Baracskai börtönmisszió 2013.08.08.

 

Csodálatos ajándékot kaptam az Úrtól.  Világi szemmel tekintve ez inkább büntetés lenne, de keresztényként ajándékként és áldásnak  tekintem.
Börtönmissziósként a baracskai börtönben teljesíthettem szolgálot testvéreimmel együtt.  Az ajándék pedig az volt, hogy mindezt a születésnapomon tehettem meg.
Az Úr gondoskodott arról is, hogy ne csak én legyek ott, mint születésnapos. Velünk jött az Élő Ige gyülekezetből egy lány akiről bizonyságtételem után kiderült, hogy neki is születésnapja van ma. A különbség kettőnk között csupán annyi, hogy ő abban az évben született amelyben legkisebb fiam.

Rekkenő hőség volt, az idei nyár legmelegebb napja. A Jobb Lator kápolnában ahol voltunk hűtés szempontjából csak a nyitott ablakok szolgáltak. Engem az Úr már edzetté tett a hőség ellen, mivel panel lakásban élünk, de a többiek nagyon szenvedtek a hőségtől.
A rabok egymást melegítették a székeken, és voltak akik igen szorosan ültek mert kevesebb volt a szék, mint a résztvevők száma, de a rendelkezések szerint csak álló rab nem tartózkodhat bent, ezért előfordult, hogy két székre hárman ültek le.

Vezető pásztorunk rövid bemutató köszöntése és igei gondolata után egy chillei származású testvér, aki a 90-es évek óta él hazánkban, két dicsőítést énekelt el, egyet magyarul, egyet spanyolul. 

Az én igei gondolatomat Nikodémus Jézussal folytatott beszélgetése adta meg.

Jézus és Nikodemus beszélgetése

Ezek alapján mondtam el, három emlékezetes születésnapom van, az első a szuleim által, a második a belesetem utáni megváltozott élet miatt és a harmadik amikor istentagadóból újjászületett emberré váltam.
Elmondtam, hogyan váltott meg az élő víz, amely Isten beszéde, a Szentlélek tisztitó ereje, és ez által kapott életem értelmet, célt, szolgálatot és az örök élet igéretét.
Utánam következett Edit bizonysága.
Egy volt rab, Zsolt testvérünk, aki korábban szintén a baracskai börtönben töltötte büntetését beszélt arról, hogy szabadulása után felhagyott a bűnözéssel. Már a börtönbe vonulása előtt megtért. Szabadulása után az Úr megáldotta őt és családját. Tisztességes munkával félelem nélkül él.
Végül egy gyöngyösi pásztor igehirdetése következett. Több elítélt döntött Jézus Krisztus követése mellett. Ők előrejöttek és agy tettek bizonyságot a befogadó ima közös megvallásával szándékukról.
Imádkoztunk értük, megáldottuk őket, majd azokért is imádkoztunk akik külön, egyéni imát kértek. Többen is voltak akik jelezték, hogy rövidesen letelik a büntetésük, ismét szabadok lesznek és imatámogatást kértek a beilleszkedésre, új élet kezdésére és a bűn elkerüléséért.

Áldott alkalom részései lehettünk. Ilyen sokan még nem voltak alkalmainkon. Becslés szerint 80-90 elítélt vett rész istentiszteletünkön. Az engedélyezett időt fél órával túllépve fejeztük be alkalmunkat és jöttünk ki a börtönből.

Ott ért a meglepetés, amikor a látogatók számára kiépitett parkoló egyik asztalánál az egyik testvérnő leterítette az asztalt, elővett egy tálca süteményt, meggyújtotta a gyertyát és felköszöntöttek a születésnapom alkalmából. De mivel ketten is szülinaposok voltunk előkerült még egy gyertya. Közösen fogadtuk a születésnapi jókívánságokat és fogyasztottunk a süteményből.

"Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az ISTEN ORSZÁGÁBA."
János ev. 3,5