Vázlat

 

Barátaimnak mondom: Ne féljetek!

 
Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de aztán semmi  egyebet sem tudnak tenni.  Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom nektek: Tőle féljetek.  Ugye, öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok.  Mondom nektek, ha valaki megvall engem az emberek előtt, az emberfia is megvallja azt Isten angyalai előtt.
Lukács 12, 4:8

  

Ma is sok ember félti a karrierjét, vagy kapcsolatait – nem meri vállalni hitét.

 - Az nem oda való, magánügy! – ez hazugság

 - Sok hívőnek nagy a hangja a gyülekezetben, de a munkahelyükön hallgattak

 - Sokan félnek a visszautasítástól.

 - Mások félnek attól, hogy nem tudnak mit szólni


A mai ige szeretne buzdítani bennünket – ne féljetek! Ha féltek attól, hogy nem tudjátok, mit mondjatok, kezdjetek bele BÁTORSÁG – A
Szentlélek megadja a szavakat! Tapasztaltad már?

A félelem nem krisztusi erény. Bátorságra van szükség a bizonyságtételhez. Azok, akiknek tiszta az életük, nincs okunk félni , de akiknek tisztátalan azoknak igen.

Meg vannak számlálva a hajunk szálai
A bátorításhoz hozzátartozik Isten gondviselése.

Mit jelent? Hogy semmi bajunk nem fog esni soha? Hogy nem kerülünk hátrányos helyzetbe hitünk miatt, hogy nem fognak elutasítani, hogy nem fognak bántalmazni? NEM.
Megölhetik a testet, de a lelked nem. Isten kezében vagy. Még akkor is, ha üldöznek.


Boenhoffer mondta, aki evangélikus lelkész, teológus volt Auswitzban, hogy minden golyó, amit felém lőnek először Isten előtt megy el. Ő mártírhalált halt és vállalta.

Hogy mennyire így van ez. Itt beszél arról, hogy hatóságok, felsőbbségek elé hurcolnak titeket. Ez meg is történt. S ma is megtörténik a világ számos pontján. Itt most nem jár ilyen következménnyel a tudatosan vállalt hit. De nem látom, hogy ez a bizonyságtétel fellendülését jelentené.
Talán épp fordítva.

Az Ige döntés elé állít minket:
Aki megvall – azt az Emberfia is megvallja
Aki megtagad – én is megtagadom
Súlyos következmény. Hit és hitvallás elválaszthatatlan. Ha azt gondolod, hogy megtértem az már elég, akkor rosszul gondoltad

 
Szívvel hiszünk – megigazulás
Szájjal teszünk bizonyságot – üdvösség
 

"Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk"
Róma 10,9-10


Szeretném, ha mindannyian tudnánk hozni egy döntést a szívünkben. De ne tégy semmi ígéretet, ha nem vagy kész megcselekedni!

 

 

 

forrás: http://www.merenyi.baptist.hu