Havanna lakótelepi evangelizáció  2008.06.16 - 07.04. 

 

 Az egyik legmelegebb nyári hónapban Havanna csoportunk önálló evangelizációs programmal  vett részt a Havanna lakótelepen.

Három hétig a  központban, a Kondor Béla sétány melletti "füves" részen felállítottuk a "Meghallgatlak" sátort, vártuk és hívogattuk az embereket az embereket esti rendezvényeinkre.

Kezdetben csak távolról szemléltek bennünket, majd felbátorodva, közelebb is jöttek. Vittünk magunkkal a kereszténységről és Jézus tanításairól készült ismertető írásokat. Aki  érdeklődést nyújtott azokat megajándékoztuk ezekkel.

Felkészültünk a gyerek jelenlétére is, apróbb játékok, édességek, nyalókák között választhattak.

Beszéltünk az evangéliumról. Meghallgattuk gondjaikat, bánataikat, örömeiket. Felajánlottuk, hogy imádkozunk értük. Ennek általában nagyon örültek és kevés visszautasításban volt részünk.

Legnagyobb öröm a visszajelzés, a köszönet volt. volt "IMÁDKOZTAK ÉRTEM ÉS MEGOLDÓDOTT A PROBLÉMÁM"

Közös igetanulmányozást folytattunk a résztvevőkkel, esténként keresztény témájú filmeket vetítettünk.

Élő zene szólt az "Újszövetség" keresztény együttes közreműködésével.

A lakótelep jelenlétünk által betekintést kaphatott a keresztény életbe.  Mii teljesítettük Isten és  az Agapé gyülekezet felé vállalt megbízásunkat: elindítottuk az élő víz folyamait, hintettük a megtérés, a hit magvait.

 

bacsipista                                                                                                                                     2008.10.22.

 

Részletes beszámoló

Havanna lakótelepi evangelizáció

2008.június 16 - július 4

  

Június 16. héfő 

(Az evangélizáció első napja. )

Reggel a Kondor Béla sétányon megkezdődött a beszélgetés az arra járó emberekkel. Még nem látszott semmi készülődés, de a kezekben ott voltak a meghívók az esti igehirdetésre és beszélgetésre. Szívünket Jézus szeretetével töltöttük fel.Megérkeztek a székek, az asztal megterítve kereszténységről íródott könyvekkel, Istenről, Jézusról szólva, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.

 

A  megszólítottak nagy része  pozitívan reagált Istenről, kereszténységről folytatott beszélgetésekben.A sátor felállítása gondot okozott mivel egy összekötő rúd el lett cserélve, ezért csak a  váza került felállításra, mintegy próba gyanánt, gyakorolva a szerelés művészetét. A ponyva hiánya nem akadályozta meg, hogy du. 6 órakor elkezdődjön az esti igei üzenet hirdetése.

 

Az  üzenet Jézus és a szamáriai asszony találkozása volt (János e. 4.) A kor sajátossága, hogy a zsidók nem érintkeztek a szamaritánusokkal. A  zsidók a szamaritánusokat azért gyűlölték mert  keverék zsidók voltak, félig zsidók, félig pogányok. Jézus vizet kért az asszonytól, de nem a szomjúsága miatt, hanem azért, hogy a bűnös asszonyt és általa a város lakosságát is rávezesse az üdvözítő hitre, . Az asszony nem tudta kivel áll szemben.nem ismerte fel a Messiást. Jézus azt mondta, ha tudatában volna Isten végtelen ajándékának, és annak, hogy Isten Fia beszélget most vele, akkor ő kérne élő vizet. Az élő víz itt a megváltás kegyelmét jelképezi, és ennek a kegyelemnek a gyümölcsét, az örök életet. Az asszony eleinte nem értette, hogy milyen vízről van benne szó, de felébredt benne a vágy ezután a víz után.  majd rádöbbent, hogy Jézus ismeri az ő bűnös  és erkölcstelen  életét. Felismerte, hogy kivel is áll szemben. Jézus világosan megmondta, hogy a várva várt Messiás nem más, mint Ő, aki vele beszél. Ekkor értette meg az asszony, hogy, honnan tudhatta az  ő életének titkos foltját. Berohant a városba, lelkendezve és híresztelve, hogy  beszélt a Megváltóval, aki által mindenki hozzájuthat az élő vízhez.A délutáni beszélgetések eredményeként egy kedves hölgy, Katika behívta életébe Jézust, átadva neki összes problémáját,hittel bízva az Ő kegyelmében.

  Június 17, kedd

Második nap, úgy indultunk, hogy már ma megtörténik a csoda és özönleni fognak a megtérni vágyók, de a csodák elmaradtak. Nem tudják kik vagyunk. A felállított sátrat, a megrakott asztalt, a kiállított székeket látva  azt  gondolják, hogy egy kis piknikező társaság költözött a Havanna lakótelep központjába. Tudjuk, hogy láttatva látva a nyilvánosság előtt zajló életünket, kíváncsiakká fognak válni, és akkor elmondhatjuk  nekik, hogy miért is vagyunk itt. Minden kezdet nehéz, ezért lelkesen és odaadón végezzük ezt a komoly feladatot melyre Isten hívott el minket. A mai napon is akadtak aki komoly érdeklődést mutattak Isten és gyülekezetünk iránt. .Este meghallgattuk a Biblia üzenetét Haggeus próféta könyvéből. "Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom meg romokban hever? Azért így szólt a Seregek Ura: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Sokat vetettetek,de keveset hordtatok be: esztek, de nem fogtok jóllakni: isztok ,de nem nem fogtok megrészegedni: ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét." Annyira találó mai gondolkodásunkra is ez az üzenet, hiszen teljesen kizárjuk Istent az életünkből, és csak vágyaink betöltésére koncentrálunk. Mégis hiába minden, mert Isten nélkül nem érhetjük el, nem valósíthatjuk meg. Ez felhívás arra, hogy közeledjünk Isten felé, és ha Ő mellénk áll , megáldja életünket. Ma Editkét köszönthettük soraink között.

 

Június 18. Szerda

Harmadik nap  arra ébredünk, hogy szakad az eső. Mindenki siet, esernyővel vagy az nélkül, nyakát behúzva valamilyen biztos, száraz hely felé igyekezve. L Sötét fellegek takarták el a napot, mely  olykor-olykor megjelent, és félelmetesen sötét felhők közeledtek.  Beszélgettünk, marasztaltuk a látogatókat,de nem igen akaródzott az embereket maradásra bírni a bizonytalan időjárás miatt. Később megeredt a zápor is, elmosta az igehirdetést, kénytelenek voltunk a fák alá menekülni, és ha már ott voltunk imádkoztunk a lakótelepért, az itt élőkért, áldást kérve életükre. 
A mai nap mérlege:  voltak új vendégeink, erősödött csoportunk összetartása,   a rossz idő ellenére is kitartottunk, és lelkesedésünk nem csökkent.

 Június 19. Csütörtök

Ragyogó napsütés. Éltető, vidám napnak nézünk elébe, ezért már kora délelőtt helyén volt a női csapat, Erzsike, Magdika és Valika. Osztogatták a meghívókat az esti alkalomra, beszélgettek az emberekkel, hirdették az evangéliumot. Estére felállt az Újszövetség elnevezésű együttes és zenéjükkel Isten dicsőségét és nagyságát magasztalták.  nagyon jók voltak a fúk, bízunk abban,hogy máskor is megajándékoznak bennünket dalaikkal.

 

Az esti igehirdetés I Mózes 3, 1:6 üzenete volt."A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak: a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek mint Isten: tudni fogjátok mi a jó, és mi a rossz.És mi  emberek tudjuk,hogy nem jó amit teszünk, de töretlenül megyünk, haladunk a bűn felé.  Vonzó ami tiltott, sokszor nem tanulunk, nem okulunk, makacsul törtetünk az önpusztító elképzeléseink felé, eltolva magunktól Isten segítő kezét. Tudjuk mi a jó, és mégis a rosszat választjuk. Jézus azért jött közénk, és áldozta fel magát a bűneinkért, hogy megváltson minket a haláltól. Fogadjuk el az általa felkínált kegyelmet! 

 Június 20. Péntek

Dicséret illeti Erzsikét, Magdikát és Valikát amiért minden reggel a sétányon osztogatják az esti alkalomra szóló meghívókat, beszélgetnek az érdeklődőkkel, imádkoznak azokért akik támogatást kérnek. Ezen a héten nap mint,nap derekasan helytálltak napban, szélben és esőben is.Az esti ige Máté 6, 25-34 alapján az isteni gondviselésről adott üzenetet a  jelenlévők részére.Esténként közöttünk  van  több olyan kedves vendég, aki hétfő óta naponta velünk tölti az estéit.Láttunk sorainkban új arcokat is. Akadt akit  már a párja is elkísért, és találkoztunk volt testvérrel is aki egy időre szüneteltette kapcsolatát az Úrral, de csapatunkat meglátva közénk jött feltöltődni szeretetre vágyva.  A Biblia  üzenetében  megkaptuk a biztatást, hogy Isten, miután megajándékozott minket az élettel, megadja nekünk az élethez szükséges táplálékot, ruházatot is. Ha Ő gondoskodik az égi madarakról és a mezei liliomokról is akkor hogyan feledkezne meg rólunk, akiket a képmására teremtett. Azt üzeni, ne hagyjuk, hogy az aggódás elterelje figyelmünket róla, mert mi kedves és szeretett teremtményei vagyunk, és nem feledkezik meg rólunk. Beszélgettünk arról, hogyan éljük meg kapcsolatainkat Istennel, miképpen érezzük gondoskodó szeretetét, hogyan hagyhatjuk elfelejtett emlékeink között az aggodalmaskodást, beszélgettünk meghitt  baráti egyetértésben. Az estét a lenyugvó nap,  a tolakodó cserebogarak és szúnyogok  támadási miatt hagytuk csak abba.A mai nap mérlege: baráti kapcsolatok kialakításában, a bizalom építésében jó irányban haladunk. Egy vendégünk Katika ma  döntést hozott, behívta Jézust az életébe.

 Június 21. Szombat

Az Újszövetség együttes ismét fellépett.  Betöltötte a teret a dicsőítés, belopózott a szívekbe,és  nyitogatta a zárt kapukat.

  

A mai estén általánosságban olyan vendégeink voltak akik az élet perifériájához tartoznak. Függőségben vannak olyan egészség és szellemiség károsító dolgok fogyasztásával melyektől nem tudnak szabadulni. A zene, a dal üzenete megkönnyíti a  nyitást Isten felé. Elmondják gondjaikat, vágyaikat problémáikat kapaszkodókat keresve. Segítünk az evangélium hirdetésével, válaszolunk kérdéseikre, együtt érzünk velük. Időnként egy-egy agresszív viselkedés is megnyilvánul, de a szeretet hangja lecsillapítja a kedélyeket.Előkerül az alkohol, a cigaretta, durva szavak melyek sértik a gyülekezeti beszélgetéshez szokott fülünket, de vállaltuk, hogy közéjük jövünk. És tudjuk, hogy Isten segítségével eltűnik az alkohol mámor, eltapossák az utolsó cigarettát és szalonképes, Istennek is tetsző társalgás fog hallatszani.Tudjuk,  Isten azért küldött ki minket a Havannára, hogy győztesként, velük együtt dicsérhessük az Ő szent nevét.

Június 23. Hétfő 

Második hetünk a lakótelepen. Meleg van, az emberek védelmet keresnek a tűző napsütés ellen, ezért nincs idejük, kedvük a forróságban meghallgatni minket. A megszokott női hármast is ma főleg elutasítás érte, tovább mennek és el sem fogadják a meghívókat.A hőség miatt, a délutáni program is 17 óra után éledezik. Rövid időre meglátogatnak minket a múlt hét volt vendégei, elmesélve élményeiket és találkozásaikat Istennel.A mai ige János evangéliumából való, Jézus Bethesda tavi gyógyításáról szól.

"5Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 6Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: "Akarsz-e meggyógyulni?" 7A beteg így válaszolt neki: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem." 8Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!" 9

És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt." (János 5, 5:9)

Jézus nem csak akkor tett csodát, Ő a mi életünkben is képes erre. Kérjünk tőle hittel, és ha  látja őszinteségünket, nyitott szívünket, akkor a mi életünkben is megvalósulnak a lehetetlennek tűnő csodálatos változások és helyreállások.A mai napot imádkozással zártuk, kértük Isten kegyelmének megváltásának kiáramlását a Havanna lakótelep összes lakosára, és erőt, hitet kértünk szolgálatunk további folytatásához, védelmet családtagjaink és magunk életére.

 

 

 Június 24. Kedd 

A délelőtt az utcán a megszokott formában folytatódott, de a mások számára "láthatatlan" szolgálat az otthonokban és a szívekben érlelődött, alakult és formálódott.Csoportunk tevékenységét nagy mértékben segítik és befolyásolják az ima szolgálatok, melyek szellemi takarítást és előkészítést végeznek az evangálizációhoz.Mit is jelent evangélizálni? Ennek a görög szónak a jelentése "jó hírt meghirdetni". Meghirdetni Jézus Krisztus feltámadását.Tudatára ébresztünk valakit annak az értéknek, amit Isten szemében hordoz. Evangelizálni valakit jelenti: Isten szavát közvetíteni számára, amit Krisztus előtt öt évszázaddal így fogalmaztak meg: „Értékes vagy a szememben, és szeretlek téged” (Iz 43,4). Húsvét hajnala óta tudjuk, hogy Isten nem késlekedik mindent megadni, csakhogy sose felejtsük, milyen értékesek vagyunk számára.Hogyan tudjuk ez tenni? Úgy, ha tovább adunk mások felé is valamit abból a szeretetből, amivel Isten szeret minket, minden egyes pillanatban. Ennek a törekvésnek az egyik legszebb eredménye az, ha valakit közelebb juttathatunk Krisztushoz - és ehhez néha elég egy megértő mosoly, egy szeretettel elmondott mondat, egy kinyújtott kéz. Ezt tesszük  most mi is a Havanna lakótelepen. Lehet, hogy még nem látjuk meg azonnal ennek a gyümölcsét, de Isten igéje a szívekbe hatol, és megfogja hozni a kívánt eredményt, az életek helyreállását, a bűnök bocsánatát, és Isten szeretetét.Az esti programot az időjárás készült megakadályozni, de vesztes maradt. Dörgött, villámlott, de ezeket a zajokat elfedte énekünk, melyekkel az Urat dicsértük és magasztaltuk.

 

 Imádkoztunk, áldást kértünk a lakótelepre.  Kitisztult az égbolt, eltűntek a viharfelhők, megjelent a szivárvány is, Urunk szövetségének a jelképe.  Folytatódott program sorozatunk - filmvetítéssel. A "Left Behind - Az otthagyottak" című filmet  játszottuk le, amelynek témája az elragadtatás. Igen elgondolkodtató és megdöbbentő élményt nyújtott ez a film.

 Június 25. Szerda

A hét harmadik napján folytatódik a nyári hőség, amelynek erejét fokozta a tegnap esti eső. Mindenki keresi az árnyékot, de elhívás tudatunk nem engedi, hogy szobáink hűvösében maradjunk. A felállított sátor belseje is ontja a forróságot, de árnyékot vet a sátor, így mellette telepszünk le. Szép számmal vagyunk, csoportunkon kívül jönnek azok is akik evangélizációnk által kerültek Isten közelségébe.

 

Baráti beszélgetésünket közös imával folytatjuk. Örömmel fogadtuk a próféciát, melyet csoportunk kapott, és nagyon örülünk annak, hogy Isten látja és értékeli szolgálatunkat.Hálát adunk Neki, és "új dallal" fejezzük ki hálaadásunkat és köszönetünket. Elhangzanak bizonyságok arról, hogy Isten mennyire jelen van életünkben. Katika aki múlt hét eleje óta rendszeresen megjelent alkalmainkon, sugárzó arccal jelenti be, hogy teljesült imakérése, munkát kapott és holnap már dolgozhat.  Valika a vasárnapi Istentiszteleten gyógyulást vett magára, és sikeresen, fájdalom nélkül megszabadult  kínzó vesekövétől. Jó az Úr, él az Úr!Este ismét filmet néztünk. Az " Angyalok " csodálatos  felbukkanása és megnyilvánulása életünk eseményeihez tartozik. Jelenlétük bizonyítja, hogy Isten nagyon szeret minket és nem közömbös irányunkban, még akkor sem, ha nem akarunk róla tudomást venni.  Angyalai őriznek és óvnak minket.

 Június 26. Csütörtök

 

 A  kánikulai forróság változatlan hévvel telepszik meg a lakótelepet, ezért az emberek csak annyi időre mozdulnak ki napközben amennyire szükséges. A napi bevásáslásokra indulókkal vagy onnan érkezőkkel azért sikerül szót váltani. Nagyon jó hely a buszmegálló, mert ott általában mindig várakozik valaki.   Nem értik az emberek a politikát, a vezetőket, sokan Istent okolják amiért megengedi, hogy az elszegényedés és lelki sivárság, szeretetlenség egyre nagyobb teret nyerjen. Segítünk megértetni velük Isten tervét, Jézus célját, a megtérés és megváltás fontosságát és szükségességét. Tájékoztatónk a gyülekezetünkről tartalmazza azokat a gondolatokat melyek a ma emberét foglalkoztatják, ezt a tájékoztatót (melyet Guti Béla testvérünk készített)  adjuk át, és azt otthon áttanulmányozva felismerésre juttathatják azokat  is akik még elutasítják maguktól Isten hívását. Este közösen imádkoztunk, dicsértük az Urat, és a nap zárásaként az elragadtatás c. film 2. részét néztük meg. A vetítésen pásztorunk is jelen volt egy látogatás erejéig, áldását adva szolgálatunkra.

 Június 27. Péntek

A mai napon Vagyimék kihelyezték házicsoportuk helyszínét a Havanna lakótelepre, és csodák csodájára pont a mi sátrunk bejárata elé. Nagyon kellemes és áldott alkalom volt ez. Tünde gitárral vezette énekeinket, így adva hálát és köszönetet Istennek. Annyira jó volt látni, hogy a nem keresztény vendégek is bekapcsolódtak az imádásba és a beszélgetésbe.Vagyim a jó és gonosz szolga példáján  keresztül adta át a Biblia üzenetét.

 

"Az okos és a gonosz szolga

Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megérkezik virrasztva talál. Bizony, mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy, és felszolgál nekik. És ha a második vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák!  Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura: melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!"  Péter ekkor megkérdezte: "Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: "Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál! Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt.  Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni; azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap;  aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon." (Likács 12, 37-48) Az estét a gyülekezetben is levetített Óriások ellen című film vetítésével zártuk. A film egy amerikai fociedző történetét öleli fel, aki azonban nem sikereiről, hanem épp sikertelenségéről híres. Csapata rendre minden meccset elveszít, a kemény edzések és intelmek ellenére is. A csapat vezetői ezért az edző leváltásán dolgoznak, és ez még nem minden. Időközben az is kiderül, hogy edzőnknek nem lehet gyermeke, ami tovább nehezíti amúgy sem könnyű életét. És ami a legmeglepőbb az egészben, hogy mindez annak ellenére éri, hogy minden nap olvassa a Bibliát, és rendszeres imaéletet él.Egy nap végső elkeseredésében így imádkozik: „Uram, úgy érzem, hogy a félelem és balsors óriásai néznek le rám, arra várva, hogy lesújtsanak. És nem tudom, hogyan győzhetném le őket, Uram. Belefáradtam a félelembe. Uram, ha azt akarod, hogy mást csináljak, mutass utat! Ha nem akarod, hogy gyermekem legyen, hát legyen úgy. De Te vagy az én segítőm. Te ülsz a trónon. Tiéd minden reményem és álmom. Uram, adj valamit! Mutass valamit!”
És tulajdonképpen ez a film legfőbb mondanivalója, tengelye: akkor is szeretni tudod az Urat, ha azt veszi el tőled, amit legjobban szeretnél? Mert ha képes vagy erről lemondani, akkor minden a tiéd. Ezt a tanulságot vonjuk le Ábrahám és Izsák, valamint Jób történetéből is. És ez az, amit sokszor úgy érezzük, nem vagyunk képesek megtenni, vagy talán eszünkbe se jut, hogy Isten épp azt kívánja tőlünk, hogy Őérte bármiről képesek legyünk lemondani. Pedig sokszor épp ez hiányzik az igazi sikerhez, az igazi áttöréshez…

A film mottója: „Ha győzünk, áldjuk Őt. Ha veszítünk, áldjuk Őt. Bárhogy legyen, dicsőítjük Őt tetteinkkel, hozzáállásunkkal.”

 Június 30. Hétfő

Már 3. hete vagyunk a lakótelep központjában. A délelőtt meghívót osztogató lányokat már ismerősökként köszöntik az arra járók, meg-megállnak és pár mondatot váltva mennek csak tovább. Az időjárás változékony, esik, süt a nap, nem tudni melyik az erősebb, de ma a víz látszik győztesnek, olyan mintha teljesülni látszana a prófécia: apró kis patakok indulnak  kis tóvá szélesedve egy mélyedés alján. Ez a fizikai valóság, de mi a szellemi üzentet mentettük a szívünkbe és  vendégeink szívébe. Hisszük, hogy az elhangzott üzenetek, melyeket az Úr közvetít a Biblia és a Szent Szellem által, változást fog hozni az itt élők életébe. Megkezdődik a helyreállás a lakótelepen és új nép születik itt, amely követendő példát fog a körülötte élőknek mutatni. Hatalmas Istenünk van, és tudjuk, neki semmi sem lehetetlen.

 

Imádkozunk. Megtörjük a gonosz szellemi hatalmát a lakótelep fölött, megkötözzük, hogy vesztesként kelljen távoznia a Havannáról, és megáldjuk a lakótelepet.A ma estére tervezett filmvetítés a rossz idő miatt elmaradt. Este hét órától ragyogó napsütésben, mint Isten dicsfényében ragyog a Havanna lakótelep.

 Július 1. Kedd

A délelőtt meghívó osztogatás, beszélgetés az utcán járkáló emberekkel,délután  gyors sátorverés következett Már rutinosak vagyunk felállításában és szétszedésében.  A meleg elöl rejtekébe menekülve védettek vagyunk a napszúrás ellen.

 

Vendégeink is érkeztek, Bugovics Tibi és házicsopotjának néhány tagja.Előkerült a Biblia, és új üzenetet kaptunk: (Lukács ev. 23, 6-12)"6Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e ez az ember. 7Amikor pedig megtudta, hogy Heródes hatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. 8Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára.  9Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. 10Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. 11Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz.Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. " 12 Mi keresztények is sokszor állunk a nem hívők előtt előtt, akik arra várnak , hogy tegyünk mi is csodát, mutassunk fel valami bűvésztrükköt,vagy tegyünk meg valami olyat  amit Jézustól tanultunk.  De mi tudjuk, hogy csodáink nem a mi erőnkből és nem cirkuszi mutatványként működnek, hanem Jézus által küldött Szent Szellem által. A csodák életünk ,gondolkodásunk megváltozásával történnek, nem dicsekvéseink, hanem tetteink, cselekedeteink által.Az igehallgatás után erőteljes imával álltunk az Úr elé, hálát adtunk segítségéért és támogatásáért.

Július 2. Szerda

(Ezékiel 34, 1-7) volt a mai bibliai üzenet. Károli fordítás szerint:     1 És lõn az Úrnak beszéde hozzám, mondván:      2 Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?     3 A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek.     4 A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok;     5 Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak;     6 Tévelygett nyájam minden hegyen s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána.     7 Annakokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:  Megbeszéltük, hogy milyen üzenetet hordoz a ma emberének ez az üzenet. A pásztor fogalmát az Ószövetség fényében kell értelmeznünk, ahol Isten maga “Izrael Pásztora”.(Ezékiel 34:11-16), és aki nagy felelősséget adott Izrael vezetőinek “pásztorainak”, akik a nyájat mégsem legeltették, “hanem önmagukat táplálták,gazdagították. Isten újra Izrael pásztorai (“lelkészei”, vallási vezetői) ellen szól, akik magukat hizlalják, gazdagítják, hatalmaskodnak a nyáj fölött, amely igaz vezetés nélkül szétszóródik és tévelyeg.
A hamis pásztorok kemény ítélet alá esnek, mert miattuk, hamis tanításaik miatt kerül Izrael fogságba, és Isten maga viseli gondját nyájának: Isten ezért ellenük fordul, s véget vet annak, hogy ők legeltessék tovább a nyáját.. Isten elküldte Jézust.

 

Este folytatódott a filmvetítés. A Démoni harangok című alkotás hátborzongatóan tárták elénk a Sátán elleni harcot.

Három gyerekkori jó barát, Jux (Mike Norris), Conrad (David White) és Oren (Carey Scott) egy repülőn Mexikóba tart, hogy hirdessék az Igét és Bibliát vigyenek az ott élõ keresztényeknek, gépük azonban valamilyen rejtélyes ok folytán elromlik és lezuhan valahol Texas kietlen, sivatagos közepén.

A barátok szerencsésen túlélik a landolást, majd többórás gyaloglást követően megérkeznek egy isten háta mögötti kisvárosba, Ceresbe. Nemsokára tapasztalniuk kell, hogy valóban egy Istentől elszakadt településen vannak, ugyanis nem elég, hogy Ceres nagyon furcsa lakosai teljesen elzárkóztak a külvilágtól és az egyetlen kapcsolatukat csak egy kívülálló, titokzatos fickó, Matthew (Chuck Norris) rövidhullámú rádiója jelenti, a polgárok egy ősi, a végpusztulásról és megváltásról szóló prófécia beteljesedésére várnak.

Jux, Conrad és Oren előtt lassan nyilvánvalóvá válik, hogy balesetük korántsem volt véletlen, sőt, ők azok a kiválasztottak, akiknek fel kell venniük a harcot a Cerest uraló démoni erőkkel szemben, hogy csakis Istenbe vetett hitükkel felfegyverkezve szembeszálljanak a legnagyobb ellenséggel, a Sátánnal…

 Július 3. Csütörtök

A délutánt imádkozással kezdtük, és meghallgattuk majd megbeszéltük Ezékiel üzenetét. (Ezékiel 37,4). Gutiné Tünde gitárjával kísérve dicsértük Istenünket, és köszönetet adtunk neki amiért ilyen komoly feladatot bízott ránk.Este filmet néztünk (Ó testvér, merre visz az utad) amely egyre több vendéget vonzott a sátor elé.

  Színhely a 30-as évek Amerikája, annak is fülledt és poros déli része. Három szökött fegyenc utazását kísérhettük nyomon ebben a musical paródiaként is értelmezhető vígjátékban. 

  Este 10-kor volt a sátorbontás.

 Július 4. Péntek

(Az evangélizáció záró napja)

 

Elérkezett a 3 hetes evangélizáció utolsó napja. Elköszönünk Havanna, jó volt veletek lenni. Köszönjük türelmeteket, és megértéseteket.  Bízunk abban, hogy Isten üzenetét eljuttattuk hozzátok és már tudjátok, hogy Jézus él, és szeret benneteket.      Ha behívod életedbe akkor mindig veled lesz és nem lesz hűtlen hozzád. Hűséges lesz, mert ő szeret téged és nem akar magadra hagyni.Ezen az utolsó napon a Havanna Csoport  és Baráti Körének tagjai megáldottuk a lakótelepet, az itt élőket, és Isten védő karjaiba helyeztük őket.