Barátkozó, imádó és dicsőítő est

 

A dicsőítő csapat tagját Vikit, a gyerekek királylánynak választották, és koronát helyeztek a fejére. Ennek pedig valóság alapja is van, hiszen Jézus Krisztust behívva az életünkbe, mindnyájan királyi gyermekekké váltunk.

"14Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.15Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!16Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.17Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg. "

Róma 8,15-17