SZELLEMI FELNÖVEKEDÉS

(Bor Ferenc tanításvázlata)

 

Az igék hozzáolvasásával kapsz teljes értékű tanítást! Az Igék a revideált Károli fordításból valók, amelyek ezen a linken megtalálhatóak:

 

1Thes. 5,23. Az ember hármas felépítésű lény, az igazi valója a szelleme van lelke és testben él.

A testünk kenyérrel, a szellemünk Isten Igéjével táplálkozik és ezáltal él.

Ef. 4,11-15. Szellemi fejlődésről ír Pál: csecsemőkor > gyermekkor > felnőtt kor

Testi fejlődés szakaszai hasonlóak: csecsemőkor > gyermekkor > felnőtt kor

      A testi és szellemi fejlődésnek a szakaszai azonosak, nézzük meg ezek jellemzőit.

 

CSECSEMŐKOR

 

1Pét. 2,2. A csecsemő gondozásra szorul és énközpontú.

2Kor. 5,17. újjászületés > szellemi csecsemő > teljes-evangéliumi gyülekezet > növekedés

A felnőtt keresztények felelősek a szellemi csecsemők növekedésének elősegítésében.

 

= Ártatlanság – Isten oly tisztának látja az újjászületett keresztényt, mint egy csecsemőt.

      A legnagyobb „csecsemők” azok, akik azt állítják, már mindent tudnak!

 

= Tudatlanság – Emiatt meghalhatnak, ha mérgező anyagot magukhoz vesznek.

      Mérgező tanok hasonlóan pusztítanak – ezért mindent meg kell vizsgálni (1Thes. 5,21).

      Az vagy, amit „megeszel”, ezért ne olvass el mindent válogatás nélkül, mert megzavar.

Akik letérnek az útról, csalétekkel másokat is elcsábíthatnak a helyükről.

      A megosztás, szakadás nem Istentől van – Ő az egységet támogatja, kívánja! (Ef. 4,13).

 

= Ingerelhetőség – az elkényeztetett csecsemő sír-rí, megsértődik, zaklatott.

      A cumisüveg letétele ne siralom napja legyen, hanem ünnep (1Móz. 21,8).

      Vannak, akik soha nem akarnak kiszállni a járókából, elvárják, hogy látogassa a pásztor

      De ha nem megy házhoz az ellátást, akkor hűségesen eljárnak a gyülekezetbe.

      Isten fel szeretne növeszteni arra a szintre, ahol már nem sérülünk meg olyan könnyen.

 

GYERMEKKOR

Ef. 4,14. – Az Úr Igéje azt mondja, hogy ne maradjunk gyermekek…

Fel kell növekedni szellemi értelemben és ehhez Isten Igéje az eledel.

 

= Megbízhatatlanság – nem hatékonyak, játszadoznak, elfelejtik a kapott feladatot.

      Nem kívánhatjuk egy gyermektől, hogy felnőtt fejjel gondolkodjon.

      A gyermek természete: befolyásolhatóak, következetlenek, akaratosak, változékonyak,

                  megbízhatatlanok, görcsösek bizonyos dolgokban.

 

= Kíváncsiság – A gyermek kíváncsisága mérhetetlen, mohón érdeklődnek a pletyka után.

      Más dolgába beleavatkoznak – pl. mire költöd a pénzt? (1Tim. 5,13. 1Pét. 4,15).

 

= Bőbeszédűség – A gyermekek még nem tanulták meg értékelni a csendet.

      Meg kell tanulni őrködni a szavak felett (Péld. 10,19. Préd. 5,3).

      A sokbeszédűek bűne:

      - gonosz beszéd: megvitatni a távollevők hibáit, tévedéseit, kudarcát

      - hiú beszéd: aki folyton önmagáról beszél

      - bolond beszéd: akadályozza a szellemi felnövekedést, eltaszítja a barátokat.

 

A vicc nem mindig helyénvaló, a vicc helyett jobban az igére koncentrálj.

 

FELNŐTTKOR

A szellemben felnövekedett keresztény:

= kevesebbre becsüli a földi dolgokat, fontosabbak a mennyeiek,

= szilárdan megáll mind kritika, mind elismerés esetén,

= képes felismerni Isten munkáját.

Zsid. 11,24-26. Mózes – a trón várományosaként – visszautasította a világ gazdagságát.

      A szellemi dolgokat többre becsülte a pénznél.

      Ha valaki jobb fizetésért elmegy olyan helyre, ahol nincs gyülekezet, vissza fog fejlődni

Pál teljesen odaszánta magát Istennek, nem engedte, hogy más véleménye befolyásolja őt.

      A felnőtt hívő istenközpontú – azt tartja a szeme előtt, hogy mit mond az Ige.

                  Bátran hangot ad meggyőződésének. (1Kor. 13,5).

      Ezzel szemben az éretlen keresztény hamar megsértődik, felfuvalkodik, fontoskodó,

önsajnálatba esik, önző.

      Pál 3 pozitív kijelentése: Istenhez tartozom, Őt szolgálom, Őbenne hiszek!

 

József > rabszolga > börtön > első miniszter > nemes lelkű fivéreivel.

      A megpróbáltatások idején nem keseredett meg, illetve magas posztjával nem hencegett.

      Amikor te is felismered Isten munkáját, örvendezni fogsz neki.

 

Zsid. 5,11-14. A kiskorúakat először az alapokra kell tanítani.

 

A Biblia 3 csoportba sorolja be az embert:

      - 1Kor. 2,14. – természeti (érzékszervek által uralt) ember = aki nincs újjászületve.

      - 1Kor. 3,1-3. – testi ember = újjászületett, de szellemben fel nem növekedett hívő.

      - Gal. 5,16. – szellemi ember = Isten dolgaiban felnövekedett keresztény

 

Az Ige tükör a hívők számára – ha belenézünk ebbe a tanításba, megláthatjuk, hol tartunk!

 

Ajánlott irodalom: Kenneth Hagin – A szellemi felnövekedés c. könyve

 

 

forrás: keresztény  club 2008.11.14.

 http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=10&PHPSESSID=c6ed4d915feb123c559d8e1083a6a7a6