Zászlós dicsőítés

 

zászlós dicsőítés

 

Sokan nem tudják, hogy miért lengetik egyes testvérek dicsőítés alatt a különböző színű zászlókat. Egyáltalán mit jelent a zászló lengetés és van e jelentősége annak, hogy milyen színű zászló emelkedik a magasba?

Megkértem Pusztai Editet, hogy ossza meg velünk amit a zászlós dicsőítésről ismernünk kellene.

 

Isten királyságának kihirdetése.

Gyülekezetünk is megérett arra, hogy zászlóval is hirdessük Isten Királyságát. Bugovics Ildikó tartott erről egy előadást.

Mint minden hatalomnak így Isten Országának is meg van a jelképe, méghozzá igen sok színű.
A Zászlózás a dicsőítés  prófétikus módja, Isten kijelentéseit továbbítja. Kapcsolat Isten és a gyülekezet, a Menny és Föld között. Kihirdetjük Isten igazságát.

De jelt adtál az Istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől.
Zsolt. 60:6


Szellemben is lehet lengetni és ki lehet tűzni a zászlót.
Aki zászlóval szolgál, fontos a tisztaság, a személyes közössége Istennel. Sokat kell lenni a trón előtt. Fontos az ige ismerete, mert lehet, hogy az Úr úgy ad üzenetet, amely kapcsolódik ahhoz az igéhez, amit ismerek.
Szellemi harcot is kifejezhetnek a mozdulatok és a zászló maga is.
Hadi jelvénynek nevezi az ige.

Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izrael szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről.
Ézsaiás. 11:12,


A zászló megszerzése = uralom megszerzése. Így van ez a világban is.
Az Úr igazságáról való zászló van kitűzve az életünk felett. Az ellenség is kiakarja tűzni a maga zászlóját. Fontos a befedezettség, engedély, a vezetőktől, szellemi egészség és tisztaság, rendezett élet.
A zászlóvivőt előbb éri a támadás, mivel élen jár a csatában.

Adjatok jelt a kopár hegyről, hangosan kiáltsatok nekik!
Integessetek, hogy vonuljanak be a nemesek kapuin!
Ézsaiás 13:2

Isten harcra buzdítja népét.

Fontos, hogy az elhívás Istentől legyen. Fontos, hogy gyakorolja és értse is amit csinál.

Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb!-s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt.
János 14:10,11,


A zászló színeinek jelentése: jelképe,

Fehér    = univerzális szín, tisztaság, Szent Szellem, élet, menny, menyasszony
Arany    = dicsőséget és Isten jellemét  jelképezi, kegyelem,
Ezüst     = megváltás, bölcsesség, hit,
Piros      = Jézus vére, győzelem, szeretet
Kék        = menny színe, Szent Szellem jelenléte, Isten igéje, igazság
Zöld       = szabadság, élet újjászületés, gyógyulás,
Narancs  = Szent Szellem tüze, öröm, gyümölcs termés, erő, aratás,
Lila         = fenség ,királyság, Isten neve,
Barack    = feltámadás színe,
Bronz      = szenvedés,

Jelképek:
Sas, oroszlán, kard, galamb, korona, feliratok, igék,

Zászlótartás:
Felfelé mutató zászló: várakozás Isten üzenetére, de a győzelmet is kifejezi.

Rezgő mozgás:
kihirdetés.

Hullámzó mozdulatok:
Szent Szellem jelenléte, víz,

Célja:
Isten nevének felemelése, Istenről és a gyülekezetről szól. Tiszta indítékok, csak elhívásból álljunk ki a gyülekezet elé a zászlóval, mert a mozdulatok prófétikusak is lehetnek.
Nem embereknek szolgálunk, hanem az Úrnak.

Alap mozdulatok:
kis és nagy nyolcasok magunk előtt, vagy a fej fölött - a végtelent fejezi ki.
Hullám mozdulatok, kör kicsi és nagy.
Ezeket lehet egy illetve két kézzel is tenni. forgások, fej felett lengetés,
 
Pusztai Edit
2011.11.23