Dicsőítő prófétai est

 

"Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok." (Korintus 14,1)

* * *

Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az URat! (Zsolt 105,3)

Dicsőítő csoportunk felkérést kapott, hogy a február 24-i prófétai estén a dicsőítést a Havanna csoport dicsőítő csapata vezesse. Az előzmények nem voltak biztatók, mert az influenza minket sem hagyott ki, hét elején még csak ketten álltak lábon, de az ima meghozta eredményét. Peti vezetésével összeállt a csapat, Viki és Klaudia énekeltek, Jázon és Peti a pengetős hangszereket működtették, János testvérünk a csörgőt és a kongát részesítette előnyben.

Krisztián vezetésével kezdetét vette a dicsőítő prófétai est.

"Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezéseimnek szavát." (Zsolt 28,6)

 Edit  zászlóval dicsőített. Életre keltek kezében a színek. A ritmus és a mozgás utat nyitott és hívogatott a mennyek országába.

"Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!" (Máté 10,7)

 

A gyülekezet tagjai csukott szemmel figyeltek az Úrra. Kizárva a környezeti hatásokat engedték, hogy a Szent Szellem vezesse őket. Megnyitották szívüket, kézfelemeléssel fogadták az Úr szabadító áldását.

"Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez:"
1Mózes 14,22b

 

Tudjuk, hogy imával tarthatjuk a kapcsolatot a mi szeretett Urunkkal, és most is kértük az Ő segítségét. A vezetők és próféták imádkoztak mindazokért akiknek nehézség van az életükben, anyagi vagy egészségi problémákkal küzdenek. Kértük Istenünk vezetéséért, a Szent Szellemmel való betöltekezését és életünk megújulását.

"Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában,"
(Apostolok Csel. 8,15
)

 

A prófétai csapat kérte az Úr vezetését testvéreink életére vonatkozóan. Próféciát kaptak és adtak  rajtuk keresztül testvéreink, majd Ági, Valika, Magdi és Peti számára adtuk át az életükre vonatkozó kijelentéseket, tanácsokat, igei üzeneteket, melyet az Úr Szelleme közvetített az általa kiválasztott személyeken keresztül.

Akkor megszáll téged is az ÚR lelke, velük együtt
(1Sámuel 10,6)

 

Timi és Edit a gyülekezeti terem két oldalán dicsőítette az Urat, kifejezve szeretetünket és hódolatunkat, lelkünk szárnyalását amellyel beléphetünk Istenünk jelenlétébe.

zászlós dicsőités

"Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!"
(Zsoltárok 20,6)

  

 Több testvér is táncolt az Úr előtt, mint Dávid király amikor vitte haza a Szövetség ládáját.

"Dávid teljes erővel táncolt az ÚR színe előtt, ..."
(2Sámuel 6,14a)


.

Sajnos eltelt az idő, bár szívünk szerint folytattuk volna a közös dicsőítést, de mindazt amit ezen az estén kaptunk magunkkal vihettük. Részesültünk áldásban, gyógyulásban, szeretetben és kegyelemben.

"Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet." (Jób könyve 10,12)

 2012. február 24. 

bacsipista