Karácsonyi előzetes a Kozma utcában

Agapé Gyülekezetünk börtönmissziós csoportjával a Kozma utcai börtönbe látogattunk december 11-én. Igaz karácsony még arrébb van, de mostanra kaptuk meg az engedélyt.

Csoportunk több gyülekezet tagjaiból tevődött össze, de ez nem okozott gondot, mert mindnyájunkat az a cél vezetett, hogy bevigyük a börtönbe az evangéliumot és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy az elítéltek lelki szabadsághoz juthassanak.

altL. Molnár István, a börtön lelkipásztora bevezetője és Bugovics Tibor Agapé gyülekezeti lelkipásztor rövid igehirdetése után a dicsőítők építették a kapcsolatot az úr felé,  a föld és az ég között, és lassan megnyílt az a kapu amely Istenhez vezet, ahol a Szent Szellem tevékenyen közreműködhet.

Lehetőségem volt a kb 60 fős fogvatartottakat  megfigyelni. Kezdetben többen is egymással beszélgettek, majd elkezdtek figyelni a hallottakra. Voltak akik együtt énekeltek az énekessel. Ez azt tükrözte, hogy korábban már járhattak gyülekezetbe, mert ismerték a dalok szövegeit.  Mások csak a ritmust érzékelték, nem törődve az énekben elhangzott üzenetekre. Viszont láttam némelyeket, kiket szívből megérintettek a dalok és egy-egy könnycseppet elmorzsoltak szemük szögletében.

Egyik társunk, aki korábban szintén az egyik büntetés-végrehajtó intézetben vendégeskedett egy ideig, bizonyságot tett arról, hogy Isten segítségével hogyan tudta feladni korábbi bűnös életmódját, és az Úr kegyelme milyen változásokat hozott az életében. Az ő bizonysága hiteles volt a rabok szemében, mert közülük való volt és többen is ismerték. Bizonysága végén megtérésre hívta a foglyokat,melyre többen is előrejöttek és befogadták Jézus Krisztust az életükbe.

A gyülekezet asszonyai süteményeket készítettek a rabok számára. Ennek a szétosztása mindig a csúcspont, mert otthoni ízeket varázsol eléjük, emlékekkel együtt amelyeket most nélkülözniük kell. Ilyenkor könnyebben megnyílnak a szívek és beszédesekké válnak.

Sajnos az engedélyezett idő gyorsan eltelt, és el kell köszönni egymástól. Búcsúzóul mindnyájan kaptak egy-egy nyomtatott evangéliumot, bizonyságot tartalmazó írásokat, hogy a megismerhessék az Úr akaratát és erősödjenek a hitben.

A börtönből kilépve hálát adtunk az Úrnak amiért vezetett minket a foglyokkal való kapcsolat kiépítésében és megáldotta szolgálatunkat. 

egy kép a börtönmissziós csoportunkról

 

bacsipista, 2012. dec.14.