Bővölködő kegyelem a Kozma utcai börtönben

 

"... ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik"  Róma 5.20

 

Az Agapé Gyülekezet Börtönmissziós csoportja hatodik éve rendszeresen meglátogatja a Kozma utcai börtönt és megismerteti a raboskodó emberekkel a jó hírt, az evangéliumot.

Ez évben április 18-án húsvét és pünkösd között kaptunk lehetőséget börtönmissziós szolgálatra. Gyülekezetünkből 8-an és 3 vendégszolgálóval léptünk be az általunk már ismert intézmény kapuján és a belépési formaságok után felmentünk a kultúrterembe. Vittük magunkkal a technikai felszerelést amelyek a dicsőítéshez kellettek, erősítőt, elektromos orgonát, kábeleket, és még sok kütyüt amelyek szükségesek voltak. Továbbá vittük gyülekezetünk asszonyai által készített házi süteményeket és azt a szeretetet amely Jézussal együtt a szívünkbe költözött.

Több lépcsőben érkeztek a "vendégeink", 18 jogerősen büntetését töltő, és 30 előzetesként letartóztatott, szinte minden felnőtt korosztály képviselő férfi fogvatartott. A börtönlelkész megnyitotta az alkalmat és vezető pásztorunk Tibor köszöntötte a jelenlévőket és beszélt a Jézus áldozatáról amely húsvétkor teljesedett be, a pünkösd közeledtéről és arról, hogy miért is van szükségünk Jézus Krisztus megváltására.

Rövid igehirdetését követően került sor a dicséretek előadására, amelyben szintén az evangélium szólalt meg, dalban és zenében. Figyelemmel kísérték az előadást, amely nem színpadi jellegű volt, mert érezni lehetett a Szent Szellem jelenlétét is. A fiúk a székeken nyitott szívvel hallgatták, tapsoltak a zene ütemére és akik ismerték a szöveget együtt énekeltek a dicsőítőkkel. A dalok között elhangzott néhány bizonyság szinte felkínálva, hogy veled is megtörténhet az a csoda és kegyelem amelyben én részesültem.

Egy korábbi elítélt, Zsolt 5 hónapja szabadult a Baracskai börtönből ahol egy keresztény közösséget vezetett. Elmondta, hogy kemény alvilági életet élt és a büntetés elől külföldre menekült ahol több évet töltött el. Ott is folytatta korábbi életét mindaddig amíg egy napon találkozott Jézussal és átadta neki életét. Azt vette Istentől, hogy térjen vissza Magyarországra és vállalja bűnei büntetését. nem volt könnyű, de börtönélete idején tiszta próbált maradni. Egy közösséget hozott létre Baracskán ahol vasárnaponként őrök nélküli istentiszteletet tarthattak.

Elmondta, hogyan és miként változtatta meg az Úr gondolkodását és hogyan adott életének új célt és értelmet és tanácsolta a többieknek is, hogy gondolkodjanak el életükön és hozzák meg döntésüket amíg még nem késő.

Bizonysága és az Úr kegyelme hatására 18-an behívták Jézus az életükbe és mondták el a befogadó imát, Kézen fogva, egy kört alkotva fogadták a személy szerinti áldásokat amely hitbeli döntésük megerősítését szolgálta.

Befejezésül az Agapé Gyülekezet nőtestvérei által készített süteményeket osztottuk ki, és azok fogyasztása közben volt lehetőségünk beszélgetni, és imádkozni. Mai nap igéit és keresztény könyveket, traktátusokat adtunk minden jelenlévőnek, segítségül hitük erősítéséhez.

Nagyon jó érzés volt látni az arcokon az elégedettséget, a szabadságot amelyet az Úrtól kaphattak és hálásak vagyunk Istenünknek amiért kiárasztotta kegyelmét és szeretetét.

 

bacsipista

2012.04.20.