Ha kedd, akkor ez ...Havanna!                                             

 

 

Bizonyára sokan emlékeznek még a filmre amelynek  a címe "Ha kedd akkor ez Belgium!"
Gyülekezetünkben mindenki tudja, hogy "Ha kedd akkor ez Havanna" mert a keddi naplemente vége jelzi  a Havanna csoport estéje kezdetét.

 

Imával kezdjük, meghívjuk az Urat alkalmunk vezetésére, igét hallgatunk majd elemezzük, beszélgetünk róla, elmondjuk, hogy a hallottak milyen gondolatokat indítottak el bennünk.

 

Beszámolunk az eltelt időszak minket érintő eseményeiről, imádkozunk csoportunkért, a betegekért, az interneten küldött imakérésekért és gyülekezetünkért.

 

Legutóbbi kedd esténk is szokványosnak indult mindaddig, míg egy széles ajtónyitás után váratlanul bejöttek Józsefvárosból érkezett vendégeink.  Egy kedves házaspár Józsefvárosból, Gyula  és Andrea kislányukkal, Gyula édesanyja és húga, és öccse Zoltán.

 

Gyula elmesélte, hogy meglazult kapcsolatuk Istennel. Nyitottak lettek a világi életmód felé, amit a gonosz rögtön kihasznált. Igen intenzív támadást intézett családjuk ellen. Anyagi nehézségeik, munkahelyi problémák keletkeztek, de a legsúlyosabb Zoli esete volt, aki egy hirtelen jött betegség következtében kómába került.

Orvosok, nővérek harcoltak életéért, biztatva  a családot: ha hisznek, Istenben imádkozzanak, mert már csak Ő segíthet. A család megtette. Egy akarattal fordultak Istenhez, megbánva vétkeiket és kérték segítségét.

 

Az Úr válaszolt az imákra.


Zoltán visszatért a kómából, műtétet követően egészsége szokatlan gyorsasággal állt helyre. A vártnál korábban elhagyhatta kórházi ágyat és térhetett vissza családjához.

 

Betegsége elmúltával visszatért az Úrhoz is. Felismerte, hogy Nélküle elvesztette volna életét. Isten kegyelméből új életet kapott.

Szeretné ebben az megváltozott és ajándékba kapott életében az Urat szolgálni, bizonyságot tenni Istenről, szeretetéről,  és megváltó kegyelméről.

 

Megrendülten hallgattuk ezt a bizonyságot. Gyula elmondta;  azt vették az Úrtól, hogy csatlakozzanak az  Agapé gyülekezethez és ezen belül csoportunkhoz.

 

Ezt követően mi is megosztottuk egymással eseteinket melyekben az Úr segítsége nélkül padlón maradtunk volna. Mindezekhez csatlakozott megerősítésnek Ferenc testvérünk (csoportunk vezetője) igei üzenete  Máté evangéliumából.

 

" Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.  Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."
Máté 11:28-30

 

Imában kértük az Urat, hogy tudjuk alkalmazni életünkben ennek az igének az üzenetét. Könyörögtünk betegeink gyógyulásáért, anyagi, családi gondjainkat az Úr elé helyeztük. Missziós tevékenységünk eredményességét kértük és hálát adtunk Istennek minden eddigi segítségéért.

 

A megszokott befejezési időt jócskán túllépve zártuk be csoportunk alkalmát. Mindnyájan többlettel és megerősödve a hitben indultunk otthonunkba.

 

Következő találkozásunkat egy hét múlva, kedden tartjuk.

 

Ne feledjétek: "Ha kedd akkor  ez ... Havanna!

 

Lejegyezte: Bácsi István

2008.12.03.bacsipista