Már ma el kell döntened!

 

 

Cromwell, a híres angol államférfi idejében egy fiatal férfit lázadás miatt halálra ítéltek. Amikor felesége meghallotta a hírt, Cromwellhez sietett, lábához borult, és sírva kérte, hogy engedje el a büntetést.
A szigorú bíró azonban így felelt:
 
„Fellázadt az állam ellen, és az igazság halálát követeli. Holnap este naplementekor, amikor az esti harangszó megcsendül, feje legördül a homokba.”
 
A kivégzés előtti éjszakát mind az elítélt, mind hozzátartozói is vigasztalhatatlanul töltötték. A következő este vajon valóban örökre elválasztja őket egymástól?

Napközben a piactéren egyre nőtt a tömeg. Barát és ellenség oda gyülekezett, hogy szemtanúja legyen a fiatal férfi kivégzésének. Végre elérkezett az idő, a foglyot a hóhér elé vezették. Mindenki nagy izgalommal várta a toronyból a harangkondulást. Harangszó azonban nem hallatszott. A bíró türelmetlenkedni kezdett. Elküldtek néhány szolgát a haranghoz, hogy nézzenek utána, mi történhetett. Rettenetes kép fogadta a férfiakat. A harang nyelvén egy fiatal, gyenge asszony függött, hagy minden egyes alkalommal, amikor a vasnyelvnek a harang falához kellett ütődnie, kezét közé tegye. A harang és nyelve már véres volt, és vér csöpögött a földre is. A szolgák felismerték az elítélt feleségét, és majdnem kővé váltak.

A hír gyorsan eljutott a bíróhoz. A téren halálos csend lett. Mindenki rendkívüli eseményt sejtett. Az elítéltnek a torkában dobogott a szíve. Most mi fog történni? — Közben a halálraítélt feleségét lehozták a térre. Amikor a bíró meglátta az asszony szétvert kezét, könny szökött a szemébe, és azt mondta neki:

„Megbűnhődtél a férjed vétkéért és megmentetted az életét! A férjed szabad!”

Azonnal kiadta a hóhérnak a parancsot, hogy tegye el pallosát, majd hazaküldte a kíváncsi tömeget.

Senki sem tudná leírni a viszontlátást a férfi és családja között. El lehet képzelni, milyen érzésekkel ápolhatta a megmentett férfi felesége kezét és milyen tisztelettel nézhettek a gyerekek anyjuk kezére! A sebhelyek évekkel később is ékesen beszéltek. „Ezt tettem érted!”

 

Kedves Olvasó! Tudsz ilyen kezekről?

Ezek Jézus Krisztus kezei! Kimondhatatlan fájdalommal véreztek érted és értem. Áldozata összehasonlíthatatlanul nagyobb és többet jelent, mint ennek a fiatalasszonynak szeretetből való tette. Nemcsak kezét és lábát verték át a szögek a Golgota keresztjén értünk, hanem egészen a halálba adta magát, mert szeret minket!
Értünk, a lázadókért, Isten ellenségeiért, az örök halálra ítéltekért lépett a résbe, és bűnhődött vérével a vétkeinkért.
Megváltott az örök ítélettől.

Képes vagy továbbra is hitetlenségben élni, anélkül hogy Isten után érdeklődnél?
Komolyan vissza akarod utasítani Isten szeretetét, megveted, amit Jézus érted tett és érted szenvedett?

Figyelj csak!

Mindezt érted tette Jézus. Igen, teérted! A te bűnödért sebesítették meg és szenvedett. A te bűnödért és az én bűnömért valakinek fizetnie, sőt bűnhődnie kellett. Nehezünkre esik ugyan elismerni, hogy bűnösök vagyunk, de minden bűnnek büntetése van. Azt hisszük, hogy a bűnért bocsánatot kell kérnünk, és ezzel az ügyet rendeztük. Ezzel azonban nem teszünk eleget Isten törvényének, mert Isten igazságos. Minden bűn követeli jogos büntetését, és jóvá kell tenni, amit elkövettünk Nem más, mint Isten Fia lépett helyettünk a törésre, mivel Isten olyan kimondhatatlanul szeret minket. Az Úr Jézus önként magára vette a büntetést, amelyet mi érdemeltünk meg.

,, Úgy Szerette Isten a világot (téged is és engem is), hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16).

Jézus Krisztus azért halt meg, hogy te élhess!

Sehol a világon nem találsz nála jobb barátot. Ezért még ma menj oda Jézus Krisztushoz, és valld be neki, hogy eddig milyen közömbös volt számodra. Ismerd el előtte. hogy nem volt igazad, valld meg neki minden bűnödet — és meglátod, sőt csodálkozni fogsz, mennyire szeret téged Isten! Ismerd el nyíltan a bűnödet, amelyért az Úr Jézusnak az életét kellett adnia! Valld meg neki minden bűnödet, és még ma tudatosan fordíts hátat a széles útnak, amelyen különben sem találsz maradandó örömet! Isten elől nem rejtőzhetsz el, bűneidet sem rejtheted el előle. Ha bújócskát játszunk Istennel, csak magunknak ártunk.

Kérlek ne halogasd a döntésedet Krisztus mellett! Ne mond „Holnap” Semmi sem bizonytalanabb ennél.” Holnap”, lehetséges ,hogy holnap a pokolban és kínban nyitod ki a szemedet. A ”holnap” a Sátán határidőnaplójában található.

Isten azt mondja „Ma”.

Ha valaki mindig új életet akar kezdeni Krisztussal  és még sem teszi, az olyan ,mintha valaki az evést  az ivást és az alvást el akarná halasztani az egyik napról a másikra, míg összeesik és meghal.

Használd ki a lehetőséget amellyel Isten ma neked megmentést kínál! Van életedben egy pillanat, amikor már túl késő ,amikor elmulasztjuk az alkalmat, hogy odaérjünk Istenhez. Isten minden emberhez kétszer – háromszor szól. Nem tudom  veled már hányszor beszélt, egyet azonban tudok: Isten ma szól hozzád.

Ma egyedülálló alkalmat kaptál a szabadulásra, Ezért ne habozz tovább!!!!

 

 

 

 

 

 küldte Irma Bacsi - USA