Dave Breese: Megszabadulni a depressziótól - A depressziós jelenség

 
A depressziós jelenség

Nyíltan kell beszélnünk egy komoly aggodalomról, ami elhatalmasodott a világon. Olyan időben élünk, amit könnyen fel lehet ismerni, és amely hivatalosan fogalmazva az utolsó napok ideje. A szentírásban sokszor van szó az utolsó napokról. Azokon a leírásokon keresztül egy bámulatosan részletes képet tár fel a Biblia arról, hogy milyen lesz az élet, ahogy az idők  vége felé közeledünk. Egyike azoknak a dolgoknak, amit a Biblia mond:

"Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek." Lukács 21,26
Ahogy mélyebbre ásunk, azt találjuk, hogy a végső időkben élő embereket szörnyű viselkedésük jellemzi majd, mint hogy "a szeretet sokakban meghidegül" (Máté24,12). Egy alapvető változás lesz az emberek szívében, és a dolgokhoz való hozzáállásukban, szerte a világon, ahogy a történelem beteljesedése felé közeledünk.
Sajnos, ez az alapvető változás a hozzáállásban nem csak a világiakra igaz, akiknek nincs hitük, hanem igaz némelyolyan emberekre is, akik hívőknek vallják magukat. Mellesleg had mondjam már most az elején, hogy a depresszió a pontos megállapítás egy olyan emberről, aki Istentől távol bűnben él. Krisztusba vetett hit nélkül, a szívünkben nincs örömmel telt várakozással, és az örök élet reménységével ... csak sötét kétségbeesés. A hitetlennek minden oka meglehet arra, hogy depresszióban hánykolódjon!
De amikor valaki kereszténnyé válik, az élet alapvetően más lesz. Az a mindent körülvevő ok a  depresszióra, kicserélődik egy sor beteljesülendő nagy és csodás ígérettel, melyeket Isten önt minden keresztény életébe. A keresztény kapja:
A megigazulást Istentől (Róma 3,24)
Az örök élet ígéretét (János 10,28)
A békességet (János 14,27)
A Szentlelket ajándékba (Róma 8,9)
Az imádság kiváltságát (Lukács 18,1)
Krisztus jelenlétének ígéretét (Kolossé 1,27)
Isten gondoskodásának ígéretét (Filippi 4,19)
Krisztus testének tagságát (Efézus 5,30)
Minden próbához az elegendő belső erőt (Filippi 4,13)
A győzelmet a bűn felett kegyelem által (Róma 6,14)
A reményt az időre és az örökkévalóságra (Titusz 1,2)
 
 
És ez még csak a kezdet. Egy kis gondolkodással minden hívő hozzá tudná adni ezekhez Krisztus kegyelmének akár száz bátorító bizonyítékát is az ő életében. Ahogy tovább folytatjuk a depresszióból való szabadulás nyitjainak keresését, gondolj vissza erre a listára! Ha hívő vagy, van okod a reménységre. Ha nem ismered Krisztust, magadévá teheted ezt a reménységet, mielőtt befejezed ennek a könyvnek az olvasását.
Elsőként a depressziós jelenségnek ezen a terjedelmes témáján fogunk gondolkodni, és különösen azon, hogy hogyan fog ez kiteljesedni az utolsó napokban.
Mi a depresszió? Nos, egy olyan embernek a szíve, aki odáig jutott, hogy azt mondja: "nincsenek válaszok, nincsenek megoldások", és elérkezik a kétségbeesés szélére. Valaki így mondta: "a kétségbeesés nagyobb bűn, mint bármelyike azoknak amelyek idáig sodorták."
 
A Biblia sokat beszél az ember értelméről. Azt ígéri, hogy az értelmet meg lehet újítani. A Biblia azt is a szemünk elé tárja, hogy a depresszió  ópiuma mennyire meg fogja bénítani az emberek értelmét az utolsó napokban szerte az egész világon. Ha ez a depresszió megkörnyékezett téged: ha úgy tűnik, hogy a lehetőségek az életben mind elhagytak, és te csak sötétséget látsz magad előtt, akkor lehet, hogy magával ragadott ez a depressziós jelenség. Itt az ideje kimászni belőle!
 
Egy egyetemes probléma
 
Mindenek előtt nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy egy egyetemes problémával van dolgunk, vagy legalábbis egy közel egyetemes problémával. A Biblia mondja, hogy az ördög "e világ fejedelme"  (János14,30). A Biblia elmondja nekünk, hogy az ördög irányítja az emberek értelmét.Beszél a bűnről, és egyetemesnek hívja:
"Mindenki vétkezett, és híjával van Isten dicsőségének" Róma 3,23
Tehát úgy tűnik, hogy egy egyetemes teher van az emberiségen, amely népbetegséggé válik majd, ahogy a végső idők felé közeledünk. Ez egy egyetemes probléma. De mielőtt ez téged mélyebben belesodorna a depresszióba, figyeld meg ezt a kis bátorító megjegyzést a Szentírásban:
"Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni." 1 Korintus 10,13
Ha úgy gondolsz magadra, mint aki egyedül vagy, elkülönülten, és magadra hagyatva; ha kiszolgáltatva érzed magad a depressziónak, emlékezz arra, hogy nem vagy egyedül. Ez a probléma, ez a kísértés a depresszióra, mindenkinél előfordulhat. Sőt mi több, úgy tűnik semmi hatással nincsenek erre olyan dolgok amelyekről azt gondolnánk, hogy kimentenek belőle. Megesik szegény emberekkel. Megesik olyan emberekkel, akik amúgy nyitott társasági emberek, minthogy megesik olyan emberekkel is, akik zárkózott típusúak. Mindenesetre figyelj oda erre! Ha azon veszed észre magad, hogy elzárkózol, és egyre kevesebb kapcsolatod van a barátokkal, valóban itt az ideje, hogy csinálj vele valamit! Ez, ahogy majd látni fogjuk, összefügg azzal, hogy lelki kezdeményezést kell tenni!
 
Elhibázott megoldások
 
A depresszióra reagálva, az emberek olyan megoldásokat agyalnak ki, amelyek egyáltalán nem megoldások. Hogy egy betekintést nyerj ezekbe a "megoldásokba" annyit kell csak tenned, hogy olvasod az újságot, vagy olvasod a könyveket, vagy nézed a hirdetéseket, meg egy tucat egyéb dolog. Akkor majd meglátod, hogy ezer olyan dolog van szerte ebben a mélyre süllyedt és oktalan világban, amit segítségként javasolnak problémáid megoldására.
Szeretnélek óvni ezektől. Valójában, nincs egyetemes megoldás a külvilágtól, ami teljesen, a legvégsőkig megoldja a problémádat. Mégis a világ tovább kínálja hiábavalóan a sok hamis megoldást.
Egyike ezeknek a szeszes ital. Sok ember italozni kezd a valóságtól menekülve.  Egy üvegben keresik a megoldást. A Biblia azt tanítja, hogy a vég közeledtével a részegség komoly gonddá válik. Jóel könyve beszél erről (Jóel 1,5), és a Biblia máshol is említi, hogy a függőséget okozó dolgok fogyasztása, "pharmakosz", korunk végére nagyon elterjed.
Látjuk most ezt? Nos, jól ismert tény az, hogy egy alkohol folyam áramlik a társadalmainkon keresztül. Mindenféle háttérből, fiatalok és idősebbek egyaránt engedik meg maguknak azt a részegítő kedvtelést, ami elmossa az élet gátlásait, és arra készteti az embereket,hogy olyan borzalmas dolgokat tegyenek, amiket soha nem tettek volna, ha nem lettek volna mámoros állapotban. Olyan megoldásról beszélsz, ami egyáltalán nem megoldás, hanem inkább új, és gyakran nagyobb gondokat szül, amelyek akár még mélyebb depresszióhoz vezethetnek.
Az én véleményem szerint vannak olyan emberek, akik végignézve a társadalmon, ezt mondják: "hogyan húzhatnék hasznot ebből a viselkedésből?" Például a drogok utáni vágyból. Milliárdok ezreit költik évente a drogoktól függésre, befolyást gyakorolva emberek millióira a társadalmainkban. Igazából nagyon is egyirányú utca ez. A fogyasztók próbálják "lerázni a szokást" egyik vagy másik módon, de alig van olyan, aki teljesen leszokik. Ennek a következményeként a fiataljaink fejében egy állandó hiánya van a megfontoltságnak.
Milyen jövő vár a világra, amikor az megfoghatatlan, helytelen, téves megoldásokat kerget? Az efféle dolgok jelenléte, nem csak a kábítószer függőség és az alkoholizmus, de a prostitúció, szexuális vágyak és mindenféle kéjelgés, a homoszexuális forradalom és a többi hasonló: mind azon emberek elméjének szüleményei, akiknek nincs jó válaszuk arra a kérdésre, hogy "Mi a különbség aközött ami van, és aminek lennie kellene." Szeretnék, de nincs nekik.
"Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? ..."   Ézsaiás 55,2
Gonosz emberek milliókat, és talán milliárdokat húznak ki a megtévesztett világból arra az egyetlen problémára adott hamis megoldásaikkal. Mégis a depresszió problémája megmaradt, sőt csak rosszabbodott, az olyan dolgok iránti vágyak miatt, amelyek nem elégítenek ki.
 
Egy jobb válasz
 
Azt mondod: "Figyelj! Azt én is látom, hogy a világ rossz úton jár, és téves megoldásokba könnyen bele lehet botlani, ezért hát mondd csak, mi a válasz! Van egy jobb válasz? Van valamiféle út, amit a keresztények ha végigjárnak, az kivezeti őket a depresszióból?"
Erre a válasz igen, ezerszer is igen. Figyelj arra, amit Pál apostol mondott egy olyan hozzáállásbeli változásról, amire szükség van a keresztények fejében, és természetesen kint a társadalomban:
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt: és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Filippi 4,6-7
Gondolkozz ezeken a verseken egy percet! Azt mondta: "aggódni" . Ez egy érdekes szó, az eredetiben  "merimazo" . Azt jelenti, hogy darabokra hullani, szétesni. Az irányítás elvesztését jelenti, hogy minden szana-szét rohan. "Semmi esetre ne essél darabokra", mondja Pál apostol.
Most ebben a pillanatban - tele vagy aggódással a gyermekeid miatt, akik nem engedelmeskednek, vagy amiatt, hogy nincs semmi ötleted a jövőt illetően,; egy házasság miatt, ami gondokkal teli helyzetben van; anyagiak hiánya, vagy a tudás hiánya miatt, ami az anyagiak előteremtéséhez kellene? Mi a félelmed gyökere? Mi az a legbelsőbb ok, ami depresszióba hajtott téged? Pál apostol azt mondja: "Ne add be a derekad neki! Semmi esetre sem essél darabokra!"
Biztos vagyok benne, ahogy ezt meghalljuk egyből ez a válaszunk rá: "Na persze, te nem ismered a gondjaimat. Fogalmad sincs arról, hogy milyen nehézségekkel kell  szembenéznem." Ezt felejtsd el! Ez nem vita tárgya. Ilyen módon gondolkodni csak további összezavartsághoz vezet. Neked sincsen fogalmad arról, hogy bárki másnak milyen gondokkal kell szembe néznie. Lehet, hogy e,berek, akik ma vidámak, olyan gyilkos aggodalmakkal küzdenek, amelyekről nem beszélnek. Ez egy zsákutca! "Hogyan kerülhetném el, hogy darabokra essek?"
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt: és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Filippi 4,6-7
Sok egyéb van, amit erről mondani lehetne. Ez nem egy egyszerű csodaszer, ami csakúgy kipattan egy író fejéből, aki a dolgokat mindig gyorsan intézi. Ez egy beható megoldás, ami a végtelen Istentől jön a számunkra, és ez egy csodálatos alapon a rendelkezésedre áll ma.
Mi is valójában az "imádság"? Mi is valójában a "könyörgés" ? Mit jelent az valójában, hogy "tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt" ?
Lehet, hogy az imádság nem tűnik nagy dolognak előtted, de hadd mondjam el neked, hogy az imádság megközelítőleg a legszilárdabb része a világmindenségnek. Ezerszer is elém jött a gondolat, hogy "mi lenne velem, ha nem volna lehetőségem arra, hogy a térdeimre essek, nem egyszer, hanem ezerszer is, és azt mondjam: Drága Istenem, itt van a problémám, és szükségem van a segítségedre értelemben és szívben."
Mi kell az imádsághoz? Két dologra is szükség van. Első számú az, hogy kereszténynek kell lenned. Személyes megváltódként kell ismerned Jézus Krisztust. Látod, ha nem vagy keresztény, te csak egy újabb kölyök vagy az utcáról. De ha ismered Krisztust, a Király gyermeke vagy. Az udvarhoz tartozol.
Kinek a gyerekeire figyelsz oda leginkább? A válasz az, hogy a saját gyerekeidre. Természetesen, Isten alkalmanként válaszol a világban kint lévő emberek imádságaira, de figyelme igazán a sajátjaira irányul. Kereszténynek kell lenned, hogy az imádkozás kiváltságát élvezhesd.
A második az, hogy odaszántnak kell lenned Krisztusért. Pál apostol mondja:
"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az ami jó, ami neki tetsző és tökéletes."Róma 12,1-2
A Biblia újból és újból azt mondja: "Szánd oda magad az Úrnak! Ismerd meg Krisztust személyes megváltódként! De aztán tedd is meg az Ő akaratát!" Így ha olyan valaki vagy, aki ismered Jézus Krisztust személyes megváltódként, akkor légy boldog, örülj, mert az Ő különleges gondoskodásának tárgya vagy!
Tudja, hogy egy gondterhelt világban élsz. Tudja, hogy egy nagy halom problémával kell szembenézned. Mindenki tudja. De Ő ígéri, hogy maga lesz a válasz imáidra. Azt ígéri, hogy jobban megsegít téged, mintsem valaha is gondolnád. Ez egy nagyszerű ok arra, hogy miért is ne légy levert.
 
A hitre hívás
 
Ha keresztény vagy, és elszánt Isten akaratát megtenni, akkor itt van az ígéret, amit a Biblia ad neked.
"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt ..."Filippi 4,6
A "könyörgés"a dolgok Isten előtti felsorolását jelenti. A "hálaadás"  annyit jelent, hogy valaki azt mondja előre: "köszönöm", azért amit isten tenni fog.
Köszönetet mondani az Úrnak, mielőtt válaszolt az imádságaidra - mi ez? Ez a hit. Hit abban, hogy Ő ott van, és, hogy Ő egy méltó segítség azoknak, akik keresik Őt.
"Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint ..." Efézus 3,20
Csodálatos, hogy mi minden jár együtt evvel a hozzáállással. Egy élet, amelyik ismeri Krisztust, és rábízza magát Krisztusra, meg fogja látni ezt a választ. Ígéretünk van a Szentírásban.
"... imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt ..." Filippi 4,6
Mellesleg van itt egy teljesen személyes javaslat kifejezetten ehhez. Vannak emberek, akik úgy tűnik, hogy a kereszténység csoportjába tartoznak, de nincsenek ezzel megelégedve. Úgy érzik, hogy hátra kell csavarniuk Isten karját, és tartanunk, amíg kicsikarunk tőle egy választ a magunk módján. Meg is tudjuk nevezni, és ki is tudjuk követelni. Ki tudjuk csavarni a mennyből a választ az imáinkra, csak úgy a magunk erejéből.
Ez lehet, hogy beválok , ha egy senkiházi csavargóval beszélsz. De tegyük fel, hogy a Kereskedelmi Bank elnökével tárgyalsz. Tegyük fel, hogy az államelnökkel tárgyalsz, vagy a királlyal valahol. Tegyük fel, hogy olyan valakivel tárgyalsz, akinek olyan hatalmas vagyona van, hogy azt számokban ki sem lehet fejezni. Akkor mit csinálsz?
Feltárod kérésedet, és ennyi. Nem mondod, hogy: "tudni akarom, hogy igen vagy nem!" Mit gondolsz, ki vagy te? Vagyonos emberek sokkal gyorsabban fognak reagálni egy alázatos kérésre olyan valakitől, aki rájuk hagyja a döntést, mintsem követelőzően ilyet mondana: "Látnom kell, hogy mit fogsz most tenni." "Tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!"
Most pedig itt van az ígéret, ami ebből származik:
"...És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" Filippi 4,7
A "megőrzi" szó jelentése: "őrt állítani, őrséget biztosítani". Abban az időben, amikor a Biblia íródott, az volt a szokás, hogy római katonákat állítottak olyan emberek mellé, akinek védelemre volt szüksége. Ugyanígy Isten melléd is őrt állít. Véghez viszi majd az akaratát, és egy gyönyörű választ fog adni az imáidra, ami igazán csodálatos.
A hívás, ha a depresszió kellős közepén vagyunk, nem eszeveszett viselkedésre szól. Ez hitre hívás. Ez az a hívás, amikor azt mondod: "Kedves Istenem, én hiszek benned. Bár levert vagyok, én mégis bízom benned." Jób mondta:
"Hiszen megölhet engem! Nem is reménykedem! Csak utaimat akarom védeni előtte." Jób 13,15
Az élet legmélyebb kétségbeesésében, a történelem minden más írásnál ékesszólóbban kifejezve, Jób mégis ezt mondta:
"Mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom  meg az Istent." Jób 19,25-26
Jób teljesen biztos volt abban, hogy Isten őrködik az ő szerencsétlen sorsa felett. és hogy végződött? Isten végül jobban ellátta Jóbot, mint valaha. A hit olyan eredményt szült, ami számára bámulatosan nagyszerű volt.  és ugyanezt tudja nyújtani neked is. Hadd legyen ma az a nap, amikor megteszed az első lépést a depresszióból szabadulás felé, megerősítve a hited állapotát.
Helyreállás
 
A depresszióval kapcsolatban megtudtuk azt, hogy Isten ad egy módszert arra, hogy talpra álljunk:
 "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt: és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." Filippi 4,6-7
Ez a kulcs a felépüléshez. Az élet azonban megy tovább. Igaz? Hogyan tehetném ezt a visszatérést biztossá és szilárddá? Hogyan tudnék valóban úgy helyreállni, hogy ezáltal az én életem is arra a magasabb talajra kerüljön, amiről a keresztények szoktak énekelni, és hogyan érhetnék el ma valamilyen szintű képességet és lehetséges eredményt?
 
Gondolkozz új értelemmel!
 
Hogy győztes lehessek a depresszió felett,alapvetően fontos, hogy másként kezdjek el gondolkodni. A Biblia sokat beszél erről Sőt maga a "megbánás" szó,  "metanoia" helyesen fordítva azt jelenti, hogy újulj meg értelmedben. Az értelemben végbemenő változás szerves alkotórésze minden jó dolognak, ami végül be fog következni az életemben. Gondolkozz új értelemmel!
Tudom, hogy elvontnak hangzik, de ez pontosan az, amit a Biblia mond. Miután Pál "az imádságról és könyörgésről" beszél, mint a kérdés nyitjáról, rögtön hozzá is teszi: "Most hadd mondjam el, hogyan maradhatsz meg ebben -  hogyan lehetsz élénk, alkalmas és bátor keresztény!"
"Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhirű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" Filippi 4,8
Felelős vagy azért, hogy az értelmedet ellenőrzésed alatt tartsad, és azokon a dolgokon gondolkodj, amik igazak, tisztességesek, igazságosak és a többi. Erőltesd meg az értelmedet, hogy ezeken a dolgokon gondolkozz! Újból és újból azt mondja a Biblia, hogy felelősek vagyunk azért, ahogy az értelmünk működik. Például megmondatott nekünk: "Az odafelvalókkal törődjetek" (Kolossé 3,2). Az egyik legnagyszerűbb képesség, amit Isten ad minden egyes személynek az, hogy értelmének gondolatait elsajátíthatjuk.
"Ezeket vegyétek figyelembe" - mit is mond Pál, mit kell figyelembe vennünk? Nos elsőként azt mondja, azokra a dolgokra kell irányítani figyelmünket, amelyek "igazak" Amikor bárkit hallasz beszélni, vagy bárkit  hallasz prédikálni; amikor bármilyen tévéadást, vagy rádióműsort hallgatsz, akármiről is legyen szó, mi az első számú kérdés: "Igaz ez?" Nem az, hogy "Nevetséges-e, vagy érdekes-e, vagy ösztönző-e, vagy gyakorlatias-e?"  - "Igaz-e mindez?"
Túl sok ember esik borzasztó problémákba, mert elhisznek olyan dolgokat, amelyek nem igazak. A Biblia mondja: "két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást"(Máté 18,16). Annyit mondhatok, ha lelki helyreállást akarsz, és valami nemest akarsz elérni az életedben az elkövetkezendő időben, szigorúnak kell lenned magadhoz. Mindenek előtt kérdezd meg magadtól: "Igaz ez?"
"Tisztességes"ez? Kint a világban azt hangoztatják, hogy a "tisztesség a legjobb irányadó" Ez igaz, de nem teljesen. A tisztesség az egyetlen irányvonal. Bizonytalanságban legyél őszinte a valósággal kapcsolatban, amennyire csak ismered azt. Élj egy olyan életet, amelyet egy szilárd elkötelezettség jellemez. ...Az élet alapja az, ami Isten szemében helyes.
"Ezeket a dolgokat vegyétek figyelembe"mondja Pál apostol. Azt javasolnám, hogy állítsunk fel egy rendszert ezek a sorok mellé az életünkben. Nagyon figyelj arra mit mondanak az emberek! Különösen figyelj olyanokra, akik valamit árusítanak, vagy valamire meg akarnak nyerni téged, vagy valamit igyekszenek elmagyarázni neked! Különösen figyelj oda a vallási dolgokra a televízióban vagy rádióban, mert olyan nagy része mindannak, amit hallunk, egy kiskanálnyi igazság és egy teli hordó félrevezetés.
Valóban, olyan csekély mindaz, ami ma az igazság oldalán áll a világon, hogy majdnem sírásra fakaszt. Emberek járkálnak történetekkel erről és arról. Hírek terjednek egyik vagy másik dologról, igaznak állítva azt, pedig semmi más közük nincs a valósághoz, mint a marslakóknak.
Isten építeni akarja a te életedet és az enyémet, lépésről lépésre: "Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi"(Ézsaiás 28,13). Igazán, ez a szilárd alap azáltal épül fel, hogy helyesen reagálunk mindenre, ami az életünkben jön. A mérce az igazság kell legyen. A mérce a tisztesség kell legyen. A mérce a tisztaság kell legyen. A mérce a jó hír kell legyen.
Gondolj csak azokra a borzalmas dolgokra, amelyek azért történtek meg, mert emberek olyanokban bíztak, akiknek nem volt jó  híre! Gondolkozz el ezeken a dolgokon, és ha ezt fogod tenni, ígérem,  megújult értelemmel gondolkozol majd!
 
Ismerd meg Isten akaratát!
 
Amikor elkezdtem megélni a lelki helyreállás folyamatát, ami elengedhetetlen egy ilyen zavarodott világban, mint a mienk, akkor fel kell tennem magamban a kérdést: "Mi az az irány, amit Isten szeretne, hogy kövessek? Hogyan ismerhetem meg , mit akarIsten, hogy tegyek?"
Egy helyénvaló kérdés ez, amit a Biblia igen pontosan meg is válaszol. Pál apostol mondta:
"Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem  értsétek meg, mi az Úr akarata."
Efézus 5,17
 
Egyébként az a szó, hogy " meggondolatlan" - az eredetiben "anuas" -, azt jelenti: "értelem nélküli". Ne legyél esztelen! Ne legyél üres fejű! Ne mászkálj össze-vissza, miközben mindent elhiszel, amit eléd dob valaki! Legyél különösen éber a dolgok lelki magyarázataival kapcsolatban! Vizsgáld meg őket alaposan, józan ésszel.
 
De nem nehéz Isten akaratát megtalálni? Nem kell, hogy az legyen. Vannak feltételek, amiknek meg kell felelnem, hogy megélhessem Isten akaratát? Vannak! Használjuk a józan eszünket, és kutassuk fel ezekre a válaszokat, hogy megtalálhassuk Isten akaratát, és végleg kiszabadulhassunk a csüggedés mocsarából, ami az életünket annak idején jellemezte.
 
Elsőként, hogy megtudhassam mi Isten akarata, kereszténynek kell lennem. Isten akarata először is az, hogy minden ember megváltott legyen. Ha ez nem érvényes mindegyikünkre, akkor nem tudunk tovább menni. Nincsenek valódi lehetőségek egy olyan ember életében, aki nem keresztény. De ha valaki keresztény, csodálatos dolgok kezdenek történni az életében.
 
"... nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen."         2 Péter 3,9
 
Másodikként, oda kell szentelnünk magunkat Krisztusnak. Ez Isten akarata mindannyiunk életében. Pál apostol azt mondja, hogy ha Krisztusnak odaszántan élünk, akkor cselekedni fogjuk "Istennek akaratát, azt ami jó, neki tetsző, és tökéletes" (Róma 12,2) Milyen csodálatos ígéret! Odaszánt kereszténynek kell lenned, hogy megismerd Isten akaratát.
 
Harmadszor, jártasnak kell lennünk az isten Igéjében. A Biblia a végső igazság: "Mit mond a Szentírás?" Ez a mérce. ...Tedd fel a kérdést:"Mit mond a Szentírás?"
 
Negyedszer, tudnom kell, mit jelent imádkozni. A Biblia mondja:
 
"... mindenkor imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradnunk." Lukács 18,1
 
"   Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."  Jakab 5,16
 
A Biblia utal arra, hogy az imádság nem egyszerűen valami imádat féle cselekedete az Isten előtti hódolásnak, hanem egy csatorna, amin keresztül beszélhetek hozzá, és Ő betöltheti a szükségeimet a bölcsesség és más dolgok iránt. Tanuld meg, mit jelent imádkozni"
 
A legtöbb embernek, aki az életben nyomorúságos körülményekre süllyedt, és depressziós, meg elhagyatott és siratja a múltat, nincs egy jó válasza erre a kérdésre: "Odaszántad az időt az imádkozásra?" Valaki így fejezte ki mindezt: "Mennyivel vagyunk jobbak a birkáknál és kecskéknél, ha ismerve Istent, nem emelünk szent kezeket imában azokért, akik nem ismerik Őt?" Imádság által több dolog ment végbe, mint azt ez a világ gondolná.
 
Az ötödik állítás, véleményem szerint, ami igaz kell, hogy legyen az életemben, ha meg akarom ismerni Isten akaratát az, hogy előre el kell köteleznem magam Isten akaratához: Előre "igent" mondanom arra, amit Ő akar, hogy tegyek.
 
Isten nem tárgyal velünk, amikor azt mondjuk: "Nos,Te megmondod nekem mit akarsz, hogy tegyek, és azután én időben tudatom veled, hogy megteszem-e vagy sem!" ne beszélj így, és ne gondolj ilyen módon Istenre! Biztosan nevetségesnek hangzik, amikor hangosan kimondjuk, de a valóságban milyen sokan kezelik így Istent. Isten nem ad néhány javaslatot, és tár elénk néhány lehetőséget, hogy kiválaszthassuk, melyik legyen az Ő akarata.
 
Ha azt kérded, hogy tudhasd, és cselekedhesd Isten akaratát, légy kész a válaszra, és legyen meg előre az elkötelezettséged Isten akaratának cselekvésére. Azt jelenti ez, hogy előre "igent" mondasz mindenre, amit Isten elvár tőled. El fogsz csodálkozni, hogy milyen áldás részese leszel, amikor Isten akaratát cselekszed!
 
A hatodik: gyakorolnom kell egyfajta megszentelt józan észt. Ez a gondolkodás értéke. Isten nem késztetne engem arra, hogy helyezzek egy másik napot az égre. Nem kérné tőlem, hogy a holdról azt prédikáljam: zöld sajtból van. Nem vezetne arra, hogy becstelent tégy. Sose tégy valami rosszat azért, hogy jogot formálj valami jónak a megtételére! Gyakorolj egyfajta megszentelt józan észt. Aminek semmi értelme, attól maradj távol!
 
Sok szégyenletes dolog történt a gyülekezetekben mindenfelé. Van amelyik nemrégiben, akár pénzügyekkel kapcsolatban, vagy egyéb dolgok, amelyekről már messziről látszott, hogy nincs körülöttük minden rendben. Főhelyre helyezni a pénzt, hogy sokat érjünk el a jövőben: ez az ördög tanítása. De sokan beleestek a csapdába. Olyanok, akiknek jobban kellett volna ezt tudni, és tudták volna is, ha egyszerűen csak használták volna ajózan eszüket.
 
Hetedikként az a javaslatom, hogyha egyszer túljutottál mindezen, tedd fel magadnak a kérdést: "Mit szeretnék most a leginkább tenni?" A Biblia ad nekünk egy csodálatos ígéretet:
 
"Bízzál az Úrban ...  és megadja szíved kéréseit!" Zsolt. 37,3-4
 
Mit szeretnél a leginkább tenni? amikor az életed helyesen viszonyul Istenhez , akkor a válasz erre a kérdésre az., hogy: "Az Isten akaratát az életedre." Isten nem akar megragadni minket, úgy, hogy közben mi rugdalózunk és sikoltozunk, hegy levigyen minket valami olyan helyre, ahol nem szeretnénk lenni. Azt szeretné, hogy előrehaladjunk az örökkévalóság útján. Ha te történetesen egy missziómunkás vagy, nagy szereteted ad majd beléd a missziós területedet felé. Az igazi rendeltetésed - az életed magasztos célja - nyilvánvalóvá lesz, ha valóban odaszánod magad Isten akaratának cselekvésére, annak követésében. Ez egy segítő ösvény a lelki helyreálláshoz!