteli Istent vagy épp ellenkezőleg, nem tiszteli őt.

   Az Írás mondja, hogy bármit amit teszünk vagy cselekszünk Isten dicsőségére tegyük. A sáfárság üzenete kiterjed az egész életünkre.

 

Hogy is keveredhetünk adósságba?

    A fogyasztói társadalom legjellemzőbbje a reklám. És mit mond a reklám? Azt mondja a reklám, hogy ez az egy életünk van, ezt ki kell használni. Ha ezt vagy azt nem veszed meg az már soha többé nem térül vissza. És aztán másnap, sőt harmadnap is ezt látod.

   A hűség a világ szemében az teljesen értéktelen. De csak az ő szemükben. Isten szemében nagyon nagy érték a hűség és a becsületesség.

   Ha nincs pénzed mondja a reklám nem baj, majd adunk kölcsön sőt 3 hónapig nem is kell fizetned, vagy fél évig választhatsz. Még kamatot is választhatsz legalább is azt hiszed. És nagyon sokan bedőlnek ennek. És nagyon hamar belezuhannak egy nagyon mély adósságba. És erre megint jön a megoldás:

 

ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL

 

   Ezt is felveszik sokan és még mélyebbre mennek az adósságba. Majd eladósodnak. Pedig Isten szemében az adósság az bűn a Biblia alapján. Ő nem szereti, Ő nem akarja ezt.

   Sehol nem lehet a Bibliába olvasni, hogy "vegyetek kölcsön", inkább azt olvasod:"adjatok!" Azért megyünk bele adósságokba, mert türelmetlenek vagyunk és hitetlenek, hogy Isten meg tudná nekünk úgy is adni Lehet, hogy talán nem ma hanem két év múlva. Megadhatná nekünk és meg is adja, mert az Ő ígérete szerint: "a szükségeinket betölti".  Türelmetlenségünk miatt tehát belemászunk az adósságba és utána nem tudunk vele mit kezdeni. És akkor jó esetben rohanunk Istenhez. És ez nem baj, ha odamegyünk, mert akkor jó helyre megyünk. Vagy az Isten emberéhez.

Nem azért hogy visszafizesse az adósságodat, hanem, hogy segítsen, hogy lehet kikerülni, vagy ha már benne vagy hogy lehet visszafizetni.

 

Máté 6:31 " Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk?- vagy: Mit öltsünk magunkra?"

 

   Ezt azért ne kérdezzük, mert Isten gondoskodik rólunk. És ezt Ő megígérte.

   Az adósság olyan pénz vagy tulajdon, amit valaki tartozik megadni a másik személynek, akitől kölcsön kapta. Jogilag is az emberi törvények szerint is.

Mit is kezdjünk ezzel az adóssággal, ha már megvan? Tudomásul kell venni, hogy az adósságnak, mint érzés testi érzelmi és pszichés hatása is van ránk nézve. Nagyon rosszul érezzük magunkat. A Bibliában olvasunk egy próféta tanítvány özvegyről, aki odament a prófétához és mondta, hogy jönnek a hitelezők és el akarják vinni a fiaimat. Mit tegyek segíts!  Volt neki olaja. A próféta mondta. Add el az olajad fizesd vissza az adósságot és ami megmaradt abból éljetek te és a fiaid.

   Tehát mit kell tennünk, ha adósságunk, van? Először is menjünk oda Istenhez (Isten emberéhez). Beszéljük meg vele, hogy ilyen helyzetbe kerültem: Segíts!   A másik fontos dolog hogy működj együtt Isten emberével! Engedelmeskedj! Mondhatta volna az özvegyasszony is hogy mit kezdjen ő azzal a pár liter olajjal. De nem ezt mondta, hanem együttműködött és mindent megtett annak érdekében, hogy valahogy kikeveredjen ebből a dologból és minden tőle telhetőt meg akart tenni ennek érdekében.  Hajlandó volt feláldozni azt amilye volt.

   Ha mégis adósságba keveredünk, akkor az a legfontosabb dolog hogy nézzük meg, hogy mink van. Két dolog miatt nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mink van. Hogyha tudjuk, hogy mink van, akkor elégedettek, sőt hálásak leszünk Istennek hogy mennyi mindent adott már nekünk. Mert ha arra nézünk, amink nincs, akkor hálátlanok leszünk. A másik fontos dolog, hogy szabaduljunk meg tőle, mindattól, amire már nincs szükségünk. Semmiképp ne gondoljuk, hogy az adóssággal pató pálként kell foglalkozni, hogy "Ej,  rá érünk arra még".

  Oda kell menned ahhoz, akinek, tartozol, legyen az bármilyen intézmény, és elmondani milyen helyzetbe vagy és kérni segítséget.

Isten mindig ad megoldást, mindig ad útmutatást arra nézve, hogy mit tegyünk. A kitartó hűségünket megjutalmazza Isten.

 

Niki 2008. július 23.

 

 

 

Pénzért könyörgök Uram! - Pénzügyi tanácsSzeretettem mindenek felett azt kívánom, hogy gyarapodjál és légy egészséges, amint a lelked is gyarapszik.
3János 2.Maga az Úr tanított engem egyszer a pénzügyekkel kapcsolatos hitről sok évvel ezelőtt. Akkoriban a területen szolgáltam és éppen napok óta imádkoztam és böjtöltem súlyos anyagi helyzetemmel kapcsolatban. Az Úr szólt hozzám, és azt mondta:

— Az a te bajod, hogy nem gyakorlod, amit prédikálsz. Prédikálod a hitet, de nem gyakorlod.

Tiltakoztam: — De Uram, hiszen azt teszem!

— Ó, te gyakorlod a hitet, amikor gyógyulásról van szó,és ez dicséretes— mondta. — Használtad a hitedet az üdvösséggel, a Szent Szellem-keresztséggel és a gyógyulással kapcsolatban.

De a hit mindenben ugyanaz. Ha gyógyulásra lenne szükséged, hittel megragadnád, és nyilvánosan bejelentenéd, hogy meggyógyultál. Ugyanezt kell tenned a pénzügyekkel kapcsolatban is. Megmondom, mit tegyél: először is soha ne imádkozz pénzért — azaz olyan értelemben ne, ahogy eddig. Amire szükséged van, az a földön van. Én nem fogok pénzt hullatni a mennyből. Az hamisítvány lenne, és én nem vagyok pénzhamisító. Amire neked szükséged van, az ott van lent. Én teremtettem a földet és mindent, ami rajta van. Én azt nem az ördögnek és az övéinek teremtettem. Igényelj annyit, amennyire szükséged van. Egyszerűen csak mondd azt: „Sátán, vedd le a kezedet a pénzemről.” Mert a Sátán az, aki visszatartja tőled, nem én.


(Kenneth Hagin)


Megvallás: Jézus megváltott engem az ellenség kezéből. És Jézus nevében hatalmam van követelni azt, amiről Isten gondoskodott a számomra.

(Minden területen - Kenneth Hagin)

forrás: Keresztény Club