Imanap a romákért

A Roma Kultúra nemzetközi napja alkalmából  cigánymisszós imanap volt a Baracskai börtönben.  Az alkalomról a Magyar Televízió felvételt készített. (Ez a felvétel megtekinthető beszámó végén).

Több egyházi, világi meghívott vett részt a rendezvényen, és fogvatartottak is készültek önálló műsorral. Az ebédlőben 100-120 többségében roma elítélt vállalta részvételét a programon.

A cigányhimnusz éneklésével kezdődött az imanap, Szénási Jonathán börtönlelkész nyitotta meg és vezette az alkalmat.

Szeidl Tamás bv. alezredes, intézetparancsnok, Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, Solymosi Imre, az Országos Roma Önkormányzat Keresztény Roma Missziójának igazgatója és Dani Eszter, református lelkész, a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának vezetője méltatta az alkalmat és köszöntötte a jelenlévőket.

Az Agapé Gyülekezet részéről Bugovics Tibor mondott egy összefoglalót gyülekezetünk börtönmissziós szolhálatáról, majd az Agapé Gyülekezet Gyöngyösoroszi missziós dicsőitői szolgáltak.

Steinbach József dunántúli református püspök, Dúl Géza plébános, a Magyar Katolikus Egyház cigánypasztorációs referense, Bakay Péter lelkipásztor, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós referense, L. Molnár István lelkipásztor, a Magyarországi Református Egyház börtönmissziójának vezetője, rövid igei üzenetekkel szolgáltak.

Az intézet fogvatartottjai olvastak fel imádságokat és könyörgéseket a megbékélésért, s egymás kölcsönös elfogadásáért, megbecsüléséért és ezzel egyidőben diaképeken láthattuk a cigányság életét.

Farkas András, a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium  hallgatója énekelt két áriát, tanulótársa Berki Tamás kísérte hangszeren.

Felszólalt Hölvényi György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Az egyházi vezetők áldáskérése előtt az Gyöngyösoroszi dicsőitő testvéreink nagy tapssal fejezték be szolgálatukat.

Az áldások átadásában még szolgált Magyarné Balogh Erzsébet, a Református Missziói Központ igazgatója, valamint Schönberger András bv. főrabbi.

Az alkalom végeztével egy ebéd elfogyasztására vendégei voltunk a Bararacskao BVI-nek.

Köszönjük az Úrnak amiért kiválasztott és felkent minket börtönmissziós szolgálatra.

 

Az alkalomról készült felvétel itt látható.


törölt felvétel

 

Frown