Bűn-e a természetgyógyászat?

Sokan kérdezték, még keresztények is, hogy bűn-e természetgyógyászhoz járni, a tőlük kapott receptek alapján gyógyteákat fogyasztani, vagy Mária Treben könyvét olvasni?

Miért bűn a kereszténység szerint, ha a természetgyógyász kezelésének hatására gyógyulunk fel betegségünkből?

Nehéz ezekre a kérdésekre kielégítő válaszokat adni. Végül megakadt a szemem Ferencz István írásán. Engedélyt kértem tőle, hogy honlapunkon is olvasható legyen ez a sokak számára fontos írás. Hozzájárult kérésemhez. Köszönöm István, honlapunk látogatói nevében is.

bacsipista (szerkesztő) 2011.02.19.

 A természetgyógyászat csapdái


Napjainkban sokszor olvasunk, látunk, hallunk, csodálatos "gyógyulásokról" a Tv-ben, újságban, rádióban. Ezeket a "gyógyításokat" a természetgyógyászat különböző ágait képviselő gyógyítók végzik, és kapják érte az elismerést a betegeiktől. A gyógyítási tevékenység megnevezése már szinte követhetetlen, mert minden nap megjelenik valami új hangzatos nevű "csodagyógyítás" ami a figyelemfelkeltő nevével magához csalogatja a gyógyulni vágyókat. A gyógyítás történhet drágakövekkel, univerzális energiával, kézrátétellel stb.... A lényege mindegyiknek ugyanaz. A "gyógyító" energia közvetítése. A betegek néha meg is tapasztalják a gyógyulást, amit sok esetben vissza is jeleznek a "gyógyítójuknak".
A természetgyógyászat ott válik okkultizmussá, amikor már természetfölötti szellemi erőkkel akarsz együttműködni és energiát akarsz a betegeknek átadni.
Mivel minden ember szeretne egészséges lenni, szívesen keresnek fel olyan természetgyógyászokat, akik a hagyományos orvosi gyógyítás adta lehetőségek helyett misztikus, jó hangzású "csodadoktorként" hirdetik vagy terjesztik a tudományukat. Érdemes megjegyezni, hogy az ilyen gyógymódok megfizetésére sokszor igen mélyen a zsebébe kell nyúlnia a gyógyulni vágyó betegeknek. Tisztelet a kivételnek, akik nem kérnek pénzt a gyógyításért, bár ez őket sem mentesíti az általában a természetgyógyászokra jellemző okkult tevékenységtől, amire még a későbbiekben rávilágítok és a Bibliai igék alapján bebizonyítom, hogy hamisak a tanításaik.

Vizsgáljuk meg, hogy a természetgyógyászat által bekövetkezett gyógyulásoknak mi a háttere. Honnan és kitől származik a gyógyító energia és a gyógyító erő.
Magam részéről egyetlen személyt ismerek el gyógyítóként és mesterként, és Ő Jézus, aki napjainkban is gyógyít, és ezt a gyógyító energiát azoknak a gyógyítóknak adja, akik ezt kiérdemlik, az Istenbe vetett hitük által, és csakis ők tudják közvetíteni ezeket az energiákat a betegek felé. Ezek a gyógyulások az igazi hit által történő gyógyulások, amik az betegért elmondott imák által hatnak. Ezek az energiák Jézuson keresztül közvetítődnek az Atyától a beteg emberre. Minden olyan igazi keresztyénnek akinek a szellemi érettsége megengedi közvetíteni a gyógyító energiát, lehetőségében áll a betegekre tenni a kezét és imában kérni a gyógyulást egy másik emberért.
Tehát, hogyha a gyógyító energia nem az Atyától származik, akkor könnyű kitalálni, hogy kitől jön. Természetesen csakis a sátántól jöhet.
Mivel ezeket a gyógyító energiákat nem tudjuk kimutatni, megmérni Pl. műszerrel, hogy honnan származik, akkor mégis, hogyan lehet az energia eredetét egyértelműen bebizonyítani? A válasz nagyon egyszerű. A Biblia által, a Bibliai igékkel.
A Bibliát hitelesnek tartó keresztyének meg vannak róla győződve, hogy a szentírás, ami másfél évezredig íródott, az hiteles információkat tartalmaz az elejétől a végéig, és Isten szavát és üzenetét közvetíti. Az Úr a Bibliában mindent elmond nekünk, amire ebben a földi életünkben szükség van. Minden amit leír az eddig is menetrendszerűen bekövetkezett, és ezután is be fog következni. Egyetlen vallás által közölt prófécia sem teljesedett be teljes mértékben csak a Biblia által közölteké.

A Biblia azt tanítja, hogy az ember számára az egyetlen megengedett legális út, kapcsolatteremtés, kommunikációs lehetőség a természetfölötti világgal kizárólag Jézus Krisztuson át vezet. Tehát az Atyát az ember egyedül Jézus Krisztuson át közelítheti meg.

Ján. 14.6." Én vagyok az út,az igazság és az élet,senki nem mehet az Atyához,hanemha énáltalam "

A következő igékből egyértelműen kiderül, hogy az Isten milyen tevékenységektől tilt el bennünket.

V Móz. 9-14
 • 9. Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
 • 10.Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
 • 11.Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
 • 12.Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
 • 13.Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
 • 14.Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.

                                                                                  

Az emberek számára a Bibliai kijelentések meghatározzák, hogy miként kell és hogyan nem szabad élni a földi életünket. Ha valaki megszegi ezeket a szabályokat az bűnt követ el, ami felelősségre vonást von maga után.
Amikor azt mondom "bűnt követ el" azzal azt értem, hogy megszegi az Atya parancsolatát és ezzel a cselekedetével utat nyit az ördögnek. Amikor azt mondom, hogy " felelősségre vonást von maga után" azt értem, hogy Jézust megkerülve utat nyit az ördögnek aki ezek után jogosan igényt tart a parancsolat megszegőjének a lelkére, mert ő saját maga nyitotta ki az ajtót a gonosz számára. Az ilyen ember az Atya ellen követ el bűnt és neki tartozik érte felelősséggel.

A természetgyógyászatnak különböző ágait és a gyógyításra jellemző tulajdonságait / mint Pl: kozmikus energia, aura, energiaátadás stb.../a "new age" foglalja magába. A különböző gyógyítási ágak közötti  hangzatos ágak / mint Pl: reiki,jóga,agykontroll / figyelemfelkeltő neveikkel magukra vonják az egészségi problémákkal küzdő emberek figyelmét, akiknek a klinikai orvoslás már nem tud a betegségükre hatékony gyógyítást adni. A gyanútlan, életét féltő, gyógyulni akaró ember figyelmének a középpontjába kerülnek ezek a manapság gomba módra szaporodó praktikák, mit sem sejtve arról, hogy a gyógyítás során milyen ellenőrizhetetlen szellemi erőknek teszi ki magát, és, hogy az ideiglenesen kapott látszólagos gyógyulása milyen lelki következményekkel járhat.
                                                                                               
A gyógyító, a mestere beavatása által összeköttetésbe kerül egy ellenőrizhetetlen energiával. A beavatás után az erő jön De honnan? A gyógyító a beteget az ebből az energiacsatornából jövő erővel kezeli. A kezelés után, látszólagos  gyógyulások történhetnek, bár ez betudható a hagyományos orvoslásból ismert placebo hatásnak is, ami annyit jelent, hogy a beteg attól gyógyul meg amibe vagy akibe hisz. Ha az infúziójában csak só van de ő azt hiszi, hogy az gyógyszer akkor meggyógyul tőle. A mi esetünkben a beteg a gyógyítóba veti a bizalmát és azért következik be az ideiglenes gyógyulás. Azért is mondok " ideiglenes gyógyulást" mert, ugyan kiűzhetnek valakiből démonokat és ennek hatására meggyógyul, de a démon utána visszajön másik hét démonnal, akik nálánál még sokkal gonoszabbak és ezután a beteg még rosszabb állapotba fog kerülni mint azt megelőzően.

Mátét 12,45     
Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.


Tehát több rosszat csinálnak vele mint jót.

Egy megtért keresztyénnek nincs szüksége természetgyógyászra!!!
Ha az Úr megbocsájtja a bűneit, ő saját maga is kérheti Jézustól a gyógyulást. Nincs szüksége semmilyen okkult praktikákon keresztül kapott ellenőrizhetetlen helyről jövő energiákra amit ezek a hangzatos névvel illetett "gyógyítók" közvetítenek.
A weblapom " Imák" c. oldalán minden megtérni és gyógyulni vágyó ember megtalálja az üdvösséghez, Jézushoz vezető utat, és a szívből szóló bűnbocsánatkérése után, Jézustól megkaphatja, az Atya döntése alapján a gyógyulást.
 
Jézus gyógyításai nyomán egyaránt testi és lelki gyógyulások is bekövetkeztek, ami csak így együtt tud hatékony gyógyulást hozni a beteg számára. A gyógyítók energiacsatornáin érkező erők csak testi gyógyulásokat eredményeznek. Eközben a beteg lelkét kiteszik ezen sötét erők befolyásának. Véleményem szerint, hogyha a beteg megtért keresztyén és Istenhívő ezek a sötét energiák nem hatnak rá és ilyen esetben nem történik gyógyulás sem. Ezek a sötét "gyógyító" erők csak azokra hatnak, akik nem Istenhívők, hanem a világ emberei. Őnáluk látványos gyógyulás is bekövetkezhet. Ez azért van, mert a sötét erők nem tudnak és nem is gyógyítanak keresztyén Istenhívő embereket.

Mint már említettem az ördög lelkeket próbál szerezni bármi áron is, hazugsággal, csalással és még úgy is, hogy beöltözik a világosság angyalának, hogy még a hívőket is elhitesse. Sajnos sok keresztyén esik áldozatul a csapdáinak. Hogyha szabad akaratunkból átadjuk magunkat a természetgyógyásztól származó energiáknak, a testünk ugyan fizikálisan mutathat gyógyulást, de mivel az energiát az ördög adta hozzá úgy előbb vagy utóbb be is fogja érte nyújtani a számláját. Tehát igényt tart a lelkünkre, mivel a földön egyfolytában folyik a harc a lelkekért. A Jó Isten a szeretete által, a sátán a fondorlatai és cselszövései által szerzi a lelkeket. Te kihez akarsz tartozni? Az úrhoz? Akkor, hogyha beteg vagy az egyedüli gyógymód a betegségedre csakis és egyedül Jézus lehet.

A természetgyógyász a gyógyításai során a természetfölötti szellemvilág igénybevételével jut információhoz, a beteg állapotával és más egyéb dolgokkal kapcsolatban. Mivel a Jó Isten szigorúan megtiltott minden természetfölöttivel történő kapcsolatfelvételt így az információ, ami a különböző segédeszközökön keresztül érkezik / Pl: inga , szenzibil, lengyelbot stb..../  csakis a sátántól jöhet, mivel ő megad minden információt csakhogy elhitesse, hogy az a gyógyítás a Jó Istentől származik. 
Megjegyzés: Azok a természetgyógyászok, akik a méréseikhez olyan segédeszközöket vesznek igénybe mint Pl. az inga, szenzibil, lengyelbot stb... szeretném elmondani, hogy ezek az eszközök sohasem mérnek 100%-osan hiába is mutatják azt, mivel az Atya nem támogatja a természetfölöttitől szerzett információ ilyen módját. Mivel az Atya nem támogatja, sőt megtiltja a szellemvilággal történő kapcsolatfelvételt, így ezeknek az eszközöknek a működtetője csakis egyvalaki lehet, a sátán. De mivel el akarja hitetni a gyógyítóval, hogy a gyógyítása Isteni eredetű így 90%-ban mindig az igazságot mutatja az eszköze. A fennmaradó 10%  az viszont hazugság, és ez a 10% változtatja meg az egész információ lényegét, mondanivalóját.
Minden ilyen eszköz okkult tárgynak minősül mivel az információszerzés eszközét képezik és ezzel a Jó Isten által tiltott területről szereznek "illegálisan" információt. A legális információszerzés csakis Jézuson keresztül történhet. A tiltott területről kerülő úton megszerzett információ az Atya büntetését vonja maga után.                                                                                                                 
Információkat a Jó Istentől csak az a magas szellemi érettségű ember kaphat, aki hallja az Atya hangját direktbe, a Karizmákon keresztül, normál ébrenléti állapotába. Nincs transzállapotban, és nem adja át a testét olyan túlvilági szellemeknek, akik hiányos ellenőrizhetetlen információkkal akarják közölni magukat a túlvilágról. Őket nevezik médiumoknak. A látókat látószellemek a jósokat a jövendőmondás szellemei segítik, nem Isten szellemei.
Ap.csel.16. 16
Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.

Mint volt természetgyógyász engemet is csábított a beavatások által kapott átlagon felüli tudás, képesség a természetfölötti erők irányítására, beavatkozás azokba a folyamatokba, amikre csak a Jó Isten hivatott. De hála az Úrnak megmutatta nekem ebből a csapdából a kivezető utat. Az igazság utáni állandó tudásvágyam által, az emberek iránt érzett állandó szeretetemmel,  a Szent Szellem olyan könyvesboltokba vezetett, olyan internetes oldalakra irányított, olyan emberekkel hozott össze, akiktől és ahonnét összeszedtem azokat a fontos információkat, ami megvilágította számomra, hogy tudtomon és akaratomon kívül, sajnos én is beleestem az ördög csapdájába.
Amikor ez számomra világossá vált, rögtön keresni kezdtem ebből a csapdából a kivezető utat. A Szent Szellem ezt is megmutatta. Dicsőség az Úrnak. Az Úr neked is megmutatja a kivezető utat. Hogyha most magadra ismertél a leírásból és úgy érzed te is beleestél ebbe a csapdába, akkor kérd az Urat, hogy mutassa meg a kivezető utat.

Visszatérve a gyógyításra. Isten nem azért teremtett bennünket, hogy betegek legyünk, hogy szegények legyünk, hogy szenvedjünk egy életen át. Isten különleges céllal teremtette a földünket és rá minket, az embereket.
Az Úr, az első emberpárnak, Ádámnak és Évának hatalmat adott a föld felett, hogy uralkodjanak rajta, és örökéletűnek teremtette őket. De a sátán, kígyó képében rávette őket, hogy egyenek a tiltott fának a gyümölcséből, de ezzel  elbuktak és ez által halandók lettek, megismerték a bűnt. Ezzel a sátánnak adatott át a hatalom a föld felett, ami a mai napig nem változott.


Tehát az, hogy Isten eltilt bennünket a varázslástól, ezektől a "gyógyító" technikáktól, ez annak a bizonyítéka, hogy történhetnek gyógyulások.  Hiszen miért tiltana el Isten attól, ami nem működik? Akkor mégis miért tilt?  Nyilvánvalóan azért mert ez veszélyes számunkra. Azért veszélyes, mert olyan természetfölötti szellemi lényekkel kerülnénk kapcsolatba, akik nem az emberek gyógyulását, hanem a halálát akarják, és ez által megszerezni a lelkét.
Tehát, hogyha Isten eltilt a varázslástól, akkor nyilván nem segít benne, márpedig, ha a gyógyítások mégis működnek, akkor csakis egy helyről jöhet a gyógyító erő a sátántól. Jézus világosan megmondta. Én vagyok az egyedüli út és ajtó az Atyához. Aki nem rajtam keresztül érkezik, az azért jön, hogy lopjon, öljön, és hazudjon.

János 10,1
Bizony, bizony mondom néktek:  Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.


Tehát aki ezt az ajtót megkerülve akar, a természetfölötti szellemvilággal kapcsolatot teremteni azt csakis a sátánnal léphet kapcsolatba. A látható világ el van választva a láthatatlantól, a láthatatlan határán van a természetfölötti világ. Aki átlépi, ezt a határt az kapcsolatba kerül a természetfölötti világgal, ahol vagy az Istennel vagy a sátánnal találkozik. Tehát Istennek és sátánnak is van egy láthatatlan természetfölötti birodalma, de Istené fölötte áll a sátánénak is. Amint már említettem az Atyával kapcsolatba lépni Jézuson át lehetséges, mivel ő az ajtó, és csak és egyedül az ima által a megtérés és bűnbocsánat után.
Amint már említettem a sátán azért jön, hogy megöljön. Ez nem a fizikai testünk halálára vonatkozik, bár manipulációival, fondorlatos cselszövéseivel olyan helyzetet is tud teremteni, hogy akár fizikai halál is bekövetkezhet.
Az " azért jön, hogy megöljön" kifejezést a szellemi és lelki halálra értem. Ő már tudja, hogy elveszett, mert Jézus legyőzte 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten, de minél több lelket akar magával rántani a pokol mélyére. A pokol az örök kárhozatra való ítéltetést, az örökké tartó szenvedést jelenti. Mondom ÖRÖKKÉ TARTÓ SZENVEDÉST jelenti. Hogy mit is jelent ez? Azt, hogy sohasem lesz vége a sok szörnyűségnek. Az a lélek aki a pokolba kerül egy örökké valóságon keresztül fog szenvedni, ami azt jelenti soha nem lesz vége a kínoknak. A pokolban is működnek az érzékszervek, ugyanolyan fájdalmat lehet érezni, mint a fizikai testben itt a földön. A szenvedéseknek vannak fokozatai kinek-kinek a bűne mértékében. Te hová szeretnél jutni?
Akit még mindig nem győztem meg az Isten által tiltott terület megsértéséért járó büntetés szörnyűségéről, az nézze meg Bill Wiese " 23 perc a pokolban " c. videóját, amit az alábbi linken lehet elérni.
https://www.youtube.com/watch?v=2l2rTroPsks
vagy pedig olvassa el a könyvét.
 
Van más lehetőséged is minthogy örök kárhoztatásra ítéld magad.
A másik lehetőséged az ÖRÖK ÉLET. Hát nem sokkal jobban hangzik ez?
Az örök élet azt jelenti, hogy egy örökkévalóságon át együtt lehetsz Jézussal, az Atyával, Szent Lélekkel. Hát kívánhat magának valaki is ennél szebb és csodálatosabb jövőt? Hogy el tudsz beszélgetni a világmindenség teremtőjével, Jézussal, és a Bibliából megismert szentekkel? Én nem tudok elképzelni ennél szebb és csodálatosabb dolgot és sorsot.
Megéri az neked, hogy ebben a rövid földi életedben olyan varázslásokba kezdesz, ami miatt nem juthatsz be az örök életbe? Szerintem a varázslás összes tudománya sem ér annyit. A természetgyógyászok általi gyógyítás is a varázsláshoz tartozik, mert nem Jézustól való. A Klinikai orvoslást az orvostudományt, azért kaptuk Istentől, hogy legyen lehetősége az embernek gyógyulni. Ezt még kiegészíthetjük a természet adta lehetőségekkel. Pl: Napkúra, vízkúra, rendszeres mozgás, gyógynövények, masszázs.
Nagyon nagy a tét. Örök élet vagy örök kárhoztatás. A változtatásra mindig van lehetőséged ha megvallod bűneidet az Atyának, és megtérsz. Hogyha mégis egy határozott döntéssel hátat akarsz fordítani az okkult tudományoknak, akkor sietned kell mert bármelyik nap lehet az utolsó is arra, hogy üdvözülhess. Tedd meg most.
 

 

Mark 13,32     
Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.

 

Minden este olyan tudattal feküdj le, hogy mindent megtettél a lelked üdvösségéért. Kérdezd meg magadtól. Megtettem mindent az üdvösségemért?
Betegség a földön azért létezhet mert az ember elszakadt Istentől. A bűn nem egyenlő a vétekkel. A bűn az ember Istentől elfordult állapotát jelenti. A bűnnel bejött a betegség is és a halál is.
 
Róma 6.23
Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.


A gyanús praktikákkal gyógyítók a saját védelmükre, sokszor a beteg gyógyulására hivatkoznak " de hát gyógyulnak a betegeim"  mondják. De ez akkor sem mentesíti a gyógyítót, hogy Isten által tiltott területre hatolt be.
Nem az a kérdés, hogy történnek-e gyógyulások vagy sem, hanem az, hogy hagyjuk-e magunkat becsapni a világosság angyalának öltözött ördögnek és hogy, ezáltal utat nyitunk-e a sötét erőknek az okkultizmusnak az életünkben.
A sátán a célját, a természetgyógyászokon keresztül tudja leghatékonyabban elérni úgy, hogy az Isten és az ember közötti bizalmat lerombolja, szétzúzza.     Az a célja, hogy az ember, ne Jézusba vesse a bizalmát hanem valaki másba, mondjuk a természetgyógyászba. Hogyha ez sikerül neki, már el is érte a célját mert Jézus kikerül a beteg figyelmének a központjából, tehát eltereli a figyelmet Jézusról. Az ördög meg örül, mert megint sikerült valakit becsapnia.
Ez ugyanolyan mint mikor jeleket tesz, csodákat csinál, Pl.könnyező Mária szobor, Ufók stb....azért, hogy az emberek akik amúgy is fogékonyak a csodákra, ezekre a dolgokra irányítsák a figyelmüket. Azt az embert akinek nem Jézusban van a bizodalma, a sátán megkötözi és lehet, hogy soha nem tudja meg, hogy miért is teremtette a Jó Isten őt a földre, hogy milyen feladattal bízta meg. Hogyha nem tudja meg mi a földi létének a célja soha nem fog tudni üdvözülni. Mindenki egy életet kap erre a feladatára hogyha ezt eltékozolja, akkor soha nem fogja megtudni, hogy milyen az örök élet és a mennyország.

A cikk elkészítésében sok segítséget nyújtott Dr. Erdélyi Judit orvos
" Természetgyógyászat az ige mérlegén" c. könyve. Mindenkinek ajánlom elolvasásra. 

És végül szeretném mindenkinek a figyelmét ráirányítani Máté evangéliuma
15-23-ig igéire.
 
 

 

 • 15.     Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.

 

 

 • 16.     Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?

 

 

 • 17.     Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.

 

 

 • 18.     Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

 

 

 • 19.     Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.

 

 

 • 20.     Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

 

 

 • 21.   Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

 

 

 • 22.     Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

 

 

 • 23.     És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

 

 
A SZABADULÁS MÓDJA A SÁTÁN CSAPDÁJÁBÓL:
 
 A következő pár mondat azoknak a természetgyógyászoknak szól akik megszívlelik az írásomat és abba szeretnék hagyni ezt az Isten akaratának ellentmondó tevékenységet.
 
Első lépés a szabadulásra:Egy határozott döntéssel abba kell hagynod ezt a tevékenységedet. Meg kell térned. Pontot kell tenni a végére és elindulni az Atya felé vezető úton. Fel kell hagynod teljes mértékben mindenféle okkult praktikával.  / Megtérési ima az "Imák" oldalon - gyogyito-jezus.lapunk.hu/ /
 
Második lépés: A Szentháromságnak valld meg ezt a bűnödet, hogy Isten ellenes tevékenységbe kezdtél. Ha nem vallod meg ezt a bűnödet akkor nem fogsz tudni kilépni belőle mert nem enged el a másik oldal. A mostani megkötözött állapotod csak akkor oldódhat, ha tiszta szívedből a száddal kimondva megvallod.
 
Harmadik lépés: Bűnbocsánatot kell kérned./ A módját az "Imák" oldalon találod - gyogyito-jezus.lapunk.hu/
 
Negyedik lépés: Teljes és hatékony szabadulás csak akkor érhető el és csak akkor várható, hogyha bemerítkezünk. Erről a " Bemerítkezés jelentőségéről"(gyogyito-jezus.lapunk.hu/)c. oldalamon olvashatsz bővebben.
 

                                                          Ferencz István

forrás: Ferenc István engedélyével - gyogyito-jezus.lapunk.hu/