Baracskai börtönmisszió 2013. január 24.

 

A mai napon megkezdtük ez évi börtönmissziós szolgálatunkat, és reggel Baracskára indultunk. Valójában mégsem ma kezdődött, mert ezt a látogatást is  megelőzték a különböző szervezések. Egyeztetések a velünk jött vendégekkel, akiknek adatait korábban el kellett küldeni, a találkozási és indulási időpontokat, helyeket meghatározni, és imával előkészíteni a terepet, a szíveket.

Gyülekezetünkből 5-en, és egy két vendégszolgáló alkotta a csapatot. Várakozásunkat felülmúlta az érkezők száma, több, mint 80-an vettek részt az istentiszteleten. Fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt képviseltették korosztályukat.
A bevezető ima után dicséretekkel folytattuk, két gyorsabb vidám dal és befejezésül egy lassú, Isten imádó ének következett.

Két vendég szolgálónk bemutatkozásképpen elmondták miként találkoztak Istennel és adták át életüket Jézusnak.
Két különböző élethelyzet, egyikük templomba járt és imádkozott, mégsem élt Jézus a szívében, de amikor találkozott vele és megérintette az Ő követője lett.
A másik testvér egy ismert alvilági figuraként a bűnben élt mindaddig, amíg személyesen nem találkozott Istennel. Ez a találkozás megváltoztatta az életét, letette bűneit és hagyta, hogy Jézus megváltoztassa  és új célt és értelmet adjon életének.

Zsuzsa testvérnőnk a bhetesdai tónál fekvő mozgásképtelen emberről beszélt. Elmondta, hogy sokszor mi is úgy érezzük, hogy szükségünk van egy angyali érintésre, hogy megbénult életünk újjászülessen és felfrissüljön a tóban, amelyre rászáll az Úr gyógyító és szabadító szelleme.
Arra kérte az elítélteket, hogy aki ebből a bénultságból ki akar lépni, tegye a kezét abba a vízzel töltött tálkába amit végig visz közöttük.
nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, hogy a vízbe mártották tenyerüket, ezzel kifejezve, azt, hogy szükségük van Jézus segítségére,
kegyelmére.

Tibor pásztor, börtönmissziós csoportunk vezetője megtérésre hívta fel a jelenlévőket és közösen elmondtuk a megtérő imát.
Majd István (sk) Jakab apostol leveléből idézve  "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói," Jakab 1,22 kértem őket, hogy tegyenek eleget a tanításnak és engedelmeskedjenek Jézusnak.
Az alkalom végén igekártyát osztottunk és akinek nem volt Bibliája vendég testvéreink ajándékaként kaptak egy-egy Bibliát.
Egyéni beszélgetésekkel és imákkal zártuk az Istentiszteletet.

Végig éreztük, hogy az Úr jelenléte vezettet minket. Minden egyes szolgálat kapcsolódott egymáshoz, a jelenlévők figyelmesek és
fegyelmezettek voltak.

Következő baracskai szolgálatunk időpontja:   február 21.