Honnan tudhatod, hogy a mennybe mész?

 

Megmutatta-e már valaki a Bibliából,

honnan TUDHATOD biztosan,

vajon a mennybe mész-e?

 

 

A Bibliában olvashatunk rossz és jó híreket.

 

A rossz hírek RÓLAD szólnak.

A jó hírek ISTENRŐLbeszélnek.

 

Először nézzük a rossz híreket ...

 

Rossz hír

1.

 

Mindannyian bűnösök vagyunk.

"Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének"

olvashatjuk a Róma 3,23 versében

  

 

                              Vétkezni céltévesztést jelent.

Ha hazudunk, gyűlölködünk,

a másét kívánjuk 

vagy pletykálunk,                              

nem értük el azt az erkölcsi szintet,

amelyet Isten állít elénk.

 

 

 

 

 

Képzeld el, ha mindketten fognánk

egy követ és megpróbálnánk 

eltalálni vele az Északi-sarkot.

 

 

Lehet hogy nagyobbat dobsz,

mint én, de egyikünk sem

fog célba találni

 

 

 

Amikor a Biblia azt mondja, hogy

"mindenki vétkezett és híjával van", azt

jelenti, hogy senki sem érte el Isten

követelményét: a tökéletességet.

 

     Sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedetben nem voltunk tökéletesek.

 

 

 A rossz hír azonban még ennél is rosszabb lesz ...

 

 

Rossz hír

2.

 

A bűn büntetése halál.

"A bűn zsoldja a halál" - olvashatjuk

a Róma 6,23 versében

 

Tegyük fel, hogy egy napig dolgozol nekem és ezért 5.000 forintot fizetek neked.

 

Az 5.000 forint a béred. Ennyit kerestél.

 

 

A Biblia figyelmeztet, 

hogy bűnünk miatt halált 

érdemlünk.                     

Megérdemeljük, hogy meghaljunk

és örökre távol legyünk Istentől.

 

       De ... mi sehogyan sem tudunk eljutni Istenhez, ezért Ő jött el hozzánk.

 

Jó hír

1.

 

Krisztus meghalt érted.

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,

hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,amikor bűnösök voltunk"

mondja a Róma 5,8 verse

 

Képzeld el, hogy kórházban fekszel és rákban haldokolsz. Meglátogatlak és így szólok: Távolítsuk el a testedből a rákos sejteket és helyezzük  át az én testembe!

 

Ha ez lehetséges lenne,

mi történne velem?,

mi történne veled?

 

 

Én halnék meg           

és te maradnál

életben.


Én halnék meg

helyetted.

 

A Biblia elmondja, hogy Krisztus vette magára a büntetést, amit mi érdemeltünk volna meg, és Ő halt meg helyettünk.  Három nap múlva Krisztus feltámadt, és bebizonyította, hogy legyőzte a bűnt és a halált, és valóban Isten, ahogy magáról mondta.

 

Amint a rossz hírből még rosszabb lett,

a jó hír is még jobb lesz!

 

Jó hír

2.

 

Ha hiszel Krisztusban, üdvösséget kapsz.

 

"Kegyelemből van üdvösségetek a hit által,

és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez,

nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék"

olvassuk az Efézus 2, 8-9 verseiben

 

A hit bizalom.

 

Kérdés: Miért kell bíznod Krisztusban? 

               Válasz: Mert csak Ő bocsáthatja meg a bűneidet

és adhat örök életet.

 

 

Ahogyan megbízol a székben, hogy minden erőfeszítésed nélkül megtart,

úgy kell bíznod Jézus Krisztusban, hogy minden saját erőfeszítésed nélkül

mennybe visz.

 

                  De az is mondhatod, hogy,

 

"Én vallásos vagyok."

                                                                                                       "Én templomba járok."

                                                      "Nem lopok."

                                                                      "Rendes ember vagyok."

                       "Segítek a szegényeknek."

 

Ez mind jó, de sem a jóság, sem a templomba járás, sem a szegények segítése vagy  semmilyen más jótétemény sem juttat be a mennybe.

Egyedül Jézus Krisztusban kell bíznod, és Isten ajándékba adja az örök életet!

 

Mi tart vissza attól, hogy bízzál Krisztusban?

 

?

 

Gondold meg jól! Semmi sem fontosabb,

minthogy bízzál Krisztusban!

 

Mondd el Istennek, hogy bízol Jézus Krisztusban, mint Megváltódban!

Ha el akarod mondani, hogy bízol az Ő fiában, akkor most rögtön imádkozhatsz Istenhez.

 

Ne felejtsd el!

Nem ez az imádság ad neked üdvösséget.

Üdvösséged akkor lesz, ha bízol Jézus Krisztusban.

Imádságban egyszerűen elmondhatod Istennek, mit teszel.

 


Uram, tudom, hogy bűnös vagyok.

Tudom, hogy bűnömért büntetést érdemlek.

Hiszem, hogy Krisztus értem halt meg és
támadt fel a sírból.

Egyedül Jézus Krisztusban bízom, mint
Megváltómban.

Köszönöm, hogy megbocsátottál és örök
életet adtál.

Jézus nevében, ámen.

 

Mi történt most?

 

"Bizony, bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem,

annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe"

olvashatjuk a választ János 5,24 versében.

 

- Hallottad Isten igéjét?

- Elhitted, amit Isten mondott és bízol Krisztusban, mint megváltódban?

- Mit jelent az örök élet, később kezdődik vagy mostantól érvényes?

- Mit mond az igevers, ítéletre sem megy, vagy lehet, hogy nem megy?

- Azt mondja, hogy átment a halálból vagy át fog menni?

 

Az örök élet nem érzelem dolga, hanem tény.

 

Mit teszel most?

 

Ha beláttad, hogy Krisztus számodra a mennybe vezető út, és úgy döntöttél, hogy Őbelé veted bizalmadat,  akkor az Ővele való kapcsolatodban a következőképpen növekedhetsz:

- Mondj el Istennek mindent imádságban ami foglalkoztat (Filippi 4, 6-7)!

- Naponta olvasd a Bibliát, hogy egyre jobban megismerd Jézust és tanulj Tőle! (2 Timóteus 3, 16-17) Kezd el a Filippi levéllel!

- Dícsérd Isten népével egy közeli gyülekezetben (Zsidók 10, 24-25)!

- Beszélj másoknak Jézus Krisztusról (Máté 4,19)!

 

2011.06.27. bacsipista