Imaház avató - Havanna u.7. (2009.)

 

Végre elérkezett a nagy nap. Meglátogatja esti alkalmunkat pásztorunk, aki nem csak egy tiszteletbeli viziten jelenik meg, hanem megáldja csoportunkat és Havanna utcai imaházunkat.

 
 
 
 
A lányok csodát műveltek, mert mire megérkeztünk igen lakályossá varázsolták csoportunk otthonát, "meleg" és barátságos fogadtatásban részesítettek minket.
Zoli testvérünk a bejárattal szemközti falra festette a mennyország kapuját, ezzel is ábrázoltatva, hogy nyitva a kapu, bárki beléphet rajta, ha segítságül hívja Jézus nevét. A kapu elé egy fából készült keresztet szerettünk volna, de az nem készült el időre. J.Gyuszi kinevezte magát festőinasnak és rövid percek alatt helyére került a hiányzó kereszt.

Végül megérkezett pásztorunk, István, aki látta ünneplőbe öltöztetett szívünket, és érzékelte azt is, hogy örömünkbe üröm is vegyül, mert vezetőnk, Ferenc testvérünk halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud közöttünk lenni, pedig ma egy régóta dédelgetett vágya válik valósággá: megnyitjuk a Havanna Agapé Csoport Imaházát.

Imában kértük az Urat, hogy szeretett testvérünkre és gyengélkedő feleségére bőkezűen mérje az áldásait, hogy minél hamarább közöttünk lehessenek.

 

István egy igével ajándékozott meg minket, amelynek próféciai jellege van, és szorosan összekapcsolódik a nyári evangélizáción kapott üzenettel is. Ézsaiás próféta szólt hozzánk a Biblián keresztül:

 

"Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet."
Ézsaiás 43:18-21

Áldott legyen az Úr, mert most valódi ígéretet és útmutatást kaptunk tőle. Új lehetőség, új feladat és szolgálat vár ránk. A lakótelep belsejében fog felfakadni az élő víz forrása, ömleni és hömpölyögni fog Isten igéje, szeretetével tisztára fogja mosni a bűnös életeket, felszabadít, öröméneket és megdicsőült életet ad azoknak, akik belelépnek ebbe a folyóba. Nekünk az a feladatunk, hogy hűek legyünk vállalt feladatainkhoz, vezessük, biztassuk, bátorítsuk az itt élő embereket, szórjuk az igét és bízzunk az Úrban.

 
Pásztorunk megáldotta imaházunkat, távozásra szólított fel minden tisztátalanságot melyek megfordultak itt valamikor, olajjal kente meg a bejárat kilincseit, az ajtó zsanérjait, az ablak üvegeit. Aki ide belép hagyja kívül bűneit, mert megszentelt helyre
érkezik. Ártó és viszályt keltő emberek a Szent Szellem jelenlétét nem tudják elviselni, ezért azok kint rekednek, mert imaházunk az Úr háza.

 

" />Megkent egyenként minden jelenlévőt (a gyerekeket is), és pásztori áldását helyezte ránk.

 

Szolgálati kirendelésünk végeztével, ő maga is részesült az áldott olaj kenetével.

B.Pisti 2Péter 2:9-17 üzenetét kapta az Úrtól. Ezekben a sorokban le van írva, hogy milyen szolgálatra lettünk elhívva, és hogyan mutassunk követendő példát az itt élők felé.

Beszélgettünk arról, hogy mit is szeretnénk tenni, milyen terveink, látásaink vannak missziónk folytatásával kapcsolatban.

Imaház avatónk zárásaként köszönetünket és hálánkat fejeztük ki az Úrnak, kérve további segítségét és támogatását missziós szolgálatunk kiteljesedéséért

Új helyiségünk ...

Imádkoztunk… már évekkel, hónapokkal, hetekkel, napokkal ezelőtt is. Sátán cselekvéseit megkötözve, Jézus oltalmát és az Úr áldását kértük.

Régóta imádkoztunk egy helységért a Havanna lakótelep belsejében, ahol összejöhetünk, és fogadhatjuk vendégeinket.

A megfáradt, beteg, megkötözöttségek rabságában lévőket, leendő megtérőket, friss keresztényeket, eltévedt bárányokat …

Az Úr meghallgatta kérésünket. Nem is akármilyen, és akárhol lévő valamit kaptunk tőle.

A megnyitásra váró helység évekkel ezelőtt egy kedves testvérünk tulajdona volt, használt ruha böngészőként üzemelt. Itt már járt Isten, testvérnőnk itt olvasta rongyosra első hozzá írt bibliáját, itt kapott erőt és hitet az előtte álló problémái leküzdésére. Később megvált a ruha kereskedésétől, több új tulajdonosa lett a böngészőnek, és most velünk együtt ő is visszakerült régi helyére.

A ruhaböngésző az élő ige böngészdéje lehet ezután. Akik ide betérnek régi, kopott és szakadt életüket Jézus Krisztus által adott, áldott új életre cserélhetik.

Csoportunk szűk körben január 16-án megünnepelte annak a munkánknak az eredményét amellyel takarítottuk, szépítettük, csinosítottuk új helységünket.

Otthonainkban finom és étvágygerjesztő sütemények kerültek készítésre, azért, hogy esti összejövetelünkön a megterített asztalon adhassanak gasztronómiai élményt nekünk.

Dícséreteket énekelve kértük az Urat, hogy jelenlétével legyen közöttünk ezen az estén.

Csoportunk vezetője,Skolnik Feri a 2Mózes 40,1-9 igét adta át nekünk, mint az Úr csoportunknak szánt üzenetét.

9Vedd a felkenéshez való olajat, kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van! Így szenteld föl azt és egész fölszerelését, hogy szent legyen!

Megtettük, szinte, úgy ahogyan az üzenetben benne van. Megkentük olajjal a bejáratot, hogy aki ide belép az Úr jelenlétébe lépjen be, a falakat, üveget, berendezési tárgyakat és megáldottuk Jézus nevében.

Fontos feladat még "nevet adni" csoportunk új helyének. A teljes megnyitására gyülekezeti vezetőink szolgálati kirendelése után kerül sor.

Ízelítő csoportunk keddi alkalmaiból

Kis csoportunk zárt körben már január 16-án egy kis ünnepség keretében hálát adott az Úrnak új helységünkért.

Január 20-i alkalmunk megtartására már itt került sor. Megtelt a terem, körben székekkel és a rajta várakozó emberekkel. Öntevékenyen a cd-ről hallható dalokkal kezdtük Istent dicsőíteni.
Vendégeink érkezésük alkalmával meglepve tapasztalhatták, hogy Urunk is már megérkezett közénk. Imádkozással folytattuk a dicsőítés végeztével, majd a bibliából hallgattunk meg egy tanítást, és imádkoztunk egymás hitének megerősödéséért, a csoportunk missziós tevékenységének kibontakozásáért, Urunk gyógyításáért és áldásért.

Január 27-én már úgy jöttünk össze, hogy felkészültünk arra, hogy kis helyen sok jó ember is elfér. Megérkeztek Józsefvárosból jött testvéreink is, 5 felnőtt és egy gyerek, voltak többen is akik még életrendezés előtt állnak, vagy a barátkozó tanfolyamot végzik, és velünk együtt több mint 20-an kerültünk Isten jelenlétébe.

Megint fontos mozzanat volt az ige tanulmányozása. Megbeszéltük, hogy mit üzen általa az Úr, egyénenként nekünk és csoportunknak, de a fő motívum megint az ima volt.

Helységünk neve "Havanna Agapé Csoport imaháza " lett, és valóban azt szeretnénk, hogy az ima házává is váljon.

A gonosz nagyon erős támadásba lendült csoportunk ellen, amely megnyilvánul nélkülözésekben, anyagi nehézségekben, betegségekben.

Imáinkkal megkötöztük a sátán ilyen irányú tevékenységeit és áldást prófétáltunk csoportunkra, tagjainkra, vendégeinkre és a lakótelepre.
Istenünknek hálát adtunk, és kértük tőle szolgálatunk támogatását és megerősítését.

   Az est végeztével azt éreztük, hogy itt van az ideje annak, hogy teljesen nyissunk a lakótelep felé. Az Agapé Gyülekezet azzal a céllal hozta létre Havanna csoportunkat, hogy gyülekezet plántálódjon a Havanna lakótelepen. Szeretnénk, ha látogatóink imaházunkba történő belépésük előtt már tudnák, hogy az Úr házának küszöbét lépik át.
 Erősítjük gyülekezetplántálási az alapjainkat, kialakítjuk szervezeti és működési rendszerünket, szolgálatainkat, 
   Első lépésként megegyeztünk abban, hogy vasárnap délelőttönként Istentiszteleti alkalmat fogunk tartani. A Havanna lakótelepi imaházunkban tartandó első Istentiszteletünk időpontja: április 19 délelőtt 10 h Istentisztelet a Havanna lakótelepen
   A megbeszélt időpont előtt már együtt volt kis csapatunk és vártuk Istentiszteletünk első alkalmát. Dicsőítő zenekarunk még nincs, de van vágy a szívünkben arra, hogy dicsérjük és magasztaljuk az Urat. Szerencsére korunk technikája ezt lehetővé teszi, és a lejátszóban máris forog a lemez és közösen énekeljük a dalt, meghívva közénk Urunk Szellemét. A dicsőítést közös imádsággal erősítettük meg.
   Mai igehirdetőnk Skolnik Ferenc testvérünk volt, aki egyben vezetőnk is. Felolvasta Lukács evangéliumából Jézus találkozását az emmausi tanítványokkal.

Az emmauszi tanítványok.

Ketten közülük még aznap egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyira fekszik. Közben beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben így beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük el volt takarva, hogy föl ne ismerjék. Megszólította őket: "Miről társalogtok itt az úton?" Erre szomorúan megálltak. Egyikük, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult: "Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?" "Micsoda?" - kérdezte. "A názáreti Jézus esete, felelték, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink halálra ítélték és keresztre feszítették. Mi viszont azt reméltük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt. De ma már harmadnapja annak, hogy ez történt. Igaz, hogy néhány közénk tartozó asszony megzavart minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták a testét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Társaink közül néhányan a sírhoz mentek és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták." Erre ő így szólt: "Ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétánál megmagyarázta, ami az Írásokban róla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akart volna menni. De azok marasztalták: "Maradj velünk, kérték, mert esteledik, és már lemenőben van a Nap." Betért tehát, hogy velük maradjon. Mikor asztalhoz ültek, kenyeret vett kezébe, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt szemük és fölismerték. De ő eltűnt előlük.
Lukács 24:13-31


   Ez a történet annyira jellemző a mai emberek látásmódjára. Isten számtalanszor közöttünk van, szól hozzánk. Halljuk a hangját, látjuk és érezzük őt, de a fátyol, amely zavarja éleslátásunkat homályban tarja kilétét. A gonosz, aki az életünk megrontója mindent elkövet, hogy ne érthessük meg szavát, ne ismerhessük fel jelenlétét. De tudjuk, hogy a jó pásztor hangját ismeri a nyája. Jézust, akit behívtunk életünkbe feltudjuk ismerni, ha sokat hallgatjuk. Ő szól hozzánk a Biblián keresztül, halljuk Őt az igehirdetésekben, és ha sokat vagyunk, a jelenlétében semmi nem rejtheti el őt előttünk. Akkor velünk él, szívünkben lakozik, naponta részesülhetünk áldásaiban, kegyelmében. Ő hűséges hozzánk, és nekünk is azzá kell válnunk.   
   Hálát adtunk a tanításért. Imádkoztunk betegeink gyógyulásáért, a családi kapcsolatok rendeződéséért, anyagi nehézségeink leküzdéséhez kértünk segítséget és áldást kértünk Gyülekezetünk további szolgálatához, és megköszöntük az Úr jelenlétét. Az egy órásra tervezett Istentiszteletünk időtartama több mint a duplájára sikeredett. Egy áldott alkalom részesei lehettünk mi szolgálók és vendégeink is.

2009. április