Baracskai börtönmisszió (2013.02.21)

 


Ezen a hideg februári reggelen ismét Baracskára vettük az útirányt, kis csapatunk elindult evangélizációs börtönmissziós szolgálatra.  Több gyülekezet képviseltünk,(Agapé, Hit, Autonom) de mégis azt éljük meg, hogy az Úr Szelleme tölt be mindnyájunkat ebben a közös szolgálatban és vezet minket.
Szerettünk volna péksüteményekkel kedveskedni a rabok felé,(melyek egyik testvérünk hozott péküzemi vállalkozásából magával, amit azonban engedély hiányában nem vihettük be. De a beléptetésnél  magunkkal vihettük a Bibliáinkat, szeretetünket,  az élő Urat és Jézus evangéliumát.

A "Jobb lator" kápolnában szoktuk megtartani istentiszteletünket. Lassan népesedett be a terem, de megérte a várakozás, mert minden szavad hely foglalt lett és telt házzal kezdődhetett meg az istentiszteleti alkalom.
Emil testvérünk kezdett imával és igehirdetéssel. A hitről beszélt és arról, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy személyesen megismerje Jézus Krisztust. Az általa átadott gondolatokat folytatta Zsolt, aki korábban büntetését töltötte a baracskai intézetben és most vissza jár lelkesíteni a bentieket, hogy isten kegyelméből bűn nélkül is lehet élni a világban szabadulás után.

Bizonysága és lelkesítő igehirdetése után mintegy 60-70 ember közösen imádkozott és vallotta meg Jézus Krisztust Urának és Szabadítójának. Az alkalom végeztével többen jöttek imát kérni és gondolataikat, érzéseiket, félelmeiket, szabadulásuk utáni életükre vonatkozó terveiket megosztani.
Érezzük, és látjuk, hogy ezek az emberek is keresik a kapaszkodót és sokan meg is találják amikor átadják életüket Jézus Krisztusnak. Hálásak vagyunk az Úrnak amiért minket bízott meg ezzel a szolgálattal és vezethetjük ezeket az embereket, akiket nem hagyott magukra, hanem segítséget és vezetést nyújt életük újra építéséhez a szabadság és kegyelem kapujának. megnyitásával.

bacsipista