Mi az Isten szerinti adakozás?Az adakozás egy kemény dió a gyülekezetekben. Többnyire minden istentiszteleti alkalomnál sor kerül adakozásra. Van aki jó szívvel teszi, és már otthon előkészítette azt az összeget amit az Úrnak szánt.

II. Korintus levél:9:7   
Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Némelyek megszólják azokat akik nem tesznek semmit a gyülekezeti adománygyűjtő perselybe, kosárba stb.Mt 7, 3:
„Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?”

De az Úrnak tetsző adakozásban nem az anyagiakban kell megvalósulnia, hanem  keresztény életvitelünkben kell megnyílvánulnia. Az adakozás egyben böjt is, hiszen lemondok magamról, kívánalmaimról, vágyaimról  az Úr javára.

6  Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7  Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8  Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9  Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10  Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11  És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
Ézsaiás 58

Forrás: áthozat a megszűnő eoldalról